Extremismus a jeho definice podle encyklopedie. Pod „hezkou“ maskou údajných „obránců demokracie“ se pokoušejí svobodu zničit. Bude se ministerstvo vnitra ČR znovu omlouvat za pomluvu SPD? A na migrační frontě stále NENÍ klid

Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám "tolerantní" neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou...
Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám „tolerantní“ neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou…

Už jsme vícekráte poukazovali na fakt že neo-liberální, archontické překrucování významu slov je využíváno k očerňování opozice a likvidaci svobody — platí to dnes obzvlášť pro slovíčka nenávist (hate), rasizmus, xenofobie, islamofobie, extremismus »

Jak hejtfrííí sluníčkáři překrucují podstatu slova xenofobie je dobře vidět např. na Wikipedii, kterou mají levicoví aktivisté pod palcem a která hned v úvodu říká: „Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu.“ Slovíčka „odpor a nepřátelství“ jsou lživě nasunuta, aby sluníčkáři dosáhli žádoucí efekt slova pro svou zvrácenou ideologii.

Podívejme se teď podrobněji na slovo „extremismus“ a co říká Wikipedie: „Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů… Při obecném užití nabývá termín často pejorativního nádechu — bývají jím označovány nejen závažné jevy, ale i obecně odchylky od středního proudu, jejichž nebezpečnost pro společnost je sporná nebo mizivá…“

Přesně v uvedeném pejorativním duchu pomlouvají sluníčkoví liberálové (fanoušci EU, amerických neokonů a Agendy 2030) své oponenty, kteří se odlišují od jejich mainstreamového, neomarxistického proudu. Na pováženou ovšem je, když tento vágní, obecný význam zneužívá vláda k potlačování opozice. Není samozřejmě náhodou, že se zde používá stejná propaganda jako u sorosových neo-liberálních sluníčkových neziskovek… ideově jde o jednu skupinu, která navzájem spolupracuje na likvidaci svobody lidstva.

Pod „hezkou“ maskou údajných „obránců demokracie“ se ve skutečnosti pokoušejí svobodu zničit a potlačit nejen opozici, ale svobodu slova obecně.

Proto také znovu (např. ministerstvo pravdy CTHH) » a znovu vidíme i jejich snahy o potlačování svobody slova (mj. cenzura internetu) »

Neoliberální eurobolševici se pokouší zničit opozici a svobodu slova obecně, i když to okecávají a maskují

Ministerstvo vnitra ČR se už v roce 2006 muselo omluvit sdružení Nesehnutí

Ministerstvo vnitra vydává každý rok na základě usnesení Vlády ČR Zprávu o problematice extremismu na území ČR. V ní dle své vlastní definice extremismu mapuje aktivity „…které se vyznačují prvky intolerance a útočí proti demokratickým principům a společenskému uspořádání“. Dle této definice MV ČR jsou extremismem „…krajně vyhrocené, demokratickému systému nepřátelské postoje, přecházející v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem antagonistickým (totalitním režimem, diktaturou, anarchií)“ (viz http://www.mvcr.cz/extremis/1999/pojmy.html)

Skupina NESEHNUTÍ nenaplňuje žádnou z charakteristik MV ČR pro extremismus, smyslem jeho činnosti není budovat totalitní režim ani diktaturu (viz http://nesehnuti.cz/cz/index.html). Naopak ve svých kampaních a realizovaných projektech vystupuje proti omezování občanských svobod v ČR i zahraničí, proti podpoře totalitních a nedemokratických režimů, podporuje aktivity občanské společnosti a spoluúčast občanů na rozhodování o věcech veřejných, pomáhá sociálním, etnickým a národnostním menšinám. Z tohoto důvodu NESEHNUTÍ požádalo v lednu 2001 Ministerstvo vnitra ČR o písemnou omluvu za neoprávněné uvedení ve zprávě o extremismu…

NESEHNUTÍ tedy podalo na ministerstvo vnitra žalobu na ochranu dobré pověsti právnické osoby, ve které žádalo omluvu za uvedení ve Zprávě

Dne 22. listopadu 2006 se na základě rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2005 potvrzeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. září 2006 omluvilo Nezávislému sociálně ekologickému hnutí (Nesehnutí) za neoprávněné uvedení ve Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999.

