David Wilcock: Nikdo mě nemůže obvinit, že někomu politicky straním. Já straním Odhalení! Podpořím každého, kdo to může zajistit.

Přestaňte s těmi věcmi o „Deep-state“, Rothschildech a Agendě 2030. Je to tak temné a negativní… Proč se nevrátíte zpátky k duchovním věcem? Co na to říká David Wilcock? 1

David Wilcock (DW) se zabývá otázkami, které by mohly být zajímavé pro všechny čtenáře se zájmem o svůj osobní vývoj…

Kdo je David Wilcock?

David Wilcock se stal známý svým výzkumem tzv. Zdrojového pole (Source Field). Teorie Zdrojového pole předpokládá, že prostor, čas, energie, hmota a biologické procesy jsou tvořeny [Jednotným] Univerzálním Vědomím (Jednota, Univerzum, Vesmír, Bůh, atp.). Toto Univerzální Vědomí má jako základní atribut energii lásky a harmonie.

DW dospěl k tomu, že pokud je vše v tomto světě tvořeno tímto Univerzálním Vědomím, pak naše vědomí muselo být nějakým způsobem odstíněno/odděleno od tohoto Univerzálního vědomí. Jinými slovy — náš pohled na svět je jakýmsi způsobem filtrován… Tento filtr nás drží v nevědomosti, v naší 3D realitě, jak ji známe a na které občas žel i lpíme…

Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou "realitu".  Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl... v tom je ten vtip!  Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs "upletená" z vlnění na různých frekvencích. PS: Jak známo v praxi dnešní počítačové VR se většinou nahrazují jen 2 smysly — zrak a sluch — ale protože jejich působení je nejsilnější, zážitky jsou realistické i tak...
Tzv. virtuální realita je dnes již docela pokročilá a v podstatě je dalším důkazem tvrzení o tom, jak náš mozek pro nás vytváří iluzi vnějšího 3D světa, který lidé mylně považují za jedinou „realitu“.Současná virtuální realita totiž vytváří velmi realistické zážitky tak, že nahradí vstupní signály z lidských 5 smyslů těmi, které generuje počítačová simulace. A pokud jsou simulované signály stejně kvalitní jako ty z matrixu Země, tak váš mozek nepozná rozdíl… v tom je ten vtip! Ještě jinak řečeno: Celý vnější svět tvoří směs „upletená“ z vlnění na různých frekvencích.

Pozn. redakce: Je dobré si uvědomit, že tzv. „realita“ je tvořena až v lidském mozku tak, jak jsme doložili mnoha uznávanými „mainstreamovými“ vědeckými výzkumy v naší sérii o podstatě reality » Tím filtrem je v podstatě samo ego-tělo, které si v mozku vytváří svůj vnitřní virtuální a vysoce subjektivní obraz/model světa, jak ukázaly mnohé psychologické výzkumy. Možná bychom to mohli říci i tak, že naše božská jiskra » je informačně odpojena od Jednoty a je jí dovoleno vnímat vnější energetické vlnění pouze přes 5 smyslů těla. Tyto smysly jsou těmi filtry. Kdyby filtrující bariéra neexistovala, museli bychom býti vševědoucími — ale to evidentně nejsme…

Mnozí vědoucí mluví také o tzv. Archonském/Saturnském matrixu, který určitým způsobem manipuluje vlnění/informace, které naše duše přijímá. Tím je podle všeho posíleno naše oddělení od Jednoty. S tím souvisí i fakt, který je velmi málo znám — součástí pozemského matrixového „vězení“ je totiž i tzv. astrál. Ten je jakoby druhá vrstva pasti, je to záchytná vrstva, která vrací duše zpět do koloběhu inkarnací… Tedy ani po odložení těla není naše vědomí svobodné… plné osvobození dosáhneme až sjednocením sebe-sama!

5-senses

Tuto realitu ovšem také sdílíme s celým lidstvem — dalo by se obrazně říci, že jsme napojeni na stejný „server“, na stejný „matrix“, na stejnou „hru“ ve stejné virtuální realitě, proto jsme také ovlivněni svým zdánlivým „okolím“. Zdůrazníme teď ale znovu — pokud chcete tuto „hru života“ úspěšně dohrát, musíte hledat řešení na Úzké Cestě dovnitř své mysli. A protože tato realita působí tak trochu jako zrcadlo, tak tím následně prospějete i celku — celému lidstvu. Ale řešení je vždy uvnitř vás!

Nedobrovolní dárci energie a blokování duchovního vývoje

Je třeba si také uvědomit, že všichni, kdo nechápou a nevidí alespoň hrubé obrysy toho, o co tu jde, ti jsou snadno manipulovatelní a velmi snadno se mohou stát nedobrovolnými „dárci“ své životní energie stávajícímu satanskému systému (i když třeba nevědomě). Příkladem je třeba satanskou Agendou 2030 vnucovaná migrace: Ono je to zdánlivě velmi ušlechtilé pomáhat lidem v nouzi… ale ve skutečnosti je to pro ty pomáhající životu nebezpečné! I když si odmyslíte, že ve skutečnosti většina těch zmanipulovaných mohamedánů migruje za vidinou bezpracného ráje, kde jsou pro všechny připraveny sociální dávky a nezahalené ženy vyzývající k znásilnění… i pak zůstává děsivý fakt, že migrací probíhá zcela záměrná islamizace Západu za účelem myšlenkového ovládnutí mas a zablokování duchovního vývoje.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Není přece jen lepší vědět, proč se věci dějí a jaký je smysl toho všeho? Znát, co se nachází v hloubce naší osobní i té sdílené „matrixové“ reality?

Temná vláda kontra Aliance. Zase ten „Deep state“ — proboha proč? Proč se nevrátíte zpátky k duchovním věcem?

David Wilcock uvádí: Od roku 1996 jsem se setkal s desítkami zasvěcených osob/insiderů, kteří odhalili/prozradili, že vláda před námi skrývá obrovské tajemství. Použitý pojem „vláda“ byl dostačující, když lidé z této „elity“ ovládali obě politické strany v Americe, a proto nikdy neprohráli volby. Tato stejná „vláda“ zabila za jasného denního světla Johna F. Kennedyho poté, co jim oponoval a svedla to na konspirační teorii jednoho osamělého střelce »

March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)
March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)

Tato „vláda“ drží v šachu média » i vrcholné korporace, armádu, zemědělství, léčiva, ropu a banky „příliš velké na to, aby padly“ »

Co je tzv. Aliance?

To všechno se změnilo s nástupem toho, co nazýváme Aliancí. Ve skutečnosti je Aliance konfederací různých odlišných frakcí, které pracují proti této zlovolné síle. Tato zlovolná síla je nyní příhodněji nazývána Deep State (Stát v hlubinách, Temná vláda). Mezi další běžně používané názvy patří Cabal (Kabala), Nový světový řád (NWO) nebo Ilumináti. [V Janově Zjevení pak máte Druhou šelmu.]

Pozn. redakce: Možná by z hlediska češtiny byl pro „Deep state“ příhodný spíše název „Temná vláda“ — jelikož pojem „stínová vláda“ se běžně používá pro normální politickou opozici a „hluboký stát“ nebo „stát v hlubinách“ zase zní dost divně…

Mnoho z lidí stále dlí v říši fantazie a iluzí

Bylo by báječné, kdybychom měli krásné, snadné a dobře zabalené oficiální odhalení Deep State na masové/hromadné úrovni. Anebo by to alespoň tak vypadalo. Ve skutečnosti má každý, kdo se o to pokouší, nějaké závažné problémy. Ačkoli důkazy o existenci Deep State jsou ohromující, budou jeho členové bojovat „na život a na smrt“, aby to udrželi v tajnosti. …

ben-garrison-cnn-talking-garbage-s

Hlavní média jsou stále velmi silně ovládána z Deep State. Pokud jste to ještě plně nepochopili, tak vám mnohé z toho, co se právě děje, může připadat záhadné nebo chaotické a nesmyslné…

Lidé z Aliance vědí z první ruky, že Deep State je stejně skutečný a vážný jako infarkt. Nemusí si lámat hlavu tím, jestli je „něco z toho“ pravda. Deep State je pro ně tvrdým faktem. Je to vražedná skupina, která bojuje „až na smrt“. A přesto je to pro většinu lidí stále fantazie. Je jednodušší mít klapky na očích a vyhnout se tak emocionální bolesti, než čelit pravdě tváří v tvář…

Toto je spirituální rozprava. Pravá duchovní cesta spočívá v prožívání „přítomného okamžiku“ zde na Zemi, není to „utíkání na obláčky“

david-wilcock

Občas dostávám e-maily nebo komentáře, které říkají něco jako: „Davide, přeji si, abyste se přestal s těmi věcmi o Iluminátech. Je to tak temné. A i kdyby to byla pravda, tak to nikdo nechce slyšet. Proč se nevrátíte zpátky k duchovním věcem?“

Pokud jde o mne, tak každá osoba, která se zabývá duchovním osvícením, by si měla být jasně vědoma toho, že tento problém existuje. Pravá duchovní cesta není ta, kde prodléváme ve fantazii. Neusilujme o to, zahalit se do mystických přesvědčení, že všechno je v pořádku tak, jak to je.

Díváme se na realitu a čelíme skutečným problémům v našem světě.

Pokud temná síla převzala vládu nad naší planetou, měli by si toho nejvíce duchovně pokročilí lidé měli být vědomi — a měli by se snažit ji zastavit [mj. právě proto, že neprobuzení lidé toho nejsou schopni — pozn. redakce].

Je velmi snadné udělat si „domácí úkol“ a shromáždit důkazy, které dokazují, že Deep State skutečně existuje… Ve skutečnosti je to dost velká odměna, jakmile tím jednou projdete a uvědomíte si, že svět, o kterém jste si mysleli, že jej znáte, je iluze. Duchovní/spirituální aspekt této rozpravy spočívá v tom, že to vyžaduje velkou sílu, statečnost, sílu ducha a odhodlání, dovolit si skutečně přijmout důkazy »

(C) The structure of the control network of transnational corporations. Node size scales logarithmically with operation revenue, node color with network control (from yellow to red). Link color scales with weight. (D) Zoom on some major TNCs in the financial sector. Some cycles are highlighted.
(C) The structure of the control network of transnational corporations. Node size scales logarithmically with operation revenue, node color with network control (from yellow to red). Link color scales with weight. (D) Zoom on some major TNCs in the financial sector. Some cycles are highlighted.
Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning
Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning

Pozn. redakce: Můžete se na to dívat i tak, že zde skutečně a dokazatelně pracují jisté nadčasové síly, které si vytvořily (babylonské) pokrevní linie proto, aby zde na Zemi mohly manipulovat dění — a podařilo se jim to velmi efektivně. Můžete se sice vysmívat Janovu Zjevení nebo dokazatelně autentickým gnostickým záznamům z Nag Hammadi — nicméně faktem, který nemůžete popřít, je existence „elit“, které ďábelsky rafinovaným podvodem ovládly nejdříve finanční systém, následně hospodářství planety a nakonec i politickou moc. To je skutečná Moc. Je to naprosto nepopiratelně zdokumentováno, můžete se podívat např. na naši minisérii s názvem Banky vládnou světu »

Jde o skutečné, doslova ďábelské, finanční a hospodářské zotročení duší na Zemi! Opakuji, je to zcela evidentní, i když popřete existenci těch nadčasových, nadlidských sil…

Takže, co s tím poznáním uděláte? Můžete samozřejmě dál „spát“, ale pak už ani nemusíte číst dále…

To, co musíte udělat sami, na prvním místě…

hearts-on-wood

Pro ty, kdož chtějí pochopit smysl, můžeme dodat tohle — a dovolme si opatrný optimismus: Pokud se opozičním silám Světla skutečně podaří zbořit babylonský bankovní kartel a narušit plány satanových globalistů » dostane tím lidstvo jistý dodatečný čas…

Nicméně, pak je tu část, kterou musíte udělat sami: Pozvednutí svého vědomí směrem k „vyšším“ energetickým vibracím… Existuje v podstatě jediná praktická Cesta dostupná obyčejnému prostému člověku, je to Cesta kristovské lásky k sobě-sama. Její podstatu vám přináší ragauian »

Kterou cestu si vyberete? Jste připraveni dát pozornost sami-sobě? Jste připraveni doopravdy POZNAT sami-sebe? » Válka o lidské duše na planetě Zemi je stále v plném proudu, je třeba abyste svůj díl práce na sobě neodkládali…

Je snadné přehlížet důkazy

David Wilcock pokračuje: Je až příliš snadné přehlížet hory a hory průkazných důkazů, že Deep State je skutečný. Proč? Jednoduše. Je to mnohem, mnohem jednodušší a pohodlnější „zůstat spát“, právě tak, jak to Deep State chce, a vše to popírat/odmítat. Tímto způsobem můžete pokračovat v předstírání, že je vše v pořádku a že nemůžete udělat nic, aby se tyto problémy vyřešily.

„Obchodní model“ Deep State (tedy způsob jak vám prodat vaše zotročení) vyžaduje, abyste zůstali nevědomí/ignorantští — přinejmenším do konečné fáze plánu, ve kterém se pokoušejí o finální převzetí moci.

Pozn. redakce: Nejspíše je to rok 2030, do kterého chtějí zrealizovat svou satanskou/globalistickou Agendu 2030 pro vytvoření globální světové vlády…

DW optimisticky uzavírá: Chrabré úsilí Aliance způsobilo, že [v současné době] Deep State svého starodávného snu o „novém světovém řádu“ (NWO) [a definitivním uzamčení duší v duchovním vězení na této planetě] absolutně nemůže dosáhnout.

Úplně nakonec DW varuje před negativně „programovacími“ filmy, kterých je bohužel velmi mnoho » Informační válka o lidskou duši právě teď vrcholí. Právě proto je množství luciferianské [globalistické] propagandy, která nám defiluje před očima, v těchto posledních letech velmi vysoké. … Příkladů je neskutečně mnoho. Mnoho filmů např. popisuje brutální, totalitní policejní stát ovládající post-apokalyptickou společnost. Filmy X-Menů jsou nabité symbolikou a propagandou Deep State. Batman vs. Superman je jedním z nejagresivnějších luciferiánských filmů, které byly kdy natočeny. Deep State doufá, že využije sílu našeho kolektivního vědomí k tomu, abychom tuto apokalypsu projevili/manifestovali a tak „odsouhlasili/schválili“… Filmy o zločincích neměnně ukazují, jak je opravdu skvělé ukrást obrovské množství peněz a zmizet s nimi pryč… Filmy, ve kterých figurují mimozemšťané, je téměř vždy zobrazují jako zlověstné zlo, jehož cílem je zničit veškerý život na Zemi během invaze. Dokonce i „romantické komedie“ se nyní často uchylují k závažným urážlivým scénám, které jsou zbytečné a nechutné, stejně jako jejich postavy, které se navzájem zrazují a podvádějí (nevěra)… BACHA NA TO!

 -pokračování-


Zdroj a další informace:

3 komentáře u „Přestaňte s těmi věcmi o „Deep-state“, Rothschildech a Agendě 2030. Je to tak temné a negativní… Proč se nevrátíte zpátky k duchovním věcem? Co na to říká David Wilcock? 1“

  1. Nekonečné reklamy a lži v TV jsem vyměnila za čtení ragauian.
    Děkuji za všechno. Šířím spolužákům, známým a blízkým. Děkujeme všichni, přejeme zdraví a radost. Láska a pravda zvítězí.

    1. Děkujeme ;-) Jedno je jisté — to hlavní člověk nalezne v sobě, ve své mysli. Poznejme sami sebe — a poznáme všechno!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>