Ministerstvo zdravotnictví varuje: Jezuitské pokrytectví vás může zabít! Jezuitský papež kamarádí s muslimy a bývalý dominikán, katolík, Ivan Štampach přiznává: Korán obsahuje výzvy k násilí

Možná jste si všimli, že Vatikán čím dál více kamarádí s mu-slimy a v poslední době to už dělá zcela nepokrytě. Co myslíte, proč jezuité tak moc omlouvají islamistické násilí? Co myslíte, proč mají tak dojemnou péči o to aby nám do Evropy za každou cenu ještě letos natlačili maximální počet slimů?

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

Nic není černobílé a na následující text je třeba se dívat ve světle faktů, která jsme si již na ragauian.cz dokázali:

Církev v tuto chvíli ve skutečnosti řídí vrchní jezuitský generál, neoficiálně nazývaný černý papež… a koneckonců jezuité sami sebe nazývají „černé róby“ » Katolickým ovečkám se to samozřejmě nepřiznává, ale existence totalitní struktury uvnitř církve — a především jezuitského řádu — nedává jinou možnost. Tato jezuitská totalitní struktura vyžaduje u každého jezuity bezpodmínečnou poslušnost nadřízenému.

Jezuitská manipulace: Tento výrok, upřímně řečeno, není zcela správný

K tomu si musíte přidat známý fakt že jezuité jsou mistři klamu a podvodu. Velmi přesně o tom vypovídá přísloví našich předků, kdy říci o někom „to je ale jezuita“ znamenalo totéž jako říci, že to je lhář a pokrytec, kterému nelze nic věřit.

Přetiskli jsme nedávno také prohlášení papežské jezuitské loutky » která nezakrytě obhajuje islám a natvrdo prosazuje islamizaci Evropy. V prohlášení je jasně vidět, že jezuité sice opatrně přiznávají, že islám násilnický je — protože ten fakt se jednoduše nedá utajit — ale obratem hned ve své řečnické manipulaci dodávají, že křesťanství to přece dělalo také.

Zapomínají přitom dodat, že tyto zrůdnosti páchal papežský katolicismus, který je jen zfalšovanou nefunkční napodobeninou Kristova učení.

Jakékoliv podobné jednání je ve skutečnosti antikristovské, celá papežská hierarchie je antikristovská — fakta mluví jasnou řečí a nijak je nemohou okecat ani ti největší pokrytci na světě — ti co sídlí ve Vatikánu… Každopádně, v tuto chvíli vám hodně pomůže, když si budete dobře pamatovat, jak silně se jezuité snaží natlačit islám do Evropy a veškeré negativní vlastnosti islámu jsou proto jimi změkčovány a omlouvány. Takže když soudruh imám Al-Tajíb lže, např. o tom jak je Korán mírumilovný, tak jezuita neřekne že jde o lež — nýbrž místo toho řekne „Tento výrok, upřímně řečeno, není zcela správný.“ Svým způsobem je velmi vtipné toto pokrytectví pozorovat — ovšem, když víte o co jezuitům jde, že papežská církev ve skutečnosti islám stvořila, tak vás spíše začne uvnitř mrazit…


Bývalý katolický teolog Ivan Štampach komentuje setkání papeže Františka s vrchním imámem Ahmadem Muhammadem Al-Tajibem z prestižní islámské sunnitské univerzity Al Azhar

Ivánek nám na úvod přiznává, že Korán výzvy k násilí skutečně obsahuje. A hned dodává že výzvy k násilí najdeme i v Bibli.

Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano
Pope Francis greets Sheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb (R), Egyptian Imam of al-Azhar Mosque at the Vatican, May 23, 2016. Photo: Osservatore Romano

Docent Ivan Štampach v textu pro Deník Referendum poznamenává, že nemá pravdu ten, kdo říká, že Korán neobsahuje výzvy k násilí, že jen někteří lidé mylně vykládají islám. Korán výzvy k násilí obsahuje. Stejně tak výzvy k násilí najdeme v Bibli.

„Když Bůh v Bibli mimo kontext obrany vybízí na řadě míst k násilí, výslovně včetně vybíjení žen, dětí a starců, a pokud se bude Bible pokládat za inspirovanou knihu, za Bohem zjevený text, za Boží slovo, jak rádi zdůrazňují někteří křesťané, nemůžeme se divit, že se na tyto texty odvolávají strůjci náboženských válek a masového hubení kacířů a čarodějnic,“ připomíná docent Štampach.


Jak je to s pravdivostí Bible a Koránu?

Někdy se říká na obhajobu písem, že Bible i Korán jsou jen a pouze texty sepsané lidmi a jako takové proto obsahují lidskou touhu po moci. Ta se projevuje jak na straně islámu, tak na straně křesťanství.

Můžeme to ale ještě více upřesnit. Toto je duální svět, kde spolu neustále soupeří síly temna a světla. Na Zemi přichází učitelé, kteří duším ukazují jak postoupit v pozemské škole duší do dalšího ročníku — jak postoupit ve vibračním spektru „nahoru“ a současně ti temní dělají pravý opak a původní čisté nauky archonticky překrucují pro své účely…

Přesně toto vidíme i v tzv. Starém Zákoně, kde temná entita jménem Hospodin (alias Jehova, alias Demiurg, alias pán Archón) často vykazuje velmi násilnické sklony, které se projevují třeba ve vyvražďování sousedů Izraele…

Na druhou stranu víme, že Nový Zákon je radikálně jiný a nese především přikázání Kristovy lásky.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

A pokud tedy cézaro-papežská církev např. vyvolávala tzv. křižácké války, vždy to bylo porušením Kristova učení!!

Nijak jinak to nazvat nelze a nikoho by to nemělo překvapit — a protože je stále mnoho těch co netuší, jak to bylo doopravdy, jsme dokola nuceni opakovat prostý fakt: Katolická církev ve 4. století překroutila Kristovu nauku naruby a je od té doby ve skutečnosti antikristovská »

A s Koránem je to ještě horší než jsme si mysleli… víte kdo stvořil islám? To neuhodnete » Jen stručně si teď připomeňme džihádistickou islámskou a katolickou ideologii. Při porovnání je jasně vidět OHROMUJÍCÍ podobnost těchto dvou systémů — a není to samozřejmě náhoda, jelikož islám stvořili římští katolíci:

Katolická ideologie — Augustinova Obec Boží

De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine's, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.
De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. — Folio 1r from a manuscript of Augustine’s, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.

V tomto díle Augustin (nikoliv mnich, ale mocný a bohatý muž s vlastní armádou) nastiňuje uspořádání společnosti. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustin rozvíjí myšlenku světa rozděleného do dvou obcí: Civitas Dei (Boží město, což je v podstatě církev) a Civitas terraena (Pozemské město, tj. zbytek světa mimo církev). Dějinný vývoj pak podle něj údajně spočívá v neustálém boji mezi těmito dvěma obcemi (městy)…

Islámská ideologie je podezřele podobná  katolické augustinovské!

Dle islámského pojetí je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru (Dar al-Islam, což je v podstatě území ovládané muslimskými vládci, kde vládne islámský zákon šaría) a druhým Dům války (Dar al-Harb, tedy zbytek světa, kterým jsou všichni nemuslimové, z hlediska muslimů tzv. nevěřící). Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihád (úsilí o islám), v té či oné formě. Džihád má více významů, jeden z nich je zcela jasně a neoddiskutovatelně OZBROJENÝ BOJ.

Muslimové mají trvale za náboženskou povinnost džihád, dokud neustane existence „Domu války“, tj. dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech tzv. nevěřících.

Je to snad málo jasně řečeno? Ještě nějaké otázky?


Komentář ohledně setkání papeže-jezuity s vrchním imámem nejdříve poskytl egyptský jezuita Samir Khalil Samir S.J.

Dotaz na jezuitu Samira na radiovaticana.cz zněl takto:

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas imám Al-Tajíb řekl, že islám nemá s terorismem nic společného, že jde o špatné pochopení islámských textů. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Egyptský jezuita o. Samir Khalil Samir: „Tento výrok, upřímně řečeno, není zcela správný. Totéž řekl (prof. Al Tajíb) při své návštěvě v německém parlamentu, kde mluvil o tom, že v Koránu není žádné násilí, ba že v něm nenajdeme dokonce ani slovo „meč“. To však není přijatelný argument. Pokud si vezmeme text Koránu, tak jak je, najdeme v něm násilí i odmítání násilí. Před patnácti lety jsem napsal drobnou knížku nazvanou: „Násilí a odmítání násilí v Koránu a v islámu“ (Violenza e non-violenza nel Corano e nell´islam), ve kterém píšu o tom, že v něm nacházíme obojí a že to nemůžeme a nesmíme zakrývat. Ve chvíli, kdy ISIS zvolilo cestu násilí, jde o věc, která není normální, jde o terorismus, ovšem páchaný – bohužel – ve jménu islámu. Myslím si tedy, že je nutné uznat tuto možnost interpretace. Práce univerzity Al Azhar spočívá právě ve vysvětlování, že ačkoli v Koránu najdeme násilí a jeho užívání, vztahuje se to výlučně k určitému historickému období a ke specifickým okolnostem. Al Azhar má ukazovat, že nejde o obecnou normu, kterou může užívat kdokoliv jakkoliv a že ISIS nemá právo hlásat cosi jménem islámu, nýbrž že je to věc vyhrazená muslimským autoritám. Problém je v tom, že muslimové nemají absolutní autoritu, na rozdíl např. od katolické církve, která ji má v osobě Svatého otce.

Pozn. redakce: Označení „Svatý otec“ je ve skutečnosti porušením Biblického přikázání: „A nikomu na zemi nedávejte jméno »Otec«: jediný je váš Otec, ten nebeský.“ (Mat 23:9) Dále je třeba na rovinu říci, že ačkoliv soudruh jezuita má za úkol okecávat a zatemňovat pravdu, je nad slunce jasné, že islám byl stvořen za jediným účelem: Dobýt celý svět a zotročit lidské duše »


Jezuité sice naoko kritizují náboženské násilí — to jim ale nebrání v silné podpoře islámu, který je postaven na násilném džihádu zakotveném v Koránu

Ivan Štampach tvrdí: Nestačí říct, že násilí nemá nic společného s judaismem, křesťanstvím nebo islámem. Násilí hrálo roli v jejich dějinách i textech a je třeba si to přiznat.

Pope Francis (R) presenting Sheikh Tayeb with a copy of his recent cyclical, Laudato Si', during the Sunni Muslim leader's visit to the Vatican, May 23, 2016. Photo: EPA
Pope Francis (R) presenting Sheikh Tayeb with a copy of his recent cyclical, Laudato Si’, during the Sunni Muslim leader’s visit to the Vatican, May 23, 2016. Photo: EPA

V reakci na nedávné setkání papeže Františka s vrchním imámem prestižní islámské univerzity Al Azhar Ahmadem Muhammadem Al-Tajibem rozebral vztahy křesťanství a islámu egyptský římskokatolický odborník na otázky vztahů s islámem Samir Khalil Samir S.J., kterého citujeme výše. Rozhovor publikoval Vatikánský rozhlas:

Vrchní imám se při návštěvě papeže v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas vyslovil, že islám údajně nemá s terorismem nic společného, že jde o špatné pochopení islámských textů. Samir pokládá toto tvrzení za nesprávné. V Koránu, jak upozorňuje, najdeme násilí i odmítání násilí.

Násilí páchané takzvaným Islámským státem (a bylo by třeba dodat řadu dalších ozbrojených sil jako Al Káida, Tálibán, Hizballáh, Hamás a též státy nelidsky krutě zacházejícími s delikventy, jako je Saúdská Arábie) je pácháno jménem islámu a s odůvodněním v pramenech tohoto náboženství. Samir upozorňuje, že taková interpretace Koránu je možná.

Egyptský jezuita údajně očekává od Al-Azharu jako významné autority v islámu uznání, že v Koránu jsou výzvy k násilí, ale že ty se vztahují k určitému historickému období a ke specifickým okolnostem. Al Azhar má ukazovat, že nejde o obecnou normu.

Násilí z „boží vůle“? Proboha ne!

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Islámská univerzita údajně dlouho otálela se stanovením jasných směrnic, jak číst Korán dnes. Samir oceňuje, že byly zavedeny kurzy a zpracovány učební texty, které nabízejí konstruktivnější výklad. Od islámských autorit to prý očekávají otevření a osvícení muslimové.

Vatikán chce podporovat Al Azhar, aby pokračoval správným směrem a vrátil se k tomu, co se objevilo již v padesátých a šedesátých letech 20. století, totiž k otevřené a humanistické interpretaci posvátných textů islámu. Uplynulo čtrnáct století a není tedy možné aplikovat je v nezměněné podobě, tak jako my nemůžeme brát doslovně některé texty Starého zákona, které mluví o násilí a válce, k nimž sice vybízí Bůh, avšak v naprosto jiném kontextu. To je prý třeba pochopit: textu rozumíme v jeho kontextu.

Štampach říká že mu připadá Samirovo hodnocení postojů islámských učenců vyrovnané a poctivé. Jen se obává, že nestačí odvolávat se na kontext. Výzvy k násilí, alespoň tam, kde nejde o spravedlivou obranu, jsou prostě zločinné. Podobné výzvy obsahují i jiné náboženské texty, například Bhagavadgíta.

…ovšem existují i jiné texty, třeba čínský Tao te ťing (Kniha o Cestě a ctnosti) nebo buddhistické Tipitakam (Tři koše), které k násilí nevybízejí.

