Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika  ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.

Ve dni, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? Tajemství manifestace duše, její energetické pole a božská jiskra. Co je Pole nulového bodu alias Božský matrix alias Boží mysl? 17

V tomto seriálu už jsme si řekli mnohé o tom, jak fyzikálně funguje tato naše zdánlivě hmotná realita — nejpodstatnější na tom všem ale je nezvratné poznání toho že hmota ve skutečnosti neexistuje — vše je jen energie » Minule jsme se podívali na lidské energetické pole tak, jak jej vidí jasnovidci »

Na to vše úzce navazuje znalost tzv. božské jiskry, která zase těsně souvisí s ragauianovým výkladem o poznání sebe-sama » a o tom nejpodstatnějším co byste se sebou měli udělat, abyste dokázali splnit hlavní cíl toho proč tady na Zemi jste! VELMI DOPORUČUJEME se znovu podívat na výše odkazované ZÁKLADY onoho poznání sebe-sama, protože právě teď si je propojíme s objevy kvantové fyziky a doplníme velmi konkrétní popis toho jak ona božská jiskra komunikuje s tělem a jak to souvisí s fungováním mozku »

A co vy osobně? Chcete na Konci věku naplnit svůj smysl nebo raději svou věkovitou snahu zahodíte do stoupy?

Tajemství manifestace a pole Jednoty

Paul Birnie, autor knihy „The Secret of Manifestation“ říká: Ve své knize „Tajemství manifestace (projevení)“ popisuji svět, který vidíme a věříme, že je skutečný — ve skutečnosti je to ovšem iluzorní holografická projekce naší duše, která se nachází v neviditelném světě energie, kterou nazývám pole Jednoty. Toto pole Jednoty je také známé jako „Pole nulového bodu“, „Božský matrix“ nebo „Boží mysl“ (angl. Oneness field, Zero point field, Divine matrix, Mind of god).

To co na Zemi jako duše zažíváme je iluzorní holografická projekce — holografické energetické pole, které se promítá z duševního vědomí.

Každá duše, která hraje „hru života“ — tedy prožívá lidskou zkušenost, má svoje vlastní holografické energetické pole. Tato holografická projekce je místo, kde zažíváme naše lidské životní zkušenosti jako duše a každá další osoba v našem osobním poli je holografická projekce od jiné duše…

Co je tzv. božská jiskra duše? Co je duše, osobnost (persona) a co její prostředí?

Představte si, že vaše vyšší mysl (božská jiskra, velké Já) i její duše je v poli Jednoty. Nemůžete ji vidět ani měřit v našem 3D světě, ale pokud byste na ni chtěli poukázat, ukazovali byste na oblast srdce jako její místo. Popsat umístění božské jiskry ve vztahu k fyzickému tělu je poměrně složité:

Božská jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. Božská jiskra duše a její zrcadlový obraz v srdci jsou považovány za jednu a tutéž.

Další dvě jiskry v lidském těle

Existují další dvě jiskry, které leží těsně mimo rozsah kmitočtů naší 3D reality, a které jsou otiskem původní božské jiskry v oblasti srdce. Jedna z těchto zrcadlových jisker (obraz resp. odraz té zdrojové) se nachází v epifýze-šišince, což je žláza, která se nachází v centru mozku a druhá jiskra je umístěna v břiše, tam kde je pupek.

Paul Birnie přiznává: Nevím moc o té zrcadlové jiskře, co je v břiše. Jsem si jen jist, že je spojena s tzv. bránou Hara, což je napojení na energie Matky Země a dodavatel energie pro duši během prvních 9 měsíců života v děloze. Má také co do činění s tím, jak zpracováváme intuici, zde dostáváme pocity.

The solar plexus chakra is located in the stomach area of our physical body and is connected to our digestive system. It is symbolic of the fire that burns within us and is named for the Roman god of the sun (Sol). The body behaves like a finely tuned engine, or furnace, maintaining a body temperature of 98.6° Fahrenheit. Homeostasis is the body’s natural ability to maintain this equilibrium. The fire within us desires to be in balance with its powerful nature and peaceful purpose.
The solar plexus chakra is located in the stomach area of our physical body and is connected to our digestive system. It is symbolic of the fire that burns within us and is named for the Roman god of the sun (Sol). The body behaves like a finely tuned engine, or furnace, maintaining a body temperature of 98.6° Fahrenheit. Homeostasis is the body’s natural ability to maintain this equilibrium. The fire within us desires to be in balance with its powerful nature and peaceful purpose.

 


Pozn. redakce: Oblast solar-plexu v břiše, kde se nachází 3. čakra, je i centrem vědomí ega-těla, jak už víte od ragauiana a zde si to můžete připomenout »

Zde vidíme kořen našeho rozdělení na ony dva co bydlí v jednom domě těla, slovy Krista » Ty dvě zrcadlové jiskry jsou rozdělenými polovinami původní-zdrojové božské jiskry umístěné v centru-srdci. Pocity „v žaludku-břiše“ každý jistě osobně zažil mockrát a touto cestou dostáváme každý svůj osobní důkaz pro toto tvrzení.

Ježíš řekl: Toto nebe [vesmír] pomine a to co je v tomto nebi pomine. A mrtví nežijí a živí nezemřou. [Ve] dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej živým.

Pokud byste se ocitli ve světle, co učiníte?

Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)

Nemohli jsme si pomoci ale tento výrok velmi silně cítíme jako důležitý v souvislosti s poznáním duální božské jiskry v člověku — on jednoduše chce být citován právě tady ;-) Symbolika pojídání se stane zřejmější, když si ji spojíte s předchozím Kristovým výrokem č. 7: „Blažený je lev, kterého pohltí člověk — ten lev se stane člověkem. A zavržený je člověk, kterého pohltí lev — ten lev se stane člověkem.“ Výrazy „lev“ a „mrtvý“ evidentně symbolizují naši zvířecí podstatu — ego. „Živý člověk“ potom ducha. „Světlo“ nejspíše symbolizuje poznání.

  • Když si své ego získáte na svou stranu pomocí kristovské lásky k sobě-sama, pak symbolicky řečeno pohlcený lev se stane součástí sjednoceného člověka — živí nezemřou!
  • A obráceně — pohlcený duchovní člověk zůstane uvězněn v nízkovibrační zvířecí podstatě — která JAKO CELEK pomine, stejně jako vše v tomto vesmíru — mrtví nežijí!

Nakonec prosím pochopte, že zde je řeč o SJEDNOCENÍ SEBE-SAMA! Z čehož lze logicky odvodit že všichni ti blouznivci kdož následují své falešné guru a mistry co je učí potlačování a zapírání své temné poloviny i utíkání tam „nahoru“ v meditacích — ti logicky nikdy nemohou dosáhnout sebe-sjednocení když svou temnou polovinu odvrhují, zatímco by ji naopak měli symbolicky „obejmout“. Takto nikdy nedosáhnou toho, aby se ona pokleslá jiskra dostala frekvenčně „nahoru“…


Co je Hara?

Hara není čakra, i když některé školy ji tak nazývají. Hara je střed tzv. těla chi neboli éterického těla » Je to brána do éterické obálky obklopující planetu Zemi.

Hara se nachází u pupku, asi dva centimetry dovnitř od kůže. Hara znamená „moře energie“ a to je přesně to, čím je. Eterická obálka je jako nekonečný oceán energie. Není náhoda, že jste jako plod byli krmeni pupkem. Ve skutečnosti byste mohli stále stahovat energii přes Haru, kdybyste otevřeli všechny energetické blokády v břiše.


Paul Birnie se zaměřuje pouze na původní božskou jiskru v oblasti srdce a její dvojnici — tu jiskru, která se nachází v epifýze mozku.

Božská jiskra srdce a její dvojče v mozku jsou kvantově provázané — viz počátek našeho seriálu » Kvantové provázání vytváří v podstatě stav Jednoty, přičemž informace zpracovávané jednou jiskrou jsou okamžitě zpracovány druhou jiskrou současně — bez jakéhokoli přenosu informací — ony jsou JEDNO.

Vatikánské muzeum a jeho dračí (reptiliánské) oko. Samozřejmě tomu tak neříkají. V pozadí vidíte tzv. třetí oko člověka. Co vám říká tato symbolika v sídle Druhé šelmy?
Vatikánské muzeum a jeho dračí (reptiliánské) oko. Samozřejmě tomu tak neříkají. V pozadí vidíte tzv. třetí oko člověka. Co vám říká tato symbolika v sídle biblické šelmy?

 

738px-Vatican_Museums_Pigna_2009

 

Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter's Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Symbolika šišinky, neboli 3. oka. — Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter’s Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.

 

Božská jiskra, která se nachází v epifýze-šišince (v centru mozku) má dvě funkce:

  • používá fyzický mozek k dekódování-převodu informací o vyšší mysli do osobnosti člověka, čímž vytváří vědomou a podvědomou mysl.
  • používá fyzický mozek osoby, aby dekódoval informace, které přijímá z vnějšího prostředí prostřednictvím pěti smyslů osoby.
    Dekódovanou informaci z okolního prostředí prostřednictvím pěti smyslů vnímá mysl osobnosti (ego) skrze filtr osobního světonázoru (všechna přesvědčení a to čemu daná osoba věří, ať už je to materialismus, neomarxistický globalismus-liberalismus, katolicismus či jakákoliv jiná víra) — a jako reakci na to ego vytváří kaskádu emocí a myšlenek uvnitř jeho fyzického těla a mozku — tyto prožitky-zážitky-zkušenosti to vše je okamžitě přenášeno zpátky do centra duše prostřednictvím kvantově provázané božské jiskry v šišince.

Pozn. redakce: Tohle už bylo řečeno, jen mírně jinými slovy, v předchozí části o mozku » a srdečně doporučujeme si to připomenout proto, aby vám vznikl úplný a smysluplný obraz — ano je třeba si vše spojit do jednoho celku!

Šišinka (epifýza, corpus pineale, angl. pineal gland) je malý nepárový orgán, součást mezimozku (a konkrétně epithalamu). Je to endokrinní žláza produkující hormony melatonin a pravděpodobně i trofický hormon (glomerulotrofin) a endogenní halucinogen DMT (tzv. božský hormon). Šišinka je označována jako „třetí oko“ a považována za hlavní sídlo ducha — konkrétně např. slavný Platón tohle ještě věděl a učil, věděl to např. i jeho následovník Descartes »

Evidentně tohle poznání měli i někteří zasvěcenci v církvi, jak vidno — každopádně tuto znalost církev svým ovečkám zásadně nesděluje, hrozilo by totiž jejich osvícení. Zájmem jezuitské satanovy církve je totiž především lidské duše zde na Zemi uvěznit, mj. proto momentálně můžete vidět jak papá propaguje satanské učení islámu, zatímco skutečné Kristovo učení bylo překrouceno už ve 4. století » Proč soudruh jezuita propaguje islám? Protože islám je velmi dokonalé duchovní zotročení, tohle je jediná věc o kterou temným jde… máte poslední šanci se probudit, než začnou islamizovat i naše země!

Holografické energetické pole, HEF

Bylo zjištěno že naše srdce generuje elektromagnetické pole, které je částí mnohem většího holografického energetického pole (angl. zkr. HEF) se středem v srdci. Obrázek ukazuje „drátové“ zobrazení 3D toroidu, který bychom mohli popsat také jako tlustý prstenec, pokud někdo nezná matematickou terminologii.

Holografické energetické pole duše se středem v srdci.
Holografické energetické pole duše se středem v srdci.

Holografické energetické pole je zrcadlová 3D projekce skutečné duše, která existuje ve Zdrojovém poli…

Pozn. redakce: Tohle si nyní dejte do souvislosti s vizí lidské aury tak, jak jsme ji popsali v předchozím díle. Onen toroid pole HEF na obrázku by pravděpodobně měl být proporčně větší, zobrazení jsou jen přibližná. S tímto holografickým polem HEF je spojena aura — lidské energetické pole » Také bychom mohli dodat, že aurické vajíčko člověka jakoby plave ve větším energetickém poli Matky Země a i její energie mají samozřejmě významný vliv na energetiku lidského těla.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Mějte na paměti, že vesmír, který vidíte, je ve skutečnosti váš vlastní-osobní vesmír a to, co skutečně vidíte, je vaše osobní holografické energetické pole, které je projekcí vaší duše. Ne-vědomí „vědci“ si neuvědomují, že když se dívají do vesmíru, aby jej studovali, ve skutečnosti se dívají na otisk projektovaný jejich duší.

Oni místo toho věří, že informace jsou vloženy na vnějším okraji vesmíru, zatímco pravdou je, že vnímají informace z povrchu jejich osobního pole HEF — což opět dokonale koresponduje s tím, co jsme si již řekli při zkoumání kvantové fyziky — totiž že pozorující vědomí samo vytváří svou realitu »

Principielní schéma 3D hologramů: Paprsek laseru se rozdělí na "referenční" a "objektový" pomocí polopropustného zrcadla
Principielní schéma 3D hologramů: Paprsek laseru se rozdělí na „referenční“ a „objektový“ pomocí polopropustného zrcadla

Proto holografický princip popisuje přesně to, co se děje v holografickém energetickém poli.

Zákon zrcadlení neboli přitažlivost stejnorodého

Holografické energetické pole funguje podobně jako zrcadlo — informace, kterou duše vkládá do 3. dimenze, se zrcadlí zpět k duši prostřednictvím osobnosti jako zážitek, tj. životní zkušenost.

Stejně tak se vibrační informační vlny, které duše vysílá do pole Jednoty, naladí a synchronizují se stejnorodou informací obsaženou v poli Jednoty a tyto informace budou poslány zpět do duše.

Proto je 3. zákon Jednoty (všeho, co jest) absolutně správný. Co do Univerza vyšlete, vrátí se — a vrátí se to dokonce zesíleno. I těchto záležitostech jsme se již zmínili — píše o nich Abdrushin a dokonce i Bible »

Jinými slovy, přitahujete si to, co máte uvnitř — to co vysíláte, vám Univerzum zrcadlí jako zážitek.

Jste holografická projekce ve své realitě

Zdá se těžké tomu uvěřit, ale fakta která jsme již v mnoha dílech prozkoumali mluví jasně. Nakonec se podívejte na toto video z produkce 7D Hologram Amazing Show v Dubaji. Hologramy jsou tak skutečné…

Tři vědomí v člověku

Shrnutí nakonec: Jen pro jistotu, abychom zamezili zmatení pojmů, podrobné rozdělení energetického těla na 7 vrstev odpovídajícím jednotlivým čakrám, není samozřejmě v rozporu se zjednodušeným rozdělením ragauiana zde » Zjednodušený popis vám říká jen to nejpodstatnější k tomu abyste mohli na sobě zapracovat a vydat se na onu Úzkou Cestu k sjednocení sebe-sama:

…člověk jako takový má nejméně tři energetická těla a tudíž i tři vědomí rozdílných vibrací. Rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou.

Tím prvním je ve vibrační rovině hmoty fyzické tělo se svým vědomím ega (ženské energie v člověku). Je místně situováno do oblasti solar plexu. …

Tím druhým v nejnižší vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné duchovní tělo se svým vědomím ducha (mužské energie v nás). Je čistou energií a je tvořeno čistým Světlem v lidské auře. Místně se jeho vědomí projevuje jako situováno do oblasti lidského srdce a to do jeho sedmé nejjemnější dimenze. …

Důležitý poznatek z této kapitoly: Vědomí ducha, tzv. božská jiskra v 7. dimenzi srdce, má svůj kvantově provázaný-propojený obraz v oblasti 6. čakry, tzv. třetího oka v mozku… zatímco druhý otisk, resp. zrcadlový odraz, se nachází v oblasti solar plexu a je od svého Zdroje oddělen!

-pokračování-


Zdroje:

2. Descartes’ Views on the Pineal Gland
Today, René Descartes (1596–1650) is mainly known because of his contributions to mathematics and philosophy. But he was highly interested in anatomy and physiology as well. He paid so much attention to these subjects that it has been suggested that “if Descartes were alive today, he would be in charge of the CAT and PET scan machines in a major research hospital” (Watson 2002, p. 15). Descartes discussed the pineal gland both in his first book, the Treatise of man (written before 1637, but only published posthumously, first in an imperfect Latin translation in 1662, and then in the original French in 1664), in a number of letters written in 1640–41, and in his last book, The passions of the soul (1649).

2.1 The Treatise of Man
In the Treatise of man, Descartes did not describe man, but a kind of conceptual models of man, namely creatures, created by God, which consist of two ingredients, a body and a soul. “These men will be composed, as we are, of a soul and a body. First I must describe the body on its own; then the soul, again on its own; and finally I must show how these two natures would have to be joined and united in order to constitute men who resemble us” (AT XI:119, CSM I:99). Unfortunately, Descartes did not fulfill all of these promises: he discussed only the body and said almost nothing about the soul and its interaction with the body.

The bodies of Descartes’ hypothetical men are nothing but machines: “I suppose the body to be nothing but a statue or machine made of earth, which God forms with the explicit intention of making it as much as possible like us” (AT XI:120, CSM I:99). The working of these bodies can be explained in purely mechanical terms. Descartes tried to show that such a mechanical account can include much more than one might expect because it can provide an explanation of “the digestion of food, the beating of the heart and arteries, the nourishment and growth of the limbs, respiration, waking and sleeping, the reception by the external sense organs of light, sounds, smells, tastes, heat and other such qualities, the imprinting of the ideas of these qualities in the organ of the ‘common’ sense and the imagination, the retention or stamping of these ideas in the memory, the internal movements of the appetites and passions, and finally the external movements of all the limbs” (AT XI:201, CSM I:108). In scholastic philosophy, these activities were explained by referring to the soul, but Descartes proudly pointed out that he did not have to invoke this notion: “it is not necessary to conceive of this machine as having any vegetative or sensitive soul or other principle of movement and life, apart from its blood and its spirits, which are agitated by the heat of the fire burning continuously in its heart—a fire which has the same nature as all the fires that occur in inanimate bodies” (AT XI:201, CSM I:108).

The pineal gland played an important role in Descartes’ account because it was involved in sensation, imagination, memory and the causation of bodily movements.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>