Jak funguje propaganda? Komu patří média? Donald Trump tvrdí: CNN je Fake News. A Česká televize je podle svého vzoru také Fake News. Co na to cenzorovi chovanci? Uvedou informace ČTV na pravou míru?

Jak funguje propaganda? Ukázali jsme si v minulých dílech mnoho praktických příkladů » Zjednodušeně řečeno to funguje tak, že lidem je do hlavy povinně nalévána jediná „správná pravda“ těch, kdo chtějí vládnout. Alternativní názory jsou VŠECHNY označovány za nepravdu a Ti kdo se jimi řídí jsou utlačováni — nemusí nutně jít o mocenské represe ze strany silových složek státu. Nemusí nutně docházet k pálení knih a blokování webu — potlačení opozice lze provádět i nepřímými cestami — jako např. zlikvidovat živobytí oponenta (viz blokování příjmů z reklam na webech) — protože na chleba a bydlení potřebuje každý — a to o to víc, pokud má třeba rodinu s dětmi.

Každý může při studiu faktů pochopit, že o objektivní pravdu nejde — z hlediska vládce je „pravda“ prostě to, co chci prosadit.

Propaganda je dnes zdánlivě neviditelná, jelikož zde není stát, který by vlastnil média a silově nařizoval co mají psát. Děje se to velmi rafinovaně přes ten nejdůležitější mocenský nástroj — peníze. Každé korporátní médium založené na podnikatelském modelu samozřejmě podniká proto aby vydělalo prachy majiteli. Speciálně o mnoha českých vydavatelstvích už ale víme, že jsou dlouhodobě ve ztrátě — a pokud je jejich majitelé dál financují, je to nepochybně proto, že ovlivňování veřejného mínění pro ně má jistou cenu…

Ocitujme si znovu malý kousek z textu analytika Žantovského:

Petr Žantovský správně říká: Soukromé médium má právo vyjadřovat názory svého vlastníka, pokud nejsou v rozporu se zákonem

A pro konkrétní příklad sahá do časů první republiky, kdy byla média jen dvojího druhu – státní rozhlas Radiožurnál a soukromé tiskoviny, deníky. „A každý ten deník měl svého jasně definovaného vlastníka. … Takže vždy bylo zcela evidentní, že vydavatel tohoto orgánu Lidových novin, Rudého práva nebo něčeho má tento názor,“ připomíná Petr Žantovský.

… Takže se hádaly o názory, o argumenty, což je správně. Má být naprosto jasné a transparentní, kdo co vlastní a kdo má jaký názor. …

Neexistuje nikdo pseudonezávislý, kdo by mohl říci, co je pravda a co lež

Vždyť takhle se to odehrává v každém médiu. „Není tu žádný pseudonezávislý nadpozemský pánbůh na obláčku, který rozděluje informace takovým absolutně objektivním způsobem: tohle je pravda, toto je lež, tohle je láska, toto nenávist. Ne, nic takového neexistuje. Existují vždy jenom zájmy. I v médiích existují jenom zájmy. …

Pozn. redakce: Většinová, mainstreamová globální média (MSM) mají také svého vlastníka, průšvih ale je že názory těchto (nepříliš veřejně známých) vlastníků nám jsou vydávány za jedinou pravdu — a to už v pořádku není — selský rozum tomu říká totalita. Zdraví vás Velký bratr!

debate-hillary-trump-3-ben-garrison_orig

Komu patří média?

Je dobré si uvědomit jak fungují dnešní globalizovaná média — s objektivitou to již nemá mnoho společného — existuje jen několik málo zdrojů — krom tzv. Velké Pětky největších mediálních korporací » a několika hlavních zpravodajských agentur (wire services) — jsou ostatní informační zdroje téměř zanedbatelné… a když si uvědomíte, že tyto zprávy přebírá i většina českých-slovenských masomédií, tak pochopíte odkud vítr fouká. Třeba to, jak „objektivně“ MSM informovala o volbách v USA »

A jako vždy — platí zlaté pravidlo: „následuj prachy“ aneb kdo je skutečný šéf těchto médií…?

Propaganda = masové nasunování jednostranné ideologie do myslí lidí

Jedna z definic ideologie zní:

Ideologie je sadou významů, symbolů, příběhů a návodů jak uvažovat o světě kolem nás. Tyto významy, symboly, příběhy a návody (a další a další fragmenty, které člověku pomáhají orientovat se ve společnosti) slouží v konkrétní podobě nějakému jednotlivci nebo skupině k prosazování jeho verze reality.

Média (dnes především televize) jsou jedním z nástrojů, které tyto sady rozšiřují a také produkují. Jinými slovy provádějí masovou propagandu — i když se tomu tak neříká. Problém nastává především v situaci, kdy dojde k silnému zúžení názorového spektra — a to se právě na Zemi bohužel stalo.

Přestože se nedá tvrdit, že by televize nutila své diváky k přijímání konkrétních hodnot a verzí reality — rozhodně ale divákovi zužuje možnost výběru a nabízí VELMI SUGESTIVNĚ některé významy jako preferované verze světa, které jsou často označovány za „přirozené“, „pravdivé“, „normální“, „a priori“ dané. Sugestivnost (a nebezpečnost) audiovizuálního obsahu je dána i přímým působením na podvědomí, což si materialisté většinou nejsou ochotni připustit.

Jedinečnost televize

Ačkoli je televize stejně jako film audiovizuálního charakteru, panují mezi těmito dvěma médii značné rozdíly. Již od začátku své existence se televize orientuje na rodinu. Vstupuje do soukromí lidských obydlí a tráví s členy domácnosti podstatnou část jejich volného času. Mnohé rodiny se nesejdou jinde než u televizních obrazovek a jejich jediná společná činnost je koukání na oblíbený seriál a následná diskuze o jeho ději. Ostatně diskuze o seriálech nejsou jen rodinným fenoménem, ale prostupují celou společností. Plní funkci socializačních a iniciačních rituálů pro členy společnosti a nastolují veřejnou diskuzi. Nemalá část rodinných příslušníků také využívá umu televize jako au-pair pro malé děti nebo jako společníka v časech samoty.

Pozn. redakce: Tuto činnost vám ovšem 100% nedoporučujeme — pohyblivé obrázky dětem zkratkou skrze zrak bleskově nalijí do duše cokoliv — a většina těchto informací samozřejmě vytvoří v podvědomí pěknou paseku.

Televize mj. vytváří pocit jediné možné reality a jejím opakováním usnadňuje jedinci pohyb ve společnosti. Poskytuje mu návody, jak se chovat v určitých situacích v realitě…

Make the lie big and simple, keep saying it…

adolf-hitler-make-the-lie-big

Zejména v seriálovosti (opakovanosti) tkví ideologický potenciál televizních obsahů. Už začátkem dvacátého století věděli teoretici i praktici propagandy, že aby uspěla jakákoli ideologie, je nutné sdělení srozumitelně zjednodušit (aby mu rozumělo co nejvíce jedinců) a konstantně ho opakovat, pokud možno v delším časovém období. Obě tyto podmínky televize beze zbytku naplňuje…

Západní mediální propaganda se tváří jako demokratická a nezávislá. Není ani jedno z toho! Ve skutečnosti kopíruje svůj vzor — Hitlerův Mein Kampf

 • A big lie (German: große Lüge) is a propaganda technique » The expression was coined by Adolf Hitler, when he dictated his 1925 book Mein Kampf, about the use of a lie so „colossal“ that no one would believe that someone „could have the impudence to distort the truth so infamously.“ https://en.wikipedia.org/wiki/Big_lie

Velká pětka v USA (i ve světě)

Mezi tzv. Velkou pětku (nejvlivnější americké plošné vysílací stanice) patří společnosti NBC (National Broadcasting Company, založena 1920 jako radiová stanice), CBS (Columbia Broadcasting System, založena roku 1920 jako radiová stanice), ABC (American Broadcasting Company, založena 1943 jako radiová stanice, která se odtrhla od NBC), The CW (The CW Television Network, vznikla fúzí TV sítí The WB a UPN roku 2006) a FOX (The Fox Broadcasting Company, založena 1986).


Zpravodajské agentury

Po televizích druhý významný zdroj informací. Opět platí, že těch velkých je velmi málo a jejich zprávy přebírá celý globalizovaný svět — a platí to samozřejmě většinově i pro naše média. Úplně ty nejklíčovější, páteřní, jsou nazývány anglicky wire services »

Jen velmi stručný výběr těch nejcitovanějších, bez nároku na úplnost:

 • https://www.afp.com/
 • https://www.ap.org/
 • https://www.dpa.com/
 • http://www.reuters.com/

Tady je to s vlastnictvím ovšem zamotané. Např. významný Associated Press (AP) o sobě tvrdí, že je nezisková organizace. Každopádně taková gigantická organizace také musí platit své náklady. Rozklíčovat, kdo v tomto labyrintu má největší slovo samozřejmě není jednoduchá záležitost. Prostý selský rozum říká, že největší vliv budou mít ředitelé — a právě přes ně bude i propojení na loutkaře v pozadí. Svým způsobem je v tomto spletitém systému skryto riziko analogické tzv. neziskovkám (NGO) — ty se také snaží přetvařovat jako nezávislá lidová iniciativa, ale ve skutečnosti je v pozadí sponzor, který de-facto určuje směr…

Odtud vítr fouká, odtud pochází ta dnešní vzývaná údajně jediná „pravda“ korporátních mainstreamových médií

Můžete vzít jed na to, že když konkrétně (u nás nejčastěji využívaná) ČTK píše o zahraniční události, tak s vysokou pravděpodobností půjde o překlad některé velké globální agentury, pravděpodobně AP. Je velmi snadné celému světu nalhat co si přejete. Proto dnešní mocipáni tak vyšilují ohledně alternativních médií. Protože takto přicházejí o svůj informační monopol. Rozumíme si žeano.


Nesnesitelná snadnost manipulace

Ano! Pointou toho všeho je, že právě v globalizovaném světě už většina médií přebírá programy a samozřejmě především zprávy z těchto několika málo zdrojů. A samozřejmě jejich vlastníci z řad úzké světové „elity“ samozřejmě mají své specifické zájmy — speciálně např. ohledně instalace NWO. Do očí a veřejně vám to samozřejmě nikdo neřekne, ale ten plán už dnes je veřejně dostupný a je mj. obsažen v tzv. Agendě 2030 a zaobalen v „cukrové vatě“ okecávání »

Tady je tedy důvod proč v podstatě veškerá MSM média jdou Trumpovi po krku, nejextrémněji zřejmě Washington Post a CNN jakožto hlavní nástroje globalistů.

V poslední době je jediné médium, které je Trumpovi relativně příznivé — a to korporace FoxNews Ruperta Murdocha — evidentně tam jsou společné zájmy ;-) Proto také můžeme vidět, že Trump sabotuje klasická média a komunikuje hodně přes internet. Nedávno měl Donald Trump první klasickou tiskovou konferenci po dlouhé době a hned přitom brutálně sejmul reportéra CNN a peskoval ho, že je drzý a má mlčet, protože CNN je Fake News! No není se čemu divit, když jej tato média celou dobu jen podráží…

Rozčílení Donalda Trumpa na CNN bylo podpořeno posledním hoaxem „Russian dossier“ (Ruský fascikl), který podle informací Zerohedge nechal vyrobit na Trumpa John McCain [1] u důstojníka britské rozvědky MI-6, který se jmenuje Christopher Steele. McCain svazek předal FBI, ale vedle toho se dostal i redakci serveru BuzzFeed. Tento hoax americká mainstreamová média pohotově převzala a zakousla se do něj jako ryba na návnadu. V podvržených dokumentech se měl Donald Trump účastnit v Moskvě sexuálních orgií a ruská tajná služba měla mít z této události na Donalda Trumpa kompromitující materiály pod označením „Ruský fascikl“.


Je už veřejným tajemstvím že také ČTV je silně globalisticky zaujatá a neobjektivně přebírá informace od „globalčiků“. Nedávno na to přišli dokonce i páni v parlamentu. Pozdě, ale přece ;-)

Česká televize informovala zaujatě ve prospěch Clintonové a přebírala informace jenom od CNN! RRTV se odhodlala k přelomovému verdiktu:

Česká televize podle vysílací rady nadržovala během voleb Clintonové

ČTV raději prolhaný záznam utajila...
ČTV raději prolhaný záznam utajila…

 

Česká televize při vysílání zpravodajského bloku Americká volební noc k volbě amerického prezidenta loni v listopadu podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání porušila zákon. Zpravodajství bylo nevyvážené a stranilo kandidátce Hillary Clintonové na úkor Donalda Trumpa, uvedla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v čtvrteční tiskové zprávě. ČT dosud stanovisko rady neobdržela, ale zpravodajství k volbě jako celek považuje za vyvážené.

ČT podle rady odvysílala nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, během něhož docházelo k nadržování jedné straně, zejména soustavnou a zcela jednostrannou kritikou jen jednoho z kandidátů na amerického prezidenta. …

Televize podle ní měla také v komentářích ve studiu nebo v předtočených příspěvcích dát prostor čtyřem americkým občanům, kteří byli všichni příznivci Clintonové a kritizovali Trumpa. ČT také využívala příspěvky americké televize CNN, která před volbami otevřeně sympatizovala s Clintonovou. V několika případech rovněž nebyly komentáře odděleny od informací zpravodajského charakteru, dodala RRTV.


Analytik a exčlen ODS Tomáš Haas: Šíříte dezinformace, Jakube Jando!

Ano, jak jsme si ukázali, existují jasné důkazy, že ČTV šíří fakenews. A co na to vrchní politruk a bývalý pornoherec Jakub Janda a jeho neziskovka Evropské hodnoty? Šíří fakenews jakbysmet.

I ČR má své Sorosovy kolaboranty, zde např. soudruh Janda z Evropských Hornot
I ČR má své Sorosovy kolaboranty, zde např. soudruh Janda z Evropských Hornot

 

Musíme, říká pan Hokovský, ředitel think tanku Evropské hodnoty, chránit veřejnost před falešnými informacemi a dezinformacemi a před „nesprávnými názory“. Prý je budou chránit tím, že ty „nesprávné názory“ a „dezinformační kampaně“ bude nové ministerstvo pravdy rychle odhalovat a bude vzniklou situaci, stav ohrožení, řešit jen vydáváním informací správných.

Vůbec to nebude cenzura, jen jakási kancelář na uvádění věcí na pravou míru, jako vystřižená ze Saturnina.

Má to nejednu vadu — a především jde o útok na svobodu slova!

Tou hlavní vadou je již to, že si kdosi, v tomto případě nový odbor na Ministerstvu vnitra, dělá nároky na klasifikaci názorů, na vyhodnocování jejich „správnosti“.

Jednou z věcí, kterými se liší diktatura od demokracie, a jednou z věcí, které jsou chráněny naší Ústavou, je svoboda přesvědčení, svoboda projevu a svoboda tisku.

Jediným arbitrem přijatelnosti názoru v tomto ústavním rámci je občan, čtenář, divák, posluchač a to, zda zprávu či komentářem vyjádřený názor přijímá za svůj. Pokud, jak říká vedení nového úřadu, musíme být chráněni před nebezpečím, jako jsou šíření poplašných zpráv nebo snad i výzvy k páchání trestných činů nebo výzvy k diskriminaci, ať už na základě rasy, přesvědčení, nebo pohlaví a sexuální orientace, je ten úřad zbytečný; před šířením takových zpráv je veřejnost již dnes chráněna trestním zákonem.

Pokud se jedná o interpretaci informace, žádná taková ochrana nemůže existovat; … Všichni považují za správný ten svůj názor. Což je legitimní a je dobře, že jim to Ústava dovoluje. Nechceme diktaturu, nechceme, aby celá společnost musela mít jen jeden povinný názor, který je dán jakýmsi ministerstvem nebo vládnoucí stranou.

Nikdo, ani nějaký „think-tank“ a tím méně vláda, nemá právo svůj názor či svou interpretaci události považovat za jediný legitimní, nebo dokonce za jediný správný; a nikdo nemá právo rozhodovat, zda mají být jiné názory úředně prohlášeny za nesprávné a nelegitimní, a cenzurovat je…

Nový úřad je při nejlepším duplicitní a v nejhorším případě je sám přímým ohrožením demokracie. V každém případě není jeho činnost ničím jiným než cenzurou.

Nepotřebujeme další duplicitní úřad, a už vůbec nepotřebujeme cenzuru a diktaturu jednoho názoru a jedné ideologie.

Před dezinformacemi se nedokázal ochránit ani ten think tank, který dodal Ministerstvu vnitra zprávu či studii, na základě které se ministr rozhodl zřídit nový úřad pro uvádění věcí na pravou míru. A tak by se prvním případem, který bude napravovat, mohl stát právě případ duchovního otce té nové instituce. Jak se zdá, soudruh Janda se sekl a šíří dezinformaci o prezidentech USA a Ruska. … Provinili se (jak oznámil soudruh JJ) Trump i Putin, jak uvedla údajně „neomylná“ CNN a The Washington Post, podle nichž se v Praze na přelomu srpna a září sešel Trumpův emisar, právník Michael Cohen, a Putinův muž, zástupce ředitele Ruského centra vědy a kultury Oleg Soloduchin.

Jakub Janda té zprávě uvěřil. Jak sám říká, uvěřil proto, že zdroj té zprávy, CNN, považuje za mnohokrát prověřený a důvěryhodný… Americký tisk dnes celou zprávu zpochybňuje právě proto, že obsahuje samé „údajně, možná a pravděpodobně“, ale také „podle zdrojů, které si přejí zůstat anonymní“. …

Zatím vidíme jen to, že před dezinformací nás neochrání žádný úřad… a tato Jandova dezinformace poškozuje i zvoleného prezidenta jedné naší spřátelené velmoci, což by mělo stačit k tomu, aby se jí věnovali chovanci nového úřadu. Samozřejmě by nešlo o cenzuru, jen by měli rychle a objektivně zjistit a zveřejnit, jak to ve skutečnosti bylo, protože to je, jak říkají, jejich primárním posláním.

 • http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sirite-dezinformace-Jakube-Jando-Tomas-Haas-se-pomstil-za-vystoupeni-v-CT-ktere-mu-hnulo-zluci-470936

Exkluzivní rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem: Je to cenzura! Chovancovo ministerstvo pravdy a jeho údajný boj proti terorismu a dez-informacím (fakenews), Donald Trump, Rusko a další

Ještě jednou ocitujeme našeho prezidenta Miloše Zemana, přestože nejsme jeho fanoušky, je mu třeba přiznat, že jako jeden z mála politiků chápe k čemu slouží hlava… díky bohu za něj!

12. 1. 2017: Člověk z Maghrebu, paní Romancovová a cenzura internetu, Donald Trump, Rusko a o dalším hovoří prezident Miloš Zeman ve čtyřicetiminutovém interview pro Český rozhlas Plus.

Část rozhovoru se týká i odhalování údajných „dezinformací“ na internetu, jedné z činností Ministerstva vnitra.

Otázka MR: Pořád si myslíte, že jde o nástroj cenzury na internetu, i když toto úředníci ministerstva odmítají?

„Samozřejmě, že ano a já vám dám naprosto jeden konkrétní příklad: Česká spořitelna nedávno prohlásila, že proto, že nějaký server byl označen za dezinformační [neziskovkou Evropské Hodnoty], no, tak v něm Česká spořitelna nebude inzerovat. Ale kdo má právo označovat nějaký server za dezinformační, a tedy nepřímo poškozovat odejmutím inzerce činnost tohoto serveru. Jak říkal velký Mao Ce-tung, pane redaktore: ‚Já jsem pro to, aby kvetlo 100 květů,‘ bohužel velký Mao potom dodal, že mezi květy nepatří jedovaté býlí, ale ta první myšlenka, ať kvete 100 květů, byla jistě sympatická, jak uznáte. Takže ať lidé, kteří nejsou idioti, s výjimkou některých novinářů a některých politiků, ať lidé si sami mezi těmito servery vyberou, vyslechnout jejich argumentaci a rozhodnou se, kdo z nich má pravděpodobně pravdu. To, co Milan Chovanec teď navrhuje, je představa, že 15 ministerských úředníků bude mít monopol na pravdu, a to často ve velmi komplikovaných věcech, ve kterých se nevyznají ani vlastní experti, a to tito úředníčci určitě nejsou.“


Závěr: Víte co znamená svoboda slova a svědomí? Necháme si diktovat, co si máme myslet?

My vám neříkáme co si máte myslet — na rozdíl od našich státních cenzorů. Jen vám předáváme fakta — použijte svůj rozum, své srdce a svou intuici k jejich posouzení… a nenechte se už nikým manipulovat.

Není od věci vědět, že právě tyto mechanismy propagandy jsou dnes proti lidstvu používány v podstatě neustále a zesilující snaha o cenzuru a likvidaci svobody slova je příznakem toho, že globalisté chtějí za každou cenu dokončit svůj velký babylonský plán podle Agendy 2030 » Doba „Konce věku“ je tady a týká se nás všech! Jsme připraveni?

Nenechte se v žádném případě zastrašit a vmanipulovat do stavu negace!

Opakujeme dokolečka velkou moudrost — jen pravda nás osvobodí. Samozřejmě — vědět jakými úskoky a manipulací nám mocipáni vládnou je dobré, právě proto abychom se už nenechali dál manipulovat.

Nenechte se tím zlem ovšem v žádném případě zastrašit a vmanipulovat do stavu negace, protože platí:

 • To čemu vzdorujete, přetrvává.
 • Čím víc myslíte na to, co nechcete, tím víc to posilujete.

Místo toho změňte své myšlení:

 • Jestli jste proti válce, buďte pro mír.
 • Jestli jste proti nějakému politikovi, buďte pro jeho oponenta.
 • Pokud jsou obě strany špatné, volte někoho třetího!

Není vaším úkolem změnit svět okolo,
vaším úkolem je změnit sami sebe!

Berte zlo jako impuls ke své vnitřní změně! Poznejte sami-sebe,  zjistěte jak účinně změnit své myšlení a trvale se naladit na pozitivitu. Chcete vědět jak na to? »


Zdroje a další informace:

Německý Novinář Udo Ulfkotte vypovídá pravdu o médiích na Západě, jejich lžích a jak jsou ovlivňovány CIA

Ulfkotte býval redaktorem Frankfurter Allgemeine Zeitung, jedněch z největších novin v Německu, když vydal knižní bestseller „Koupení žurnalisté“, kvůli kterému přišel o práci a nejspíše i o život (nedávno byl zavražděn).

