Pověst dávných let, (rusky По́весть временны́х лет) se zachovala mj. v Radivilské kronice, zobrazena je ukázka 14. strany | Radziwill Chronicle, page 14: Oleg of Novgorod's campaign against Constantinople (see Rus'–Byzantine War 907).

Národ v lénu bohů — Slovanská mytologie o stvoření světa a člověka. Co je animismus a gnóze a jak spolu souvisí?

Tento text doplňuje seriál Národ v lénu bohů » Obsahuje další stopy, které nezávisle na Ivo Wiesnerovi potvrzují obrovskou duchovní úroveň Praslovanů, kterou mezi řádky můžete vyčíst i v oficiálních encyklopediích. Ačkoliv se oficiální západní „věda“ ruku v ruce s církví snaží vytvořit dojem, že Slované byli „pohané“ a „neznabozi“, opak je pravdou. Ve skutečnosti bychom mohli naše předky nazvat gnostiky — tedy těmi, kteří skutečně vědí, jak tento svět funguje a znají jeho skutečnou historii, ne tu zfalšovanou, kterou nám vnutila drakoniánská církev.

Ve skutečnosti je to tato církev, která zničila Kristovo gnostické učení o poznání sama-sebe a dodnes vede lidstvo po široké modlářské cestě do nikam — jak jsme podrobně doložili v dalších textech o historii církve na ragauian.cz » Dejme slovo encyklopedii:


Slovanská mytologie » je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích Slovanů. Vychází z tzv. proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Díky snaze katolického Západu o její likvidaci je zachována pouze ve zlomcích a v nepůvodní podobě. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu „pohanství“, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie. I přes potlačování však existuje bohatý materiál svědčící o animistickém pohledu na svět a také o sezónních slavnostech, svědčících o cyklickém chápání času.

Co je animismus a gnóze?

Animismus (z lat. anima, duše) je víra v existenci nesmrtelné, na těle nezávislé duše, ducha » a duchovních bytostí. Lépe je ale mluvit o znalosti… to je totiž daleko více než slepá víra. Konkrétně gnóze dochází k poznání sama-sebe i světa pomocí praktické zkušenosti a ukázali jsme již dříve v paralelním seriálu, že existence převtělování duše byla  exaktně doložena dokonce i vědeckými metodami »

Slovanský mýtus o stvoření světa a člověka obsahuje velmi mnoho pravdy

Každý mýtus je samozřejmě nutné chápat jako symbolický příběh, stejně jako biblickou Genesis. Učitelé tuto symboliku vždy přizpůsobovali konkrétní úrovni žáků daného národa, proto jsou symboly velmi různorodé…

Pověst dávných let, (rusky По́весть временны́х лет) se zachovala mj. v Radivilské kronice, zobrazena je ukázka 14. strany | Radziwill Chronicle, page 14: Oleg of Novgorod's campaign against Constantinople (see Rus'–Byzantine War 907).
Pověst dávných let, (rusky По́весть временны́х лет) se zachovala mj. v Radivilské kronice, zobrazena je ukázka 14. strany | Radziwill Chronicle, page 14: Oleg of Novgorod’s campaign against Constantinople (see Rus’–Byzantine War 907).

Díky snaze o jeho potlačení se mýtus o stvoření světa u Slovanů zachoval pouze ve folklórním podání a v kronikách v textu Povesti vremenných let » která má [ne náhodou] podobu křesťanského [gnostického] apokryfu. Její podání stvoření světa ale odpovídá spíše folklóru. [Je to dáno pravděpodobně právě tím, že originální staré záznamy byly drakoniány pečlivě ničeny.] Příběh mluví o stvoření dvěma demiurgy »

Žijeme v duálním světě, proto jsou stvořitelé dva: Bůh a Ďábel/Satan resp. Svarog a Veles

Igor Ozhiganov, Svarog: Tento obraz je čistě fantazie autora. Dosud nebyla doložena žádná Svarogova svatyně ani modla, jako prvotní bůh nebe (Zdroj všeho co jest!) zřejmě ani podobu nikdy neměl. Dnes bývá Svarog obecně považován za stvořitele světa, který poté, co stvořil svět, odešel na nebesa a od té doby se již nestaral o pozemské záležitosti.
Igor Ozhiganov, Svarog: Tento obraz je čistě fantazie autora. Dosud nebyla doložena žádná Svarogova svatyně ani modla, jako prvotní bůh nebe (Zdroj všeho co jest!) zřejmě ani podobu nikdy neměl. Dnes bývá Svarog obecně považován za stvořitele světa, který poté, co stvořil svět, odešel na nebesa a od té doby se již nestaral o pozemské záležitosti.

Jeden z nich má tvůrčí potenciál, ale je pasivní, druhý je aktivní, ale bez tvůrčího potenciálu. Byli představováni většinou v ptačí podobě, a později christianizováni na Boha a Ďábla. Bůh je pasivním stvořitelem, který někdy ani neví, jak svět stvořit. Aktivní Ďábel se na jeho příkaz potápí na dno světového oceánu a přináší mu odtud hrst písku a zeminy, ze které Bůh stvoří svět. Podle některých názorů je pasivním stvořitelem Svarog a aktivním Veles, případně nejasná božstva Bělboh a Černoboh.

Igor Ozhiganov, Veles (opět jde pouze o fantazijní ztvárnění)
Igor Ozhiganov, Veles (opět jde pouze o fantazijní ztvárnění)

Podstatou stvoření světa je součinnost Boha a Satana

V Povesti vremenných let zní mýtus následovně: Podstatou stvoření světa je součinnost Boha a Satana, kteří se na počátku oba vznášeli nad nekonečným praoceánem. Podle jedné z verzí vytvoří Satan zemi ze své vlastní vůle, podle jiné na příkaz Boha. Je toho schopen jako jediný, protože andělé jsou příliš lehcí. Vyzvednutí země z vody se mu podaří až napotřetí, když ji vyzvedává ve jménu Božím. Kromě hrsti písku v rukou pro Boha skryje další v ústech. Když však začne písek růst, vykašlává ho, a tak vznikají pustiny, hory, skály a bažiny. Bůh tvoří roviny a úrodná pole.

Mýtus o stvoření světa prostřednictvím dvou demiurgů se ke Slovanům možná dostal ze severní Eurasie. Podle jiných teorií jde o mýtus dualistický, ovlivněný íránským prostředním. Existují i další mýty o stvoření, jako například slovinský o kosmickém vejci sneseném božským kohoutem, ze kterého se vylilo sedm řek, které zúrodnily zemi — ten vznikl nejspíše pod vlivem orfismu.

Mýtické stvoření člověka je nutno opět chápat jako symbolický záznam určený málo pokročilým duším své doby

Také o stvoření člověka hovoří Povest vremenných let: „Víme, jak byl člověk stvořen. Bůh se myl v lázni a zpotil se, i otřel se věchtem a hodil jej z nebe na zem. Vznikl spor mezi Satanem a Bohem, kdo z nich má z věchtu stvořit člověka. I stvořil Satan člověka, a Bůh vložil do něj duši, aby až člověk umře, tělo šlo do země a duše k Bohu.“

Igor Ozhiganov, Lada
Igor Ozhiganov, Lada

 


Závěr? Poznejte podstatu tohoto světa i sami-sebe! Je nejvyšší čas!!

Vězte že není vůbec náhodou, že tyto slovanské mýty obsahují stejné principy stvoření, jaké uváděli třeba i antičtí gnostici. Obsahují totiž jádro původních znalostí, které bylo málo chápajícím lidem starých dob podáváno symbolicky.

Dnes na „Konci věku“ je ovšem nejvyšší čas abychom všichni pochopili a aby se lidstvo konečně probudilo ze svých iluzí, ve kterých jej udržuje katolicismus i lživé materialistické náboženství…

Moderním jazykem i za pomoci archetypálních příběhů vám tyto zapomenuté znalosti o podstatě tohoto světa i o tom, kdo je bytost zvaná člověk,  podává ragauian.cz »

4 komentáře u „Národ v lénu bohů — Slovanská mytologie o stvoření světa a člověka. Co je animismus a gnóze a jak spolu souvisí?“

 1. Zamýšlím-li se nad tím, kým jsem vlastně já. který má na RKC stejný názor, jako je ten na mnohých místech zde uváděný!
  Pak bych asi řekl, že jsem nejspíš pohanem!
  Vždyť, jaký je vlastně rozdíl mezi křesťanem, modlícím se ke dřevěným postavám a tvrdícím, že uctívají toho, či jiného svatého (kterého si beztak vymysleli sami) a pohanem, uctívajícím slunce, řeky, lesy atd., vždyť to jsou všechno projevy stvořitele a pohan uctívá jeho dílo, ale přitom chápe, že nad tím vším je právě onen stvořitel?

  A mám-li ještě více rozvést své kacířské názory, pak dost dobře nechápu proč jsem nabádán, abych se klaněl bohu?!

  Slovo bůh se mi příčí, protože si připadám jako svíčková bába!

  Budu raději mluvit o Stvořiteli, protože si myslím, že diskuse o tom, jestli byla prvotní hmota nebo rozum (inteligence, myšlenka) je dostatečně vysvětlena a potvrzena i současnou vědou!
  Při nepředstavitelné moci Stvořitele jej z nějakého důvodu zajímá jestli zrovna já se klaním?
  Připadá mi to jako bychom se chodili klanět např. k Dopravnímu inpektorátu a na silnici si potom dělali co chtěli!
  Tak jako to předvádí právě RKC!
  K bohu se klaní a přitom krade, loupí, vraždí (ale nestačí jí člověka jenom prostě zabít, oni chtějí aby ještě co nejvíce nelidsky trpěl)!
  Měl by z našeho klanění Dopravní inspektorát nějaký užitek, nebo uspokojení?, když by museli za každého nečasu vyjíždět k dopravním nehodám a řešit naši blbost?
  Takže si myslím, že Stvořitele spíš zajímá to jak se chováme v systému, který pro nás stvořil a jestli nějak pozitivně k tomuto stvoření přispíváme, jestli jej rozvíjíme, nebo naopak likvidujeme!
  Veškeré liturgie a obřady si pokrytecky vymyslel člověk, aby se jakoby zavděčil bohu a hlavně, aby s pomocí boha vydělal prachy!
  Toto pokrytectví je potřeba odhalovat a proto je dobře, že je tu tento WEB!
  Přesto, že se na jiném místě vyjadřuji kriticky, protože odmítám být ovcí, opakuji, že je dobře, že jste tady!
  Čtu-li takové příspěvky jako jsou ty od jakéhosi Romana Michalcika, pod článkem „Fatimské zjevení 1″, a jemu podobní, pak teprve člověk vidí s jakým „středověkem“ je třeba se popasovat!

  1. Výborně! Mluvíš mi z duše. Celý život jsem sbírala informace, o kterých jsem přemýšlela a skládala kamínky do mozaiky Světa, a mé poznání jsi přesně vystihl. Jsem ráda, že lidí smýšlejících podobně, hledajících a nacházejících Pravdu pod nánosem systémových lží, je čím dál více.

 2. Vážený pane (nemůžu nikde najít jak se jmenujete, tak se omlouvám), navštěvuji vaše stránky pravidelně a jsem moc ráda, že se nenecháte odradit vašemi odpůrci. Prosím, pokračujte, o osobní růst a pravdu začíná byt mezi lidmi velký zájem.
  Čtením vašich článků si ověřuji správnost svých kroků, a vždycky mě to nakopne o kousek výš. Děkuji ………
  Zuzana

  1. áááá, zase Zuzanka… rád vás opět na svých stránkách vidím… děkuji za slova uznání a podporu v mém konání… jméno mám, ale možná vám stačí, že pouze „jsem“… mé ego netouží po pozornosti… odradit se rovněž nenechám… jen mi je občas smutno, jak nedokonale možností své svobodné vůle využívají lidé kolem mne… ale je to jejich problém, viďte?… píšete o nakopávání směrem výš… pokud chcete jít skutečně nahoru, naučte se mít ráda samu sebe… zatím to není příliš valné… a tohle je základ… pak se teprve skutečně odrazíte od Země a poletíte… kam?.. do nebe… musíte si totiž pomoci sama, církevní dogma o druhém příchodu Kristově je totiž jen slabomyslný pokus udržet vás pod kontrolou poukazem na to, že vy sama dělat nic nemusíte… všechno obstará on… Kristus byl skvělý člověk a vysoký duch našeho vesmíru… ale ani on neporuší vaši svobodnou vůli, aby vás tahal z něčeho, v čemž se třeba dobrovolně cachtáte…

Komentáře nejsou povoleny.