us-dollar-burning-reset

Liberální světový řád je mýtus a fikce. Globalizaci a systém nadnárodních institucí vytvořili za pomoci manipulací a lstí ti, kdož chtějí zotročit lidské duše na Zemi

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení!

Nejvíce zotročen je ten, kdo si neuvědomuje že není svobodný — takový naivní a nevědomý otrok se totiž nikdy nebude snažit z otroctví utéct…

Již dlouho vás varujeme, že tzv. Agenda 2030 je nástroj satanských „elit“ » k definitivnímu převedení moci do globálního centra. Jde o moc popsanou v Janově Apokalypse jako „Druhá šelma“ a proces, který právě TEĎ probíhá je tam popsán jako „vytváření obrazu šelmy“ » Tuto roli globalistické Agendy nám nyní (nechtěně) potvrdil i mainstreamový francouzský server Atlantico, který zveřejnil rozhovor s odborníkem na mezinárodní vztahy Benjaminem Addadem »

Ten v rozhovoru prohlásil, že liberální světový řád, o němž se v poslední době tolik mluví, je ve skutečnosti fikce, která vychází výlučně z ambicí zahraniční politiky USA. Jsou Addadova slova pravdivá? Jak se změnil systém světového managementu?

Globalizace NENÍ přirozený proces

Server katehon.com komentuje: V rozporu s rozšířenou mylnou představou, že globalizace je objektivní proces rozvoje světa, fakta mluví o opaku.

Alex_Grey_Endarkenment, heart light in darkness

Globalizaci a systém nadnárodních institucí vytvořili jedinci, kteří v rozvoji takového systému viděli svůj vlastní prospěch. Za pomoci manipulací a lstí se jim podařilo vytvořit iluzi, že globalizace je historicky opodstatněná.

Ale co to ve skutečnosti je?

Lze souhlasit s tvrzením, že takový systém byl vybudován s cílem obohacení elit, které stály v pozadí Spojených států. [Viz mj. bankéři z FEDu »] Známý politolog Immanuel Wallerstein k tomu řekl: „Spojené státy byly po 2. světové válce jedním z pilířů hospodářského a politického rozvoje. A přinejmenším od roku 1945 do 70. let byly téměř hegemonem. Hegemon má ve své působnosti schopnost vytvořit světový řád, v němž kapitalismus získává sílu, profit.“

illusion-slavery-money-Al-Margen-11-s
Nakreslil Al-Margen

Skutečně, Amerika totiž umožnila zrod měnového systému Bretton Woods, který zničil systém „zlatého standardu“… V důsledku tohoto jednání bylo založení institucí, jako je MMF (Mezinárodní měnový fond) a IBRD (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj). Tyto organizace jednaly, a stále fungují výhradně v rámci logiky globalizačního neoliberalismu, jehož jádrem je představa univerzálního světa s cílem vytvořit ideálního spotřebitele…

Pozn. redakce: Dodejme, že v druhém (skrytém) plánu je myšlenkové/ideologické ovládnutí světa a lidských duší. Peníze jsou jen nástrojem k ovládání lidského stáda. Je přece tak snadné např. … zaplatit vybraným ovečkám aby dělaly policajty, politruky a politiky » Pochopte prosím, že skuteční vládci planety velmi dobře chápou funkci peněz a rozhodně na nich nelpí, jak se to mnohdy stává ovečkám. Co je ale skutečně děsivé, to je vidět jak mnoho nevědomých oveček napomáhá vlkům udržet stádo, resp. své spoluovčany, v zotročení a nevědomosti… To je skutečně děsivý zážitek…

Přestavba systému?

Nyní jsme svědky transformace systému světového řádu. Ten ve svém vývoji vstupuje do post-americké fáze, totiž do fáze, kdy již není zapotřebí nositel viru, neboť éra globalizace již nastala. …

Prezident Spojených států Donald Trump činí řadu prohlášení o tom, jak se postaví globalizaci, a že volný obchod není v žádném případě prospěšný. Avšak ve skutečnosti nevidíme žádné skutečné změny, a to i přes různá obchodní cla. …

Pozn. redakce: Zde nemůžeme souhlasit s původními autory — prezident Trump to podle všeho myslí vážně a stále pracuje na změně — nicméně síly, které za systémem satanského globalismu stojí, jsou velmi silné, jako rakovina již prožraly celý svět a samozřejmě se nehodlají vzdát bez boje. To PROTO nevidíme velké změny… Nicméně doufáme, že změny brzy přijdou » Držme Trumpovi palce! #MAGA

Nový svět a impérium antikultury

Je zřejmé, že globální systém, který spočívá ve vytvoření mimořádně výhodných podmínek pro volný pohyb kapitálu, se již zbavil všech překážek, které mu ležely v cestě — ať už to jsou národní státy (vznik Evropské unie), nebo lidé, kteří nejsou připraveni hrát podle stanovených pravidel podřízenosti imperialismu (Kaddáfí, Kennedy), anebo tradiční formy kolektivní identity (národ – znovuobnovení kosmopolitismu, zničení instituce rodiny — gender agenda » atd.).

Globalizace tak vytvořila zcela novou kulturu, nebo spíše antikulturu. Zničení národní a jakékoliv jiné tradiční formy identity vytvořilo atmosféru, v níž se kapitál, který může být v tomto případě použit jako synonymum pro globalizaci, stal zcela totální. Existuje systém řízeného chaosu, který urychluje ničení lidstva. Současně se mění i metody vedení/ovládání lidí.

illusion-slavery-propaganda-lies-03-s
Nakreslil Al-Margen

Místo toho, aby jednali v rámci obvyklých metod a diktovali svou vůli prostřednictvím politiků, začali používat metody politické-technologické manipulace na mentální úrovni — šířením ideologie, myšlenek a hodnot skrz masovou kulturu, reklamy, atd.

Tím se vytvořil zcela jedinečný stav sebezničení [a autogenocidy] lidstva. Lidé sami odmítají svou tradici a zapomínají na rodinné vztahy, sami ničí obvyklé hierarchie, které nejsou pro globální elitu prospěšné.

Zrod „neviditelné“ totality nového typu

illusion-slavery-Al-Margen-01-s
Nakreslil Al-Margen

Řízení/ovládání „impéria“, se stává komplexní a nenechává prostor pro volné počínání…

Co s tím?

Jsme svědky procesu změn taktiky globalizace. … Řád je reorganizován do nového systému politického řízení, v němž všechny klasické formy a instituce začínají ztrácet smysl…

Je třeba zdůraznit snahu globalistů o vymývání mozků, ne náhodou se soustřeďují na školství a snaží se přeprogramovat děti od útlého věku. Proto ty snahy o zničení rodiny a rozvoj gender agendy…

Toto je diagnóza moderního světa. Otázkou zůstává, zda je možné porazit nemoc dřív, dokud úplně nezničí celé tělo. Tak uzavírá původní autor.

A my dodáváme: Ano lze se postavit satanskému globalismu — ale musíme každý začít sám-v-sobě! ragauian vám dává praktický návod.

EU je nástrojem globalistů pro ovládnutí Evropy a její zapojení do plánovaného totalitně-otrockého systému nového typu. Nejvíce zotročen je ten, kdo si neuvědomuje že není svobodný — takový naivní otrok se totiž nikdy nebude snažit z otroctví utéct... | Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
EU je nástrojem globalistů pro ovládnutí Evropy a její zapojení do plánovaného totalitně-otrockého systému Agendy 2030. Nejvíce zotročen je ten, kdo si neuvědomuje že není svobodný — takový naivní otrok se totiž nikdy nebude snažit z otroctví utéct… | Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Zdroj: