Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat. V Norsku to začalo a nyní bude přeprogramování dětí protlačováno skrze OSN Agendu 2030. Nevěříte? Máme fakta. Víte už, proč chtějí zničit rodinný princip? 4

V předchozích dílech jsme ukázali, jak je Norsko předvojem neomarxistického experimentu, který má globálně přeprogramovat lidské děti »

Globalčiki nyní ale přitvrzují a právě teď se úchylné zvrácenosti snaží prosadit nejen v baště globalismu-neoliberalismu a „tolerantní levice“  — USA — ale také celosvětově skrze globalistickou OSN Agendu 2030 » tudíž i u nás. LIDI PROBUĎTE SE! Další důkazy uvedených zločinů najdete níže.

Non traditional sexual education in kindergarden& schools, by state, in Norway, by Audun Lysbakken

Through educational system our children shall be forced to be exposed to „untraditional“ transgender ideas.

Tohle JE začátek konce lidstva na Konci věku. Není žádných pochyb o tom že plánem je přetvoření lidstva na stádo bez vlastní vůle. Přesněji řečeno, ten plán už je v pokročilém stádiu realizace, nicméně někteří stále odolávají — především východní slovanské národy. Chápete už proč eurobolševici nyní vytvářejí takový tlak na to, aby přeprogramovali i naše děti? A proč je za každou cenu vzbuzována nenávist (především) proti Ruské Federaci?

Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.
Nacistická likvidace naší státnosti 15. 3. 1939. Ve finále obsazování ČSR, 19. 3., vojáci Wehrmachtu pochodovali na nádvoří Pražského hradu.

A podle všeho jsou i u nás globalisté docela daleko v programovávání dětiček, jak nám předvedly vygumované ovečky nedávno, totiž 15. 3., ve zvrácené akci na údajnou podporu svobody, kde ovšem naivní a totálně nevědomí ovečkostudenti „bojovali“ za pravý opak »

Opravdu vám, vážení a milí, přijde normální, že údajní „bojovníci za svobodu“ prosazují cenzuru? Nenechte se vysmát »


Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.
Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.

Kalifornie zavedla na školách povinné vyučování lesbian-gay-bisexual-transgender neboli LGBT propagandy!!

Začátkem roku 2018 vešlo v Kalifornii v platnost několik stovek zákonů. Jedním z nich je i zákon, který prakticky odřízl rodiče od možnosti vyjádřit nesouhlas s účastí dítěte na zbrusu novém školním programu, který podporuje LGBT a který je v současné době vyučován na všech veřejných školách Kalifornie.

V odkazech níže můžete najít odkaz mj. na vysílání Fox News, což je jedna z amerických TV, kde se ještě občas snaží říkat pravdu. Zprávy uvádí, že Kalifornie začala hromadně vydávat učebnice, které zahrnují informace o LGBT a které mají být používány na základních školách po celém státě. Děti ve věku od 4–5 let tak budou vystaveny propagandě, která podporuje homosexualitu, transgenderismus a mnohé jiné sexuální perverze (jsme zvědavi, kdy dojde na pedofili?).

Na základě přijatého zákona budou studenti podrobeni novému rozvrhu, který je upraven tak, aby podporoval LGBT, vymýval jim mozky aby přijali jakoukoli chuť pomyslné sexuální duhy, pro kterou by se člověk mohl potencionálně rozhodnout. Indoktrinací malých dětí, aby přijali veškeré sexuální orientace a varianty, se má dosáhnout cíle neo-liberálního zákona: „Spravedlivé, inkluzivní a úctyhodné“ zacházení s lidmi, kteří se identifikují v rámci komunity LGBT. Jinak řečeno — absolutní přijetí všech typů sexuality.

