Jsou dobří a zlí muslimové? Je islám dobrým nebo špatným náboženstvím? Originální pohled, který poodkrývá zákulisí vztahů v islámem formované společnosti!

Jste všichni svědky toho, že se již léta zabývám lidskou psychikou a zákulisím vztahů mezi lidmi jak v současnosti, tak v historii lidstva… je proto docela logické, že zde věnuji spoustu místa i současnému stavu konfliktu evropské křesťansky formované společnosti a islámských imigrantů, kteří do Evropy již nějakou dobu proudí a nyní ji zaplavují ve vlně nikoliv nepodobné tsunami…

Nikde ve svých článcích nezpochybňuji nutnost věnovat pozornost problému azylu pro ty, kteří to skutečně potřebují… z pohledu občana tohoto státu ale nemohu nevidět, že problém uprchlíků byl založen Spojenými státy, Velkou Británií, Italy a Francouzi zhruba v momentě, kdy jejich tajné služby začaly organizovat „arabská jara“ a statečně po havlovsku „humanitárně“ bombardovaly státy s režimy, které jim nešly zrovna pod nos… a dobombardovaly je až k migraci do Evropy…

Věříte na náhody?

Já ne… a přestože z nás naše minulé vlády a nakonec i tato vláda učinily spoluviníky na agresích křesťanských zemí v Iráku, Afghánistánu či dříve na Balkáně, nemohu souhlasit s tím, abychom dobrovolně nechali téci do Čech, na Moravu a do Slezska nekontrolovaný /a také nekontrolovatelný/ proud problematických imigrantů s naprosto jinou kulturou a úrovní vědomí — je věcí všech, kteří to způsobili, ať si to vyžerou až do dna. Tady končí jakákoli evropská spolupráce!

Tady jde o zachování šance k přežití národa…

Ne náhodou se proto připojuji k proudu těch, kteří vás všechny upozorňuji na mimořádně vysoká rizika s touto migrací spojená… ta rizika jsou totiž přímo zafixována v ideologii islámu a jsou součástí živého obsahu psychiky všech těchto lidí, nejen mužů, ale i žen i dětí tady a teď. Již od raného dětství je jejich psychika programována.

Významné síly nejen z řad muslimů intenzívně pracují na tom, aby agresivita a nenávist k jinověrcům byla v jejich psychice kódována a zakotvena přesně podobným způsobem, jakým bylo v období dvacátých a třicátých let v psychice německého národa kódována a zakotvena frustrace a nenávist k těm, kteří poraženému národu z první světové války „ublížili“ svými reparacemi a psychickou ranou pocitu ponížení a porážky… a věřte mi, že ani tehdy to nebylo náhodou.

Tehdy i dnes za tím stály zájmy téže skupiny lidí, usilujících po generace krok za krokem po staletí o vývoj směřující k plnému ovládnutí světa… to oni financovali vzestup Hitlera a jejich potomci znovu financují mezinárodní terorismus a ten islámský zvláště… to jejich peníze vždy v historii roztáčely spirály násilí v agresivních válkách, které nesou lidem zkázu a jim vysoké zisky… výroba zbraní a jejich okamžitá spotřeba a další výroba, získávání přístupu k nerostnému bohatství po vítězných taženích a poté financování  všeho, co bylo zničeno… úroky z půjček a podíly na zakázkách, nová nenasytná odbytiště pro vlastní nepoškozený průmysl… a to vyjmenovávám jen nepatrný zlomek toho, na čem se tato skupina lidí pěkně napakovává…

Pozn.: Nikoliv náhodou je konečným cílem nasměrovat jakkýmkoliv způsobem agresi proti Rusku, které celá staletí odolává i se vším svým nezměrným přírodním bohatstvím všem pokusům stát se figurkou na šachovnici první /Vatikán/ i druhé /USA/ šelmy z Janovy apokalypsy… jo holt to nevyšlo přes Ukrajinu, tak prostě spustíme náhradní plán… použijeme dlouho hýčkanou kartu islámského terorismu… ovládne Evropu a pak hurá s ním tam, kam je zapotřebí… jen si vzpomeňte na časový soulad opouštění Ukrajiny jako centra zájmu americké administrativy a nástupu utečeneckých legií do Evropy…

Ale vraťme se zpět do třicátých let minulého století… do takto světovými hráči připraveného podhoubí Hitler a spol. pak postupně docela lehce naočkovali Němcům princip „vyvoleného národa“, kterému prý bylo ublíženo a který má proto morální právo si vzít zpět to, oč přišel… a od toho je už jen krůček k tomu, aby si německý národ jako samozvaný národ „nadlidí“ začal brát životní prostor a hodnoty vytvořené „podlidmi“, tedy Židy, Slovany, Cikány a všemi, které účelově za „podlidi“ označil… a to včetně jejich usilovné fyzické likvidace…

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Papež Jan Pavel II. líbá korán — všichni by si měli uvědomit, že vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Papež Jan Pavel II. líbá korán — všichni by si měli uvědomit, že vytvoření univerzálního náboženství a světové vlády NWO je v plánu již dlouho. V televizi se to samozřejmě nedozvíte ;-) Ptáte se proč? Je to prosté, cílem je snadné vládnutí poslušným ovečkám, které nebudou mít kam utéct. Chápete už proč Francis bojuje proti lidské individualitě — tj. jinými slovy proti svobodě?
Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu... Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)
Adolf Hitler se srdečně zdraví s papežským vyslancem Albertem Vassallem na masovém fašistickém srazu… Fanoušci papeže nám jistě vysvětlí, že Alberto právě vysvětluje Hitlerovi aby byl hodný a nezlobil ;-)

Islám teprve všechno tohle podle podobného vzoru rozjíždí… ale nakročeno má skvěle! Stejně jako nacisty je opět podporují stejné kruhy ve Vatikánu /incest jak prase — papež líbá Korán!/ a ve Spojených státech /podivná válka proti ISIL/ ve snaze využít jich jako poměrně levné síly k rozvrácení Evropy k zajištění plné ekonomicko-vojenské nadvlády nad evropským prostorem… tzv. islámský fašismus nám v podobě džihádistů představuje současnou formu z historie dobře známé elitní organizace typu Waffen SS, islámské milice živelně vznikající všude po Evropě pak jsou muslimskou obdobou budoucí Geheime Staatspolizei, právo šaría je novým kompletním soupisem muslimských „Norimberských zákonů“ a Korán není ve své nyní tolik protěžované sunnitské fundamentální formě wahhábismu ničím jiným než novodobým Mein kampf/em/ velikého fýrera muslimů, jež dlí na nebesích… zatím, než se najde nějaký i zde na Zemi…

Vám, kteří myslíte, že tohle je přehnané, chci připomenout, že u počátků moci Hitlera v Německu byly bojůvky SA, které představovaly podle mého odhadu /přesné údaje jsem nikde nenašel/ ne více než několik procent obyvatelstva… a dosáhly potřebného prostoru pro rozvoj Hitlerovy moci terorem! Prostě ty ostatní zastrašili…

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013
Muslims of Norway are now demanding a separate Islamic state and threaten terrorist actions if their demands are not met. Norway, 2013

Opravdu zde nevidíte podobnost s výzvami k teroru vůči Evropanům v tlupách křižujících Evropou? Kolik procent muslimů je dnes v Německu, Francii a Anglii? Tahle podobnost může začít fungovat prakticky okamžitě… samozřejmě za tiché spolupráce CIA a dalších západních tajných služeb… i Hitler uspěl především proto, že byl hojně financován tehdejšími mocnými tohoto světa.

To, jak se někteří milci islámu ohánějí tzv. bílým súfijským islámem, který prý „směřuje člověka k Bohu a miluje nás všechny“, je asi tak důležité pro další vývoj v Evropě jako hlas té pravé mírumilovné katolické církve, která se jak v Itálii, tak v Německu, kdysi na oko stavěla do opozice vůči vládnoucím fašistickým režimům…

Což samozřejmě nevadilo papeži a jeho kumpánům — Vatikán byl prvním subjektem, který spěchal uznat Mussoliniho i Hitlerovu vládu a tím obě fašistické vlády de-facto legalizoval a podpořil, i když se dnes tváří jako že on nic… k tomu Vatikán samozřejmě podporoval všemožné další fašistické režimy, nezapomínejme ani na Franka ve Španělsku, Pinocheta v Chile, Ustašovce v Chorvatsku a řadu dalších…

Cardinal Gasparri and Benito Mussolini (seated) after exchanging treaty ratifications in the Hall of Congregations, the Vatican, June 7th 1929
Cardinal Gasparri and Benito Mussolini (seated) after exchanging treaty ratifications in the Hall of Congregations, the Vatican, June 7th 1929
1933-07-20: Signing the concordat between Germany & the Vatican. Franz von Papen on the left.
1933-07-20: Signing the concordat between Germany & the Vatican. Franz von Papen on the left.
Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944
Franco greets the attending prelates, among them the nuncio Cicognani and the bishop of Madrid-Alcala, Eijo Garay, 1944

Jistě, byli mezi nimi /podobně jako u muslimů dnes jsou/ i takoví, kteří byli proti a fandili „lásce a míru“… ale všeho do času… jen do chvíle, než začali lítat komínem koncentráků… pak odpor utichl a v rámci vlastního přežití začali kněží pokorně křtít zbraně vítězného wehrmachtu… ti ostatní nepomazaní se jako občanský kanonenfutr „dobrovolně“ zapojili nebo byli zapojeni do válečného úsilí Třetí říše.

