Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Iluze hmoty a velký klam lidského vnímání. David Icke vysvětluje jak vnímáme svět. Poznání sebe-sama je klíčem k osvobození! 21

V předchozích dílech » už toho bylo řečeno mnoho o energetické podstatě pozemské reality i o tom, že tato realita je závislá na vědomí, které ji pozoruje »

IM-PER-IO: CYBER DREAM —
Digitální sen

David Icke: The Perception Deception

Následuje ukázka z vynikající knihy „Klam vnímání“. David Icke v ní svými slovy shrnuje to, co už jsme si v předchozích dílech vysvětlili. Je to velmi podstatné pro pochopení situace ve které se nachází naše duše, proto si to znovu připomeňme:

Co je to tzv. realita a jak funguje její dekódování v lidském mozku

YES! It is all bollock!
YES! It is all bollock!

Ve své knize „Klam vnímání“ Icke znovu vysvětluje klíčové poznání o podstatě reality a našeho vnímání. Náš tzv. fyzický svět je [úzké] frekvenční pásmo, které si dekódujeme a převádíme v [subjektivní osobní] hologram » Není-li přítomen pozorovatel (v Ickově terminologii dekodér) zůstává realita ve své latentní, vlnové formě » Z toho vyplývá, že do systému našeho dekódování lze při dostatečných znalostech a schopnostech zasahovat, jak dokazují i proslulé příhody s hypnotizérem:

Post-hypnotická sugesce

Např. Dr. Backster použil tuto metodu několikrát před velkým publikem. Typickým případem bylo, že vzal náhodně někoho z publika a v hypnotickém stavu jej přesvědčil, že po dobu následující půlhodiny ho neuvidí ani neuslyší — prostě Dr. Backster pro danou osobu nebude existovat. Následně danou osobu vrátil z hypnotického stavu a celý sál se začal smát, protože daná osoba Dr. Backstera nedokázala vnímat a to jakýmkoliv způsobem a to i přesto, že Dr. Backster chodil těsně kolem. Největší legrace nastala, když si Dr. Backster zapálil cigaretu a začal kouřit. To, co pokusná osoba viděla, byla jen levitující cigareta. Dotyčný byl z toho tak vyděšený, že chtěl utéci z místnosti. Naštěstí přítomní lidé jej usměrnili a to i přesto, že stále neměl nejmenší tušení o tom, že Dr. Backster je přítomen. Velké finále bylo, když přesně po 30 minutách (přítomní lidé to přesně změřili) dotyčná osoba znovu uviděla Dr. Backstera tvářila se, jako kdyby se vůbec nic nestalo.

Na celém případu je velice zajímavé, že pokud se nacházíte ve změněném stavu vědomí a máte pomocí hypnózy změněný pohled na svět, nemáte vůbec pocit, že by něco bylo jinak — špatně. (Pokud vám zrovna neukazují levitující cigaretky :-)

talbot-holographic-universe-space-time

Michael Talbot ve své knize Holografický Vesmír (The Holographic Universe) zkoumal vědecké a experimentálně podložené důkazy toho, že naše vědomá realita je holografická »

Mimo jiné vyprávěl o tom, jak jeho otec jednou pořádal párty, na kterou pozval za účelem pobavení hostů i hypnotizéra. Hypnotizér uvedl do transu muže jménem Tom a řekl mu, že až se „probudí“, nebude v místnosti schopen vidět svoji dceru. Pak ji požádal, aby se postavila přímo před sedícího Toma tak, aby se jí po probuzení z transu díval rovnou na břicho.

Tom byl uveden zpět do bdělého stavu a hypnotizér se ho zeptal, zda vidí svoji dceru. „Ne,“ odpověděl Tom, „není tu.“ Ve skutečnosti stála přímo před ním. Hypnotizér jí dal ruku za záda a Tomovi řekl, že něco drží v ruce, a jestlipak Tom pozná, co. „Jsou to hodinky,“ řekl Tom, popletený otázkou, protože odpověď byla přece tak zjevná. „Na těch hodinkách je nápis,“ pokračoval hypnotizér. „Dokážete ho přečíst?“

Tom se upřeně zadíval a přesně ho přečetl, zatímco mezi ním a hodinkami stála jeho dcera. Kdyby byl svět skutečně stálý a fyzický, nebylo by tohle možné a dogmatická mentalita materialisty Dawkinse v mainstreamové vědě by bezpochyby tento příběh zavrhla jako fantazii.

Je to ale dokonale jasné, když víte, co je naše lidská „realita“ DOOPRAVDY

Ale Tomův zážitek lze snadno vysvětlit, když víte, co je to tzv. realita » Lidské hmotné tělo, spolu se vším ostatním ve vesmíru, je vlnový informační konstrukt, a dokud nedojde k jeho dekódování, nedokáže jej vědomá mysl v holografické říši viditelného světla vnímat. Hypnotizér do procesu Tomova dekódování vložil tzv. „firewall“ (to je program-filtr známý z počítačové technologie, který slouží k blokování přístupu z určitého rozsahu síťových adres). Použil k tomu hypnotickou sugesci (programování mysli), k vložení představy že jeho dcera není v místnosti. To mu zabránilo „načíst“ její energetické pole do [své osobní, subjektivní] holografické podoby, a tak ji svou vědomou myslí neviděl. Do holografické reality své vědomé mysli ji mohl přivést jen dekódováním vlnové informace pole představujícího její tělo. Dokud byla z jeho holografické reality vymazaná (blokovaná), nijak mu nepřekážela v tom, aby viděl hodinky, protože nebyla součástí světa, který viděl. Všichni ostatní v místnosti jeho dceru viděli, protože jim hypnotizér žádný „firewall“ nenainstaloval.

Holografické energetické pole duše se středem v srdci.
Holografické energetické pole duše se středem v srdci.

Pozn. redakce: Podrobnější popis toho, jak tělo funguje energeticky a jak v tom je zapojeno zmíněné osobní holografické pole (HEF), z duchovního úhlu pohledu naleznete zde » Uvědomte si prosím, že tyto poznatky materialistická „věda“ neuznává, protože ta pole nedokáže změřit. Nechme je žít v nevědomosti, ať spí sladce v pokoji… ;-)

Tento příběh o Tomovi a jeho dceři je neuvěřitelně relevantní pro uvědomění si toho, jak je lidstvo masově ovládáno resp. programováno prostřednictvím rozsáhlé manipulace vnímání.

Co je skutečné? Inu, pokud jde o „fyzický“ svět, není skutečné nic

Celý „fyzický“ svět je jen iluze dekódovaná nižšími 5 smysly, celé je to prostě podvod. Abychom pochopili realitu, v níž se domníváme, že žijeme, musíme do nejjemnějších podrobností přehodnotit všechno vnímání a veškeré předsudky. …

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu".  Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip!  Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích. PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip! Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích. 

Hypnóza dokazatelně reálně funguje!

Pozn. redakce: Hmota není tak pevná, jak si většina lidí myslí ;-) Pokud totiž dostaneme v post-hypnotické sugesci správnou instrukci, jsme schopni vidět skrz zdánlivě pevné věci. Tohle je další důkaz toho, co tvrdí kvantová teorie, kterou jsme probírali v předchozích dílech » Představte si směs vlnění okolo nás a mozek ve spolupráci s egem, který z ní počítá (dekóduje) subjektivní obraz — PROTO ovlivněním dekódujícího programu dojde ke změně subjektivní reality! Dekódující program je samozřejmě zásadně ovlivněn i světonázorem a vírou konkrétního člověka…

Proto v reálném životě můžete vidět např. různé fanatiky všeho druhu, kteří jednoduše odmítají přijmout fakta — je to proto, že když daná informace není v pro ně (naprogramovaném) přijatelném rozsahu, tak jejich dekódující program daná fakta prostě odmítne — neumí s nimi pracovat… Víra těchto fanatiků může být v podstatě jakákoliv… nejen islám či katolicismus… náboženstvím je i materialismus nebo třeba neoliberalismus-globalismus…

VIDEO: Hypnotist stuns TEDX crowd

V důsledku toho, že vládci této planety udržují lidské stádo v nevědomosti a ve lži materialismu, si většina lidí myslí, že v hypnóze jde jen o nějaké triky… sysifovští ne-vědci se snaží popřít fakta… a satanská katolická církev » hypnózu většinově označuje za hřích, ostatně stejně jako i další duchovní-mentální aktivity (jako třeba jógu nebo zážitky NDE), stejně jako vše co má blízko k duchovnímu probuzení a poznání sama-sebe, tedy duše… Církve totiž byly překrouceny na nástroj ovládání!

Hypnóza ovšem funguje! Víte, že byla v minulosti dokonce používána lékaři k znecitlivění těla při chirurgických operacích, místo anesteziologie…?

Zde je jeden z novějších záznamů fungování hypnózy:

Hypnotist, Laughologist and acclaimed Filmmaker Albert Nerenberg, (Laughology, You Are What You Act) asks: What happens if you run a series of standard hypnotic inductions on a large crowd such as the audience at TEDXQueens. Is hypnosis fake? Let’s find out. The results are stunning. This comical presentation may finally provide a street science explanation for how hypnosis actually works.

-konec poznámky-

Spiritistismus a paranormální jevy

David Icke pokračuje: Fenomén, který mnozí označují jako duchy a spiritistickou aktivitu, lze také vysvětlit z této perspektivy. Něco z toho jsou odinkarnovaná vědomí na frekvencích dost blízkých k této realitě, aby je bylo možné vidět étericky, když ne „v pevné formě“, a jiné „paranormální“ jevy mohou být prostě zkušenosti/zážitky, zejména ty velmi emotivní, jako jsou vraždy, bitvy a jiné tragédie, které jsou jako informace vtištěny do vlnové/vibrační struktury daného místa. Můžete je cítit v tzv. „atmosféře místa“ (energetickém poli), když se vydáte na nějaké historické místo, na bitevní pole, na hřbitov, do nějakého šlechtického sídla nebo na jakékoli jiné místo, kde se odehrála spousta nepříjemných událostí nebo kde dosud straší entity. Možná tam pocítíte mrazení v zádech nebo za krkem (to centrální nervový systém přijímá „vibrace“ — ano je to ego, které často tyto věci podvědomě cítí ») a řeknete: „Tady se mi nelíbí, chci jít pryč.“

To, co lidé v těchto případech energetického otisku (energetického záznamu v poli) vnímají, nejsou spiritistické entity, ale spíš něco jako vlnový otisk v energetickém poli, který vytrvale „hraje/vibruje“ pro ty, kdo jsou natolik mimosmyslově citliví, aby se na něj uměli naladit. Méně senzitivní lidé nevidí ani neslyší nic a ty, kteří tyto jevy vnímají, označují za bláznivé a divné: „Co myslíš tím, že v té prázdné místnosti slyšíš plakat dítě? Já tam neslyším vůbec nic. Potřebuješ pomoc, kámo!“

Ten vtištěný film si vlastně „přehrávají“ lidé, kteří dekódují širší energetické pole, protože ta informace tam je pořád, dokud není vymazána — což lze provést, pokud víte, jak na to.

Pozn. redakce: Viz též výzkumy Dr. Sheldraka o kterých jsme psali zde »

Existence různých dimenzí (neboli frekvenčních pásem reality) objasňuje i to, proč lidé hovoří o tom, že viděli různé bytosti a UFO objevovat se a mizet — k výsměchu profesionálních skeptiků (ignorantských a materialisticky naprogramovaných tělesných myslí, v orig. Body-Minds — např. v Česku máme ty legrační pány ve spolku Sysifos).

V těch případech dochází k tomu, že bytosti či loď UFO přejdou do jiného pásma, a tak se z pohledu pozorovatele náhle objeví „odnikud“. Tak to ale není. Jen vstoupily do frekvenčního pásma — viditelného světla — které umíme dekódovat, a tak vyvolají iluzi manifestace „z ničeho“. [Totéž v mikroskopickém měřítku experimentálně potvrdila i mainstreamová věda v pokusech s tzv. kvantovou pěnou »]

Totéž funguje i v opačném směru, kdy lidé říkají, že bytosti či vesmírná loď zmizely v mžiku oka (stáhly se z lidského rozsahu frekvencí a nelze je již dekódovat do holografické podoby, a tak z pohledu pozorovatele vmžiku mizí).

Když stisknete na TV ovladači tlačítko, abyste přepnuli kanál, co se stane? Když se na obrazovce objeví nový kanál, předchozí zmizí. Takže to, čemu říkáme „svět“ je jen nepatrné frekvenční pásmo uvnitř dalších frekvenčních pásem, neboli „dimenzí“. Ve skutečnosti je to mírně složitější, ale prozatím toto vysvětlení postačí.

Někteří vědci v průběhu let objevili, že „fyzická realita“ potřebuje pozorovatele (vědomí), aby se manifestovala »

david-icke

Já [Icke] říkám, že tohle absolutně souhlasí, ačkoli dávám před výrazem „pozorovatel“ přednost termínu „dekodér“. Pouze když je vlnový konstrukt dekódován, až pak se může manifestovat v holografické realitě. Když dekódován není, zůstává ve svém vlnovém stavu. Vlnový informační vzorec na holografickém fotografickém filmu nemůže manifestovat informace v podobě hologramu, dokud nedojde k jeho aktivaci (vykreslení) laserem. Princip je tentýž.

VIDEO: David Icke, The Perception Deception

BBC6NewsChannel: The Perception Deception is destined to be a work recorded by history as the masterpiece that changed the world. As Icke says: ‚I can now see that my whole life has been leading to this book.’

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>