Ministerstvo školství na základních školách propaguje islám pomocí psychomanipulace vašich dětí na základě polopravd! Nástěnky v 7. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět!

 Aktualizace 3.12.2016: Oprava chybějících obrázků.

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: „we control everything“. David Icke, „The Biggest Secret“, Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.

 

Sociální demokraté se přetvařují jako ochránci českého národa, ale za našimi zády nás tahají stále hlouběji do průseru s islámem, který byl záměrně stvořen k zotročení lidstva » Nevěřte těm skunkům ani to, že mají nos mezi očima. Podívejte se, co jejich ministryně školství dělá za vašimi zády za prasárny. Nechte je tak ještě pár let, a až odejde stářím Karel Gott, začne naše dívčí mládež šílet po těch černých klucích, protože je budou ve škole učit, že je to správné a jak je úžasné muslimské manželství, obzvláště pro ženy » A co bude dál, to je jasné každému soudnému člověku. Jen se na to podívejte…


Citace podle aeronet.cz: Ministerstvo školství ČR čelí opět jednomu z dalších skandálů. Jak redakci AE News upozornil jeden z čtenářů — na základní škole ve Zlíně-Malenovicích je na základě podnětu ministerstva (pod vedením ČSSD) propagován mezi žáky pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace (Freud, Jung), jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo hrozby nulové (denial). Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.

Psychomanipulace dětí ve škole je snadná — děti nekriticky přijímají autority

Multikulti propaganda v českých školách: Usiluje se o vykreslení islámu jako neškodného náboženství a zamlčují se fakta o jeho zotročující podstatě

Jak sami můžete vidět níže na fotkách v článku, školy se podle zadání Bruselské-OSN Agendy 2030 snaží manipulovat / programovat dětské myšlení » a položit rovnítko mezi současné sekularizované křesťanství a zotročující islám » který dodnes neprošel procesem reformace.

Propagace islámu v trutnovské ZŠ

Trutnovská ZŠ: I vaše děti budou brzy nuceny k modlářskému kultu, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030
Trutnovská ZŠ: I vaše děti budou brzy nuceny k modlářskému kultu, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030

trutnov-vyuka-islamu-deti-ve-skole-uci-modlit-se-k-allahovi5

Propagace islámu ve zlínské ZŠ

Kauza ve Zlíně je v poslední době už druhá v řadě, kdy škola propagovala mezi studenty islám. Nedávno totiž pro změnu učitelé na základce v Trutnově učili děti mohamedánské modlářství k Alláhovi a nutili je klekat před pekelnou černou kostkou v Mecce. Celou věcí se nyní údajně zabývá školní inspekce »

zlin-malenovice-skola-multikulti-propaganda1

zlin-malenovice-skola-multikulti-propaganda4

ZŠ ve Zlíně-Malenovicích. Nástěnka v 8. třídě. Takové polopravdy promíchané se lží dnes učí pedagogové naše děti na pokyn socialistů z ministerstva školství, potažmo z EU-OSN Agendy 2030.
ZŠ ve Zlíně-Malenovicích. Nástěnka v 8. třídě. Takové polopravdy promíchané se lží dnes učí pedagogové naše děti na pokyn socialistů z ministerstva školství, potažmo z EU-OSN Agendy 2030.

Výše zmíněný otec si na chodbě školy odchytil jednu z učitelek, aby mu vysvětlila, proč tyto (podle jeho slov) „s*ačky“ visí uvnitř ve třídě, kam chodí jeho dítě. Učitelka odvětila, že to přišlo jako nařízení z ministerstva školství.

Ministryní školství je v současné době Kateřina Valachová, která na tento resort byla nominována ČSSD. Pokud se podíváme na fotografie nástěnek, tak vidíme komparaci obou náboženství formou porovnávání symbolů a obyčejů.

Multikulti propaganda je založena na selektivním zatajování faktů

Z nástěnek je patrné, že žáci programovaní svými učiteli se úzkostlivě vyhýbají porovnání neporovnatelného.

