Agenda 2030: Papež František a další vůdci vyzývají k usmíření všech náboženství. Papež požaduje globální vládu a vytvoření univerzálního náboženství jim pomůže lépe ovládat lidstvo

Dlouhodobě vám ukazujeme fakta a varujeme, že vatikánský papá je ve skutečnosti v čele zavádění celosvětové totalitní vlády, tzv. NWO.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Tato světovláda je předpovězena v Janově Zjevení jako Nový Babylon, který se budou pokoušet vytvořit dvě symbolické šelmy-mocnosti »

Tato globální světová vláda je v současnosti prosazována pod zdánlivě bohu-libými záminkami typu „odstranění chudoby“, „pomoc islámským migrantům“, „trvale udržitelný rozvoj“ a „boj proti klimatickým změnám“ — to vše pod maskou tzv. Agendy 2030 »

Globální oteplování nebo klimatické změny? A co tím má CO2?

Šelmy se vám snaží mj. nalhat, že za „globální oteplování“ můžete vy, jako lidstvo. Fakt, že toto tvrzení je pěkná hovadina nedávno vysvětlil veřejně i americký prezident »

Měli byste vědět, že před vámi chtějí zatajit něco mnohem závažnějšího — původcem oteplování je totiž samozřejmě Slunce. Je to dokonale logické, protože Slunce je tady Zemi nejsilnější a hlavní zdroj tepla.

Carbon-Cycle-nasa.gov

  • https://www.nasa.gov/images/content/544800main_globe-CarbonCycle-hi.jpg

Co se týče CO2 (tzv. skleníkový plyn, anglicky greenhouse gas) — on vliv samozřejmě má, ale podíl lidstva na oběhu CO2 v ekosystému Země, na tzv. uhlíkovém cyklu na Zemi je cca 4% a je tedy dost malý. Oficiální grafický diagram od NASA resp. „GLOBE Carbon Cycle Project“ mluví velmi jasně!

Oteplování Země je především následkem zvyšování aktivity Slunce — souvisí to s kosmickými cykly a s tím, čemu se někdy říká „Konec věku“, na který nás proroci dlouhodobě připravují. Kvůli tomuto času „Konce cyklu“ na Zem přišel i Kristus, aby nám dal návod k tomu, jak projít na další, vyšší vibrační úroveň!

Globalistické lži o počasí přesto pokračují a zesilují, jak ukazuje uniklý nový klimatický report: NASA/NOAA US climate change report

Teď si ukážeme další zprávy, které dokazují že vám dlouhodobě říkáme pravdu » Jde převážně o články z mainstreamových médií — to zdůrazňuji pro ty, co naletěli CIA a věří těm pomluvám o tzv. konspiračních teoriích — lžím které CIA vymyslela aby zdiskreditovala a zesměšnila ty, co se poctivě snaží hledat pravdu o tom jak funguje tento svět »

Takže, papá už dokonce začal strašit peklem ty, co nechtějí věřit jeho zeleným blábolům — jak roku 2016 napsal The Guardian pod titulkem:

Pope Francis says destroying the environment is a sin

Pope Francis has called for urgent action to stop climate change and proposed that caring for the environment be added to traditional Christian works of mercy such as feeding the hungry and visiting the sick. …

Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25

Papež František začal v roce 2015 důrazněji prosazovat a propagovat „jedinou světovou vládu“ a „jedinou politickou autoritu“ s tvrzením, že vytvoření světové vlády je potřebné k „boji“ s nejzávažnějšími problémy, jako „změna klimatu“.

Papež dále např. při rozhovoru s ekvádorskými novinami „El Universo“ řekl, že „Spojené národy nemají dost pravomocí a pro dobro lidstva je jim třeba udělit plnou vládní moc“.

Jak jsme uvedli v článku „UDÁLOSTI PŘEDPOVĚZENÉ V JANOVĚ ZJEVENÍ KAPITOLE 13 SE STÁVAJÍ REALITOU! PAPEŽ VOLÁ PO NOVÉM SVĚTOVÉM POŘÁDKU“, na který odkazujeme na začátku tohoto textu, Francis se už 25.6.2015 v encyklice „Laudato si“ vyjadřuje k tématu globálního oteplování a činí z umělého, falešného problému záminku pro New World Order. Co ale zvedá obočí nejvíce, je papežovo volání po nové globální politické autoritě.

Guardian v r. 2015 poprvé informoval o encyklice „Laudato si“: …papež František vyzve ke změně životního stylu a spotřeby energie, aby se tak zabránilo „bezprecedentní zkáze ekosystému“ ještě před koncem tohoto století, jak ukazuje uniklý koncept papežské encykliky. Podle dokumentu vyzrazeném italským magazínem bude pontifik varovat, že pochybíme-li nečinností, „bude to mít pro nás všechny smrtelně závažné důsledky.“

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

František také vyzval k založení globální politické autority pověřené „řešením omezování znečištění a řízením rozvoje chudých zemí a regionů.“ Pro ty, kteří si ještě neověřili fakta — tato globální světová vláda je v současnosti již realizována pod maskou tzv. Agendy 2030 »

Slovo „globalizace“ znamená přesně to, co říká. Je to proces přechodu světa na globální vládu. I náboženští vůdci v tomto ohromném klamu hrají svou roli.

Ve svých známých slovech David Rockefeller řekl, že než bude svět ochoten přijmout Nový světový řád (New World Order), bude muset dojít ke „globální krizi“. Když v roce 2008 světová ekonomika utrpěla dramatický propad, světoví vůdci opět vykřikovali, že je zapotřebí Nový světový řád s kontrolou nad financemi. Jak se ukazuje u černého jezuitského papeže Františka, je ten hoax s „klimatickou změnou“ a „globálním oteplováním“ novou, globální elitou upřednostňovanou, metodou vydírání strachem » k jejich pokusům o transformaci lidstva na ovce a k instalaci jednotné totalitní globální vlády.

Další varování před nastupující Novou globalistickou vládou NWO: Nová náboženská propaganda se snaží rovněž o sjednocení světových náboženství, tak jak bylo předpovídáno

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán. Proč spolu papeženci a mohamedáni kamarádí? Věděli jste, že Mohamed měl katolické učitele? Vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?

Nové varování přichází když aktuálně vidíme, že světoví náboženští vůdci se pod tlakem Vatikánu začínají sjednocovat, aby kázali stejné agitky chvalozpěvů a příkazy svým ovečkám, že mají ty přicházející prvky Nového světového řádu a jediné globální vlády přijímat. Světoví vůdci z rozmanité sbírky náboženských komunit (znovu a důrazněji) vyzvali svět k jednotě ve video-poselství zveřejněném v červnu 2017:

Na to volání po světové vládě vedené papežem Františkem, ajatolláhem Al-Milanim, Dálajlámou a rabínem Abrahamem Skorkou se pohlíží jako na velký krok na cestě k Novému světovému řádu, který byl prorokován před více než 2 000 lety.

Tito světoví náboženští vůdci se 14. června 2017 sešli, aby učinili společné prohlášení prostřednictvím tohoto videa vyzývajícího lid, aby se zamiloval do idejí přátelství a jednoty a překonal [údajný] negativismus a rozdělování společnosti.

Ve skutečnosti to volání po globální vládě NWO od papeže Františka a dalších zazobaných elitářů nemá nic společného s pozdvihnutím ožebračených národů nebo se „záchranou lidstva“. Taková vláda by naopak zaručovala globální dozor, globální nerovnost bohatství a svět vedený přesně tou zkorumpovanou elitou, která v současnosti po celém světě pro sebe koncentruje bohatství a moc.

A nyní následuje další důkaz toho, jak moc se černý jezuitský papež bojí aby nebylo ohroženo budování nové globalistické vlády: Naši čtenáři již vědí že islám a islamizace Evropy jsou důležitým prvkem ovládání oveček » proto ani nové vyjádření černého papeže v novinách repubblica.it nemůže překvapit:


PAPEŽ JE ZNEPOKOJEN „VELICE NEBEZPEČNOU ALIANCÍ“ MEZI USA A RUSKEM, JEHO NEJVĚTŠÍ STAROSTÍ JE „OHROŽENÍ IMIGRACE“ a poprvé přiznává že jde o ekonomické migranty

Papež František svému tazateli italskému žurnalistovi Eugenio Scafarimu řekl, že mu dělá starosti summit G20: „Mám strach, že dojde k velice nebezpečným aliancím mezi mocnostmi, které mají pokřivené vnímání světa: mezi Amerikou a Ruskem, Čínou a Severní Koreou, mezi Putinem a Asadem ve válce v Sýrii,“ řekl údajně František.

Papež řekl, že jeho největší starostí je „ohrožení imigrace“ — to je evidentní narážka na USA a prezidenta Trumpa, který chce migraci omezit — primárně ovšem kvůli nebezpečí islámu. Jezuita Francis opět překrucuje fakta!

„Jak dobře víte, největším problémem dnešního světa – který bohužel narůstá – jsou chudí, slabí a vyloučení,“ řekl František a pokračoval: „část z nich tvoří imigranti… Na druhou stranu existují země, kde většina chudých nepochází z migračních toků, ale ze sociálních katastrof… jiné mají jen málo místních chudých, ale děsí se invaze migrantů… Proto mi G20 dělá starosti: to bude mít primárně dopad na imigranty ze zemí celého světa…“

Po dotazu na jeho názory na příčiny vyvolávající masovou migraci František řekl, že primárním důvodem za současnou migrací je ekonomika: „Nedělejte si žádné iluze, chudé národy jsou přitahovány kontinenty a zeměmi dávného bohatství,“ řekl, „zvláště Evropou… Kolonialismus začal v Evropě. Existovaly pozitivní aspekty kolonialismu, ale i negativní. Nicméně Evropa zbohatla, stala se nejbohatší na světě. Ta tedy bude hlavním cílem migrujících lidí…“


Závěr?

Je možno pod tíhou zde nashromážděných indicií ještě pochybovat o skutečných úmyslech papeže Francise a První šelmy Zjevení, kterou on zastupuje? Zamysleli jste se nad důsledky, které to má pro každou lidskou duši na Zemi?


Zdroje: