Alex_Grey-Psychic_Energy-576

Energetika lidského těla: Co jsou čakry? Co znamená jóga? Je toto poznání v rozporu s vědou, nebo je to skutečná realita? Víte v čem je největší omyl jógy a hinduismu?

Často zde mluvíme o energiích v duši a v lidském těle a také často opakujeme, že pro opravdové (gnostické) Poznání je třeba si spojovat střípky informací v jeden celek — a přesně proto se nyní nejdříve podívejme, co nám na téma energie těla a duše říká materialistická encyklopedie:

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory tzv. prány v lidském organizmu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy. … atp. atd.

Materialisté se nám snaží nakukat, že duchovní učení je „vědecky“ vyvráceno. Ve skutečnosti není pravé duchovní Poznání v rozporu s vědou, problém je pouze v materialistickém náboženství a ve fanatickém, dogmatickém výkladu vědy. Dodejme že deformace vznikají i samotným předáváním duchovních poznatků žákům a časem dochází k informačním „šumům“. To se bohužel stalo i v jógovém učení, jak si ukážeme dále.

Poznámka: Zmíněná energie, nazývaná „Prána“ v jógovém učení, podle všeho odpovídá energii zvané „Čchi“ v Taoismu, což je sama původní [lépe řečeno zdrojová] síla »

Ilustrace: Miroslav Kemel
Ilustrace: Miroslav Kemel

Pravděpodobně nejzábavnějším příkladem materialistického fanatismu jsou neználci, údajní vědci, ze spolku Sysifos, kteří ještě i dnes mystifikují a manipulují lidičky a tváří se přitom strašně důležitě „vědecky“. Sysifovci veřejně na svých oficiálních stránkách tvrdí např. následující. Citujeme:

…představa o čakrách patří do mystické indické filosofie a nemá žádnou oporu v biologických poznatcích. Nic takového jako čakry v těle neexistuje. Veškeré léčitelské metody, odvolávající se na čakry, jsou pouhým šarlatánstvím. … atd.

Největší materialistická manipulace

Vidíme zde zas a znovu typickou materialistickou mystifikaci, která se nám snaží nakecat, jakože prý „když něco nedokážeme změřit, tak to neexistuje“ :-) Jsou směšní. Tento jejich argument nemá žádnou váhu. Myslící člověk by si měl uvědomit, že my lidé vnímáme jen nepatrný zlomek spektra vibrací… a jen o něco málo více vidíme pomocí přístrojů…

Tudíž je zcela zřejmé, že tito sysifovci jsou v rozporu s logikou i se základními vědeckými pravidly — neschopnost současné „vědy“ změřit energie těla a duše, v žádném případě nemůže dokázat neexistenci těchto energií. A naopak existuje mnoho nepřímých důkazů, které dokládají energetickou podstatu lidského vědomí, těla a duše. Ve skutečné vědě se při vědeckých výzkumech mnoho věcí měří nepřímo »

Těmi nepřímými důkazy může být mj. zdravotní stav člověka, který je ovlivňován psychickým (energetickým!) stavem vědomí. Ten důkaz může najít každý sám v sobě!

Nehledě na to, že skutečná věda (kvantová fyzika) již dávno objevila, že sama hmota je jakoby upletena z energetického vlnění a mohli bychom říci že v podstatě neexistuje. Pro zvídavé jsme přehled důkazů shromáždili v našem seriálu o podstatě reality »

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací. — Dále, je třeba si uvědomit a ZDŮRAZNIT: Spektrum pokračuje dál a dál vlevo i vpravo od grafu, nejsou zde zakresleny rozhodně všechny existující frekvence! — Odtud plyne i další fatální materialistický omyl, když se lidem pokoušejí nakukat, že prý co oni nedokážou změřit, tak to prý neexistuje. Jsou trapní jako sáňky v létě ;-)

Čakry podle jogínské tradice

Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá energetická centra ovládající tělo i prostor mimo něj. V těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu. Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují až nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. U současného člověka je již všech 7 čaker dvojitých a mají přední a zadní aspekt. 7 čaker je spojeno se 7 vrstvami aury »

Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.
Energetické dráhy a energetická centra (čakry) v těle člověka. Znalosti těchto energetických linií využívá také akupunktura — ovlivněním energie v určitých bodech pomocí zapichování oněch známých jehliček ovlivňuje energeticky propojené orgány. Nakreslil Alex Grey.

A co je to vlastně jóga?

Připomeňme si i tento základní pojem, jelikož jeho význam je v tomto temném světě rovněž degradován — a navíc se dnes módně a většinově praktikuje jen jako jakési gymnastické cvičení ;-) Encyklopedie nám říká:

Jóga (v dévanágarí योग, v původním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení) — jde tedy o obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (paramátman = Brahman = Brahma). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: Připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout. Nejstarší zmínky o józe pocházejí z bráhman (900 až 500 př. n. l.) jako o asketických praktikách světců. Nejznámější zmínky o józe pocházejí z Bhagavadgíty (200 př. n. l.) a Pataňdžaliho jóga súter (300 až 200 př. n. l.). …

Největší omyl jógy a hinduismu

Vidíme zde úžasnou a naprosto nejzákladnější pravdu, která mluví o potřebě „obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (Brahma)…“ To je také přesně to, k čemu vám ragauian.cz poskytuje návod — jak sjednotit sama-sebe a vrátit se zpět do Jednoty »

Ale… pokud čteme encyklopedii dále, okamžitě vidíme zásadní omyly. Dále popsané principy již v této době neplatí a lidé jsou přebíráním těchto východních způsobů sváděni na širokou cestu, která je k žádoucímu cíli rozhodně nedovede! Citujeme:

Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha). Podle filosofie jógy je pravou podstatou života věčné bytí (sat), vědomí (čit) a blaho (ánanda). …

Je sice pravda že „pravou podstatou života je věčné bytí“, nicméně v žádném případě nejde o nějaké sebeobětování nebo překonání ega! Naopak! Skutečným cílem je sjednocení sama-sebe a návrat do Jednoty sebe-sama zvyšováním vibrací a kultivací ega, kdy nakonec dojde k jeho integraci s vyšším Já. Jinak řečeno, nízkovibrační oddělená část Božské Jiskry (ego) se znovu-sjednotí a splyne se svou vysokovibrační částí (duchem) »

Ve dni, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte?  (Tomášovo evangelium)

Umělecká vizualizace energetických čakrových center na základě svědectví jasnovidců
Umělecká vizualizace energetických čakrových center na základě svědectví jasnovidců

Chakra-Illustration

 

Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním...
Povšimněte si prosím prostorové lokalizace čaker, která se evidentně shoduje s lokacemi žláz s vnitřním vyměšováním…

Kořenová čakra

 • Název: Múládhára, kořenová čakra
 • Umístění: V poloviční vzdálenosti mezi řitním otvorem a šourkem, popř. na zadní straně děložního hrdla.
 • Barva: červená, rudá
 • Vůně: cedr, hřebíček

První čakra je spojená se zemí, její energií a s činnostmi, které se zemí souvisí. Může to být zemědělství, ale také např. činnosti nazývané jako konzumní způsob života. Je spojena s prožíváním nejzákladnějších aspektů existence jako je potřeba jíst, pít, být v bezpečí nebo v teple. Zablokovaná první čakra způsobuje, že má člověk málo síly — fyzické, duchovní i duševní.

Sakrální čakra

 • Název: Svadhišthána, sakrální čakra
 • Umístění: Zadní aspekt leží u dolního konce páteře, přední aspekt nad ohanbím (centrum kříže)
 • Barva: oranžová
 • Vůně: ylang-ylang, santal

Někdy se též hovoří o sexuální čakře. Má na starosti emoce, mezilidské vztahy, sexuální energii a tvořivé síly. Zablokování v této čakře způsobuje sexuální chladnost a potlačování emocí, ale platí to i opačně, potlačování emocí zablokuje tuto čakru.

Solar-Plexus čakra

 • Název: Manipúra, solar-plexus čakra
 • Umístění: Zadní aspekt se nachází na úrovni solar plexu na vnitřní straně páteře, přímo za solar plexem, přední aspekt leží na solar plexu.
 • Barva: žlutá až zlatožlutá
 • Vůně: levandule, rozmarýn, bergamot

Je sídlem vůle, citových vazeb a mentálních pochodů osobnosti. Zablokování vede k pocitům ztráty odvahy, porážky, ztráty svobodné vůle, vytváření falešných představ a negativních myšlenkových konstrukcí.

Je to přesně tak, jak vám ragauian již dlouho ukazuje, tzv. toto sídlo osobnosti je sídlem ega — a přesně s tímto vědomím ega je nutno pracovat za pomoci kristovské lásky k sobě-sama, pokud chcete skutečně účinně ovlivnit energetický stav své duše.

Proč? Protože ego pracuje především v podvědomí — a lidé nad ním nemají vědomou kontrolu. Proto je kristovská láska nejúčinnějším prostředkem, jak „uzavřít mír v jednom domě a získat sílu pohnout horou!“

Srdeční čakra

 • Název: Anáhata, srdeční čakra
 • Umístění: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.
 • Barva: zelená, růžová, zlatá
 • Vůně: růžový olej

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Krční čakra

 • Název: Višúddha, krční čakra; komunikační centrum (čakra)
 • Umístění: Zadní aspekt leží na spojnici páteře a medully oblongaty, v cervikálním pletenci přímo za krční jamkou, přední se nachází na ohryzku.
 • Barva: světle modrá, stříbrná, zelenavě modrá
 • Vůně: šalvěj, eukalyptus

Na starosti má komunikaci a projevy vůle v životě. Zablokování vede k neschopnosti se vyjádřit — vady řeči i prázdné myšlenky.

Čelní čakra

 • Název: Ádžňá, čelní čakra
 • Umístění: Přední aspekt — na čele mezi obočím, zadní naproti na temeni hlavy (třetí oko)
 • Barva: indigově modrá, žlutá, fialová
 • Vůně: máta peprná, jasmín

Tato čakra se spojuje s intuicí a duchovními silami jednotlivce. Nedostatečná funkce pak vede k přízemním myšlenkám a k odmítání duchovna a esoterična.

Temenní čakra

 • Název: Sahasrára, temenní čakra
 • Umístění: Je umístěna na vrcholku hlavy (jako koruna), směřuje vzhůru
 • Barva: fialová, bílá, zlatá, ultrafialová
 • Vůně: kadidlo, lotos

Funkcí sedmé čakry má být příjem energie z kosmu. Je sídlem božské dokonalosti v člověku. Do harmonie se dostane, když jsou v harmonii všechny ostatní čakry.

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>