Schizofrenie jako jedna z forem energetického vampýrismu… co o ni víte a především nevíte…

Posledně jsme proklepli oblast lidské psychiky týkající se bulimie a anorexie, u níž problém vzniká v důsledku nenávisti lidského ducha k vlastnímu egu, tedy k vědomí fyzického těla a k tělu jako takovému… reakce v komentářích nejsou žádné, asi tahle informace prochází vaším vědomím duše, aniž by zanechala stopu… tak už to u informací, které výrazně kolidují s těmi oficiálními, bývá… mne to už přestalo dávno udivovat…

Dnes se budeme věnovat problému schizofrenie a dalším problémům s ní spojeným… půjdeme ještě dál za rámec toho, co je člověk odkojený moderní vědou připraven akceptovat… což samozřejmě je jedině problém toho člověka, nikoli problém informace, kterou případně odmítá vzít na vědomí…

Opět vyjdeme z mého pohledu na člověka jako vícedimenzionální komplex bytosti s více vědomími aktivně činnými na rozdílných vibračních rovinách… vy, kteří znáte moji práci, již víte, že podkladem pro můj vhled do spleti pochodů lidské psychiky je znalost vzájemných vztahů v lidském mikrokosmu zejména s ohledem na existující či neexistující kompatibilitu vědomí ega a ducha…

V tomto případě, na rozdíl od předchozího tématu o bulimii a anorexii, si již nevystačíme s popisem nesrovnalostí či sporu obou základních vědomí uvnitř lidského mikrokosmu a vlivu těchto nesrovnalostí a sporů na součtovou duši a tím na kvalitu lidského života… budeme se muset podívat do interakcí vědomí více subjektů /více mikrokosmů/ na úrovni astrální /jemnohmotné/ dimenze a jejich výsledného vlivu na psychiku konkrétního člověka v inkarnaci…

Dokážeme si, že to, co „věda“ zvaná psychiatrie ve svých teoriích tříští na kusy, aby se složitě mohla pomocí nepřesných /a mnohdy problematických či dokonce falešných/ diagnóz zabývat každou z těchto částí zvlášť, jsou ve skutečnosti jen méně či více silné projevy téhož fenoménu…

Tím fenoménem je energetický vampýrismus v mnoha svých podobách…

Ale půjdeme na to postupně… abychom nebyli zahlceni mnohdy úmyslně nesrozumitelnými pojmy „jediné pravé lékařské vědy“, podívejme se, co nám řekne o schizofrenii k člověku poměrně přívětivá Wikipedie? … a zde to máme:

Co je schizofrenie podle „vědy“

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí.

Genetika, prostředí obklopující jedince v dětství, neurobiologie a psychologické a sociální procesy jsou důležitými faktory podílejícími se na vzniku nemoci; zdá se, že její symptomy způsobují či zhoršují některé rekreační drogy a předepisované léky. Současný výzkum se zaměřuje na roli neurobiologie, ačkoli dosud nebyla zjištěna žádná izolovaná organická příčina. Mnoho možných kombinací symptomů vedlo k zahájení debaty o tom, zda diagnóza představuje jedinou poruchu nebo řadu nespojitých syndromů.

Hlavní způsob léčby představují antipsychotika, která primárně potlačují činnost dopaminových (a někdy serotoninových) receptorů. Psychoterapie a pracovní a sociální rehabilitace jsou při léčbě rovněž důležité. V závažnějších případech, které představují riziko pro dotyčnou osobu i pro ostatní, může být nezbytná nedobrovolná hospitalizace, nicméně pobyt v nemocnici je kratší a méně častý, než tomu bývalo v minulosti.

U osob se schizofrenií je pravděpodobné, že budou trpět (souběžnými) onemocněními, mezi něž patří deprese a úzkostná porucha.

Co jsou podle oficiální „vědy“ disociativní poruchy

Wikipedie se zmiňuje o dalším typu psychické poruchy, který označuje jako výrazně od schizofrenie odlišnou… k tomuto pohledu na to, co „moderní psychiatrie“ nazývá disociativní poruchou, si níže taky něco řekneme… zatím si ji představme pouze v oficiálním výkladu:

Disociativní poruchy patří mezi psychická onemocnění. Jsou nazývány disociativní, neboť téměř vždy se v jejich případě jedná o disociaci od pacientovy osobnosti, nebo jeho minulosti, případně její úplné odvržení. Disociativní onemocnění přicházejí v mnoha formách, z nichž nejznámější je zřejmě mnohočetná porucha osobnosti. Samotný proces disociace je v moderní psychiatrii chápán jako obranný mechanismus jedince. Pacienti se disociují většinou od intenzivních negativních často až traumatických zážitků, které takto ze svého vědomí vytlačují do podvědomí.

Vás, které výše uvedené odstavce potěšily a vnesly vám do oblasti psychických poruch výše uvedeného typu jasno, poprosím o to, abyste se právě teď z mého webu vzdálili… nechci vám totiž brát iluze, na které jste zvyklí a případně vás vystavovat nutnosti udělat si vlastní názor…

S vámi ostatními si ujasněme: budeme se zabývat dvěma stavy lidské psychiky, které jsou oficiálně nazývány v prvém případě „schizofrenie“ a v případě druhém pak „disociativní porucha“… jejich „vědecky“ zdůvodněné rozdělení o té první hovoří jako o psychické poruše, v druhém případě pak o psychickém onemocnění… nu což, jsme zase o něco moudřejší…

Tolik má k našemu tématu co říci „oficiální věda“…

A jak je to se schizofrenií doopravdy?

vampire2

Začněme u nám známého energetického vampýrismu… ten stojí na samotném počátku řetězce boje jednotlivých entit zvaných člověk o energii na úrovni lidského astrálního vědomí, tedy lidské duše… klasický energetický vampyrismus v základní podobě se projevuje jako krádež lidské životní energie v mentální a citové oblasti » tak, že agresor uvede svoji oběť do stavu, kdy tato v důsledku jeho psychické či fyzické aktivity upadá do negativních emocí a negativních myšlenek…

ve velmi krátkém časovém intervalu v tomto případě dochází k prudkému snížení vibrací emocionálních a mentálních energií napadeného… „teplo“, jak si můžeme nazvat energii, kterou při tom „podchlazení“ vlastní psychiky ztrácí oběť, plně přijímá agresor a využívá ke své potřebě…

připusťme pro lepší pochopení, že energetický vampýr se chová k oběti podobně jako když byste vy vařící vodu /vysoký vibrační stav „vědomí“ vody/ vynesli na dvacetistupňový mráz a nechali ji prudce zchladit /na nízký vibrační stav „vědomí“ vody/… teplo vodě odňaté se vyzáří do okolí… v oblasti lidské psychiky však fungují mechanismy, které zajistí, že vyzářená psychická energie se stane kořistí příslušného vampýra /či skupiny vampýrů/…

je třeba ještě zdůraznit, že útoky agresora mohou být realizovány jednak podněty z fyzické úrovně, jednak z úrovně astrální /jemnohmotné/…

na rovině fyzických a astrálních útoků v bdělém stavu agresora je — vám znalým mých prací — jistě situace jasná… na úrovni útoků na astrální rovině si dnes zdůrazněme fakt, že mezi akty násilí duše energetického vampýra patří i jeho útoky v období spánku, kdy duše agresora opouští na čas své hmotné tělo a útočí na duši oběti s cílem parazitovat na jeho energiích…

moon-130966427

popis těchto dějů podrobněji najdete v mých statích o spánkové obrně a potížích se spánkem » na tomto webu… konkrétně se jedná se o spektrum potíží uváděných postiženými o tom, že ve chvílích, kdy jsou postiženi nehybností po probuzení, často prožívají pocity, jako když jim někdo sedí na hrudníku /pocity tíhy až pocity dušení/… naprostá většina spících lidí si okolnosti útoků vampýra v průběhu noci, kdy jak agresor, tak oběť spí, nejsou absolutně vědomi…

Co je to energetický vampýrismus?

Energetický vampýrismus klasického typu je tedy pouze o krádežích energií mezi lidmi vlastnícími momentálně lidské tělo… tyto případy jsou z hlediska zdraví postiženého jistě nepříjemné, ale život jen málokdy ohrožující… snižují sice /a mnohdy i podstatně/ kvalitu života oběti, ale jsou velmi lehce a prakticky ihned plně řešitelné osvojením si bezpodmínečné lásky k sobě a kvalitně provedenou mentální ochranou…

Pozn.: Pozor prosím! Skutečně kvalitní mentální ochrana před energetickým vampyrismem je možná jen při uplatnění všech zásad živlové magie… mentální ochrana je také slabě nebo vůbec účinná v případech, kdy není mezi vašimi „Já“ a „já“ vztah bezpodmínečné lásky a vzájemné spolupráce…

pokud jde o další případ fenoménu možného odběru vašich životních energií — tentokráte ve prospěch lidských bytostí bez těla, které se v mnoha případech rovněž napojují na vaši auru — není tento problém nutno přeceňovat… podle mých zkušeností se v žádném případě nejedná o desítky až stovky těchto bytostí, jejichž odvedení vám někteří „specialisté“ nabízejí… navíc vzhledem k velikosti odběru životní energie lidskými vampýry v těle je množství energie ztracené skrze lidské bytosti bez těla obvykle možno považovat za nevýznamné…

poměrně srozumitelná pravidla energetického vampýrismu bytostí bez těla a mé zdůraznění nevýznamnosti pro energetiku mikrokosmu oběti ovšem přestává platit ve chvíli, kdy se dostáváme k případům projevů dalšího stupně energetického vampýrismu, o kterém lékařská věda hovoří jako o schizofrenii…

ano, podstatou schizofrenie je opět energetický vampýrismus… tentokráte ovšem realizovaný vysoce negativně vyladěnou lidskou bytostí bez těla, která se potuluje v přechodovém pásmu bezprostředně v blízkosti naší hmotné reality a zatouží po možnosti alespoň občasného přímého prožívání pro sebe žádoucích energií způsobem, který je jí smrtí vlastního fyzického těla odepřen…

taková řekněme „turboagresivní“ bytost bez těla se pokusí vyhledat lidskou bytost v inkarnaci, která je právě teď nebo dlouhodobě na vibrační rovině duše silně oslabena… pokud takovou bytost najde, pokouší se na astrální rovině, na níž obě duše působí, vetřít se do aurického systému energií jiné silně oslabené duše, majitelky daného fyzického těla, a pokud se jí to podaří, může v různých časových obdobích částečně přejímat řízení celého aurického systému lidské bytosti…

v takovém případě agresorovi již nejde jen o energii oběti, kterou si užívá v poměrně malém množství jako náhražku pro pokrytí potřeb svých žádostí, které uspokojoval za svého života prostřednictvím fyzického těla… chce více, chce prožívat tyto energie přímo naostro, prostřednictvím fyzického těla… a je to právě záliba vampýrských duší v nízkých vibracích, že při tom daný člověk svou duší prožívá smutek, bolest, depresi a neuchechtá se smíchy…

ještě jednou pro dobré pochopení: duše silně negativní lidské bytosti bez těla si prostě vyhledá člověka v inkarnaci, který je z nějakých důvodů na úrovni energií své duše silně oslaben a nedokáže se vždy a všude danému útoku zvenčí ubránit… vetřelecká duše vytlačuje úměrně intenzitě útoku a vlastní síle duši pravého vlastníka fyzického těla na vedlejší kolej a částečně či více přejímá otěže duševní vlády nad konkrétním lidským tělem… a vytváří si ve chvílích částečné vlády nad fyzickým tělem modelové situace, kdy danou oběť přivádí do situací intenzívního prožívání agresivity, násilí, případně depresí a úzkostných stavů, jejichž energií si pak spokojeně užívá…

to docela dobře koresponduje s tvrzením uvedeném ve Wikipedii, kde se při popisu schizofrenie jako psychické poruchy objevuje toto /cituji/:

U osob se schizofrenií je pravděpodobné, že budou trpět (souběžnými) onemocněními, mezi něž patří deprese a úzkostná porucha.

když to srovnáme s „vědeckým“ pohledem tlumočeným nám výše Wikipedií, jde v tomto případě i o další příznaky klasické schizofrenie… připomeňme si:

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí.

původní duše bytosti skutečně díky aktivitě útočníka ztrácí kontrolu nad prožíváním vlastních emocí a vlastními myšlenkami…  a ony sluchové, paranoidní bludy nebo zmatená řeč /slovy ateisticky orientované vědy/ jsou projevy vnitřního sporu duše oběti s duší agresora… takto postižený člověk proto nezvládá sledovat a reagovat na běžné požadavky denního života, protože se jeho duševní úsilí spotřebovává v onom vnitřním sporu s cizí entitou…

Co umožňuje cizí agresivní lidské duši narušit osobnostní identitu oběti?

V zásadě je tento proces iniciuje vše, co snižuje nebo ničí svobodnou vůli dané bytosti v inkarnaci… mnozí rodiče opečovávají své schizofrenické děti, z nichž schizofreniky sami učinili totálním nadřazováním své vůle vůli dítěte… dítě dospívá, osamostatňuje se a vznikající díru v jeho psychice po postupně klesajícím tlaku rodičů vyplní útočně laděná lidská bytost bez těla… a mladý člověk, uvyklý na to, že se nesmí bránit, aby se nestal terčem masivního psychického útoku rodičů, podlehne tlaku oné bytosti a páni v bílém konstatují tuto psychickou poruchu…

v návaznosti na výše uvedená věty si poslechněme, co nám tlumočí Wikipedie /cituji/:

Genetika, prostředí obklopující jedince v dětství, neurobiologie a psychologické a sociální procesy jsou důležitými faktory podílejícími se na vzniku nemoci.

o tom to také je…

akorát tu neurobiologii si mohou strčit za klobouk… ale všímáte si, jak úžasně věci znalí jsou, ti naši doktoři na hlavu?.. ne nadarmo k nim vzhlíží a do ordinací dochází stále více a více lidí… v Americe už prý je co člověk, to psycholog, případně psychiatr… nenechte to u nás dojít tak daleko… dříve než z vás v zájmu svých prebend u nadnárodních farmaceutických koncernů udělají opravdové blázny…

pánové doktoři si už stačili všimnout /pravděpodobně díky dlouhodobému a náročnému pozorování a vyčerpávajícímu procesu vyhodnocování dat specializovanými týmy/ faktu, že /cituji/: „ její symptomy /rozuměj schizofrenie/ způsobují či zhoršují některé rekreační drogy a předepisované léky“… pozoruhodný výkon…

ono to totiž, dámy a pánové, funguje asi takto… věřte nebo nevěřte… duše člověka žije v astrálních /jemnohmotných/ světech mimo inkarnaci chráněna před kontakty s jinak vyvinutými dušemi tím, že světy jsou projektovány jako místo pro život vždy vývojově velmi stejnorodých bytostí… hovořím-li o vývojově stejných bytostech, mám na mysli prakticky shodný poměr vědomí ega a vědomí ducha v duši dané lidské bytosti na konci inkarnace… takže tam podobné útoky nehrozí, útoky podobné energetickému vampýrismu tam prostě nejsou na pořadu dne…

při příchodu do inkarnace tvoří hradbu /proti snadnému pronikání astrálních vlivů výše popisovaného typu/ samotný val fyzického těla jako takového… je to fyzické tělo, které vytváří tento val a chrání vyvíjející se lidskou duši… na tomhle církvemi zkur…… světě je však řada mechanismů, které tento val bráníci duši narušují…

jako každý val zabraňující nežádoucímu vniknutí energií zvenčí, i tento val může být zvenčí pobořen a násilím zprůchodněn… mezi nejoblíbenější způsoby vytváření vstupů do valu lidského těla a tím obnažení vlastní duše cizím vetřelcům patří vedle již zmíněného potlačení svobodné vůle člověka zejména těžké závislosti…

poslechneme-li si znovu onu větu z Wikipedie výše /cituji/:

„zdá se, že její symptomy/schizofrenie/ způsobují či zhoršují některé rekreační drogy a předepisované léky“

už se nebudeme divit, že alkohol, návykové léky a drogy rozhodně patří k těm závislostem, které ochranný val lidského fyzického těla bourají rovnou s rozběhem a pád do rozpolcenosti schizofrenie mohou při vhodných dispozicích člověka docela dobře vyvolat…

musíme držet našim specialistům na lidskou hlavu palečky, aby se co nejdříve probudili a přestalo se jim jenom zdát… už za ty prachy, které nás to jejich snění stojí… a skutek utek…

podívejme se další tvrzení Wikipedie pod heslem schizofrenie /cituji/:

Mnoho možných kombinací symptomů vedlo k zahájení debaty o tom, zda diagnóza představuje jedinou poruchu nebo řadu nespojitých syndromů.

ta debata je k ničemu… ze všeho výše uvedeného jasně plyne, že stav poruchy lidské psychiky zvaný schizofrenie je jen částí fenoménu zvaného energetický vampýrismus a v tomto smyslu představuje jedinou poruchu…

a o tom, že je tomu tak i v případě disociativní poruchy, si řekneme příště…

 -pokračování-

9 komentářů u „Schizofrenie jako jedna z forem energetického vampýrismu… co o ni víte a především nevíte…“

 1. Schizofrenii vidím velmi podobně.

  Ještě k ní vede jedna velice neetická cesta a to je pakt. Této cestě by to chtělo také věnovat pár řádek či spíše článek. Ostatně i psychiatři vypozorovali, že do léčeben se dostává spousta lidí, kteří provozovali jisté typy „černé“ magie. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří volí tuto velice chybnou cestu. Zejména v době, kdy hrozí poslední soud, to znamená automaticky propadnout již teď.

  Následky jsou daleko horší, protože je to vědomý úkon. Duch potom po smrti neodchází do jemu příslušející sféry, ale k tomu s kým pakt uzavřel. Důležité je to proto, protože takoví lidé jsou protlačeni do popředí jako špičkoví zpěváci a potom šíří nežádoucí obrazy a zvukové projevy a zasahují tím nic netušící lidi. A dokonce je někdo schopen zpívat tak, že když se to pustí pozpátku, tak jsou slyšet také srozumitelně slova – od toho kdo je posedl – např. to obsahuje píseň Starways to heaven od Led Zepelin.

  Tady je přímo ukázka na videu několika takových, kteří předvádějí „nepředstavitelné“ manipulace s hmotou. Většina těch nafilmovaných věcí by se dala udělat jen digitální manipulací a ještě by všichni museli být herci.

  Ono stačí se jen setkat s takovou osobou a můžete mít o problémy do budoucna postaráno.

 2. Ještě poznámka k těm živlovým duchům. Přirovnání k personálu hotelu celkem sedí.

  I oni občas dostanou jako odměnu se plnohodnotně inkarnovat na jeden život jako lidské bytosti. Zejména v současné době je mezi námi mnoho žen-rusalek. Rády se inkarnují po trojicích a pak se najdou jako tři nejlepší kamarádky. Jsou takové zvláštní uzavřené a nikdo z lidí je nechápe.

  Je to přímo z vůle „šéfa hostince“ – chcete-li Božské Prozřetelnosti. Taková rusalka má díky svému živlu vody naprosto fenomenální paměť. Jejich současný úkol v tomto světě je zapamatovat si na věčnost současný výkvět lidské civilizace se všemi klady a zápory. Rusalky předpovídají, že lidská rasa jednoduše na Zemi vyhyne!!! Ony vědí více než si lidé dokáží představit.

  K tomuto vývoji by dojít nemuselo, kdyby lidé neničili planetu svoji činností a sami spolu žili v míru. Lidé mají stále šanci alespoň teoretickou udělat upgrade svého vědomí aby byli kompatibilní s planetou Zemí a mohli na ní zůstat.

  Ovšem to neznamená, že by vyhynula genetická entita lidského těla na povrchu této krásné planety Země. Jen duše a duchové již nebudou patřit lidské rase.

 3. upozorňuji čtenáře, že obsah příspěvků v diskusi nemusí být v souladu s názory autora…

  1. Doufám, že je to každému jasné je to, že ten kdo píše pod nickem Jára je někdo jiný než ten kdo vlastní tyto stránky a píše pod uměleckým jménam Ragauaian.

   Rozhodně nemám ve všem pravdu, ale prostě nějakým způsobem vnímám svět a své názory prezentuji a pomocí diskuse se snažím dobrat hlubší pravdy než jsem schopen postřehnout. Některé věci jsem jednoduše převzal z jiných zdrojů a jsem schopen tyto zdroje odkázat.

   Co se týče rusalek, tak se podívejte na toto video.

   Je to skutečná rusalka inkarnovaná v ženském těle.
   Když se na ní podíváte pozorně, tak má energetická těla úplně jinak než lidská bytost. Třeba první čakra odpovídá živlu vody. A pro ty, co to nedokáží vnímat tak se alespoň pokochají pohledem na pěkné ladné ženské křivky. Ale žít s ní by nebylo nic příjemného. Třeba když se naštve tak se náhodně vypínají a zapínají elektrické přístroje v celém okolí.

   To nejsmutnější je to, že spolu ani my nedokážeme spolupracovat. Je velice smutné, že vy tady na Vašich stránkách špiníte islám. Bohužel svět je tak nastaven, že zlo se vždy tímto způsobem zesiluje. Svým způsobem je to hlas „ega“, které se právě snažíte Vaším duchovním směrováním překročit.

   Jediná šance pro muslimy je znovu objevit bílý islám lásky. O súfijcích hovoří třeba Petr Chobot zde. Hovoří o súfijcích a jejich duchovní cestě a meditacích. Žádný muslim se svého náboženství nevzdá. Jejich osudem je transformovat jejich vlastní víru.

   Černý Islám zla byl uměle vytvořen nebo zesílen v USA. Bylo by daleko přínosnější ukázat to pozitnivní v islámu aby bylo k čemu směrovat.

   P.Chobot také popsal jednu z možných budoucností Evropy. Během několika let dojde k občanské válce a lidé budou vražděni islámskými milicemi. Nebude kdo by lidi chránil. Armáda nebude bojeschopná a bude v ní nově naverbováno mnoho muslimů.

   Znovu se otevírá karma Německého národa. Buď němci přivedou na svět stejně zhoubnou ideologii Multikulturalismu, který není o nic lepší než fašismus a nebo tento proces zastaví a tím splatí karmický dluh ze druhé světové války. Musíme v tomto němcům fandit.

   Pokusme se prosím tomuto scénáři zabránit alespoň do té míry, kolik je nám dovoleno. To co už není možno ovlivnit, to musíme být schopni přijmout takové jaké je bez jakýchkoliv výhrad.

   Zakončím svůj text jednou známou modlitbou:
   „Bože prosím dej mi sílu abych změnil, to co změnit mohu, dej mi prosím pokoru abych neovlivňoval to co mi ovlivnit nepřísluší a dej mi prosím moudrost abych obě věci mezi sebou rozlišil.“

   1. Járo, marně hledám ve svém článku, pod kterým jsem našel váš příspěvek, cokoliv na téma muslimů a islámu. Pokud nějak vnímáte svět a chcete prezentovat své názory, dodržte při tom alespoň nějaká pravidla a pište věci tam, kam patří. Pokud reagujete k tématu v tomhle článku svým povídáním o rusalkách, pak vás musím zklamat. Chci vás ujistit o tom, že konkrétně živlová magie je po již pětadvacet let mým chlebem a tvorbou a spoluprací s vlastní myslí stvořenými bytostmi astrálního nebo duchovního světa i ve prospěch svých klientů se zabývám dosti často na to, abych byl k vaší představě rusalek v lidských tělech velmi, velmi skeptický. Rusalka je jednoživlová bytost živlu vody, člověk je bytostí čtyřživlovou. Chybí ji tedy tři živly ke kompletaci lidského těla a to nejpodstatnější: totiž spojení s duchovním částí sebe sama. A ta ji chybí, protože duchovní část jí samotné prostě nikdy neexistovala a neexistuje. Nepřesvědčí mne ani pohled na krásnou tvář na videu.

    Jen pro vaši informaci: ten „ředitel hotelu“ obvykle jen tak nemění pravidla, která existují ve stvoření. Nebo snad v případě, že mu rusalka dá, zaplatí ji v hotelu pokoj a udělá z ní za odměnu hosta? Trochu nechutná představa, nemyslíte?

    Nemíním vyvracet a ani diskutovat ani k vašim jiným poznatkům, které vršíte pod mými texty. Je znát, že pilně sbíráte na všech světových stranách. Už dvakrát jsem vám doporučil, ať si pořídíte vlastní web a píšete své poznatky pro potěchu okolí tam. Byl jsem připraven je do té doby zveřejňovat.

    Ale vy nejenže nedodržujete pravidla /sice nepsaná, ale obecně platná pro diskuse na internetu/, nahazujete zde informace, které jsou místy nejméně jen matoucí a nepravdivé, ale používáte své právo psát v diskusi i ke štiplavým osobním poznámkám na moji adresu.

    A to si prostě nemusím nechat líbit.

    Využívám proto svého práva odebrat vám prostor k diskusi a přeji vám, abyste se svým pojetím bílého islámu lásky uplatnil někde jinde.

    Tady jste definitivně skončil.

    Mějte krásné vánoční svátky a Veselý Nový rok 2016.

   2. PS: Mrzí nás nepochopení ze strany všech, kteří nás obviňují že špiníme islám… my přitom říkáme jen čistou dokazatelnou pravdu, není v tom žádná zaujatost… jen čistá pravda… a ta je taková, že římský cézaropapismus vytvořil islám jako nástroj negativního ovládání. Hlavní cíl Vatikánu přitom byl a je zničit původní křesťanské rukopisy a vyvraždit původní pravé křesťany:

    A pokud osvětlujeme tyto zločiny, není to proto že bychom se v nich chtěli rochnit, to se velice mýlíte. Ale přesně jak kdosi řekl „bude to pravda co vás osvobodí“!!

    Poukazujeme na tyto zločiny, abychom ukázali co se nám ony biblické symbolické šelmy snaží zatajit. Pochopte prosím, my máme rádi všechny lidi, zato ale kritizujeme negativní manipulační systémy vedoucí ovečky na široké cestě do nikam… máme je snad ty pekelné systémy za jejich protilidské jednání chválit?

 4. V druhém článku(pod kterým není diskuze) je pod tématem o léčení psychofarmaky dvakrát napsaná tatáž otázka…ALE ZA JAKOU CENU?Přesně tak,trefné,naprostý souhlas..Zažil jsem to na vlastní kůži s členem rodiny.Už 20 let žije střídavě ,,normálním životem“ a pobytem na psychiatrii,kdy byly kromě schizofrenie diagnostikovany i další poruchy.Léčení patáky,injekcemi,elektrošoky napáchali na dotyčné neuvěřitelnou spoušť.Troska,ale total….Naprostá změna osobnosti,manipulovatelná bez jakéhokoli vzdoru,bez vlastního názoru,chodící živá mrtvá,obranný val zdemolovaný,pravidelné recidivy..Tohle je výsledek léčby nejmodernějšími prostředky psychiatrie.Směšné a zároveň do pláče…Jenom jeden malý postřeh na závěr.Byl jsem osobně při tom,kdy najednou dotyčná začala trpět akutními příznaky a ataky.Nic lepšího mne nenapadlo a podal jsem ji Krizové esence od dr.Bacha.Během krátké chvíle ataky zmizely a po dalším podání esence se chování otočilo o 180° a během další hodiny se stav normalizoval a komunikace byla na úrovni před atakem..

  1. Děkujeme za hezký příklad z praxe… ano, je to tak a na tomto webu máte k dispozici informace o tom co se té psychice skutečně děje. Snad jen bychom mohli ještě dodat že jediné skutečně trvalé řešení je vlastnoruční práce na své psychice směrem k sjednocení sebe-sama na Kristovské úzké cestě…

   http://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

   http://www.ragauian.cz/chcete-vzit-svuj-zivot-tady-a-ted-do-rukou-sami-a-udelat-s-nim-neco-podle-vlastnich-predstav-10/

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-kym-byl-pisatel-tomasova-evangelia-muzeme-mu-verit/

  2. Jardo, díky za váš příspěvek… ano, popisujete reál toho, co uvádím jako teorii dění v případě klasické schizofrenie… možná jsem ještě dlužen čtenářům článek o tom, jak je možno léčit a vyléčit schizofrenii… napíši to, určitě to napíši… ale pro teď krátce řečeno: je prostě zapotřebí posílit pozici té „domácí“ duše vůči duši útočníka… pomoc může být dvojí… buď k tzv. duši přijde přes vědomí fyzického těla /ega/, nebo přes nadvědomí ducha… ve vašem případě potvrzujete úspěch v prvním případě… může být, věřím vám, ale nejsem expert na tuto stránku pomoci… já to řeším tím, že naučím ducha postižené osoby, aby miloval své hmotné „já“ a tím ozdravil a posílil duši oslabenou konfliktem těchto svých dvou částí… je ovšem nutno dodat, že pokud rozpad osobnosti zajde příliš daleko /ten val vnitřního hradu je z velké části rozvalen/, je šance pomoci již spíše teoretická… je to každpádně léčitelné /a velmi dobře/ v počátečním stadiu… kolik byste řekl, že moji pomoc vyhledalo lidí s tímto problémem za deset let mé dřívější práce?.. dva… oba dopadly úspěšně… ostatní kráčí cestou k sebezničení ve svěracích kazajkách psychiatrů… smutné, viďte?..

Komentáře nejsou povoleny.