Tomu neuvěříte! OSN UNICEF je nástroj satanistů a LGBT pedofilové ochránci „práv dětí“, jež vnucují dětem genderovou „svobodu“. Jak souvisí pedofilie, homosexualita, islám, katolicismus a satanismus? 8

Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem, proto je v symbolu nakreslena ona slavná kozlí hlava s rohy.
Anton Szandor LaVey je jeden z těch co satanismus berou vážně. Symbol obráceného pentagramu je spojen s bůžkem Baphometem, proto je v symbolu nakreslena ona slavná kozlí hlava s rohy.

Již dříve jsme přinesli mnoho faktů o existenci satanismu „elit“ » Spojení satanismu s pedofilií není náhodné a rozhodně nejde o žádnou neškodnou legraci pár pošuků! A mělo by to zajímat obzvláště ty, kterým není lhostejný duchovní rozměr tohoto světa — existují totiž i svědectví jasnovidců, kteří říkají že v případě pedofilie dochází u dětských obětí k vysátí energie z aury.

Vše je ještě daleko horší než si myslí konzervativní odpůrci uvedených zvráceností, nemá to nic společného s prudérností nebo snad netolerancí… Vůbec všechny snahy o šíření LGBT a pedofilní ideologie jsou útokem na samu podstatu duše, z duchovního hlediska jde totiž o snahu potlačit nepodmíněnou kristovskou lásku v lidech!

Nedávno jsme kvůli tomu připomněli sice starou, zato ale stále velmi velmi aktuální přednášku na téma pohlavní energie » Jsme si jisti že poté, co poznáte jak to energeticky funguje, budete zděšeni a pochopíte, proč jsme nuceni upozorňovat a varovat vás před VŠEMI zde zmíněnými úchylnými zvrácenostmi, které jsou vzájemně propojeny. JEN POZNÁNÍ NÁS OSVOBODÍ »

Není samozřejmě náhoda, že v mocenských kruzích na Zemi je tento zločin velmi rozšířen, svědectví máme mnoho a také jsme již toto vskutku satanistické téma rozebírali podrobněji »

PizzaGate: Znepokojivá fotografie na Alefantisově Instagramu: Malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu. Za ní stojí nějaký muž.
#PizzaGate: Znepokojivá fotografie na Alefantisově Instagramu: Malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu. Za ní stojí nějaký muž.

Jde mj. o neslavně proslulou aféru #PizzaGate. Tohle vše je nikoliv náhodou úzce provázáno také s církví. Informace z tohoto článku jsou dalšími doplňujícími důkazy. Když začínáte tušit souvislosti, nabývá to skutečně děsivé rozměry — ale znovu připomeňme — jen poznání nás osvobodí. Je dobré to znát i proto, aby se náš národ mohl bránit satanské Agendě 2030 a aby bylo pokud možno rychle zablokováno i její rakovinné prorůstání do státní správy. Možná už skutečně máme jen jedinou možnost záchrany — poslat satanisty z EU někam » CZEXIT!

I když to na první pohled nevypadá, pedofilní úchylka má rovněž silné spojení s islámem a také samozřejmě s LGBT hnutím… Zde jsou ve zkratce všechny hlavní rysy této satanské agendy:

Vše uvedené dohromady důkladně blokuje duchovní vývoj lidí a nedovoluje posun směrem ke skutečné nepodmíněné Kristovské lásce! Jasné spojení s islámem, který tohle přímo i nepřímo podporuje, ukazuje také náš předchozí rozbor zde »

Něco málo příkladů, které byly tak monstrózní, že je již nemohli utajit

islam muslim-gang-rape-1

Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám...
Jiný muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám…

 

Další učebnicový příklad: Indie

Došlo to tak daleko, že se lidé oprávněně ptají co způsobilo indickou znásilňovací krizi, když jak Čína, tak Indie mají přebytek mužů… ale znásilňovací epidemie je pouze v Indii! Vysvětlení se nabízí docela logicky — jde o velkou sílu islámu v Indii, který při svém příchodu ve 12. století nejdříve zlikvidoval a vytlačil buddhismus a nyní v rozšířenosti soupeří hlavně s hinduisty. A znásilňování je prostředek džihádu, jak jsme rovněž již vysvětlili v předchozích dílech.

Absurdita liberálního eurobolševismu

Jedna z absurdit, která se čím dál více ukazuje v plánovaně islamizované Evropě je právě i přístup k mohamedánskému sexuálnímu násilí. V Indii (kterou islám zmasakroval již ve 12. století a kde mají velkou zkušenost s tím co je to islám) se lidé brání tomu aby islamisté omlouvali znásilnění tím, že oběť byla „nevhodně“ oblečená:

india-rape-3

india-rape-4

Abychom nebyli zlí, v Indii nejde nejspíš jen o vinu islámu, své asi hrají i další kulturní faktory…

V satanské EU se ovšem děje pravý opak toho, o co se snaží soudní lidé v Asii — namísto toho, aby byl islám státem udržován v civilizovaných mezích, namísto toho fýrer Merkelová volá po větší toleranci k islámu a policie nabádá dívky aby se zahalovaly a nebarvily si vlasy jako princezny »

Je to jen směšné, nebo spíše šílené?! Dámy se jistě těší až dostanou na hlavu a tělo černé pytle :-)

Wien: Studentin am Westbahnhof überfallen: "Keiner half mir"... "Polizei hat mir geraten, ich soll die Haare umfärben"
Wien: Studentin am Westbahnhof überfallen: „Keiner half mir“… „Polizei hat mir geraten, ich soll die Haare umfärben“

Je to čistokrevné šílenství. A znovu apeluji na náš národ — nemusíme ze sebe nechat dělat blbce. Slované se nikdy nenechali zotročit, věřím že k tomu nedojde ani v současnosti.

Několik odkazů k Indii

Obyvatelé Indie vyznávají mnoho různých náboženství, skoro čtyři pětiny (79,8%) z nich jsou hinduisté, následovaní 14,23% muslimů. Mezi zbývající patří křesťané s 2,3%, sikhové s 1,9%, buddhisté (0,70%) a džinisté (0,36%).


Záměrná předčasná sexualizace nezletilých má jednoznačný cíl

Gender ideologové tvrdí, že role muže a ženy ve společnosti nejsou podmíněny biologicky, ale jen společností a kulturou. Podle nich se prý tedy mohou kdykoliv měnit.

Před očima se nám rýsuje sociální inženýrství, které chce vytvořit nového člověka, pohlavně zaměnitelného. Cílem je likvidace vyšší kristovské lásky a její redukce na čistě pudovou potřebu — chtějí lidstvo vrátit zpět na zvířecí úroveň. Kvůli tomu chtějí zasáhnout (naprogramovat) malého človíčka co nejdříve — v dětském věku — prostřednictvím předčasné sexualizace, kdy plánují už od školky dětem lživě ukazovat, jakože že prý každá sexualita je přirozená.

Pokud jste si v tomto seriálu prošli fakta, tak jistě dobře víte, že děti se učí napodobováním vzorů z okolí — pokud jim tedy budete odmala předvádět deviace, jejich ega si do podvědomí uloží deviace jako standard a VZOR chování!

Sex pouze jako zvířecí pud? Tohle chce prosadit Agenda 2030. Cílem je zničení kristovské lásky

Na aktivity OSN-WHO ohledně sexualizace dětí jsme již upozornili » a pokud si snad myslíte, že je to nějaká legrace… ono se to skutečně realizuje:

VIDEO: Gabriela Kuby o gender agendě OSN-WHO, SK titulky si zapněte na liště videa

Gabriela Kuby upozorňuje, že v Německu se již distribuují zdarma sexuální brožury pro rodiče, učitele, vychovatele, do škol i žákům. Tohle ovšem Agenda 2030 skrze OSN a EU hodlá protlačit po celém světě. Kuby velmi správně upozorňuje, že takové „vzdělávání“ ohrožuje (nejenom) autoritu rodičů. Svádí děti a dospívající mládež k sexu zredukovanému pouze na uspokojení libida a bez jakýchkoliv hlubších citových svazků. Neustále se jim předkládají různé formy sexuálních praktik — homosexuální, lesbické, bisexuální, transsexuální a dávají se na roveň heterosexuálním…

Skandální pedofilní útok na VŠECHNY vaše děti o kterém záměrně nejste informováni

Peter Newell (Zdroj: Daily Mail)

Nedávno se provalilo, že světově nejslavnější údajný „ochránce práv dětí“, autor výkladu pro uplatňování Úmluvy OSN o právech dítěte a „expert“ z UNICEF, 77letý Peter Newell, je pedofil. Na povrch vyšlo, že v šedesátých letech opakovaně znásilňoval dvanáctiletého chlapce. Newell se přiznal k pěti obviněním ze spáchání sexuálního násilí a nemravného jednání, v důsledku čehož ho britský soud 16. února 2018 odsoudil na 6 let a 8 měsíců vězení.

Newell nebyl pouze řadovým poradcem OSN, ale klíčovou a vedoucí autoritou při vytváření mezinárodních standardů v oblasti „ochrany dětí“. Svojí činností položil základy k iniciativě „globalčiků“ požadujících zákaz rodičovských trestů. Jak je uvedeno ve zprávě analytického centra „Rodinná politika Ruské federace“, tento požadavek, podobně jako mnoho jiných podobných „norem“, nemá žádnou oporu v mezinárodním právu a fakticky „visí ve vzduchu“. Jelikož je čistě ideologický (patří mezi cíle tzv. globalismu alias neomarxismu alias liberalismu), nevychází ani z vědeckých podkladů ani z právních principů.

Zdůraznit je třeba jeden fakt: Každý myslící člověk vidí, že děti nepotřebují žádné speciální normy, stačí když budou dodržována ta stejná práva, jaká má každá lidská duše…

Jenže globalisté a satanisté žel i „dětská práva“ promyšleně překroutili a zneužili k zamaskování své satanské Agendy ke zničení duší na Zemi a schovali pod masku (povrchně hezkých) „dětských práv“ třeba i výchovu k sexuálním deviacím… Je to úplně stejný princip jako v případě katolicismu, kdy se jim úspěšně podařilo Kristovo učení překroutit naopak… Lidstvo by mělo co NEJDŘÍVE poslat jak církve, tak globalistické OSN agendy tam, kam Slunce nesvítí…

Patička webu HateFree, sponzoři neziskovky patří mezi dobře známé, neslavně proslulé "firmy": Agentura pro migranty a "pobírače dávek z povolání", Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory. — NASTAL ČAS ABYSTE KONEČNĚ POCHOPILI KOMU SLOUŽÍ NORSKÉ FONDY! Chápete už kdo a proč financuje ty pekelné hejtfríí sluníčkáře?
Patička webu HateFree, sponzoři neziskovky patří mezi dobře známé, neslavně proslulé „firmy“: Agentura pro migranty a „pobírače dávek z povolání“, Úřad vlády, EEA Granty (Norské fondy) a Kavčí hory. — NASTAL ČAS ABYSTE KONEČNĚ POCHOPILI KOMU SLOUŽÍ NORSKÉ FONDY! Chápete už kdo a proč financuje ty pekelné hejtfríí sluníčkáře?

Pokud se vám tato satanská agenda stále zdá neuvěřitelná, možná už jste zapomněli na počátek tohoto seriálu, kde jsme ukázali fakta o tom jak se Norsko stává průkopníkem těchto satanských metod k přeprogramování dětí »

Pedofilové mají skutečně „dojemnou péči“ o sexuální orientaci vašich dětí. Jistě jste rádi, že mají rádi i vaše děti :-) Zkuste hádat proč… Podporujte hejtfrííííí sluníčkáře, eurofilní a liberální politiky a brzy se dočkáte i u nás ;-)


unicef-rights-of-child-1

unicef-rights-of-child-2

Úchylové prosazují pedofilii jako prý „právo“ homosexuálů

Začátek hnutí za zákaz tělesných trestů v rodině vychází z činnosti pedofilní organizace „Výměna informací o pedofilii“ (Paedophile Information Exchange, „PIE“), která působila ve Velké Británii od roku 1974 do roku 1982. Ta považovala pedofilii za jeden z aspektů práv homosexuálů. Téměř všichni členové „PIE“ pocházeli z „Kampaně za rovnost homosexuálů“ (Campaign for Homosexual Equality) a ze „Skotské skupiny práv homosexuálů“ (Scottish Homosexual Rights Group). Prvním předsedou „PIE“ byl homosexuální aktivista Michael Hanson.

Pedofilové si uvědomili, že otevřeně požadovat pro dospělé devianty právo na sexuální styk s dětmi bude neprůchozí, proto skryli svoje aktivity za jakoby „boj za práva dítěte“, v němž se na první místo dostalo právo dětí na sexuální svobodu a jejich osvobození od rodičovského dohledu.

Hnutí za zrušení tělesných trestů začalo ve Velké Británii v polovině 70. let zejména v souvislosti s vydáváním časopisu „Právo na dětství“, jehož vydavatelem byla „PIE“. První vydání tohoto pedofilního časopisu bylo zcela věnováno nutnosti zrušit tělesné tresty ve škole. Boj za práva dítěte se ukázal být pro pedofily skvělou strategií, a tudíž ji začali rozvíjet. Záhy na stránkách svých novin zveřejnila „Rada pro občanské svobody“ zprávu vyzývající ke zrušení věkové hranice pro legální sexuální vztahy, a to jak pro chlapce, tak pro dívky.

Až do poloviny 80. let pedofilové, kteří byli součástí homosexuálního hnutí, otevřeně obhajovali „svá práva“. Prý „aby první sexuální zážitek dítěte nebyl šokující, je nutné zavést rozsáhlejší sexuální osvětu již v raném věku,“ tvrdili tehdy pedofilové z „PIE“. Teprve od roku 1984, na radu politiků, se hnutí homosexuálů začalo od pedofilů distancovat, protože se snažilo homosexuály zobrazit jako oběti, kdežto prznitelé dětí nikdy jako oběti vnímáni nebudou. Bohužel, za 20 let dosáhli svého cíle. Jak ukazujeme v této minisérii textů, nyní toto svinstvo protlačili až do satanské Agendy 2030, která je fundamentem plánované globalistické vlády nad Zemí.

Úmluva OSN o právech dítěte je doslova dílem deviantů!!

Když úřady zakázaly „PIE“ pro „poškozování veřejné morálky“, padlou vlajku boje za práva dětí pozvedl Peter Newell, který předtím vedl vzdělávací sekci v „Národní radě pro občanské svobody“, v níž byla „PIE“ členem. V průběhu let, zpočátku na národní a pak na mezinárodní úrovni, starostlivě a důsledně rozvíjel hnutí za zákaz práva trestat děti, a to nejprve pro učitele a potom pro rodiče. Přitom od samého počátku bylo toto hnutí založeno na manipulaci a podvodu.

O dokumenty vycházející z Newellovy organizace pod jeho „odborným“ dohledem se opírala rozhodnutí Výboru OSN pro práva dítěte a Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Newell působil jako autor, spoluautor a člen redakčních rad oficiálních publikací UNESCO, UNICEF a mnoha dokumentů, které definovaly globální politiku v oblasti údajné „ochrany dětství“. Newell byl také dlouholetým členem představenstva vlivné mezinárodní organizace „Mezinárodní síť pro práva dítěte“ (Child Rights Information Network), s níž spolupracovala řada organizací a státních struktur v mnoha zemích světa, včetně Evropské unie a Ruska.

Morální žumpa liberální politiky

„Všechno to velmi dobře ukazuje, kolik mezinárodních standardů a norem v oblasti práv dětí a lidských práv obecně je klamavých a nebezpečných,“ poznamenávají vedoucí zástupci analytického centra „Rodinná politika Ruské federace“. Mnohá tato opatření jsou založena na radikálních ideologiích, které jsou pro společnost nebezpečné a vycházejí doslova z ničeho.

Je nutno zastavit Agendu 2030

Tento příběh je velmi ilustrativní… Ukazuje, že u vytvoření celého systému norem nebyli jen abstraktní ideologové, ale skuteční pedofilové, případně LGBT individua a jimi řízené struktury. Veřejnost by měla vědět, kdo a jak vytváří „mezinárodní standardy“, jež mají údajně „chránit děti“, ale ve skutečnosti mají za cíl zničení rodiny a kristovské lásky. Lidé by měli vyvodit vážné závěry a tlačit na politiky aby konali svou povinnost a chránili naši společnost před těmito úchylnostmi…

O tom, že zákaz trestání dětí nejvíce prosazují zvrácení devianti, se už psalo mnohokrát na různých místech, ale údajné „bojovníky za práva dětí“ to nezastavilo. Je třeba tlačit na politiky a zabrzdit LGBT průkopníky jako celek — protože pedofilové se schovávají v jejich stádu! Rovněž tak je třeba zabrzdit islám, který také pedofilii minimálně toleruje, ale často i podporuje…

V roce 2014 vydal dětský fond OSN dokument, v němž podpořil legislativní uznání manželských svazků osob stejného pohlaví, vyzval ke zrušení zákonů omezujících propagaci homosexuality mezi dětmi a k uskutečnění „reformy sociálních norem“, pokud jde o homosexualitu. Je dobře zdokumentováno dění v Norsku, které je průkopníkem všech úchylností » Nyní protlačují Agendu 2030 a všem je jistě zřejmé, že tu marxisticko-globalistickou patnáctiletku hodlají prosadit do roku 2030. To vše prý v zájmu „ochrany“ práv a potřeb dětí na celém světě. Nechá ze sebe lidstvo udělat nesvéprávné stádo?


Zdroje:


Rozšíření pedofilie v katolické církvi je naprosto monstrózní. Nikoliv náhodou!

O církevních pedo-skandálech a zneužívání dětí jsme informovali již před pár lety zde »

O uctívání Satana a rituálních obětech v Katolické církvi ve Španělsku se mluví již dlouho a teď dostáváme důkazy...
O uctívání Satana a rituálních obětech v katolické církvi ve Španělsku se mluví již dlouho a teď dostáváme důkazy…

Nejděsivější zmínky o pedofilních praktikách a dokonce i dětských rituálních obětech se objevily v souvislosti s katolickým fašismem ve Španělsku na úsvitu 2. světové války, kdy poctivý katolík Franco dostal od papeže za úkol zlikvidovat legálně zvolenou vládu » Samozřejmě není náhoda, že tyto hnusné věci jsou rozšířeny v zemích se silným katolickým klérem, česky slušně řečeno černokabátníky…

Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944
Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944
Budoucí diktátor Franco na znamení podřízenosti líbá prsten papeže Pia XII. při soukromé audienci ve Vatikánu v roce 1939, krátce po jeho zvolení, kdy dostal speciální úkol: Zlikvidovat demokraticky zvolenou antikatolickou vládu ve Španělsku. | Franco coming up to kiss the Pope's Pius XI ring finger expressing submission in a private audience at the Vatican, 1939
Budoucí diktátor Franco na znamení podřízenosti líbá prsten papeže Pia XII. při soukromé audienci ve Vatikánu v roce 1939, krátce po jeho zvolení, kdy dostal speciální úkol: Zlikvidovat demokraticky zvolenou antikatolickou vládu ve Španělsku. | Franco coming up to kiss the Pope’s Pius XI ring finger expressing submission in a private audience at the Vatican, 1939

Uvědomte si prosím, že katolický fašista Franco zemřel až v roce 1975 — a je svým způsobem šílené, že byl celou dobu u moci — nejspíše díky vatikánské podpoře. Církev ovšem měla a má i po jeho smrti velký vliv na sociální služby a samozřejmě se vší silou snaží svědectví o pedofilii a satanismu v církvi potlačit anebo alespoň znevěrohodnit — koneckonců má bohaté zkušenosti již od svého vzniku ve 4. století kdy potlačila a utajila původní pravou Kristovu nauku »

Nyní přichází závažná nová svědectví o kradení dětí katolickou církví… Nejspíše je vám jasné, že popsaná svědectví jsou jen špičkou ledovce a že pokud se ukradené děti dostaly do satanisticko-pedofilních kruhů… nejspíše jejich život neměl dlouhého trvání — máme tu i svědectví ženy z USA, které se podařilo satanistům uniknout (viz odst. o video-dokumentu Conspiracy of Silence) » Jisté je, že takových šťastlivců moc nebylo…

Dokument BBC odhalil, že po dobu 50 let katolická církev obchoduje s dětmi ze Španělska. Do 90. let bylo přímo z porodnic ukradeno přes 300 000 novorozenců. Matkám bylo oznámeno, že jejich dítě „bohužel zemřelo“ a bude pochováno v hromadném hrobě. Katolická církev údajně vydělala na adopcích 20 miliard dolarů a Frankův katolický fašismus také tyto praktiky stvořil!

Následuje citace podle BBC a dailymail.co.uk:

300 000 babies stolen from their parents — and sold for adoption: Haunting BBC documentary exposes 50-year scandal of baby trafficking by the Catholic church in Spain

Randy Ryder as a baby being cradled in a Malaga hospital in 1971 by the woman who bought

 

Reunited: Randy Ryder with Manoli Pagador, who believes she may be his real

 

Bought for cash: Journalist Katya Adler with Juan Luis Moreno, who was sold as a baby
Bought for cash: Journalist Katya Adler with Juan Luis Moreno, who was sold as a baby

 

Up to 300,000 Spanish babies were stolen from their parents and sold for adoption over a period of five decades, a new investigation reveals. The children were trafficked by a secret network of doctors, nurses, priests and nuns in a widespread practice that began during General Franco’s dictatorship and continued until the early Nineties. … Several mothers say they were told their first-born children had died during or soon after they gave birth. …

It began as a system for taking children away from families deemed politically dangerous to the regime of General Franco, which began in 1939. The system continued after the dictator’s death in 1975 as the Catholic church continued to retain a powerful influence on public life, particularly in social services. …

Nakonec to nejděsivější…

Vatikánský pedofilní kruh, obchod s dětmi, masové hroby a pohřešovaní novorozenci. Strašlivé praktiky satanistů v čele s papežem Františkem

Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1973 | Los miembros del nuevo gobierno militar de Chile, sentados en la iglesia de Santiago para una solemne misa de Te Deum, EL 19 de septiembre de 1973 tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende. El general Augusto Pinochet se ve sentado a la izquierda.
Augusto Pinochet en el Te Deum, Catedral de Santiago, 1973 | Los miembros del nuevo gobierno militar de Chile, sentados en la iglesia de Santiago para una solemne misa de Te Deum, EL 19 de septiembre de 1973 tras el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende. El general Augusto Pinochet se ve sentado a la izquierda.
Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987
Pope John Paul II with Augusto Pinochet; Santiago de Chile, 1987

Také Chile je silně ovlivněna katolickým fašismem podporovaným z Vatikánu, nepřekvapuje proto následující informace

Jestliže už se od Frankových dob šeptalo o únosech dětí a o rituálních obětech, tak nyní přichází další obvinění podložená mj. mnoha svědectvími. Podívejme se na několik málo ze svědectví nashromážděných organizací ICLCJ:

Z Vatikánu údajně unikla 2 300 stránková zpráva, která potvrzuje, že papež František zakrýval tzv. vatikánský pedofilní kruh, tedy dobře organizovanou skupinu. Následně zahynulo při letecké havárii 20 čilských biskupů, kteří veřejně potvrdili napojení na ten stejný pedofilní kruh, a to hned poté, co proběhlo setkání s papežem Františkem »

Byla to jistě jen velká náhoda ;-)

František vůči obviněním ze zneužívání dětí imunní není. Mezinárodní soud v Bruselu 20. června roku 2014 shledal papeže Františka, generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova Adolfa Pachona a arcibiskupa canterburského Justina Welbyho vinnými ze znásilňování, mučení, vraždění dětí a obchodování s dětmi. Příběh papeže Františka a obchodování s dětmi logicky nikdy nebyl předmětem mainstreamových médií, i přesto, že přes 48 očitých svědků potvrdilo, že Vatikán byl tučně uplácen za dodávky dětí přes jejich pedofilní kruh podnikatelům, politikům a členům evropských královských rodin uctívajících Satana. Viz video níže.

Rovněž tak Argentina má silné propojení s katolicismem i fašismem

Jak vám řeknou encyklopedie: Dvakrát zvolený Juan Domingo Perón byl obviňovaný ze sociální demagogie a sympatií k fašismu. To jistě souvisí i s tím, že po porážce německého fašismu Třetí říše uteklo do Argentiny mnoho nacistických pohlavárů, např. Adolf Eichmann nebo Josef Mengele…. Perón zastával úřad prezidenta republiky pro funkční období 1946–1952 a 1952–1958. Nicméně sílící protesty proti jeho vládě, nakonec vedly k tomu, že se na pozvání generála Franka roku 1955 uchýlil do madridského exilu — ano, vrána k vráně sedá žeano. Juan Domingo Perón se r. 1973 vrátil z exilu a stal se ještě potřetí prezidentem Argentiny.

Po Perónově smrti 23. března 1976 vojenské kruhy svrhly demokratickou vládu. Vojenská junta měla podporu USA i Vatikánu a jednalo se o čistokrevný fašismus…

V tomto geopolitickém kontextu nepřekvapuje svědectví o tom, že tehdejší argentinský kněz, biskup Bergoglio (nynější papež František) spolupracoval s vojenskou juntou v době, kdy v Argentině probíhala tzv. Špinavá válka (1976–1983). Podle svědka František pomohl dopravit 30 000 dětí pohřešovaných politických vězňů do vatikánského pedofilního kruhu.

Podle zapečetěného dokumentu opatřeného z vatikánských archívů, údajně byl papež František také označen za pachatele satanistických rituálů obětování dětí, zatímco působil jako argentinský kněz a biskup. …

V červnu roku 2014 u soudu ICLCJ vyšetřovatel irského gardového policejního sboru před pěti soudci a 27 členy poroty svědčil, že na kostech téměř 796 dětí, které byl nalezeny v septiku irského římsko katolického kostela, byly objeveny známky rituální vraždy. …

Katolické školy jako součást systému genocidy a kradení dětí indiánů k Kanadě

Vrchní prokurátor ICLCJ rovněž prohlásil, že existuje spojitost mezi britskými, holandskými a belgickými královskými rodinami a zmizeními a zabíjením mohawských dětí anglikánskou církví královny Alžběty nebo anglikánskou indiánskou rezidenční školou Brantford v kanadském Ontariu.

VIDEO: Osobní svědectví o pedofilním zneužívání a kradení dětí domorodých obyvatel (indiánů) v Kanadě

VIDEO: TV CBC News: The National, Stolen Children | Residential School survivors speak out, publikováno 2. 6. 2015.

How Residential Schools affected survivors and their children and grandchildren.

VIDEO: Residential Schools and Genocide in Canada

Odds for a kid attending a Residential School in Canada and dying were greater than being killed in WWII. Indian Residential Schools date back to the 1870’s. The policy behind the government funded, church-run schools attempted to “kill the Indian in the child”. Over 130 residential schools were located across the country, with the last one closing in 1996. This is Canadian History…

VIDEO: Residential Canadian school policy called „cultural genocide“

VIDEO: Never-before-seen images of the Canadian residential school system

Over a 120-year period, 150,000 children were taken from their homes and put into the residential school system. With the opening of the National Centre for Truth and Reconciliation in Winnipeg, many documents and photographs from that era have been unsealed for public viewing:

Vzhledem k historii papežské i anglikánské církve by takovéto zločiny neměly být překvapením. Odmítnut soudy v Kanadě, Annettův Mezinárodní tribunál pro zločiny církve a státu » (ITCCS) strávil 20 let předkládáním případů chybějících indiánských dětí z Kanady mezinárodnímu soudu. Důkazy si můžete prohlédnout na Annettově webu:

VIDEO: Děsivé svědectví očitého svědka pedofilních satanistických praktik, EN titulky. Ještě stále nevěříte?

Child Sacrifice and Trafficking in Holland. An Eyewitness speaks out Introduction:


Otázka závěrem

Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU z roku 1992 má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Nechají ze sebe lidé i nadále dělat ovce? Nemusíme se již více nechat manipulovat a zotročovat! Pro začátek stačí, když jako ovce nebudeme pasivně přijímat zavádění satanské Agendy 2030 našimi eurofilními podplacenými politiky… Vláda satanistů musí skončit, chcete-li svobodu pro svůj národ a pro své děti!

ragauian vám dává praktický návod jak se stát nemanipulovatelnými a duchovně svobodnými »

Tam je počátek vašeho osvobození…