 • https://jf-buchdienst.de/Autor/Udo-Ulfkotte/Gekaufte-Journalisten.html

Když Ulfkotte mluvil s ruskými novinami Russian Insider, tak uvedl: „Když jsem řekl Frankfurte Allgemeine Zeitung (Ulfkotteho bývalý zaměstnavatel), že tu knihu vydám, tak mi jejich právníci poslali dopis s výhrůžkami se všemi právními důsledky, pokud vydám jakákoliv jména nebo tajemství — to je mi ale jedno. Víte, nemám děti, o které bych se musel postarat.“ Byl to jeho strach z války v Evropě, co ho vedlo k rozhodnutí říci pravdu o tom, jak jsou korporátní média pod kontrolou zpravodajských služeb zastupujících finanční třídu.

„Byl jsem 25 let žurnalistou a byl jsem vzdělán v tom, jak veřejnosti lhát a zrazovat ji a nikoliv jí říkat pravdu,“ řekl Ulfkotte Russia Today. „Podporovala mě Ústřední zpravodajská agentura, tj. CIA. A proč? Protože jsem pro-americký.“ …

Ulfkotte mimo jiné dosvědčil, že většina korporátních médií ve Spojených státech a v Evropě jsou jen „tzv. neoficiálním krytím,“ což znamená, že pracují pro zpravodajské agentury. „Myslím, že obzvláště to platí pro britské žurnalisty, protože s těmi mají nejtěsnější vztahy. A to platí i pro izraelské žurnalisty. Samozřejmě i pro francouzské žurnalisty. … Platí to i pro Australany a žurnalisty z Nového Zélandu a z Tchaj-wanu, no, je to tak ve spoustě zemí,“ řekl.

Vyjádření rady RRT k vysílání Americké volební noci na ČT24

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Česká televize, IČ: 00027383, sídlem Kavčí hory, Praha 4, PSČ 14070, na porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že v rámci pořadu, charakterizovaném provozovatelem jako zpravodajský pořad s názvem Americká volební noc, dne 9. listopadu 2016, v časovém úseku 03:00 – 08:00 hodin, na programu ČT 24, odvysílal nevyvážené a neobjektivní zpravodajství, během něhož docházelo k nadržování jedné straně, zejména soustavnou a zcela jednostrannou kritikou jen jednoho z kandidátů na amerického prezidenta. Porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. se provozovatel dopustil zejména těmito konkrétními momenty ve vysílání:

 1. V čase 4:35 hodin (reálný čas – SEČ) došlo k manipulativnímu spojení obrazu a slova během reportáže o postoji amerických celebrit k oběma kandidátům – v okamžiku, kdy v komentáři zněla informace, že „proti Donaldu Trumpovi už mezi hvězdami vznikla i petice, připojilo se k ní na 70 tisíc lidí s heslem: zastavte nenávist“, byly v obraze zařazeny fotografie osobností, čímž mohl být u diváka vytvořen jednoznačný dojem, že se jedná právě o osoby, které se připojily ke zmiňované petici. Mezi těmito zobrazenými osobami přitom figurují mj. i Clint Eastwood nebo Chuck Norris, tedy herci, kteří naopak v kampani otevřeně Donalda Trumpa podpořili. Toto podsouvání obrazové informace do falešného kontextu s komentářem tedy vytvořilo nepravdivý a zavádějící obraz reality.
 2. V čase 7:15 se moderátor v rámci otázky pokládané americkému velvyslanci odvolává na výrok Trumpova potenciálního ministra Newta Gingriche, který řekl, že si není jist, zda stojí za to riskovat jadernou válku kvůli takovým předměstím Petrohradu, jako je Estonsko. Moderátor však vztáhl tento výrok na všechny baltské státy a položil otázku v tomto znění: „Jak si vysvětlit výroky, že baltské státy jsou předměstím Petrohradu?“, čímž se dopustil nepravdivého tvrzení a hrubým způsobem zveličil a překroutil realitu.
 3. Ve studiu nebo v rámci rozhovorů natáčených na kameru mimo studio (v živém přenosu nebo předtočených) dali autoři pořadu široký prostor k vyjádření celkem čtyřem zainteresovaným respondentům – občanům inkriminované země, tedy USA. Všichni tito respondenti byli transparentními příznivci Clintonové a odpůrci Trumpa (jeden člen administrativy demokratické strany – Andrew Schapiro, druhý ideový a finanční podporovatel Clintonové – Brady Clough, třetí republikán angažující se v hnutí NEVER TRUMP – Tom Nichols, a čtvrtá lidskoprávní aktivistka – Anne Petráková). Byli tedy pozváni hosté zastupující výhradně jen jednu stranu, a to v poměru 4:0. Tento výběr respondentů výrazným způsobem ovlivnil vyznění pořadu. Provozovatel se tedy v uvedených případech dopustil porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
 4. V rámci pořadu došlo opakovaně k situacím, kdy nebyla respektována zásada, že názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru, když od moderátorů nebo reportérů např. zaznělo: „Jako jednoznačného nepřítele vnímá Donald Trump islám. Plošně. (čas 5:31); „Ženy jsou velkým břemenem muže, který dvacet let vlastnil soutěž Miss Universe.“ (5:32); „Trumpův sexismus korunovala nahrávka z roku 2005.“ (5:32); „I tohle se snažil obrátit ve svou přednost jako efektivní práci pro firmu v souladu se zákony.“ (5:34); „Američané se postupně smiřují s tím, že budou mít jako nového prezidenta Donalda Trumpa.“ (6:36); „Outsideři uspěli.“ (zdůvodnění Trumpova úspěchu, 6:37); „Nakolik se (Trump) oprostí od těch dosavadních zvyklostí, kdy on měl opravdu ve zvyku se lidem, kteří mu zkřížili cestu, kteří se mu nějakým způsobem postavili, i mstít. (7:52); „Je otázka, nakolik ta bizarní někdy až divoká kampaň se přenese do výkonu funkce Donalda Trumpa.“ (7:53).

Porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. se provozovatel dopustil zejména těmito konkrétními momenty ve vysílání:

 1. Soustavným jevem ve vysílání bylo bezprostřední verbální spojování potenciálního vítězství Trumpa s pocitem ohrožení, interpretace jeho vítězství jako negativního jevu, a to jednak za použití emočně zabarvených výrazů odkazujících na živelné pohromy (červená barva značící pro Trumpa hlasující státy je nazývána „tsunami“), nebo účelovým řazením informací: po zprávě, že už je pravděpodobné, že se Trump stane prezidentem, následuje informace, že mnoho Američanů sděluje na sociálních sítích, že budou raději z USA emigrovat. Stejný účinek mají emočně zabarvené dotazy moderátorů: „Nakolik, tedy podle názoru některých expertů, může být Donald Trump v Bílém domě ohrožením bezpečnosti, světové bezpečnosti možná můžeme říci? nebo „Jak funguje ta pojistka, jak zabránit řekněme extrémnímu prezidentovi v extrémním chování?“
 2. Jako hlavní a kromě několika okrajových zmínek jediný zdroj informací přímo z mediálního prostředí USA byl vybrán televizní kanál CNN, z něhož byly opakovaně zařazovány i několikaminutové přímé vstupy. Jedná se o televizní program, který před volbami otevřeně sympatizoval s kandidátkou Clintonovou. Tento výběr zdroje informací přispěl rovněž k celkově jednostrannému vyznění pořadu Americká volební noc.

V těchto případech tedy došlo k porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení tohoto upozornění.

Doplněno 15. 7. 2017: Ultimátní důkazy o tom, jak CNN vyrábí „fake news“. Největším lhářem je ve skutečnosti CNN a její spřízněná média, která reálně pracují pro americký „deep-state“…