heart 77135278

Ve škole vám lžou o funkci mozku! Oficiální věda objevila, že máme dva mozky. Víte k čemu slouží druhý mozek? Věříte, že znáte sami-sebe? Pojďte si to s námi ověřit. Tento článek nedoporučuje 11 z 10 lékařů — hrozí nebezpečí vašeho osvícení! 18

Aktualizace 17. 9. 2018: Na základě odborných lékařských připomínek jsme upravili a zpřesnili níže uvedený odstavec „Další biologické důkazy existence ega“Fakta jsou nezpochybnitelná. Tento text je skutečně velmi zásadní a nikdo se již nebude moci vymlouvat, že neznal důkazy existence druhé bytosti uvnitř nás.

Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

Úvodní Kristův výrok lidem jasně říká: Jste vnitřně rozděleni. Dekódovali jsme jej v předchozí části našeho pátrání po podstatě člověka » Ukázali jsme si tam v energetické rovině kořen vnitřního rozdělení člověka. Poznání o dualitě člověka je hlavní ragauianovo sdělení — a co je nejdůležitější — současně od něj dostáváte i jednoduchý a praktický návod na opětovný návrat do Jednoty! Jediné co potřebujete, je opravdové chtění!

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací).

V rozhovorech s lidmi zjišťujeme, že i pokročilí hledači sebe-sama, kteří sami věří že už „všechno“ znají, i tito mají dost problém připustit, že onou temnou polovinou duše, kterou by měli mít rádi v rámci tzv. lásky k sobě, je ego… Ego, které lze zjednodušeně ztotožnit s tělem. Někteří z toho málem dostávají infarkt… fakta ovšem změnit nemohou. V této rubrice postupně přinášíme analýzy a důkazy existence ega. Mnohé totiž objevila i konvenční „věda“ — nicméně díky materialistickému náboženství a chybnému vědeckému paradigmatu, absolutně nedokáže vyvodit ze zjištěných faktů správné a smysluplné závěry.

Měli byste vědět, že znalost ega a jeho tělesného fungování úzce souvisí s poznáním sama-sebe a tzv. úzkou duchovní Cestou. Je třeba si spojit střípky dohromady — pomůže vám to pochopit obrovskou a zcela zásadní důležitost tzv. Kristovské Cesty, kterou vám ragauian jako jeden z mála vysvětluje funkčním a praktickým způsobem! Jenom ragauian.cz vám propojuje fakta do celku, který vás jako most může dovést ke skutečnému Poznání pravdy o tomto světě a především o vás samých!

Lidské vědomí NESÍDLÍ v mozku

Navažme teď na předchozí analýzy, které jsme na ragauian.cz již dříve prezentovali. Nejdříve si z hlavy vymažte materialistický nesmysl o tom, že lidské vědomí sídlí v mozku! Např. zde jsme vás informovali o případech, kdy mainstreamový lékařský výzkum publikoval v odborných časopisech studie, které nevyvratitelně zdokumentovaly pozoruhodný fyzický stav lidí žijících doslova bez mozku »


Další biologické důkazy existence ega

Ego je oddělenou částí lidského vědomí, která ovládá tělo a ne-vědci nedávno nevědomky a zcela omylem objevili další důkazy existence ega. Mocipáni ale nechtějí, abyste si spojili fakta dohromady! Proto je tato znalost a poznání o vnitřní dualitě člověka jednou z nejvíce utajovaných a potlačovaných informací!

Citujme si teď co píše vysoce seriózní Science Alert a další zdroje:

V těle máme v podstatě dva mozky. Co je to ten „druhý mozek“?

Napadlo vás někdy, jak je možné, že vám kručí v břiše? Jak lidské tělo pozná nutkání na stolici? Jak je možné, že celý proces trávicího traktu funguje tak perfektně, jako žádný jiný? Výzkumníci na tyto otázky konečně našli odpověď, která je zaskočila. V těle podle nich nemáme jeden mozek, ale dva.

Aktualizace 17. 9. 2018: Po odborné lékařské konzultaci jsme upravili a zpřesnili předchozí odstavec převzatý z globe.cz, kde bylo nesprávně uvedeno, že „střeva a žaludek neobsahují nervy“. Přesně řečeno i v trávicím systému se nachází nervy. Původní autor možná prostě chtěl nějak popsat fakt, že trávicí trakt neřídíme svou vůlí… Více podrobností o fungování tohoto systému se dozvíte dále.

Professor Nick Spencer (left) at the Centre for Neuroscience at Flinders University. Photo Flinders University, scimex.org
Professor Nick Spencer (left) at the Centre for Neuroscience at Flinders University. Photo Flinders University, scimex.org

Badatelé zkoumali, na jakém principu je založeno fungování enterické nervové soustavy (ENS), která řídí pohyb v trávicím traktu a ve střevech. Tento systém je nezávislý na fungování mozku, přesto je propracovaný a z biologického hlediska velmi složitý. K jejich překvapení zjistili, že celý systém je v podstatě jeden orgán s vlastním kompletním nervovým systémem… Zodpovídá za úplné vyčištění tenkého střeva, odsun zbytků do střeva tlustého, vyvolává jak pocit hladu, tak nutkání na stolici.

„Záhadou gastrointestinálního [trávicího] traktu bylo, jak takové množství enterálních neuronů uvnitř střeva dostane tento orgán do pohybu,“ řekl časopisu Science Alert člen výzkumného týmu vědců z Flindersovy univerzity Nick Spencer. Aby bylo možné pochopit princip těchto mechanismů, jeho tým zkoumal střeva myší, která obsahují 400 tisíc individuálních neuronů. S použitím nejmodernější zobrazovací technologie a elektrodami pro měření elektrických impulsů vědci zjistili přítomnost rytmického elektrického pulzování ve střevech pozorovaných hlodavců. Toto pulzování vytvářelo kontrakce a pomáhalo rozhýbat střeva, čímž se obsah posouval dál. A celý tento systém řídí vlastní neuronová síť, která dostala přezdívku „druhý mozek“

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

„Vědci“ teprve teď zjistili, co od ragauiana víte už dávno… Tento tzv. „druhý mozek“ je ve skutečnosti oním egem, které ovládá prakticky všechny činnosti těla. Proto nejen ragauian, ale např. i apoštolové v Bibli používají výraz tělo jako synonymum pro ego — je to sice jisté zjednodušení, ale pro duchovní práci na sobě tento zjednodušený model postačuje.

Pokračujme s dalšími detaily, které uvádí Science Alert: Člověk má „druhý mozek“ a nyní už víme přesně, jak funguje — díky důkladným výzkumům na Flinders University v Austrálii, kde badatelé zaznamenali vzorec neuronové aktivity, který se vyskytuje během pohybu střev. Enterický nervový systém (ENS), tzv. „druhý mozek“, je síť milionů neuronů, které pomáhají řídit váš gastrointestinální (GI) [zažívací] trakt. Nový výzkum u myší ukazuje, jak to tyto „mozkové buňky“ dělají:

„Tato zjištění identifikují dosud neznámou strukturu neuronové aktivity v periferním nervovém systému,“ vysvětluje neurofyziolog Nick Spencer z Flinders University v Austrálii. Enterický nervový systém je „periferní“ (ENS) tím, že je oddělený od centrálního nervového systému (CNS), který se skládá z mozku a míchy. Společně pomáhají řídit a regulovat většinu naší tělesné aktivity, ale „druhý mozek“ je v sám o sobě funkční, autonomní.

„Je to opravdu samostatný mozek,“ řekl Spencer časopisu Science Alert a poukázal na to, že výzkum naznačuje, že ENS může být z evolučního hlediska považován za náš „první mozek“. …

Pozn. redakce: Ano, správně, je to autonomní vědomí zvířecí bytosti v člověku a jeho funkce je daleko širší než si dnes věda troufá uvažovat. Ještě tak sto dvě stě let… a naši „vědci“ se možná trefí…


Zdroje:

Závěry jsou uvedeny v publikaci JNeurosci a mnoha dalších renomovaných a vysoce seriózních lékařských zdrojích:

Identification of a rhythmic firing pattern in the enteric nervous system that generates rhythmic electrical activity in smooth muscle

Neurony „druhého mozku“ udržují střeva v pohybu

Extrinsic Sensory Innervation of the Gut: Structure and Function

Vědci objevili nový orgán v lidském těle. Skrýval se ve střevech


Enterická nervová soustava (ENS)

Vrstvy v zažívacím traktu. ! Angl. layers of Gastrointestinal (GI) wall.
Vrstvy v zažívacím traktu. | Angl. layers of Gastrointestinal (GI) wall.

Nyní se podívejme do encyklopedie na základní lékařskou terminologii, abychom lépe pochopili velkou sílu a obrovskou závažnost zde prezentovaných objevů:

Enterická nervová soustava (ENS) je označení pro rozsáhlou nervovou tkáň nacházející se v trávicí soustavě obratlovců, ale v určité podobě i u většiny ostatních strunatců… její hlavní role spočívá v řízení trávení a sekrece látek do trávicí trubice. Dvěma hlavními složkami enterické nervové soustavy jsou myenterická pleteň (v oblasti mezi kruhovou a podélnou svalovinou) a submukózní pleteň (v podslizničním vazivu). Lidská enterická nervová soustava obsahuje až 100 milionů nervových buněk, tedy asi tolik, kolik je nervových buněk v míše. ENS je [podle současných materialistických domněnek] řízena vegetativní nervovou soustavou (sympatiku a parasympatiku) a sama produkuje velké množství různých neuropřenašečů. …

  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Enterick%C3%A1_nervov%C3%A1_soustava
  • Nervy sympatické a nervy parasympatické patří mezi skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, průdušnice, průdušek a močopohlavním ústrojí.
  • https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Sympatikus
  • https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Parasympatikus
  • Hlavní způsob, jak mozek komunikuje se zbytkem těla, je přes vagus nerv (tzv. bloudivý nerv), který předává zprávy hlasivkám, srdci, plicím a trávicímu traktu.
  • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vagus_nerve

Ano. Člověk má „druhý mozek“. Ovládá nás víc než jen naše myšlenky

Mozek v lidské lebce je tvořen miliardami neuronů a jeho hlavní úlohou je výpočet tzv. vnitřního modelu reality — již dříve jsme si ukázali výzkumy Dr. Eaglemana a spol. Můžete si je připomenout zde »

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu". Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip!  Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích.  PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip! Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích.PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak…

Ano, ano, současná věda velmi dobře ví, že váš mozek pro vás vykresluje vnitřní virtuální obraz vnější reality se zpožděním ca 1/2 s — a aby to bylo ještě více strašidelné, tak tento vnitřní model není shodný s tím, co je vně vás!

Vně vás je ve skutečnosti jenom směs různých fyzikálních vlnění, které jsou 5 smysly přeměněny na elektrické signály, na základě kterých mozek velice selektivně a subjektivně vytvoří svůj vnitřní virtuální model.

Emocionální manipulace
a programy ve vaší mysli

Subjektivita „vykreslení“ světa ve vaší hlavě je dána programy, které do ega byly vloženy výchovou a zkušenostmi. Psychologové mluví o tzv. vzorcích chování. Dalo by se říci, že jde o světonázor dané persony, který je v podstatě vírou — vírou v cokoli. Může to být materialismus nebo jakákoli jiná víra… Velkou roli v tom hrají také emoce, které ego produkuje!

Mocipáni tohle dobře vědí, proto vám cpou od dětství do hlav všemožné hovadiny — dříve to byla různá náboženství, pak různé ty -ismy jako materialismus, marxismus-neo-liberalismus a spol… Jak se současná společnost dostává do dekadentní fáze, tak se vám tam hodně moc snaží narvat islám » (který velmi dobře potlačuje individualitu a z lidstva činí poslušné stádo) a v neposlední řadě protlačují rovněž gender ideologii, která bude pod zdánlivě hezkými záminkami blokovat přirozený vývoj lidské rasy » Samozřejmě i proto vás všemožně udržují ve strachu a malují „obrazy nepřítele“ na „každé zdi“.

Reálné příklady manipulace s egem. 100kráte opakovaná lež se stává pravdou v mysli oveček

Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.
Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.

Příklad: V praxi nyní vidíte absurdní frašku, kterou je propagace islámu. Islám od počátku byl a stále je smrtelně nebezpečný vůči naší civilizaci » Ale protože se páni rozhodli, že nyní on bude tou ovládací ideologií, tak vidíte obrovskou snahu překreslit historii a vůbec překrucovat naruby a cenzurovat fakta o chování islamistů » Mocipáni jen potřebují ovčanům do mysli ega vložit program s názvem „islám je v pohodě“ aby vymazali pud sebezáchovy — přesně proto vidíte tolik cenzury a absurdního lhaní, kam se podíváte — a to navzdory dokazatelným faktům o zločinnosti islámu » Rovněž můžete vidět, že to skutečně na ovečky zabírá a ty dál v klidu kráčejí na svá vlastní jatka…

Ale protože současně potřebují do lidí nahustit i negativní emoce strachu, proto si museli vymyslet nějakého nového „nepřítele“, přičemž pravda nehraje roli, stačí jen když ty negativní emoce protlačí do podvědomí ega. Chápete už?! Přesně proto eurobolševická a globalistická ideologie nyní vytváří nepřítele uměle a můžete vidět tvrdou mediální propagandu přetékající nenávistí zaměřenou např. na démonizaci slovanského Ruska, ale také nacionalistů a populistů, jako např. pro-národní Okamurovy strany SPD. Přitom populismus rovná se pro-národní, pro-lidové hnutí. Co je na něm špatného? Je to jednoduché — skutečně lidové, pro-národní hnutí je nejsilnější hrází vůči snaze globalistů udělat z nás všech hloupé stádo. Proto chtějí zničit tato lidová hnutí… ale my se nemusíme nechat, jsme silnější, jich je menšina — stačí, když k tomu nebudeme mlčet!

Dalším příkladem velké frašky a ještě větší manipulace je neo-liberální ideologie jako taková. Multikulti výchovou naprogramované sluníčkové ovečky nekriticky podléhají emocionálně „krásným“ heslům o liberální „demokracii“, toleranci a multikulti „rozmanitosti“ — přitom ale díky svým omezeným vnitřním programům nevidí, že vlastně ubližují sami-sobě, že ve skutečnosti podporují nástup NWO totality fašistického typu a likvidaci skutečné demokracie. Proto se objevují takové ty případy, kdy neo-liberálně-levicové aktivistky obhajují muslima, který je znásilnil apod. Proto pak vidíme např. v Německu proti-demonstrace proti těm, kdo se jen brání islamistickému migrantskému násilí »

V emocionálním vnímání ega totiž nehraje roli logika, fungují tam programy, které byly lidem nality do hlav propagandou. Pokud se pánům navíc podaří vzbudit i ty správné emoce, tak je dosaženo velmi silného manipulativního efektu… Koneckonců přesně proto všude vidíte, že nejvíce nenávisti šíří „hate-free“ sluníčkáři. Paradox? Možná, ale když už teď víte jak to funguje, nemůže vás to překvapit.

 

Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám "tolerantní" neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou...
Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám „tolerantní“ neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou…

Nakonec pak vymazaným „sluníčkům“ ani nepřijde divné, že se snaží za demokracii bojovat prosazováním cenzury a omezováním svobody slova, aby lidem narvali do hlav ten „jediný správný názor“… Chápete už? ;-) Zde máte také vysvětlení proč „sluníčkáři“ své ideologii dokonce i věří nebo třeba proč i někteří komunisté věřili své ideologii, propagující násilí a třídní boj ve jménu „lepších zítřků“. Je to stejný princip, i ty ideologie jsou podobné…

Každopádně, tato manipulace funguje dobře na lidi, u kterých v duši převládá ego a kteří se nemají rádi… Pokud se ale rozhodnete jít Úzkou kristovskou Cestou, kterou vás ragauian učí, stáváte se současně i daleko odolnějšími vůči emocionálním manipulacím.

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC
Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží „joysticky“ pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Velmi silným způsobem odvádění pozornosti a manipulace s emocemi ega je, krom televizního obavování, i obavování sportovními akcemi. Chléb a hry, již staří Římané dobře věděli, jak se na lid musí. Vše má z jejich pohledu velmi „užitečný“ cíl — vytvoření snadno ovladatelného slaboduchého lidského stáda


Ego je nezávislá bytost

Nyní tedy vědátoři konečně objevili a potvrdili to, co ragauian říká už dlouho:

Ego je v podstatě nezávislá bytost, která jedná v mnoha okamžicích samostatně! Je totožná s podvědomím… a doopravdy často vědomě neřídíte, co tato bytost činí — i když si to třeba myslíte ;-) Jediný způsob, jak spolehlivě získat kontrolu a vliv na svůj osud, je „uzavřít mír v jednom  domě“ — jinak řečeno — přestat spolu bojovat a začít spolupracovat, vy dva. A spolehlivou Cestou k tomu je právě láska-k-sobě, tedy k té oddělené, temné polovině vaší duše. To dává smysl ne?

Oni nevědci, díky své omezenosti a uzamčení v materialismu, nechápou úžasné důsledky svého objevu — nicméně ragauian vám teď jako první a jediný spojuje tato fakta do vyššího celku, aby vám umožnil konečně dokončit váš vývoj na Zemi a návrat do jednoty sebe-sama!

Protože teprve když poznáte sami-sebe a zjistíte že uvnitř vás jsou ve skutečnosti 2, slovy dva, teprve pak můžete projít Kristovu úzkou Cestu, učinit ze dvou jedno a umožnit tak sami-sobě návrat zpět do Jednoty!

Vtip je TADY: 80 až 90 procent signálů v enterickém nervovém systému (ENS) jde ze střeva → do mozku

Science Alert pokračuje: Tělo má ve skutečnosti druhý mozek, který člověka ovládá mnohem víc, než byste si mohli myslet — většina lidí přitom ani netuší, že existuje…

[Tento druhý mozek je v podstatě to, čemu se někdy říká ego, dodává naše redakce.]

Jak vysvětluje AsapSCIENCE, hlavní způsob, jak mozek komunikuje se zbytkem těla, je přes vagus nerv, který předává zprávy hlasivkám, srdci, plicím a trávicímu traktu.

Ovšem výzkumníci také zjistili, že uvnitř ENS — rozsáhlé sítě neuronů, která ovládá váš trávicí trakt — se zprávy posílají i druhým směrem!

Ve skutečnosti 80 až 90 procent nervových signálů v enterickém nervovém systému (ENS) jde ze střeva → do mozku. A když je vagus nerv vyříznut, enterální systém vůbec nepotřebuje mozek.

Jinými slovy, váš trávicí systém, spojený s egem, je vaším druhým mozkem a ovládá vás mnohem víc, než si uvědomujete.

Pozn. redakce: Což bylo dokázáno i dalšími nezávislými výzkumy »


Chápete? Dochází vám již ta bombastická pointa?!

Nevědci ovšem mají problém — ani jediný z nich se nezamyslel nad tím, že by tohle mohlo mít souvislost s psychology již dávno odhaleným egem. A ono to souvislost skutečně má…

Potud to byla jasná fakta. Dále už ovšem naši nevědoucí „vědci“ počínají chybně spekulovat a vyvozují ze správných faktů nepodložené a chybné závěry…

ragauian vám ovšem pravdu říká od počátku: V břiše, v oblasti 3. čakry má sídlo centrum vědomí těla, alias ego!

To ego řídí tělo! To ego zažívá nálady. Emoce, které prožíváme jsou jeho!

Když se nám tedy oni neználci dál pokouší nakukat např. prý „že výzkum ukázal, že naše střevní bakterie mohou nejen manipulovat s našimi chutěmi a stravovacími návyky, aby zajistily své vlastní přežití (můžeme je obviňovat z posedlosti nezdravým jídlem), ale oblasti našeho trávicího systému také ovlivňují naši náladu“ — zde už jsou neználci vedle jak ta jedle, když se vám snaží nakukat „že nás ovlivňuje naše střevo“ :-) Ten, kdo „zažívá náladu“ a kdo vytváří emoce, je samozřejmě ego! Skutečným původcem těchto jevů je naše ego — oddělená část našeho vědomí, která krom jiného přímo působí přes tzv. žlázy s vnitřním vyměšováním:

Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním...
Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním…

Ano, vážení a milí — jde doopravdy o svým způsobem samostatnou bytost, která skutečně často jedná samostatně a teprve následně se v mozku vytváří iluze, že se to děje „v hlavě“, že vy sami to máte pod kontrolou! Teprve následně se v mozku vytvoří iluze, že zažíváte nějaké emoce… Nic z toho se neděje v mozku! Pokud nepochopíte že původcem těchto efektů je ego, nikdy nebudete moci zapracovat na zlepšení. Tohle vše dokazují i další zcela nezávislé výzkumy mozku, o kterých jsme vás již také informovali zde »

Mezi obzvláště vtipná zjištění Dr. Eaglemana patří to o ovlivnění rozhodování soudců v souvislosti s tím, zda v okamžiku rozhodování byli najedeni nebo ne »

Nicméně, pokud už my všichni tady víme, že ego je „řidičem“ těla — a současně i to, že ego má má pod přímým velením právě trávicí systém — tak potom nás samozřejmě nepřekvapí, že najedenost (a tudíž tedy emocionální spokojenost ega) ovlivňuje rozhodování soudců — o kterém si všichni nevědomí myslí, že je vysoce racionální… ale ono je to trochu jinak, víme ;-)


ŠOKUJÍCÍ „VĚDECKÁ“ HLOUPOST! Aneb epochální objev, který nevědci nepochopili

Zpět k výzkumu, který probíráme v tomto článku…

Podle „vědců“ studie prý naznačují, že lidé se zdravými a různorodými střevními mikrobiomy mají menší pravděpodobnost deprese nebo úzkosti — zde jde opět evidentně o chybnou dedukci neználkovitých údajných „vědců“! Opět je původcem vědomí ega, které ovlivňuje tělo a naši neználci jen měří důsledky jeho působení…

A u myší výzkumníci ukázali, že myši, které vyrůstají ve sterilním prostředí — kde žádná bakterie nekolonizují jejich vnitřnosti — vykazují společenské rysy podobné lidem na autistickém spektru. Tento druh účinku se projevil také v určitých studiích u lidí, což vedlo mnoho „vědců“, aby „věřili“, že jednou z primárních funkcí střevních bakterií je vlastně podpora sociálního chování a zajištění přežití druhů reprodukcí — to je také moc hezký blábol — pravda je ovšem stejná jako v předchozích výzkumech — opět je původcem vědomí ega!

I když samozřejmě změnou „chemie“ těla můžete manipulovat fungování ega, nic to nemění na tom, že skutečným původcem a zdrojem této aktivity je ego!

STRAŠIDELNÁ VĚDA!
Ve škole vám lžou o funkci mozku!

