Pravda o islámu. Základní principy islámu jsou neslučitelné s naší společností. Islám se nachází v podobné fázi jako křesťanství ve středověku, každý muslim je proto potencionální terorista

Ukazujeme vám v rubrice „Evropa a islám“ hlubší skutečnosti o podstatě islámu, aby si každý sám-za-sebe mohl udělat obraz do čeho nás vládnoucí elity namáčejí a abychom vám umožnili bránit se emocionální manipulaci

Opakovaně zdůrazňujeme, že nemáme nic proti konkrétním lidem, jen se vám snažíme ukázat podstatu islámské ideologie. Řadoví muslimové jsou jejími prvními obětmi.

Jsme k tomu nuceni, jelikož se v této imigrační kauze masově manipuluje s vědomím lidí a není nám říkána celá pravda ohledně tzv. imigrace…

Ta je ve skutečnosti uměle přiživována a je jen jedním z nástrojů jak vytvořit z (kdysi demokratické) Evropy poddajnou masu snadno ovladatelných lidí. Je to v přímém rozporu s tím, co jsme my lidé sem na Zemi přišli dokázat a se naučit.

Trojský kůň prorokované Druhé šelmy z Janova Zjevení

Jistí týpci — počínaje papežem se všemi jeho nohsledy v čele s P. Sutherlandem » pokračujíc vůdci EU, v čele se soudružkou Merkelovou — používají resp. zneužívají solidární soucítění lidí k prosazení svých protilidských plánů.

Neexistuje nic takového jako umírněný islám. Tzv. „umírněný“ muslim jednoduše není správný muslim

Tato solidarita v masovém měřítku bez jakékoliv kontroly a protlačovaná „neziskovými“ organizacemi sponzorovanými Druhou šelmou Zjevení » je čistě emocionální manipulací cílenou na obyčejné lidi. Záměrně se ignorují fakta o programové násilnosti islámu. Islám samotný má navíc silné prostředky, kterými brání své změně — především korán a zákon šaríja jsou nezměnitelné a jednou provždy dané. Věřící jsou přísně vedeni k absolutní poslušnosti vůči vůdcům. Jakékoliv pochybnosti nebo kritické otázky vůči islámu jsou hříšné a muslimům se od mala programuje zákaz byť jen vůbec na to pomyslet. Jednoduše — duchovní totalita dotažená k dokonalosti.

Je to 100% archontické převrácení původního smyslu náboženství.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Na rozdíl od papežského falešného křesťanství, které sice často jednalo a jedná proti biblickým příkazům » ale v současnosti je kvůli zachování image donuceno alespoň zdánlivě dodržovat civilizační hodnoty založené na lásce k bližním… Islám oproti tomu má v koránu a v hadísech naprogramován nesmiřitelný boj za celosvětové rozšíření islámu (více informací v předchozích dílech). Je to náboženská povinnost každého muslima, která neustane dokud nebude islám zaveden jako politický vládnoucí systém všude, na celém světě.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Toto je prostá pravda.

Pro ty kteří nevěří faktům, která jsme už přednesli na základě rozboru islámské ideologie, pro ty tu dnes máme takříkajíc hmotné důkazy dokazující dva fundamentální rysy islámu: Zotročení žen a prosazování šaríi — to jest nastolení vlády islámu (chalifát) na celém světě.

Nyní několik málo videí, které dokazují že muslimové svým „duchovním“ vůdcům nejen věří, nýbrž i s radostí realizují jejich učení v praxi, třeba jako absolutní podřízenost žen, které jsou pro muslima na úrovní majetku, který slouží pouze k obsluze mužů a samozřejmě také k chovu nových muslimských mláďat…


„Mírumilovní“ muslimští imigranti v Evropě mají „vybrané“ chování

11. 9. 2015: Muslimové mají obzvlášť „pozitivní“ vztah k ženám… V rámci objektivity bychom měli dodat, že osobně ze života známe ženy, ke kterým byli muslimové velmi milí a galantní — pokud je chtěli získat k partnerskému vztahu, potažmo manželství resp. ke konverzi na islám, rozumíme si žeano? ;-)


Svědectví o islámu — mluví česká žena, žijící 20 let v západní „multikulti“ Evropě

12. 9. 2015: RUKU VÁM NEPODÁM, JSTE ŽENA… toto je jen malý úryvek ze standardů chování muslimů, standardů které se skutečně v praxi v Evropě již realizují — o zoufalé situaci svědčí žena, žijící žijící 20 let v západní Evropě. NEMÁM SLOV, MÁM STRACH… dodává Jiskra a nevěřícně kroutí hlavou. Více v exkluzivním rozhovoru.


NĚMECKÝ EXMUSLIM ODHALUJE PRAVDU O ISLÁMU: Jsem šokován naivitou Evropanů

Znalec islámu, bývalý německý muslim, Nassim Ben Iman říká stejnou pravdu jako čech Lukáš Lhoťan, který byl také z islámu „vyléčen“ drsnou realitou této válečnické sekty:

Umírněný islám neexistuje, každý muslim je potencionální terorista. To jsou prostě fakta! Jsem šokován naivitou Evropanů, kteří zavírají oči před pravdou o islámu…

YouTube zcenzuroval toto video: Bývalý muslim Nassim Ben Iman ODHALUJE PRAVDU o islámu: Každý muslim je potencionální terorista

Aktualizace 27.12.2015: Video jsme nahradili MP4 kopií. YouTube video zcenzuroval — This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated.

https://www.youtube.com/watch?v=XxKl4hKEAfg

-pokračování-


Další informace:

Základní principy islámu

Co říká islám sám o sobě?

 • a) Korán je doslovný přepis slov Alláhových, tak jak je nadiktoval anděl Gabriel Mohamedovi.
 • b) Na obsahu Koránu proto nelze nic měnit. Text je dokonalý a jednou pro vždy daný. Alláh jistě zvolil taková slova, aby jim dobře porozuměl i nevzdělaný Mohamed.
 • c) Pokud se v Koránu vyskytnou rozpory (a že jich tam je požehnaně) platí vždy to, co bylo Alláhem sděleno později. (Že by původní text nebyl až tak dokonalý?)
 • d) Jediný dokonalý muslim byl Mohamed a je povinností každého muslima jej co nejlépe napodobit.
 • e) Cílem islámu je nastolení celosvětového chalífátu, to jest podmanit si celý svět. K tomuto podrobení muslim může použít a užívá i násilí.

Korán uvádí mj. tyto „mírumilovné“ verše, které jsou v podstatě přesvědčováním umírněných muslimů k páchání násilí: „Předepsáno je vám válčení, avšak vy cítíte k němu odpor; možná, že cítíte odpor k něčemu, co je vám ve prospěch a možná, že máte rádi něco, co je vám ke škodě. A Bůh ví to, však vy toho nevíte.“ (2:216).

Pravda je taková, že Mohamed nejdříve vytvořil něco hodně podobného křesťanství. (Je velmi pravděpodobné že zdrojem inspirace skutečně bylo křesťanství — viz např. kniha Tajné dějiny jezuitů.) Tento Islám „Verze 1″ ovšem Araby moc neoslovil… proto Mohamed postupně (údajně od Alláha) dostával další instrukce, které byly čím dál násilnější až se z islámu stalo něco jako válečnická sekta slibující bojovníkům skvělou motivaci — kořist z olupování protivníků zde na Zemi a pokud snad budou zabiti, tak to bude ještě lepší — v „nebi“ na ně budou čekat za odměnu sexuální hrátky. No není to skvělý marketing? Myslím, že rozhodně ano, skvělá práce ;-)

Islám „Verze 2″: Absolutně každý, každá jednotlivá osoba na celém světě musí být podřízena islámu

Opakovaně varujeme před tím, že islámská mentalita je cíleně od dětství programována k absolutní poslušnosti vůči islámským autoritám »

Výraz „každý“ pro islámské autority znamená celý svět. Z toho plyne dobře známá snaha muslimů prosazovat zákon šaríja. Z toho důvodu nemůže existovat umírněný islám. Pokud někdo něco takového říká, tak prokazuje že nezná dobře islám.

Z toho důvodu nebude nikdy existovat mír a pokojné soužití muslimů s nemuslimy. Relativně pokojně probíhá jen ta fáze, kdy muslimské komunity jsou minoritní. Jejich vůdci nejsou hloupí — v této fázi se zaměřují na růst komunity a zvyšování politického vlivu. To je také důvod proč např. v Německu relativně dlouho pokojně funguje muslimská imigrace, které v podstatě do dneška nelze na první pohled nic vytknout ;-)

Jakmile ovšem islámští vůdci získají dostatek vlivu, je jejich náboženskou muslimskou povinností začít pracovat na podřízení VŠECH islámu. Je to vlastně velmi prosté milý Watsone… a historie nám to opakovaně zaznamenala. Například mohu jmenovat oblast severní Afriky, kde relativně brzy po vzniku křesťanství vznikly početné křesťanské komunity. Mírumilovné komunity ovšem nemají šanci obstát v konfrontaci s islámem. Zkuste si najít jak ta historie vypadá a jak tito křesťané dopadli…

Sekulární stát s islámským obyvatelstvem může existovat jen tenkráte, když je zcela islámský (např. sekulární Turecko nejprve zlikvidovalo všechny křesťany) nebo chrání nějak islámskou expanzi (Indonésie). Potom je to oblast nazývaná „umma“, tedy oblast klidu a vlády islámu (vláda nemusí být vždy teokratická). Pokud je ovšem stát smíšený, je to oblast islámské expanze, kde je povinnost muslimů expandovat. Takový stát muslimové rozvrací… Milí čtenáři zdůrazňuji znovu — nemám nic proti obyčejným muslimům, já mám rád všechny lidi — ale pochopte prosím: Ve správný čas i váš doposud mírumilovný soused dostane od svého imáma jasné příkazy…

Nejlepší podobenství, které lze použít na tento případ je to vlcích v roušce beránka vpuštěných do ohrady s ovečkami absolutně neschopnými jakékoliv obrany (až vlků bude dost na to aby začali shánět svou potravu).

Pevně naprogramovaná islámská jistota: Trvalou povinností muslimské komunity je džihád (úsilí o světovou vládu islámu)

Ano, přesně tohle vidíme v historii islámu opakovaně jako stálou jistotu v podstatě už od dob Mohameda. Nejdříve muslimové dávají na odiv své hodnoty zdánlivě podobné křesťanství. Když komunita zesílí, její požadavky se stupňují, sílí požadavky na prosazení zákoníku šaríja. Pak záleží hodně na tom, jak moc si ovečky tohle nechají líbit. Protože v okamžiku, kdy vlci získají většinovou moc, přichází tlak na násilné konverze k islámu…

Muslimové nemohou jinak, Mohamed jim to přikázal… věřím tomu, že jim to proto jistě všichni občané rádi „z lásky k bližním“ odpustí… ;-)

Muslimové často tvrdí, že “islám znamená mír”. Slovo islám pochází ze stejného arabského kořene (slm), jako slovo “salaam”, mír. Je to ovšem typické archontické pokrytectví a překrucování: „Islám přesně řečeno ve skutečnosti znamená podřízení se vůli Aláha“ — a to prostřednictvím jeho božského a věčného zákona, šaríi. Slovo “mír” tedy pro muslima znamená rozšíření Domu islámu (Dar al-Islam) na celý svět.

Nepřítomnost šaríi je podle islámu nepřítomností míru.

Dle islámského pojetí je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru (Dar al-Islam) s právem šaría a druhým Dům války (Dar al-Harb).

Co je to „džihád“? A co znamená daň „džizja“ pro nemuslimy?

Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihád (úsilí o islám), v té či oné formě. Džihád má více významů, jeden ale znamená neoddiskutovatelně OZBROJENÝ BOJ.

Muslimové mají trvale za povinnost džihád, dokud neustane existence „Domu války“.

Ideologie džihádu zakazuje muslimům začít vést válku proti nemuslimům, aniž by jim nejdříve nenabídli konverzi k islámu, nebo platbu džizji, tj. daně z hlavy pro nemuslimy (týká se to pouze lidí Knihy – Židů a křesťanů. Pohané mohou volit pouze konverzi, smrt, nebo otroctví). Pokud odmítnou, je muslimům nařízen boj a skutečnost nabídnutí možnosti podřídit se islámu, je chápána jako nedonucování k náboženství. Takto muslimové rozumí významu slova mír – jako „dobrovolné podřízení se islámu… Krásná ukázka jezuitského pokrytectví.

Máme v této analýze svědectví psychologů. Máme historické zkušenosti. Zůstaneme i nadále slepí a necháme ze sebe dělat blbce politiky uplacenými Druhou šelmou Zjevení?


Odpovědi znalce a kritika islámu na otázky čtenářů, kteří mu vytýkají přílišnou kritičnost a neúctu vůči islámu:

5) To, co píšeš o Prorokovi je útok na ty, kteří věří, že byl Božího posel. Urážíš nás a náboženství více než miliardy lidí.

Neurážím lidi ani se nevysmívám jejich vírám. Sleduji fakta a pravdu. Říkám-li to, čemu věřím, že je to pravda, a vy se tím cítíte dotčeni, pak to není moje chyba. Když budu krást a vy půjdete kolem a budete říkat, že jsem zloděj, tak mě nebudete urážet. Jednoduše říkáte pravdu a je vaše povinnost varovat ostatní, kteří by se jinak mohli stát mými oběťmi. Pokud to budou moje děti považovat za útok, pak je to proto, že mě tak milují, že se nemohou postavit pravdě. Měli by buď dokázat mou nevinnost nebo přijmout, že jejich milovaný otec nebyl dokonalý. Ale pokud vám to budou vracet a nazývat vás stejnými jmény, pak vás budou urážet.

To co říkám o Prorokovi nejsou urážky, ale pravda:

 • Jediná slova, která mám pro člověka, který masakruje válečné zajatce bez rozdílu, jsou kriminálník a masový vrah.
 • Jediné slovo, které mám pro někoho, kdo je v 53 letech vzrušován 9letým dítětem, je pedofil.
 • Jediné slovo, které znám a popisuje osobu, která plení obchodní karavany a krade jejich zboží, je lupič.
 • Jediná slova, které mám pro někoho, kdo se zmocňuje lidských bytostí a prodává je nebo žádá výkupné za jejich propuštění, jsou otrokář a terorista.
 • Jediné slovo, které mám pro někoho, kdo se uspokojí na ženě ve stejný den, kdy ji zajal a zabil jejího otce, manžela a spoustu dalších příbuzných, je pachatel znásilnění.
 • Jediné slovo, které znám pro popis osoby, která pošle své lidi, aby jeho odpůrce zabili zrádně uprostřed noci, je vrah.

Pokud myslíte, že tohle jsou útočná slova, prosím navrhněte jiná, méně útočná. Slibuji, že je budu používat namísto těchto. A pokud se muslimové cítí uráženi tím, že věří něčemu, o čem já říkám, že je špatné, potom musí dokázat, že všechny tyto příběhy jsou nepodložené.

6) To, co píšeš, jsou všechno fakta a pravda. Jak dnešní židé říkají: „Jediný dobrý Arab je mrtvý Arab.“

Ano, co píši je pravda, ale nepodněcuji nenávist mezi lidmi. Miluji lidstvo a nedělám rozdíly mezi Araby, židy, černými nebo bílými.

Důvod, proč bojuji proti islámu je ten, že je to učení nenávisti. Jsem proti islámu ze stejného důvodu, z jakého jsem proti nacistům. Judaismus a křesťanství jsou také velmi nelidská náboženství, ale jen málo křesťanů nebo židů se stalo teroristy kvůli své víře. Ale islámští teroristé ničí životy všude a vehnali spousty zemí do Období temna. Musíme se zbavit náboženství, která zasévají nenávist, abychom byli schopni obejmout sami sebe jako lidi.

Musíte rozlišovat mezi muslimy a islámem. Muslimové jsou prvotními oběťmi tohoto barbarského kultu. Musíte je milovat stejně tak, jako milujete vlastní lidi, navzdory jejich aroganci, fanatismu a nenávisti k ne-muslimům. Ale nekáži, abychom nastavovali druhou tvář. Naopak musíme poznat, že také muslimové jsou zajatci islámu. Násilí plodí jen násilí. Cílem našeho útoku by měla být nenávist a doktríny, které podněcují nenávist, ne lidé.

9) Ale existují i jiné výklady islámu. Ne všichni muslimové jsou fanatici. Je hodně muslimů, kteří jsou liberální a věří v lidská práva a rovnost pohlaví. Nemůžeš odsuzovat všechny Muslimy.

Islám, kterému oponuji, je islám Proroka Muhammada a toho, co učil v Koránu. Nezabývám se jinými výklady islámu. Islám nemůže být změněn. Můžete ho změnit jen když změníte Korán. Pokoušet se polidštit islám je jako pokoušet se polidštit nacismus. Představování islámu jako tolerantního a humanistického náboženství je lhaní. Můžete postavit základy lidského štěstí na lžích?

Korán a hadísy (hadíthy) říkají, že ženy jsou méně než muži; mají nízkou inteligenci, bijte vaše ženy. Jak můžete kázat rovnost, aniž byste změnili to, co je v Koránu?

Korán požaduje zabíjet nevěřící, vést proti nim válku, dokud všichni nekonvertují na islám nebo nebudou „podrobeni, poníženi a platit džizju“. Jak můžete vybudovat islám, který mluví o toleranci, ale zanedbává tyto nelidskosti Koránu? To je jako říkat: objevme „liberální“ nacismus, ve kterém je každý milující a hodný a není v něm rasová nesnášenlivost. Chcete-li klamat sami sebe, pokračujte, ale nebudete schopní oklamat ostatní. Jestliže jste k islámu tolik připoutáni, žijte podle něj. Nezkoušejte ho změnit a vyberte si, co vás uspokojuje nejvíc. Pokud jste nespokojeni s tím, co vidíte, asi je čas odejít. Pravý muslim byl Chomejní.

10) Nemáš pravdu, jsou to netolerantní lidé jako ty, kteří způsobují nenávist a podněcují vzpoury mezi lidmi.

Vyjadřuji svůj názor, neprojevuji netoleranci k nikomu. Ve skutečnosti miluji všechny lidi bez ohledu na jejich chybné víry. Těžko můžete člověka jako mě nazývat netolerantním. Zato vy jste netolerantní ke mně. Nemůžete tolerovat ani mé právo myslet a vyjadřovat se nezávisle.

Jsem proti nacismu, protože je to doktrína nenávisti. Jsem proti islámu, protože je to rovněž doktrína nenávisti. Prvně jmenovaný obhajoval nadřazenost rasy a ten druhý propaguje zase nadřazenost náboženství. Oba používali násilí, aby dosáhli svých cílů a ani jeden neměl úctu k lidským životům a právům. Oba věřili, že, protože je jejich ideologie správná, je v pořádku zabíjet lidi a že účel světí prostředky.

Islám je náboženství nenávisti. Kvůli tomu proti němu bojuji. Nebojuji proti muslimům, většina těch, které miluji, a mých příbuzných jsou muslimové. Bojuji proti doktríně nenávisti, která z nich, vás i nás všech udělala oběti a vykořisťovatele na celých posledních 1 400 let.

11) Zapomínáš na historický kontext a převažující sociální, kulturní a geopolitické podmínky těch dob. Tehdy v tamní kultuře lidé nepřemýšleli ani se nechovali takovým „civilizovaným“ způsobem jako dnes. Zabíjení tehdy nebylo nic hrozného.

Existuje spoustu filozofií a vyznání, které patří minulosti, a některé jsou mnohem starší než islám. Ale všechny začaly a pokračovaly bez krveprolití. Konfucianismus, taoismus, buddhismus, hinduismus, zoroastrianismus, manismus, křesťanství a mnoho řeckých filozofií, všechno rostlo bez potřeby zabíjet lidi. Je absurdní říkat, že vás nemohu přesvědčit o své pravdě logikou, nechte mě tedy přesvědčit vás mým mečem.

Nutit lidi, aby se podvolili něčí víře, tak to dělá pouze islám. ŽÁDNÉ jiné náboženství neobhajuje násilí jako legitimní způsob pro vlastní rozšiřování.

To je špatné. Nepotřebujeme jiný důkaz, abychom ukázali, že islám je démonický kult. Má mnoho logických rozporů a úplně primitivních výroků, které podkopávají jeho základy a věrohodnost, že jde o neomylný dokument. To bylo vnucováno lidem skrze znásilňování jejich náboženské svobody. Žádný pravý Bůh by nevymáhal poslušnost a lásku násilím. Jestli Alláh nějak existuje, musí to být samotný Satan. Muhammad musel být ovládán démony. Islám je velmi démonický. Rozšiřoval se zabíjením. Udržoval se zachováváním nevědomosti a umlčováním všech hlasů opozice.

Skuteční muslimové, kteří brání násilné způsoby rozšiřování islámu mečem, pleněním a zabíjením, se navzájem vyzývají stranit se těch, kteří ho chtějí studovat rozumem a vyhýbat se racionálním konverzacím. Muslim se rozumu bojí jako Drákula světla. Proč by nemohlo náboženství vytvořené Bohem obstát zkoušku rozumem, který je přece také vytvořen Bohem? Jak to, že lidská inteligence, která je dar od Boha, se protiví jeho vlastnímu náboženství?

Přemýšlejte o tom. Islám není víra od Boha lidstvu, je to kult. Podívejte se na jeho plody. Existuje islámská země, která je šťastná, prosperující nebo civilizovaná? Pokud v některých islámských zemích vidíte stopy těchto kvalit, je to díky tomu, že se zesvětštily. Čím víc je národ islámský, tím větší je jeho barbarství a zaostalost. Špatný strom poznáte podle jeho ovoce.

 • http://www.urgent21.cz/prameny/islam-vyvracene%20bludy.htm

4 komentáře u „Pravda o islámu. Základní principy islámu jsou neslučitelné s naší společností. Islám se nachází v podobné fázi jako křesťanství ve středověku, každý muslim je proto potencionální terorista“

 1. Je ještě jeden aspekt, který tady nebyl zmíněn.
  Mám přítele lékaře Araba, který žije v ČR. Když jsem se ho zeptal, jestli on, lékař – humanista, by byl schopen a ochoten k teroristickému činu, odpověděl: Nemáš vůbec představu o tom, jak to funguje. Když ti řeknou: Udělej to nebo ono, … tak to uděláš. Ne proto, že by tě zabili, kdybys to neudělal, ale proto, že bys byl jediný, kdo přežije. Musel by ses dívat, jak vyvraždí celou tvoji rodinu. Děti, ženu, rodiče, sourozence, jejich rodiny, …. proto raději obětuješ život svůj, za jejich záchranu.

  Z islámu se stalo to nejzvrácenější náboženství a zákon, jaké svět kdy poznal. Ve středověku bylo pokrokovější, než je nyní. Tehdy Saladin řekl: Každý může přijít do Jeruzalema a postavit zde chrám svému Bohu, pokud přijde beze zbraně, … Dnes je jakákoli tolerance ze strany islámu nemyslitelná

  1. Romi, díky za tenhle příspěvek… skvěle zapadl do článku, který jsem chystal a také jsem ho tam použil… snad nemáte nic proti tomu… zase se ozvěte…

 2. Vyuka v hodine dejepisu na ZS v Trutnove byla opravdu na pokraji propagace islamu. Veci se uz zabyva skolni inspekce. Ve Zline tak daleko jeste nejsou, tam jsou teprve u nastenek.

  1. Není samozřejmě náhodou, že islám je nezaslouženě přikrášlován a jeho temné stránky utajovány. Jak už jsme dokázali na mnoha místech v rubrice „Evropa a islám“, záměrná islamizace Evropy pomocí mohamedánské imigrace byla předem dlouhodobě plánována!

   Starý text Karla Kryla přesně popisuje to, co se právě teď děje:

   Byl hrozný tento stát
   když musel jsi se dívat
   jak zakázali psát
   a zakázali zpívat
   a bylo jim to málo
   Poručili dětem
   modlit se jak si přálo
   veličenstvo Kat …

   http://www.ragauian.cz/ortel-odhalil-pokrytectvi-mainstreamu-je-to-tu-zase-cenzura-nastupuje-mainstream-utoci-na-zbytky-nasi-svobody-fundamentalni-nwo-multikulturalismus-podle-agendy-2030-nabira-na-agresivite/

Komentáře nejsou povoleny.