Agenda 2030 a NWO: Jsou tzv. konspirační teoretici blázni? Víte že termín „konspirační teorie“ zavedla CIA, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta J.F.Kennedyho?

Aktualizace 13. 2. 2017: Víte kdo skutečně zavraždil J. F. Kennedyho? A jak to souvisí s vytvářením tzv. Nového světového řádu, NWO? Máme nová videa dokazující, kdo byl vrahem!

Aktualizace 5. 6. 2017: Doplňujeme nové svědectví účastníka vražedné konspirace.

Nenechte se v žádném případě zastrašit a vmanipulovat do stavu negace!

Úvodem malou poznámku: Opakujeme dokolečka velkou moudrost — jen pravda nás osvobodí. Samozřejmě — vědět jakými úskoky a manipulací nám mocipáni vládnou je dobré, právě proto abychom se už nenechali dál manipulovat.

Nenechte se tím zlem ovšem v žádném případě zastrašit a vmanipulovat do stavu negace, protože platí:

 • To čemu vzdorujete, přetrvává.
 • Čím víc myslíte na to, co nechcete, tím víc to posilujete.

Místo toho změňte své myšlení:

 • Jestli jste proti válce, buďte pro mír.
 • Jestli jste proti nějakému politikovi, buďte pro jeho oponenta.
 • Pokud jsou obě strany špatné, volte někoho třetího!

Není vaším úkolem změnit svět okolo,
vaším úkolem je změnit sami sebe!

Berte zlo jako impuls ke své vnitřní změně! Poznejte sami-sebe,  zjistěte jak účinně změnit své myšlení a trvale se naladit na pozitivitu. Chcete vědět jak na to? »


Co je to vlastně konspirační teorie?

Nedávno jsme tu měli výročí 9/11 » Na tomto webu se vám průběžně také snažíme ukazovat reálnou existenci tzv. Agendy 2030 » kterou nám v současnosti naši vládci navlékají kolem krku jako smrtící smyčku ve snaze vytvořit centrální světovou vládu alias NWO. Obojí jsou příkladem údajných konspiračních teorií… A ačkoliv se prostému selskému rozumu nabízí přehršel důkazů o pravdivosti toho, co tu osvětlujeme, přesto si o nás někteří čtenáři myslí, že jsme pobláznění „konspirátoři“ :-) Nastal čas osvětlit si samotný původ tohoto výrazu.

Citujme si nejdříve trefný rozbor podle Parlamentních Listů:

Popírání oficiální verze údajného „teroristického“ útoku 11. září a vytváření alternativních vysvětlení celé události (např. tak, jak to dělaly nezávislé analýzy, které jsme vám přinesli na ragauian.cz) se v současnosti tendenčně považuje za tzv. konspirační teorie, které jsou všemi prostředky zesměšňovány, mediálně potlačovány a je na ně dokonce často agresivně útočeno… sama CIA vytvořila dehonestující označení „konspirační teoretik“ a často jsou hledači pravdy označováni jako idiot, magor, sociopat, obšoust, fantasta, anti-amerikanista, hysterik neschopný se vyrovnat se ztrátou blízkých, chorý mozek, protestant, paranoik, fanatik, neuctivý k obětem 11.září, šťoural, který se rýpe stále v minulosti, nebezpečný psychopatza konspiračního teoretika byl označen v podstatě každý člověk, kdo jakýmkoliv způsobem zpochybňuje oficiální verzi 11. září… atd.

Od CIA to byl ďábelsky chytrý tah, propaganda založená na znalosti nedokonalostí lidské psychiky, která má problém udržet najednou větší množství informací a další ještě větší problém si fakta smysluplně spojit — takto fungují vlastně všechny demagogie a manipulace lidstva — počínaje falšováním Kristova učení, přes lži o vraždě Kennedyho, výbušné lži o 9/11 a konče hromadou lží ohledně islamizace Evropy pomocí řízené imigrace údajně „mírumilovných“ mohamedánů.

Nakonec lze ovečky přesvědčit i o tom že „černá je bílá a bílá je černá“, jak říká oblíbené heslo jezuitků »

Ale i západní politici a agenti mají své slabé chvilky a občas řeknou něco pravdivého, příkladně:

Americký prezident Franklin D. Roosevelt: „V politice se nic neděje náhodou, jestliže se něco stane, můžete si být jisti, že to tak bylo naplánováno.“

Bývalý britský ministr financí a obrany Denis Healey: „Světové události se nedějí náhodně, jsou zorganizovány, ať se to již týká národních otázek nebo obchodu, a většina z nich je zinscenována a řízena těmi, kdo tahají za šňůrku u měšce.“

Paul C. Roberts: Reagan letter, August 1981
Paul C. Roberts: Reagan letter, August 1981
Paul C. Roberts
Paul C. Roberts

Bývalý poradce prezidenta Ronalda Reagana a jeden ze zakladatelů tzv. reaganomiky Paul Craig Roberts vysvětluje, že slovo „konspirační teorie“ prodělává neustále významový posun, kdy konspirační teorie už neznamená jen událost vysvětlená konspirací, ale už i jakékoliv vysvětlení nebo i fakt, který se odchýlil od vládního vysvětlení a od vysvětlení presstitutek médií vlastněných těmi, kdo tu na Zemi doopravdy vládnou. Doopravdy hodně vám napoví, když si uvědomíte že korporátní, mainstreamová média patří těm stejným skupinám co tu vládnou…

Propaganda korporátních lži-médií vytváří pokřivené vnímání reality

Co myslíte, budou taková korporátní média říkat pravdy, které by poškodily zájmy těchto vládnoucích kruhů? Tedy svých majitelů? Odpovídat mi nemusíte, ale odpovězte si poctivě sami sobě, uvnitř sebe a mnohé pochopíte!

media-presstitue

Roberts např. uvedl, že on-line vysílání ruské televizní stanice RT (Russia Today) byla dána na roveň konspiračním teoriím ze strany listu New York Times jednoduše jen proto, že RT referovala o zprávách a názorech, o kterých New York Times nereferoval a které americká vláda neschválila.

Jinými slovy, jakmile se pravda stane vládě a jejímu „ministerstvu propagandy“ nepohodlnou, tak se pravda redefinuje jako konspirační teorie, tedy absurdní a směšné vysvětlení, které bychom měli ignorovat.

Bývalý agent CIA Michael Hasty přesně tohle vyjádřil: „Kdykoli slyším, že někdo shazuje zajímavé teze tím, že se jedná o konspirační teorie, obvykle to znamená, že se někdo dostal k pravdě až příliš blízko.“

David Icke říká, že naši vládci se pomocí mediální propagandy » lidem (vcelku úspěšně) snaží vnutit způsob jak dekódovat (chápat) realitu ve které žijeme — tím že nám vnutí určitý (pokřivený) způsob dekódování reality a toho co je možné, tak vcelku úspěšně získají moc nad naší myslí…

Kanadský filozof, spisovatel, literární kritik a mediální teoretik, Marshall McLuhan říká to stejné jinými slovy: „Jen malá tajemství je potřeba chránit, ta velká chrání nedůvěřivost veřejnosti.“

Propaganda = masové nasunování jednostranné ideologie do myslí lidí

Jedna z definic ideologie zní:

Ideologie je sadou významů, symbolů, příběhů a návodů jak uvažovat o světě kolem nás. Tyto významy, symboly, příběhy a návody (a další a další fragmenty, které člověku pomáhají orientovat se ve společnosti) slouží v konkrétní podobě nějakému jednotlivci nebo skupině k prosazování jeho verze reality.

Média (dnes především televize) jsou jedním z nástrojů, které tyto sady rozšiřují a také produkují. Jinými slovy provádějí masovou propagandu — i když se tomu tak neříká. Problém nastává především v situaci, kdy dojde k silnému zúžení názorového spektra — a to se právě na Zemi bohužel stalo.

adolf-hitler-make-the-lie-big

Zejména v seriálovosti (opakovanosti) tkví ideologický potenciál televizních obsahů. Už začátkem dvacátého století věděli teoretici i praktici propagandy, že aby uspěla jakákoli ideologie, je nutné sdělení srozumitelně zjednodušit (aby mu rozumělo co nejvíce jedinců) a konstantně ho opakovat, pokud možno v delším časovém období. Obě tyto podmínky televize beze zbytku naplňuje…

J. Edgar Hoover, první ředitel agentury FBI: „Individuum je hendikepováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že taková vůbec může existovat.“ …

Jinak řečeno — manipulace s lidstvem je už tak daleko, že lidé paradoxně odmítají pravdu, jelikož jsou díky setrvalé informační manipulaci již zcela odtrženi od reality a vůbec nechápou co je možné, a co už ne.

Dokonalým příkladem jsou Teslovy tzv. skalární technologie, které pro korporátní média neexistují a jejichž existence je údajně konspirátory vymyšlena. Pokud se zmíníte o technologii, která je schopna pracovat s multidimenzionální skalární energií » a získat energii prakticky z ničeho, budou se lidé útrpně usmívat a myslet si něco o Bohnicích… přitom moderní kvantová fyzika tuto multidimenzionální energii zná a dobře ví, že celý náš „hmotný“ vesmír je „upleten“ z energie.

Existoval mimo jiné 1 fundamentální důvod pro vraždu J.F.Kennedyho!

Termín “konspirační teorie“ byl cíleně vytvořen a zneužit určitými mocenskými kruhy k diskreditaci pro ně nepohodlných pravd a lidí, kteří pravdu hledají. Podle politologa Lance deHaven-Smithe tento termín vynalezla a rozšířila CIA, aby očernila a pomluvila lidi kladoucí otázky o vraždě JFK: „Kampaň CIA za popularizaci termínu »konspirační teorie« a za přetvoření víry v konspirace v předmět zesměšňování a nepřátelství musí být bohužel považována za jednu z nejúspěšnějších propagandistických iniciativ všech dob.“

Každý sám osobně si může fakticky ověřit, že pro vysoké mocenské a finanční kruhy existoval velmi velmi zásadní důvod pro vraždu JFK… přesně podle pravidla, když chceš znát vraha najdi motiv…

JFK totiž prosadil finanční reformu, která by odstavila od moci ty finančníky a klany, kteří nám v pozadí skrze systém soukromých centrálních bank FED fakticky vládnou doteď — zjednodušeně jde o to, že FED tiskne peníze a ty na úrok půjčuje vládě, nehorázně tím vydělává aniž by vytvořil jakoukoliv hodnotu a tak de-facto zotročuje všechny lidi, kteří jsou nuceni používat tento finanční systém » Peníze takto ukradené potom lidé v pozadí používají k protlačení svých cílů. Heslo „peníze jsou moc“ je 100% pravdivé.

Encyklopedie říká:

4. června 1963 vydal Kennedy Prezidentské nařízení č. 11 110, které ministru financí (angl.: Secretary of the Treasury) nově umožňovalo emisi certifikátů stříbra vztahujících se přímo na stříbro držené americkou vládou, což bylo zcela proti monetární politice Federálního rezervního systému, FEDu, který od roku 1934 prosazoval výrazné omezení fyzického zlata a stříbra v držení běžných Američanů.

Skutečný důvod vraždy J.F.Kennedyho

Pozn. redakce: To co je utajováno i v encyklopedii, je zrůdná pravda o tom, jak nehorázně FED vydělává na současném finančním dluhovém systému »

Kennedy tedy nařízením č. 11 110 tyto finanční otrokáře z FEDu zbavil vlády — a odstavil je tím od moci nad Amerikou i světem. Je velmi logické, že ten kdo má absolutní moc, ten se jí nevzdá bez boje — a tady máte skutečný důvod vraždy, i toho proč to bylo tak důkladně rukou politické komise ututláno. Je dobře pochopitelné, že takové absolutistické moci se nikdo nechtěl vzdát!

Samozřejmě že nový prezident Lyndon B. Johnson o pár měsíců později stříbrné certifikáty zrušil. V roce 1989 na toto téma napsal Jim Marrs knihu Crossfire: The Plot that Killed Kennedy (Křížová palba: Komplot, který zabil Kennedyho).

Ano, zapamatujte si: PRVNÍ VĚC, KTEROU UDĚLAL NÁSTUPCE Kennedyho Lyndon B. Johnson BYLO, ŽE TU legislativu JFK výrazně omezující pravomoce Federálních rezerv (FED) prakticky okamžitě ZRUŠIL…

Poučka „follow the money“ aneb prachy vládnou světem

Tato vláda soukromého FEDu nad dluhovým finančním systémem centrálních bank totiž představuje skutečnou moc nad USA a potažmo celým světem. Téměř celá světová ekonomika totiž používá USD jako tzv. rezervní měnu pro vzájemné obchodování »

jfk-assassination-1963-1

President John F. Kennedy slumps down in the back seat of the Presidential limousine as it speeds along Elm Street toward the Stemmons Freeway overpass after being fatally shot in Dallas on Nov. 22, 1963. Mrs. Jacqueline Kennedy leans over the president as Secret Service agent Clinton Hill rides on the back of the car. (AP Photo/Ike Altgens)
President John F. Kennedy slumps down in the back seat of the Presidential limousine as it speeds along Elm Street toward the Stemmons Freeway overpass after being fatally shot in Dallas on Nov. 22, 1963. Mrs. Jacqueline Kennedy leans over the president as Secret Service agent Clinton Hill rides on the back of the car. (AP Photo/Ike Altgens)

Mimochodem, mezi nejpravděpodobnější vysvětlení atentátu patří ta, že skutečným vrahem byl někdo z lidí, kdo jel s JFK autem.

Aktualizace 13. 2. 2017: Definitivně je potvrzeno že tím, kdo tak důkladně JFK rozmázl mozek, byl řidič William Greer — někteří lidé pro prachy udělají cokoliv. Mimochodem, Greer byl velmi příhodně levák — tudíž byl ze své levé sedačky šoféra v ideální pozici pro střelbu mezi sedačkami dozadu!

Proč myslíte, že se jeho manželka instinktivně a zdánlivě zcela nelogicky pokusila utéct z auta přes zadní kapotu? — Přece jednoduše proto, že utíkala před vrahem! Je to velmi prosté, když víte odkud vítr fouká! A druhý agent Hill, který ji nastrkal zpátky do auta, byl nejspíše také komplicem. První střela mohl být klidně i Oswald, pro odvedení pozornosti… a někdo zblízka to pak dokončil a důkladně rozmázl mozek, aby zadavatelé vraždy měli jistotu — oni přece hráli o hodně vysokou sázku! Lidé okolo FEDu by přišli o veškerou svou moc nad USA — pokud by JFK neodstranili — a to prostě nehodlali dopustit. Proto mu tak důkladně rozmázli mozek!

Svědci podivné jednání manželky svádí na její šok, nicméně je to téměř jistě jinak… především soudruh Hill až podezřele hodně zdůrazňuje šok Kennedyové… není se čemu divit, pokud by se věc provalila, dostal by provaz na krk, nebo spíš elektrické křeslo. Oproti tomu Kennedyová si při pozdějších výpovědích není jista — bodejť by ne, když by proti její pravdivé výpovědi odporovalo minimálně 5 dalších přítomných, pravděpodobně jí také vyhrožovali likvidací a je též vcelku jisté, že i ona měla být mrtvá… a po jejím útěku na zadní kapotu střelec v autě nemohl dokončit svou práci… škoda že neměla odvahu alespoň ve svém stáří o tom svědčit…

Kennedyho zastřelil levák William Greer, který řídil jeho auto

 

 

 

Citát z encyklopedie

Po fatálním zásahu Kennedyho hlavy utekla Kennedyová (údajně) v šoku na zadní kapotu limuzíny, během výpovědi si ovšem důvodem tohoto svého jednání nebyla zcela jista. Hill se však (údajně) domníval, že se snažila sebrat kus odstřelené části Kennedyho lebky. Dále také vzpomínal, jak ve chvíli, kdy naskakoval na kufr limuzíny, (údajně) v naprostém šoku křičela: „Zabili mi manžela! Ustřelili mu hlavu!“ Poté paní Kennedyová rozevřela svou ruku oděnou do bílé rukavičky a vykřikla: „V ruce mám jeho mozek.“ Hillovi se poté konečně podařilo naskočit na kufr limuzíny, strčil paní Kennedyovou zpět na sedadlo a přitiskl se na kapotu auta, které začalo vysokou rychlostí ujíždět z Dealey Plaza směrem k nemocnici Parkland Memorial Hospital.

