Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Iluze hmoty a iluze času. David Icke hovoří o lidském vědomí a o smrti. Poznání sebe-sama je klíčem k osvobození a duchovnímu růstu. 23

Pokračujme ve zkoumání tzv. „reality“. V předchozích dílech » už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

Dozvěděli jsme se mj. jak náš mozek dekóduje „vnější“ směs vlnění přicházející skrze 5 smyslů těla a jak si vytváří vnitřní, vysoce subjektivní, virtuální model „reality“. Ano, takzvaná „realita“ [pro nás uzamčené v těle] je jen a přesně to, co nám „řekne“ náš mozek »

Vědomí duše uzamčené v těle

David Icke vysvětluje: A toto je situace, jíž čelíme v tomto světě: Lidé, kteří ve skutečnosti jsou „nekonečným“ vědomím, na Zemi fungují na úrovni „zvířecího“ vědomí těla. Přesně tam nás manipulátoři chtějí mít, protože když nejsme spojeni s Jednotou-Zdrojem a nezískáváme odtamtud vhled, inspiraci a intuitivní vědění — tak kam se díváme, když chceme pochopit, kdo jsme a co se děje na světě?

illusion-slavery-money-Al-Margen-11-s illusion-slavery-propaganda-lies-03-s illusion-slavery-Al-Margen-01-s

Díváme se „ven“ – skrz oči a uši. A kdo kontroluje tyto informace?

Ti, kdo ovládají peníze, média, vzdělání a tak dál… A je to.

Tělo je vozidlo… nebo také skafandr

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací).

David Icke pokračuje: Tělu říkám genetický skafandr. A je to trochu legrační: Představte si, kdybyste byli na Měsíci s nějakým dalším astronautem a on by si začal myslet, že je skafandr – „Houstone, máme problém, Bill si myslí, že je skafandr!“ „Copak je, sakra, cvok? On není skafandr!“ – Ano je to šílené že?

Lidská nevědomost je tragická

Ale my jako lidstvo si přesto myslíme, že těmi skafandry jsme. A jak by to v této situaci na Měsíci vypadalo? Byl by to chaos. Proto je takový chaos tady – protože si myslíme, že jsme naše vlastní skafandry. Kvůli tomuhle je rasismus tak šílený. Je to jako říkat „jsem lepší než ty, protože můj skafandr má jinou barvu!“ To je zatraceně směšné. Jsme vědomí působící skrz tělo.

david-icke

Asi přede dvěma lety, krátce předtím, než jsem tu naposledy vystupoval, zemřela moje matka, Barbara. Samozřejmě jsem šel na pohřeb, který organizoval můj bratr, a ten se mě zeptal, zda se nechci jít podívat do márnice na mámu. Skoro jsem automaticky zareagoval, že ne, protože si pamatuju, jaká byla, a tohle je jen mrtvé tělo, ale něco mi říkalo „jdi, jdi, jdi“. Z nějakého důvodu jsem v životě nikdy na vlastní oči neviděl mrtvolu a tahle mrtvola měla být moje matka. Vešel jsem do místnosti a tam bylo to tělo v rakvi. Vím, že to bude znít směšně, ale bylo mrtvé. Nebyla v něm ani špetka života. Mrtvé, neuvěřitelně mrtvé. Až mě to vzalo, jak bylo mrtvé. A vedle něj byla fotka, kterou jsme s bratrem přichystali pro účely pohřbu. Takže tam bylo to absolutně mrtvé tělo mojí matky a vedle něj fotka mé mámy absolutně plné života. Plné energie. Plné vitality. A já tam stál a na těch dvou obrazech jsem viděl, co je to život – je to vědomí. Protože tohle bylo mrtvé a tohle bylo živé… My jsme vědomí. Jen jsme se nechali zmást do té míry, že se ztotožňujeme s tělem. Máme totálně „zmršené“ vnímání, a tím pádem i schopnost být svobodní.

Jako lidé jsme v podstatě slepí…

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

Ta energie nebo realita, kterou prožíváme a kterou vidíme svýma očima, je prostě jen určitý rozsah frekvencí. Maličký rozsah. To, čemu říkáme viditelné světlo… podle současné mainstreamové vědy tvoří elektromagnetické spektrum 0,005 % energie existující ve vesmíru. A viditelné světlo, což je ta jediná frekvence, kterou jsou naše oči schopny dekódovat na tuto realitu, je pouhý zlomek těch 0,005 %. My jsme v podstatě vizuálně slepí, co se týče toho, co jsme schopni vnímat v celém tom vesmíru… To, co vnímáme, je jen holografická televizní stanice. Na této úrovni jsme jen přijímače a vysílače informací. Rozsah informací, k nimž máme přístup, rozhoduje o rozsahu a vnímání a uvědomování si reality, kterou zakoušíme, takže čím více cílovým osobám omezíte rozsah frekvencí, k nimž mají přístup, tím více jim omezíte vnímání a pocit věčnosti.

