Na Západě tiše a plíživě vznikla mediální totalita, kde vládne Hitlerova jezuitská „Velká lež“: Koupení novináři pod taktovkou CIA z vás dělají voly. Probuďte se dokud je čas! Je čas vypnout televizi a zavřít korporátní mediální stoky!

Která teroristická skupina udělala tohle?! — Janovo Zjevení nabízí odpověď v tomto symbolickém zápise: A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem... Zjevení 13:11-13
Která teroristická skupina udělala tohle?! — Janovo Zjevení nabízí odpověď v tomto symbolickém zápise o šelmě, která se tváří jako beránek… ale jedná jako drak: A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem… Zjevení 13:11-13

Řekli jsme si nedávno něco o terorismu USA-NATO » který funguje i díky propagandě a díky masce beránka, kterou presstituti pro americké globalisty ochotně a pilně vytvářejí. Právě protože toto zlo je mohutně podporováno prodejnými novináři z korporátních médií, právě proto je dobré si připomenout, že lidstvo je manipulováno. Stále platí Kristův výrok „jen poznání vás osvobodí“ a i v tomto případě pomůže, když budete vědět, jak s vámi manipulují.

Něco o fungování médií již jsme si ukázali…

Udělejte tu lež hóóódně velkou…
a opakujte ji až do zblbnutí!

adolf-hitler-make-the-lie-big

Západní mediální propaganda se tváří jako demokratická a nezávislá. Ale není! Ve skutečnosti kopíruje svůj vzor — Hitlerův Mein Kampf

A big lie (German: große Lüge) is a propaganda technique » The expression was coined by Adolf Hitler, when he dictated his 1925 book Mein Kampf, about the use of a lie so „colossal“ that no one would believe that someone „could have the impudence to distort the truth so infamously.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Big_lie

Zejména v seriálovosti (opakovanosti) tkví ideologický potenciál televizních obsahů. Už začátkem dvacátého století věděli teoretici i praktici propagandy, že k tomu aby uspěla jakákoli ideologie, je nutné sdělení srozumitelně zjednodušit (aby mu rozumělo co nejvíce lidí) a konstantně ho opakovat, pokud možno v delším časovém období. Obě tyto podmínky televize beze zbytku naplňuje…

Hlavní problém: Existuje jen několik málo hlavních zdrojů informací, které přebírají všechna korporátní média. Proto je manipulace snadná: Stačí vložit pokřivenou informaci do hlavního zdroje…

Je nutno si uvědomit jak fungují dnešní globalizovaná korporátní média — s objektivitou to již nemá mnoho společného! Existuje jen několik málo zdrojů, KTERÉ VŠICHNI PŘEBÍRAJÍ! Těchto několik málo zdrojů se navíc téměř neliší, jejich spřízněnost je do očí bijící.. Krom tzv. Velké Pětky největších mediálních korporací » a několika hlavních zpravodajských agentur (wire services) — jsou ostatní informační zdroje téměř zanedbatelné…

ceska-lzi-televize-kdy-lze

Lidé si přirozeně časem začali všímat mediálních lží a objevila se nezávislá alternativní média, která se mohou dostat ke čtenářům především díky internetu. Mimochodem, i proto prezident Trump začal  sdělovat lidem informace napřímo přes síť Twitter, protože velmi dobře ví o zaujatosti a manipulacích… Korporátní presstitutky tedy díky svobodnému internetu začaly pomalu ztrácet schopnost manipulace s lidmi — a přesně tohle je důvodem, proč nyní mocipáni v čele s fýrer Merkelovou tolik tlačí na potlačování tzv. falešných a tzv. nenávistných zpráv » Ve skutečnosti jde o jedinou věc — provádět CENZURU.

Každá záminka je jim dobrá k likvidaci alternativních svobodných informací…

Syria ‘White Helmets’ Exposed, Propaganda Instrument, syrian boy omran 4

Monstrózní lži skupiny ‘White Helmets’. Vpravo dole vidíte jak se natáčí divadlo, které bylo propagováno ovečkám po celém světě jako "chlapec Omran, údajná oběť Asadova bombardování". Vpravo nahoře vidíte stejného člověka se svými kamarády z ISIS, kteří následně uříznou chlapci na korbě vozidla hlavu. Video lze najít vcelku snadno...
Monstrózní lži skupiny ‘White Helmets’. Vpravo dole vidíte jak se natáčí divadlo, které bylo propagováno ovečkám po celém světě jako „chlapec Omran, údajná oběť Asadova bombardování“. Vpravo nahoře vidíte stejného člověka se svými kamarády z ISIS, kteří následně uříznou chlapci na korbě vozidla hlavu. Video lze najít vcelku snadno…

Západu dnes vládne pokrytectví, překrucování faktů a dvojí metr (nejen) ohledně zpravodajství. Každou nepřesnost alternativy eurobolševici označují jako lež, zatímco pokud to vypustí systémová agentura, tak je to pro ně důkaz pravdivosti :-) …i kdyby sedmilháři ze CNN psali že černá je bílá » nebo propaganda teroristů a uřezávačů hlav z Bílých přileb tvrdila, že Asad je ten kdo škodí sám sobě plynováním opozice » Další oblíbená technika k potlačení „nehodících se“ zpráv je metoda „zloděj křičí, chyťte zloděje“. Ta funguje tak, že „nehodící se“ informace označíme za ruskou (kremelskou) propagandu. Liberální hejtfrííí sluníčkáři k tomu používají tuto zvrácenou logiku: Označili jsme Rusko (bez důkazu) za lháře a nepřítele. Tudíž o „nehodící se“ informaci následně stačí říci, že jde o pro-ruské zpravodajství a to pak je důkaz, že daná zpráva je lživá… Nu a naopak, když to řekne CNN, tak je to určitě „pravda“ » Je to dokonale logické, nemyslíte? ;-)

Máme se tomu smát, nebo je to spíše k zblití?

Bohužel, v současnosti můžeme bez velkého přehánění říci, že svoboda informací již neexistuje. Žijeme v nové mediální totalitě!

Podrobnější informace o mediálních lžích

Mediální totalita: Odkud teče hlavní stoka? Německý novinář svědčí o tom, jak CIA ovlivňuje média a Juncker prozradil podvody a manipulace EU vůči ovčanům

Tvrzení, že alternativní zpravodajové jsou na výplatní pásce Kremlu, patří dnes k argumentační výbavě každého správného strážce „evropských hornot“ a „liberální demokracie“. Mimochodem: Zvrácenou podstatu liberální demokracie důkladně odhaluje také Jiří Fuchs ve své přednášce Bruselská totalita » Vymazané liberály nezajímá, že většina z těchto alternativních médií funguje na bázi elektronického samizdatu, bez platů, bez korporátních i státních sponzorů — tvrdí-li to režimní média a s nimi propojení „neziskoví“ politruci, musí to být přeci pravda :-)

media-presstitue

Je tu však ještě jedno možné vysvětlení. Mediální normalizátoři si jednoduše nedovedou představit, že by někdo mohl postupovat jinak, než jak to činí oni. Že když oni pracují na zakázku vyšší moci, musí tak jednat i jejich názorová konkurence.

Koupený žurnalismus

Novinář Udo Ulfkotte se rozhodl ulehčit svému svědomí, poté co 17 let pracoval pro Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Provedl důslednou sebekritiku a odhalil tajné sítě moci i napojení korporátních médií na americkou CIA.

Novináři námi manipulují v zájmu mocných

Doposud bylo považováno za údajnou „spikleneckou teorii“ » že námi masomédia cíleně manipulují s využitím propagandistických technik. Nyní Udo Ulfkotte odhaluje, co se v zákulisí skutečně odehrává.

Slavnou publikaci „Koupení novináři“ nedávno zesnulého (pravděpodobně zavražděného) Udo Ulfkotta vydalo nakladatelství Naše vojsko. Jde o vyznání renomovaného německého novináře z Frankfurter Allgemeine Zeitung, tedy deníku, který je často uváděn jako vzor novinářské nezávislosti a objektivity.

Kniha je pozoruhodná již tím, že je vlastně autorovým veřejným vyznáním viny. A jednoznačným důkazem o tom, že vlajková loď evropského mediálního světa již dlouho není ničím jiným, než převodovou pákou mocenských elit transatlantického (anglo-sionistického) bloku a jejích tajných služeb.

Ukázka z knihy „Koupení novináři“

Já [Udo Ulfkotte], autor této knihy, jsem byl sám viníkem. Při pohledu zpět jsem byl zkorumpovaný, manipuloval jsem a dezinformoval.

Přesně onen chybějící odstup, který v následujících kapitolách vytýkám ostatním novinářům, jsem i já dlouhou dobu považoval za samozřejmý. I já jsem využíval rabatů novináře, přijímal jsem bezplatné pozvánky do pětihvězdičkových hotelů nebo z pověření šéfů absolvoval kolegiální cesty se špičkovými politiky, zaujímal posty v nadacích nebo jsem přednášel v organizacích blízkých tajným službám.

Z mého dnešního pohledu jsem byl občas také kupován jako svého druhu pracovník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pro pozitivní zpravodajství. A já jsem se nechával kupovat. Záda mi kryl zaměstnavatel, který to ode mne očekával jako samozřejmé.

Dnes o tom mohu hovořit. Ale lépe mi proto nebude. Mnohé se od té doby změnilo. A také koupené zpravodajství je dnes samozřejmostí. EU dnes například platí „nezávislé“ novináře za to, aby v údajně „nezávislých“ médiích vyleštili image EU. Nejen soukromé, ale i veřejnoprávní mediální podniky pak usilují o peníze vydávané EU na PR. Říká se tomu koupený žurnalismus. A funguje to i opačně: Dva britští reportéři nabídli poslancům EU peníze za změny v zákoně.

Tiskové oddělení EU a NATO

O spolčení mocenských elit s mediálním mainstreamem píše Udo mj.:

Jak se může stát, že naše vůdčí média oslavují EU a euro jako projekt budoucnosti, ačkoli celoevropsky se miliony lidí vůči EU a euru staví kriticky? Jean-Claude Juncker, dlouholetý lucemburský premiér a dnes předseda Evropské komise, nám vysvětlí, jak to funguje:

Juncker, nevolený vůdce EU prohlašuje: „Na něčem se usneseme, dáme to pak do placu a nějakou dobu čekáme, co se stane. Když pak nedojde k velkému křiku a vzpourám, protože většina vůbec nechápe, na čem jsme se usnesli, pak pokračujeme – krok za krokem, až není cesty zpátky.“

Proč naše vůdčí média takové politiky oslavují, místo aby je pranýřovala?

Odpověď: Jsou s nimi spolčena. Lpí na těchto elitách.

Jak je možné, že naše vůdčí média vyzývají ke stále novým nasazením našich vojáků ve vojenských operacích na celém světě, ačkoli většina obyvatelstva je jednoznačně proti tomu?

Odpověď: Naši alfa-novináři nejsou ničím jiným než prodlouženou rukou tiskového oddělení NATO.

I to v této knize doložíme velmi přesně.

Jak je možné, že naše vůdčí média i nadále vychvalují hromadnou migraci ze všech možných zemí jako „obohacení“, ačkoli většina obyvatelstva si přeje uzavření hranic pro určité migranty raději už dnes než zítra?

Odpověď: Průmysl a finanční elita to tak chtějí, protože masa laciné pracovní síly slouží jejich zájmům.

S výčtem podobných palčivých otázek by se dalo pokračovat do nekonečna…

Nejdůležitější otázka však zní: Kdo v Evropě skutečně vládne? Občané EU to určitě nejsou!

Neboť s demokracií už to má sotva co společného. Je to spíš iluze demokracie, dobře zhotovený přelud. Když ale neurčují směr vývoje občané, kdo tedy? Je to snad kartel na tvorbu veřejného mínění, skupina nejdůležitějších a nejvlivnějších těžkých vah průmyslu, finančního světa a politiky, která tahá za zákulisní nitky a prostřednictvím vůdčích médií řídí i naše myšlení?

Pozn. Protiproudu: V době, kdy vznikl tento text, probíhalo „demonstrativní“ vyhoštění ruských diplomatů ze zemí Euro Sojuzu (ES neboli EU). Andrej Babiš, aby bruselské soudruhy ujistil o své neochvějné věrnosti „liberálně demokratickému euro-bolševickému táboru“, dělá to, co dělal v předchozím režimu „táboru lidově demokratickému“. Prostě jim tam vlezl. Tam, kam slunce nesvítí. Sluníčka se tak mohou plácat do stehen nad tím, jak agenti „pravdy a lásky“ zase jednou ukázali, kdo je tady pánem… je Andrej Bureš jen hloupý, nebo spíš navedený?

Udo Ulfkotte ovšem ví své o tom, kdo v pozadí vládne

Jasné je toto: Od 50. let minulého století americké tajné služby v Německu zřídily a financovaly celou řadu soukromých dobročinných nadací, které měly především jeden cíl: Pod jejich krytím vybudovat předsunuté základny tajných služeb, umístit v nich řídicí důstojníky jako pracovníky nadací a proamericky ovlivňovat budoucí německou elitu a tam, kde je to jen trochu možné, je učinit vydíratelnými.

L.A. Times, 2014-09-05, CIA collaborator Ken Dilanian
L.A. Times, 2014-09-05, CIA collaborator Ken Dilanian

Podívejme se na propojení amerických nadací s tajnými službami USA blíže. Stává se, že CIA nebo jiné americké služby se účastní každé větší schůzky novinářů, politiků a hospodářských vůdců konané pod patronátem amerických „think tanků“. Akcí takových organizací jsem se účastnil jako „felow“ (spolupracovník; pozn. překladatele). Na jedné šestitýdenní cestě na pozvání German Marshall Fund (byla oficiálně odsouhlasená FAZ) jsem například s naprostou samozřejmostí dostal pozvání od rezidenta BND a na podobných cestách jsem byl také seznamován i s pracovníky amerických služeb. Není žádným tajemstvím, že German Marshall Fund udržuje s tajnými službami ty nejlepší styky: Když se v červnu 2014 setkal bývalý šéf saúdské vojenské zpravodajské služby s exšéfem izraelské vojenské zpravodajské služby, s naprostou samozřejmostí k tomu došlo v German Marshall Fund. A Karen Donfriedová, která stojí v čele Marshall Fund, byla předtím v Obamově Národní bezpečnostní radě odpovědná za Evropu. Také bývalí řídící pracovníci organizace mají blízko k tajným službám. Suzanne Woolseyová. manželka bývalého šéfa CIA Jamese Woolseye, je členkou kuratoria/ředitelkou German Marshall Fund. Ach jo: Kontakt na jejího muže, bosse CIA Jamese Woolseye, jsem měl přes German Marshall Fund.

-konec ukázky-

Není „pravda“ jako pravda

Prostě nezávislost jako řemen. Zakupte si tuhle důležitou knihu, čtěte a osvoboďte se! Globální informačně-propagandistická válka se valí i přes naše hlavy a je dobré vědět, jakými zbraněmi se v ní bojuje.

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

V knize „Koupení novináři“ se dozvíte, v jakých lobbistických organizacích jsou zastoupeni jací novináři. Autor uvádí stovky jmen a pohlédne do zákulisí těch organizací, které naše média propagandisticky jednostranně ovlivňují: Atlantik-Brücke, Trilaterální komise, German Marshall Fund, American Council on Germany, American Academy, Aspen Institute a Institut pro evropskou politiku (Institut für Europäische Politik).

Když CIA stanovuje, co se bude psát

Dovedete si představit, že v redakcích píší spolupracovníci tajných služeb texty, které pak jsou v redakční části zveřejňovány pod jmény známých novinářů? Víte, kteří novináři jakých médií byli podplaceni za svá zpravodajství? A máte alespoň přibližnou představu, jak jsou udělovány renomované „novinářské ceny“?

Jestliže jste tuto knihu četli, budete se na noviny dívat zcela jinýma očima, častěji vypnete televizi a budete také vědět, čemu máte v rádiu ještě věřit: Skoro ničemu.

Neboť Ulfkotte také pečlivě popsal, jaké stanice které straně patří, a kteří novináři jsou ovlivňováni a jak. Poznáte, jak je s vámi manipulováno – a budete vědět, kým a proč.

Závěrem vám bude jasné jedno: Názorová rozmanitost je teď už jenom simulovaná. Protože mainstreamové „zprávy“ jsou často už jen čirým vymýváním mozků.

Udo Ulfkotte vypovídá jak jsou novináři na Západě vzděláváni v překrucování faktů a jak jsou ovlivňováni CIA

Když Ulfkotte mluvil s ruskými novinami Russian Insider, tak uvedl: „Když jsem řekl Frankfurte Allgemeine Zeitung (Ulfkotteho bývalý zaměstnavatel), že tu knihu vydám, tak mi jejich právníci poslali dopis s výhrůžkami se všemi právními důsledky, pokud vydám jakákoliv jména nebo tajemství — to je mi ale jedno. Víte, nemám děti, o které bych se musel postarat.“

Byl to jeho strach z války v Evropě, co ho vedlo k rozhodnutí říci pravdu o tom, jak jsou korporátní média pod kontrolou zpravodajských služeb zastupujících finanční třídu, tedy ty kdo tady na Zemi skutečně vládnou.

„Byl jsem 25 let žurnalistou a byl jsem vzdělán v tom, jak veřejnosti lhát a zrazovat ji a nikoliv jí říkat pravdu,“ řekl Ulfkotte Russia Today. „Podporovala mě Ústřední zpravodajská agentura, tj. CIA. A proč? Protože jsem pro-americký.“

Ulfkotte mimo jiné dosvědčil, že většina korporátních médií ve Spojených státech a v Evropě jsou jen „tzv. neoficiálním krytím,“ což znamená, že pracují pro zpravodajské agentury. …

Zdroje a další informace:

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>