sabatina_james_lookup

Česká muslimka Eman Ghaleb píše vánoční dopis ISIS. Islámský stát píše české muslimce odpověď

Připomeňme si, že islám je velmi dobrý nástroj manipulace lidstva. Vysoká úroveň sofistikované islamistické psychomanipulace dětí začíná tím, že v pravověrném islámu jsou velmi brzy odděleni chlapci od matek » Přicházejí tím o podstatnou složku zažívání a učení skutečné lásky (nejen k ženám) a jejich výchova je svěřena imámům, kteří je naopak vedou k pohrdání ženami a všemi nevěřícími vůbec. Jsou vedeni k tomu, že „muslim je něco jako nadřazená rasa“ a v rámci této nadřazenosti je dovoleno činit doslova cokoliv pro šíření islámu = moci „Alláha“ — viz tzv. džihád »

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

Islám je ovšem (spíše než náboženství) politický systém usilující o ovládnutí světa pro „Alláha“. Islamisté by chtěli svět, kde bude vládnout politicko-náboženský zákoník šaríja a imámové.

To se jim jistě nepodaří, ale jen za předpokladu, že k tomu lidé nebudou mlčet… přesně proto se také soudruzi snaží zcenzurovat co se dá, proto to haló okolo tzv. „fake-news“ — protože vám chtějí sebrat svobodu a právo protestovat.

Každopádně prosím čtěte následující dopis s tolerancí a s vědomím, že čtete výplod nevědomého naivního člověka od dětství programovaného a důkladně zmanipulovaného islámskou propagandou. Tato propaganda vynucuje mj. absolutní podřízenost žen mužům a především imámům. A v případě této dívky v českém prostředí je skutečně možné, že ještě neslyšela o tom, že vůči nevěřícím je povoleno cokoliv, jakékoliv násilí. Násilí vůči nevěřícím přichází na řadu až poté, co muslimská komunita dostatečně zesílí »

Mladá a naivní česká muslimka Eman Ghaleb píše islámským teroristům z ISIS

muslim-baghdadieman-ghaleb-1

22. 12. 2016: Jmenuji se Eman Ghaleb a jsem (konzervativně vychovaná muslimka) studentka Gymnázia v Teplicích. Narozena 7. 5. 1998 v Jemenu, ale od pěti let žiji s rodinou v ČR.

Svým přátelům popřeju veselé Vánoce, ačkoliv jste se jim snažili ukrást tu radost. Nezapomenu jim popřát a dát dárek, nezapomenu si s nimi zazpívat koledy.

Svůj dopis nehodlám začínat pozdravem ,,Al-salam aleykum“ (Mír s vámi), ale prokletím, které vznáším do nebe každým dnem, každou modlitbou. Nebudu vás zdravit mírem ani dobrem, protože jste nositelé zla a nenávisti. Nechci vás zdravit ani vás nechci oslovovat jako lidi, protože zkrátka v sobě nenesete špetku lidskosti. Tuto skutečnost nelze bohužel vyvrátit, kvůli vám a kvůli těm, kteří za vámi stojí. Ale prosím, přestaňte mít na seznamu obětí lidi, kteří mi mnoho dobra dopřáli, dopřáli mi svobodu, byli ke mně tolerantní a spravedliví víc než vy. Přestaňte jím být strachem!

Snažíte se přesvědčit svět, že vaše válka je válka muslimů proti nemuslimům, když každý den zabíjíte muslimy jménem ,,muslimů“ v muslimských státech. Sorry, ale o jaké válce mluvíte? Jak mi pro boha chcete vysvětlit vaší ,,válku muslimů proti nevěřícím“ když oběti vašeho teror jsou z cca 99% muslimové? Jak mě přesvědčíte, že válčíte proti nevěřícím (ačkoliv ani myšlenka války proti nevěřícím neexistuje, ačkoliv ani to, co děláte nelze nazvat jako válku, ale jako útok), když se dokážete odpálit ve státech, kde je 99% muslimů. Vybíráte si trhy, místa s největší koncentrací lidí a hlavně mešity- vaším nejoblíbenějším místem pro odpalování jsou mešity. Čí pak je to válka, prosím? A proti komu? Proti lidstvu a proti hodnotám.

My muslimové jsme byli donuceni si zvyknout na vaše vraždění, ale nedokážeme vydržet zabíjení a strašení nevinných lidí naším jménem, jménem našeho náboženství a jménem naší knihy. Těmi nevinnými lidmi myslím mé evropské spoluobčany, přátelé, sousedy atd. a nejen Evropany, ale i veškeré lidstvo, které neuznává vaše barbarské myšlení. Po každém útoku, který spácháte si vzpomenu na verš: …aby ten, kdo zabije jednoho člověka byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré.“ (5:32) — a ptám se sebe, jste vy vůbec muslimové? Tento verš je v Koránu, v knize, ze které podle vás čerpáte, copak jste tento verš nečetli? Co pro vás představuje ten člověk“? Pro mě je to každý člověk na světě: muslim, křesťan, žid, budhista, hinduista, ateista, homosexuál atd. V čem tedy věříte? Jakou knihu čtete?! Víte o výroku Proroka, který říká, že je lepší zbořit Kaabu, nejposvátnější kámen v nejposvátnějším místě muslimů, než prolít nevinnou krev? To opravdu nevíte, vždyť to ví každý muslim. Schválně, zbořte nám Kaabu, ale přestaňte zabíjet.

Neustále se oháníte náboženstvím a tím, jací jste správní muslimové. Neustále nás muslimy, kteří odsuzují vaše myšlenky, považujete za odpadlíky, zabíjíte nás nejhoršími metodami, ale hlavně že neustále hlásáte ,,vítězství islámu“. Jaké to vítězství si představujete, když se dokážete odpálit v mešitách mezi stovkami modlící se muslimy? Jaké to vítězství, když jste spáchali útok na nejposvátnější místo muslimů-uprostřed Mekky, v době nejposvátnějšího měsíce. Ale hlavně, jaké to vítězství si představujete, když neustále špiníte obraz muslimů na celém světě a vytrháváte všechno z kontextu, abyste dosáhli toho, co chcete?

Udělali jste z věty ,,Alláhu akbar“ výkřik znamenající smrt. Udělali jste právě z věty, kterou říkám nejen já 5x denně při každé modlitbě. Proč?

Nikdy nepřestanu mít ráda svou nejlepší kamarádku, která je právě křesťankou. Nikdy nezapomenu na toho žida, co mi podal s mírem a s úsměvem ruku. Nikdy nezapomenu na lidi, kteří mě podpořili v nejtěžších chvílích mého života- mimochodem byli to převážně ateisté. Nedokážu se dívat na jejich strach. Musím je po každém vašem zločinu uklidňovat a přesvědčovat, že nejsem jako vy-teroristka.Nechci se dívat na to, jak se mě děti bojí právě kvůli vám. Nechci vaše jméno, nechci vaše činy.

Svým přátelům popřeju veselé Vánoce, ačkoliv jste se jim snažili ukrást tu radost. Nezapomenu jim popřát a dát dárek, nezapomenu si s nimi zazpívat koledy.

Nechci vás prosit ať s tím přestanete, byť se vzdávám postupně svých snů a cítím, že moje budoucnost je naprosto v hájí pokaždé, co něco spácháte-právě mým jménem.

Teď se možná zdá, že se vás lidé bojí, že jsou zmatení a že dokážou udělat cokoliv pro své bezpečí a že se klidně dokážou vzdát svých hodnot, což je váš hlavní cíl. Ale věřte, že přijde den, který mimochodem není daleko, kdy se všechny strany vyznávající dobro, lidskost a hodnoty spojí právě proti vám-proti nenávisti, proti zlu!. Však moc dobře víte jak velkou popularitu máte mezi 1.6 miliardy- ani ne 0,01% nebo méně?

Uvědomte si, že nás nezastrašíte, tím, že vjedete kamionem do davu lidí, nejste tím hrdinové a ani nebudete. Brzy prohrajete a zvítězí nad vaším zlem dobro. Spojí se ruce všech, kterým jste ublížili a na prvním místě se spojí muslimové proti vám — a já budu mezi prvními.

Mé jméno je Eman, což znamená ,,víra“. Vždy bude ve mě víra v dobrých lidech, ve spravedlnosti, hodnotách, lidskosti, v lásce a v dobru. Závěrem vám chci poděkovat za to, že jste nejen mě ale mnoho muslimům a muslimkám udělali ze života peklo. Stejně jako jsem začínala dopis proklínáním, tak ho tak i ukončím: Proklínám vás, proklínám velmoce, které vás podpořili, sponzorovali či dali mediální prostor abyste šířili strach, proklínám každého, kdo za vámi stojí a každého, kdo nad vašimi činy mlčí.

Nevěděla jsem, jakým jazykem mám tento vzkaz napsat, jelikož nemohu s vámi najít žádnou společnou řeč, ale snad se má slova k vám dostanou…

Eman Ghaleb, 22.12.2016, idnes.cz


Islámská odpověď sestře Eman Ghaleb

Podle serveru blokprotiislamizaci.cz: Česká muslimka Eman Ghaleb (17) poslala dopis islámským učencům a mudžahedínům. Odpověděl jí sám velitel Islámského státu Dr. Abu Bakr al-Baghdadi, PhD. Nám se podařilo jeho dopis získat a přeložit. Dr. Baghdadi asi naivní Eman moc nepotěší …

I když my bychom si moc přáli aby výklad islámu byl správný ten, který šíří Eman, bohužel nemá pravdu ona, ale Dr. Baghdadi Ph.D. A dokáže to i doložit na přesných citacích Koránu i sunny.

Sestro Eman!

muslim-baghdadieman-ghaleb-1

Naši bratři z České republiky nám přeložili a poslali dopis, který adresuješ Khalifátu – Islámskému státu v Iráku a Sýrii.

Tvůj text dokazuje, že náš milovaný prorok Mohamed (mír s ním), měl pravdu, když o ženách prohlásil, že jejich mysl je méněcenná.

Buchárí 3,48,826: Mohamed se zeptal: „Nemá výpověď ženy, jakožto očitého svědka, poloviční váhu svědectví muže?“ Žena řekla:„Ano.“ Mohamed pokračoval:„Je to proto, že mysl ženy je méněcenná.“

Lžeš když tvrdíš, že my říkáme, že vedeme válku proti nevěřícím, a přitom zabíjíme především muslimy. My jsme nikdy netvrdili, že vedeme válku proti káfirům! Tak jak nám přikázal Alláh, tak my se snažíme aby na celém světě zavládl mír = islám, přesněji Dar al-Islam, dům míru. Prorok Mohamed (mír s ním) se opět vyjádřil zcela jasně! My co věříme, jsme povinni bojovat se všemi lidmi co nepřijímají, že není jiného Boha kromě Alláha, že není jiný právní kodex než Korán a sunna?

Sahíh Muslim 001,0031: Mohamed: „Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu do té doby, dokud lidé nepřijmou, že neexistuje jiný bůh nežli Alláh a dokud neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vysloveny. Když takto učiní, budu chránit jejich životy a majetek, pokud šaría nestanoví jinak, v tom případě pak jejich osud leží v rukou Alláhových.“

Pokud tvrdíš, že syrští, iráčtí či egyptští vojáci, ti psi co slouží světským vládcům jako je Asad, Hajdar Abádí či Sisi, skutečně přijali všechna zjevení, která nám seslal Alláh prostřednictvím svého proroka Mohameda (mír s ním), tak se přestaň nazývat muslimkou!

Lžeš, když tvrdíš, že jsme špatní muslimové, pokud zabíjíme v mešitách. Za prvé, to nezabíjíme my, ale Alláh naším prostřednictvím. Vždyť on je všemocný, to on vede naší mysl, naše ruce i naše zbraně. Za druhé, my útočíme vždy odůvodněně. Pokud máš problém s naším posledním útokem na mešitu 12.11., v Pakistánském Lasbele, kde se našim bratřím podařilo poslat do pekla 52 lidí, měla by jsi vědět, že to byli súfisté a ti jsou ještě odpornější forma člověka, než křesťané. Uznáme, že šiité, Židé a ateisté jsou ještě mnohem horší, jenže ty už naši pakistánští bratři v Pakistánu vyhubili, nyní se tedy zcela oprávněně zaměří na tyto špatné muslimy.

Lžeš také když píšeš: „My muslimové jsme byli donuceni si zvyknout na vaše vraždění, ale nedokážeme vydržet zabíjení a strašení nevinných lidí naším jménem, jménem našeho náboženství a jménem naší knihy.“ Špatní muslimové jako jsi ty, by měli knihu studovat (chápeme, že ženy toho nejsou schopny, protože menstruují). Tvůj mahram, když už není schopen ti zavřít tvá drzá ústa, by ti měl vysvětlit, že my bojovníci Khalífatu usilujeme o mír na celém světě. A mír je islám.

Pozn.: Hadís Buchárí 4,52,250 — „Muž nesmí být nikdy samotný s ženou, pokud s ní není mahram. Žena také nesmí cestovat s nikým jiným než s mahram. (Mahram je manžel nebo jiný mužský příbuzný.)

Tvá nejodpornější lež je překroucený verš z Koránu, kde ty píšeš: „aby ten, kdo zabije jednoho člověka byl souzen, jakoby zabil lidstvo veškeré 5:32”. Jak si můžeš dovolit překroutit i slova samotného Alláha? I kdyby jsi po celý zbytek života byla vzornou, tichou a plně podřízenou otrokyní Alláha, jen za toto tě stejně čekají muka nekonečná v džeheně. Verše 27–43 pojednávají o Kainovi a Abelovi, o tom jak bratr zabije svého bratra.

Korán 5:32 A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.

Pokud umíš číst, jasně se můžeš dočíst, že výjimkou je „nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi”. Hned verš 33 upřesňuje:

Korán 5:33 ”A odměnou těch, kdož vedli válku proti Alláhovi [Bohu] a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný“.

Tato pasáž tedy vysvětluje, jak musí být naloženo s Židy, kteří odmítají Mohameda, a má daleko k tomu, aby diktovala vznešená morální pravidla. Ibn Warraq jí shrnuje takto: „Údajně vznešené názory jsou ve skutečnosti varováním Židům. ‚Podřiďte se, nebo‘, říká zpráva. Tyto verše, které mají daleko k odsuzování násilí, agresivně sdělují, že každý, kdo se staví proti prorokovi, bude zabit, ukřižován, zmrzačen a vyhnán!

Prorok Mohamed (mír s ním) nařídil pobít stovky lidí, ženy a děti vzít do otroctví

Myslíme si, že lžeš když tvrdíš, že prorok Mohamed (mír s ním) prohlásil, že by raději zboural Kaabu, než prolil krev nevinného.

  • 1. Kaaba jako taková je dost možná modlářství, které každý zbožný muslim odmítá. Na černém kameni lze uznávat pouze to, že se ho dotýkal i sám prorok Mohamed (mír s ním).
  • 2. Prorok Mohamed (mír s ním) jako vrchní vůdce muslimů nařídil nebo schválil zabít stovky lidí, z mnoha případů lze jmenovat např. židy z kmene Banú Kurajza — byli zabiti všichni muži, ženy a děti muslimové vzali do otroctví (jednalo se o tzv. Bitvu Příkopu, podrobnosti níže na konci článku)…

Nemyslíme si, že by byl tak útlocitný jak ty píšeš.

Nejsi muslimka! Pokud tvrdíš, že tvoji nejlepší přátelé jsou křesťanka, ateisté a další kafíři, tak nejsi muslimka!

Korán 3:28 Nechť si věřící neberou káfiry za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Alláh vás varuje před sebou samým a u Alláha je cíl konečný.

Jen v káfirské a dekadentní Británii nás podporuje 20% místních muslimských bratří a sester

muslim-jihad-uk-sun-20151123

Vyhrožuješ nám, že se proti nám spojí všichni nevěřící po celém světě. Že pouze 0,01% muslimů je s námi. I kdyby jsi měla pravdu, že jen 0,01% bratří a sester je nakloněných vytvoření území míru (islámu) po celém světě, i tak je to 160.000 mudžahedínů! Navíc pravdu nemáš, je nás mnohem víc, 20–25% ze všech věřících.

Nejsi muslimka — „mírumilovný“ Alláh daroval Svým vojákům vítězství a nepřátelům zasadil rozhodnou porážku

Nejsi muslimka, protože píšeš, že věříš v „dobré lidi, ve spravedlnost, hodnoty, lidskost, v lásku a v dobro”. Tímto jsi dokonale popsala svět nevěřících! Kdyby jsi byla muslimkou, věříš v Allaha a jeho posla Mohameda (mír s ním). Píšeš, že se 5 x denně modlíš! Kdyby to byla pravda, znala by jsi Takbír, který jasně říká:

Alláh [Bůh] je největší (třikrát).
Není boha kromě Alláha.
Alláh je největší (dvakrát) a Jeho jest chvála.
Dozajista je Alláh největší.
Jeho jest hojná sláva.
Budiž Mu sláva, ve dne i v noci.
Není boha kromě Alláha.
Splnil Svůj slib, podpořil služebníka (Muhammada), daroval Svým vojákům velké vítězství a spojeným nepřátelům zasadil rozhodnou porážku. Není boha kromě Alláha a neuctíváme nikoho kromě Něho, s upřímným zanícením, i když se to protiví nepřátelům našim.
Ó Alláhu! 
Pozvedni a požehnej našeho mistra Muhammada
a lid našeho mistra Muhammada
a společníky našeho mistra Muhammada
a ty, kdo podporují našeho mistra Muhammada,
a manželky našeho mistra Muhammada
a potomky našeho mistra Muhammada
a sešli jim všem velký mír.

Nic o lásce a podobných dekadentních hodnotách křižáků se Takbíru neříká. Vůbec nic!

Pozn. redakce: Je pravděpodobné, že zpáteční dopis od islamistů ISIS je fiktivní, nicméně všechna fakta o islámu i o oficiálních postojích muslimů jsou uvedena správně…


Zdroj a další informace:

sabatina-james-2-face

Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: "...islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda..."
Bývalá muslimka Sabatina James dosvědčuje pravdu o islámu a říká mj.: „…islám od počátku vraždil každého, kdo se odvážil zpochybňovat Alláha a Mohameda…“

Bitva Příkopu

Když Prorok poprvé přijel do Medíny, Židé, kteří tam žili, jej přijali. Prorok s nimi chtěl žít ve shodě, a tak mezi muslimy a Židy skutečně zavládlo porozumění. Židé měli volnost vyznání své víry. Měli určitá práva, ale i povinnosti. Mezi ně patřila pomoc muslimům v obraně Medíny. …

24. března roku 627 přišel Abu Sufjan a přivedl sebou 10 000 bojovníků. Muslimů však bylo pouze 3000. Kurajšovci obklíčili Medínu, ale mezi oběma armádami byl hluboký příkop. Prorok a jeho lidé téměř měsíc bránili město před silnější armádou. Mnohokrát se nepřítel pokoušel příkop překonat, ale muslimové se vždy ubránili. Obávali se, že jestli Kurajšovci příkop překročí, přidají se k nim i Židé z Medíny. Na kmen Bani Kurajza, který žil ve shodě s muslimy, stále tlačili ostatní Židé, kteří chtěli, aby smlouvu porušili. Nakonec je přesvědčili…

Kurajšovci již naplánovali, jak dobýt Medínu. Situace byla velmi dramatická a Prorok se modlil k Alláhovi o pomoc. Té noci se zvedla písečná bouře a zasypala stany Kurajšovců. Bouře trvala tři dny a tři noci. Nepřátelé nemohli zapálit oheň, aby se ohřáli a uvařili jídlo. V takovou tmavou noc poprosil Prorok jednoho se svých lidí, Huzajfa ibn al-Jamana, aby překročil příkop, dostal se k nepříteli a vyslechl jeho plány. Velmi těžce se Huzajfa dostal do kruhu Kurajšovců, kteří se ve tmě radili. Usedl s nimi. A protože nebyl oheň, nikdo ho nepoznal. Uslyšel Abu Sufjana: „Jeďme domů! Už máme dost! Koně i velbloudi umírají. Nemůžeme připravit jídlo. Nemáme důvod dále zůstávat.“ …

Nebyl to však konec všech problémů. Archanděl Gabriel přišel k Prorokovi a přikázal mu potrestat kmen Bani Kurajza za zradu. Muslimové je obléhali 25 dní, až se Židé vzdali. Byl vybrán Saad ibn Muad, aby je soudil. Ten rozhodl, že je budou soudit podle Svatého práva. Tak každý, kdo porušil smlouvu, musí zemřít. Proto byli zabiti všichni muži. Ženy a děti vzali do otroctví. Kdyby se uskutečnily plány Židů, byl by islám zanikl. Místo toho se Medína stala městem muslimů.

  • Citát z knihy: Leila Azzam a Aishi Gouverneur, Mohamed posel Boží

Toho dne v poledne přijel k Prorokovi na mezkovi Gabriel, usazen v brokátovém sedle a s hedvábným turbanem na hlavě. Řekl: „Složil jsi zbraně, Alláhův proroku?“ Ten odpověděl: „Ano,“, načež Gabriel řekl: „Ale andělé ještě zbraně nesložili. Přišel jsem vyzvat lidi, aby dle Alláhova rozkazu táhli proti Banů Kurajza. Přicházím osobně, aby se roztřásli strachem.“

  • Citát z knihy: Ibn Ishak, Život Alláhova posla