Iluze hmoty a velký klam lidského vnímání. David Wilcock uvádí další svědectví o hypnóze. 22

V minulé části byla zmíněna hypnotizace » Nyní následuje něco více podrobností o tomto zdánlivě „fantastickém“ tématu, tak jak je uvádí David Wilcock ve svém velkém díle „Source Field“ »

David Wilcock o hypnóze

david-wilcock

David Wilcock se stal známý svým výzkumem tzv. Zdrojového pole (Source Field). Teorie Zdrojového pole předpokládá, že prostor, čas, energie, hmota a biologické procesy jsou tvořeny [Jednotným] Univerzálním Vědomím (Jednota, Univerzum, Vesmír, Bůh, atp.). Toto Univerzální Vědomí má jako základní atribut energii lásky a harmonie.

DW dospěl k tomu, že pokud je vše v tomto světě tvořeno tímto Univerzálním Vědomím, pak naše vědomí muselo být nějakým způsobem odstíněno/odděleno od tohoto Univerzálního vědomí.

Jinými slovy — náš pohled na svět je jakýmsi způsobem filtrován… Tento filtr nás drží v nevědomosti, v naší 3D realitě, jak ji známe a na které občas žel i lpíme…

Existují lidé, kteří mají schopnost astrálního cestování, telepatie, telekineze a nebo další nezvyklé dovednosti. Je tedy další klíčovou otázkou, jak je možné, že jsou lidé, kteří tuto schopnost mají přirozeně a jsou lidé (většina), kteří toto neumí? Jinými slovy, proč někteří lidé mají lepší přístup ke Zdrojovým polím (mají „slabší“ filtr), nežli ostatní?

David Wilcock: Source Field Investigations — The Hidden Science and Lost Civilizations Behind 2012 Prophecies
David Wilcock: Source Field Investigations — The Hidden Science and Lost Civilizations Behind 2012 Prophecies

Dr. Cleve Backster ještě jako student si přečetl hodně knih o hypnóze a dělal s ní na škole experimenty. Byl jeden z prvních, který zpracoval vědeckou práci pojednávající o hypnóze. Rozhodl se své zkušenosti udat v armádě. Na svoji pracovní pozici se uvedl dosti drsným způsobem, když zhypnotizoval sekretářku velícího generála „Counter-Intelligence Corps“. Přesvědčil ji pomocí hypnózy, aby mu vydala přísně tajný dokument. Dr. Backster dokument schoval a následně přivedl sekretářku zpět z hypnotického stavu. Sekretářka následně sice tušila, že byla nejspíš zhypnotizována, ale vůbec si nebyla schopna vybavit, že Dr. Backsterovi vydala nějaký tajný dokument. Prvotní reakce byla, že by za toho mohl jít před válečný soud. Následně tento experiment předvedl i generálovi, který situaci zhodnotil jako velice významnou pro vojenské účely. K tomuto incidentu došlo v prosinci 1947.

Harold Herman napsal knihu „Jak se naučit ovládat mimo smyslové vnímání“ (How to Make ESP Work For You). Toto byla jedna z prvních knih, kterou ve svých 17 letech přečetl DW. Tato kniha zásadním způsobem ovlivnila Davidovo myšlení a stála na počátku jeho zkoumání Zdrojových polí.

Rupert Sheldrake-The Sense of Being Stared At

Pozn. redakce: Důležitým výzkumníkem na tomto poli je také Dr. Rupert Sheldrake, který ukazuje jak v biologii fungují tzv. morfogenetická pole » To je úzce související téma.

Herman se ve své knize zmiňuje o Dr. Thomasu Garrettovi, který zhypnotizoval syna významného autora divadelních her na Broadway. Jinými slovy, byl to člověk, který měl díky svému otci velmi významné postavení. Tento mladík se měl ženit. Bohužel se pohádal se svojí snoubenkou – něco špatného se v jejich vztahu stalo a tak ze svatby sešlo. Proto se rozhodl vyhledat pomoc skrz hypnózu u Dr. Garretta.

Dr. Garrett měl ve své praxi zkušenosti s lidmi, které dokázal v hypnóze přesvědčit, že dokáží létat, mohou jít kamkoliv budou chtít, a nebo že mohou procházet zdmi. Nedělalo mu to žádné velké problémy. Prostě to bylo přirozené. Lidé, kteří byli takto zhypnotizováni měli mimotělní zážitek (astrálně cestovali).

Takže ten syn významného autora divadelních her byl instruován, aby se vydal do pokoje své snoubenky. Bylo mu řečeno, aby prošel skrz zavřené dveře do místnosti. V té místnosti našel svoji snoubenku, která mu právě za stolem psala dopis, ve kterém mu psala, že doufá, že se budou moci k sobě vrátit, být spolu a uzavřít manželství. Mladík byl z tohoto zjištění natolik překvapený, že málem vypadl z hypnózy. Dr. Garrettovi se ale podařilo mladíka udržet ve změněném stavu vědomí a instruovat jej, aby mu přečetl co je přesně v dopise napsáno. Tak se stalo, že mladík diktoval doktorovi slovo od slova obsah dopisu, který zrovna mladíkova snoubenka psala. Ten slova zapsal. Když se mladík vrátil z hypnotického stavu, byl šťastný, protože byl též instruován, aby si vše z hypnotického stavu pamatoval.

Následující den dostal Dr. Garrett telegram, který obsahoval originál dopisu psaný snoubenkou mladíka. Dr. Garrett má tak ve své složce uložený přepis dopisu z hypnózy i originál. Rozdíl mezi originálem a „kopií“ je jen pár slovech. K této události došlo ve 40. letech 20. století. Je tedy zvláštní, že o takovýchto událostech se nemluví, a že jsou nám takové skutečnosti zatajovány.

Dálkové vidění

Další zajímavý experiment byl proveden v Číně a týkal se vzdáleného pozorování (Remote Viewing). Tato technika je logickým krokem výše popsaného příběhu. Je to založeno na principu, kdy se subjekt dostane mimo své tělo, následně se přesune na jiné místo a zde se stane pozorovatelem. Po návratu do svého těla je schopen bez problému popsat pozorovanou situaci. Tento proces byl následně standardizován a je používán v armádě.

Číňané prováděli laboratorní experimenty. Jedním z nich bylo, že pokusná osoba měla nahlížet do naprosto zatemněné místnosti. Do této místnosti byl umístěn čínský znak. Pokusná osoba ale dopředu nevěděla, co má v místnosti očekávat. Kromě znaku byly v místnosti umístěny velice citlivé senzory reagující na světlo. Když pokusná osoba prováděla nahlížení a viděla onen čínský znak, zaznamenaly senzory v místnosti na 15.000 fotonových částic.

VIDEO: Is Hypnosis Fake? Hypnotist stuns TEDX crowd

Tak si to pojďme shrnout

Máme tu mladíka, který opustil své tělo a doletěl ke své snoubence, aby nadiktoval Dr. Garrettovi slovo od slova dopis, který mu právě psala. Následně tu máme laboratorní pokus, který prokázal, že pokud se člověk pohybuje v astrálním těle, pak je to měřitelné. Jinými slovy — astrální tělo je reálná energetická substance, kterou lze fyzikálně změřit.

Post-hypnotická sugesce

Dr. Backster použil tuto metodu několikrát před velkým publikem. Typickým případem bylo, že vzal náhodně někoho z publika a v hypnotickém stavu jej přesvědčil, že podobu následují půlhodiny ho neuvidí ani neuslyší — prostě Dr. Backster pro danou osobu nebude existovat. Následně danou osobu vrátil z hypnotického stavu a celý sál se začal smát, protože daná osoba Dr. Backstera nedokázala vnímat a to jakýmkoliv způsobem a to i přesto, že Dr. Backster chodil těsně kolem. Největší legrace nastala, když si Dr. Backster zapálil cigaretu a začal kouřit…

To co pokusná osoba viděla, byla jen levitující cigareta. Dotyčný byl z toho tak vyděšený, že chtěl utéci z místnosti.

Naštěstí přítomní lidé jej usměrnili a to i přesto, že stále neměl nejmenší tušení o tom, že Dr. Backster je přítomen. Velké finále bylo, když přesně po 30 minutách (přítomní lidé to přesně změřili) dotyčná osoba znovu uviděla Dr. Backstera tvářila se, jako kdyby se vůbec nic nestalo.

Na celém případu je velice zajímavé, že pokud se nacházíte ve změněném stavu vědomí a máte pomocí hypnózy změněný pohled na svět, nemáte vůbec žádný pocit, že by něco bylo jinak — špatně… (Tedy pokud vám zrovna neukazují levitující cigárka :-)

Holografický Vesmír

talbot-holographic-universe-space-time

Michael Talbot ve své knize Holografický Vesmír (The Holographic Universe) popisuje příběh, kterého byl přímým svědkem. Hypnotizér zhypnotizoval otce mladé dívky. Dívka seděla přímo před otcem. Tomu bylo v hypnóze řečeno, že nebude schopen vidět ani slyšet svoji dceru. Jinými slovy, i když seděla přímo před ním, neuvidí ji ani neuslyší. Když se otec vrátil z hypnotického stavu, rozhlížel se po místnosti a nebyl schopen svoji dceru vnímat jakýmkoliv způsobem. Vůbec neslyšel, jak se mu směje. Všichni z toho byli překvapení. Následně hypnotizér vyndal z kapsy kapesní hodiny a umístil je za záda dcery, která stále seděla čelem před svým otcem. Udělal to tak rychle, že nikdo z přítomných nebyl schopen zaregistrovat, co to má v ruce. Vyzval otce: „Vidíte co mám v ruce?“. Otec se lehce předklonil a začal ostřit směrem, kde hypnotizér měl ruku s hodinami, která byla stále za zády dívky. Muž následně přečetl naprosto bezchybně nápis, který byl vyryt na povrchu kapesních hodinek a to díky tomu, že dokázal vidět skrz tělo své dcery.

Výše popsaný případ byl možný zjevně díky tomu, že vědomí muže bylo přednastaveno na jiné paradigma. Z toho se dá usuzovat, že realita je mnohem flexibilnější než-li si normálně dokážeme představit. Někteří lidé říkají, že to souvisí s jinými vibracemi a nebo frekvencemi částic. DW se přiklání spíše k myšlence, že se tu bavíme o hustotě.

Hmota nebude nejspíš tak pevná, jak si myslíme. Pokud totiž dostaneme v post-hypnotické sugesci správnou instrukci, jsme schopni vidět skrz zdánlivě pevné věci.

Jak je možné, že jsme schopni vidět skrz tento závoj? Fyzická hmota představuje jen jednu určitou frekvenci nebo hustotu. Jak je tedy možné, že jsme schopni vidět skrz zeď? To je dost zásadní otázka, kterou se snaží DW zodpovědět pomocí teorie Zdrojových polí.

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

4 komentáře u „Iluze hmoty a velký klam lidského vnímání. David Wilcock uvádí další svědectví o hypnóze. 22“

 1. Chci zde podekovat za krasne a hlavne POUCNE tema.Je mi 52 let,a uz se touto problematikou zajimam velice dlouho.Jen na okraj chci zde rici,ze pevne verim,ze zde na planete a v celem vesmiru to neni doopravdy,jak se nam jevi.Zijeme zde v iluzi,a to je z jedne stranky dobre.Protoze kdybychom vse vedeli jak dooprvdy funguje,tak by pro nas zivot nemel smysl.Je dobre,ze nevime.Jsme tu proto,abychom si uvedomili kym jsme a kam se ubirame,a utvorili si tu nejkrasnejsi predstavu o tom kdo jsme,a uvedomili si,ze jsme MNOHEM vic jak se nam zda.Ja osobne jsem nasobe cvicil se oprostit od sveho tela,a trvalo mi to velice dlouho,a preci se mi to podarilo.Sice na kratko,ale prece.Je to zazitek,ktery se tady v teto(iluzorni)realite neda popsat.Uz vim,ze nejsem tak maly jak si myslim,a ze VSICHNI JSME SOUCASTI JEDNOHO CELKU.Nikdo jiny tady neni.Nejsme oddeleny od(nekdo to nazyva Buh,Budha,Allah atd).Jsme jeho soucasti.Jsme zivot v nescetnych podobach.To je tak asi vse co jsem chtel zde vyjadrit.A jeste jednou dekuji.Omlouvam se za pravopis?

  1. Míro, velice děkujeme za ocenění… ano tato nemalá práce je čistě záležitostí osobní iniciativy, nejsme žádná „neziskovka“, kterou štědře financují sórošovci v zájmu zotročení lidstva… snažíme se o přesný opak: Umožnit lidem probuzení…

   A máte velkou pravdu, že zážitky v této realitě jsou právě založeny na oddělenosti a iluzi… jinak by nebyly možné. Jistě i kvůli nim mnoho z nás podstoupilo rozdělení své původně jednotné duše a vstup do této duality…

   Věříme že se nám postupně daří v tomto seriálu postupně poskládat střípky informací dohromady, aby si zájemci mohli vytvořit komplexní obraz a hlavně poznat smysl:

   http://www.ragauian.cz/category/reinkarnace/realita-okolo-nas-je-iluzi-mozku/

 2. Velké díky za tyto články a informace, mně to vůbec neděsí , přijde mi to logické, chodím se čerpat každý den .
  Jsem moc ráda, že jsem stránky ragauian objevila, koněčně něco, co dává smysl po mém dlouhém hledání. Těším se na další články, jen mě nikdo z okolí moc nechápe a nemám si s kým o tom pohovořit.

  1. Děkujeme moc Jano za ocenění naší práce!

   Buďte v klidu, s tím pochopením okolí na tom jsme zcela stejně ;-) Osobně mi to také chybí. Ne nadarmo mluví Kristus o úzké Cestě po které kráčejí NEMNOZÍ, osobně mi tento prorocký výrok vždy pomáhá k uklidnění, když vidím jak spousta lidí dokonce dobrovolně přispívá k utužení tohoto pozemského vězení a „polepšovny pro duše“…

   Doufejme že Pavel K. zas brzy přijede na přednášku do Prahy a třeba bude příležitost více povídat… :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>