Kdo totiž nebyl s nimi, prostě nebyl… a nebyl on, ani jeho rodina, rodiče a další příbuzní… tak se zajišťuje za podpory amerických sponzorů už nejméně druhou stovku let potřebná jednota při dobývání světa.

Dobývání světa pro ně, samozřejmě, pro sponzory… protože pak přijdou oni, přestanou si na boj se zlem pouze hrát, mobilizují a sebou samými vyvolané zlo porazí… prostě udělají pořádek… svůj pořádek… dnešní /již se rozpadající/ hegemonie Spojených států byla vystavěna na vehnání Evropy prostřednictvím Hitlera do světové války a spolu s osvobozením pak převzetím aktiv anglo-sionistického světového impéria po celém světě jako úhrady za závazky ve smlouvě o půjčce a pronájmu… kdo si myslí, že tomu teď bude nutně jinak, protože on si to přeje, je idiot…

Zatím z našeho pohledu ještě v ilegalitě, ale jinak již naprosto pevně a cílevědomě prostřednictvím prakticky nekontrolovaného vlivu imámů a jiné té jejich náboženské havěti vchází do Evropy přízrak islámského nacismu a to v přímém přenosu médií… ptejme se EU, ptejme se premiéra Babiše, ptejme se prezidenta Zemana: kde je uplatňování zákonů postihujících schvalování násilí na národech Evropy ze strany muslimských extremistů? …kde je uplatněn zákon proti těm jižním sluncem opáleným švihákům bez rodin, kteří ze sběrných táborů vystupují proti jinému národu či rase často přímo před televizními kamerami s výstavnou sbírkou vyhrůžek od přivedení do stavu otroctví k podřízenosti nájezdníkům až po příslib řezání hlav? …ptejme se, proč začínáme v Evropě střílet /zatím do vzduchu/ směrem k vlastním lidem projevujícím odpor k migrantům a ten jejich odpor k nám je tolerován a podporován? …někdo se tu zřetelně zbláznil…

Nejsem sice pamětník, ale považuji situaci s imigranty, pokud se k nám dostanou v počtu více než malém, za podobnou té, kterou zažívalo předválečné Československo se sudetským hnutím u nás podporovaným ze zahraničí… a vy všichni víte, k jakým koncům to vedlo…. a to si řekněme na rovinu, že se v případě germánského teroru se jednalo o skrze nacistickou ideologii zhovadilé vystupující evropské etnikum s křesťanskými kořeny… chovali se sice jako hovada, ale když jste měli štěstí, dostalo se vám i křesťanského pohřbu… občas…

Dnes to bude jiné, pokud tomu nezabráníme!

Jako další střípek do mozaiky informací o psychologickém zákulisí dění v islámem ovládané společnosti roztroušené dnes již velmi významně po Evropě vám předkládám text příspěvku do diskuse pod jeden z našich článků o islámu… chci ho zvýraznit, protože byste ho asi přehlédli… a on si   to přehlédnutí rozhodně nezaslouží… zde je v podání přispěvatele Romiho, který ho vložil pod článek „Pravda o Islámu…“, kde již s názvu článku zmiňujeme fakt, že každý muslim je potencionální terorista… co na to říká náš zdroj?

Píše: …ještě jeden aspekt, který tady ještě nebyl zmíněn – mám přítele, Araba, Který žije v ČR – když jsem se ho zeptal, jestli on – lékař-humanista – by byl schopen a ochoten k teroristickému činu, odpověděl toto: nemáš vůbec představu o tom, jak to funguje – když ti řeknou: udělej to či ono, tak to uděláš – ne proto, že by zabili tebe. kdybys to neudělal – ale uděláš to proto, že bys byl jediný, kdo přežije – musel by ses dívat, jak vyvraždí celou tvoji rodinu – děti, ženu, rodiče, sourozence, jejich rodiny – raději obětuješ svůj život za jejich záchranu a uděláš, co chtějí – z islámu se stalo to nejzvrácenější náboženství, které svět kdy poznal – ve středověku bylo pokrokovější než nyní – tehdy Saladin řekl: každý může přijít do Jeruzaléma a postavit zde chrám svému Bohu, pokud přijde beze zbraně – dnes je jakákoli tolerance ze strany islámu nemyslitelná…

Osobně nepochybuji o pravdivosti vět, které Romi z podání svého přítele citoval… Je to totiž přesně ta zrůdná ideologie na vzestupu, o které jsme byli v Evropě přesvědčeni, že byla jednou provždy odsouzena k zániku v Postupimi v pětačtyřicátem roce: Ideologie o naprosté výlučnosti vyvoleného „národa“ spojeného náboženstvím, kde /zatím/ roli vůdce hraje Alláh v tisícihlavém chóru svých kněží v mešitách… kde bojůvky rostou po Evropě nekontrolovatelně v podzemním hnutí připraveny vyrazit na povel… jejich výhodou je to, že není třeba razit vyznamenání pro zasloužilé bojovníky… oněch slavných údajných dvaasedmdesát panen v islámském ráji pro bojovníka, který se jménem Alláha na rtech zemře, lídry islámského státu nic nestojí…

Islamist in Mosul stoning woman to death
Islamist in Mosul (ISIS) stoning woman to death
Ukamenování ženy k smrti je v Saudské Arábii, kolébce islámu, běžné, často za falešná obvinění. Oblíbené je ženu nejdříve znásilnit a pak ji obvinit, že znásilnění vyprovokovala sama. Někdy se použije i obvinění z čarodějnictví, koneckonců proč ne, vždyť islám i katolicismus k sobě mají hodně blízko. Tomu se říká islámská spravedlnost... Doufám že se těšíte až šaríju zavedou i v Evropě...
Ukamenování ženy k smrti je v Saudské Arábii, kolébce islámu, běžné, často za falešná obvinění. Oblíbené je ženu nejdříve znásilnit a pak ji obvinit, že znásilnění vyprovokovala sama. Někdy se použije i obvinění z čarodějnictví, koneckonců proč ne, vždyť islám i katolicismus k sobě mají hodně blízko. Tomu se říká islámská spravedlnost… Doufám že se těšíte až šaríju zavedou i v Evropě…

Je tady hnutí, které ukazuje veřejně co umí, na územích pod vlastní vládou a plánuje tohle rozšířit /podle svých autentických/ vyjádření na celý svět!

Chcete se na to dál jen dívat nebo s tím chcete něco udělat? …pokud ano, nevolte ty povolné dnes u koryt… a těm, kteří tam jsou teď, jděte řvát svůj nesouhlas pod okna… do vlády, do parlamentu, do senátu i do jejich domovů…

Jen tak si zasloužíte být svobodnými lidmi!


Průzkum veřejného mínění mezi muslimy

Jen tak na okraj… právě jsem si prohlížel na instory.cz výsledky průzkumu u vzorku jednoho tisíce vybraných muslimů z celkového počtu 2,7 milionu, které hrdý Albion vlastní… jaké jsou jeho výsledky?

  • přes stále zdůrazňovanou mírumilovnost nespatřuje na štvavých kázáních nic divného přibližně polovina (45%) dotazovaných… přijde jim, že taková kázáni jsou naprosto v pořádku…
  • s užitím násilí nemělo žádný problém téměř třetina respondentů (27%) a jedenáct procent dotazovaných sympatizuje s lidmi, kteří aktivně bojují proti Evropě…
  • muslimové vnímají jako velmi urážlivé, když západní média vůbec zobrazují proroka Mohameda, a to v jakékoli souvislosti a podobě… tedy nikoli pouze jeho karikatury… jako urážku své víry to vnímá přes tři čtvrtiny (78%) oslovených muslimů….
  • vezmeme-li celkový počet vyznavačů islámu žijících na britských ostrovech, pak zjistíme, že asi 38% britských muslimů, což převedeno na reálná čísla tvoří přibližně jeden milion osob, nemá s užíváním násilí a aktivním bojem proti Evropě vcelku žádný problém a více než 1 200 000 z nich neshledává nic divného na tom, když se mešitách štve proti zemi, která jim poskytla nový domov… 

muslim-jihad-uk-sun-20151123

Zdá se, že ta proklamovaná mírumilovná většina, která odmítá veškeré násilí, zase nebude až tak „většinová“, jak se nám mnohá média a někteří politici snaží prezentovat… a neplatí to jen pro Anglii, nýbrž všeobecně.

muslim-imigrant-open-or-die

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

Další informace:

V encyklice Humanum Genus papeže Lva XIII. z 20. dubna 1884 nacházíme kořeny vzájemné sympatie mezi fašismem a papežstvím. V této papežské encyklice je zavržen každý, kdo prosazuje náboženskou svobodu, oddělení církve od státu, vzdělávání dětí nekatolickými učiteli a zvláště těžkým zločinem víry je označena myšlenka nezávislosti na katolické církvi!Tato bula papeže Lva XIII. nebyla nikdy jeho následovníky odvolána, ani pozměněna. Z důvodu neomylnosti papeže ve věcech teologických platí bula od svého vzniku stále. Platila i v období první a druhé světové války a platí i v současné době. Tady vidíme základy pro pozdější podporu dlouhé řady fašistických diktátorů: Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet…