Vznik křesťanství, skutečný Ježíš a víra aneb Bůh neporušuje své přírodní zákony. Kdo byl otcem žida Ježíše doopravdy?

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

Existoval skutečný historický Ježíš? Ano či ne? Je pravda co nám předkládají církve k věření? Pro mne samotného bylo naprosto neuvěřitelné, když jsem zjistil, že jisté ztracené zlomky informací o Ježíšově době se dostaly nedávno na světlo světa a jejich poskládáním v kombinaci s klasickými historickými zdroji lze získat znatelně podrobnější obraz reálné osoby Ježíše a jeho rodiny — o dost podrobnější a o dost reálnější než ten který nás naučili. V to jsem na začátku svého pátrání vůbec nedoufal.

Nové vědecké důkazy o Ježíšově hnutí

Ano, až neuvěřitelně podrobný obraz na který se můžete těšit v pokračování našeho pátrání. Jedna věc mne ale stále zaráží: Člověk by přirozeně očekával že církev — která sama sebe prohlašuje za Ježíšova zástupce na Zemi — tato církev by přece měla vědecko-historické výzkumy, které potvrzují Ježíšovu skutečnou existenci, hlasitě a s fanfárami vítat! Namísto toho ona církev tyto výzkumy okatě ignoruje, případně přímo popírá… tento fakt je velmi pozoruhodný… nevím jak vás, ale mne osobně nutí k zamyšlení proč? To je ostatně mým cílem v celém tomto seriálu: Najít důvody proč?

Apropo, mimochodem: Intuice mi říká že jde vlastně o dokonale analogickou situaci, kdy vědecké výzkumy a seriózní svědectví dokazující existenci duše… jsou opět církvemi ignorovány a popírány… Vždyť církev by měla jásat — že má konečně argument proti oponentům, kteří jí vyčítají slepou víru v boha a v neviditelnou duši.

Mám na mysli mj. práce lékařů, kteří zcela seriózně doložili stovky svědectví o zážitcích ve stavech blízkých smrti (NDE). Je doloženo, že se neustále opakují jisté prožitky lidí ve stavech, kdy lékařská věda mluví o smrti těla — a tyto příběhy a informace nelze vysvětlit náhodnými halucinacemi, kterými se materialisté snaží věc zamést pod koberec. Je mimochodem velmi zábavné pozorovat, jak materialista vše čemu nerozumí v psychice svede na halucinace — přitom vlastně neví co to je, nerozumí tomu jevu — snaží se jej neuměle vysvětlit např. tvrzením, že mozek náhodně splétá kousky obrazů — vůbec mu přitom nevadí že je věrohodně doloženo, že lidé fyzicky mrtví viděli děje probíhající v době kdy byli lékařsky po smrti, nevadí mu že děti neovlivněné jakoukoliv ideologií nebo náboženstvím vypráví o stejných jevech a vidí věci s kterými neměly v životě nic společného…

Proč nejsou tyto důkazy církvemi hlasitě vítány?

Cítíte to také? Na světlo světa vycházejí svědectví o existenci duše existující samostatně mimo tělo a církev to nejen nezajímá, ona to dokonce popírá… viz např. Moodyho svědectví v knize Život po životě. Aby bylo jasno — tohle jsem si nevycucal z prstu, je to jen jeden z mnoha mých smutných zážitků, kdy jsem byl poctivými katolickými bratry a sestrami pokárán za čtení závadné literatury… Něco tu řádně smrdí vážení!

Opět mohu každého čtenáře s láskou k pravdě poprosit jen o to, ať si sám se svým svědomím zkusí popřemýšlet a v duchu zodpovědět na tyto kardinální otázky. Jaké důsledky z toho lze vyvodit? Je jen na Vás samých, zda chcete poznat pravdu o životě doopravdy… nebo zda se nadále raději necháte zavírat v oné pomyslné myšlenkové kleci…

Kristovo učení a jeho život na Zemi je nezpochybnitelným faktem

…jedním dechem je ovšem třeba dodat, že jeho životní příběh byl zdeformován a cenzurován k nepoznání!

Ptáte se proč? Aneb jaký je motiv toho zločinu? Jako správní detektivové se v našem mnohadílném pátrání musíme ptát: Jaký je motiv takového jednání? Proč by sakra církev měla chtít cenzurovat učení toho, jehož jména má plná ústa a za jehož obhájce a následníka se vydává?

Odpověď není až tak těžké naleznout… jednoduše proto, že původní, originální Kristovo učení vede k absolutní svobodě člověka.

Člověka, který pozná sám-sebe
a smysl toho proč tu na Zemi je.

A tohle je vlastně jediný podstatný poznatek, který by člověk měl znát. Podrobnější rozbor a návod k tomuto klíčovému poznání sama-sebe můžete najít v našem paralelním seriálu aneb Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí »

Takový vědoucí člověk ví, že je zodpovědný jen sám sobě a je absolutně nemanipulovatelný — to se ovšem logicky nehodí do krámu těm, kteří chtějí lidstvo zotročit — toto je pravý motiv páchaného zločinu. Důkazů pro tento zločin jsme v tomto seriálu, v tomto našem detektivním pátrání, nasbírali již tolik, že můžeme jít rovnou k soudu. Jistota je 100%.

Další dodatečné důkazy o cenzuře Kristova učení

Vzhledem k tomu, že prostá pravda je už téměř 2000 let zamlžována a snaha o zatajení původních Kristovských znalostí pokračuje se stejnou intenzitou i nadále, pokusíme se najít ještě další důkazy. Mé detektivní pátrání mne nakonec přivedlo k dalším — a velmi čerstvým archeologicko-historickým důkazům. Bez obav nyní prohlašuji, že mám k dispozici ne 100%, nýbrž 200% důkazů, které spolehlivě stačí k soudnímu obvinění těch, kteří se před námi snaží skrýt pravý stav věcí…

Pokud si projdete předchozí díly tohoto seriálu, tak uvidíte jak jsme postupně poskládali řetězec důkazů, který jednoznačně ukazuje, že byla NÁSILNĚ odstraněna významná část původního Kristovského učení. Dokonce je možno prohlásit, že dokumenty z Nag Hammadi samy o sobě stačí jako důkaz pro tvrzení, že původní křesťanství bylo gnostické. A právě tzv. gnóze je tím, co bylo cíleně cenzurováno především… jednou z dobře viditelných stop je historicky doložená likvidace tzv. žido-křesťanských skupin prvotních křesťanů. A toto je třeba zdůraznit — a já vás znovu snažně prosím milí čtenáři — zkuste si prosím sami domyslet důsledky tohoto prostého faktu:

Státním katolicismem byli zlikvidováni prvotní následovníci Krista i s jejich znalostmi! O čem tento fakt asi vypovídá?

-pauza na zamyšlení-

Nejlépe zachovaná část Kristova učení

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammádí
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammádí

Předvedl jsem vám milí čtenáři v minulých dílech Tomášovo evangelium včetně vědeckých a archeologických důkazů pro tvrzení, že ono je tím informačním zdrojem Kristu nejbližším. Důkazy jsou nad Slunce jasné. Předložil jsem vám také jasná fakta svědčící o tom, že postava vypravěče, zapisovatele — je ve skutečnosti Ježíšův bratr Juda Tomáš neboli Juda Dvojče (ten Druhý Juda, prvním je samozřejmě známý Jidáš).

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

Církevní propaganda totiž jisté významné postavy prvotního křesťanství nenápadně zlikvidovala nebo alespoň důkladně zatemnila a neříká nám o nich skoro nic…

Nyní přichází v našem pátrání na řadu další „náhoda“ — právě když jsem dokončoval skládání informačního puzzle z předchozích dílů — dostala se mi do ruky fascinující vědecká práce, která nezávisle doplňuje již dříve uvedené důkazy ohledně skutečné Ježíšovy historické postavy. Tato práce je zcela současná a pracuje s nejnovějšími poznatky všech relevantních vědeckých oborů…

Detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce

Dr. James Tabor is Professor of the Department of Religious Studies at the University of North Carolina at Charlotte of Christian origins and ancient Judaism. He has his B.A. in Greek from Abilene Christian University (1966), his M.A. in Religion from Pepperdine University (1971), and an M.A. and Ph.D. in the History of Ancient Mediterranean Religions in the Humanities Division of the University of Chicago (1974, 1981). Tabor has combined his work on ancient texts with extensive field work in archaeology in Israel and Jordan, including work at Qumran, Sepphoris, Masada, and Wadi el-Yabis in Jordan.
Dr. James Tabor is Professor of the Department of Religious Studies at the University of North Carolina at Charlotte of Christian origins and ancient Judaism. He has his B.A. in Greek from Abilene Christian University (1966), his M.A. in Religion from Pepperdine University (1971), and an M.A. and Ph.D. in the History of Ancient Mediterranean Religions in the Humanities Division of the University of Chicago (1974, 1981). Tabor has combined his work on ancient texts with extensive field work in archaeology in Israel and Jordan, including work at Qumran, Sepphoris, Masada, and Wadi el-Yabis in Jordan.

Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… a v neposlední řadě je výborným znalcem Bible. Jeho znalosti ve všech zmíněných oborech silně překračují obvyklý standard, což vám dokáži v dalších dílech naší detektivky. Jeho dílo je rozsahem a podrobností naprosto ohromující — a neopakuji tyto chvalozpěvy na dotyčného vědce bezúčelně, nýbrž jednoduše proto, že všechna tvrzení odporující tradičním dogmatickým poučkám jsou neustále odmítána jako nepodložené spekulace

Poctivá práce vědce, který se „jen“ odvážil použít prostý selský rozum a zpochybnit zjevné nepravdy, působí na mnohé jako červený hadr na býka… a já se ptám proč?

Žádné kecy, ani spekulace, ani fantazie — jen seriózní vědecký výzkum vedený špičkovým vědcem

Takže znovu a jasně: Dále uvedená tvrzení v žádném případě NEJSOU spekulacemi — nýbrž jen přísně vědeckými a logickými závěry na základě nejmodernějších výzkumů, mezi které patří mimo jiné unikátní archeologické nálezy z Izraele. Informace jsou ověřeny z různých na sobě nezávislých zdrojů.

Prosím, buďte si jisti že autor tohoto článku informace a odkazy pečlivě a pracně ověřoval, přebíral zrno od plev a za to co prošlo sítem ručí. Buďte si také jisti, že zájmem autora je jediné: Osobně si ověřit Kristovo sdělení lidstvu. Stejně tak si ty informace můžete sami ověřit i vy sami a zkontrolovat zdroje informací, které budou uvedeny.

Podrobnosti ze života skutečného Ježíše? Ano!

Palestine in the times of Jesus
Palestine in the times of Jesus

Osobně jsem — jako člověk od dětství formovaný katolickou výukou — nikdy nedoufal, že je možno se dnes ještě dobrat takových podrobností ze života skutečného Ježíše. Tabor vlastně dělá jen to, o co se snažím já v této sérii textů, v tomto detektivním pátrání od počátku — tedy skládá útržky informací z mnoha vědních oborů i z Bible a získává tak pozoruhodně detailní obraz Ježíše a jeho rodiny. S tím rozdílem že jeho znalosti jsou s mými naprosto nesrovnatelné ;-)

Od biblického datumu smrti Krista až do doby nástupu státního cézaro-papismu existuje něco, co lze nazvat dobou temna prvotních křesťanů… důvody už jsme si řekli — tito křesťané (nazarejci, ebionité) byli pronásledováni nejdříve Římany — a poté — jen co státní katolicismus získal moc a stal se z něj cézaro-papismus — byli pro změnu násilně likvidováni a jejich spisy páleny touto novou státní církví. Prvotní křesťanské spisy z této doby, co nesouhlasily s většinovou církví, většinou „zmizely a jsou zmizelé tedy tzv. ztracené“ (rozuměj: byly zlikvidovány katolickými cézaropapisty). Proto je zcela oprávněné nazvat toto období dobou temna prvotních křesťanů.

Tabor fascinujícím způsobem rekonstruuje pravděpodobný průběh Ježíšovy mise a existence jeho hnutí… díky svým širokým multioborovým znalostem dokázal zrekonstruovat utajenou historii…

Stěžejní část jeho práce je čtivě i pro „nevědce“ shrnuta v knize Ježíšova dynastie (The Jesus Dynasty) s podtitulem: Skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství.

Tabor dochází k výsledkům, které se leckomu nehodí do dogmatických schémat — a musí tomu tak být, jelikož odkrývá to, co bylo kdysi právě těmi tvůrci dogmat úmyslně skryto… žádný jeho odpůrce mu přitom nemůže upřít jeho odbornost a znalosti, kterými nebetyčně převyšuje běžnou úroveň tzv. biblických badatelů, kteří navíc velmi často pohodlně pochrupují uvnitř dogmatické myšlenkové klece…

Rekapitulace již nalezených důkazů

Pro jistotu hned úvodem připomenu, že v našem pátrání, v minulých dílech, se na základě dalších nezávislých informací ukázalo, že pohádka o tzv. panenském zrození Ježíše je výsledkem naivního nepochopení resp. úmyslné manipulace s texty tzv. kanonických evangelií. Na toto konstatování člověku stačí prostý selský rozum — když vidí, že v tomto bodě se evangelisté Lukáš a Matouš navzájem usvědčují ze lži, jak jsme si dokázali už dříve: Viz odst. Matouš popírá Lukáše » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-a-jeho-verohodnost-biblistika-vedecke-badani-i-proroci/

Rovněž tak jsme si dokázali, že prvotní křesťané (ebionité, nazarejci…) toto samozřejmě věděli a v jejich evangeliích ještě žádné takové pohádky nebyly, ty tam přidala až později státní cézaropapežská církev: Viz odst. Papež Damasus I. — prodloužená ruka světské moci a odst. Jeroným, oficiální papežův překladatel a cenzor » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

Zhruba ve stejnou dobu tato státní církev rovněž násilně zlikvidovala ony prvotní křesťanské skupiny s jediným cílem: Skrýt gnostické znalosti, které člověka osvobozují… Doporučuji čtenářům vrátit se na počátek, k již shromážděným indiciím, které jsem poskládal už dříve bez znalosti Taborova výzkumu: Viz odst. Židokřesťané ve vztahu k většinové církvi » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-apokryfy-gnosticke-tajne-spisy-esejsti-ebionite-nazarejsti/

Sám jsem byl překvapen jak přesně se tyto nezávislé stopy shodují s Taborovými nálezy… Pojďme tedy k výsledkům onoho důkladného výzkumu.

Hlavní zjištění Taborova vědeckého výzkumu

Začneme citátem z recenze pana Motyčky na www.e-stredovek.cz: S takto kritickou analýzou biblického textu s akcentem na Nový zákon, jdoucí na samou dřeň popisovaných událostí a Ježíšova příběhu jsem se doposud ani u novozákonních biblistů nesetkal. Tabor komparativní metodu aplikuje nejen na jednotlivé verše kanonických evangelií, ale i na jednotlivá slova veršů a co víc – i na jejich slovosled(!). Ve Starém zákoně hledá všechny stopy Davidova rodu, z něhož Jan Křtitel i Ježíš pocházejí a odkazy na mesiášův příchod. To vše dohromady vytváří fundamenty velice erudovaného díla.

Tabor v knize sleduje Ježíšův život krok za krokem spolu s osudy Ježíšových bratří v čele s Jakubem. Snaží se nalézt [nejen] Ježíšova anonymního otce, ale i otce jeho bratří…

Skutečný Ježíšův život konečně historicko-vědecky doložen

James D. Tabor — historik, archeolog a teolog v jedné osobě — se při svém zkoumání dobových zpráv nejdříve dozvěděl, že Ježíš Nazaretský byl synem Marie ze Sepfóridy s nejasným biologickým otcem, jehož si osvojil Josef z Nazaretu. A protože je současně i teologem, našel oficielní církevní potvrzení této informace mimo jiné v oficiálně nejstarším kanonickém evangeliu u Marka — informace je tu všem na očích a přesto skrytá!

Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. (Marek 6:3)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/mrk.6.3.b21

Známe ho přece jako tesaře, syna Marie. Jeho bratři jsou Jakub, Josef, Juda a Šimon. A také jeho sestry žijí mezi námi.“ Nemohli se s tím prostě vyrovnat, dokonce se nad tím pohoršovali. (Marek 6:3)

https://www.bible.com/en-GB/bible/162/mrk.6.3.snc

Jistěže sousedé Marie a Josefa nevěřili pohádce o umělém oplodnění, proto to pohoršování… Malý kvíz, vážení čtenáři: Kdo z vás v textu nalezne zmínku o otci? Ano! Skutečnost je velmi prozaická — nemanželské dítě bylo v té době společensky naprosto nepřijatelné. A pro jistotu dodávám, že pro mne to nesnižuje hodnotu Ježíše ani o trošku… stále je to nejdůležitější postava našich dějin!

Poznámka doplněna 12.10.2014:  Pro úplné a přesné pochopení těchto záznamů u Marka je dobré zdůraznit, že židé vždy byli a jsou hrdi na své rodokmeny, přesně je zapisují a pečlivě je ochraňují. Ale pozor: U synů se vždy zapisuje jejich OTEC.

Zde otec jaksi chybí, jak si může každý povšimnout. Znamená to něco velmi velmi podstatného: Totiž nemanželské dítě, něco v té době společensky naprosto neúnosného, něco za co mohl Marii hrozit i drastický trest ve formě tzv. kamenování známého z bible. Křesťané toto tenkrát samozřejmě dobře věděli a proto je u mladších synoptiků Matouše a Lukáše velmi pěkně vidět snaha o zmírnění a zamaskování této šokující nepřijatelnosti. Tabor vývoj tohoto falšování a maskování faktů precizně analyzuje ve své vědecké práci Ježíšova dynastie.

Tato skutečnost nesnižuje Ježíšovu velikost ani trochu! Co je ale horší, tyto snahy o mlžení byly prvními krůčky k velké deformaci Ježíšova učení.

Je totiž velmi pravděpodobné, že i vytvoření legendy o tzv. panenském zrození Ježíše bylo součástí této snahy. Zřejmě to celé bylo smícháno i s nepochopením a zmaterializováním původního symbolického duchovního významu tzv. panenského zrození. Dalším krokem pak byl vznik modlářského Mariánského kultu porušujícího Desatero. A tady už jsme v pekle…


Poznámka 2: Abychom získali kompletní obraz — u Lukáše 4:22 lze najít také tento výrok: „Copak to není Josefův syn?“ Také Jan 6:42 píše: „Není to snad ten Ježíš, syn Josefův?

Nejdříve mi dovolte připomenout — v minulých dílech našeho detektivního pátrání bylo jasnými logickými argumenty ukázáno, jak si Lukáš a Matouš často protiřečí a navzájem se usvědčují ze lži. Právě tato 2 evangelia (obě odvozená z Marka) byla Jeronýmem nejvíce upravována a falšována. Evidentně proto, aby podpořila církevní lež o tzv. panenském zrození. Také jsme si dokázali, že nejspolehlivější je Jan a po něm Marek.

Víme tedy komu dát přednost, snažíme-li se vyřešit tento rébus.

Lháři se sami brzy usvědčí

Prosím vážení a milí uvažujme teď spolu — nepotřebujeme na to žádné studované manipulátory aby z nás dělali blbce. Selský rozum vidí jak se zfalšovaná evangelia Lukáše a Matouše snaží vložit do základu katolicismu pohádku o tzv. panenském zrození:

Matoušovo evangelium od prvního písmenka začíná údajným rodokmenem Josefa: „1 Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova … atd. atd. … 16 a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.“ (Matouš 1:1–16)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/mat.1.b21

To má zřejmě dokázat prorockou předpověď o zaslíbeném spasiteli. Připusťme nyní, že tomu tak je. Jen o malý kousek dále ovšem pravda dostává na frak: „20 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.“ (Matouš 1:20)

Jak se říká: Lháři se sami brzy usvědčí… no a hezký případ máme právě tady:

Proč ta nesmyslná citace rodokmenu Josefa, když Josef nemá s Ježíšem nic společného?

Pohoršování a zloba rodáků vůči Ježíši se nicméně ještě více projeví u Lukáše — dokonce ho tam chtějí zabít!

14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. 15 Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili. 16 Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáše... (vynechána pasáž o čtení)... 20 Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj. 21 Začal jim vysvětlovat: „Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli.“
22 Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: „Copak to není Josefův syn?“... 28 Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. 29 Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, 30 ale on prošel jejich středem a mířil dál. (Lukáš 4:14-30)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/luk.4.22-30.b21

Další jasný kanonický důkaz pro přirozené narození Ježíše: Jan (o kterém víme že je nejspolehlivější) naprosto jednoznačně říká, že lidé znají jeho otce i matku…

42 Říkali: „Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“ (Jan 6:42)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/jhn.6.42.b21

Rád nás podpoří i kanonický Pavel, kterého mají ve Vatikánu tak rádi:

3 Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. 4 Když se však čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5 aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. (Galatským 4:3-5)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/gal.4.3-5

Pěkně vás prosím milí čtenáři, odpovězte poctivě sami-sobě: Je tu nějaká řeč o nějaké panně?

Dále je z kontextu dost jasně vidět, že význam spojení „pod Zákonem“, je třeba chápat ve významu jako „podléhající přírodním zákonům“ (viz zotročeni principy tohoto světa) — tedy lidé žijící v hmotném přírodním „zvířecím“ těle…

-konec poznámky-


Otcem Ježíše je Pantera, římský voják židovského původu

Tabor se dále z výroku rabína Eliezera ben Hyrkanuse, který žil kolem sklonku 1. stol., dozvěděl o učení jistého Jakuba, který šířil učení Ježíše, syna Panterova. A dalším bádáním se ukázalo, že Pantera byl římský voják, nejspíš židovského původu — i o Panterovi se Taborovi podařilo zjistit překvapivě mnoho informací. Určitě se na ně podíváme v dalších dílech.

Narození Ježíše, aneb Bůh neporušuje své přírodní zákony

Ježíš samozřejmě na tento svět přišel stejnou cestou jako každý z nás… jeho duchovní iniciace proběhla podle (nám už z minulých dílů známého) evangelia ebionitů při Janově křtu » http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-apokryfy-gnosticke-tajne-spisy-esejsti-ebionite-nazarejsti/

Již zmíněný Eusebius napsal o Ebionitech, že používají pouze evangelium Židů (Gospel of the Hebrews). Epiphanius tvrdil, že evangelium které Ebionité používají, bylo napsáno podle Matouše (toto je třeba brát s rezervou, prosím uvědomme si že Ebionité byli ti u zdroje Ježíšova učení, ne naopak) a nazývá je evangelium Židů. Evangelium Ebionitů je pravděpodobně jen moderní název pro toto ztracené písmo.

Ukážeme si jeden ze sedmi dochovaných zlomků z Evangelia Ebionitů dochovaný v protikacířském díle „Panarion“ jejž napsal Epifanios ze Salamíny (cca 315–403). Je zajímavý především tím, že ukazuje scénu křtu, kdy do těla Ježíše vstupuje tzv. Duch svatý v podobě holubice.

Evangelium Ebionitů ZLOMEK 4

Když byl lid pokřtěn, přišel také Ježíš a byl od Jana pokřtěn. A když vystoupil z vody, otevřela se nebesa a uviděl Ducha svatého v podobě holubice, jak sestupuje a vstupuje do něho. _A hlas z nebe pravil: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil._" A to místo ihned obklopilo veliké světlo. Když to Jan uviděl, řekl mu: "Kdo jsi, Pane?" A znovu zazněl z nebe hlas a řekl mu: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." Potom před ním Jan padl na zem a řekl: "Pane, prosím tě, pokřti ty mne." On se však bránil a řekl mu: "Připusť to, neboť takto je třeba všechno naplnit."

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006080017

Povšimněte si prosím malého a přesto významného posunu smyslu sdělení v cenzurované variantě u Matouše. Podtržená Ebionitská část se jaksi ztratila, jistě je to jen náhoda ;-)

13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14 Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15 Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil. 16 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. 17 Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“

https://www.bible.com/en-GB/bible/162/mat.3.snc

Ježíš se narodil ještě před svatbou Marie s Josefem. Marie měla s Josefem a po jeho smrti s jeho bratrem Kleofášem dalších 6 dětí, 4 chlapce a 2 dívky. Za Kleofáše se pravděpodobně Marie provdala po Josefově smrti na základě starozákonního principu levirátu (morální povinností svobodného bratra zemřelého bylo vzít si vdovu za manželku a ujmout se jejich dětí).

Mimoděk mne napadá, že církev vlastně měla a má ještě jeden obzvláště dobrý důvod pro pokřivení informace o příchodu Krista na Zem — možná již někteří z vás tuší…?

Inu ano, odpověď je prostá: Když už skryla před lidmi pravdu o tom, jak sem na Zemi každý z nás přichází… musela ji skrýt i u Krista — jelikož všichni se rodíme a vtělujeme stejně. Pokud by to neudělala, dříve nebo později by se objevil nějaký neodbytný šťoural typu Jana Husa a začal by se ptát:

Když Kristus přijal tělo takovýmto způsobem, jak je to tedy s námi ostatními? My to máme jinak? A církevním biřicům by jistě brzy došly zásoby dřeva na upalování těch šťouralů… z čeho by potom ty teploučké hranice pro šťouraly stavěli?

Jak sami jistě uznáte, to prostě nemohli dopustit, to by se jim prodražilo :-)

Lež o tzv. panenském zrození a následný vznik modloslužby

Toto dogma, diktované stejně jako většina ostatních z pozice papežské moci — nikoliv pravdy — je natolik nesmyslné, že jsem se jím původně ani nechtěl zabývat. Sami prvotní křesťané, kteří ještě znali pravdu o Ježíši, synu Marie a bratru Jakuba, tito se nad takovými tvrzeními usmívali jako nad naivním nepochopením.

Není žádným tajemstvím, že tento blud vedl nakonec k porušování Desatera ve formě tzv. Mariánské modloslužby — to vidí i slepý a přijde mi škoda opakovat argumenty pro doložení jednoznačných fakt. Chci se pozastavit nad dalším děním okolo této modloslužby — nedávno mne vcelku vyděsilo když jsem omylem nahlédl do literatury, která byla vyrobena pro odůvodnění a ospravedlnění toho, že církev podporuje modloslužbu.

Lukášovo evangelium je také jediné evangelium, které popisuje Marii jako pannu a nakonec se stalo zdůvodněním katolického dogmatu Mariina panenství. Viditelným důkazem a přímým obviněním falšovatelů je existující Mariánský kult — jeden z mnoha MODLÁŘSKÝCH KULTŮ, které církev provozuje a dopouští se tím porušení DesateraDůkazy jsou k dispozici zde »

Pope kiss stone and wood and call it holy
Líbáme kamení, dřevo a hadry a říkáme tomu svatost.

Modlářství, nebo ne? Můžete hádat třikrát!

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

http://bible.com/15/exo.20.1-7.b21

Je přímo děsivé že kvůli popření jednoduchého a snadno pochopitelného výroku ze Zákona jsou vytvářeny tlusté knihy plné pokrucování Písma. Je s podivem, že někdo věnuje roky života vytváření lži a ještě s větším podivem je, že se tím někdo nechá zmanipulovat. Dokonalý Kocourkov.

Jsem proto nucen pro ilustraci citovat několik ukázek manipulace… na vás milí čtenáři pak je, jaké si z toho uděláte pro sebe závěry…

Manipulace a kroucení faktů, za které se nestydí ani Goebbels

Der Nazipropaganda-Minister Goebbels begruesst Nuntius Orsenigo im Propaganda-Ministerium.
Der Nazipropaganda-Minister Goebbels begruesst Nuntius Orsenigo im Propaganda-Ministerium.

Odpustťe teď tedy citaci několika odstrašujících citátů, typických pro katolickou církev. Propagandista Wincenty Granat, v knize „Neposkvrněné početí Panny Marie“ například zdůvodňuje mariánskou modloslužbu velmi typickým způsobem:

Cituje dogmatická prohlášení papežů a dalších církevních autorit — a to jsou jediné „důkazy“ v této manipulaci, které ovšem žádnými důkazy nejsou — je to jako když se jeden zloděj odvolává na svědectví jiného zloděje.

Je to jen mlácení prázdné slámy, úplně stejně jako to dělalo socialistické Rudé právo — mám silné podezření že reál-komunisté se učili u papeže.

Propagandisté se rovněž snaží manipulativně vytvořit dojem, že jsou v souladu s Biblí, typický je třeba následující výrok: „Písmo svaté nám podalo základní pravdu o Božím mateřství Marie a o její svatosti“.

Vidíte tu lživou manipulaci? Ježíš v Bibli neříká že by se Maria lišila od normálních lidí. Nemluvě o nejsmutnějším faktu, který lze snadno dokázat velmi jednoduchou logickou úvahou, jak ukazuji o malý kousek výše:

Lží je především už samo tzv. panenské zrození Ježíše — a to nemusím ani pátrat po prvotní židokřesťanské církvi, která nic takového neučila — pro ně byl Ježíš jednoduše člověk ze sousední rodiny…

Jak ovšem vidno, ve snaze nějak podepřít tuto první lež, jsou vytvářeny další a další lži, které rostou do obludných rozměrů. Necháte se také přesvědčit, že i Maria je výsledkem umělého oplodnění Duchem Svatým? Stejně jako Ježíš? ;-)

Citujme si nyní katolíka Wincenty Goebbelse Granata, jakožto dokonalou ukázku manipulace ze strany církve:


Neposkvrněné početí Panny Marie je — vedle Mariina Božího mateřství, ustavičného panenství a nanebevzetí — jedním ze čtyř mariologických dogmat. Za dogma bylo slavnostně vyhlášeno 8. prosince 1854 papežem Piem IX. Jaké jsou jeho teologické základy, nám osvětluje text polského dogmatického teologa, služebníka Božího Wincentyho Granata (1900-1979):

V učení o neposkvrněném početí blahoslavené Panny Marie můžeme pozorovat klasický příklad vývoje dogmatu. Písmo svaté nám podalo základní pravdu o Božím mateřství Marie a o její svatosti; v křesťanském starověku se mnoho církevních otců a spisovatelů vyslovilo, že Maria byla zcela bez hříchu a svatá, třebaže se také setkáváme výroky, že jen Kristus byl bez hříchu a že tělo Marie bylo tělem hříchu. Ve středověku sv. Bernard v listu kanovníkům z Lyonu tvrdil, že neoprávněně zavádějí svátek Neposkvrněného Početí, protože jenom Kristus je zcela bez hříchu. Sv. Bonaventura považuje za jistější názor, že Maria nesla skvrnu dědičného hříchu. Sv. Tomáš Akvinský soudí, že kdyby Maria nenesla dědičný hřích, snižovalo by to důstojnost Krista, všeobecného Vykupitele…

IV. lateránská synoda (r. 649) v prohlášení ustavičného panenství blahoslavené Panny Marie se rovněž vyslovila o Marii, že je neposkvrněná (immaculata), což lze chápat v tom smyslu, že je počata bez hříchu.

V konstituci Sixta IV. Cum pareexcelsa (r. 1476) nacházíme jasně: „podivuhodné početí neposkvrněné Panny“ (immaculatae Virginis mira conceptio), a v konstituci Grave nimis (r. 1483) se praví, že římská církev slaví svátek Početí blahoslavené Panny Marie, a proto přísně zavrhuje ty, kteří tvrdí, že všichni, kdo učí o neposkvrněném početí Boží Rodičky (immaculatam Dei Genitricem absque originalis peccati macula fuisse conceptam), smrtelně hřeší a jsou bludaři. Konstituce také kárá ty, kteří odsuzují opačný názor, protože církev tuto otázku ještě nerozřešila.

Tridentský koncil slavnostně prohlašuje, že do dekretu o dědičném hříchu nelze zahrnout „blahoslavenou a neposkvrněnou Pannu Boží Rodičku“.

Církev odsuzuje Bajův blud, že všichni kromě Krista jsou zrozeni z dědičného hříchu, a v bule Alexandra VII. Sollicitudo omnium Ecclesiarum (r. 1661) máme již potvrzení o téměř všeobecné víře církve v neposkvrněné početí blahoslavené Panny Marie, tj. že Maria v prvním okamžiku svého početí a spojení duše s tělem byla zvláštní Boží milostí a výsadou uchráněna poskvrny dědičného hříchu s ohledem na Kristovy zásluhy.

Slavnostní prohlášení dogmatu o neposkvrněném početí blahoslavené Panny Marie Piem IX. v bule Ineffabilis Deus v r. 1854 zní takto: „Prohlašujeme, že je Bohem zjeveno, a proto musí být trvale a pevně přijato učení, které tvrdí, že blahoslavená Panna Maria byla v prvním okamžiku svého početí uchráněna každé poskvrny dědičného hříchu zvláštní milostí a výsadou všemohoucího Boha s ohledem na zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu.“

O neposkvrněném početí blahoslavené Panny Marie učí i II. vatikánský koncil (Lumen gentium, 59)…

Pozn. red.: Důkaz pomocí několikastránkového opakování různých jiných nepodložených a neprokázaných dogmat a výroků dalších církevních autorit není důkazem, nýbrž bezduchým opakováním nesmyslů v duchu slavného Goebbelsova výroku: „Tisíckrát opakovaná lež se stane pravdou“. Kdo od koho se učil? Církev od fašistů? Nebo spíš fašisté od církve? A co na to Dr. Chocholoušek?

Důkaz dogmatu z Písma svatého

Dva texty zde přicházejí v úvahu: První je z 1. knihy Mojžíšovy, druhý z Evangelia sv. Lukáše ze scény o Zvěstovaní.

Doslovný překlad prvního textu zní takto:

„Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš její patu“ (Gn 3,15)…

Touto větou se obrátil Bůh na hada-satana a obecně se v ní mluví o nepřátelství mezi satanem a Evou, a také mezi potomstvem Evy a jeho potomstvem…

Pozn. red.: Následuje několikastránkové okecávání ve snaze bez rozumného důvodu napasovat text symbolicky mluvící o ženě-Evě na jednu konkrétní židovku Marii. Zdá se vám to jako normální zdravý způsob uvažování? Také si jako Goebbels myslíte: Čím více slov, tím větší pravda? A co na to Dr. Chocholoušek?

Druhý text, na který se teologové odvolávají, když píší o dogmatu neposkvrněného početí, jsou slova anděla Gabriela Marii v okamžiku zvěstování: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ (Lk 1,28)

Andělova slova k Marii mluví o zvláštním Božím přátelství s Marií a o jisté neobvyklé důstojnosti, výjimečný význam však má řecký výraz: „kecharitómené“. Sloveso „charitoó“ může vyjadřovat projev přízně nebo vděčnosti někomu, a také obdaření někoho nějakým darem nebo i vnitřní vlastností…

-konec citátu-


Uff. Takže nám byl s. Granatem předložen první „důkaz“ pro tzv. Neposkvrněné početí Panny Marie založený na textu symbolicky mluvícím o ženě-Evě, tedy o něčem zcela jiném…

Druhý „důkaz“ je odvozen z „andělského pozdravu“. Ha, ha.

Pominu-li opravdové důkazy, které už jsme našli v tomto seriálu v předchozích dílech, pominu-li důkazy o falšování Lukášova a Matoušova evangelia (právě ve snaze vytvořit legendu o tzv. panenském zrození) …i když tedy budu předpokládat pravdivost onoho Lukášova úryvku, i pak mi zbyde něco, co lze krásně popsat jako vytváření „kuličky z prdu“. Jistě jde o noblesní uctivý pozdrav, ale co je to za důkaz? Věcná hodnota nulová

Zkuste si, prosím pěkně, právě citované mlácení prázdné slámy porovnat v kontrastu s dokonale přesnou, logickou a věcnou argumentací např. právě J.D.Tabora.

V dalším díle se vrátíme zpět k Taborově vědecké práci, která je skutečně rozsáhlá a plná faktů i brilantní logiky.


Poctivou, fakty pečlivě podloženou a přitom čtivou vědeckou práci Jamese D. Tabora můžete nalézt v knize The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity.

Jesus Dynasty-book

https://itunes.apple.com/us/book/the-jesus-dynasty/id381507690?mt=11

http://www.amazon.com/Jesus-Dynasty-Hidden-History-Christianity/dp/074328724X/ref=sr_1_1/103-8322723-5710267?ie=UTF8&s=books&qid=1175907831&sr=8-1

Kniha Jamese D. Tabora: Ježíšova dynastie existuje i v češtině, je ovšem momentálně rozebraná… Musím dodat, že z nějakého důvodu anotace v českých obchodech obsahuje poměrně zásadní chyby. Nejvýznamnější z nich je především fakt, že ono „království boží na Zemi“ je míněno především v duchovním smyslu. Duchovní pozvednutí lidstva — to byl skutečný účel Ježíšovy mise. Chybná anotace nic nemění na tom, že kniha je skutečně excelentní vědeckou prací pro všechny, kdo konečně chtějí poznat pravdu o Ježíšovi.

James D. Tabor- Ježíšova dynastie

https://www.kosmas.cz/knihy/134537/jezisova-dynastie/

Kniha sice momentálně není k mání, ale Tabor naštěstí poměrně mnoho informací o svých výzkumech publikuje i na svém blogu. Některé jsou extrémně zajímavé a budu jim proto věnovat více dílů v našem detektivním pátrání po skutečném necenzurovaném Kristově poselství.


Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.