Rocket, Meteor and Milky Way over Thailand

IM-PER-IO — zakódované sdělení lidem na planetě Zemi. Symbolický popis Cesty lidské duše na Zemi. Víte jaký je cíl? 20

Dnes trochu odlehčíme náš seriál o podstatě reality » a podíváme se na jednu hudební kapelu, v jejíchž textech se symbolicky mluví o podstatě života na Zemi. Je to vlastně stručné sdělení analogické tomu, které je zakódováno ve filmu Matrix. Rozbor textů kapely napsal Tomáš Marný, naše redakce upravila nepřesnosti a doplnila další informace. Hudební výlet na snovou iluzivní planetu jménem Země začíná…

Název kapely IMPERIO je údajně zkratkou

 • IM (intelligent message) přeloženo z angličtiny znamená „inteligentní zpráva“. [Pozn. redakce: Lepší se zdá výraz "špionážní zpráva", např. "intelligence agency" totiž označuje špionážní agenturu.]
 • PER přeloženo z angličtiny znamená „pro každý“.
 • IO (input-output) přeloženo z angličtiny znamená „vstup-výstup“. [Toto sousloví je často používáno ve významu přenos informací, ale v tomto případě je míněno spíše jako vstup do pozemské inkarnace » na planetu Zemi…]

Skupina IM-PER-IO vydala CD soudobé taneční muziky s názvem „RETURN TO PARADISE“. Na CD je 12 skladeb. I jména skladeb a symbolika jmen nám dávají určité kódy a prozrazují ukrývaná tajemství. Jako náznak vysvětlím první název skladby zvané INTRO – a už tenhle dekódovaný název je velice zajímavý: INTRO znamená VNITŘNÍ ENERGETICKÝ TOK [proud] BOHŮ PROMĚNĚNÝ NA ČLOVĚKA.

Názvy skladeb:

 • 1 INTRO
 • 2 ATLANTIS
 • 3 WINGS OF LOVE
 • 4 SECRETS OF LIVE
 • 5 CYBERDREAM
 • 6 KILL ME WITH YOUR LOVE
 • 7 THERE IS A DREAM
 • 8 THE NIGHT IS MAGIC
 • 9 BRAINSTORM (vymývání mozku na planetě Zemi, propaganda NWO)
 • 10 THERE IS A DREAM (tohle je pouze sen-iluze — jak už jsme si ukázali na fyzikálních důkazech — tento svět je jakási iluzivní realita existující pouze v našich mozcích »)
 • 11 NEVER GO AWAY (nikdy nechoď pryč — jinak řečeno, nikdy nesmíš spáchat sebevraždu)
 • 12 RETURN TO PARADISE

2. ATLANTIS

Pozn. redakce: Tuto skladbu jen velmi stručně komentuji za sebe, v originálním textu není žádný popis. Podle všeho je zde symbolicky vyjádřen sestup duší na Zemi (nebo též tzv. „pád z Ráje“), který podle všeho započal na Atlantidě. Mimochodem, voda v gnostické symbolice značí hmotu. V klipu můžete mj. vidět klíčový okamžik, kdy žena v akváriu říká „pojď dolů za mnou“ (ang. come down on me)… což je naprosto jednoznačný popis situace o které vám mnohokráte různými způsoby ragauian již dříve vyprávěl — to totiž lidská vibračně pokleslá (neboli padlá) „ženská“ polovina původní božské jiskry » se ponořila do pozemských smyslových zážitků. Ty jsou jistě velice lákavé, mluvíme-li o dobrém jídle a pití, nebo třeba sexualitě… Mezitím druhá „mužská“ polovina (duch) zůstala ve vibracích „nahoře“ a nyní se vydala do hmotných světů za jednoduchým účelem a cílem — pomoci oné padlé polovině zpět ve vibracích nahoru » Tohle je pravý smysl lidského života!

