Agenda 2030: Jak se realizoval plán na migraci a islamizaci. Migrační invaze je rafinovaně vyvolaná skupinou zločinců. Auto-genocida neboli sebevražda „bílé“ rasy pokračuje. Co je skutečným cílem?

…aneb zpráva o stavu budování neomarxistické třicetiletky, pardon chtěl jsem říci Agendy 2030 » Již poměrně dlouho máme v šuplíku odkládanou publikaci tohoto článku. Jde totiž o fakty poměrně nabitý, zato ale nezábavný text — jde v podstatě o souhrn důkazů o tom, jak mocipáni realizují islamizaci Západu pomocí řízené migrační invaze pod rouškou tzv. Agendy 2030…

Vy dnes už od nás znáte zásadní roli islámu v blokování duchovního vývoje a vytváření vězení pro duše na Zemi » A protože po podpisu tzv. Marrakéšské deklarace přituhuje » je nejvyšší čas ukázat si i tato nudná fakta o tom, jak mocipáni a jejich loutky trpělivě a vytrvale pracují na tom aby zavedli islám jako efektivní nástroj ovládání lidského stáda.

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

Mnoho už jsme o fungování islámu napsali dříve zde » ale je dobré si to alespoň lehce připomenout, abychom nezapomínali jaká je realita, o co se naši skuteční mocipáni tvrdě snaží a co jejich nechápající poskoci pomáhají prosazovat. Jak je obecně známo, u nás globalistickému peklu slouží největší měrou ČSSD, která si satanskou Agendu 2030 dala i do svého dlouhodobého programu »

Pokusili jsme se pro vás v tomto textu přehled faktů zestručnit, protože informací jsou obrovská kvanta, ano, údajů o zradě a manipulaci politiků je doopravdy hodně… tuším že mocipáni právě spoléhají na to, že většina lidí se v těch datech prostě ztratí a nedají si věcí do souvislostí — proto tu práci musíme udělat my… Podívejme se fakta, která velmi dobře shrnul Maru na Zvědavci:


Je masová migrační vlna objektivní skutečností nebo je uměle vyvolaná skupinou zločinců, kteří usilují o světovládu a zničení národních států? Jde o spiknutí?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Mocipáni chtějí v roce 2018 schválit celosvětový zákon „Globální kompakt o migraci“ (Global Compact for Migration), který migraci zlegalizuje a bude ji celosvětově povzbuzovat. Je to skutečně neškodná věc, jak ji chválí sobotkovci i babišovci? Nebo bychom ji měli považovat spíše za nadnárodní spiknutí a odsoudit všechny, kdo se na něm podílejí včetně národních politických loutek, které s těmi zločinci kolaborují?

Tzv. „Globální kompakt o migraci“ představuje genocidu národních států

Genocidy se podle definice OSN dopouští i ten, kdo připraví národu takové podmínky, ve kterých zahyne. A takové podmínky „Globální kompakt pro migraci“ skutečně nastaví, protože je určen k organizování trvalé řádné a pravidelné migrace a zaručuje všem migrantům bez ohledu na jejich status (tedy i ekonomickým) jejich lidská „práva“.
To znamená, že jim přijímající státy musí poskytnout bydlení, zdravotní péči včetně reprodukční a psychologické péče a léčby AIDS, vzdělání a příležitosti k zaměstnání. Zároveň zavazuje členské země např.
 • k významným příspěvkům mezinárodním organizacím a neziskovkám, aby to celé mohly řídit a organizovat,
 • k boji proti tzv. xenofobii (tedy k cenzuře, šmírování a následným represím),
 • k vypisování pracovních příležitostí pro mladé lidi v zemích původu,
 • k finacování projektů Agendy 2030 v rozvojových zemích atd. atd.

Jen v Africe je 1,5 miliardy lidí, v EU 0,5 miliardy. A to se nejedná jen o organizování stálé, pravidelné a řádné migrace pouze z Afriky ale i z dalších třetích zemí.

Je jasné, že evropské národy v tomto uměle řízeném migračním proudu zahynou…

Angela Merkel a Bohuslav Sobotka

VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!
VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!

Není to tedy náhodou tak, že zločinná banda slouhů oligarchů-korporací (OSN, vlády, Brusel, zainteresované neziskové organizace a nadnárodní organizace), která

 • svou Agendou 2030 obchází demokratické procesy v jednotlivých státech,
 • protlačuje své vize proti většinové vůli občanů národních států,
 • obhajuje své vize vylhanými argumenty, jejichž nesmyslnost již v praxi všichni vidíme,
 • podvodně organizuje masový tok migrantů do Evropy za účelem prosazení proimigračního zákona — „Globálního kompaktu pro migraci“ v roce 2018?

Pracovní plán OSN na přijetí „Global Compact for Migration“ najdeme zde: http://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/work_plan_as_of_5may.pdf

Existuje vůbec v Evropě ještě demokracie? Neměla by být Agenda 2030 v jednotlivých evropských státech široce diskutována předtím, než ji jejich političtí představitelé začnou realizovat? Neměla by být podpora Agendy 2030 začleněna do volebních programů stran, aby občané mohli rozhodnout, zda její implementaci podporují či nikoli?

Jak je možné, že o jednotlivých státech EU rozhoduje občanům neznámý propletenec nadnárodních skupin a [nevolených] politiků?

Někteří v Řecku již prozřeli... EU to je především Německo a v neposlední řadě byste měli vědět, že je to korporátní projekt bohatých elit! Když se budete zajímat o historické kořeny EU, dostanete se dokonce k personám spjatým s německým fašismem — ale to ONI samozřejmě nechtějí abyste věděli...
Někteří v Řecku již prozřeli… EU to je především Německo a v neposlední řadě byste měli vědět, že je to korporátní projekt bohatých elit! Když se budete zajímat o historické kořeny EU, dostanete se dokonce k personám spjatým s německým fašismem — ale to ONI samozřejmě nechtějí abyste věděli…

Byly vyspělé státy Evropy sehnány pod vlajku EU jako vypasená prasátka, na kterých se celý proces pěkně odzkouší a ony jej před svým zničením ze svých kapes ještě mohutně zafinancují?

Skutečnost se od lživých proklamací Agendy významně liší. Posuďte sami:

Agenda 2030 obsahuje podrobný program rozvoje a podporovaných priorit pro členské státy OSN. Má globální rozsah. Její jednotlivé body jsou výsledkem lobování určitých skupin, které si dokázaly v Agendě 2030 přihřát vlastní „polívčičku“ a mohou tedy při realizaci jednotlivých bodů očekávat obrovské zisky.

Jednotlivé body Agendy jsou občanům podávány jako ta nejúžasnější řešení problémů současného světa, ale – jak vidíme např. na bodu 23, který označuje jakoukoli migraci za přínos a zdroj rozvoje – skutečnost se od lživých proklamací Agendy významně liší.

Současný tlak na přijetí „Globálního kompaktu pro migraci“ je jen přirozeným vyústěním vložení bodu 23 do Agendy 2030

muslim-imigrant-open-or-die

Závazné body Agendy nebyly tvořeny jen oligarchy v pozadí, na jejich vypracování se dlouhodobě podíleli nejen nadnárodní a neziskové organizace, ale i politici a pracovní skupiny jednotlivých členských států OSN.

Přestože Agenda představuje nedemokratický způsob vedení států a zcela postrádá jakoukoli demokratickou kontrolu, mnoho vlád je ochotno – možná nikoli zadarmo – její body na domácí půdě tvrdě prosazovat, i když nejsou pro státy právně závazné.

O tom, jak se k Agendě 2030 postavila vláda České republiky, si můžete udělat obrázek například z jednotlivých zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V tom posledním – ze 7. 4. 2017 – najdeme zmínku o příloze s názvem „Podkladová studie k přijetí Agendy 2030 v České republice.

Vidíme tedy, že naše vláda k realizaci Agendy, kterou žádná z politických stran neměla ve volebním programu a nedostala tedy k její realizaci demokratický mandát, přistupuje velice aktivně.

Naše vláda tedy neslouží českému lidu, ale oligarchům, kteří v pozadí Agendy 2030 stojí

Obsah Agendy 2030 nesestavovala nějaká moudrá světová rada, které leží na srdci životní podmínky obyvatel světa…

Program vytvořily nejsilnější lobby, které dokázaly všechny ostatní převálcovat. [A je vcelku evidentní že v tom pomáhaly prachy pekelníků typu Sorose...]

A výsledný guláš je nám podáván jako [údajná] cesta k záchraně světa

V Agendě 2030 je velmi často zmiňován tzv. udržitelný rozvoj. My si musíme uvědomit, že nejde o rozvoj světa a ani o rozvoj dobrých životních podmínek pro lidi, jak je nám podsouváno.

Na tzv. „migrační krizi“ nyní můžeme přesně vysledovat, že jde pouze o rozvoj subjektů, které si tento bod do Agendy 2030 prolobovaly. V případě migrace tedy

 • nadnárodních organizací a neziskových organizací zabývajících se tímto tématem,
 • migračního byznysu,
 • pašeráků lidí a teroristů a s tím spojeného
 • šmírovacího průmyslu,
 • vojenského průmyslu,
 • migračního bankovního průmyslu,
 • církevních organizací, které dováží migranty do Evropy,
 • korporací s rozvojovými projekty pro rozvojové země hrazenými z našich daní
 • a zkorumpovaných bruselských i národních politiků.

Vzhledem k tomu, že migrace je pro nás jedním z nejožehavějších témat, myslím, že bude užitečné udělat si představu, jak se vlastně toto téma do Agendy 2030 dostalo.

V následujícím volném překladu Pietro Mona popisuje, jak se jeho lobistické skupině podařilo včlenit migraci jako faktor rozvoje do OSN Agendy 2030 — Pietro Mona, zástupce ředitele „Globálního programu migrace a rozvoje“ (Global Program Migration and Development), Bern:

Migrace a Agenda 2030: Jak se sen o migraci stal skutečností (odkaz) »

Nepomohlo, že migrace nebyla vybrána jako samostatné téma pro globální konzultace organizované v letech 2012 a 2013 jako součásti „post-2015 procesu“. Byla místo toho zahrnuta pod téma „Populační dynamika“. …

V tomto nejnižším bodě se věci začaly měnit

Zásadní zpráva Generálního sekretáře OSN (UNSG), která byla předložena v červenci 2013, obsahovala nejen několik odkazů na migraci, ale také označila „posilování pozitivních přínosů migrace“ za jednu ze 14 transformačních akcí, které budou Agendou 2030 vyžadovány.

Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled "milý" človíček, jak každý může vidět ;-)
Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled „milý“ človíček, jak každý může vidět ;-)

Tento „úspěch“ globalistů byl především výsledkem práce zvláštního zástupce UNSG pro mezinárodní migraci a rozvoj (UNSG Special Representative on International Migration and Development), Petra Sutherlanda.

Když bylo v roce 2008 přijato rozhodnutí o zorganizování druhého „Dialogu OSN na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji“ (UNHLD), nikdo skutečně nepřemýšlel o „post-2015 procesu“. Dialog, který proběhl v roce 2013, však zcela změnil hru.

První „Deklarace OSN o migraci a rozvoji“ (UN Declaration on Migration and Development), kterou UNHLD jednohlasně přijal, dala rozhodující fázi procesu potřebný politický impuls.

Zahrnutí migrace do Agendy 2030 by nebylo možné bez „Globálního fóra pro migraci a rozvoj“ (GFMD). Tato platforma pro globální dialog v průběhu let nesmírně přispěla k prohloubení pochopení migrace a rozvoje a k vytvoření společného příběhu. Sedmé GFMD, kterému předsedalo Švédsko a které se konalo v květnu 2014, znovu potvrdilo závěr UNHLD a dále přispělo k politickému procesu.

Již v létě 2013 definovala švýcarská vláda soubor prioritních témat pro jednání „Otevřené pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“ (OWG), která zahrnovala migraci a rozvoj. Švýcarská delegace poskytla konkrétní návrhy, jak zahrnout migraci a přínos migrantů k udržitelnému rozvoji do výsledného dokumentu OWG. OWG dokončil svůj dokument v létě roku 2014 s různými doporučeními ohledně migrace.

Na podzim 2014 začalo Švýcarsko lobovat za komplexní a pokroková doporučení týkajících se remitencí (peníze, které migranti posílají do domovských států) a žádalo snížení bankovních poplatků za převody.

„Akční program v Addis Abebě“ (Addis Ababa Action Agenda) obsahoval odstavec zahrnující rozsáhlou a inkluzivní vizi o remitencích, včetně odkazů na finanční inkluzi migrantů a jejich rodin a na potřebu posílit jejich finanční gramotnost – dle návrhu Švýcarska.

Výsledný dokument, který byl přijat v červenci 2015, navíc obsahuje i odstavec o přínosu migrantů k udržitelnému rozvoji a zabývá se i otázkami jakými jsou bezohledný nábor, převod dávek a uznávání kvalifikací. Následuje citace:

Během mezivládních jednání o Agendě 2030 jsme pokračovali ve vynikající spolupráci se „Švýcarským zvláštním vyslancem pro udržitelný rozvoj“ (Swiss SpecialEnvoy for sustainable development), jeho týmem a s Misí v New Yorku (Mission in New York).

Zvláště v závěrečných fázích vyjednávání byla tato dobře zavedená spolupráce rozhodující pro získání některých změn v textu na poslední chvíli (například o ochraně práv migrantů). Stejně důležitá byla koordinace s ostatními zainteresovanými stranami.

Pravidelná rokování s mezinárodními organizacemi a organizacemi občanské společnosti (=neziskovými organizacemi) a vládami, jako jsou vlády Švédska a Bangladéše, umožnily strategické plánování našich intervencí a sdílení řečnických bodů našich sdělení, což vedlo k vzájemnému posilování našich prohlášení a k výměně informací.

Začlenění migrace do Agendy 2030 je zásadním momentem pro řízení migrace a rozvoje.

Představuje na nejvyšší politické úrovni uznání teze, že migrace umožňuje udržitelný rozvoj.

Uznává pozitivní přínos migrantů k ekonomickému a inkluzivnímu růstu, přičemž zakotvuje jako předpoklad ochranu jejich lidských práv. …

Nyní jsou nedílnou součástí globálního programu, a to nejen jako příjemci, ale také jako aktéři udržitelného rozvoje.

Tato skutečnost však stále existuje pouze na papíře. To, co nyní potřebujeme, je skutečně odhodlané globální partnerství mezi vládami, mezinárodními organizacemi, občanskou společností (čti neziskovými organizacemi), akademickou obcí a soukromým sektorem pro práci s migranty a pro migranty, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje, který nikoho neponechává stranou.

-konec citace-

Spiknutí proti lidstvu — a to není nadsázka

Ano, to, co nyní potřebují, rozhodně není demokracie. „Odhodlané globální partnerství mezi vládami, mezinárodními organizacemi, neziskovými organizacemi, akademickou obcí a soukromým sektorem pro práci s migranty a pro migrantymůžeme s klidným svědomím nazvat spiknutím.

Spiknutím proti těm, kterých se tato Agenda nejvíce dotkne a se kterými není vůbec diskutována – proti občanům národních států.

Migrační tlak, který nyní zažíváme, je vyvoláván uměle. Uvedu příklad:

V březnu 2015 přestala OSN financovat jídlo v devíti tureckých táborech se syrskými uprchlíky. Tvrdila, že má nedostatek fondů. Důsledkem byla obrovská migrační vlna, která cca od června 2015 začala přicházet do Evropy.

Jak snadné.

Masová migrace do Evropy je pečlivě organizována a také financována!

Působí jako beranidlo pro protlačení globálního zákona – Globálního kompaktu pro migraci, který by členské státy OSN zavázal neomezeně přijímat jak uprchlické vlny vnitřně i vnějšně vysídlených lidí, tak i ekonomickou migraci, vše organizované nadnárodními skupinami.

A protože se má tento zákon přijmout již v roce 2018, bude se tlak na občany zvyšovat.

Oligarchové potřebují prosadit neomezenou migraci (a tím spustit mechanismus na zničení národních států) a umlčet všechny nepohodlné kritiky. Další oligarchická skupina se snaží dostat k lizu s tzv. bojem proti s klimatickým změnám » Proto můžeme očekávat:

 • vzrůstající tok migrace – viz zpráva, že OSN zredukovalo své mírové sbory v súdánském Darfuru o cca 19.000 vojáků – tedy více než o třetinu.
 • další atentáty na muslimy, protože je nutno smáznout rozdíl mezi islámským terorismem a tzv. xenofoby, aby bylo možno patřičně pronásledovat každý nesouhlasný názor a prosadit zákaz kritiky islámu – tedy blasfemii, která je součástí islámského práva šaría.
 • další výkřiky globálních oteplovačů, (kteří si chtějí na migraci přihřát svou polívčičku), o tom, jak klimatické změny vybudí takovou či onakou migrační vlnu.
 • vzrůstající snahy omezit svobodu slova zastrašováním a represemi.

Buďme na to tedy připraveni.

Jak v celé věci figuruje Brusel – tedy politické struktury EU?

Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Brusel byl jedním z nejaktivnějších subjektů při vytváření Agendy. Od vytvoření Evropské unie spustil několik tzv. migračních dialogů, na kterých spolu se zástupci rozvojových států participovaly skupiny úředníků a politiků z členských států EU:

Počátkem března 2017 prohlásil evropský komisař pro migraci, Avramopoulos, že EU otevře migrační centra v Africe, protože potřebuje 6 miliónů migrantů.

EU zavedení Globálního kompaktu pro migraci vítá a podporuje.

Brusel ve svém návrhu nového evropského konsensu o rozvoji prohlásil, že EU bude realizovat Agendu 2030 — a také dozorovat její realizaci — ve všech státech světa.

Vše se bude odehrávat (a nějakou dobu se to již odehrává) pomocí dotací z našich daní:

Tento způsob byl již úspěšně vyzkoušen na některých evropských státech: Dostanete dotace, když otevřete trhy, umožníte privatizaci státního majetku a přírodních zdrojů, zrušíte celní bariéry, otevřete hranice — vše, samozřejmě schováno pod vzletnými slovy o krásných budoucích zítřcích a lidských právech… Pěkně děkujeme :-) Ať si ten dotovaný neo-marxismus s centrálním bolševickým přerozdělováním i rovnými banány strčí… víte kam.

Tedy — jinými slovy — národy UNIE ještě před svým ZNIČENÍM v migračním islamizačním chaosu celou tu legraci finančně „zatáhnou“.

V Berlíně nyní probíhá 10. Sjezd Globálního fóra pro migraci a rozvoj (GFMD). Organizuje ho Německo spolu s Marokem. A tématem je hádejte co?

Plánovaná migrace a přijetí Globálního zákona pro migraci (Global Compact for Migration) v roce 2018 — zákona, který nechce zastavit migraci nýbrž ji chce zlegalizovat a řídit. Propaganda ovšem tvrdí že chtějí zastavit nelegální migraci — je to polopravda-pololež. Také se bavíte? ;-)

Rada Evropy, která se skládá z premiérů a hlav evropských států, schválila ve stejném čase rezoluci číslo 14335 s názvem „Migrace jako příležitost pro evropský rozvoj“ (Migration as an opportunity for European development)

Zřejmě se už s původním obyvatelstvem vůbec nepočítá.

Pokud si přečtete závěrečná doporučení dokumentu, zjistíte, že se v podstatě shodují s návrhem Globálního kompaktu pro migraci.

Jedinou možností, jak se zachránit, je volit strany, které chtějí vystoupení z EU

Brexit-Cameron

Jsme hříčkou v rukou partičky majitelů korporací a sociálních inženýrů Bruselu a OSN a na ně navázaných nadnárodních a neziskových organizací.

Je to pro ně velmi lukrativní kšeft!!

OSN úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) vydal s předstihem odhad nákladů na obhospodaření migrace do Evropy v roce 2017 – Regional refugee and migrant response plan for Europe:January-december 2017. Předpokládá v něm 342.000 nových migrantů a uprchlíků v Evropě za rok 2017 a požaduje částku 690.935.694 USD pro celkem 74 subjektů nadnárodních a neziskových organizací. V Anexu najdete rozpis nákladů na jednotlivé organizace.

OSN úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) má vskutku pádné důvody prosazovat migraci — z celkové částky si připsal 332.891.271 USD.

To všechno zacvakáme ze svých kapes. Ždímají nás jako citrón abychom si zaplatili vlastní likvidaci. NASTAL ČAS SE PROBUDIT. Protože potom už bude pozdě…

Proto Evropská unie tak špatně nese odchod Británie – druhého nejvyššího plátce do rozpočtu. Předpokládá sekeru 20 miliard eur. To udělalo partičce čáru přes rozpočet. Doslova. I penzijní fond Německa – vlajkové lodi migrace – se ocitl v mínusu. Důvodem jsou velké výdaje v roce 2015 – proč asi? Nepřijala v tomto roce Merkelová cca milión migrantů? Jak to, že neprosperuje? Že by promigrační teorie byly jen snůškou blábolů? Schodek pokračoval i v roce 2016, zatímco před migrační vlnou byl v plusu.

Jak teď dotovat zavádění Agendy do všech zemí světa? Ale nebojte se, oni to z nás dostanou …

Důvody uváděné pro zavedení migračních pracovních politik jsou účelově vylhané!

A to je ten skutečný cíl.

A politici, kteří se na tomto podílí,
by měli být souzeni za vlastizradu.

Možná byste měli chápat že tohle vše ví i prezident Donald Trump — mimo jiné proto se opakovaně pokoušel zablokovat islámskou imigraci do USA… Ale jak víme, marxistická globalistická lobby (ovládající tzv. deep-state i masová média) jeho snahy silně blokuje…


A co s tím má papežský Vatikán!?

Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano
Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

Původní autor chybně opomíjí klíčovou roli jezuitského Vatikánu » omluvou mu může být, že ta role je skrývaná a maskovaná…