I materialističtí vědátoři museli konstatovat, že to není ten mozek v lebce, co řídí člověka:

„In some ways, it seems like our second brain is even more influential than our logical thought. And, great, now we can’t stop second-guessing which brain is making us do everything. Sometimes science is so creepy.“ (Science Alert)

„V některých ohledech se zdá, že náš druhý mozek má větší vliv než naše logické myšlení. A nyní se musíme ptát: Který mozek nás řídí? Někdy je věda tak strašidelná.“

Vidíte? Zde jsou zaslepení materialisté na prahu zcela zásadního, epochálního objevu, který by umožnil probuzení lidstva a jeho posun na vyšší vývojovou úroveň… A co oni udělají? Přede dveřmi průlomového objevu se odvrátí a dále kráčí širokou cestou k Druhé smrti, k věčné smrti duše — budiž jim země lehká… Můžeme tento průšvih připsat nepružnému myšlení, nedostatečné zvídavosti, nebo zločinné církvi, která tuto znalost obsaženou v originální Kristově nauce skrývá a zničila? Nebo všem těmto faktorům dohromady?

Samozřejmě že ego má na chování člověka většinou větší vliv než „mozková“ logika — a to i v těch okamžicích, kdy jsou lidé přesvědčeni o opaku — ukazují to i další nezávislé výzkumy »

Každopádně je to přesně tak, jak vám ragauian neustále opakuje — uvnitř vás jsou dva, kteří se mezi sebou často dohadují a soupeří, kdo bude mít větší vliv na to, co jako duše uděláte. Proto mluvíme o součtové duši. A jediný efektivní způsob, jak uvést ty dva do souladu a spolupráce, je láska k sobě!

Závěr a ponaučení

Podobně jako dítě nejlépe vychováte láskyplným vedením, tak i vnitřní dítě-ego získáte ke spolupráci nejlépe nepodmíněnou Kristovskou láskou! To přece není těžké pochopit — viďte?

Ne nadarmo Kristus říkal, že království Otce je dostupné prostým lidem a naopak obtížně přístupné pro ty, kteří si zakládají na (VŽDY) omezeném pozemském školním vzdělání a ne nadarmo mluvil o obtížné přístupnosti Království také pro bohaté — jednoznačně proto, že bohatství odvádí pozornost ven, do vnějšího světa. Ti, kdo se mají dobře, povětšinou ani nehledají a pokud už ano, často lpění a starosti o nashromážděné pozemské „hračky“ plně vytěžují jejich mentální kapacitu. Proto Kristus i různí duchovní autoři mluví o „ne-lpění“ — což není totéž co odmítání. Nemusíte tedy být nuzní a chudí, jděte středem… Závislost samozřejmě může vznikat i ve vztahové oblasti, jak svědčí nejen bolestivá osobní zkušenost autora tohoto článku…

Ano, prosím pěkně, na Konci věku vyrovnejte své dluhy jak finanční, tak i karmické, vyvarujte se lpění na čemkoli pozemském — nelpěte ani na majetku, ani na práci ani na citech. Prostě žijte v Kristu — lépe řečeno v Kristovské lásce.

To není odmítání pozemského života a požitků — užívejte si život v radosti a pozitivních emocích, ale buďte nad věcí!

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). // Lower three chakras and the upper three chakras are anchored in the heart, which is also the place of the soul. The two triangles represent the upper and lower chakras. When they intersect they form a Merkaba (spirit, light, body) — The heart chakra is the core of who we are and anchors us to the core of the earth and to the core of our source. The heart releases 60% more electromagnetic energy than our brains. — It is our power center, and is fueled by love.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii, vodu, kalich resp. grál).

Pamatujte, že sebe-láska není sebe-kompenzace » a ego nepotřebuje pozemské „hračky“ za miliony — největší hodnotou pro něj je vaše nepodmíněná láska!

Ano, ano, pokud víte, jak to doopravdy funguje, tak jediné, co zůstává strašidelné je NEVĚDOMOST LIDSTVA!


Zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>