7 důvodů proč volit Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Hrajeme o naše děti, o naši kulturu, o přežití vlastního národa. Přehledný průvodce pro prezidentské volby 2018. ROZHODNĚTE SE INFORMOVANĚ!

Všichni jsme před volbami zavaleni informacemi o prezidentských kandidátech, přičemž velmi často Ti, kdož mají plnou pusu boje proti údajným fake-news — ti stejní lidé plní emocí nenávisti s oblibou falešné informace šíří. Pokusili jsme se kvůli čtenářům i kvůli sobě udělat co nejstručnější bodový přehled hlavních vlastností každého kandidáta, přičemž jsme záměrně použili formulace tak, jak je šíří média hlavního proudu — všichni jistě víme své o jejich pravdivosti ;-) Níže potom naleznete zdroje informací a ověření pravdivosti jednotlivých výroků.

Použijte svou svobodnou vůli… nenechte se manipulovat, sami posuďte fakta!

Realita je mnohem horší, než jsou nejhorší představy obyčejného voliče…

babis-rath-sobotka-politici

Zeptejte se sami-sebe proč lidumilové stojící za vytunelovanou armádou » příp.  rozkradeným OKD a byty ukradenými tvrdě pracujícím horníkům » najednou tak milují islámské migráčky » …jistě je začalo hryzat svědomí :-) Ha ha… nenechte se vysmát!


Kdo volí Miloše Zemana, volí:

 • Z1. Zajištění přežití našeho slovanského národa: Podpora rodiny a života namísto přijímání islámských migrantů do ČR
 • Z2. Podpora demokracie — přímá volba a referendum
 • Z3. Podpora demokracie — svoboda slova a odpor proti cenzuře — Zeman radikálně a doložitelně kritizuje snahy vlády o cenzuru médií
 • Z4. Zeman je prý pročínský, ve skutečnosti ovšem propaguje ekonomickou spolupráci — NIKOLIV ideologickou podporu Číny
 • Z5. Zeman je prý proruský, ve skutečnosti ovšem propaguje mírovou obchodní spolupráci se všemi
 • Z6. Zeman jasně podporuje klasické rodinné hodnoty a je proti debilizující inkluzi ve školách
 • Z7. Podpora ekonomické prosperity — Zeman podporuje obchodování se všemi zeměmi, je pro spolupráci se Západem a EU i s Východem

Aby bylo jasno, nejsme příznivci Miloše. Ano, mají pravdu ti kdož říkají, že Zeman je egoista a narcis, že vše podřizuje emoční složce, protože ví, že tím lidi osloví — je totiž dobrý rétor. Racionálno pro něj není tak podstatné. Vždy přestřeloval, to k Milošovi prostě patří. Ano, je dojmolog, který chce šokovat. Ale upřímně — všichni dobří řečníci tyto metody používají… i když třeba ne v tak extrémní podobě. Dále je třeba říci, že v jeho současné rétorice nelze najít žádnou nepravdu z které je obviňován svými nepřáteli. To dokazují fakta uvedená níže. A především má prokazatelně pravdu ohledně nebezpečí islámské migrace » Neexistují žádná fakta, která by dokazovala opak.


Kdo volí Jiřího Drahoše, volí:

 • D1. Zajištění přežití našeho národa — Drahoš místo toho podporuje ideologii Agendy 2030 a přijímání islámských migrantů do ČR — současně lže o tom že prý není „vítač“
 • D2. Podpora demokracie — drahouškovský tábor (jinými slovy) říká že jste „příliš blbí“ a nesvéprávní abyste přímou volbou rozhodovali v referendech — což je hezký protimluv, když Drahoš sám chce být zvolen referendem, které lidem nehodlá dovolit — jen co se dostane k moci
 • D3. Podpora demokracie — Drahoš a jeho kámoši naoko bojují za svobodu, ve skutečnosti podporují cenzuru
 • D4. Drahoš je protičínský — obchod s Čínou, který přinese práci českým občanům, ho nezajímá — raději podporuje dalajlámu — aby Čínu co nejvíce nas*al
 • D5. Drahoš je protiruský — mír a obchod ho nezajímají — nezajímá ho ani naše slovanství, které se Západ (speciálně Německo) snaží setrvale podrobit a anihilovat — historie mluví jasně — místo toho se nás snaží zatáhnout do války s Ruskem, když podporuje aktivity NATO — a tím i nasouvání (potencionálně  útočných) vojsk na Ruské hranice
 • D6. Podpora rodiny a života — Drahoš namísto toho podporuje Agendu 2030 a homosexuální i multikulti agendu — nikoliv ovšem normální rodiny
 • D7. Podpora ekonomické prosperity — Drahoš neskrývá, že bude vystupovat jako nepřítel Číny a Ruska a je mu fuk, že zničí obchodní příležitosti českých firem. Pro ty co si ještě nevšimli, Čína se pomalu a jistě stává hospodářskou velmocí č.1, se kterou všichni obchodují a chtějí obchodovat — celý Západ i Východ…

Nejvíc protičínský je paradoxně v současnosti prezident Trump, jelikož chce vrátit co nejvíce byznysu z Číny zpět do USA. Nejsou to legrační paradoxy? Drahouškovi podporovatelé by Trumpa nejraději zakousli — a přitom je tak krásně protičínský ;-)


Český prezident Zeman: bojovník za pravdu

Josef Zbořil, Ph.D., sestavil malý životopisný přehled:

Prezident Miloš Zeman zamlada
Prezident Miloš Zeman zamlada

Euro-federalista a levicově smýšlející český prezident Zeman začal být veřejnosti známý díky svému článku ze srpna 1989 (3 měsíce před sametovou revolucí) Prognostika a přestavba, ve kterém kritizoval totalitní československý režim:

„…Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo…dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži socialismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost…Není nic antisocialistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic socialistického na tom, tuto neschopnost tolerovat nebo dokonce podporovat.“

Díky tomuto článku byl pak nejen propuštěn ze svého zaměstnání, ale byl také ještě v srpnu 1989 pozván do televizního pořadu Hospodářský zápisník, kde uvedl:

„…Za posledních čtyřicet let jsme se dostali z desátého místa ve světě na čtyřicáté místo. V některých oblastech je to ještě horší. Například ve vědeckotechnickém rozvoji… jsme dnes zhruba na úrovni Alžírska nebo Peru a hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemi západní Evropy…Já sám si tento vývoj vysvětluji tím, že jsme ekonomická rozhodnutí přijímali nepromyšleně, že tato nepromyšlenost vyplývala především z toho, že neexistovala zdravá soutěž alternativních rozhodnutí a že i rozhodnutí, která měla velice varovné důsledky, byla přijímána, aniž by existovala jakákoliv společenská kontrola jejich efektivity.“

Schopnosti šachového hráče a formulování nekonformních postojů mu následně zaručily oblibu široké veřejnosti a byl zvolen premiérem v letech 1998-2002 a v prvních přímých volbách i prezidentem ČR v roce 2013.

Jako lídr ze „Západní civilizace“, dle teorie střetu civilizací, dlouhodobě bojuje za práva žen a rovnost lidí. To z něj dělá přirozeného „anti-džihádistu“ označujícího politicky nekorektně celou islámskou civilizaci za „anti-civilizaci“:

Zeman dále mj. řekl o islámu toto:

„Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu.“

„Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem. Ten má ve svých posvátných textech zakotveno, že má ovládnout svět, že si má podrobit nevěřící“.

„Nepřítelem je anti-civilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog.“

Zeman je však stejně politicky nekorektní i při kritice českého národa. V projevu na Slovensku v únoru 2016 uvedl:

„V České republice například žije [cca 80 tisícová] vietnamská komunita, která se skvěle asimilovala. Jejich děti studují vysoké školy. Mluví perfektně česky. Vietnamci jsou – teď jsem se dopustil urážky vlastní země – Vietnamci jsou pracovitější než průměrný český občan. Proč to nepřiznat, když je to pravda. U nás žije asi 110 tisíc Ukrajinců. A jsou pracovití, překonali jazykovou bariéru. Velmi dobře se začlenili do společnosti. Slováky nepočítám. Slováky beru jako naše lidi. Takže nejsme xenofobní.“

„5 % české populace jsou cizinci včlenění do společnosti. Ale my u slova migrace zapomínáme na jedno adjektivum. A to je islámská migrace. Politická korektnost moji přátelé je synonymem pro lež. Chcete-li pro nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury.“

Zahraniční politika

Vedle silně pro-izraelských postojů také zastává obdobné pozice vůči Sýrii, USA (podporuje Trumpa) a zemím EU. Jako jediný prezident z EU navštívil Moskvu během „Přehlídky vítězství k 70. výročí konce druhé světové války“. A také v televizním rozhovoru během jeho návštěvy Číny v říjnu 2014 uvedl: „…Nepřijeli jsme poučovat o tržní ekonomice nebo lidských právech nebo něco takového. Naopak. Pokoušíme se učit. A já jsem v Číně proto, abych se poučil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost…“

Ve vánočním projevu v roce 2015 v období vrcholící diskuse odpůrců s nekritickými „vítači“ řádově 45 % uprchlíků v migrační vlně 1,2 milionů ekonomických migrantů dominantně z islámského světa – obsahující řádově i stovky džihádistických teroristů – Zeman řekl: „Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.“

Opět ve vánočním projevu v roce 2016 uvedl:

„Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí, a není dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie…“

„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet…. ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá…. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti…“

A co bezvýrazná loutka Drahoušek?

Jiřího Drahoše se nám pokoušejí prezentovat jako představitele pravice a slušňáka. Nejspíše si slušnost pletou se zbabělostí a neschopností.

Každopádně z poslední debaty vedené českou televizí, která nepokrytě Drahošovi fandí ačkoliv by měla být nestranná, tak v této debatě vypadla z Drahoše skutečná perla — údajně slušný Drahoš se totiž projevil jako buran a to hned několikrát… mj. když na dotaz, co by vyčetl prezidentu Zemanovi, odpověděl: „Že rozděluje společnost, protože je prezidentem dolních deseti milionů.“ Chápete jak někdo, kdo chce důvěru od většiny národa, vyčítá Zemanovi, že je jejím prezidentem? Ten výrok má i zásadní logickou chybu — když oslovujete většinu národa, tak jaké rozdělování? Pěkná bota… Náš „pan slušňák“ se nám pěkně demaskoval, pěkně předvedl své skutečné ego. Bravo, jen tak dál… ;-) Miloš Zeman jen zvedl obočí a nevěřícně se usmíval… Jiřímu nejspíše hned došlo že to podělal, ale už to bylo venku:

Závěrečné projevy, slušný Miloš Zeman a hulvát Jiří Drahoš. Tím tomu dal korunu :-)

Drahoš se dříve bál vylézt do veřejné debaty s prezidentem Zemanem, pokud neměl předem otázky aby se mohl připravit — no a začíná být zřejmé proč — totiž, že bez přípravy je totálně neschopný rétor… Zato neustále naříká nad ovlivňováním voleb zákeřným Putinem, zatímco na prezidenta Zemana se snáší každodenní palba kritiky a nenávisti podporované z EU a z Německa, a on nebrečí jako Drahoš. Ukazuje se že Drahoš má nadstandardně dobré vztahy s protřelými šíbry české politiky — a je velmi pravděpodobně při své měkkosti bude jejich loutkou… Drahoš ještě nepředvedl jedinou originální myšlenku — pouze opakuje jako kolovrátek propagandu Agendy 2030 » Podívejte se na některé jeho podporovatele…

Jiří Drahoš: Vážím si Miroslava Kalouska, je to člověk, se kterým se dá dohodnout!

Jaký je Drahoš pravičák, jestliže podlézá cizáckým a nadnárodním zájmovým skupinám. Dokladem jeho „pravicovosti“ jsou i jeho hlavní domácí podporovatelé TOP 09 (Kalousek), KDU ČSL, Piráti a Zelení. Zvláště dvě posledně zmíněné, jakoby revolucionářské partaje multikulturních euromarxistů, nemají s pravicí nic společného a pouze parazitují na práci druhých.

I ČR má své Sorosovy kolaboranty, zde např. soudruh Janda z Evropských Hornot
I ČR má své Sorosovy kolaboranty, zde např. soudruh Janda z Evropských Hornot

Pan Drahoš podvádí už svými falešnými brýlemi. Lže a pomlouvá. Označuje konkurenty za dezinformátory, přičemž není schopen uvést fakta…

Tvrdí, že není vítač migrantů – a zároveň spolupracoval na „výzvě vědců“ na podporu migrace a propagoval ji. Nyní se opět projevil jako vítač s tím, že určitý počet migrantů zvládneme. Takovému člověku máme věřit z hlediska jeho morálky? Člověku, jehož oporami jsou Janda, Putna, Kolář a Stropnický? Chápete to, člověk jehož platí zahraniční agenti typu Sorose — v USA je taková věc nezákonná!

Podle Petra Koláře je prý Putinovské Rusko pro západní svět hrozbou

Petr Kolář z Evropských hodnot: Budu radit Drahošovi jako externí poradce!

 • https://nejhorsi.cz/clanky/jine/milos-zeman-tahle-zeme-je-nase-a-tahle-zeme-neni-a-ani-nemuze-byt-pro-vsechny-soucasne-vedeni-evropske-unie-je-naprosto-neschopne-41634

D1. Drahoš, proevropský intelektuál, co se vyslovil pro přijímání uprchlíků. Německé noviny nadšeně píší o vyzyvateli Zemana

Drahoš a jeho tým se těsně před volbou pokouší zlepšit image Drahoše, tím že popírají že by snad chtěl importovat mohamedánské migranty. Německý liberální tisk je ovšem usvědčuje ze lži:

Známý mainstreamový deník FAZ je považován za hlavní celostátní tiskový orgán liberálů. V textu o české prezidentské volbě, který vyšel ve FAZ 24. ledna, tedy ve středu, referoval deník o „populárním vyzyvateli“. A následně Drahoše představil jako člověka, který „je považován za proevropského, intelektuálního a městského člověka, který se vyslovil pro přijímání uprchlíků“.

Jeho soupeř, prezident Zeman, je v textu prezentován jako politik, který je populární hlavně na venkově a svou popularitu si buduje takovými nápady, jako je referendum o setrvání v EU.

Na text v německých novinách, doplněný fotografií usmívajícího se Drahoše, kterému jsou prorokovány úspěch a vítězství, upozornil na Twitteru novinář Erik Best. „Chudák Drahoš si myslel, že Němci jsou jeho spojenci. (‚Drahoš se vyjadřuje pro přijímání uprchlíků.‘ FAZ, 24. 1. 2018),“ napsal k tomu.

Merkel: Wir schaffen das.
Drahoš: Zvládli bychom to.

Angela Merkel: ...wir schaffen das ...wir schaffen das ...wir schaffen das (německá lidová karikatura)
Angela Merkel: …wir schaffen das …wir schaffen das …wir schaffen das (německá lidová karikatura)

Drahošův poradce Kolář se snaží zlehčit vítačské výroky loutkového Drahoše

Zde se můžete podívat, jak se důležitý, pro-americký, neoconský, antitrumpovský Drahošův poradce pokouší zlepšit image Drahoše překrucováním jeho vítacího výroku. Bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář (55) původně sám zvažoval kandidaturu na Hrad, ale nakonec se stal poradcem Jiřího Drahoše. V rozhovoru pro deník Právo mluvil například o tom, co by podle něj měl Drahoš prosazovat:

Otázka: Zemanovi příznivci o Drahošovi tvrdí, že chce do Česka přivést hordu uprchlíků. Drahoš sice odmítá, že by chtěl přijmout migranty, loni v létě ale pro MF Dnes řekl, že 2600 prověřených uprchlíků, což je kvóta, kterou nám nařizovala EU, by ČR zvládla. Nebyl by k EU servilní?

Pozn.: Teď si můžete naživo prohlédnout snahu překroutit fakta… všimněte si že soudruh Kolář nepoužívá žádná fakta, jen ty co nechtějí islám v ČR, označuje za zoufalce co přiživují strach z islámu. Načež soudruh pokrytec o kousek dál označí Zemana za toho co nálepkuje — přitom to dělá sám. Typická demagogie… PROSÍM AŤ SI KAŽDÝ SÁM UDĚLÁ NÁZOR!

Odpověď: Něco jiného je mít sebevědomý přístup a říci, že 2600 migrantů by asi zemi nezpůsobilo zásadní problém – a je tam důležité to slovo prověřených –, a něco jiného je souhlasit s kvótami. Také nevím, proč bychom se měli z takové věci s odpuštěním podělávat, trochu sebedůvěry by národu slušelo. Pokud začneme podléhat fobii a strašením zoufalců, kteří si nevidí na špičku nosu a jen se snaží přiživovat strach lidí, tak si nemůžeme nárokovat respekt sousedů a spojenců. …

Pan Drahoš nikdy neřekl, že bychom sem měli pustit každého nebo že bychom měli přijmout kvóty, pouze řekl – protože našemu národu věří –, že bychom to zvládli. Sám považuji kvóty za hloupost. Navíc v schengenském prostoru nemáte možnost zaručit, že se vám ti lidé vydají tam, kam chcete. …

Pozn.: Vidíte tu snahu překroutit fakta? Zeman prý nálepkuje :-) Přitom ale říká ČISTOU PRAVDU!

Proč si tedy podle vás Drahoš vysloužil od svých odpůrců nálepku vítače?

Protože se to druhé straně hodí. To není jen plakát „Stop imigrantům a Drahošovi“, je to i vyjádření prezidenta Zemana, že prý otázka migrace k Drahošovi patří a že pan Drahoš migraci vítá. Prezident se rozhodl onálepkovat pana Drahoše tím, co si myslí, že zabere. A drží se svého postupu, že tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou.

 • Právo 24.1.2018: https://www.novinky.cz/domaci/461300-drahosuv-poradce-nase-pravidla-jsou-nadrazena-vire-a-zvykum-migrantu.html

Podle některých svých fanoušků Drahoš odmítá migranty v ČR a chce jim pomáhat JEN u nich doma. Podívejte se na videa… to jednoduše není pravda:

 • Zeman: „Tahle země je naše. A tahle země není ani nemůže být pro všechny“
 • 3 věty M.Zemana:
  • 1) Nikdo vás sem nezval.
  • 2) Když už tady jste, dodržujte naše pravidla chování.
  • 3) Když se Vám to nelíbí, jděte pryč.
 • Drahoš: „Podle těch kvót, ke kterým jsme se tzv. zavázali…“ Slova politiků podložená video záznamem. Drahoš by klidně přijal oněch 2.600 osob, dle jeho slov, jsme se ZAVÁZALI přijmout určený počet. Zvláštní, jeden by řekl, že nám je vnucován proti naší vůli. Zemanův postoj je neměnný, viz. odkazy níže.
 • Drahoš: „Nemám problém s tím – nebo určitě by nebyl problém s tím pro 10mil. populaci přijmout TADY tu část, která na nás spadá tzn. těch 2600 lidí.“

„Otázka je, jak budou po jedněch migračních kvótách následovat další. Určitě v desetimilionovém množství nemůže být problém mít tady, myslím, že podle těch kvót, ke kterým jsme se zavázali, že to je asi dva tisíce, dva a půl tisíce migrantů, ale to ten problém neřeší,“ prohlásil Drahoš.

Názor Jiřího Drahoše na přijímání uprchlíků v ČR

Merkelová, atentát v Berlíně, Německo, islám, multikulti, imigranti a co bude dál?

Proč soudružka tak usilovně importuje islám? Jistě jej miluje ;-)
Pár faktů o atentátech i o výchově muslimů, muslimek a muslimčat… Záběry z přednášky pro muslimky: Výchova k přetvářce a nenávisti vůči nevěřícím

Islámská výchova dětí k uřezávání hlav a nenávisti vůči nevěřícím

Pozn.: Každý svéprávný a myslící člověk si jistě sám udělá názor, fakta jsou víc než jasná…


D2. Jiří Drahoš a jeho podpora demokracie

Jiří Drahoš je asi z jiného světa, či trpí nějakou duševní poruchou, jelikož oznámil kandidaturu na prezidenta, který je volen v přímé volbě — současně ovšem hodlá referendum potlačovat. Jiří Drahoš neustále o sobě prohlašuje, že chce hájit demokracii. Na otázku médií, zda-li by podpořil referendum k zásadním otázkám, ovšem  odpověděl tak, že v žádném případě.

„Referendum v dnešní době, zejména v době internetu, v době možného snadného ovlivňování názorů lidí všemi možnými směry, je z mého pohledu – myslím referendum o zásadních otázkách – velmi nebezpečné. Proto bych ho nepodpořil”, odpověděl Drahoš.

Co vlastně řekl Drahoš o občanech? De facto řekl to, že občany České republiky považuje za hlupáky! Toto je od Drahoše velmi urážlivé. J. Drahoš se povyšuje nad ostatní lidi. Toto je demokracie, o které Drahoš neustále mluví? Takto si představujete demokracii, pane Drahoši? Lidé nejsou hlupáci, a neopovrhujte jimi.

Každý občan by měl možnost se zcela demokraticky vyjádřit k závažným otázkám prostřednictvím referenda. O tom přeci je demokracie. Všimněte si jedné podstatné věci. A to, že ačkoli prezident Zeman je pro setrvání republiky v EU, tak by neměl problém s vypsáním referenda o případném setrvání či odchodu ČR z Unie.

 • https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jiri-Drahos-Referendum-o-EU-ne-Lide-jsou-diky-internetu-lehce-zmanipulovatelni-482147

Názor Jiřího Drahoše na vyhlášení referenda o vystoupení z EU


D3. Spolek kamarádů loutkového Drahouška bojuje za demošku tím, že hodlá nastolit cenzuru

Mezi hlupáky ale dominuje Jiří Mádl, který chce mazat weby údajně placené z Ruska a trestat psaní na internetu — myšleno to psaní, které není v souladu euro-bolševickou ideologií Agendy 2030 »

8. 1. 2018: V rozhovoru v Deníku.cz se Mádl demaskoval jako nepřemýšlející ovčan papouškující neomarxistickou Agendu 2030 a propagující cenzuru (i když tomu samozřejmě neříká cenzura). Vypadá to hezky — blokovat nenávistné příspěvky žeano… Háček je v tom že tito demokrati si současně osobují právo určovat co je pravda nebo ne — a to je totalita jako řemen:

Mádl: Rád bych, aby se změnil internetový prostor. Abychom měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše blokovat. Aby byli lidé snadno postižitelní za lži, šíření nenávisti a výhrůžky na Facebooku a ostatních sociálních sítích. Internet se nám vymkl z kontroly a už není ochráncem demokracie, je zneužitý lidmi a zeměmi s nedobrými úmysly. Zároveň bych si přál, abychom všichni zuby nehty bránili Českou televizi a Rozhlas. Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec. …

 • Zdroj: https://www.denik.cz/film/jiri-madl-musime-dostat-pod-kontrolu-dezinformace-20180108.html

Cestou k očistné změně je podle umělce regulace. „Abychom měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše blokovat. Aby byli lidé snadno postižitelní za lži, šíření nenávisti a výhrůžky na Facebooku a ostatních sociálních sítích,“ plánuje.

Speciálně se umělec chce zaměřit na weby placené z Ruska. Postižené by ovšem měly být „obecněji weby šířící lži“. „Dokud budou tyhle weby nerušeně existovat, nezmizí bubliny, v nichž budou nesmysly žít vlastním životem,“ varuje umělec. Kromě toho by více postihoval za nevhodná vyjádření na sociálních sítích, aby lidé cítili za svá vyjádření větší zodpovědnost. …

Novinářka Karolína Stonjeková pak jeho výroky trefně okomentovala citací z filmu Černí baroni:

 • O tom, co je krásné, rozhodujeme my – strana! (Černí baroni, 1992)
 • O tom, co je pravda, rozhodujeme my – angažovaní umělci! (Jirka Mádl)

Jiří Drahoš lživě obvinil Rusko ze zasahování do českých parlamentních voleb. „Nemám žádný důvod pochybovat, že k ovlivňování voleb docházelo“, oznámil Drahoš během speciální tiskové konference v pátek 1. prosince 2017

Fakta jsou taková, že tajná služba BIS toto oficiálně popřela:

 • Bezpečnostní informační služba BIS se pochopitelně zabývá každým byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské. https://www.bis.cz/clanek1896.html?ArticleID=1143

V poslední předvolební debatě Miloš Zeman odpovídal také na otázku údajné Ruské „hrozby“ a Jiří již zcela ztratil masku slušňáka:

Miloš Zeman citoval informace 3 ředitelů bezpečnostních služeb ČR, kteří potvrdili prezidentovi, že žádná cizí mocnost neovlivňuje volby v ČR, ani parlamentní, ani ty prezidentské. Jiří Drahoš argumentoval zprávou z roku 2015 a 2016, kde ale se nemluví o ovlivňování voleb, ale pouze o zvýšené aktivitě cizích služeb v souvislosti s krizí na Ukrajině. Toto prostě je dezinformace Jiřího Drahoše, která pochází z dílny Jakuba Jandy, Evropských hodnot a podobných pochybných individuí… Je to neuvěřitelná drzost, když Jiří Drahoš obviňuje údajná pro-ruská média, že publikují dezinformace a falešné zprávy — a sám přitom provádí šíření dezinformací:

Drahoš šíří šíří nepodložené konspirační teorie

O Drahošově podpoře cenzury výstižně odpovídají otázky agentury Sputnik, na které Drahoušek, propagátor cenzury, pro jistotu neodpověděl:

4. prosince 2017 se Sputnik rozhodl, že požádá českého politika o rozhovor na téma vznesených obvinění a odeslal na adresu předvolebního štábu pana Drahoše odpovídající dopis. Bohužel nedostal odpovědi na své otázky — zde se můžete podívat na to o čem Drahoš mlčí, protože zřejmě nemá relevantní argumenty:

 • Na čem se zakládá Vaše prohlášení, že ruské tajné služby a takzvané „dezinformační portály“, které jednají údajně v jejich zájmech, v Česku ovlivnily říjnové parlamentní volby? Existují důkazy pro tato tvrzení?
 • Jak hodnotíte komentář prezidenta Zemana na Vaši adresu o tom, že urážíte vlastní voliče, když zpochybňujete jejich právní způsobilost?
 • Jak okomentujete oznámení české kontrarozvědky (BIS), že nedisponuje žádnými informacemi o nezákonném vlivu zahraničních tajných služeb na uplynulé parlamentní a nadcházející prezidentské volby v zemi?
 • Na svém webu jste zveřejnil seznam takzvaných dezinformačních portálů (tam je uveden i Sputnik). Na základě jakých kritérií zařazujete média do tohoto seznamu?

