Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel1

Smrtelné nebezpečí přichází: Agenda 2030 je realizována i v ČR. Plán pro nový světový totalitní řád, NWO aneb Čeho si většina oveček nepovšimla? 6

Nejste tím, kým si myslíte že jste. Ti, kteří vědí na co se snažím upozornit, mi prominou — ale na rovinu říkám vám: Vy nevíte kdo jste, to jak sami vnímáte sami sebe v bdělém stavu, to nejste vy, to je jen nepatrná malá část vás! Vy ve skutečnosti nevíte, kdo se ve vás rozhoduje že udělá to či ono… ovšem někteří jiní vědí a využívají toho k tomu aby vás nasměrovali kam se jim hodí.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

 

A vy nevíte ani kam vás vedou, protože férově na rovinu vám to vaši „pastýři“ samozřejmě neřeknou. Snažíme se v této sérii osvětlit co je skryto pod falešným pozlátkem zdánlivě „prospěšné“ a „bohulibé“ Agendy 2030 » Tato babylonská akce je spletitým dílem a její zkoumání není jednoduché. Odměnou za trpělivost vám bude pochopení toho, kam vás „pastýři“ chtějí dostat… V této souvislosti se nabízí velká Kristova moudrost: „Jen pravda (poznání!) vás osvobodí!“

Michael Snyder a Truthstream Media napsali vtipný a přitom nesmírně pravdivý „překlad“ cílů Agendy 2030 z úředního babylonského newspeaku do řeči selského rozumu. Citujme si:


Jaké jsou skutečné cíle zdánlivě „prospěšné“ a „bohulibé“ Agendy 2030?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

Když čtete o těchto “globálních cílech”, mnohé z nich se zdají být celkem dobré. Nakonec, kdo by např.  nechtěl „skoncovat s hladem“? Vím, že já bych rád „skoncoval s hladem“, kdybych mohl. Klíčem je podívat se za mluvené slovo a pochopit, co se skutečně říká. A to, co se skutečně říká je, že tzv. „elita“ chce posunout svůj sen o systému jedné světové vlády (NWO) na další úroveň.


Toto se stalo v září 2015: OSN zahájilo tzv. „Globální cíle“ — Plán pro spojený svět

Slyšeli jste o „globálních cílech“ nebo „trvale udržitelném rozvoji“? Jestli jste o nich dosud neslyšeli, buďte si jisti, že o nich v příštích letech budete slýchat ještě hodně. 25. září Spojené národy zahájily sérii 17 ambiciózních cílů, jichž mají v plánu dosáhnout v průběhu příštích 15 let. Podrobnosti viz webová stránka Agendy 2030 a OSN »

Formální název tohoto nového plánu je „Agenda 2030“ — loutkáři v pozadí se totiž rozhodli, že potřebují něco chytlavějšího a líbivějšího pro propagaci těchto cílů ovečkám… OSN pak prohlásilo, že tyto nové „globální cíle“ reprezentují „novou univerzální Agendu“ pro lidstvo.

Prakticky každý národ na planetě ochotně na tuto novou agendu přistoupil a je od vás očekáváno, že se jí budete účastnit, ať se vám to líbí nebo ne. Některé z největších hvězd na celém světě byly najaty, aby propagovaly „globální cíle“.

Prakticky každý národ na planetě ochotně na tuto novou agendu přistoupil, ale většina oveček přitom nemá ani tucha, která bije :-(

Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25

 

A nebyl to pouze zábavní průmysl, kdo propagoval tento  plán pro budoucí nový svět NWO: I papá Francis cestoval do New Yorku, aby zde pronesl projev, který zahájil konferenci, kde byla tato nová agenda oficiálně vyhlášena »

Pozn. redakce: A není to samozřejmě náhodou, dlouhodobě upozorňujeme, že tato snaha obou symbolických šelem Janova Zjevení » o nastolení světové totalitní vlády nad světem přijde — a současné události nám dávají za pravdu! Není to proto, že bychom si chtěli hrát na proroky — stačí nezavírat oči: Proroctví mluví jasně »

Papež František podpořil Agendu v projevu k Valnému shromáždění OSN předtím, než se začal summit k přijetí tohoto 17bodového plánu a nazval  ji „důležité znamení naděje“ ve velmi nepokojných časech na Středním východě a v Africe.

Když dánský premiér Lars Rasmussen udeřil kladívkem, aby schválil plán vývoje, vůdci a diplomaté ze 193 členských států OSN stáli a hlasitě aplaudovali :-)

Potom se summit obrátil ke skutečnému důvodu třídenní schůze – implementaci cílů, o kterých se očekává, že budou stát 3,5 – 5 triliónů dolarů každý rok až do roku 2030.

Dobře, takže odkud budou tyto trilióny dolarů, které jsou zapotřebí k implementaci těchto nových „globálních cílů“ pocházet? Nechte mě vám napovědět – nebudou pocházet od chudých států.

Následující seznam pochází od Truthstream Media » a myslím, že odvádí velmi dobrou práci v překládání těchto nových „globálních cílů“ do prostého selského jazyka, kterému můžeme snadno rozumět:


 • Cíl 1: Skoncovat s chudobou ve všech podobách všude
 • Překlad: Centralizované banky, MMF, Světová banka, FED a další centrální banky budou kontrolovat všechny finance, lidem bude vnucena digitální bezhotovostní měna. Proč chtějí odstranit hotovost? Pochopte prosím, v tu chvíli nad námi získají absolutní moc — viz Janovo proroctví: „Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch“ (zde si dosaďte platební kartu s čipem, nebo jen čip třeba v telefonu nebo případně dokonce uvnitř těla člověka…)
Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“
16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 [a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13

 

 • Cíl 2: Skoncovat s hladem, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšené výživy a propagovat udržitelné zemědělství
 • Překlad: GMO, jo to bude mňamka, doufám že se fšichni těší ;-)
 • Cíl 3: Zajistit zdravé životy a propagovat pohodu pro všechny ve všech věkových kategoriích
 • Překlad: Masové očkování, Potravinový kodex
 • Cíl 4: Zajistit inkluzivní a „spravedlivé“ kvalitní vyučování a propagovat celoživotní vzdělávací příležitosti pro všechny
 • Překlad: Propaganda Druhé šelmy, vymývání mozků pomocí povinného totalitního materialistického vzdělávání od kolébky po hrob. Inkluzivní znamená podřadné — čili většina je držena na úrovni nejslabších — přesně toto můžete nyní vidět i na našem pro-bruselském ministerstvu školství pro vzdělávání ovčanstva. Je to zlý záměr. O tom není pochyb — hloupým ovcím se prostě lépe lépe vládne, žeano ;-)
 • Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit všechny ženy a dívky
 • Překlad: Rozbití systému klasických rodin a kontrola populace pomocí nuceného „plánovaného rodičovství“. Proto naši mocipáni podporují homosexualitu a teplé LGBT. Proto raději importují muslimy, i když vymírání národa by daleko snadněji zastavili podporou rodin! ONI ve skutečnosti chtějí zničit funkční rodiny, které jsou pro lidský vývoj nejvhodnější — a chtějí je zničit protože takové rodiny vychovávají svobodné, chytré a sebevědomé lidi odolné proti zotročení! Chápete? Když víte, oč tu běží a co je cílem, najednou celé to OSN-EU-NWO šílenství začne dávat smysl… ne ne, ONI se nezbláznili, ani nejsou neschopní, oni jedou podle přesného programu!
Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.
Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.
 • Cíl 6: Zajistit dostupnost a udržitelný management vody a hygienická zařízení pro všechny
 • Překlad: Privatizujte všechny vodní zdroje, nezapomeňte přidat fluorid
 • Cíl 7: Zajistit přístup k levné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Překlad: „Chytrá“ rozvodná síť s „chytrými“ měřidly na všechno, špičkově maximální ceny ;-) Uvědomme si prosím, že tato „chytrá“ síť a „chytrá“ domácnost (tzv. internet věcí) v sobě mimochodem nese i možnost útoku na nepohodlné osoby dálkovým ovládnutím jejich soukromých zařízení — a tedy větší nadvláda centrální moci nad ovečkami. Doufám, že se těšíte ;-)
 • Cíl 8: Propagovat udržitelný a inkluzivní ekonomický růst, plné a produktivní zaměstnání a slušnou práci pro všechny
 • Překlad: TPP, zóny volného obchodu, které upřednostňují zájmy megakorporací — čili absolutní povýšení moci tzv. Druhé šelmy »
 • Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, propagovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovaci
 • Překlad: Mýtné na silnicích, vnucená veřejná doprava, odstranění svobodného cestování, ekologická omezení
 • Cíl 10: Redukovat nerovnost v a mezi zeměmi
 • Překlad: Vnucení masové imigrace (která má zničit národy a národní státy) a přesunutí moci do globálního centra (centrálně plánovaná politika)! Originální dokumenty Agendy 2030 v bodě 10.2 obsahují tzv. „inkluzi“ všech. V praxi se maskuje jako zdánlivě neškodná a prospěšná tolerance a rovnoprávnost ras a náboženství — na základě bodu 10.2 se nás soudružka Merkelová snaží islamizovat. V bodech 10.4 a 10.5 se mluví o tom, že lidem bude vnucena obzvláště finanční a daňová politika (centrálně plánovaná podle pravidel Agendy) a dále o regulaci trhů, resp. ekonomiky (samozřejmě podle přání tvůrců Agendy a loutkářů v pozadí).
Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura)
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura)

 

 • Cíl 11: Učinit města a lidská osídlení inkluzivními, bezpečnými, odolnými a udržitelnými
 • Překlad: Stát Velkého bratra s dozorem nad všemi a nad vším — zjednodušeně absolutní nadvláda centrální moci NWO
 • Cíl 12: Zajistit vzory udržitelné spotřeby a produkce
 • Překlad: Vězeňské spotřebitelské dávky
 • Cíl 13: Přijetí naléhavých opatření k boji proti změně klimatu a jejích dopadů
 • Překlad: Omezení svobody podnikání a obchodu ve prospěch globálních korporací Druhé šelmy, uhlíkové daně/kredity…
 • Cíl 14: Konzervovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj
 • Překlad: Ekologická omezení, kontrola všech oceánů včetně minerálních práv z oceánského dna — zjednodušeně absolutní nadvláda centrální moci NWO
 • Cíl 15: Chránit, restaurovat a propagovat udržitelné využívání pozemních ekosystémů, udržitelně hospodařit v lesích, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci země a zastavit ztrátu biodiverzity
 • Překlad: Více ekologických omezení, více kontrolování zdrojů a minerálních práv — zjednodušeně absolutní nadvláda centrální moci NWO
 • Cíl 16: Propagovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, poskytovat přístup k právům pro všechny a vybudovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instutuce na všech úrovních
 • Překlad: viz např. „mírové“ mise OSN (příklad 1, příklad 2) — zjednodušeně absolutní nadvláda centrální moci NWO
 • Cíl 17: Posílit způsoby implementace a revitalizovat globální partnerství pro udržitelný rozvoj
 • Překlad: Odstranit suverenitu států na celém světě, propagovat globalismus pod „autoritou“ a nafouklou, Orwellovskou byrokracií OSN — zjednodušeně absolutní nadvláda centrální moci NWO

Ve skutečnosti jde o jedinou věc: Získat absolutní vládu nad dušemi — především nad jejich myšlením

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

 

Vím, že si teď někteří z vás říkají, co to píšeme za pěknou blbost ;-) že něco takového dělají jen vymyšlení záporňáci v béčkových filmech… nicméně ono se to nepochybně děje, přímo vám před nosem… STAČÍ OTEVŘÍT OČI!

Jestliže o něčem z tohoto pochybujete, můžete najít oficiální dokument pro tuto novou OSN agendu přímo tady » Čím více budete rozkrývat detaily, tím více si uvědomíte, jak zákeřné tyto „globální cíle“ ve skutečnosti jsou.

Mocenská „elita“ (alias Druhá šelma Zjevení) chce jednu světovou vládu, globální ekonomický systém a jedno univerzální světové náboženství » ONI zjistili, že těchto věcí  nedosáhnou násilím, takže nyní to už dělají rafinovaněji… chtějí, aby každý přistoupil na toto nové nevolnictví dobrovolně — proto je to pečlivě maskováno pod pláštěm zdánlivého dobra — a většina lidstva jim to „žere“ i s navijákem :-(

„Globální cíle“ jsou šablonou pro svět s jednou centrální vládou. Mnohé utopie, které „elita“ slibuje zní docela slibně. Ale pro ty, kteří vědí, která bije, je toto volání po „spojeném světě“ velmi, velmi mrazivé.

-Michael Snyder-


PROČ? Proboha proč by někdo toužil získat absolutní vládu nad dušemi, nad jejich myšlením?

Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“...
Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“…

 

Ne toto není béčkový film. Toto je naše současná pozemská realita. Takže proč? Odpověď úzce souvisí s otázkou, kterou jsem nastolil na počátku této série: Poznejte sami sebe a poznáte všechno » Nic vám nebrání se tam vrátit a poctivě si to uvnitř sama-sebe na úzké cestě vyřešit…

Dám vám nakonec ještě malou nápovědu: I dnešní fyzika už dnes ví že celý tento vesmír je „upleten z energie“… a to včetně vás. Člověk dostal do vínku navíc schopnost pracovat a tvořit s energií — snad víte, že v Genesis je psáno že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu! No a přesně o tu vaši energii jde! Proto vás tu obě Satanovy šelmy Janova zjevení chtějí pomocí NWO zotročit a znehybnit ve vašem duchovním vývoji — protože pro ně jste v tomto slepeckém nevědomém stavu výhodnou dojnou krávou. Tak je to prosté.

Proto ta snaha o světovou vládu. Až zjistíte, že jste v pasti NWO, pak bude už pozdě! PROTO: Udělejte s tím něco teď HNED!

Nebo se navěky chcete stát otroky?

Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda
Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda