Dobrat se poznání je obtížné. Tlucte a bude vám dáno, říká Kristus. Ale i tlouci se prostě musí umět

Minule jsem konstatoval, že rád dostávám vaše maily a ty přicházejí na moji soukromou adresu v hojném počtu. V naprosté většině případů jsou o vašich problémech, starostech, ptáte se na možnosti řešení či možné souvislosti s tím či oním. Občas se objeví i takový materiál, nad kterým mé srdce opravdu „zaplesá“. Posledně jsem vás tady s jedním takovým textem seznámil v článku Jak se opovažujete tvrdit… a co mi řeknete na svoji obhajobu — novodobí Koniášové nebo zoufale hledající? Kontakt s oním přispěvatelem měl své pokračování a ukázalo se, že motivem jeho pokusu o výměnu názoru je skutečně zájem o hledání cesty k sebezdokonalení. Věřím, že si i tohle pokračování rádi přečtete:


Dobrý den, vážený pane Pavle,

zaprvé, děkuji tímto za Váš čas věnovaný mému emailu a za Vaši obsáhlou odpoveď! Za druhé, neměl jsem v plánu Vás mou zprávou nijak napadat. Vaše reakce by, při vší lásce a úctě, nemusely být tak prudké… Myslíte si, že bych měl být za své prosté otázky spojován s inkvizicí??? Prosím o trochu více respektu a lásky, pane Pavle.

Mohl byste však mít pochopení i pro druhé, tedy zejména tam, kde jde o takto citlivá témata. Jelikož je Písmo považováno za jediný zdroj Pravdy, neměl byste se prosím tolik divit reakcí jiných. Zvláště, jedná-li se o téma „falešných proroků“. Respektuji však Váš názor na osobnost a poselství Ježíše. Pakliže však uvažujeme, že by byla Vaše „verze“ ta správná, jak si vysvětlit, že by Bůh opět nezasáhl, aby lidem zpřístupnil pravé poznání a Bibli „neopravil“ či nedochoval v původním znění? Aby lidé po 2000 let tápali a marně se modlili či zbytečně dodržovali Desatero či zbytečně pěstovali lásku?

Zajímá mne tedy, kde a jakým způsobem Vy osobně spatřujete Spásu člověka, pokud není Vámi uvedené Kristovo původní učení téměř vůbec známo?? Resp. KDO SE MŮŽE VŮBEC SPASIT?? Kromě čtenářů Vašeho webu…

Považujete Věčné zákony od N. Makedonové za věrohodné? Pokud ano, jak si můžeme být jisti působením těch správných sil?

Závěrem si ovšem opět dovolím otázku ohledně celibátu a klášterního života východních filozof. směrů – taoismus či buddhismus (např. meditující mniši). Mají snad tito lidé nakročeno blíže Pravdě, znají-li přitom Ježíše Krista a zaměřují svou pozornost „dovnitř“? Na odpoved na webu jsem zatím ješte nenarazil.

Doufám, že nyní nevidíte v mém písmu již žádnou aroganci. Děkuji za Vaši ochotu a čas při Vaši případné odpovedi!

S pozdravem,

pan XY /jméno a příjmení autora mailu/


Dobrý den, pane XY…

dobrý, to už je lepší… pochopte prosím, že nejsem z těch, kteří nastavují druhou tvář, to rozhodně ne… existují tři tvůrčí božské energie, česky „láska“, „čistota“ a „spravedlnost“… moje láska k lidem a ke světu proto není bezbřehá, je čistá a spravedlivá… proto si taky plně stojím za Kristovými slovy o tom, že není zapotřebí házet perly sviním… kdybych vás nevyhodnotil ve svém nitru pozitivně a orientoval se jen podle dojmu z vašeho mailu, nikdy bych vám tu informaci o Kristu nepředal v této osobní verzi…

aby bylo mezi námi jasno… připomněl jsem vám ono „jak se odvažujete“ a „proveďte obhajobu“, protože mi už jen chyběla výzva, abych odvolal a jsme v Kostnici u Jana Husa… uvědomte si, jak nevědomky jednáte z pozice svého ega ve chvíli, kdy se zaštiťujete údajnou touhou po duchovním poznání… a prosím, už mne nikdy nepoučujte o tom, že si zasloužíte více respektu a lásky… to vše máte, jen to nejste schopen rozeznat… pochopíte to, až se změníte a budete se chovat zcela jinak… posuďte sám, zda jste tentokráte už zavolal líp…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Pokud se divíte, jak se Bůh na to vše může dívat a proč nezasáhne a nedá vám jak na talíři to pravé poznání, nepochopil jste, že se právě nacházíte ve škole duší… máte v sobě dvě samostatná vědomí, vědomí ducha a vědomí těla… vy jako pozemský člověk /samotná duše/ máte v sobě zvířecího člověka s tělem z lůna Matky Země a duchovního člověka přišlého od Boha otce… a začínal jste kdysi jako kromaňonec před tisíci lety… tedy bytost blízká své zvířecí přirozenosti a učil jste se v mnoha inkarnacích systémem pokus – omyl postupně stále více odhazovat ve svém vědomí pozemského člověka pokyny zvířecího ega a nahrazovat je pokyny svého ducha…

aniž to tušíte, máte v sobě jak Boha /duch/, tak Satana /ego/ a přišel jste je tady v oněch mnoha inkarnacích smířit a dostat zpět do Jednoty ve vysokých vibracích jemnohmotných světů a až se vám to podaří, spasíte sám sebe a budete moci vstoupit tam, kde jste byl kdysi doma… papeže a církev k tomu vůbec nepotřebujete, oni vám naopak svým působením zcela úmyslně překáží, abyste nepochopil, oč tady na zemi vlastně jde… tolik k vaší první otázce ohledně toho, jak já osobně spatřuji spásu člověka… spasit se můžete i vy, pokud jste se v předchozích inkarnacích neflákal a máte na to… já věřím, že máte…

podrobnosti k tomu, co si k tomu musíte osvojit a znát, najdete v rubrice Dvě cesty a Dualita lidského bytí na mém webu… nedá se svítit, pokud se rozhodnete, že vám mám co dát, pak se prostě  musíte stát také čtenářem mého webu… čtenářem podobně jako ti, o kterých jste se posledně vyjadřoval s despektem jako o těch důvěřivých /snad ne rovnou pitomcích?/.. nemám čas a zatím ani náladu vás přesvědčovat o každé maličkost a nechat se zasypávat vašimi dotazy… až to prostudujete a mnohé si uvědomíte, pak se vám budu osobně věnovat a ukážu vám, kudy vede ta úzká cesta k Bohu… berte nebo ne, mně je to naprosto lhostejné, jak se rozhodnete…

divíte se, jak může Bůh dovolit to či ono… co kdybyste ho zrovna obvinil, že vás zklamal?… Bůh přece poslal Krista a vy lidé jste ho ukřižovali… slíbil Kristovými ústy poslat Syna člověka a vy čekáte druhý příchod Krista… a já se vsadím, že pokud byste vy nebo kdokoli jiný Syna člověka v lidském těle potkali, poslal byste ho do prdele, případně byste mu řekl něco o tom, „jak se odvažuje“ a žádal byste, aby se obhájil, jak to, že ví, co ví a podal vám důkaz Pravdy…  ale takhle to nefunguje…

nepoučili jste se, pane XY, za těch dva tisíce let… falešný prorok ve Vatikánu vás varuje před falešnými proroky a vy mu to žerete i s jeho kopyty… být Bohem, udělám to přesně, jak nastínil Kristus… vezmu ty z vás, kteří jste dozráli jako to zrno, vytřídím koukol a ten hodím do jezera síry… a ani nehnu brvou… protože božská láska je čistá a spravedlivá a nemůže měřit stejným metrem těm, kteří na sobě poctivě po mnoho inkarnací pracovali stejně jako těm, kteří po mnoho inkarnací jen žrali, srali a šoustali…

nechápu, kde se ve vás bere to přesvědčení, že Bůh by měl o vás usilovat a postrkávat vás vpřed… proč by to dělal? To jsou pohádky pana faráře, vymyšlené proto, abyste pěkně v klidu čekali, nic nedělali, jen se modlili, platili desátky a makali pro blaho svých pánů… na Krista můžete čekat další dva tisíce let… a marně…

vy osobně jste příliš, přespříliš vázán na nutnost poznat jediný Zdroj pravdy… asi vám ten církevní tak docela nesedí, když jste projevil zájem ho hledat i u mne… ale jediný Zdroj Pravdy s razítkem a záručním listem od Boha neexistuje… je načase, abyste pochopil, že zdrojů Pravdy je nekonečně mnoho a pravda je ve střípcích tu i onde… a Bůh vám dal hlavu, abyste je zkoumal, ty střípky, a dal vám srdce, aby vám napovědělo, co z toho je pravé ořechové…

že si vaše srdce nerozumí s hlavou, za to si můžete sám…

hledat pravdu v Bibli nebo v mých textech je stále jití tou širokou cestou, která nikam nevede, nejméně pak k Bohu… otevřte své zablokované srdce a nechte jím tu pravdu z více zdrojů projít a pak se sám rozhodněte, čemu budete věřit z bible, čemu z mých článků či čemu z buddhismu nebo odjinud… jedině tak si zasloužíte hrdý titul člověk a vyčleníte se z toho stáda ovcí hnaného církevními pastýři do záhuby světové vlády a globálního fašismu NWO, jehož jedním z hlavních představitelů je dnes ten vatikánský stařec, co umí tak pěkně kecat z balkónu svatopetrského paláce…

vy říkáte: Jak je možné, že Bůh dopustí, aby lidé po 2000 let tápali a marně se modlili či zbytečně dodržovali Desatero či zbytečně pěstovali lásku?

zaposlouchejte se do svých slov!.. kde je údajná pokora křesťana vůči Bohu?… chcete tím naznačit, že když vás Bůh nasere a nedá vám záruky, že vás z toho tady dole vytáhne, že na to vše vybodnete? …na lásku, desatero a modlení? …ale ano, právě jste to napsal… nezapírejte… netvrďte, že jste to myslel jinak… pamatujte na Kristova slova: vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne…

vy lidé jste prostě požadovační… Bože, ku*va, starej se, jinak se na tebe prostě vybodneme… a nechcete se změnit, dokud máte co žrát a můžete si zajet na dovolenou… proto vám to musí být z boží vůle vzato, abyste dostali šanci se ještě vzpamatovat… aspoň někteří… proto bude hůř, a brzy…

píšete: Považujete Věčné zákony od N. Makedonové za věrohodné? Pokud ano, jak si můžeme být jisti působením těch správných sil?

Makedonová není originální. Originál toho, co ona vykládá, najdete v knize „Poselství Grálu – Ve světle Pravdy“ autora Ernsta Oskara Bernhardta — na kterou ona sama odkazuje… kniha má devět set stran a měl byste si ji přečíst… je i na internetu… pak budete vědět a co vám bude ještě chybět, rád vám doplním… ale bez vlastního úsilí to nepůjde… žádné rychlokvašky nedozrají natolik, aby mohly být shledány zralými pro božskou sýpku…

poslechněte si, co říká o Duchu svatém alias Synu člověka již výše zmiňovaný Ernst Oskar Bernhardt… v jeho přednáškách najdete i tento odstavec:

„ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a jeho slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu, nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka – poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl – ale je tu ještě předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice – jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moci dokončit svůj vzestup, pokud se mnu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo pravdu…

on tedy nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl, říká prorok… co je tím, co nám již Syn boží jednou přinesl? …je to právě poselství lásky, ovšem nikoli té rozbředlé církevní lásky, která vás učí milovat jiné a věřit tomu, že oni pak začnou milovat vás…

Kristus přinesl poselství lásky, skutečné, nepodmíněné lásky, která zní takto: miluj sám sebe, miluj svůj život, miluj tento svět, miluj bližního svého a miluj nepřítele svého…

Duch svatý /Syn člověka/ vám přináší tytéž informace ještě jednou… dává vám ještě jednu šanci správně pochopit to, co jste mohl realizovat již před dvěma tisíci lety… připustili jste tehdy kolektivně ve svých předchozích inkarnacích, aby povědomí o těch prvních třech láskách z toho poselství církevní manipulátoři vyškrtli hned poté, co Ježíš Kristus vytáhl z této Země paty… možná jste to byl i vy, kdo se na té manipulaci podílel…

proč to ti církevní potentáti tehdy i dnes dělají, tu manipulaci s Kristovým odkazem? kdybyste se totiž měli rádi a vlastnili sílu svých propojených „já“ a „Já“, nikdy byste nestáli s husou pod paží jako úplatkem a čapkou v ruce v poníženém postoji před těmi v sutanách… a oni by si museli přestat hrát na zástupce boží na Zemi a museli by makat… a to oni neradi… už po dva tisíce let neradi…

Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.
Symbol raných křesťanů byl odvozen z počátečních písmen XP řeckého Χριστός (Kristus, latinsky christus, řecky Χριστός — Christós). Někdy se mu říká také znak Chi-Rho. | Monogram Chi-Rho was the emblem of the Egyptian god, Horus, thousands of years before Christ and is therefore a link between Horus the savior, and Christ the savior.

 

Podvedli vás a stále podvádějí, ti komedianti s popravčím křížem ve znaku. /pozn. redakce: dokonce i ten původní znak kříže překroutili…/

píšete také: „Závěrem si ovšem opět dovolím otázku ohledně celibátu a klášterního života východních filozofických směrů — taoismus či buddhismus (např. meditující mniši). Mají snad tito lidé nakročeno blíže Pravdě, znají-li přitom Ježíše Krista a zaměřují svou pozornost „dovnitř“? Na odpoved na webu jsem zatím ješte nenarazil.“

když skočíte do vody, padáte dolů… a když chcete zpátky nahoru, nejlépe se odrazíte ode dna… vezmete to jako podobenství pro to, že nejblíže ke spasení má ten, kdo zcela upadl do ega a zjistil, že to není to, co potřebuje… pak teprve touží se skutečně vyšplhat vzhůru a něco pro to dělá… tenhle pád do ega je nejhlubší v křesťanství… proto je útěk k východním náboženstvím cestou zpět… a to jsem vám už posledně sdělil… co chcete víc?…

z tohoto hlediska je ovšem i celibát, klášter, bydlení v jeskyních a sušení mokrých prostěradlech na těle i setrvávání v meditacích jen předčasným útěkem k Bohu od vlastního ega… to jen prodlužuje vás pobyt zde… až si prostudujete rubriku Dvě cesty, zjistíte, že únik k Bohu je únik od ega a jeho umrtvování… ale ego, ta částečka Satana ve vás, nesmí být opomíjeno, má být milováno a přivedeno zpět vzhůru… v tom je tzv. znovuzrození v duchu… to ono, ego, se musí znovuzrodit, to ono se musí opět stát duchem… musíte prostě udělat ze své částečky Satana, tedy části vlastního padlého ducha, opět plnohodnotnou část svého nově jednotného „Já“… jakmile se bůh a z padlého ega znovuzrozená bohyně ve vás spojí v tu novou Jednotu sebe sama, pak se můžete na tuto Zemi… šak víte, co…

proč vlastně chcete utíkat blíže k Bohu už za svého života na Zemi? …další nepokora vůči němu… on vás tady poslal, abyste žil a přepracovával své ego, ne odtud utíkal a na ego kašlal… tomu se to pak řádí! …tím končím… už mi prosím nepište… a když, tak jen o tom, co jste už sám poznal… máte před sebou můj web… tam je všechno… a já  nemám jenom vás…

díky za pozornost…

Pavel Karpeta


Další informace:

1. Ani Abdrushinovo dílo se nevyhnulo postupné deformaci a zde je projekt, který se snaží očistit překlady a vrátit se k čistému originálu novým českým překladem původního německého vydání z roku 1931. Více informací je k nalezení v článku „Proč vůbec vznikl nový český překlad Poselství Grálu » a Doznívání k Poselství Grálu, když je k dispozici původní překlad od Josefa Kováře odsouhlasený Abdrushinem?“ Sám Abdrushin říká: Pro správné pochopení Poselství Grálu je nezbytné číst přednášky v daném pořadí. V opačném případě vzniklé mezery znemožní porozumění celku.

2. Role Krista jako Spasitele je tato: V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role » „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! Výraz „Pravda“ samozřejmě značí poznání pravdy, jak jsme již opakovaně vysvětlovali » Proto si Kristus může dovolit říkat tato silná slova! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“.

…a Bůh nezasáhl?

Objevitel fantastického pokladu Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.
Objevitel fantastického pokladu Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.

Nag-Hammadi-map

A zde má tazatel odpověď na otázku „…proč Bůh opět nezasáhl, aby lidem zpřístupnil pravé poznání…?“: Ve skutečnosti světlé síly tohoto Univerza zasáhly a zpřístupnily znovu lidem originální Kristovo poznání Pravdy, když na světlo světa znovu vyšlo Tomášovo evangelium »

A můžeme se ptát, na co ještě čekáte?! Vy, kteří se nazýváte křesťany? Jste vůbec hodni toho označení?

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království." Tomáš 49

2 komentáře u „Dobrat se poznání je obtížné. Tlucte a bude vám dáno, říká Kristus. Ale i tlouci se prostě musí umět“

 1. Chtěl bych reagovat na uvedený výrok tazatele: „Jelikož je Písmo považováno za jediný zdroj Pravdy…“

  Reaguji jako poctivý křesťan, který chtěl pochopit a obhájit svou víru… velmi důkladným pátráním jsem dospěl k tomu, že Kristus zde na Zemi samozřejmě působil, nicméně druhá nepříjemná část pravdy je ta, že církev nás všechny podvádí — a podvod začal u cenzurování písem Nového Zákona! Důkazů na http://www.ragauian.cz naleznete dost a dost. Kdo hledá najde! Velmi pečlivě jsem si osobně ověřoval fakta a zdrojové informace a mohu jen zopakovat — pokud nepočítám překroucené zápisy — tak cenzura byla provedena především tak, že ne-svatý Jeroným ve službách Damase vyškrtal z kanonické Bible některá klíčová písma!

  Pochopte prosím, že drakoniánská katolická církev vás od 4. století manipuluje a pokouší se vám vsugerovat že má pravdu — není ovšem větší lži než je tato!

  OVĚŘTE SI FAKTA SAMI!

  http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

  http://www.ragauian.cz/pravda-vas-vysvobodi-rika-jezis-dogma-o-papezske-neomylnosti-tedy-papez-sam-rika-ja-mam-pravdu-pravda-nebo-lez/

 2. KDO HLEDÁ NAJDE!

  Docela se také divím všem co se podivují nad tím, že Bůh může dopustit takové věci jako falšování Bible a vůbec veškeré to zlo okolo nás. Pokud by více studovali zjistili by, že to vše bylo proroky předpovězeno a lidé byli varováni. Mohu jen zopakovat: Pošlete církev k šípku a začněte používat svou hlavu, k tomu jste ji od Stvořitele dostali…

  Člověk bezzákonnosti: 1 Pokud jde o příchod ... Krista ... 3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, 4 který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne [jako Bůh] do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. ... 9 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky 10 a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. 11 Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži 12 a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.

  https://www.bible.com/en-GB/bible/509/2th.2

  Dokonce i v církevní cenzurované Bibli mezi řádky nacházíme důkaz, že tomuto světu vládne Satan… v podstatě celá Kniha Jób je o tom! Jasně je to řečeno např. i v Lukášově evangeliu v pasáži, kde je Ježíš pokoušen Satanem:

  1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: “Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.” 4 Ježíš mu odpověděl: “Je napsáno: "Člověk nebude živ jen chlebem [, ale každým Božím slovem].” 5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6 a řekl mu: “Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.” (Lukáš 4)

  https://www.bible.com/en-GB/bible/509/luk.4.1-7

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>