Vznik křesťanství byl zcela v režii Ježíšovy rodiny aneb Ježíšova dynastie

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylnéale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

Pokračujeme v našem detektivním pátrání po stopách Nového Zákona a Kristova poselství. Minulé díly najdete pohromadě v rubrice Tajnosti církve římské »

James D. Tabor shrnuje výsledky svého výzkumu raného křesťanství: Vznik křesťanství byl ve skutečnosti zcela v režii širší Ježíšovy rodiny…

Toto tvrzení se dnešnímu člověku zdá přitažené za vlasy, mj. proto že netuší téměř nic o tom, že nějací prvotní žido-křesťané existovali a že jejich učení se v mnoha bodech lišilo od dnešního cenzurovaného a pokrouceného křesťanství… prvotní následovníci Ježíše byli totiž cíleně vymazáni z historie, spolu s cenzurou původního křesťanství.

Naštěstí moderní výzkumy a nejnovější archeologické nálezy dovolily poněkud více osvítit zatemnělou část dějin a prostředí ze kterého Ježíš vyšel. A to je právě hlavním tématem práce Jamese D. Tabora. Dejme mu slovo:

Ježíšova dynastie: Sedm hlavních bodů

James D. Tabor

V dubnu 2006 jsem publikoval Ježíšovu dynastii. Napsal jsem ji jako populární shrnutí mého osobního celoživotního „hledání“ skutečného historického Ježíše. Kniha je psána ve stylu, který je přístupný i ne-odborníkům a mnoho čtenářů zjistilo, že je dokonce i docela čtivá. Má také rozsáhlé odkazy a poznámky [jak se sluší na seriózní a poctivou vědeckou publikaci]. Dostalo se jí obrovské pozornosti médií, když byla vydána a velký zájem se udržel minimálně půl tuctu let. Byla také přeložena do více než tuctu cizích jazyků. Níže je uveden přehled podstatných výsledků bádání, bodů které výrazně posunují naše pochopení Ježíše a raného křesťanství.

1. Materiální důkazy

Jedním z jedinečných rysů Ježíšovy dynastie je způsob, jakým předkládá archeologické objevy a nabízí nový interpretační kontext Ježíšovu příběhu. Ať už s ohledem na umístění rodinného hrobu Ježíšovy rodiny, nebo na majestátnost římského města Sepphoris na severu od Nazaretu, nebo jeskyni „Jana Křtitele“ na místě zvaném Suba, nebo lokaci místa Poslední večeře, soudu a ukřižování Ježíše v Jeruzalémě — prostě znovunalezený Ježíš umístěný do času a prostoru!

A tento znovunalezený Ježíš se stává reálným díky předloženým materiálním důkazům, které přežily dodnes.

2. Historická Marie

Mnohé již bylo řečeno o „historickém Ježíši“, ale jen malá pozornost byla věnována Marii, jeho matce, která je zahalena legendami interpretovanými teology a je předmětem osobní oddanosti a zbožnosti. Ale jak je to doopravdy? Co nám říká studium historie? Ona, je mladá židovská žena, Miriam, matka sedmi dětí, ovdovělá, snaží se přežít v neklidné době, odvážná a plná lásky ke svým nadaným dětem.

Pozn. redakce: Mnozí z vás si možná nyní říkáte, co to tu spolu s panem profesorem plácáme o dětech Marie, když církev mluví cosi o panenském početí Ježíše, ustavičném pohádkově zázračném panenství a neposkvrněném početí Marie. Mariánská modloslužba dokonce splétá legendy o Ježíši jako jejím jediném synu. Mám jedinou odpověď: Mrkněte se prosím do minulých dílů, kde je rozkryto lživé a manipulativní vytváření dogmat. Já mám svědomí čisté. A sám, osobně, jsem si ověřil pravdivost Taborova tvrzení.

3. Ježíš a Jan Křtitel

Vztah mezi Ježíšem a jeho příbuzným Janem je hodně opomíjený (nebo spíše utajený) aspekt příběhu Ježíše. Jan byl a je úmyslně ignorován a minimalizován jako předchůdce Ježíše, který jej uvedl na scénu a pak se nenápadně vytratil. Jan měl ve skutečnosti nejdůležitější vliv na Ježíšův život. Jejich matky si byly blízké. Pravděpodobně se navzájem znali ve svém mládí. Ježíš měl Jana jako rádce a učitele a spojili spolu síly v jejich sdílené vizi izraelské prorocké budoucnosti jako dva mesiáši (viz předchozí díly seriálu), při vedení kazatelské kampaně, která měla přivést národ zpátky na cestu duchovního vývoje podle Zákona a přitáhla následně i nepříjemnou pozornost římských mocenských autorit. Janova nečekaná smrt byla důležitým faktorem, který ovlivnil Ježíšovu roli.

4. Spasitelská, mesiášská identita

Ježíšova mesiášská identita, z historického hlediska, byla složitá směs jeho královského rodokmenu, jeho chápání prorockých biblických textů a toho, jak se pak události vyvíjely.

Ježíšova skupina došla nakonec k tomu, že bude nutná konfrontace s mocenskými orgány v Jeruzalémě a bude třeba čelit odporu a možná dokonce i smrti. Řídili se prorockými texty Písma a Ježíš zároveň začal jednat a vytvářet sérii událostí, která nakonec vedla k jeho smrti (všichni znají slavnou konfrontační scénu, kdy vyhnal byznys z chrámu — pokud se na tuto scénu podíváte v souvislostech, uvidíte relativně náhlou změnu Ježíšova chování).

5. Na Zemi, ne na Nebi

Vize Božího království sdílená Janem, Ježíšem a jejich prvotními následovníky byla duchovní — ale na Zemi, ne na Nebi. Stejně jako hebrejští proroci očekávali čas, ve kterém mír přijde ke všem národů a právo a spravedlnost vyjde z Jeruzaléma jako nového duchovního hlavního města obnoveného Izraele, jako majáku pro celý svět. Celý svět by se měl odvrátit od modlářství k uctívání jediného pravého Boha Stvořitele. Oba Mesiáši dělali vše pro dosažení tohoto cíle.

Pozn. red.: Není od věci poukázat na smutný fakt, že církve — které se zmocnily Kristova odkazu — se natvrdo a 100% vrátily k modlářství a své ovečky k němu přivázaly ještě pevněji než dřív… O čem to svědčí?

Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil's most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA
Pope Francis (R) kisses a replica of Our Lady of Aparecida before officiating mass at the Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil’s most revered Catholic shrine, in Aparecida, Sao Paulo State, on July 24, 2013. The first Latin American and Jesuit pontiff is in Aparecida to lead his first big mass since arriving in the country for a week-long visit of which highlight is the huge five-day Catholic gathering World Youth Day. AFP PHOTO / BRAZIL PHOTO PRESS / Adriano LIMA

Modlářství nebo ne? Hádej milý Watsone!

6. James (Jakub Spravedlivý) a další Ježíšovi bratři jako jeho následovníci a vůdci církve

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

Přestože nedávné studie ušly dlouhou cestu směrem k rehabilitaci významu Jakuba, bratra Ježíše — jeho zásadní role jako „milovaný učedník“ a „pilíř církve“ jsou i tak z větší části zapomenuty. Naštěstí, obnovení vzpomínky na „historického Jakuba“ je nejen možné, ale dokonce je to pravděpodobně i nejlepší způsob jak získat zpět ztracená fakta o historickém Ježíši.

Dominantní vliv Jakuba byl založen jednak na jeho rodokmenu potomka královského rodu krále Davida, tak i na jeho pozoruhodné víře a pevném charakteru, který osvědčoval více než třicet let po smrti svého bratra. Nakonec byl zabit ukamenováním nepřáteli Kristovi nauky. Po něm se vedení Ježíšova mesiášského hnutí ujal další bratr Šimon. Tento dynastický aspekt raného křesťanství byl do značné míry ztracen a zapomenut. Propaganda pozdější státní církve uměle vytvořila pohádku o dominanci Petra a Pavla.

Poznání pravdy ohledně „Ježíšovy dynastie“ v rané církvi je z uvedených důvodů nejlepší a nejjasnější cesta, jak doopravdy pochopit i víru a poselství Ježíše a jeho prvních následovníků — a v neposlední řadě jak poznat smutnou pravdu o tom, jak lidstvo bylo oloupeno o podstatnou a životně důležitou část tohoto poselství.

Mnoho důkazů o tom jsme si v této detektivce již ukázali, další ještě přijdou. Provalilo se jich v nedávné době až překvapivě mnoho. Zůstaňte naladěni a dozvíte se víc…

7. Zachraňujeme původní evangelium

Pavlovo evangelium (viz Lukášovo ») formativní vliv v celém Novém zákoně a tvoří základ toho, co se stalo současným křesťanstvím. Původní poselství Jana Křtitele, Ježíše, a Jakuba je to, které bylo postupně zapomenuto, potlačeno a marginalizováno v nové pohanské nežidovské státní církví, která do značné míry ztratila své židovské kořeny a původ — a co hůř — i podstatnou část původního poselství.

Toto poselství, tato zpráva může být naštěstí obnovena prostřednictvím pečlivého prosévání textových důkazů jak v Novém zákoně a v jiných starověkých zdrojích.

Ztracené poklady prvotního křesťanství se nepodařilo naštěstí zcela zničit. V celé knize Ježíšova dynastie jsou Jan Křtitel, Ježíš a Jakub pečlivě umísťováni do židovského kontextu prvního století, ve kterém jsou s maximální jasností historicky pochopitelní.

http://jamestabor.com/2012/07/23/the-jesus-dynasty-seven-main-points/

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India
Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

Další Ježíšův bratr Juda Tomáš nám zapsal nejdůležitější části jeho učení, viz další podrobnosti v článku Skutečný zasvěcenec Kristus » http://www.ragauian.cz/skutecny-zasvecenec-kristus-jeho-falesny-cirkevni-obraz-a-manual-k-prave-ceste-osobni-transformace-3/

V dalším díle se vrátíme zpět k Taborově vědecké práci, která je skutečně rozsáhlá a plná faktů i brilantní logiky.


Poctivou, fakty pečlivě podloženou a přitom čtivou vědeckou práci Jamese D. Tabora můžete nalézt v knize The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity.

Jesus Dynasty-book

https://itunes.apple.com/us/book/the-jesus-dynasty/id381507690?mt=11

http://www.amazon.com/Jesus-Dynasty-Hidden-History-Christianity/dp/074328724X/ref=sr_1_1/103-8322723-5710267?ie=UTF8&s=books&qid=1175907831&sr=8-1

Kniha Jamese D. Tabora: Ježíšova dynastie existuje i v češtině, je ovšem momentálně rozebraná… Musím dodat, že z nějakého důvodu anotace v českých obchodech obsahuje poměrně zásadní chyby. Nejvýznamnější z nich je především fakt, že ono „království boží na Zemi“ je míněno především v duchovním smyslu. Duchovní pozvednutí lidstva — to byl skutečný účel Ježíšovy mise. Chybná anotace nic nemění na tom, že kniha je skutečně excelentní vědeckou prací pro všechny, kdo konečně chtějí poznat pravdu o Ježíšovi.

James D. Tabor- Ježíšova dynastie

https://www.kosmas.cz/knihy/134537/jezisova-dynastie/

Kniha sice momentálně není k mání, ale Tabor naštěstí poměrně mnoho informací o svých výzkumech publikuje i na svém blogu. Některé jsou extrémně zajímavé a budu jim proto věnovat více dílů v našem detektivním pátrání po skutečném necenzurovaném Kristově poselství.


Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.