Chybí např. zmínka o tom, že křesťanství je sekularizováno, na rozdíl od islámu. Chybí zmínka o tom, že žena v islámu má pouze 50% hodnotu a její svědectví u soudu má hodnotu pouze třetinovou » Chybí zmínka o tom, že dodnes v Saúdské Arábii lze ženu vyměnit za kozy nebo velbloudy. A zejména chybí zmínka o tom, že pravověrný muslim musí jít cestou Džihádu, protože Džihád je cesta koránu a vůle Alláha na zemi. Muslim, který nectí Džihád, je nedobrý muslim »

Džihád smí a MUSÍ muslim šířit všemi způsoby, slovem, textem, písní, činy, krví a válkou. Všechny způsoby jsou halal (dobré).

Co se na nástěnky nevešlo? Islám není náboženství, nýbrž politický systém vládnutí vynucující náboženský zákon Šaría

Islámský stát, IS ukazuje muslimům jak má vypadat správný islám podle Koránu a Šaríi (Shariah)

Islamist in Mosul stoning woman to death
Islamist in Mosul stoning woman to death

Propaganda ve školách v Německu (a nyní i v ČR) se snaží nabudit dojem, že Džihád je pouze cestou extremistů. Usiluje se o vykreslení islámu bez Džihádu jako o přijatelnou variantu. Ale to je naprostý nesmysl. Džihád je cesta víry stejně, jakým je Desatero cestou víry pro křesťany. Pokud křesťan neplní Desatero, není dobrý křesťan. Pokud muslim neplní Džihád, není dobrý muslim »

Muslimové musí podle Džihádu prosazovat slovo Proroka všude, kam přijdou a musí šířit jeho víru a mohamedánský zákon Šaría. V zemích, kde jsou muslimové v menšině, musí cestu víry prosazovat slovem a textem, ale v zemích, kde mají vysoké zastoupení, mají povinnost podle Džihádu prosazovat nejen slovo víry, ale i zákon víry, kterým je Šaría. Po nastolení Šaríi musí jinověrci buď konvertovat k islámu, anebo musí platit daň za jinověrectví.

Bezvěrectví (ateismus) ovšem islám netoleruje…

Naivní (nebo zcenzurovaná) výuka o islámu používá polopravdy k manipulaci lidstva... Manipulativní multikulti jede na plný plyn ale s výukou českého jazyka se soudruzi učitelé neobtěžují... Všimněte si slova „motlidba/notlidba?“ místo „modlitba“ na obrázku.
Naivní (nebo zcenzurovaná) výuka o islámu používá polopravdy k manipulaci lidstva… Manipulativní multikulti jede na plný plyn ale s výukou českého jazyka se soudruzi učitelé neobtěžují… Všimněte si slova „motlidba/notlidba?“ místo „modlitba“ na obrázku.

 

Pokud by např. radnice ve Zlíně rozhodla v budoucnu, že ve spádovém území svého katastru vybuduje uprchlickou ubytovnu pro několik tisíc běženců, tak na základě připravované novely volebního zákona by tito cizinci mohli kandidovat do zastupitelstva a volit. A za nějaký čas, díky své vysoké natalitě, by přepsali voličský elektorát ve městě a po ustanovení městského zastupitelstva by klidně mohli začít stavět mešity z obecních peněz a vyhlašovat ve městě obvody s platností práva Šaría, které je v EU považované za náboženský obyčej, takže Šaríu ani nelze zakázat podle Lisabonské smlouvy, protože by to byla náboženská diskriminace…

Jenže Šaríja je politický systém vládnutí…!

To jsou věci, že? Nad tím člověk jenom žasne, co je globalistická EU vlastně zač. Každý myslící si může domyslet, kam to směřuje… a to zcela nezbytně, pokud se necháme a nebudeme protestovat.

Školy se snaží v dětech potlačit pud sebezáchovy před islámem!

islam-mohamedan-women-beating-2 islam-mohamedan-women-beating-3

Na nástěnce ve třídě chybí obrázky z veřejného bičování žen v Rijádu. Chybí tam poznámka, že v mnoha arabských zemích nemají ženy volební právo. Vzhledem k těmto nedostatkům bych uvedené nástěnky ohodnotil známkou nedostatečnou, která by ale měla směřovat na ministerstvo školství. Školy by měly primárně děti varovat před islámem, měly by dětem promítat videa ze Saúdské Arábie a jezdit s nimi na exkurze do islámských ghett v Marseille ve Francii, ve Velké Británii a ve Švédsku, aby děti viděly, co je čeká, pokud budou v dospělosti volit strany, jako je právě ČSSD » Tato strana se odcizila lidu České republiky. Prosazuje potají a v tichosti islám ve školách, potají schvaluje miliardové tendry na integraci muslimů, ale v médiích si politici této strany hrají na odpůrce migrace.

Je dobře, že zmíněný otec žáka vyfotil tento materiál, protože se ukazuje, že české školství je cíleně inkluzivně a multikulturně likvidováno podle programu globální NWO Agendy 2030 ».

…navíc dokonce chce ČSSD pracovní pobyty bez prodloužení víz pro cizince, viz. zde. Tak určitě, v ČR neexistuje nezaměstnanost, necháme cizince pracovat bez bumážky, turboprávník z Plzně v roli ministra manufaktury na to dohlédne. V zemi, kde je 100,000 lidí bez domova a 1 milion lidí v plošné nezaměstnanosti je opravdu nutné zaměstnávat co nejvíce cizinců. A až se jim narodí děti, tak jejich děti se budou v českých školách cítit jako doma…

Jedna zlínská základní škola se od kauzy distancovala, druhá se nakonec přiznala

Podle vyjádření ředitelky jedné ze dvou základních škol v Malenovicích, výuka islámu na jejich škole v Malenovicích (tř. Svobody) neprobíhá a fotografie prý nepocházejí z jejich školy (11. ZŠ ve Zlíně). Ředitelka Z. Jančíková to uvedla na webu své školy.

V Malenovicích je ještě jedna základní škola (na ulici Komenského), ředitelem je tam Mgr. Petr Janečka. Ten potvrdil ve veřejném prohlášení, že výše uvedené kresby opravdu z jejich školy pochází, a to konkrétně ze 7. třídy » Důrazně se však distancoval od kritiky našeho článku, pouze odkázal na učební osnovy a materiál MŠMT na důkaz toho, že škola vyučuje v souladu s metodologií ministerstva školství:

„Mgr. Petr Janečka, ředitel školy, 30. 11. 2016: Žáci 7. ročníku probírají středověk. Učivo vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedním z výstupů tématického bloku křesťanství a středověká Evropa je: „žák porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti“ (RVP, str. 54, D-9-4-02, MŠMT Praha 2015).“

Aeronet.cz sice použil emotivně přehnaný titulek článku, nicméně pravdou je, že probíhá manipulace dětí pomocí lživých polopravd ve výuce!

Jak píše aeronet.cz: To my ale rozhodně nerozporujeme. Právě proto náš server celou kauzu zmedializoval, že tato výuka na škole probíhá v souladu s dikcí MŠMT. Stejně tak v reakci pana ředitele nevidíme stanovisko a názor k tomu, že dítě 7. ročníku nezná slovo „modlitba“ a do školní práce napíše „notlidba“. Učitelka chybu ani neopraví a výtvor dokonce jako vzorovou práci umístí na nástěnku. Je toto ukázka kvalitní výuky českého jazyka na škole? Tyto otázky si nepokládáme my v redakci, ale naši čtenáři a rodiče dětí ze Zlína, kteří nás zaplavili emaily. Dotazy by však měly směřovat zejména na vedení školy, ne na nás.

Vzhledem k tomu, že podle našich informací v jiných školách děti takovéto projekty nedělají a nekreslí, jsou otázky rodičů ohledně propagace islámu zcela na místě a máme důvod věřit informacím našeho zdroje, který nás na kauzu upozornil.

Ve Zlíně má školství na starosti Gazdík. Ptejme se proč jsou bezbranným dětem na školách o islámu podávány zavádějící a neúplné informace

Na postu radního pro školství a tělovýchovu ve Zlíně působí Petr Gazdík, místopředseda hnutí Starostové a Nezávislí a místopředseda Poslanecké sněmovny. Podle jeho vyjádření zde to vypadá, že se chce školství věnovat, takže má výbornou příležitost ukázat, jestli mu jde o lepší školství, anebo o prohloubení krize ve vzdělávání mládeže.

Jako člověk, který je poslancem parlamentu, by mohl interpelovat ministryni školství, aby vysvětlila, jak je možné, že dětem na školách jsou o islámu podávány zavádějící a neúplné informace, jejichž cílem je snížit v dětech přirozené obavy z nebezpečného náboženství, kterým Islám bezpochyby je!

Lidé se musí zavčas ptát proč jsou děti (zatím ještě) svobodného národa Čechů a Moravanů nuceny klekat před Satanovou černou kostkou v Mecce jako otroci?!

Trutnovská ZŠ: I vaše děti budou brzy nuceny k modlářskému kultu, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030
Trutnovská ZŠ: I vaše děti budou brzy nuceny k modlářskému kultu, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030

 

 

 

Stejně tak by bylo dobré zavést i diskusi o tom, jaká je vlastně v dnešní době kvalita výuky českého jazyka na základních školách a jaká je kvalita učitelů…

Výuka o islámu patří do hodin branné výchovy, aby např. děti věděly, co mají dělat, když zaútočí muslimský džihádista… nebo aby si dávaly pozor na možnost znásilnění mohamedány »

Relativizace hrozby islámu ve školních osnovách a v podobných NWO projektech je opravdu alarmující

Děti získají v podvědomí falešný obraz komparace, že islám je něco, co lze porovnat s nekonfliktním křesťanstvím. Rodiče navrhují, aby dětem byly o muslimských ghettech podávány nezkreslené informace a aby děti věděly, že třeba nesmí jít na procházku se psem do čtvrti, kde žijí muslimové, protože kromě útoku muslimů na psího mazlíčka by mohly být děti fyzicky napadeny, protože pes je podle islámu nečisté stvoření, které stvořil Satan. Muslimové se na bezvěrce, kteří venčí psy na vodítku, dívají jako na „pastevce satanových stvoření“ a podle toho se k nim potom chovají.

Toto nejnovější zlo z ministerstva není samo

Již delší dobu je známo, že polopravdy jsou dětem programovány do hlav podle NWO propagandy EU-OSN Agendy 2030… jen to stále sílí.

Poradci současného premiéra mají obrovský vliv nejen na chod České televize a šíří NWO propagandu z Bruselu a USA kudy chodí. Uniklé emaily premiéra obsahovaly krom plánů na likvidaci národních států (tedy i ČR) mj. rady, jak působit na děti ohledně multikulti výchovy » Tady máte důkaz, jeden za všechny, jak budou vypadat pohádky a pokroucené programování dětské mysli v multikulti a NWO pojetí… těšíte se?

Necháme ze sebe a svých dětí dělat otroky? Necháme se my lidé zotročit nebo je ty poskoky placené z EU-USA pošleme někam? A co třeba vystoupit z EU? Možná už je nejvyšší čas »

Naštvání rodičů je zcela pochopitelné a hlavní roli zde hraje ministerstvo školství, které teoreticky nesmí do osnov zařazovat lživou a zkreslenou výuku o hrozbách islámu — ale přesně to dělá!

Spočtěte jim to ve volbách!!!

 


Zdroje a další informace:

Žena je v islámu naprosto bezcenná, říká Sabatina o své životní zkušenosti

KDO myslíte že by měl znát islám lépe než exmuslim? Bývalá muslimka Sabatina jej zná velmi dobře na vlastní kůži »

sabatina-james7

Cena ženy je v islámu na úrovni hospodářských zvířat. Majetkem, který má dvě základní funkce: Obsluhu muže a plození nových slepě věřících muslimů — bojovníků za Alláha. Není to náhodou! Jak už možná někteří vědí, ženy jsou přitom předurčeny k tomu, aby byly duchovními vůdkyněmi člověka a jejich zotročení je skutečně velice rafinovaný útok na svobodu lidstva — je to podobně, jako kdybyste stromu ořezávali kořeny.

5 komentářů u „Ministerstvo školství na základních školách propaguje islám pomocí psychomanipulace vašich dětí na základě polopravd! Nástěnky v 7. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět!“

 1. lidičky, vezměme rozum do svých rukou a běžme na podzim volit, abychom zachránili sebe, své děti, naše potomky… vždyť se nám tady ten mor šíří víc a víc, pohltí nás.. BOJUJME, nenechejme odkaz naších předků zahynout. JSME ČEŠI, ZŮSTAŃME JIMI I NADÁLE… VOLÍM SPD TOMIA OKAMURY- PŘIDEJTE SE.. MYSLEME !!!!

 2. Jsem starší člověk,také se snažím tento zvrácený islám sprovodit ze světa.

  Hodně mě toto téma zajímá hlavně proto že od mládí jsem se cítil manipulován, abych odolal přečetl jsem si blbli a tehdy jsem si řek že církve zdegenerovaly.

  Tato krize mne přiměla přečíst korán a domněnka degenerace církví se potvrdila.

  Seneca na to došel už při jejich zrodu. 2000let čekáme na spasitele protože jsme klamáni církvemi a vládami tohoto světa. Obama slíbil odtajnit archivy, neudělal.

  Dokud Vatikán a USA nekápne božskou a nepřestanou lhát a manipulovat, nebude klid. Ona pravda je krutá proto má mnoho nepřátel,ale ty je třeba ​probudit a přesvědčit. Dnešní korektnost myslící člověk pochopí ale spící většině nic neříká. Líbí se mi Vaše boj proto jsem si dovolil Vám napsat a přidávám pár článků které Vám budou k užitku. Děkuji

  V prvej línii – Islam a multikulturalizmus – hrozba, alebo umelo vytvorený nepriateľ?

  https://www.youtube.com/watch?v=YIzdvV2Arfg

  ​Pořad DV Tv​

  https://www.facebook.com/czech.WeAreHereAtHome/videos/1664690330498595/

  DOOPRAVDY, KDO STVOŘIL KORÁN A PROČ PAPEŽSKÝ VATIKÁN KAMARÁDÍ S MUSLIMY?
  ​Když dočteš do konce pochopíš pokud nestačí sou další zdroje.​
  http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

  Pohled do tajných Vatikánských archívů.
  http://chromik.wz.cz/50vatikan.html

  1. Děkujeme za podporu… všechny se nás pokouší manipulovat, ale my máme jasné řešení: „jen Poznání Pravdy nás osvobodí!“… Nebral bych to jako boj, stejnorodé se přitahuje, boj přitahuje boj. My se pokoušíme umožnit osvobodit se každému, kdo o to stojí — a to právě tím že ukazujeme jak tento svět funguje. Je jasné že jak za církví, tak za islámem, tak za NWO, stojí stejné síly!!!

   Ale úplně nejdůležitější je poznat sám-sebe, pak poznáte vše!

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-tomasovo-evangelium-z-nag-hammadi-v-egypte-nejblize-k-jezisi/

   Ježíš řekl: Když si to v sobě vytvoříte, pak vás to, co máte, zachrání. Jestliže to ale v [sobě] nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

   …dále např. Monoimos, praví:

   Zanechte pátrání po Bohu a stvoření a jiných podobných věcech. Hledejte jej tak, že začnete u sebe. Poznejte, kdo je ve vás, kdo všechno činí svým vlastním a říká: »Můj Bůh, má mysl, mé myšlení, má duše, mé tělo«. Poznejte prameny smutku, radosti, lásky, nenávisti… Jestliže pozorně prozkoumáte tyto věci, najdete Boha v sobě.

 3. Tak nejen ve Zlíně, už i v Praze 22 – Uhřiněves , si děti poslechly tuto přednášku. Bohužel mi rodiče jsme o tom nebyli ani informováni, protože by většina z nás s tím nesouhlasila,ale na to se nikdo neptá.

  1. Děkujeme za informaci. 100% platí „jen pravda vás osvobodí“…. proto pokud by třeba někdo měl fotografický důkaz… uvítáme, pokud nám jej zašlete, aby mohli pravdu vidět všichni…

Komentáře nejsou povoleny.