Co je skutečnost? Cokoliv nám řekne náš mozek! Mozek a jeho virtuální model světa. Zdánlivě hmotná realita je pouhá iluze v našem mozku. Jak se rozhodujeme? Máme svobodnou vůli? Kdo řídí naše tělo? 14

5smyslová virtuální realita

5-senses

Už jsme si v našem seriálu o duši a o podstatě 3D reality pověděli hodně o klíčových důkazech kvantové fyziky » Podívejme se dnes na biologické výzkumy, které dokazují tu samou věc z dalšího úhlu pohledu.

Je životně důležité vědět jak nás mozek klame a co se tam uvnitř hlavy doopravdy děje. Je životně důležité poznat sám-sebe!

V předchozích textech jsme jasně dokázali fyzikální skutečnost, že vědomí nejen ovlivňuje ale DOKONCE PŘÍMO VYTVÁŘÍ svou subjektivní osobní realitu. Nyní postavíme další kousek mostu směrem k plnému pochopení toho, jak přesně naše vědomí vytváří svou realitu. Všichni totiž z reálného života víme že např. nejsme schopni „vyčarovat pečenou husu“ ze vzduchu pomocí nějaké kouzelné průpovídky. Není v tom rozpor, jen je potřeba lépe chápat co je to vědomí, ano — musíme nejdříve poznat sami-sebe!

Co je to vědomí?

Fundamentální dogmatický omyl nevědoucích „vědců“ je, že si naivně myslí že lidské vědomí sídlí v mozku. Není tomu tak.

Už jejich první výchozí předpoklad o tom že „náš mozek rovná se naše osobnost“ je mylný. Mozek jednoduše není sídlem vědomí! Existence lidského vědomí nezávisle na mozku je vědecky dokázána, existují závažná svědectví a důkazy — mnoho z nich jsme již dokladovali dříve:

Každý poctivý vědec ví, že použije-li chybný výchozí předpoklad, nikdy se pravdy nedopracuje… Přesně tohle ale dělají materialističtí biologové v následujících dokumentárních filmech! Přestože objevili mnoho pravdy o tom jak mozek vykresluje obraz reality… stejně jsou mimo mísu co se týče pochopení fungování lidské osobnosti! A být mimo mísu je v realitě velmi nemilé, jak každý ze všední egoistické praxe dobře ví ;-)

Jejich osudová chyba spočívá především v tom, že ignorují působení vaší skutečné podstaty — tedy ducha. Je to stejná chyba, kterou činí i freudovská psychologie. Uvědomte si prosím, že tzv. bdělé-denní vědomí to rozhodně nejste vy, to je jenom malinkatá část toho čím jste. Proto vám ragauian.cz neustále připomíná:

Poznejte nejdříve sami-sebe a pak poznáte vše!

Následující shrnutí faktů vám ukáže, že i omezená pozemská „věda“ poměrně přesně ví co se děje uvnitř mysli — vyvozuje z toho ovšem chybné závěry…

Paměť člověka není uložena v DNA! Naše vědomí a naše dlouhodobá PAMĚŤ nemá nic společného ani s mozkem, ani s DNA

Poznámka pro ty, kteří stále ještě věří materialistickým nesmyslům o paměti uložené v DNA: Srdečně doporučuji vrátit se na počátek této série textů, kde je z více úhlů pohledu vědecky velmi dobře doloženo, že naše vědomí a naše dlouhodobá PAMĚŤ nemá nic společného ani s mozkem, ani s DNA… DNA je plánem pro hmotnou formu těla, to je realitou. Dále lze z faktů logicky vyvodit, že DNA je nejpravděpodobněji jakousi anténou, která je naladěná na konkrétní morfogenetické pole daného druhu, odkud získává odpovídající informace — velmi smysluplně to vysvětlil biolog Dr. Sheldrake »

Víte, že žijete v minulosti? Jeden každý okamžik svého života…

Je tomu tak, protože mozek si se zpožděním vytváří vnitřní model-virtuální obraz reality, který je pouhou subjektivní iluzí o vnějším světě

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu". Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip!  Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích.  PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.
Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip!
Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích.
PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak…

Popis fungování mozku od materialistických vědců tak, jak je zachycen ve videu níže, je přesto poučný. Víte, oni velmi dobře vědí co se tam děje a jak mozek funguje — nicméně stejně vyvozují špatné závěry. Jejich první chybou je že neberou v potaz kvantovou fyziku, která mluví o ovlivnění, resp. přímo vytváření „reality“ pozorujícím vědomím na nejnižší mikroskopické úrovni!

I tito materialisté již velmi dobře vědí, že tzv. „realita“ vzniká a je vykreslována teprve v našem mozku — a to navíc se zpožděním ca 0,5s, které je dáno časem potřebným pro zpracování v biopočítači mozku… Velmi dobře vědí že 3D prostor, jeho barvy, vůně a zvuky neexistují tak, jak si lidé většinově naivně myslí — všechny tyto vlastnosti vzniknou zcela virtuálně až po zpracování elektro-chemických signálů v mozku. Selský rozum jasně potvrzuje že uvnitř lidské mozkovny není nic jako světlo nebo třeba vůně. Ve vnějším světě z hlediska fyziky existuje jen propletená směs vlnění, tak jak jsme doložili v minulých dílech… Přesto všechny tyto věci vnímáme uvnitř své mysli — mozek nám vytváří iluzi jako by to bylo uvnitř naší lebky, jak všichni lidé dobře vědí. Současní biologové a psychologové zcela vážně hovoří o tzv. vnitřním modelu světa, se kterým mozek pracuje — a tento model se NESHODUJE S OKOLNÍ REALITOU.

Mozek si pro zpracování selektivně vybírá jen to, co vyhodnotí jako nezbytně nutné pro posouzení aktuální situace — dělá to zřejmě z úsporných důvodů.

Logický důsledek je jednoduchý — každý z nás prožívá svou vlastní subjektivní realitu — a ta je závislá čistě na tom, jak náš mozek a ego danou situaci vyhodnotí.

Ano, jistě, samozřejmě je tu cosi společného mezi všemi lidmi — a mohli bychom použít podobenství ve kterém jsou naše mozkové „počítače“ napojeny společný „server“ světové reality. Představte si analogii bezdrátového připojení našich osobních, křemíkových počítačů na síť… V případě mozku je to takto: Vně nás je „server“ — vesmír ve formě směsi energetických vlnění — naše smysly je přijímají, mozek následně dekóduje elektrické signály a vytváří svůj subjektivní vnitřní model světa.

Jen pravda vás osvobodí! Církve jsou nástrojem ovládání a všechny ideologie včetně náboženství jsou otroctvím

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Výsledný subjektivní vnitřní obraz nezáleží jen na přijímaných 5smyslových signálech, nýbrž i na vnitřním naprogramování ega — na naší víře a přesvědčení o tom, jak tento svět funguje.

Proč? Protože ego samo je „dekodérem“ reality! Programování ega probíhá výchovou v rodině i ve škole a je ovlivňováno společností. Tady máte i důvod proč vám říkáme a neustále zdůrazňujeme, že církve jsou nástrojem ovládání — všechny ideologie včetně náboženství jsou otroctvím a to platí i pro náboženství materialismu!

Poznejte jak je to doopravdy, jak tento svět doopravdy funguje! Pošlete všechny své pastýře do háje! Vydejte se na úzkou Cestu poznání sama-sebe!

Je to přesně tak, jak říká Kristus: Jen pravda-poznání vás osvobodí »

Zážitky z temné kobky

Zajímavá je i v dokumentu popsaná zkušenost vězňů zavřených v Alcatrazu ve zcela izolované kobce, tzv. Díře — tam se ukázalo, že lidé zavření ve tmě, bez jakýchkoliv smyslových vjemů, po určité době začínají vidět jakýsi „snový“ svět, který je pro ně zcela reálný… Vysvětlení z duchovního pohledu je jednoduché — podobně jako v meditacích zde dojde k odpojení 5smyslové reality a lidská mysl může cestovat v multidimenzionálním časoprostoru. Ačkoliv jsou smyslové vjemy ega odpojeny, stále nám zůstává otevřeno spojení na zadní mozek, který je spojen s duchem — což je naše napojení na vyšší realitu duchovních světů. Pokud jste zde poprvé, podívejte se na vysvětlení zde »

Cesta do hlubin lidského mozku, filmový dokument

Co je skutečnost? Cokoliv nám řekne náš mozek!

Ano, tento první závěr z videa „vědců“ je dokonce i správně ;-) Stejně tak správně objevili iluzi vnímání času v mozku a potvrdili tím to, co už dříve zjistili kvantoví fyzikové »

Ne-vědci pak dokonce i správně popisují proces který se děje u dětí — totiž programování mozku. Ano lidský mozek se spolu s egem učí především napodobováním vzorů z okolí. Tento jev jsme již zmínili zde »

Ukrajinská dívka vychovaná psy

Většinu života „jedeme na autopilota“. Co se uvnitř lidského vědomí děje doopravdy?

Naše vědomé já vykonává jen nepatrnou část činností které prožíváme. Většina činností je vykonávána automaticky a nevědomě.

Ne-vědci dokonce už přišli na to že máme podvědomí, které nás v podstatě ovládá, aniž bychom si to uvědomovali. Ano, mnohokráte bylo ověřeno, že pokud nedáme vědomou pozornost sami-sobě, tak naše tělo-ego jede samo, tzv. na autopilota — což perfektně dokazuje jak video s reverzním bicyklem, tak i ono rekordní skládání kelímků z dalšího videa. Chápete již o co tu jde? ragauian.cz vám již dávno popsal, co se uvnitř vašeho vědomí děje »

Reverzní bicykl aneb další důkazy o existenci ega a o mechanismu učení mozku (CZ titulky)

Můžete docela jasně vidět důkazy toho, že tyto činnosti jsou pod kontrolou ega, které si nějakým předchozím tréninkem vytvořilo programy pro danou činnost. Dokazuje to i záznam EEG s kelímky, kdy dokonale jasně vidíme že činnost, kterou ego nemá zautomatizovánu, vyžaduje silnou aktivitu mozku — oproti tomu naučený proces probíhá automaticky v egoistické-podvědomé rovině těla bez účasti mozku. Můžete také vidět jak ne-vědci už zde začínají vyvozovat chybné závěry, když se vám pokouší nakukat, že tyto programy jsou zakódovány v mozku… uvažující člověk vidí prostý fakt — předem naprogramovaná egoistická činnost na EEG nevykazuje mozkovou aktivitu ;-)

Mozek je především biologický počítač pro dekódování-vykreslení-zobrazení reality! To on pro vás vytváří iluzi vnějšího světa! Současně je také nástrojem-převodníkem pro působení ducha

Ego samozřejmě řídí tělo zkratkou bez mozku — v mozku se až se zpožděním ca 1/2s vytvoří iluze vnější reality, toho co jsme právě před 1/2s udělali — a mozek (vaše denní vědomá mysl) pro vás současně vytváří iluzi, že to vy (jakožto součtová duše) jste se rozhodli!

Pokud se ale nemáte rádi, pokud nedáváte pozornost sami-sobě, tak ve skutečnosti většina rozhodnutí probíhá automaticky podle naučených-naprogramovaných reakcí ega, vašeho malého já — a pokud máte v podvědomí z minulosti nežádoucí vzorce chování, tak jistě často nebudete spokojeni se svým chováním. Tedy tím nespokojeným bude nejspíše duch — přitom by mohl a měl by se na kultivaci ega aktivně podílet — a to právě pomocí kristovské lásky k sobě sama, ke svému menšímu já!

Z druhé strany je mozek nástrojem ducha, pomocí kterého se duch pokouší prosadit své záměry v součtové duši. Podle měření EEG je mozek také evidentně účasten v procesu učení,

Zdá se že „vědci“ vypozorovali docela dost o procesech v mozku… a přesto z toho jako zaslepení materialisté vyvozují mimoňské závěry ;-) Ano, proto jsou samozřejmě absolutně mimo i veškeré úvahy pánů ne-vědců ohledně toho, zda máme nebo nemáme svobodnou vůli! My tu svobodnou vůli samozřejmě máme a jejím vykonavatelem je přirozeně EGO!

A znovu — chápete už, proč tak velmi naléhavě upozorňujeme abyste dali pozornost sami sobě a poznali sami-sebe? » Proč byste měli mít rádi své malé já, ono vnitřní dítě?

Hned další závěr materialistů, když následně ztotožňují naši osobnost s mozkem, tak už jsou totálně mimo mísu. Stejně tak jsou dokonale mimo, když se např. pokouší popsat jevy spojené s pubertou.

Víte, jde stále o stejný omyl — stále hledají původ ve hmotě — pokouší se věci zdůvodnit třeba hormonální změnou nebo změnou signálů EEG.

Díky své zabedněnosti je nikdy nenapadlo položit otázku obráceně — co když ty hormonální změny resp. EEG nejsou příčinou, nýbrž následkem…

Ono ve skutečnosti totiž (jak už jsme zde opakovaně dokazovali dříve) lidské vědomí a paměť nesídlí v mozku a uvedené fyzické změny jsou důsledkem energetického působení ze strany lidské podstaty, která je součástí energetického pole, které obklopuje tělo »

Energetická centra duše jsou lokalizována v oblasti tzv. čaker

Povšimněte si prosím speciálně lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním...
Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním…

Dva hlasy v hlavě. Kdo uvnitř nás se rozhoduje? Máme vůbec svobodnou vůli? Kdo řídí naše tělo?

Povšimněte si prosím, že v pasáži o zážitku „letecké“ nehody (a pak dále ve 3. části video-dokumentu) jsou dokonce zmíněny ony každému důvěrně známé dva hlasy v hlavě, říkají tomu také „rozhovor mezi mozkem a tělem“ — jde přesně o ty dvě složky, které dohromady tvoří duální duši člověka » Přesně ty dva hlasy, na jejichž existenci vás ragauian naléhavě upozorňuje.

Milí ne-vědci v uvedeném populárně-vědeckém video-dokumentu naše podvědomí někdy také nesprávně označují jako nevědomý mozek. Všimněte si, že páni chytrolíni dokonce vypozorovali souvislost fyziologické reakce těla s rozhodnutím člověka. Obzvláště vtipné je i zjištění o rozhodování soudců v souvislosti s tím zda jsou najedeni nebo ne ;-) Nicméně materialistické náboženství účinně blokuje schopnost materialistických fanatiků chápat celkový obraz…

Vidíte omezené „vědce“ jak dokolečka zdůvodňují naše chování změnami v mozku — a to i přesto, že už je velmi dobře dokázáno, že dlouhodobá paměť ani vědomí nesídlí v mozku… a to i přestože vědí o schopnosti těla reagovat bleskurychle — tedy tak rychle, že dokazatelně jde o podvědomou činnost, kterou nemá mozek pod kontrolou. Ano oni DOBŘE vědí, že mozek to tak rychle nestihne — což dokazují např. mnohá měření EEG při onom pokusu s kelímky z videa. Nevědoucí „vědci“ zjistili i fakt že sytost (najedenost) těla ovlivní rozhodnutí, přesto jsou stále mimo mísu…

Naši čtenáři jsou na rozdíl od údajných „vědců“ daleko moudřejší a jistě již vědí že podvědomí-ego (úzce spojené s emocemi) je lokalizováno na energetickém centru na 3. čakře v solar plexu (žaludku)… a je úzce spojeno s řízením těla! Tudíž pak není překvapivé ani to, že nasycenost těla-ega ovlivní např. soudcovo rozhodnutí. Výsledné rozhodnutí totiž provádí nejen logické myšlení spojené s mozkem a duchem, nýbrž i… EGO!

Prof. Alvaro Pascual-Leone z Harvard Medical School na kameru svědčí o tom, co bylo objeveno a jasně měřením prokázáno: „Nic z toho, co můžeme v aktivitě mozku zaznamenat, neukazuje jasně na něco, co by souviselo s touto volbou svobodné vůle…“

Další znepokojující závěr profesora Leona byste si ovšem měli velmi DOBŘE ZAPAMATOVAT — je to ta část jeho výzkumu, která dokázala, že mozek lze snadno zmanipulovat tak, abyste si mysleli že činíte své svobodné rozhodnutí, zatímco je tomu naopak…

Dokonce i materialistická věda dobře ví, že v oblasti solar plexu je silná koncentrace nervových propojení, která přímo (bez okliky přes mozek) ovládají tělo. Rovněž tak jsou zdokumentovány případy, kdy lidé fungovali a žili doslova bez mozku »

Kdo chce vidět, tak vidí zřejmou pravdu — my jako lidská duše — rozhodně jsme daleko více než mozek!

Chcete být svobodní? Chcete mít své rozhodování pod kontrolou? Chcete se ubránit proti mediální manipulaci?

Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.
Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.

Ale nejdůležitější sdělení ragauiana je toto: Své rozhodování dostanete trvale a účinně pod kontrolu jen tak, že „uzavřete s egem mír v jednom domě“ — a jedinou účinnou Cestou k tomu je kristovská láska k sobě-sama — tedy láska ducha ke svému malému já-egu.

Jen tak můžete získat plnou kontrolu nad tím, co ego činí — jen tím že s ním uzavřete spojenectví. Láskou k sobě dochází k postupné kultivaci a zvyšování vibrací ega. Dochází k pozitivnímu posunu v jeho programech… Jen tak budete moci plně využít svou svobodnou vůli, protože vaše podvědomí-ego má pod kontrolou většinu vašich akcí v této realitě! Jen tak se dokážete lépe bránit manipulacím, které se na vás valí z médií, ve snaze vnutit vám pokroucené vnímání okolní reality.

Prosím pěkně, tohle je klíčové — promyslete si to ještě jednou! Vědomá láska k sobě kultivuje a posouvá ego ve vibracích nahoru. Následně získáváte lepší kontrolu nad svým nevědomím-podvědomím a konečně sami začínáte ÚČINNĚ ovlivňovat svůj život směrem k pozitivitě! Vy sami jste tvůrci své osobní reality!

Věříme tomu, vážení a milí čtenáři, že nyní už lépe chápete rafinovanost iluze, ve které je naše duše uvězněna. Vězte že nastal čas se osvobodit! A vy nyní víte jak!


Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

 

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>