Fatimské zjevení 3 — stopy kam se podíváš a podezření se mění v jistotu…

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Hlubší zkoumání tohoto fenoménu a poctivé hledání pravdy vede k jednoznačnému závěru: Žijeme v předpovězené době „konce věku“, v tzv. „posledních časech“.

Protože církev neustále sprostě lže o tom co se doopravdy stalo a tato První šelma Janova Zjevení » má navíc zajištěnou podporu i v masomédiích, musíme si znovu připomenout pravdu. Ocitujeme si kousek z webu ČT — a předem nutno říci že už první věta je naprosto lživá:

Přesně před sto lety, 13. května 1917 se třem malým pasáčkům zjevila v portugalské Fátimě Panna Marie.
  • http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2116179-pred-sto-lety-se-pasackum-ve-fatime-zjevila-panna-marie-nyni-je-ceka-svatoreceni

Televizní výrok je lživý, jelikož Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii!

Navíc už dnes zcela jistě víme — díky důkazům, které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!


Pokračujeme v důkladné analýze tzv. Fatimského zjevení. Zdůrazňuji, že soudíme zcela nezávisle, při hledání pravdy se nenecháváme ovlivnit ani církví, ani povrchním materialismem. Nikde jinde nic komplexnějšího nenajdete….

Další citáty z literatury o Fatimě

Podívejme se nyní na dalších pár citátů od pravověrných katolíků i přímých svědků z Fatimy… u těch citátů každý může zcela jasně vidět to, co se církev dodnes zoufale pokouší skrýt…

Povšimněte si prosím sami, co se neustále v úvahách a prozrazených střípcích opakuje…

Cardinal Oddi

It [the Third Secret] has nothing to do with Gorbachev. The Blessed Virgin was alerting us against the apostasy in the Church.

Cardinal Ciappi

In the Third Secret it is foretold, among other things, that the great apostasy in the Church will begin at the top.

Cardinal Mario Luigi Ciappi, nebyl nikdo menší než osobní papežský teolog Jana Pavla II. V osobní komunikaci s profesorem Baumgartnerem ze Salzburgu, prozradil že Třetí tajemství předpovídá mj. že velká apostáze v církvi začne odshora, od jejích špiček, tedy od papeže a biskupů. Viz např. aktuálně současné mariánské modlářství jezuity Františka…

Apostáze je označení pro odpadlictví, neboli zradu církve… vidíme zde přesnou shodu s Janovým Zjevením o Druhé šelmě, které církev lichotivě nazývá nevěstkou — tedy odpadlou nevěrnou ženou, symbolizující církev, která zradila!! Zradila boha, abychom byli přesní.

Páter Valinho

Father Jose dos Santos Valinho is Sister Lucy's own nephew. In a book by Renzo and Roberto Allegri entitled "Reportage su Fatima" [Milan 2000], published—providentially enough—very shortly before the disclosure of the Third Secret vision and the publication of TMF by Ratzinger/Bertone, Father Valinho expressed the view that the Third Secret predicts apostasy in the Church.

Páter Jose dos Santos Valinho, je synovec samotné vizionářky Lucie! Jose dos Santos Valinho v knize „Reportage su Fatima“ jejímiž autory jsou Renzo and Roberto Allegri — těsně před oficiálním zveřejněním již zmíněného padělku Třetího tajemství — rovněž prohlásil že je o předpověď apostáze v církvi…

Jednoduše — shodují se na tom téměř všichni nezávislí svědci… co je ale ještě více pozoruhodné, dokonce i kardinál Joseph Ratzinger (budoucí papež Benedikt XVI.) v roce 1984 potvrdil to stejné: Jde o předpověď krize víry v církvi, tzv. apostázi. Nikdo toto neodvolal, ani samotná Lucie… ačkoliv jinak poměrně často veřejně opravovala mediální chyby ohledně Fatimského poselství.

http://unveilingtheapocalypse.blogspot.co.uk/2011/08/fourth-secret-of-fatima.html

Co jenom mohlo být pro církev natolik nebezpečné, že porušila příkaz Boží matky?

Aby bylo jasno — to, co církev v roce 2000 zveřejnila, v žádném případě nemůže být onen výbušný obsah, který se tak bála a dodnes bojí zveřejnit. Vlastně je to velmi velmi jednoduché: Co tedy mohlo být pro církev natolik nebezpečné, že porušila příkaz Boží matky ke zveřejnění poselství?

Odpověď je velmi prostá — ano, církev zradila Boha — je to apostáze takového rozsahu, že si ji žádná z poctivých oveček pod jhem Vatikánu nedokáže představit ani v nejšílenějším snu. Ti, kteří vědí koho označuje Janovo Zjevení za Dvě šelmy » nejspíš už mají jasno. Ostatním nyní napovím…

A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická otřesná ohavnost je již mezi námi. ! A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Pope Francis hold statue of Mary during Mass at Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida
Slovo OHAVNOST má v biblické češtině zcela jasné souvislosti. | Pope Francis hold statue of Mary during Mass at Basilica of the National Shrine of Our Lady of Aparecida

Je to přesně to poselství, které několikrát bylo znovu-sděleno přes různé proroky a je to přesně totéž, které obviňuje církev ze zrady boha — tj. apostáze — proto nikdy nebylo zveřejněno!

Papá Francis po 2000 letech říká pravdu?!

Dokážete si představit, že by papá Francis vystoupil ve Vatikánu s prohlášením, které by znělo nějak takto: No víte, po dva tisíce let vám lžeme, ono to bylo s tím Ježíšem trochu jinak, on se nenarodil z panny » bohem se stal až o svém křtu a vlastně ani neumřel na kříži. No prostě: církevní zpovědi, křty, poslední pomazání smrtelně nemocných a mše za vaše zemřelé nemají vůbec žádný význam před Vším co jest. Vymysleli jsme si to, aby církev mohla fungovat jako císařův nástroj moci a manipulace s poddanými » A jak vám slibujeme ten věčný život… no ten vám už vůbec nemůžeme zařídit, no to víte na své karmě musí každý zapracovat sám osobně » No a Mariánský kult je ve skutečnosti porušením Desatera » ale jinak pohoda…. Tak dobrý jo?

Omlouváme se za těch pár vašich upálených příbuzných i za toho roztomilého fašounka Mussoliniho, Franca i za Hitlera » co mu naši přátelé soudruzi jezuitci pomohli k moci… omlouváme se za ty původní Kristovy vědomosti, skutečně vedoucí k věčnému životu, ano, ty co jsme před vámi zatajili, abychom vám mohli bez problémů vládnout… Co sme si, to sme si, jedem dál, zapomeňte, OK? Kdo z vás se dnes půjde vyzpovídat jako první? …

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany
Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn’t understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

Pravé Fatimské poselství Boží matky bylo znovu-sděleno přes slovenskou prorokyni

Ne, ne, ve Fatimě se rozhodně nezjevila panenka Marie

Právě proto, že byla Fatima tak významným proroctvím… právě proto se stala předmětem nejsilnějšího utajování a falšování. Nemá cenu se hlouběji zabývat tím, co bylo zfalšováno… začnu proto pravděpodobným pravým obsahem 3. proroctví, které bylo několika různými proroky znovu-sděleno. Použiji verzi slovenské prorokyně Makedonové, která už roku 1998 osvědčila svou přesnost informací o Ježíšově narození — informací, která je v dokonalé shodě s nejmodernějšími výzkumy, např. tím, co o Ježíšově životě publikoval v r. 2006 J.D.Tabor. Více informací zde »

Pak vám předložím důkazy o tom, že tato verze je ve shodě, jak s biblickými proroctvími, tak s mnoha hmotnými indiciemi, které prosákly z Vatikánu…

Je velmi zábavné pozorovat, jak si spousty nesrovnalostí ve zfalšované papežské verzi fatimského proroctví všimli i ti nejkonzervativnější a nejfanatičtější katolíci, aniž by tušili co činí. Ještě zábavnější přitom je, že tito fanatici se často dohadují, domýšlejí, že současná církev zradila své středověké ideály… vedle jak ta jedle… nemají ani tucha že je to vše mnohem mnohem horší, že ona apostáze, tedy zrada Boha, sahá až do 3. století. V mnoha případech by se rádi vrátili do nejtemnějšího období lidských dějin, do období, kdy Kristova nauka byla brutálním způsobem zohavena a zmrzačena na maximum… tím nechci říci, že by se to nějak významně zlepšilo v poslední době. Všechny aktuální modernizační snahy jsou jen kosmetické, nepodstatné a ovce jsou dále vedeny širokou cestou do nikam :-(

Padla, padla ta veliká říše Babylon
a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů,
doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.18

Každopádně, církev nepřijala svou zodpovědnost, neprojevila snahu o nápravu a proto nastal čas, kdy musí odkráčet do propadliště dějin. Zamávejte na rozloučenou Františkovi, poslednímu papeži na Konci časů » dokud jestě můžete!

Obě Kristovské osobnosti — Ježíš i Syn člověka — jsou v Bibli předpovězeny

Pravé 3. Fatimské proroctví je upozorněním na příchod Imanuela, alias Syna člověka

Prorokyně Makedonová ukazuje, že v bibli jsou zřetelně popsány a předpovězeny obě Kristovské osobnosti, jak Ježíš, tak i Syn člověka nazývaný též Imanuel. Vysvětluje také, že pravé poselství 3. Fatimského proroctví (tajemství) je právě upozorněním na příchod onoho Imanuela, alias Syna člověka.

Ano milí čtenáři, není to samozřejmě náhoda. Není to náhoda, že Makedonová poukazuje na stejnou věc jako všichni nezávislí svědci Fatimského případu. Jen k tomu používá jiná slova a jiný úhel pohledu — sdělení je ovšem absolutně stejné: Je tu ohlašováno to stejné, co ve Zjevení i v dalších již zmíněných proroctvích. Je tu ohlašován tzv. druhý příchod Krista, alias Syna člověka, alias Imanuela, alias Ducha Svatého. Nejspíše to nebude náhodou… následuje citát:

Co zvestuje tretie posolstvo?

Pravé zjavenia vo Fatime sa odlišujú od všetkých ostatných zjavení týmito troma faktami:

1. Obsah ich posolstiev je úplne odlišný od nepravých zjavení. Aby však tento rozdiel nebol príliš veľký, prekrútili pôvodné fatimské posolstvá a prispôsobili ich obsahu ostatných, falošných.

To najdôležitejšie — tretie posolstvo, ktoré zvestuje narodenie Ducha svätého na Zemi, nemohla cirkev pozmeniť, tak ho radšej pred verejnosťou tají…

2. Vo fatimských zjaveniach sa ukázala duchovná podoba Prakráľovnej stvorenia – skutočná Božia matka, a nie Panna Mária ako v ostatných, nepravých zjaveniach.

3. Zjavenia vo Fatime boli sprevádzané mimozemskými úkazmi, ktoré chýbajú nepravým zjaveniam, lebo tie pozemský mág nedokáže napodobniť. Hoci vie pracovať s ľudskou predstavivosťou a vsugerovať jej svoje ilúzie – obrazy duchovných osôb, nedokáže pohnúť nebeským telesom – Slnkom, lebo toho je schopný len Stvoriteľ. Tesne pred zjavením sa Prakráľovnej vo Fatime sa Slnko rozkmitalo do rôznych smerov a jeho asi 15 minútový tanec videli všetci prítomní, aj ateisti, teda nielen tí, ktorí videli aj zjavenie. To dokazuje, že pohyb Slnka nebol len ilúziou, ale skutočnosťou.

Pozn. redakce: Nutno připomenout také úžasný efekt energetického působení tzv. Slunečního zázraku — projevila se zde fyzicky obrovská energie, která vysušila nejen šaty promočených lidí, nýbrž i bahno na zemi…

Izaiáš predpovedal príchod oboch Božích synov na Zem

Jediný zo starovekých prorokov, ktorý predpovedal príchod oboch Božích synov na Zem, bol prorok Izaiáš. Hoci nespomínal Ježiša po mene, jeho život, poslanie i tragickú smrť presne opísal v postave, ktorú nazval Pánov služobník (Izaiáš, kap. 42, 49, 50, 52, 53):

Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som vložil na neho, prinesie právo národom. Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy.