-konec citátu-


Na důvod přítomnosti násilí ve Starém Zákoně jsme na tomto místě již upozornili… Jak vážené čtenáře dlouhodobě upozorňujeme, jezuité jsou mistry manipulace a překrucování faktů a na těchto jezuitsko-katolických textech můžete v praxi vidět, jak se tato manipulace v praxi provádí… je to peklo na Zemi. Doufejme že to už brzy skončí…

Další ukázky pokrytecké vatikánské manipulace můžete najít v odkazech níže, stejně tak je jasně vidět jak papeženci s mohamedány mile kamarádí a neposlední řadě samozřejmě — je také jasně doloženo, že tzv. džihád je náboženskou POVINNOSTÍ každého správného muslima »

Jesuit Cardinal Jean-Louis Tauran (R) welcomes Ahmad Al-Tayyib (L), the Grand Imam of the Al-Azhar Mosque, for their meeting with Pope Francis at the Vatican, 23 May 2016, Photo: EPA
Jesuit Cardinal Jean-Louis Tauran (R) welcomes Ahmad Al-Tayyib (L), the Grand Imam of the Al-Azhar Mosque, for their meeting with Pope Francis at the Vatican, 23 May 2016, Photo: EPA

 


Zfalšování Kristova učení i stvoření islámu bylo provedenou stejnou silou za účelem ovládnutí lidského myšlení. Proto dnes Vatikán islamizuje Evropu. Loutkářům je totiž jedno, jak vás budou ovládat. Pochopte prosím, že papeži na Kristově učení nezáleží

Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?

Ano! Ano, Vatikán je nejen tím, kdo islámskou migrační invazi do Evropy veřejně podporuje, je současně i tím, kdo stvořil islámhned poté co zlikvidoval původní Kristovo křesťanství. Věděli jste, že Kristovo učení bylo zfalšováno? Věděli jste že Mohamed měl katolického učitele? Věděli jste že islámská džihádistická ideologie je pouze vylepšenou kopií Augustinovské teologie katolického „džihádu“? Přesně té teologie, podle které katolická církev jela v podstatě celý středověk, než byla pod tlakem lidí donucena od ní ustoupit, podobně jako od otroctví a nevolnictví. Jinak by tyto ďábelské praktiky podporovala dodnes… Rozbor a důkazy toho, jak Vatikán stvořil islám jsou k nalezení v klíčovém textu »

Závěr? Jak se bránit manipulaci a zotročení v rámci NWO?

Máme jedinou obranu. A to poznat a objevit to, co Kristus doopravdy hlásal. Proč myslíte, že Vatikán toto učení tak násilně potlačil a proč stále vyvíjí tlak na to, aby ovečky nikdy nepoznaly Kristovu úzkou cestu?

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Ano prosím: Berte to vše jako důrazné upozornění, že byste měli POZNAT SAMI-SEBE, pracovat na svém nitru, na své duši, na Kristově úzké Cestě » Není vůbec náhoda, že se obě šelmy právě tuto Kristovskou Cestu a POZNÁNÍ SAMA-SEBE před vámi pokouší skrýt a utajit! Za každou cenu!! Nedejte se! Prosím.

Pamatujte: Po ovoci poznáte je!

A jaké z toho všeho plyne ponaučení?

Vše co se na Zemi děje je součástí velké školy lidstva. Jedinou naší záchranou je pravda: Vidět a pochopit, abychom se už nenechali manipulovat a zatahovat do kolotoče dalšího násilí. Řešení nenajdeme vně sebe, nýbrž na úzké cestě do vlastního nitra… jak nám říkají mudrci už celá tisíciletí.

Ještě jednou zdůrazňuji – tento text není útokem proti křesťanům – naopak by rád všem pomohl k pochopení smutné reality: Kristovo jméno zneužívají ti, kteří ve skutečnosti před námi jeho informace chtějí skrýt. Neustále ženou lidstvo do dalších a dalších uměle vykonstruovaných konfliktů stylem rozděl a panuj. Kdy to konečně pochopíme? Lidičkové, informace jsou zde! A je na každém z nás, jaké z toho učiní závěry…

Zopakuji nakonec úžasně pozitivní slova, kterých není nikdy dost. Mluví Don Miguel Ruiz: »Jak lze změnit svět? Odpověď je snadná. Tím, že změníte svůj vlastní svět. Když vás žádám, abyste mi pomohli změnit svět, nemluvím o planetě Zemi. Mám na mysli svět, který existuje ve vaší hlavě. Nedokážete změnit svět, jestliže nezměníte nejdřív svět, který máte v sobě. Změna začíná u Vás. Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe, že si budete užívat života plnými doušky a svůj osobní život proměníte v rajský sen. A já vás žádám o pomoc, protože vy jste jediní, kdo tuhle změnu může provést.«

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete i na tomto webu » 

Pokud chcete, aby ta vnitřní změna byla doopravdy účinná, bylo by dobré vědět co se uvnitř lidské mysli děje doopravdy. Kdo je to ten SÁM kdo má mít rád SEBE? Pokud tu změnu myslíte vážně, můžete se dozvědět jak lidská mysl funguje třeba v seriálu Dvě cesty »