Tělo je biologický počítač

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Pozn. redakce: V tomto bodě musíme silně zdůraznit že Ickemu bohužel, stejně jako většině duchovních učitelů, chybí zásadní poznání o tom že oddělené „vědomí těla“, tedy ego, nesmíme ignorovat a odvrhovat — nýbrž kultivovat pomocí kristovské „lásky k sobě“ a ve finále dosáhnout sjednocení sebe-sama! »

Biologický počítač v tom slova smyslu, že na rozdíl od stolního počítače disponuje do určité míry schopností myslet sám za sebe a sám za sebe řešit problémy. Tomu na fyzické úrovni říkáme evoluce. Počítač neustále přijímá informace, vibrační informace ze svého okolí a reaguje na ně. Dělá to pořád: když jdeme někam, kde je zima, tělo reaguje, když je horko, tak také. Stejné je to se zvířaty, jimž se také v průběhu času mění prostředí. Informace jsou přijímány počítačem, analyzovány počítačem a počítač provádí změny. Když se změny prostředí (habitatu) odehrávají dostatečně pomalu, těla zvířat se postupně mění tak, aby byla lépe uzpůsobena novému prostředí. Pokud ke změnám dojde opravdu rychle, dochází k vymírání, protože se biologický počítač nedokáže dostatečně rychle měnit. Je to počítačové fungování a my přijímáme vibrační informace, které si dekódujeme na tuto realitu. Interagujeme i s nekonečným vědomím, ale to, s jakým dílem nekonečného vědomí jsme v kontaktu, závisí na rozsahu frekvencí, k nimž máme přístup. Jsme jako taková ta autíčka na pouti – to je spousta pohybu, vyhýbání se, vzájemných srážek a energie, ale jakmile do nich vypnou přívod elektřiny, auto se ani nehne. To proto, že zdroj energie odešel… a tomu říkáme smrt. Smrt je přesun vědomí ven z této reality. To je všechno.

Zkušenosti NDE

Prožitky, kterým říkáme zkušenosti blízké smrti (NDE), mají neskutečné množství společných znaků; lidé vyprávějí, co prožili, když opustili tělo, a pak byli vráceni, když došlo k oživení těl » Ty příběhy vydatně podporují věci, které tu dnes říkám (o faktu, že my jsme vědomí a tělo je jen dopravní prostředek). Ti lidé mluví o tom, jak prošli tunelem do jiné reality a o tom, jak mizí všechna omezení, jak mizí síla emocí, protože většina té síly, prudkosti emocí, pokud ne všechna, je jen vědomí těla. Toto je jedna konkrétní NDE, která popisuje, co ten člověk zažil, když opustil tělo:

„Všechno od samotného počátku, mé narození, moji předkové, mé děti, moje žena, všechno se objevilo společně. Viděl jsem všechno, co se mě týkalo, a co se týkalo těch, kdo byli kolem mě. Viděl jsem, co si mysleli v té chvíli, co si mysleli dříve, co se dělo předtím, co se dělo v tom okamžiku. Není tam žádný čas, žádná následnost událostí, není tam nic jako omezení daná vzdáleností, časem, místem. Mohl jsem být kdekoli, kde jsem chtěl být, zároveň.“ Toto skutečně jsme – a musíme si na to vzpomenout, abychom tohle místo dali do pořádku.

Cože — čas že neexistuje? A to myslíte vážně?

Takový vyrobený čas mám na zápěstí ;-) Když na světě překročím určitý neviditelný bod, dostanu se do včerejška nebo do zítřka ;-) Směšné! To je to dekódování iluzorního času a jeho sekvencí…

Z pohledu „věčnosti“ se vše děje současně.
Jde o to, jak to dekódujeme.

Když se díváte na nějaký film na DVD nebo v TV, kde jste v tom filmu vy?

Myslíte si, že to, co právě vidíte, je přítomnost. Scény, které už proběhly, jsou vaše minulost, a scény, které jste ještě neviděli, jsou vaše budoucnost…

Ale ono to všechno přesto celé existuje v tom samém okamžiku, který vnímáte jako přítomnost; myslíte si, že když film přetočíte dozadu, dostanete se do minulosti, a když dopředu, tak do budoucnosti. Neee… vždycky jste v tom samém nyní.

Jak řekl H. M. Tomlinson: „Věci vidíme nikoli takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my“ – protože to, jací jsme, rozhoduje o tom, jak dekódujeme realitu. [Pozn. redakce: Přesně řečeno — to ego je tím dekodérem připoutaným svým programem k času!]

A my bychom měli vědět, že cílem [vládců této planety] je v první řadě zmanipulování našeho vnímání toho, čím jsme, abychom dekódovali to, co oni chtějí, abychom prožívali. A toto vnímání je vnímáním oddělenosti, izolace, … skrz které nás mohou rozdělovat a panovat [jednotlivým izolovaným a uvězněným duchovním jiskřičkám, které si neuvědomují svou sílu]…

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

YES! It is all bollock!
YES! It is all bollock!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>