Je těžké odpovědět na otázku, proč se pan Drahoš rozhodl vznést tak vážná obvinění. Když Miloš Zeman komentoval prohlášení svého soupeře ve vrcholícím boji o post prezidenta, tak připustil, že se možná jedná o zoufalý pokus upozornit na sebe šířením konspiračních teorií…

Zdroje:

 • https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201712066384159-jednoduche-otazky-Sputnik-Drahos/

 • https://zpravy.idnes.cz/diskuse-s-prezidentskym-kandidatem-jiri-drahosem-fv1-/domaci.aspx?c=A170629_175731_domaci_kop
 • Výzva vědců s Drahošem: http://www.vyzvavedcu.cz/

Z2. Zeman nehodlá blokovat vaše právo na lidové referendum

zeman-anketa-referendum-vystoupeni-cr-z-eu-nato

Prezident Miloš Zeman by podpořil referendum o vystoupení Česka z Evropské unie. Sám by v něm prý hlasoval pro setrvání Česka v EU, …

 • Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zeman-cesky-narodni-zajem-zofinske-forum-fpv-/domaci.aspx?c=A170622_052711_domaci_kop

Z3. Zeman je jasně proti cenzuře — nejednou tvrdě kritizoval Chovance za „cenzorní odbor“ CTHH: Stojí dost peněz, ale lepší, když nic nedělá

Cílem kritiky hlavy státu se stal i šéf„ministerstva pravdy“, čili ministr vnitra Milan Chovanec. Konkrétně s velkou pompou založené a poněkud pochybné Centrum pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám. Ale nejenže je prezident s pasivitou „Chovancova dítěte“ spokojený, ale ještě vysvětlil, proč je pro nás nečinnost Centra požehnáním. „Vy určitě znáte pojem záporného čísla. Takhle má CTHH nulovou hodnotu, ale ona by tato instituce mohla mít i zápornou hodnotu, pokud by své zprávy vydávala,“ vysvětlil Miloš Zeman se svým typickým sarkasmem…

 • http://www.expres.cz/zeman-profackoval-chovance-za-cthh-stoji-dost-penez-ale-lepsi-kdyz-nic-nedela-1sb-/zpravy.aspx?c=A170414_125221_dx-zpravy_Neos

Zeman varoval před „ministerstvem pravdy“ CTHH. Je horší než samy dezinformace

8. ledna 2017: Od prvního ledna na ministerstvu vnitra fungující Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám si za krátkou stranu dokázalo získat mnoho odpůrců. Jedním z těch, kteří již před vznikem Centra posměšně přezdívaného „ministerstvo pravdy“ nejvíce varovali, byl i prezident Miloš Zeman. Ten za svým názorem stojí i po prvním týdnu fungování odboru bojujícího s deziformacemi a považuje ho za nebezpečnější, než samotné dezinformace.

Již týden funguje na ministerstvu vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Nově vzniklý odbor má pod vedením právničky Evy Romancovové mimo jiné bojovat proti dezinformacím, falešným zprávám a ruské propagandě. Právě proto se mu mezi jeho odpůrci posměšně přezdívá „ministerstvo pravdy“.

Centru proti hybridním hrozbám a terorismu bývá nejvíce vytýkáno, že bude zavádět novodobou cenzuru informací na internetu a vnucovat lidem jedinou státem posvěcenou pravdu. …

Zeman před vznikem „ministerstva pravdy“ varoval už ve svém vánočním projevu. Názor nezměnil ani po týdnu jeho fungování, jak dal jednoznačně najevo v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru Blesk.cz. „Chyby, které úředníci tohoto centra napáchají, mohou být nebezpečnější než samotné dezinformace,“ uvedl Zeman.

Prezident projevil nelibost nad tím, že o tom, co je a co není pravda by měla rozhodovat dvacítka nikým nevolených úředníků. „Někteří z nich jsou dokonce lidé z parazitních neziskových organizací,“ vyjádřil své opovržení nad složením pracovníků Centra proti hybridním hrozbám a terorismu Zeman. Útěchou mu může být snad jen to, že mezi zaměstnanci nakonec není jím často kritizovaný zástupce ředitele think tanku

Zeman se dále vyjádřil ve smyslu, že o vyvrácení případných dezinformací by se postaral každý kvalitní investigativní novinář, který by podobné činnosti měl mít v popisu práce na rozdíl od úředníku na ministerstvu. „Ti lidé nemají monopol na pravdu, mohou se mýlit a mohou dezinformovat daleko hůř, protože budou mít posvěcení ministerstva vnitra, než nějaký ubohý novinář,“ řekl Zeman.

Kromě samotného Centra zkritizoval i jeho zřizovatele, ministra vnitra Milana Chovance. „Vidím v tom snahu o vybudování si monopolu na pravdu a ve svobodném světě nikdo tento monopol mít nemůže,“okomentoval ministrovo počínání Zeman. Dodal, že až příště Chovance uvidí, pozdraví ho slovy: „Zdravím Bobliga z Edelstadtu“ v narážce na rakouského strůjce čarodějnických procesů.

 • http://www.expres.cz/milos-zeman-centrum-proti-terorismu-a-hybridnim-hrozbam-pee-/zpravy.aspx?c=A170108_155759_dx-zpravy_pali

Z4. Z5. Zeman ve skutečnosti podporuje spolupráci se všemi

Je zcela normální, že zástupci států spolu jednají… člověku zůstává rozum stát, když z toho někdo dělá záminku pro očerňování nějakého politika…

V roce 2015 se britská královna i americký prezident Obama poklonili čínskému prezidentovi. Británie pro Číňany dokonce pořádala se vší pompou státní bankety na nejvyšší společenské úrovni se všemi poctami…

Když ale v březnu 2016 český prezident Zeman stejného čínského prezidenta přijal v Praze, byl z toho poprask převeliký — sluníčkáři Schwarzenberg a Kalousek vyvěšovali tibetskou vlajku, čímž sdělovali, že jestliže Británie i Spojené státy čínského prezidenta respektují, oni teda ne…

Chápete to?

Catherine, Duchess of Cambridge, and President Xi Jinping of China listening as Queen Elizabeth II spoke at a state banquet at Buckingham Palace in London in October 2015.

 • https://www.nytimes.com/2016/05/12/world/asia/china-britain-queen-xi-jinping.html
From left to right, Lady Mayoress Gilly Yarrow, First Lady Peng Liyuan, the Duke of York, China’s president Xi Jinping and the Lord Mayor Alderman Alan Yarrow pose for pictures as they arrive at a banquet at Guildhall in London 21 October 2015

 • http://www.dailymail.co.uk/news/article-3282469/Kate-Middleton-Prince-William-meet-Jackie-Chan-Chinese-president-Xi-Jinping.html
U.S. President Barack Obama (L) and Chinese President Xi Jinping toast at a lunch banquet in the Great Hall of the People in Beijing.

President of Russia Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping toast with vodka during a signing ceremony on May 21, 2014 in Shanghai, China.

 • http://www.businessinsider.com/top-china-analyst-beijing-has-been-duping-the-us-since-mao-2015-2
A child presents a bouquet to U.S. President Barack Obama as Chinese Vice President Xi Jinping gestures at the airport in Beijing, capital of China, on Nov. 16, 2009. Obama arrived here Monday afternoon to continue his four-day state visit to China. (Xinhua Photo)

 • http://english.sina.com/china/2009/1116/285772.html

Faktem je že velký vzor všech sluníčkových konzumních demokratů, USA, jsou na pokraji ekonomického krachu, jejich zadlužení je astronomické, jelikož dlouhodobě žijí na dluh

Jasně že s Čínou samozřejmě chtějí obchodovat všichni… Ani anti-čínský Trump se ale Číny jen tak nemůže zbavit, protože USA jsou neúnosně zadluženy a jsou na hraně státního bankrotu… Dluh je teď na konci ledna 2018 na šílené hodnotě 106% HNP (GDP). Můžete snadno vidět, že celé pozlátko údajného západního ekonomického úspěchu a luxusního života je postaveno na dluhu a tisku nekrytých inflačních peněz » USA prostě potřebují levné čínské zboží…

National Debt of United States
$ 20,497,411,313,561

Debt as % of GDP
106.49%

Includes Intragovernmental Holdings and allowance of one day delay in banks reporting to treasury. Source: USA Gov.

National Debt of China
$ 4,670,897,651,545

Debt as % of GDP
42.68%

Source: This figure now excludes local government financing vehicles. We suggest you multiply by at least 2.75 for this figure.

Mimochodem, jak je na tom to údajně neúspěšné Rusko? A co Česká republika?

National Debt of Russia
$ 195,685,128,342

Debt as % of GDP
19.43%

Please remember, this is government debt only, Total external debt (more regularly quoted) is over 500 Billion

Zdroj: https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/unitedstates

Docent Robejšek naložil Jiřímu Drahošovi, mj. za jeho ekonomickou neschopnost


Z7. D7. Jak je to s podporou ekonomiky a obchodu? Podnikatel v zahraničním obchodu hovoří o tom, jak je to doopravdy se vztahem Zemana k Rusku a Číně

Petr Markvart je vystudovaný právník. Ve 2. polovině 80. let pracoval v podniku zahraničního obchodu Technoexport, mimo jiné jako obchodní referent realizace petrochemických investičních celků v Iráku a asistent generálního ředitele. V letech 1989 až 1995 působil v Sýrii jako ředitel blízkovýchodní expozitury – pro Technoexport Praha, později pro německý Südrohrbau Ingolstadt. V letech 1998 až 2001 pracoval pro kanadskou firmu MacDonald Engineering Group Calgary jako ředitel její dceřiné společnosti v Nigérii. Od roku 2002 působí v leteckém průmyslu jako konzultant pro země západní Afriky.

Otázka: Miloši Zemanovi se často vyčítá jeho údajná orientace na východ, k Rusku a k Číně. Jak to vidíte jako člověk pohybující se v zahraničním obchodu vy?

Odpověď: Miloš Zeman byl jistě jedním z důležitých faktorů, které přispěly k velmi výrazné proexportní politice Sobotkovy vlády. Pan prezident se přitom sám osobně věnoval pro Česko důležitým relacím a velkým ekonomikám, jako jsou Čínská lidová republika nebo Ruská federace. Za to byl mnohokrát kritizován nejenom politickou opozicí a novinářským bulvárem, ale mnohdy i některými členy vládní koalice. Člověk přitom úplně nechápe, co může být motivem takového jednání. Pamatuji si na mnoho příkladů, kdy nám naši evropští kolegové obchodníci záviděli úroveň podpory od naší státní správy. Často mě v této souvislosti napadá, že právě toto je asi kámen úrazu a předmět kritiky lidí, kteří si nepřejí, aby Česká republika a české subjekty měly přímé obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi, jako jsou Čína nebo Rusko.

Nemohu proto tyto kritiky vnímat jinak než jako škůdce českých národních zájmů.

A co jiné západní mocnosti. Cožpak USA, Německo a jiné státy neobchodují s Čínou a Ruskem a jejich politici tam nejezdí?

Samozřejmě že jezdí, podporují své národní firmy, prodávají, podbízejí se. Nedávná návštěva prezidenta Francie Emmanuela Macrona dala všem jasnou odpověď, jak tyto záležitosti fungují v silných ekonomikách.

Stejně jako v případě cest představitelů České republiky spustí nejprve křik domácí nevládní organizace a několik čínských „disidentů“. Ti jsou zpravidla placeni vašimi konkurenty za to, aby vás buďto ke kritice nakonec přinutili, nebo aby alespoň vrhli na vaši návštěvu negativní stín. Když to nepomůže, přidají se představitelé třetích zemí (rozuměj: vaši konkurenti) a se zdviženým obočím se dožadují téhož především proto, aby co nejvíce komplikovali váš případný obchod.

Nás proto kritizují hlavně Němci, neboť velká část našeho exportu do Německa nakonec končí jako kompletační dodávka německé firmy v Číně. Hlavní zisk ze zakázky potom realizuje německý průmysl a nás v montovně poplácá strýc Egon bodře po rameni. Jakákoli změna tohoto vazalského postavení je nevítaná, prezident Zeman je tedy za tuto politiku našimi západními sousedy kritizován.

Čínská lidová republika navázala a udržuje strategické partnerství s více než 50 zeměmi světa a třemi mezinárodními organizacemi (Evropskou unií, ASEAN a Africkou unií). Mezi jinými navázala toto partnerství s Brazílií (od r. 1993), Ruskem (1996), USA (1997), Francií (2004), Německem (2004), Velkou Británií (2004), Indií (2005), Španělskem (2005), Jižní Koreou (2008), Polskem (2011) nebo s Ukrajinou (2011). Patříme proto do elitní skupiny zemí, se kterými hodlá Čína prioritně obchodovat.

A co se týče Ruské federace, jsou prostředky obchodní války, kterou znevýhodňujete malé a politicky méně významné země, ještě jednodušší – jsou to sankce. Politický důvod na jejich zavedení se najde vždycky. Velké země si v rámci jejich uvolnění nebo výjimek, o kterých jednají za EU zpravidla Německo, Francie a jejich loutkové divadlo z Bruselu, vyjednají privilegované postavení pro své dodavatele.

Vy se to ani nedozvíte, protože u toho prostě jako Česká republika nejste. Cesta z této pasti je jednoduchá – nesloužit nadále velkým evropským zemím jako užiteční idioti a odmítat sankce, které nejsou odůvodněné českým národním zájmem. A to je přesně to, co prezident Zeman dělá nebo o co se alespoň v diplomatické rovině pokouší. …

 • https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Toto-je-pro-Drahose-polibek-smrti-Podnikatel-v-zahranicnim-obchodu-hovori-o-tom-jak-je-to-doopravdy-se-vztahem-Zemana-k-Rusku-a-Cine-521432

Závěr?

Opakovaně zdůrazňujeme NEVĚŘTE NÁM, ověřte si to sami…

My jen předkládáme doložitelná fakta a svědectví, která si můžete sami ověřit, jak ve vnějším světě, tak uvnitř sama-sebe, uvnitř své mysli — tohle platí především pro popis Kristovské Cesty v této pozemské dualitě… Jedním z těch nejdůležitějších je právě toto sdělení o podstatě naší duše a „tvrdé hmotné“ důkazy vám nikdo dát nemůže »

Bohužel jsme nuceni se zabývat i světskou mocí, která plíživě realizuje vytvoření globální vlády podle své Agendy 2030 » Koneckonců i Janovo Zjevení se zabývá touto světskou mocí a symbolicky říká že „Druhá šelma bude vytvářet obraz První šelmy“ — přesně řečeno předpovídá, že právě nyní je ta doba, kdy se šelmy/mocnosti budou snažit globálně ovládnout svět — ano, je poměrně zřejmé že ono „vytváření obrazu šelmy“ je snaha o vytvoření NOVÉ SVĚTOVÉ VLÁDY = NWO Agenda 2030 »

Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.
Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.

Staré „dobré“ vymývání mozků podle hesla nacistických soudruhů znovu jede na plný plný plyn…

JEN PRAVDA/POZNÁNÍ MŮŽE ČLOVĚKA OSVOBODIT!

Sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech, zmobilizujte rodinu, své příbuzné, vysvětlete situaci svým dospělým dětem… protože jde naprosto o všechno — jde o budoucnost národa!