3. WINGS OF LOVE

heart 163208744

Pozn. redakce: Tuto skladbu opět jen velmi stručně komentuji za sebe: Slova „na křídlech lásky zachráním své sny pro tebe“ by se dala interpretovat jako symbolika lásky k sobě, která jediná nás může vyvést ven z tohoto pozemského Matrixu »

Jak mnozí již víte, hlavním posláním tohoto webu je znovu poukázat na originální Kristovo učení z dob před církevní cenzurou. Mluvíme zde o pravé nepodmínečné kristovské lásce, podle hesla „miluj bližního jako sebe“. To co je překrucováno a před lidmi zatajováno, je absolutně zásadní znalost toho co znamená ono „jako sebe“. A co vy osobně milí čtenáři — víte už co znamená pravá nepodmínečná kristovská láska? Více informací zde »

Vážení a milí čtenáři, v tomto bodě, ohledně chápání podstaty duální duše (tělo-ego + duch) a toho jak tuto pozemskou Cestu duše úspěšně zakončit, se původní text totálně mýlí… ale vy jistě svou intuicí Pravdu poznáte!

4. SECRETS OF LIVE — Tajemství žití

Skladba číslo 4 SECRETS OF LIVE je jasná. Skládá se jenom a pouze z jedné věty: ŘEKNI MNĚ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA (KDO JSME, CO JSME, PROČ JSME TADY A CO VLASTNĚ ZDE DĚLÁME A HLEDÁME)…

5. CYBER DREAM — Digitální sen

Pojďme si nyní dekódovat skladbu číslo 5 Cyber dream. Pro ty čtenáře, kteří nevědí nic o zavedených datech v morfogenetických polích vesmíru opakuji následující:

 • Člověk je zakódován číslicí 5
 • Dualita má číslo 2
 • Lidstvo je zakódováno číslicí 555
 • Hmota a šest padlých andělů číslicí 6
 • Ďábel je 666, kterému patří veškerá hmota

V dekódovaných skladbách vystupuje váš průvodce jako operátor. Refrény zpívá vaše duše [nebo přesněji duch], která si přeje abyste dali na její rady, zabývejte se intuicí!!!!! Kód 5 je člověk na planetě Zemi a ve vesmíru.

Anglická verze textu:

 Welcome to Cyber Dream Word
 Please Enter Password to Activate Program
 You Are Connected
 Please Enter Code For Selected Destination
 Destination Roman Empire 
 Enjoy Your Trip With Cyber Dream
 All Systems Ready For Action
 Enter Code 1121
 Activated
 I Believe in the Power of Magic
 In the Power of Magic
 In the Power of Dreams
 I Believe in the Power of Magic
 In the Power of Magic
 In the Power of Dreams
 Enter Code 2764
 All Systems Ready For Higher Level
 3,2,1 Action
 Enter Code 3257
 Activated
 I Believe in the Power of Magic
 In the Power of Magic
 In the Power of Dreams
 I Believe in the Power of Magic
 In the Power of Magic
 In the Power of Dreams
 Enter Code 4239
 Activated
 I Believe in the Power of Magic
 In the Power of Magic
 In the Power of Dreams(X2)
 All Systems Back to Level One
 This Was a Journey With Cyber Dream

Zde máte český překlad s vysvětlením sděleného a dekódováním. Obrazně si představte následující:

Stojíte ve frontě, která vede na planetu Zemi a modelujete si SAMI vše co chcete na planetě zemi zažít – samozřejmě vizualizací, zde ji ještě ovládáte. Až jste vše vymodelovali a vše obrazně představili, navážete (samozřejmě až na vás přijde řada) kontakt s vašim operátorem a vašim průvodcem. Zde je smysluplný překlad:

Průvodce vás vítá slovy: Vítejte ve snovém světě

Průvodce vás vyzývá: Prosím zadejte vaše správné PIN číslo, pod kterým jste veden ve vesmíru, jako část boha, abyste aktivoval program.

Průvodce potvrzuje: Jste připojen

Průvodce vás vyzývá a dává další pokyn:

 • Prosím zvolte kód pro vaši destinaci (cíl).
 • Prosím zadejte, kterou matku jste si vybral. (Inkarnujete se, vstupujete do plodu ve třetím měsíci.)

Průvodce sděluje: Destinace Roman Empire – což znamená lidstvo na planetě Zemi [pravděpodobně proto, že zde na Zemi stále vládnou stejné babylonské-satanské síly jako v Římské říši]. Pozn překladatele TM: (Bylo to popsáno i v pyramidách v hieroglyfech, které rozluštil Jean Francois Champolion, kterého taky museli za objevené zlikvidovat…) Ano příliš mnoho objevil a mluvil…..

Váš cíl je planeta Země

Průvodce sděluje: Užijte si váš výlet ve snovém světě.