Radek Rozvoral: SPD není v žádném případě extremistickou stranou!

Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC
Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC

Kancelář prezidenta republiky Miloše Zemana se jasně vymezila proti zprávě o extremismu, kterou vypracovalo Ministerstvo vnitra ČR. Konkrétně se tvrdě ohradila proti zařazení hnutí SPD Tomia Okamury do této zprávy.

Pražský hrad se prostřednictvím bezpečnostního ředitele Jana Nováka vyjádřil ke zprávě o extremismu [MVČR: Extremismus, Souhrnná situační zpráva, 1. čtvrtletí roku 2018], která byla panu prezidentovi Zemanovi předložena k připomínkování. Hrad na danou zprávu zareagoval tak, že zaslal na vnitro tři stránky připomínek.

Citace ze zaslaných připomínek: „Naprosto nepřijatelné je zařazení parlamentní politické strany SPD do zprávy, stejně jako mnohá tvrzení autorů zprávy na adresu tohoto politického subjektu a jeho představitelů.“ V rámci připomínek by bylo podle prezidentské kancléře nejlepší pasáže, které se zmiňují o hnutí SPD ze zprávy zcela vyloučit.

Pozn. redakce: Ve zprávě MVČR, vidíte mj. pokrytecký titulek »Xenofobní projevy neextremistických subjektů« — nejspíše proto, aby se soudruzi eurobolševici z ministerstva vyhli žalobě jako ve výše uvedeném případu Nesehnutých. Následně se můžete zamyslet, co je extremistického na snaze SPD prosadit tresty za podporu nenávistných ideologií. Citace dle MVČR: »Hnutí SPD ve svých výstupech nadále operovalo s migranty a muslimy. Navrhlo novelu zákona, která by umožňovala trestat už samotnou podporu nenávistných ideologií. SPD uvádí, že cílem novely má být postih „nenávistné islámské ideologie“.«

Naše hnutí SPD není extrémistickou stranou, což potvrzuje i zmíněná zpráva, která poukazuje na to, že „SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem a dále poukazuje na fakt, že zpráva si ohledně SPD protiřečí.“

Ministerstvo vnitra vnímá pojem extremismus jako vyhraněný ideologický postoj, který vybočuje z ústavních zákonných norem, vyznačuje se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku.

To ovšem není případ SPD!

Naše hnutí SPD poukazuje na všechny problémy, které společnost trápí. Pravicové i levicové. K tomu jsou politické strany určené. …

SPD se zásadně vymezuje vůči diktátu Evropské unie a vůči nelegálním imigrantům. Tato skutečnost právě vadí…

SPD bude vždy a na prvním místě hájit zájmy slušných českých občanů a ti ať nás hodnotí. Prezident Zeman to už provedl.

Stát definuje společný jazyk, mentalita a hranice. Bez nich neexistuje. Braňme si jej

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Co dodat? Každý na vlastní oči může jasně vidět že MVČR, které jede podle tzv. neoliberální politiky satanské Agendy 2030, dělá vše proto aby se zalíbilo svým sponzorům a páníčkům. Obyčejní občané jsou jim ukradení…

Zloděj křičí „chyťte zloděje“

Pokud to domyslíme do důsledků, tak můžeme říci, že extrémními nepřáteli demokracie jsou ve skutečnosti liberálové, propagátoři cenzury a světové vlády podle Agendy 2030 » Agenda 2030 chce zničit národní státy, zrušit hranice zemí i svobodu lidí… např. ČSSD to dokonce veřejně přiznává ve svém programu, jak jsme již upozorňovali »

Stát je dle encyklopedie územní mocenská jednotka, instituce disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). … Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní.

Je zřejmé, že pokud má být stát dlouhodobě stabilní, potřebuje navíc společný jazyk a mentalitu občanů, kteří dobrovolně přijmou za svůj nejen daný jazyk a zákony, ale i etické principy života. O mentalitě lze říci, že se jedná o vzorce chování lidí a to souvisí s tím, čemu se z energetického, duchovního pohledu někdy říká „egregor národa“. Opuštění tohoto principu vedlo např. i ke zhroucení římské říše.

Dodejme ještě postřeh filozofa V. Bělohradského: „Myslím si, že demokracie bez národního státu je nemyslitelná. Je totiž založena na svobodné a intenzivní komunikaci, a ta je nemožná bez té zvláštní vazby, která spojuje navzájem lidi mluvící tímtéž jazykem. Národ je společenství přirozené řeči a já zatím neznám žádnou jinou přirozenou řeč než různé národní jazyky. Jen ve společenství přirozené řeči je možná ta komunikace, na níž stojí demokracie a jejímž symbolem je svobodná literatura…“ Václav Bělohradský, Kapitalismus perestrojka teprve čeká (rozhovor se Zdenko Pavelkou, Společnost nevolnosti, SLON 2007)

Rakousko konečně začalo bránit svůj stát vůči mohamedánské invazi

Komentuje SPD:

muslim-imigrant-open-or-die

Rakouští politici, na rozdíl od těch českých, začali naplňovat své sliby, které dali svým voličům ve vztahu k zamezení počtu vstupu imigrantů do země. Jde převážně o muslimy, kterých je v Rakousku skoro tři čtvrtě milionu.

Prorůstání islámu do Rakouska chce eliminovat rakouská vláda, která si tento úkol stanovila jako jednu z priorit, které svým voličům během předvolební kampaně (volby v říjnu 2017) slíbila. Rakouská vláda je složena ze dvou vítězných stran: Rakouská lidová strana (Österreichische Volkspartei, ÖVP), ze které je i rakouský kancléř Sebastian Kurz a Svobodná strana Rakouska (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), která je partnerem našeho SPD v hnutí ENF (Evropa národů a svobody), jenž sdružuje vlastenecké strany Evropy.

Islám aktivně vystupuje proti nevěřícím a proto z principu odmítá integraci

Ke konci minulého roku zveřejnil Rakouský integrační fond (Austrian Integration Fund, ÖIF), který spadá pod ministerstvo zahraničí výstupy z provedeného průzkumu s názvem „Role mešity v procesu integrace“. Pro účel studie navštívili zaměstnanci ÖIF 16 mešit ve Vídni, zúčastnili se několika pátečních kázání a promluvili s jednotlivými imámy.

Zpracované údaje uvádí, že více než třetina imámů ve vybraných mešitách se integraci aktivně brání a v některých případech se dá mluvit přímo o islámském fundamentalismu, který zahrnuje velké hnutí muslimů (chtějí návrat k praxi života proroka Mohameda a jeho učedníků a upřednostňuje doslovný výklad svatých textů Islámu – Korán, Sunna a snaží se vymýtit „pokřivené“ neislámské prvky v náboženské praxi) »

Na základě této zprávy inspekce ministerstva vnitra spolkového Rakouska prověřila problematické muslimské instituce v zemi a výsledkem je, že doporučila uzavřít sedm salafistických mešit hlásající závadné učení. Čtyři mešity jsou ve Vídni, dvě v Horním Rakousku a jedna v Korutanech. Úřady též úředně zakázaly takzvané arabské náboženské společenství, které v hlavním rakouském městě provozovalo nejméně šest modliteben s odůvodněním porušení pozitivního postoje vůči státu a společnosti v Rakousku.

Prošetřením došly pověřené instituce k závěru, že vše je řízeno organizovanou tureckou muslimskou menšinou.

V mešitách jsou již malé děti nuceny přísahat věrnost islámskému Turecku i prezidentu Erdoganovi!!

Výsledkem opatření je též návrh na vyhoštění bez možnosti prodloužení povolení k pobytu čtyřiceti negativně působících imámů sdružených v turecko-islámské unii pro kulturní a sociální spolupráci asociace ATIB.

Na tuto akci reagoval turecký prezident Erdogan, který prostřednictvím svého mluvčího rozhodnutí rakouské vlády na twitteru kritizoval a sdělil, že příjme protiopatření.

Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.
Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.

Naše hnutí SPD plně podporuje kroky rakouské vlády, která začala přijímat opatření k zamezení islamismu v Rakousku. Tyto iniciativy budeme podporovat v rámci celé Evropy a iniciovat v případě nutnosti v naší republice.

Zamyšlení závěrem: Jsou lidé slepí a hluší, že nevidí a neslyší? Nebo jenom ignoranti?

muslim islam shariah-controlled-zone

Ano, přesně tak, jak bylo mnohokráte řečeno: Islám aktivně vystupuje proti nevěřícím a z principu odmítá integraci, naopak neustále vyžaduje další a další ústupky po svých bližních nevěřících. Nemělo by to nikoho překvapovat, když známým oficiálním cílem mohamedánů je ovládnout celý svět, k čemuž slouží islámské právo šaríja, které je prosazením jejich světské moci »

V zájmu přežití podpořme ty, kteří skutečně brání náš stát a demokratické principy!

Nápověda: Není to určitě ani současná ČSSD, ani ODS, ani Piráti, ani KDU, ani TOP09, kteréžto strany jsou již plně v moci neo-liberalismu a Agendy 2030. Hnutí Ano je dosti široké, nicméně i ono je silně eurofilní a v mnohém podporuje Agendu 2030, jak jsme nejednou viděli mj. při hlasování v europarlamentu… Připomeňme si pro porovnání ještě principy hnutí SPD, které je lživě nazýváno extremisty. Co o sobě SPD říká?

Hnutí Svoboda a přímá demokracie je politické hnutí, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice:

tomio-okamura

  • Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. …
  • Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy. Odmítáme propagaci a podporu názorů a chování, které ohrožují fungování rodin a výchovu dětí v rodině.  …
  • Základem naší prosperity je práce široké střední třídy zaměstnanců, malých a středních podnikatelů a firem. Tito lidé jsou oporou státu. Musíme podporovat jejich aktivitu, podnikavost, pracovitost a vzdělanost. Stát jim musí sloužit, protože oni jsou plátci daní, z kterých žije.
  • Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření evropského superstátu. Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení z EU. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy.
  • Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství. Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace. …
  • Budeme prosazovat uzákonění širokého referenda jako nejvyššího projevu vůle občanů. Občané musí mít právo v referendu rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti země.
  • Prosazujeme přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů. Chceme odvolatelnost politiků a odpovědnost politiků občanům.

Zdroj: https://www.spd.cz/novinky


P.S. Aktuální informace z migrační fronty

28. 6. 2018 tiskové agentury vydávají zprávy s titulky jako např. Merkelová: Všichni v Evropě souhlasí, že je třeba snížit nelegální migraci »

POZOR: Fýrer Merkelová nezměnila svůj cíl! Ona je totiž pod velkým politickým tlakem už nejen v zemích jako Itálie a Rakousko, nyní také i v Německu, protože mohamedánské zlo je již v zemích s velkým počtem migrantů na denním pořádku, závažné zločiny typu muslimské znásilnění a zavraždění se množí » a politici přestávají být schopni to před občany tzv. okecat.

Když budete pozorně číst mezi řádky, tak jasně uvidíte, že Merkelová neustoupila ve svém cíli ISLAMIZOVAT Evropu! Všimněte si prosím, že ona mluví JEN a POUZE o snižování NELEGÁLNÍ migrace a ve skutečnosti nehodlá přestat s dovozem islámu… Mutti Merkel chce migraci POUZE zlegalizovat a uklidnit tím ovčany — přesně tak, jak jsme upozornili ve zprávě o Marrákeši, kde globalisté podle not Agendy 2030 naplánovali další šíření islámu do Evropy »

Tohle není konec války o zachování nebo zničení Evropy!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>