Reinkarnace — další hmotné důkazy — Carol Bowman: Co kdybyste mohli potkat milovaného člověka, který zemřel, znovu tady a teď, v tomto životě? 8

V tomto seriálu předkládáme důkazy o tom, že v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství » Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života. Několik velmi dobře doložených už jsme si uvedli v předchozích dílech » Podíváme se teď na další. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život.

Z toho, co už víme z předchozích důkazů, lze učinit jednoznačný závěr, že život člověka smrtí těla nekončí. V duši zůstávají uchovány naše zkušenosti. Povědomí o nich se za určitých okolností může v raném dětství probudit…

Další kniha obsahuje reálné příběhy, které svědčí o skutečnosti reinkarnace v rámci jedné rodiny

Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny
Carol Bowman, kniha Return from Heaven: Dobře doložené případy reinkarnace v rámci jedné rodiny

Jako vůbec první autor, Carol Bowmanová, autorka knihy „Children’s Past Lives“, ve své nejnovější knize „Return from Heaven“ (Návrat z nebes), odhaluje skutečnost, že reinkarnace do stejné rodiny je docela běžná. Některé příklady uvedené v knize jsou: Dědeček se vrací jako vnuk, strýček se vrací jako neteř, matka si vymění role se svými dcerami, a děti, které zemřely tragicky mladé, se někdy mohou narodit stejné matce….

„Návrat z nebe“ není náboženská nebo teoretická kniha. Je empirická — založená na životní zkušenosti, na základě přímého pozorování velmi malých dětí — někteří si vzpomínají už od dvou let, ještě v plenkách. Jde o skutečné zážitky typických amerických rodin, které jsou přesvědčeny na základě výroků a chování dětí, které si vzpomínají na minulý život zesnulého příbuzného, kterého nikdy neznaly.

Čtenáři jsou svědky toho, jak rodiče svádějí vnitřní boje ve snaze sladit to co vidí na svém vlastním dítěti s jejich předchozím církevně-materialistickým  přesvědčením že „reinkarnace není možná“.

Pozn. redakce: Co takhle použít prostou selskou logiku? Máme dvě tvrzení stojící proti sobě: 1. Reinkarnace je reálný životní fakt — jak říká reálný zážitek „na vlastní oči“ těch lidí. 2. Církevní tvrzení, že reinkarnace neexistuje — které ovšem nemá jediný důkaz, krom těch založených na zfalšované Bibli » Prosíme všechny o pouhé zamyšlení — co nám odpovídá prostá selská logika na tuto otázku?

Carol Bowmanová, dětská psycholožka
Carol Bowmanová, dětská psycholožka

Carol Bowmanová začala sbírat tyto případy v roce 1988, ne jako výzkumník, ale jako matka, která se snaží porozumět vzpomínkám svých vlastních dvou dětí na minulé životy.

Podělila se o své objevy v knize „Children’s Past Lives“. Poté, ve stovkách případů, které jí lidé zasílali, si Bowmanová všimla vysokého procenta v němž dítě mělo nezaměnitelné vzpomínky na nedávno zesnulého příbuzného.

Tyto pravdivé příběhy jsou působivou lekcí pro každého, nejen pro rodiče. Dávají vhled například na to, jak si vybíráme mezi inkarnacemi své rodiče. Dále vrhají nové světlo na problematiku potratů.

Společné pro všechny ty příběhy je samozřejmě poučení, že smrt není konec života a že vztahy pokračují i po smrti. To vše jsme si v tomto seriálu v minulých dílech na mnoha jiných reálných případech a svědectvích již dokázali. Příběhy z této jsou jen dalším nezávislým potvrzením toho, že zákon reinkarnace v naší realitě jednoduše funguje. A materialistické popírání ze strany církve na tom nic nezmění…

Co kdybyste mohli potkat milovaného člověka, který zemřel, ne v budoucnu v duchovní říši, nýbrž tady a teď, v tomto životě?

Carol Bowmanová v roce 2003
Carol Bowmanová v roce 2003

Je to možné, říká Carol Bowmanová. Na základě podrobného výzkumu a přímého pozorování velmi malých dětí, Carol ukazuje v této knize, jak je běžné že milovaní příbuzní se reinkarnují do stejné rodiny. Typicky děti — některé už od dvou let, ještě v plenkách — mluví spontánně o intimních detailech ze života člena rodiny, kterého nikdy nepoznaly.

Protože to celé vypadá pro nás všechny, odchované církví a jejím materialismem, příliš fantasticky — je třeba znovu zdůraznit, že jde o reálné příběhy dokázané mnoha svědky!

Tyto zcela reálné příběhy vrhají nové světlo na prastaré otázky rodinných vztahů: Vybíráme si rodiče? Jaké vztahy přežijí smrt? Co se stane s duší po potratu? Bowmanová nabízí naději pro každého, kdo ztratil milovaného příbuzného a touží být znovu s ním.

Pozn. redakce: Ovšem nezapomeňme, že příbuzné potkáme každopádně později v duchovním světě… uvedené případy jsou možná jen zkratkou pro předčasně zemřelé…

Recenze v „Publishers Weekly“

2. 4. 2001 Po vydání knihy Children’s Past Lives, byla Bowmanová zaplavena e-maily od čtenářů, kteří se chtěli podělit o své příběhy. Mnozí hlásili znovuzrození zesnulých příbuzných do svých vlastních rodin; To Bowmanovou zaujalo, vyrazila studovat tento jev, a v této knize představuje svá zjištění.

Jeden příběh podivnější, než druhý, např.: Dědeček se vrátil jako vnuk, potracená dvojčata se narodila sestře matky o pár let později.

Jsou to svědectví jako z pera dramatika — a přesto reálná! Skutečný život překonává všechny spisovatele.

Kniha začíná s opravdu bizarní a mysteriózní premisou: „Co když je nedávno narozené dítě doopravdy pradědeček?“

Bowmanová v případě této knihy neklade takový důraz na důkazy a snaží se prezentovat reinkarnaci jako světonázor: přirozený cyklus života, umírání a duchovního růstu… Tato kniha nezmění něčí názor — věřící budou věřit, a skeptici zůstanou nepřesvědčeni…

-konec recenze-

Shoda s originálním křesťanstvím

Poznatky o cyklech života a duchovním růstu jsou mimochodem ve shodě s originálním křesťanstvím, které nám sepsal Órigenés »

Recenzent končí skepticky a používá klasické (už dávno vyvrácené) protiargumenty skeptiků, kteří tohle moc rádi svádí na představivost dětí…

Čtenář, který si s námi v tomto mnohadílném seriálu prošel všechny důkazy už ale dobře ví, že tyto protiargumenty nejsou pravdivé. Jak dokazuje mj. Ian Stevenson nebo třeba silný příběh Jamese Leningera, Most času.

Opakuje se v těchto vědecky sesbíraných materiálech stále stejná věc — některé věci si děti prostě nemohly vymyslet…

Faktem je, že tato poslední kniha Bowmanové je více populární, méně zaměřená na důkazy… skeptici by proto měli začít knihou z předchozího dílu.

Ti co si dali tu práci projít si spolu s námi důkazy, už vědí, jaká je pravda… Možná mají tyto případy „zrychlených“ reinkarnací v poslední době svůj důvod… a na tomto místě možná není od věci zmínit údaje proroků, kteří říkají něco zhruba v tom smyslu, že žijeme v tzv. „posledních časech“ nebo též na „konci věku“ — což je předpovězeno mj. v Janově Zjevení. Na tomto webu naleznete důkladné analýzy Zjevení, které to potvrzují »

A tito proroci říkají také, že my — co jsme dnes v těle na Zemi — už nebudeme mít příležitost k další inkarnaci před tímto „soudem“.

Zvažte prosím důsledky tohoto tvrzení… pokud by bylo pravdivé… A říkají to velmi mnozí. Mezi ně patří i Pavel Karpeta, který vám navíc dává praktický návod na zrychlený postup v této škole duší na Zemi. Prosím zvažte, zda by nestálo za to, se nad tím trochu pozastavit a popřemýšlet na smyslem toho, proč jsme tady. Co myslíte…?

Návod k poznání skutečnosti… návod k poznání toho, kým je bytost zvaná člověk. K poznání toho proč tu na Zemi jsme »

-pokračování-


Literatura: