Islámský džihád a jak to s ním vlastně je? /02/

V úvodní stati této rubriky jsme si probrali tzv. „pozitivní, umírněný“ obraz džihádu tak, jak je nám nabízen naivními nebo podplacenými tzv. „sluníčkáři“ a jinou havětí přisátou k penězovodům nejrůznějších nadací, s prostředky plynoucími mj. i ze státního rozpočtu z peněženek nás všech… je propagován také tzv. „neziskovými“ organizacemi s často zakrývaným tokem peněz… přičemž je velmi pravděpodobné, že zdrojem jejich financování jsou společnosti a banky spojené s tzv. Druhou šelmou Zjevení »

Refugees Welcome-jihadist in Europe

Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou "neziskovku" Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)
Parodie na nechvalně proslulou zkorumpovanou „neziskovku“ Refugees Welcome: Němcům dochází trpělivost v souvislosti s vlnou znásilnění a sexuálního obtěžování německých žen a dívek islamisty, pro které jsou ženy jen majetkem (což je o dobře prokázáno)

Typickým příkladem těchto manipulativních nástrojů světové vládnoucí elity /konstruktérů NWO/ je mj. ona nechvalně známá pekelná organizace Refugees Welcome »

Kdopak to nechce být spojován s propagováním islámu a s posilováním islámské migrační invaze do Evropy?!

Pozn. redakce: Dánská „nezisková“ společnost „Refugees Welcome“ má gigantické logistické a marketingové zázemí díky mohutnému financování (odkudpak asi?) … V poslední době se do nejvyšších kruhů médií a politiky docela často dostávají „neziskovky“, za kterými nezřídka stojí jeden člověk s neznámým původem a profesí, která nemá s NGO (Non-Governmental Organization) aktivitami nic společného… Např. organizace SOHR (Syrská observatoř pro lidská práva) je od roku 2011 citována outlety Velké trojky (Reuters, AP, AFP), na její informace se odkazuje britská vláda i Evropská unie. Přitom tuto organizaci tvoří jeden člověk, který tvrdí, že jí financuje ze zisků své londýnské prodejny s oděvy! Opět jako přes kopírák stejná situace. Jak je možné, že jeden člověk, který nemá s NGO nic společného, se stane najednou hlavou renomované a citované lidskoprávní neziskové organizace ze dne na den? … Jedná se podle našich informací o tzv. legály. Legál je označení nejen pro operátora tajných služeb … ale dnes i pro osobu, která figuruje v pozici „bílého koně“ při procesu financování neziskových organizací z těžko deklarovatelných zdrojů, privátních fondů, jejichž majitelé nechtějí být dáváni do spojitosti s programy, které daná „neziskovka“ provozuje. Jak jsme byli v redakci AE News informováni, a tento poznatek bude jistě zajímat i čtenáře, legálové jsou v systému implementace prvků NWO velmi často používaní v poslední době. (Zdroj: AE News)

Pro zajištění rovnováhy obrazu islámu, jako světového náboženství, je proto na čase se podívat na méně příznivou tvář džihádu, takovou, jaká se začala prosazovat v období po druhé světové válce u většinové islámské frakce sunnitů…

než půjdeme k zásadním předělům ve vnímání džihádu v nedávné historii, všimněme si ještě několika pohledů do hluboké minulosti…

v údajných „zjeveních“, která měl Mohamed v Mekce /tehdy byl ještě bez moci a sám mnoho neznamenal/ se téma násilí nebo války vůbec nevyskytuje… teprve v Medíně se islám postupně stal válečným náboženstvím… a teprve v této době dostal Mohamed od údajného Alláha skrze údajného „anděla“ Gabriela dovolení bojovat proti nepřátelům islámu:

Když dal Alláh svému Prorokovi povolení vést válku, podmínkou slibu věrnosti islámu se stal slib ochoty okamžitě se účastnit boje. Na prvním setkání, na kterém byl složen slib věrnosti „po způsobu žen“, tomu tak nebylo. Alláh ještě nedal svému Prorokovi povolení bojovat. — citát z životopisu: Život Alláhova posla; Ibn Ishak

Prostě podobnost se zfalšovaným cézaro-papežským křesťanstvím jako podle kopíráku » …nejdříve učení o jediném Bohu jako ideové východisko pro prosté lidi z tlaku bohatých a mocných grázlů… pak se ho ti mocní bohatí grázlové uchopí a nasměrují ho proti vnějšímu nepříteli, aby pod záminkou služby tomu Jedinému využily víry mas pro vlastní prospěch k získání moci nad ovečkami… obojí stejný hnus…

nezlob se, lidstvo, ale musím ti říct: fuj! …když se to tak vezme kolem, nejsi ničím jiným ve svém souhrnu než dementním stádem pitomců, kteří pokaždé naletí samo sobě na stejně pitomé hry lásky šálivé svých Bohů… bohů, které si vymýšlejí k obrazu svému dnes již mnohé generace kurev a podvodníků v kostelech, chrámech či mešitách… kurev, které prostituují s mocnými tohoto světa, s finanční oligarchií, s těmi, kteří mají své představy o tom, jak má svět vypadat…

a rozhodně se v jejich hledáčku nevyskytuje dobro pro vás všechny, pro toto lidstvo… v pozadí stojící bohatí manipulátoři děním na tomto světě si vás šetří /pokud vůbec/ pouze pro chvíle, kdy je v jejich zájmu vehnat vás do mlýnků na maso svých „svatých“ válek za účelem zisku…

faktem je, že jim údajně patří již 99% světového bohatství… už brzy vás nebudou potřebovat… budou mít vše… a třeba vás budou potřebovat tak maximálně milion na obsluhu sebe sama…

I ty, český člověče, mezi ty pitomce patříš… a rozhodně to potvrdíš znovu, pokud se necháš opět těmi ve vládě a v Bruselu vmanipulovat do průseru s imigrací bez odporu… jako příslušníka slovanského národa tě bez tvého aktivního odporu a dokonce s tvým většinovým tichým souhlasem zaprodali do spojenectví s národy západu Evropy, které znásilňují a terorizují svojí mocí po řadu staletí zbytek světa… a nyní je vše připraveno k tomu, aby jsi sklízel spolu s nimi plody jejich karmy… a zřítil se do propasti dějin spolu s těmi, kdo jsou vinni, aniž by ses jakkoli na těch zvěrstvech minulosti podílel…

Pokud se podvolíš, český lide, nezasloužíš si nic jiného než abys byl nakopán těmi příchozími do míst v okolí řitního otvoru /a včetně něj/… rozumím jednomu: ohlušen sliby o „návratu“ do Evropy a svobodě pro sebe spolu s kecy o tom, jak se budeš mít skvěle, jsi neprotestoval proti krokům toho ryšavého koktavého idiota z Hrádečku, když tě prodal tzv. Západu, jak mu jeho role agenta západních rozvědek přikazovala…

Jednou se zmýlit můžeš, člověče! …ale podruhé? …nenastal čas se vzepřít?

Nachytali tě na slib, že do třiceti let tvůj příjem dostihne západní státy… a že si něco urveš z nadstandardu, který oni dojí dodnes stejně tak jako kdykoli dříve ze zemí třetího světa… ale opak je pravdou… to, cos vlastnil a svou prací vytvořil, nechali Havlové, Klausové, Zemanové, Nečasové, Sobotkové a další pakáž rozkrást a ty jako občan jsi dostal nakonec absolutní kulový… i imigranti na západě dostávají jako kapesné a s příspěvky na všechno možné více, než ty si tady vyděláš každodenní prací… jsi jim za idiota, těm v Praze či Bruselu…

Když budeš držet hubu, český, moravský a slezský člověče, tví potomci za pár set let mezi dvěma modlitbami směrem k Mekce si na národ Čechů, Moravanů a Slezanů vzpomenou jako ty si dnes /ne/vzpomínáš na Kelty, kteří tady byli před tebou a byli příliš dobří na to, aby tvé předky Slovany hnali z českých zemí sviňským krokem…

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

Nu, nechal jsem se trochu emocemi odvést od základního cíle tohoto textu… tím je pohled na moderní džihád, jak nám ho předvádí ti opálení kluci odjinud zatím jen v městech na západ od našich hranic…

probrali jsme posledně korán z té lepší stránky a teď se podíváme na jeho odvrácenou stranu… protože kromě láskyplných výzev k džihádu s varováními před přílišným násilím prvního období od šestého až patnáctého století jsou tu i další Alláhovy výzvy a poučení věřícím z historicky blízké minulosti, které již odhodily nepotřebný balast humanismu a hovoří zcela jasně…

současné chování určitých etnik pod vlivem určitého Boha a jeho vykladačů zde na Zemi znáte ze stránek svobodných médií… připomeňme si je v originálním znění Koránu…

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky… /zdroj: súry, 4.89/
Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!.. /zdroj: súry, 8.62/
A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný… /zdroj: súry, 9.50/
A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity posvátné, již jsme určili pro všechny lidi - jak pro ty, kdož u ní sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného… /zdroj: súry, 5.72/
A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě. A tak budiž! Kdyby Bůh chtěl, pomohl by si sám proti nim, avšak nečiní tak proto, aby vás jedny druhými podrobil zkoušce. A Bůh nedopustí, aby se ztratily skutky těch, kdož byli zabiti na cestě Boží.. /zdroj: súry, 5.72/

Je toho tam ještě mnohem víc, v těch 164 verších věnovaných kontaktu s nevěřícími… je zřejmé, že Korán násilí /válku/ připouští a v moderní podobě dokonce vyžaduje… otázka tedy zní: je Korán jako celek knihou války? …nebo je naopak příručkou míru, jak vás přesvědčují někteří někteří muslimofilové mezi námi?

přečtěte si, co prohlásil Abu Bakr Al-Baghdadí, vůdce Islámského státu na území Sýrie a Iráku, islámský řezník a šéf uřezávačů hlav… je sice již staršího data, ale dodnes platné a skvěle vypovídající o povaze těch, kteří se vidí v pozici povolaných podrobit si tenhle svět… zde jsou jeho zaznamenané výroky v celé kráse:

„Pro žádného muslima neexistuje omluva, pokud se nepřestěhuje do Islámského státu. Je povinností každého se připojit. Vyzýváme vás, abyste se buď přidali, anebo pozvedli zbraň, ať jste kdekoli,“ prohlašuje Bagdádí na záznamu, který byl opatřen překladem do angličtiny, ruštiny, turečtiny, francouzštiny a němčiny…
Islám nikdy nebyl náboženstvím míru » Islám je náboženstvím boje. Ať si nikdo nemyslí, že válka, kterou vedeme, je válkou Islámského státu. Je to válka všech muslimů, ale Islámský stát stojí v jejím čele. Je to válka muslimů proti bezvěrcům. Ó, muslimové, veďte válku všude. Je to povinnost každého muslima,“ pokračuje mluvčí na záznamu.

Podle všeho se Abu Bakr Al-Baghdadí, vůdce Islámského státu na území Sýrie a Iráku, se se svými následovníky zcela zřetelně nemíní řídit tou částí Koránu, která je vám podávána na talíři našimi vlastními sluníčkovými „znalci“ islámu… tito si z mnoha podob islámu si prostě vybírají tu, kterou islám rovněž obsahuje a která se jim právě teď hodí k manipulaci…

když kdysi kecal Mohamed s Alláhem, probrali to všecko bezpochyby velmi důkladně a připravili se na to, aby měli podklad v Koránu pro každý možný případ… a co tam Muhammad opomněl tehdy dát, to tam dodávají různí imámové průběžně až k dnešku… s Koránem se v historii islámu „pracovalo“ stejně poctivě jako s Biblí » imámové se /podobně jako papežové/ sami prohlašují za vtělení Alláha /či Krista/ a jako samozvaní „bohové v těle“ tyto knihy běžně rukama svýma nebo rukama svých poskoků vhodným způsobem upravují vždy, když se jim to hodí do krámu…

Poslechněte si třeba toto:

„Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Alláh je na straně bohabojných!“ /zdroj: súra 9,124/
A když narazíte na nevěřící, utínejte jim hlavy, až je zmasakrujete; ostatní dejte do řetězů… A ti, kteří jsou kvůli Alláhovi usmrceni – budou uvedeni do ráje.“ /zdroj: súra 4,91/

a to nejsou jediné výslovné výzvy k násilí proti nevěřícím… co například tento:

Alláh dal muslimům svatou válku, džihád, jako povinnost. Pokud se nevydají do války, sešle na ně hrozné tresty a pověří jiné, aby uskutečňovali jeho vůli /zdroj: súra 9,39/

Moderní džihád podle koránu tedy jednoznačně znamená „válku za Alláha“… již v posledním textu jsem uvedl, že statistickým rozborem islámu historického a dnešního bylo zjištěno, že 122 mírumilovných veršů historického koránu bylo do dnešního dne zrušeno a nahrazeno Verši meče /9:5/ a verši Boje /9:29/.

Muslimové si nemyslí, že porušují islámské zákony (šaríja), když zabíjejí nevěřící… naopak jsou přesvědčeni, že to je povinnost každého muslima… některým se to sice nelíbí a chtěli by vidět  islám jako skvělou příležitost a jsou ochotni zavést v Evropě „svobodnou nabídku“ ideologií s přechodem k „tržnímu mechanismu“ v jejich uplatňování…

Po ovoci poznáte je, řekl Kristus... protože on předvídal... Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes... Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!
Po ovoci poznáte je, řekl Kristus… protože on předvídal… Je to univerzální moudrost, která každému pomůže v poznání pravdy i dnes… Podobnost islámu a papežského katolicismu, vůbec není náhodná!

Můj názor na křesťanství znáte… nenechávám nit suchou na jeho současných i minulých praktikách… chci, abyste znali pravdu o tom, co bylo, co jest a kam máte směřovat své úsilí…

zdá se, že se Vatikánu začínáte vymykat a papeženci doufají, že vaši revoltu islámem zastaví… jsou to idioti, ti černoprdelníci, v této i v každičké předchozí generaci »

velký problém má umírněný islám s tím, že pouze ti, kteří ve válce s nevěřícími umírají za islám, Alláh odměňuje rájem… ti ostatní jaksi nemají šanci… pro ně je připraveno muslimské peklo… aspoň mi ze studia islámu nejsou známy žádné benefity dobrých vyznavačů islámu, které by se svoji hodnotou byť jen trošku blížily nádherám chystaným pro jeho mučedníky…

protože muslimští mučedníci /alias „teroristé“ si užívají nebeského jídla, čistého vína a společnosti krásných božských průvodkyň, které jim působí nepředstavitelnou sexuální slast… v ráji dostanou krásné nebeské panny /súra 56,22-24/, budou s nimi mít sex a jejich mládí nikdy nepomine…

pro každého mladého muslima je to něco, po čem touží… doma je mu k dispozici maximálně koza či ovce na pastvě někde v poušti… v Evropě je to už lepší… může si ošahat děvčat, kolik chce… korektní policie kouká stranou… ale teprve v nebi to bude ono… takže umřít za islám mladý, dokud mu ještě stojí ve dne v noci /přirozeně anděl strážný ku pomoci/, je pro něj to pravé ořechové…

„A oženíme je /pak/ s dívkami velkých černých očí, a budou si tam všechny druhy ovoce žádat, jsouce v bezpečí. A neokusí tam smrti – kromě smrti první – a ušetří je trest pekelný z milosti Pána tvého; a to štěstí je nesmírné“ /súra 44,54-57; srovnej súra 52,20; 55,72; 56,19-26.67-71/

v haditách jsou hurisky popisovány jako nesmírně krásné, stále třiatřicetileté panny, které odpovídají ideálu krásy obyvatel pouště: světlá kůže, tmavé oči a černé vlasy…

„Na jejich tvářích uzříš svěžest slastí“ /súra 83,24/

Alláh slíbil muslimským mužům jako odměnu hýření a neomezený sex, pokud v jeho jménu budou zabíjet nevěřící a sami přitom zemřou… cesta sebeobětování při sebevražedného atentátu je tedy jedinou jistou cestou do krásného života po smrti… kdo by to nebral, že ano…

i když korán sebevraždu odsuzuje, muslimy vede k tomu, aby vyhledávali mučednictví…

„A nepokládej ty, kdož na stezce Alláhově byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají“ /súra 3,169/
„A neříkejte o těch, kdož byli zabiti na stezce Boží: ‚Jsou mrtvi!‘ Nikoliv; oni živi jsou, avšak vy to netušíte“ /súra 2,154/
V koránu se o ráji mluví jako o zahradě Eden: „Do ráje budou uvedeni a nebudou nikterak ošizeni, do zahrad Edenu“ /súra 19,61/
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Není divu, že když zdraví mladí lidé /obvykle nepříliš gramotní a nikterak ochotní pracovat/ vidí svůj často neutěšený život a srovnají jej s těmito sliby, tak se odpalují… navíc se jejich příbuzní stávají potom váženějšími a jsou zahrnováni penězi… Allah Akbar…

ostatně, válka byla těžištěm Mohamedova života… nebyl to jen zakladatel náboženství, ale zároveň i vojevůdce a šéf klanu… v nejstarších životopisech o něm čteme, že se podílel na 27 polních taženích a sám nařídil 38 výprav a válečných „misí“…

těsně před svou smrtí poslal jednoho ze svých blízkých, Usámu bin Zaida do Sýrie… ve všech těchto polních taženích a výpravách se jednalo o rabování a loupeže /Ibn. Hischam, sv. 4; str. 256, 257 a 291/…

například slovo „razie“ pochází z arabského „ghazva“ a znamená loupežnou výpravu… Mohamed posílal vždy také zabijácká komanda, aby zabíjeli jeho nepřátele,.. tak nechal například zabít židovského básníka Al-Avrafa /Ibn. Hischam, sv. 3; str. 54 a násl./…

mezi těmito vraždami byla také smrt starce Abu Afaka… jeho jediný „přestupek“ spočíval v tom, že o prorokovi napsal satiru /Bin Sa’d: Kitab al Tabakatal Kabir 2, str. 32/… když potom Asma Mavan, sama matka pěti dětí, napsala básně, ve kterých proklíná Araby, protože umožnili Mohamedovi zabít tohoto starce, Mohamed ji nechal zlikvidovat… stalo se to, když kojila své nejmladší dítě /Sirat Rasul Allah: Život Mohamedův, str. 675–676/…

Religion-Of-Peace

zajímavý psychologický profil někoho, kdo sedával se svým Bohem u piva… Bohem, který prý je podle některých láskou… takový prostě byl vzor muslimů Mohamed…

-pokračování-