Poznámky odborníka z bezpečnostních složek doplněny 15. 2. 2017

 1. Po první ráně zezadu se Kennedyova manželka naklání k muži, zjišťuje co se stalo a zřejmě začíná s pomocí… Byla si jistá že výstřel nepřišel zblízka a že je agenti ochrání!
 2. Ovšem po druhé ráně OKAMŽITĚ začala opouštět sedačku a přes zadní haupnu (víko kufru )se snažila opustit vůz. A to okamžitě, bez zaváhání.
 3. Oběť po zjištění, že se na ni nebo na její okolí střílí, se reflexivně buď zavrtá co nejníže aby měla pocit že je krytá… případně se snaží pomoci tak, že ochraňovaného jakoby stahuje co nejníže za sebou (vzácnější).
 4. Ale Kennedyová po druhém výstřelu instinktivně, bez zaváhání prchá a to přes zadní část automobilu. Proč? Jednoduše protože viděla kdo střílel a věděla že je s vrahem v jednom prostoru… Jediné co chtěla udělat bylo že se zase snažila skrýt a to co nejníže a tak aby mezi ní a vrahem něco bylo.

Mě nejvíce přesvědčuje právě jednání manželky. Pokud jednala přirozeně, tak je jasné že vrah byl v kabině. A teď pozorně!!! A něco o tom vím:

 1. Je pravda, že starostí řidiče NENÍ střílet, rozhlížet se nebo cokoli jiného.
 2. Má řídit a v okamžiku zaznamenání nebezpečí má zrychlit — vyrazit jak „raněná srna“ a JINOU trasou než je známa (plánována) prchat na bezpečné místo, které se liší od plánovaného cíle cesty.
 3. To ovšem NEUDĚLAL a naopak ještě zpomalil…!
 4. Auto začalo dokonce nepatrně zpomalovat ještě před druhým výstřelem!

Reakce manželky je jasná…


Některé konspirační teorie jsou opravdu bláznivé a silně přitažené za vlasy, i když to ještě nutně nemusí znamenat, že jsou zcela nepravdivé…

Je však také poměrně jisté, že některé tyto záměrně bláznivé a nepodložené „konspirační“ teorie šíří právě strůjci reálných konspiračních spiknutí a to proto, aby zdiskreditovali všechny pravdivé konspirační teorie…. Je to prostě obdoba mlžení, vypouštění kouřové clony v informačním prostoru…

Jednoduše je nutné umět používat prostý selský rozum a naučit se rozlišit a rozpoznat, která „konspirační“ teorie je postavena na vodě a která na opravdových faktech, důkazech, indiciích, atd.

Zdroje:

 • Citáty podle freeglobe.parlamentnilisty.cz
 • Wikipedie

Termín „konspirační teorie“ zavedla CIA proto, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta USA J.F.Kennedyho

Profesor politických věd Lance deHaven Smith a jeho kniha Konspirační teorie v Americe dokazuje přesně tohle.

Lance deHaven-Smith, Conspiracy Theory in America
Lance deHaven-Smith, Conspiracy Theory in America

 

Termín „konspirační teorie“ vymyslela a do užívání uvedla CIA v roce 1964 proto, aby diskreditovala všechny skeptiky, kteří slepě neuvěřili zprávě Warrenovy komise o Harvey Oswaldovi jako jediném vrahu prezidenta Kennedyho, který, jak známo, byl sám zavražděn ještě předtím, než mohl být vyslechnut. CIA tehdy využila veškerých svých kamarádičků v médiích k tomu, aby všechny možné pochybnosti o pravdivosti této oficiální verze zesměšnila – a skutečně slavila úspěch.

Hlavní zdroj informací: Odtajněné dokumenty CIA Dispatch #1035-960

Mediální kampaň vedená k tomuto případu se stala „jednou z nejúspěšnějších propagandistických akcí všech dob.“

Píše tak profesor politických věd Lance deHaven Smith ve své právě vydané knize Konspirační teorie v Americe. Líčí v ní, jak CIA veleúspěšně zvítězila v boji za podporu oficiálních verzí a za zesměšnění těch autorů, kteří se proti nim vyslovovali. Úspěch, kterého tehdy CIA ve stigmatizací všech skeptiků vůči vládnímu líčení věcí dosáhla, v podstatě znemožnil všechna vyšetřování dalších státních zločinů (State Crimes Against Democracy – SCAD), zvláště pak onoho zločinu největšího, jímž bylo 11. září. S veřejným míněním, naprogramovaným tak, aby se již předem vysmívalo „konspiračním blouznivcům“ a to i bez ohledu na to, jak nesmírně byla celá tahle záležitost podezřelá, dovolila si vláda – po likvidaci nejpřesvědčivějších důkazů – ignorovat či odkládat předepsané vyšetřovací procedury – a pak vytvořit politický výbor, který na oficiálně vyprávěný příběh vložil své imprimatur, čili punc pravosti.

Profesor deHaven Smith k tomu dodává, že ani v případě Kennedyho vraždy a ani v případě 11. září nebyla do vyšetřování zapojena oficiální policie či státní zastupitelství. Celá záležitost se prostě předala politickému výboru. …

 

 

Kniha profesora deHaven Smitha vypovídá pravdivý příběh o zavraždění prezidenta Kennedyho s použitím pramenů z armády, z CIA i z dalších tajných služeb. Hlavním zdrojem informací jsou odtajněné dokumenty CIA Dispatch #1035-960.

A stejně tak jako Warrenova komise zatajila vládní zločin, zatajují se i zločiny jiné, a deHaven Smith nám na příkladu dalších zatajovaných věcí ukazuje, proč nesmíme důvěřovat ani oficiální verzi 11. září.

Přečtěte si tu knihu! Pomůže vám od vymytého mozku.


Zdroj a další informace:

The term “conspiracy theory” was invented and put into public discourse by the CIA in 1964 in order to discredit the many skeptics who challenged the Warren Commission’s conclusion that President John F. Kennedy was assassinated by a lone gunman named Lee Harvey Oswald, who himself was assassinated while in police custody before he could be questioned. The CIA used its friends in the media to launch a campaign to make suspicion of the Warren Commission report a target of ridicule and hostility. This campaign was “one of the most successful propaganda initiatives of all time.”

So writes political science professor Lance deHaven-Smith, who in his peer-reviewed book, Conspiracy Theory in America, published by the University of Texas Press, tells the story of how the CIA succeeded in creating in the public mind reflexive, automatic, stigmatization of those who challenge government explanations. This is an extremely important and readable book, one of those rare books with the power to break you out of The Matrix.

Professor deHaven-Smith is able to write this book because the original CIA Dispatch #1035-960, which sets out the CIA plot, was obtained through a Freedom of Information Act request. Apparently, the bureaucracy did not regard a document this old as being of any importance. The document is marked “Destroy when no longer needed,” but somehow wasn’t. CIA Dispatch #1035-960 is reproduced in the book. …


Aktualizace 5. 6. 2017: Doplňujeme nové nezávislé svědectví účastníka vražedné konspirace.

Doznání agenta CIA na smrtelné posteli: „Byl jsem součástí vražedného týmu, co zabil Johna F. Kennedyho“

Byla publikována audionahrávka s „přiznáním na smrtelné posteli“, na níž bývalý agent CIA a konspirátor z Watergate E. Howard Hunt přiznává, že za ním přišli, aby se stal součástí vražedného týmu CIA k zabití JFK. Audionahrávka byla odvysílána v březnu 2017 — tuto ohromující informaci však média establishmentu (nepřekvapivě) zcela ignorovala. Saint John Hunt, syn E. Howarda Hunta, se objevil v rádio-show celonárodního syndikátu Coast to Coast Live, aby diskutoval odhalení obsažená na této pásce. Hunt řekl, že jeho otec jemu samotnému poslal kazetu s nahrávkou v lednu 2004 a požádal ho, aby ji po jeho smrti zveřejnil. …

E. Howard Hunt jmenuje četné lidi s přímými i nepřímými vazbami na CIA, kteří sehráli roli v zavraždění Kennedyho, přičemž sám sebe popsal v tomto spiknutí jako toho „co nedostal pořádnou roli“… Hunt na nahrávce uvádí, že viceprezident Lyndon B. Johnson byl do plánování této vraždy a do jejího následného krytí také zapojen, když konstatoval, že LBJ: „Téměř maniakálně prahl aby se stal prezidentem a JFK považoval za překážku v dosažení tohoto cíle.“ …

5 komentářů u „Agenda 2030 a NWO: Jsou tzv. konspirační teoretici blázni? Víte že termín „konspirační teorie“ zavedla CIA, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta J.F.Kennedyho?“

  1. Dovedu si představit, co za naše peníze je schopna vyprodukovat naše posthusákovská Česká televize prezentována tváří svého VIP Jakuba Jandy… já pouze těm, kteří vystupují proti mému právu sdělit lidem, kteří chtějí znát můj názor, co si myslím a co cítím, chci vzkázat možná trochu drsně: *eru na vás… proč?… jen stručně: nejsem novinář, naštěstí, jsem člověk… nejsem z těch, který nějak tento svůj web inzerují a shání všelijak zvýšení sledovanosti… a nejsem ani z těch, kteří žádají o příspěvky na provoz webu… najde-li se tedy něco mezi osmi sty a tisícem lidí v průměru denně, kteří stránky mého osobního webu otevřou a začtou se do nich, mohu věřit tomu, že je to zajímá… nikdo to jistě nedělá pod nátlakem a může si v celé šíři témat vybrat… takže dokud nenastoupí do čela Evropy podle přání některých definitivně nový Hitler se svou Čtvrtou německou říší a nezruší internet, budu to dělat i dále…

  2. Jsem trochu v rozpacích, zda vůbec zmiňovat ten informační odpad co produkuje ČTV a další masová lži-média, ale na druhou stranu je dobré se držet v realitě. A realita je taková, že zde na Západě funguje propaganda NWO, za kterou by se nestyděl ani Hitler s Goebbelsem. Vše je archonticky překrouceno naruby — „nevládní“ „neziskovky“ podporované a placené vládami a různými Soroši se tváří že „bojují proti fake-news a proti hate“… ve skutečnosti ovšem samy falešné zprávy i nenávist šíří na plné pecky!

   Snad jen bych apeloval na zdravý rozum a hlavně prosím čtenáře, aby si skládali fakta dohromady do velkého obrazu — všechny ty lži jsou totiž založeny na tom, že se vytrhne jeden údaj z kontextu a na tom se vystaví lživá manipulativní argumentace.

   My se snažíme vždy uvádět fakta, což ony „televize“ a „neziskovky“ nedělají… jejich argumentace je typu „řekla to CNN, tak je to TA JEDINÁ pravda“ :) Ano jistě, až naprší a uschne ;-)

   PS: Např. tento článek je prošpikovaný fakty a svědectvími. A takových analýz máme spousty. Jak své informace dokládají lži-média? V lepším případě inscenovanými fotografiemi:

   http://www.ragauian.cz/media-nam-jako-za-totace-lzou-o-syrii-i-o-trumpovi-ovladaji-wikileaks-rusove-proc-vlada-utoci-na-alternativni-zpravodajstvi-kdyz-je-tu-svoboda-slova-nechame-si-ji-vzit-jako-ovce-na-porazku/

   http://www.ragauian.cz/proc-nam-media-hlavniho-proudu-lzou-o-syrii-proc-vlada-utoci-na-alternativni-zpravodajstvi-kdyz-je-tu-oficialne-svoboda-slova-nechame-si-ji-vzit/

   http://www.ragauian.cz/jak-funguje-propaganda-komu-patri-media-donald-trump-tvrdi-cnn-je-fake-news-a-ceska-televize-je-podle-sveho-vzoru-take-fake-news-co-na-to-cenzorovi-chovanci-uvedou-informace-ctv-na-pravou-miru/

   http://www.ragauian.cz/neziskovky-ve-spolupraci-s-frontexem-pasuji-v-primem-prenosu-lodemi-do-evropy-tisice-migrantu-z-afriky-aby-mohly-cerpat-od-eu-granty-na-jejich-integraci/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>