Pozn. redakce: Země není náš domov! Vše, co zde zažíváme, je v podstatě iluze, sen — i když pro naši duši velmi reálný. Tato snová-virtuální realita má zásadní smysl a tím je škola duší » a právě proto je třeba tuto „školu hrou“ na Zemi žít naplno a co nejlépe umíme s ohledem na zákony Univerza — mezi něž patří např. karmický zákon…

Průvodce sděluje: Všechny systémy jsou aktivovány. Veškeré systémy plodu jsou prostoupeny vaší duší — energetickým otiskem — čili aktivovány.

Pozn. redakce: Znovu zdůrazňujeme, člověk zde na Zemi funguje jako tzv. součtová duální duše, jejíž zdrojová božská jiskra byla rozdělena na ego a ducha »

Průvodce vás vyzývá: Zadejte kód 1121 (což je číslo, sečteno dohromady 5, stáváte se člověkem). Je oznámen porod plodu vycházející z matky a proměna vševědoucího boha ve snovém světě na člověka [uzamčeného v těle a odděleného od Zdroje].

Průvodce vám oznamuje: Jste aktivováni ve snovém světě.
Nastupuje na řadu vaše duše [průvodce] a ta zpívá do vašeho mozku po celou délku vašeho života na planetě Zemi, je to intuice (kdo ji poslouchá? co vy osobně?)

Věřte v sebe, mějte se rádi

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Duše opakuje pro dualitu a upozornění na důležitost podruhé:

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: Zadejte kód 2764 PO SEČTENÍ DOSTÁVÁTE ČÍSLO 1, JSTE 1 A VŽDY ZDE JSTE SAMI PRO SEBE A BUDETE JEN SAMI PRO SEBE. Máte zde něco objevit.
Jen pro zajímavost: ČAS NA CD ČI KLIPU 2:11=4 což je čtyřdimenzionální systém.

Hudba zvážněla a bude vám oznámeno závažné sdělení:

Průvodce vám oznamuje: Všechny systémy na vyšší úroveň.
Následuje odpočítávání 3-2-1= 6 Nacházíte se ve hmotě ovládané 6 černými anděly. Jste s nimi v akci.

Průvodce vám oznamuje: zadejte kód 3257 což je číslo 3+2=5.

5 = lidstvo (stali jste se dospělými) a zbývá 2 pro dualitu, vymezení možností pro lidstvo v duálním systému. A v interakci s předchozím sdělením. Buď jste zde skončili s vymytými mozky nebo jste prohlédli. To je ta dualita v interakci.

Průvodce vám oznamuje: jste aktivovaní. Dospěli jste v duálním systému, nejste již děti ale dospělí.

Vaše duše opět pro vás zpívá a nabádá vás:

Věřím v sílu (VLASTNÍ ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Duše opakuje pro dualitu a upozornění na důležitost podruhé:

Věřím v sílu (VLASTNÍ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: Zadejte kód 4239 což je 639. V dualitním 3 dimenzionálním systému stojí oproti sobě 9 jako bohové a 6 černých andělů.

Průvodce vám oznamuje: Jste aktivováni v tomto systému.

Věřím v sílu (VLASTNÍ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ
Věřím v sílu (VLASTNÍ) MAGIE
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) KOUZEL
Věřím v sílu (VLASTNÍCH) SNŮ

Průvodce vám oznamuje: veškeré systémy zpět na úroveň 1. Opět vás upozorňuje, že vždy zde na planetě Zemi zůstáváte jenom sami pro sebe a zůstanete sami.

Průvodce vám oznamuje: To byla cesta vaším kybernetickým snem [virtuální realitou] (na planetě Zemi). Konec písně.

Pozn. redakce: Návrat zpět do Jednoty, alias sjednocení sebe-sama, musí udělat každý sám za sebe — jinak to nejde »

Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží "joysticky" pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC
Technologie virtuální reality HTC Vive z roku 2016. Sada obsahuje náhlavní displej se sluchátky. Hráč drží „joysticky“ pro virtuální realitu, které detekují a přenáší pohyb rukou do řídicího počítače. Foto HTC

Všimněte si také prosím, jak ona žena ve videu má oči zakryté přístrojem pro virtuální realitu — to je naprosto dokonalé symbolické znázornění iluze ve které žijeme »

12. RETURN TO PARADISE — Návrat do ráje

12. skladba symbolicky popisuje jak se člověk vrací do ráje. Překládám jenom úvod, kdy operátor nazývá člověka vesmírným ptákem, neboli andělem bez křídel. Pod anglickým textem najdete překlad s vysvětlením videoklipu.

Hello Space bird, this is your operator 
(Ahoj vesmírný ptáku, zde je tvůj operátor)

Get ready for mission „Return to paradise“ (Připravte se na misi "Návrat do ráje"

OK. Space bird, wait for clearance
(OK. Vesmírný ptáku, ČEKEJTE NA POVOLENÍ [míněno čekání na inkarnaci])

All systems ready
 Good luck
 Aaah aaah aah
 Aaah aaah aah
 You’re ??? ready
 5000 feets
 7000 feets
 Drifting forward
 20000 feets
 You are on course
 Destination paradise
 Indication for ??? : 56 degrees
 Go forward
 Indication for action : 4 degrees
 40000 feets
 Good luck
 Return to paradise
 Return and touch the sky
 Return to paradise
 Return to me
 Return to paradise
 Return and touch the sky
 Return to paradise
 Return to me
 OK Space bird, prepare into orbit (?)
 Go forward, go
 40 seconds
 30 seconds
 8 7 6 5 4 3 2 1
 Lift off
 You are reaching interstellar overdrive
 Go forward, go
 OK Space bird, prepare all systems for landing
 All systems ready for landing
 40000 feets
 7000 feets
 5000 feets
 Touch down
 Welcome to paradise

Pouštějte si klip po kouscích a k němu čtěte vytištěný text A POZORUJTE OBRÁZKY!!!!!

Osoby zde vystupující:

 • 1) žena – operátor – váš průvodce po planetě Zemi
 • 2) vaše zpívající duše [duch], která Vám neustále radí, je to taky Vaše intuice
 • 3) člověk v kombinéze – vaše energetické-hmotné tělo na planetě Zemi, které je hmotné a pak se mění jen v energetický otisk (hrozí nebezpečí, že by mohlo zůstat na planetě Zemi při připoutanosti k hmotě).

Pozn. redakce: Jin a Jang!

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Zde doplňujeme jednu symboliku, jeden zásadní význam, který původní autor přehlédl — totiž žena a muž! Černá a bílá!! Jin a Jang. Žena ne náhodou říká, vrať se do ráje, vrať se ke mně — toto by se dalo interpretovat jako znovu-sjednocení sama-sebe, neboli návrat do Jednoty!

Return to Paradise, Imperio

A dále v čase 0:57 nepřehlédněte prosím symboliku Saturnu, který je současně spojen i s bohem Kronosem — pánem času!

Pokud si seženete originální hudbu Imperio – Return to paradise, na začátku je opravdu „SPACE BIRD“, ne „timeboy“ jako v tomto klipu. Proč má hudba dvě verze? – netuším. Setkávám se s tím poprvé, avšak původní verzi i s klipem již nemůžeme najít. Správný záznam zvuku však najdete zde:

Pozn. redakce: Mezi námi, on ten výraz time-boy respektive time-runner, neboli běžec časem (!) naprosto dokonale přesně vystihuje, jakým způsobem naše duše prožívá a interpretuje tuto 3D iluzivní realitu — přesně tak jak věda dokazuje, viz zde »

 • 1-4 VTEŘINA padá slovo „say“ v temnotě a končí v ústech vašeho průvodce. JE TO SYMBOL-ZNAMENÍ MÁME VÁM CO ŘÍCI
 • 5 vteřina PŘESNĚ V 5. VTEŘINĚ JSTE OSLOVENI JAKO ZAJATČE V ČASE. 5 = SYMBOL PRO ČLOVĚKA
 • 5-11 vteřina: Ahoj „člověče“ uvězněný v čase, zde je váš průvodce, připravte se na cestu zpět do ráje.
 • 12 vteřina: Tma-černá obrazovka znamení šesti černých andělů a návrat z temnoty do světla.
 • 15 vteřina = 6: průvodce vám jde aktivovat „teleportační zařízení“ tunel na svobodu ze snové dimenze hmoty. (cestou ven je pravé kristovo učení o lásce k sobě, aneb jak udělat ze dvou jedno)
 • 19 vteřina: teleportační zařízení je jen smyslově ukázáno (přesně tak jak ve filmu GHOST) děje se to přesně tak, ale tyhle energie lidé očima nevidí.
 • 25 vteřina: připravte se na misi návratu do ráje
 • 26 vteřina: teleport aktivován
 • 26-28 vteřina: příprava odchodu z planety Země
 • 31 vteřina: velice zajímavý moment poprvé… Je to kód symbolizující „nadešel čas“ nebo „čas se naplnil“. Jak chcete. Je to přesně v 31 vteřině asi na půl vteřiny a symbol je umístěn na pravém koleně černého běžce.

Symbol NADEŠEL ČAS

crashtest-dummie

Poznámka překladatele TM: indigo dívenka mně sdělila kód „nadešel čas“. Pochopil jsem okamžitě, na jaký symbol dívenka myslí, a vy ho vídáváte často na bilbordech také, kdy malý chlapec ho má umístěn přímo na čele. Nemohou před vámi nic utajit, a proto ho používají co nejvíce na různých figurínách pro crash testy automobilů a jinde). Znamená z temnot do nebe – černá-žlutá.

 • 33 vteřina: 3+3=6 tak to je jistě zase jenom „náhoda“ :-) … z člověka byl udělán biorobot, agent Matrixu, dává si brýle. Vymytý mozek — poslušná ovce.
 • 35 vteřina: OK zajatče v čase, připrav se na odchod
 • 36 vteřina: 6×6 symbolicky utíká z MATRIXU, utíká z hmoty.
 • 38 vteřina: vaše duše zpívá „Return to paradise, Return and touch the sky, Return to paradise, Return to me“ návrat do ráje a dotknutí se nebes (průchodem oblohy) a vrací se sama k sobě.
 • 49 vteřina: duše vám zpívá a dává pokyn na návrat do ráje, objevuje se prvně symbolicky za mříží 54 vteřina a ta vzápětí mizí
 • Poznámka: když běžec běží doprava, běží správně, když běží doleva, běží špatně a vrací se k hmotě.
 • 50 vteřina: je to symbolicky 5 kdy utíká z 1950 = 1+9+5+0=6 od 6 padlých andělů a zajetí hmoty zpět do ráje.
 • 54-58 vteřina duše se ze smutně černé barvy oblékla zpět do barvy bílé = andělské.
 • 59 vteřina: Teleport aktivován- (viz film GHOST)- 1:00- 1:01 Jak vlevo tak vpravo, duše se vrací sama k sobě.
 • 1:11 kurz 46° = 1 jednička jste a byli jste vždy 1 sami pro sebe.
 • 1:17 korekce navigace 8° = nekonečno i s nekonečnou láskou vesmírnou a utíká z 18 = 666
 • 1:38 12 120 1200 unikl z 36 do 9 kříž na břiše, je z něho vysávána energie. Kříž je vždy destruktivní znamení.
 • 1:47 Objevuje se váš strážný anděl či andělé, kteří vás zde provázeli a doprovází vás mimo planetu a dohlíží na váš odchod.
 • 2:00 PRO DUALITU jste v nebezpečí urychlete výstup, jste na T křižovatce T= symbolicky 120 a runner =540 symbolem je 9 = anděl Průvodce nabádá Speed up (T taky jako time-pro dualitu) runner or the journey will fail. Maximálně zrychlete, nebo cesta odpoutání od hmoty se nepovede, nedržte se hmoty, jinak zůstanete zde v čase nadlouho uvězněni!!!!! Bylo by dobré běžet doprava!!!!!
 • 2:04 Vaši andělé kteří vás chrání dohlíží na váš odchod a pomáhají energeticky
 • 2:09 znak „nadešel čas“ urychlení akcelerace
 • 2:11 již běží pravotočivě správně a zrychlil, opět dva znaky, pak 5 znaků na jeho těle, nadešel čas
 • 2:17 Prolomte časovou hranici- dosáhli jste toho, jste za časovou hranicí -3000- symbolicky jste vypadli z 3-dimenzionálního prostoru. Všimněte si, že nuly jsou velice slabě napsány oproti trojce.
 • 2:18 vbíhá do tunelu a na konci tunelu je světlo…
 • 2:20 Povedlo se, prolomili jste časovou zónu, odpoutal jste se od hmoty.
 • 2:24 = 8 symbolicky naznačeno, vaše duše zpívá, návrat do ráje je návrat sama k sobě, splynutí duší a je celá ve zlatém rouchu – symbol znaku z černé do zlaté jako na obleku v 31 vteřině.
 • 2:27 Poprvé se objevuje duše s kočkou v náruči. Znak pomocníka na planetě zemi
 • 2:49 = 15 tj. symbolicky také 555, objevuje se počítač a na něm NYNÍ JSTE V RÁJI symbolicky čas 5 5 5 pro lidstvo, tímhle je řečeno, že se to týká každé lidské bytosti na planetě Zemi. Děj ale na Zemi ještě probíhá…
 • 2:50 KOČKA !!!!! ZMĚNA V MATRIXU. Objeví se jenom na čtvrt vteřiny.

Pozn. TM: Trinity říkala, když Neo viděl kočku, něco se v MATRIXU změnilo. Zde kočka znamená odchod vaší duše z hmoty, tělo zůstává již jako vzpomínka. Když kočka proběhne před vaším autem nebo před vámi na cestě, něco se pro vás v MATRIXU změnilo (může to být dobré nebo i zlé, je nutné si uvědomit, co jste vysílali do vesmíru jakou energii a skutky ta se vám teď bude vracet i se skutky) Ať tomu věříte nebo nikoliv. S pověrami to nemá co společného, je to změna programu. Měníte ho pouze a jenom vy, nikdo jiný. Kočky jsou na planetě zemi velcí pomocníci, slouží k uvědomění.

 • 2:51 opět dva znaky pro ČAS NADEŠEL – zde znamená pro vaši duši i pro Vaše hmotné tělo.
 • 2:59 Vaše tělo je již zlaté, nahé, Eva s jablkem značí čistotu neposkvrněnost
 • 3:00 s listem na přirození čili nahotu, jste opět již část boha.
 • 3:02 Průvodce vidí zbytkové vzpomínky s + na těle (na břiše) smrt těla začíná od střev!!!!!
 • Pozn.: Jde vysátí energie z těla — a centrum vědomí těla-ega sídlí na solar-plexu!
 • 3:08 = 11 Jste zase 1 1 splynutí vaší části duše s vaší duší v ráji v bezčasové zóně TIMELESS ZONE (duše existuje mimo čas)
 • 3:17 jste již světlem
 • 3:21 = 6 Naposledy Se objevují zbytkové vzpomínky na pozemský život a přecházíte opět spojením 1 1 v boha
 • 3:22 = 7 = číslo bohů
 • 3:26 Váš průvodce pozoruje Vaše mrtvé tělo se znaky
 • 3:30 = 6 čas nadešel nohy a ruce do X
 • 3:33 = 9 již jako část boha sledujete z výšky naposledy své mrtvé hmotné tělo
 • 3:40 = 7 začíná odpočítávání a absolutní přerušení kanálu s hmotným světem (již jste opět bohové) 8,7
 • 3:43 = 1 a není ukázána číslice šest při odpočítávání, jen je slovně řečena, objevuje se Váš bývalý průvodce na planetě zemi při odpočítávání při číslici 5 sundává brýle na ukončení doprovázení a pozorování vaší bytosti jako člověka.
 • 3:45 = 12 v dualitě 6 6 zde končí jeho prácej ak pro průvodce tak pro mrtvé tělo (upozornění na dualitu
 • 3:50=8 symbol nekonečna bohů, při dvojce zavírá oči, jako symbol pro dualitu A ZÁROVEŇ DOHLEDU nad vaším pozemským tělem.
 • 3:51 = 9 končí teleportační kanál
 • 3:53 = 1 „touch down“ spojení duše pozemské s duší Vaší 1 1 splyne a jste opět BOZI

Kdyby si někdo myslel, že vše co jsem vám zde dekódoval, jsou jenom náhody, tak si to klidně myslete, je to opět pouze a jenom Váš problém. Byly natočeny ještě dva videoklipy, které již píchaly až moc do očí a proto nebyly povoleny kdekoliv publikovat. Týkalo se to skladby 5 a 12.

 -Tomáš Marný-

 • Zdroj: www.tadesco.cz

A my za ragauian.cz znovu zdůrazníme to, co je extrémně důležité…

Návrat zpět do Jednoty, alias sjednocení sebe-sama, musí udělat každý sám za sebe — jinak to nejde »