Ja, Hospodin som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu nedám inému ani svoju chválu modlám. 
(‭Izaiáš‬ ‭42‬:‭1-4, 6-8‬ SEB)

http://bible.us/465/isa.42.1-4,6-8.seb

"Povedal: To je málo, že si mojím služobníkom, aby si povzniesol Jákobove kmene a priviedol späť zachránených Izraela. Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.

Takto hovorí Hospodin: V čase priazne ti odpoviem a v deň spásy ti pomôžem. Ochránim ťa a ustanovím ťa za zmluvu národa, aby si pozdvihol krajinu a vrátil spustošené dedičstvo. Aby si povedal väzňom: Vyjdite! A tým, čo sú v tme: Ukážte sa! Pozdĺž ciest sa budú pásť a na všetkých holiach budú mať pastvu." 
(Izaiáš‬ ‭49‬:‭6, 8-9‬ SEB)

http://bible.us/465/isa.49.6,8-9.seb

Druhého Stvoriteľovho syna, Ducha Svätého, spomína prorok Izaiáš pod menom Imanuel. Upresnil, že sa narodí tesne pred súdom ľudstva (Izaiáš, 7.kap. 14. až 17.verš).

Pozn. redakce: Řekli jsme si už, že prohlášení Marie za pannu je velký podvod » Prostý fakt, že Marie byla jen lidskou ženou, je dokonale v souladu s tímto tvrzením Makedonové… a následující úryvek se rozhodně nevztahuje na Ježíše!

14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 15 Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. (Izaiáš 7:14-17SLB)

https://www.bible.com/en-GB/bible/644/isa.7.14-17.slb

Po Ježišovej tragickej smrti, nadiktoval Boh apoštolovi Jánovi nové proroctvá, ktoré tvoria záverečnú kapitolu Biblie pod názvom Zjavenie Jána alebo Apokalypsa. Obsahujú symbolicky naznačené budúce udalosti ľudstva.

Spomína sa tam aj narodenie Imanuela, tj. Syna človeka, nie Ježiša

Rodící žena a drak

1 A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5 A porodila syna – muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní...

13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14 Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.12.csp

Cirkev však tento symbolický opis jeho narodenia a vlády vykladá po svojom, vraj je to opis narodenia Ježiša. Tvrdí to napriek tomu, že v úvode Apokalypsy je jasne napísané, že zjavuje deje, ktoré sa majú ešte len stať. Keďže Apokalypsa bola spísaná približne sto rokov po Ježišovej smrti, vylučuje to opis jeho osoby.

Pred smrťou oznámil Ježiš svojim apoštolom, že po ňom, tesne pred súdom, príde Tešiteľ, Duch Pravdy, Duch Svätý, aby poučil ľudí o Božej Pravde.

Nikto predtým zo starovekých prorokov nezvestoval Ducha Pravdy, lebo jeho príchod je náhradou za predčasne ukončené poslanie Ježiša.

Napriek tomu, že táto pasáž o ďalšej Božej pomoci je dodnes v Biblii zapísaná (Jánovo evanjelium, 14. kap., 15.-26. verš), cirkev jej zreteľný obsah vykladá rôznymi spôsobmi, len nie ako opis príchodu skutočnej Božej osoby na Zem:

15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.
16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás... 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (Ján 14:15-26)

https://www.bible.com/en-GB/bible/644/jhn.14.15-17,26.slb

Syn Svetla, Tešiteľ, Duch Pravdy, už žil na Zemi

Pozn. redakce doplněna 10.5.2015: Prosím pěkně a naléhavě ty, kdo chtějí doopravdy pochopit, jakou informaci jim tady a teď předkládáme — ty prosím o důkladné zamyšlení nad prorockým časovým údajem „tisíc dvě stě šedesát dní“ resp. „čas a časy a půl času„, který jsme zmínili v první části seriálu o Fatimě. Je to údaj ze Zjevení 12:6 a 12:14. A tento údaj je rovněž tak identický s časem, který platí pro První šelmu, jak jsme už dříve na tomto místě analyzovali v textu o Dvou šelmách » Zpětně mi dochází, že toto časové určení přesně koresponduje s tím, co zmíněná prorokyně píše dále:

V roku 1875 sa inkarnoval do najduchovnejšieho národa, v tom čase to bol nemecký, Abd-ru-shin — v preklade jeho meno značí Syn Svetla, teda Boha. Žil pod civilným menom Oskar Ernst Bernhardt. Napísal knihu „Vo svetle Pravdy“ s podtitulom „Posolstvo grálu“. Autor priniesol na Zem komplexné poznanie o večných zákonoch a skladbe stvorenia, ktoré bolo dovtedy neznáme a neúplné.

Prakráľovna sa zviditeľnila v roku 1917 v portugalskej dedinke vo Fatime, aby oznámila zvesť, že na Zemi žije a pôsobí Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy, ktorý napíše Novú Bibliu.

Prakráľovnú — tj. Božiu matku vo Fatime nemohol vidieť žiadny človek, iba tri deti, ktoré sa na tento účel narodili na Zem.

Videli ju však iba duchovným zrakom, nie hmotným. Mali sprostredkovať jej posolstvá ľuďom ešte v detskom veku, aby neboli ovplyvnené žiadnymi cirkevnými poznatkami, dogmami a autoritami. Ich pravdivé výpovede však cirkev prekrútila a vyslala do sveta znevažujúce výmysly, ktoré sú obsahom takmer všetkých kníh o zjaveniach.

Svet sa miesto vedenia Božím synom, ktorého moderné učenie je obsiahnuté v Posolstve Grálu, necháva viesť radšej nepravými zjaveniami, hoci ich posolstvá nemajú nič spoločné s Božími pravdami a reálnym životom.

Pravé tretie posolstvo: Nový príchod Ducha svätého na Zem

Keď temní predstavitelia cirkvi znova oklamali svet a znemožnili spoznanie a účinkovanie aj druhého Božieho Syna na Zemi, oznámil Stvoriteľ nový príchod Ducha svätého na Zem, Bibliou zvestovaného Kráľa tisícročnej ríše. Túto správu predniesla Prakráľovná v treťom fatimskom posolstve. Aby nedošlo k jej skomoleniu, mala ju najstaršia z detí, Lucia, napísať do listu a v zalepenej obálke odovzdať pápežovi. Jeho nástupca ho mal otvoriť a zverejniť svetu až v roku 1960. Nový pápež aj s niektorými cirkevnými hodnostármi ho v uvedený čas otvorili, ale svetu jeho obsah nezverejnili.

http://www.biela-holubica.sk/sk/3fp/tretie-fatimske-proroctvo-cast-1.html

A celý svět jde za tou šelmou…

Tato Makedonová, jejíž sdělení o Ježíšově narození vydané v r.1998 bylo velmi přesně potvrzeno prací vědce Tabora z r.2006 » tato prorokyně vydává svědectví také o Fatimském proroctví — a její svědectví je v perfektní shodě s mnoha dalšími nezávislými svědky… některé jsme již zmínili, další ještě přijdou. Je jich neskutečně mnoho… a všichni dokolečka mluví různými slovy o tom stejném:

Žijeme v POSLEDNÍCH ČASECH a na nejvyšší místa v církvi pronikne ANTIKRIST…

Ano — jde skutečně o výjimečné sdělení shůry, které se církev ze všech sil snaží překroutit do podoby banálního modlářského zjevení a žvástů o ničem… a je s podivem, že jim to většina oveček stále žere… nikdy bych si nemyslel že antikrist může být mezi lidmi tak populární… přesto se to děje před našima očima, za bílého dne… celý svět jde za tou šelmou!

6 000 000 were expected to come to see Pope Francis saying Mass in Manila, the Philippine capital, 2015
6 000 000 were expected to come to see Pope Francis saying Mass in Manila, the Philippine capital, 2015
»Infant of Prague« is held up by a devotee as the crowd waits for Pope Francis to arrive at Santo Tomas University, 2015, photo: dailymail.co.uk
»Infant of Prague« is held up by a devotee as the crowd waits for Pope Francis to arrive at Santo Tomas University, 2015, photo: dailymail.co.uk

-pokračování-