Česky řečeno, jde o totéž co v Norsku: Narušení přirozeného vývoje dětské osobnosti a záměrné podsouvání deviací — jak už jsme opakovaně zdůrazňovali, dětské vědomí ega nekriticky přijímá vnější vzory — tudíž když např. bude odmala ve svém okolí mít jen psy, tak samozřejmě převezme jejich chování, to je snad už všem jasné, mohou to vidět na vlastní oči ve známém videu:

Nejen to, autoři učebních osnov se také rozhodli přisoudit homosexuální či lesbickou orientaci různým historickým osobnostem které například nikdy nevstoupily do manželského svazku nebo bydlely s osobou stejného pohlaví. Jinými slovy, každá historická osobnost, která zřejmě neměla manžela/manželku opačného pohlaví, je nyní považována za LGBT. Právě tomu budou nyní vyučováni studenti základních škol v Kalifornii, bez výjimky.

Bylo by to zábavné, pokud by to nebylo vražedně tragické…

LGBT mafie přepisuje historii a přeprogramovává mysl mladých lidí

„Nesnažíme se nikoho změnit v gaye…“ uvádí Mark Jarrett, jeden z tvůrců nového učebního plánu… Zatímco Jarrett jakoukoli snahu o zasévání pokroucené LGBT historie do myslí dětí popírá, přesně to jeho učebnice dělají. Celé to je samozřejmě překrucování faktů… Za starých časů, kdy ještě pojmy jako gay nebo lesba nebyly klasifikovány jako „identity“, si mnoho mužů i žen utvářelo hluboké vztahy s lidmi stejného pohlaví, které ovšem nutně nemusely být sexuální povahy… Je také samozřejmě pravdou, že sodomie v historii existovala, je dokonce známá i z biblického příběhu o zničení Sodomy a Gomory — a odtud je i správný název pro tyto praktiky. Mimochodem, badatel Ron Wyatt si je jistý, že našel zbytky města Sodoma poblíž Mrtvého moře »

Z hlediska přírody jde v případě sodomie nepochybně o odchylku, která je odsouzena k neplodnosti a je tudíž pro přírodu nežádoucí. Což přímo vylučuje onu „přírodní přirozenost“ na kterou se moderní LGBT sodomité rádi odvolávají a používají někdy příklady ze zvířecí říše, např. psy. Na konci textu naleznete doplňující informace o jejich lhaní. Za redakci pro jistotu dodejme, že rozhodně nejsme prudérní a nemáme nic proti fyzické lásce ;-) Přirozená pravda si ovšem zaslouží býti zdůrazněna v tomto světě plném neo-liberálních lží.

Liberální bublina, krátká animovaná parodie na téma propagandy liberalismu

VIDEO: Liberal Bubble is the latest hilarious animation from CounterThink.com. Share everywhere and offend crybullies.

Globalistická OSN Agenda 2030 pod líbivou maskou ve skutečnosti směřuje k duchovnímu zotročení lidstva

Organizace spojených národů může být oprávněně přejmenována na globální úřad pro prznění lidstva. V březnu 2018 vydala OSN novou příručku pro sexuální vzdělávání dětí pod líbivou maskou tzv. „plánovaného rodičovství“. V rámci Agendy 2030 připravili Mezinárodní technickou příručku pro sexuální vzdělávání, která výslovně zasvěcuje děti do promiskuitních vztahů, homosexuality, potratů a dlouhé řady uměle zkonstruovaných „sociálních pohlaví“ (genderových identit), a to od věku 5 let (!).

Globalisté chtějí mít co největší vliv při programování mysli malých človíčků

Se zvráceným plánem sexuální výuky je spojen postupně zesilující tlak na povinnou školní docházku ve stylu „čím dříve, tím lépe“. Např. ve Francii slouha „elitních“ pokrevních linií, rotschildovec Macron, nedávno prosadil školní docházku povinnou pro děti od 3 let. A můžeme tušit, že by dokonce mohl být i tajným jezuitou, vzhledem k jeho studiu, jak uvádí encyklopedie: Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (* 21. prosince 1977 Amiens) je francouzský prezident a bývalý investiční bankéř v domě Banque Rothschild & Cie… Podezřelá je na něm už jeho o 24 let starší manželka (Brigitte Marie-Claude Trogneux, * 1953), pocházející ze zámožné rodiny výrobců čokolády v Amiensu, která je Macronovou bývalou učitelkou francouzštiny a latiny na jezuitském gymnáziu La Providence v Amiensu. Zkuste se teď zamyslet, proč by se dnes normální člověk učil latině? Latina je ošklivý paskvil z římských vládnoucích kruhů, který se po rozpadu západořímské říše stal mrtvým jazykem církve, de-facto dědičky římské moci.

UNAIDS-UNICEF-WHO-guidance on sexuality education

V globalistickém manuálu je výslovně uvedeno, že sexuální osvěta by měla povinně zahrnovat příběhy o „genderové identitě“ (transgenderismu), sexuální orientaci (homosexualitě) a sebeukájení. Dotýká se také aspektů genderové nerovnosti. Tématu „gender“ je věnována samostatná kapitola s řadou praktických úkolů, které mají naučit děti rozlišovat mezi „biologickým pohlavím“ a „sociálním pohlavím“.

Institut rodiny a manželství se v této neo-marxistické příručce vysvětluje výhradně z pohledu nepřirozených svazků a jejich údajné úplné rovnocennosti z hlediska statusu i společenského významu se přirozenými svazky mezi muži a ženami.

Výchova k sexuální nevázanosti

Uvedeme teď některé typické úkoly z manuálu zaměřené na vytvoření světového názoru u dětí ve věku 5–8 a 9–12 let. Současně s učením se psaní v rodném jazyce děti musejí podle křivítek OSN také zvládnout:

 • Popsat netradiční rodiny sestávající ze dvou nebo více homosexuálů a naučit se vyjadřovat k nim úctu založenou na principu „každý by měl mít možnost milovat toho, koho chce.“
 • Pochopit, že rané sňatky nebo sňatky kvůli těhotenství jednoho z partnerů jsou škodlivé a nežádoucí, každý může vstoupit do manželství, kdy se mu zachce, a za nejvyšší normu se považuje nemanželské soužití (s respektem k jakémukoli druhu partnerství).
 • Porozumět tomu, jak rozdělení „genderových rolí“ v rodině ovlivňuje rodičovství.
 • Jasně rozlišovat mezi „genderem“ a biologickým pohlavím, být schopen pohovořit o těchto rozdílech a vysvětlit, jak se cítí to či ono dítě (nebo samotný vypravěč), když si tyto dva pojmy neodpovídají.
 • Vědět, kde nalézt „důvěryhodnou osobu“ mezi dospělými lidmi, kteří nejsou rodiči a mohou dítě dále poučit „o jeho pocitech a o jeho těle.“
 • Naučit se respektovat „různé praktiky týkající se vyjádření sexuality“ a vážit si genderové identity jiných osob (homosexuálové, transvestiti, bisexuálové, bezpohlavní, vícepohlavní a osoby s jinými sexuálními odchylkami).
 • Naučit se mluvit o „mužské a ženské reakci na pohlavní stimulaci“ a „o hlavních způsobech sexuálního uspokojení.“
 • Pochopit, že všechny sexuální fantazie a touhy jsou „zdravé“, nelze je odsuzovat a každý může svobodně vyjadřovat své „sexuální pocity“, jak to považuje za nutné.
 • Naučit se používat kondomy a jinou antikoncepci (od 12 let věku), pochopit, že je to nejmoudřejší způsob, jak kontrolovat porodnost a zabránit nežádoucímu těhotenství.
 • Pochopit, že existují různé způsoby sexuálního uspokojení, které lze použít k zamezení přenosu onemocnění a k vyjádření své „lásky a touhy“ po partnerovi.

Politická korektnost je vymyšlena jako klacek na všechny, kdo nejsou LGBT — jednoduše vás nutí myslet jako oni, jiné než stádní myšlení není povoleno! Přesně proto nyní všude vidíte „hejt-fríí“ sluníčkáře plné nenávisti vůči všem oponentům!!

Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám "tolerantní" neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou...
Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám „tolerantní“ neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou…

Jde o totalitu nejhoršího typu, o jezuitskou totalitu, která se snaží ovládnout nejen vaše chování, ale i vaše myšlení » Tohle nedělali ani komunisté v reálném socialismu v bývalém Východním bloku — teď mluvíme z osobní zkušenosti, kterou už bohužel nemají ti mladí, kterým je dnes vymýván mozek…

Již od 15 let genderoví specialisté z OSN vymývají mozky dorostu takovým způsobem, že mladí lidé vnímají jakýkoli nesouhlas vůči transvestitům, sodomitům a jiným úchylkám jako nevhodný. To je odvrácená strana propagandy údajné tolerance, respektu a inkluze „všeho a všech“. Pokud osobně zastáváte hodnoty opačné sodomitům, potom jste homofobní, transfobní atd. A nemáte prý místo v globálním společenství budoucnosti…

Nástroj globalistů, OSN, při své genderové manipulaci jasně definuje absolutní hodnoty, které je zakázáno odmítat a popírat. Mezi nimi jsou samozřejmě ona abstrakta „přijetí, rovnost a respekt“. V tom spočívá jednoduchá lest, která umožňuje rozvinout homo-diktaturu proti všem jinak myslícím.

Jezuitské zvrácené myšlení. Ignác z Loyoly, patron všech diktátorů

Rule 13 of Ignatius's Rules for Thinking with the Church said: "That we may be altogether of the same mind and in conformity ... if [the Holy See of the Universal Church (Roman Catholic Church)] shall have defined anything to be black which to our eyes appears to be white, we ought in like manner to pronounce it to be black." Loyola, Ignatius; Rules for Thinking with the Church (1999). Bettenson, Henry, ed. Documents of the Christian Church (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press. p. 272. ISBN 0-192-88071-3.
Černý papež: Adolfo Nicolás Pachón (* 29. dubna 1936 Villamuriel de Cerrato, Palencia), španělský jezuita, od roku 2008 třicátý generální představený Tovaryšstva Ježíšova
Černý papež: Adolfo Nicolás Pachón (* 29. dubna 1936 Villamuriel de Cerrato, Palencia), španělský jezuita, od roku 2008 třicátý generální představený Tovaryšstva Ježíšova

Jde tady o jezuitskou snahu ovládnout myšlení lidí, protože oni definují jako nesnášenlivost i prostý nesouhlas. Přesně jak u jezuitů — když nejvyšší černý generál řekne, že černá je bílá, tak vy si to musíte myslet také »

A přesně tuhle jezuitskou totalitní propagandu dnes můžete vidět ve všech velkých médiích, která jsou většinou v rukou globalistů.

Naprosto nepřijatelný pak je způsob, jakým OSN tlačí na všechny státy, aby se postaraly o rychlou implementaci uvedeného materiálu. Předpokládá se, že UNESCO bude po celém světě přímo financovat mateřské školy a základní školy, které zařadí tento nemravný a genocidní manuál do svých osnov.

Agenda 2030 a genderové zvrácenosti jsou tiše a plíživě prosazovány již i u nás…

První průkopníci sodomie se již prokopávají, podívejte se na následky — a především se zamyslete nad tím, jak to deformuje myšlení lidí. Citujme si podle aktualne.cz:

Dětem je jedno, jestli mají matku, říká gay

Pozn. redakce: Ne, ne, rozhodně to není jedno, právě kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě násilně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku programováno nepřirozeně!

25. 7. 2017, aktualne.cz: Jiří Ambrož vychovává se svým dánským manželem dvě děti. Porodila jim je náhradní matka. Který z mužů je biologickým otcem, pár neví a vědět nechce. Zatímco v Kalifornii, kde rodina žije, mají děti právně dva otce, v Česku měli dosud jen jednoho. Ústavní soud v pondělí rozhodl, že jejich situací se znovu musí zabývat Nejvyšší soud a měl by páru vyhovět, protože nejlepší zájem dítěte má přednost před abstraktními principy. „Myslím, že je to dnes dobrý den pro nás, ale i pro celou Českou republiku,“ říká po verdiktu Jiří Ambrož v rozhovoru pro Aktuálně.cz. … Je také dobré vědět, že Česká republika stojí za všemi svými občany, i za menšinami. Že nediskriminuje. Myslím, že je to dnes dobrý den pro nás, ale i pro celou Českou republiku. … Dnešní vítězství spočívá v tom, že soud uznal oficiální rodný list z Kalifornie a na základě něj i do českého rodného listu napíšou oba rodiče. Je to obrovský krok dopředu. Samozřejmě že to neřeší všechny problémy gayů v České republice co se týče osvojení a adoptování dětí, ale je to něco, o co jsme bojovali.

Pozn.: Ano vážení a milí, cesta k likvidaci našeho národa a lidstva jako takového je dlážděna zdánlivě „bohulibými“ a hezkými skutky… krůček po krůčku :-))

Ne ne vážení a milí, není to jedno.

Už jenom kvůli tomu jak si děti vytvářejí vzory chování — totiž tím, že je nasávají z okolí — samozřejmě prioritně od rodičů. Výsledkem takovéhoto LGBT osvojení je nepřirozené programování jejich dětí k deviantnímu chování. Dokonce už máme na téma osvojených dětí homosexuálů svědectví přímo od dospělého dítěte z takové rodiny »

Program přírody prostě nelze změnit — homosexualita neplodí potomky. A pokud budeme podporovat osvojování dětí homosexuály — je to zkratka k likvidaci národa. Opravdu tohle chcete?

Nemá to nic společného s tolerancí — ať si dotyční provozují sex jakkoliv a kdekoliv, my jim to přejeme, máme rádi všechny své bližní — ale pokud do toho zatahují děti, je to jednoduše zločin!

 • https://zpravy.aktualne.cz/domaci/gay-jehoz-detem-ustavni-soud-priznal-pravo-na-oba-rodice-ces/
Bohužel, již i u nás...
Bohužel, již i u nás…

A opět je to prosazeno skrze prachy — tentokráte od globalistické satanské EU… Kolikráte jsme vás upozorňovali, že globalčiki ovládají lidstvo skrze finanční systém » Je tady ještě někdo, kdo má oči otevřené a skutečně vidí?

A co vy osobně, vážení a milí? Otevřete oči, nebo budete dál mlčet a necháte se dál bez odporu vést v globalizovaném stádu na porážku?
A co vy osobně, vážení a milí? Otevřete oči, nebo budete dál mlčet a necháte se dál bez odporu vést v globalizovaném stádu na porážku?

Zdroje a další informace:

Homosexualita u zvířat

Wikipedie která je zcela v moci LGBT liberálů a hejtfrí aktivistů k tématu říká mj.:

Zpočátku panovalo přesvědčení, že homosexuální styky u zvířat jsou (podobně jako někdy u lidí) náhražkové v situaci, kdy nemají možnost se pářit s příslušníkem opačného pohlaví (nejprve totiž byly pozorovány u zvířat v zajetí – například v některých zoologických zahradách v Německu, Japonsku a USA, v některých oceanáriích). Další výzkum prý ale ukázal, že tomu tak není…

Když se ale podíváte šířeji a nezaujatě, tak vidíte že si LGBT aktivisté samozřejmě vybírají argumenty, které se jim hodí „do krámu“…

Relativně často můžete slyšet příklad se psy. Občas vídáme u psů cosi, co vypadá jako homosexualita — ano dokonce to někteří hloupoučcí lidští sodomité používají jako argument pro omluvu své deviace… Ve skutečnosti je to ovšem trochu jinak, než se zdá… Je to opět manipulace že strany sodomitů — ve skutečnosti v mnoha zvířecích smečkách jde přesně o to stejné, co dělá islám vůči všem nemuslimům — znásilnění je vyjádřením agrese, dominance a nadřazenosti toho, kdo znásilňuje (samotné české slovo znásilnění velmi dobře vyjadřuje podstatu, na rozdíl od anglického „rape“)…  Sexuální agresí vůči nemuslimským ženám, ale i dětem, vám mohamedáni posílají dobře čitelný vzkaz: POHRDÁME VÁMI, jste pro nás dobří jen jako otroci! A samozřejmě je to islamisty vnímáno jako ponížení i pro nemuslimské muže, kterými pohrdají jako slabochy, kteří neumí bránit své ženy a svou zem a jsou vhodní jen pro zotročení…

Je tam ovšem jeden PODSTATNÝ rozdíl — psi „akt“ pouze naznačují, nejsou taková hovada jako lidští sodomité. Že by tohle byl jeden z důvodů proč mohamedáni nenávidí psy i jejich majitele ještě více než obyčejné nevěřící? ;-) Protože na psech můžete vidět přesný obraz toho o co jde v islámu? Poslechněte si vysvětlení od skutečných znalců na specializovaném webu pro „pejskaře“, citujeme podle Hafici.cz:

Může být pes homosexuál?

Pokusy provozovat pohyby jako při pohlavním styku jsou u psů i fen naprosto běžné, když chtějí dokázat svou dominanci. Feny se snaží nakrýt (tj. naznačují pohlavní styk) vzájemně především tehdy, když jedna z nich nebo obě hárají. Samci se nakrývají zcela běžně, aby si ujasnili dominantní a podřízené vztahy a rádi to zkoušejí i na své lidské společníky, aby se ujistili, zda si je náhodou nepodřídí. Dělá to téměř 100% psů. Nikdy však nedojde k úplnému styku. I když dominantní pes může tímto snažením dojít k vyvrcholení, pohlavní orgán do konečníku druhého psa nikdy nezasune. Toto psi nemají ve zvyku, není to cíl jejich snažení a podřízený pes před takovým „útokem“ uhne nebo uteče. V tomto případě o homosexualitě nelze hovořit.

Jak to mají ostatní zvířata?

Je známou skutečností, že například šimpanzi bonobo používají sexuální ukonejšení jako signál míru. Pokud mají v tlupě spor, nastaví podřízený lidoop svou zadnici nadřízenému, ať si dělá, co chce. …

OPĚT jde samozřejmě o vyjádření PODŘÍZENOSTI a NADŘAZENOSTI! Uvědomte si prosím, že toto jsou druhy zvířat, které mají k naší zvířecí polovině NEJBLÍŽE!

Homohistorie

Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god (god of great "light", Shamash)
Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god (god of great „light“, Shamash)

Přestože se hejtfrííí aktivisté na Wikipedii snaží kreslit homosexualitu „růžově“, fakta nemohou úplně potlačit, takže tam najdete např. také další informace o tom, že už v Sumeru, v Babylonské říši, v kolébce lidstva, byla homosexualita odsuzována. Chamurapiho zákoník stanovoval jako trest za homosexuální styk kastraci.

Stejně tak ve starověkém Egyptě nebyla homosexualita pokládána za společensky pozitivní jev.

Možná nejvíce bychom se ale měli zamyslet nad dochovanou informací, která říká, že už v dobách starověkého Řecka a tehdejšího nenormálního rozšíření homosexuality, Aristotelés podezříval Kréťany, že ji podporují k omezení porodnosti. Zkuste se zamyslet zda náhodou i dnes její podpora ze strany mocných neslouží ke genocidě našich národů a ke zrychlení výměny současného, relativně duchem pokročilého, obyvatelstva za nadržené muslimy…

K tomu si přidejte nakonec už totálně lživý výrok z LGBT Wikipedie (kdy se sodomité odvolávají na selektivní výběr rádoby vědecké literatury) podle kterého prý „tvrzení, že heterosexuální páry jsou přirozeně lepšími rodiči než stejnopohlavní páry nemají žádnou oporu ve vědecké literatuře.“ Tohle je už samozřejmě dokonalá lež — prostý selský rozum prosím! Je dokonale viditelné a nepochybné, jak děti nasávají vzory z okolí a převším od rodičů…

Dětem je jedno, jestli mají matku — říkají gayové

Ne, ne, rozhodně to není jedno, právě kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě 100% nepřirozeně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku programováno nepřirozeně!

Takže logická otázka pro myslící čtenáře: Co když homosexualita jakožto sexuální orientace, nikoli zástupné chování, opravdu přirozená není…?

V přírodě, jejíž součástí je naše tělesná polovina — ego, nic takového neexistuje (je skutečně málo případů, kdy bylo homosex. chování spolehlivě potvrzeno jako sexuální orientace).

Vždy jde o odchylku od původního programu přírody, který má jediný cíl — udržení rodu!