Jak se opovažujete tvrdit… a co mi řeknete na svoji obhajobu — novodobý Koniáš nebo zoufale hledající?

Mou radostí jsou mj. i vaše maily, v nichž se ptáte, zajímáte, souhlasíte případně nesouhlasíte a vůbec, nějak reagujete na podněty z ragauian.cz… je příjemné vidět, že vás tato práce zajímá, že se nad určitými podněty zamýšlíte, děláte si svůj názor, případně pochybujete a chcete více informací… zcela výjimečně se mi stává, že do své osobní pošty obdržím rozčilený e-mail níže níže uvedeného typu, jehož autor podle všeho rychleji píše, než myslí… dovolím si ho zde anonymně zveřejnit /s jeho souhlasem/ jako příklad toho, jak také může být obtížná cesta za poznáním, když člověk příliš zapadne do spárů falešné křesťanské /přesněji katolické, papežské/ víry a jejích dogmat… a k tomu maximálně upřednostní svoji mysl před svým srdcem…

Pozn.: Publikováno bez redakčních úprav bez korektur, omluvte prosím případné překlepy…


Dobrý den,

neberte, prosím, tyto řádky jako kritiku, ale spíše jako určitou „kontroverzi“ vašich tvrzení a predmět k diskuzi (prosim o psanou formu, nevolám):

 • a) opovažujete se tvrdit, že Bible není Slovo Boží? Nebo je snad dokonce zcela zbytečná?
 • b) jak si v takovém případě vysvětlit, že v jednom ze článků poukazujete na porušení 2. pravidla z Desatera (modlářství) u katolické církve, nebo uznání neděle namísto soboty, a na druhé straně odsuzujete jisté pasáže z Bible (např. 2. Kristův příchod)
 • c) co pro vás 2. Kristův příchod tedy znamená? nepíšete snad v nejednom z článků o Knize Zjevení a Šelmě, která naznačuje 2. Příchod?
 • d) obhajujete-li reinkarnaci, jakou tedy vidíte roli Ježíše K. jako Spasitele? Znamená to, že uvěřivší lidé v Ježíše se již neinkarnují na tento svět, anebo se stále inkarnují až do Soudného dne, kde další převtělování skončí?
 • e) z jistých článků vyplývá, že moc nefandíte meditacím.
  • není to však jeden ze způsobů, jak mnohem lépe poznat sama sebe – zaměření se do svého nitra, kde vše začíná a končí? tedy resp. záleží na druhu meditace, ovšem nevidím to jako unikání než spíše jako „návrat“ k sobě, není tak (bez přibarvených dogmat a představ)?
  • co takový původní raný taoismus (Yin a Yang, TAO = absolutní jednota všech věcí, muž v ženě a naopak = Tomášovo evang. 22) a teorie buddhismu o reinkarnaci – blíží se to snad původnímu učení Krista J.?
 • f) jaký je váš názor na celibát a život např. v chrámu či klášteře (jeptišky, mniši, kněží…)? očišťuje se tímto duše?
 • g) nezavání to tu tak trochu „falešným proroctvím“, před nímž Kristus varoval (Zjevení)? nabízíte kurzy, které „zaručeně“ vyvedou člověka ze slepoty. nejde tu také trošku o peníze a snahu vydělat si na cizí důvěřivosti?
 • h) mužete nam tedy s laskavosti a dovolenim vysvětlit, kde berete takovou jistotu a schopnost napravovat Kristovo učeni „na pravou míru“???

Uvítám jakékoli vyjádření k těmto bodům, jako vaši odpoved a resp. i obhajobu. Veřim tak, že váš pisatelský talent využijete i při teto el. diskuzi. Dekuji!!

pan X /podepsán pouze křestním jménem/


A takhle zní moje odpověď: 


Dobrý den, pane X…

jsem trochu alergický na maily postrádající identifikaci pisatele a při vší úctě k vám nejen proto skutečně obtížně hledám motivaci k tomu, abych vám vůbec odpověděl… jste jistě dobrý křesťan a je s podivem, kolik nelásky ke mně jako bližnímu svému jste dokázal vtěsnat do jedné jediné stránky textu… bohužel, vaše řádky nesvědčí o tom, že byste vůči názoru jiného člověka choval respekt a já se nutně musím zamyslet nad tím, jak vám vůbec vaše víra umožňuje s ne až tak láskyplným emocionálním zabarvením použít formulací typu „opovažujete se tvrdit…“ …a pověřil vás osobně Bůh, abyste požadoval moji „obhajobu“, jak píšete? Kde zůstala vždy tolik z kazatelen proklamovaná křesťanská láska?

podobně negativně pro mne jako příjemce vašeho mailu vyznívá i sugestivní formulace typu „věřím, že váš pisatelský talent využijete i při této el. /?/ diskusi“ a nakonec i ono poněkud arogantní „Děkuji!! se dvěma vykřičníky na konci věty… možná jste zapomněl doplnit, co se stane, když vám neodpovím… budou to muka pekelná nebo jezero plné síry?

od dob, kdy jsem kdysi shlédl inspirativní český film s názvem „Kladivo na čarodějnice“, si bohužel téma a tón vašich otázek spojuji s inkvizicí a jsem docela rád, že církevním hranicím /aspoň zatím/ odzvonilo… myslíte si, že byste mne na ni viděl rád?…

texty na webu zcela zřetelně nejsou určeny lidem, kteří mají svou víru… absolutně je nepotřebují… oni jsou ti šťastní, kteří mají ve všem jasno a tudíž cestu k Bohu přesně narýsovánu… můj web je naopak určen těm, kteří mohou mít problém s tím, aby byli jednou „uneseni v povětří“ ve chvíli, kdy se /podle vašich církevních hodnostářů/ Ježíš Kristus při svém druhém příchodu dostaví, aby si vás i ty další své posbíral a vzal je s sebou… pokud se tedy na tu schůzku vůbec dostaví, posledních dva tisíce let mu to nevyšlo…

někteří lidé se podobně jako já z mnoha důvodů nespokojují s literou bible a texty kázání pánů farářů nepovažují nutně za inspirované Bohem… jsou to normálně myslící lidé, kteří si prožívají svá lidská dramata a hledají z nich svou vlastní cestu ven… a vaše cesta, cesta víry v křesťanského Boha na nebesích, se jim možná neosvědčila a či nepřinesla jim očekávaný duševní klid a pohodu…

a nakonec: mohu se vás při té příležitosti zeptat, zda ho vy máte, ten klid a pohodu? Nezdá se mi, když vás mé texty na první pohled natolik nadzvedly ze židle… proč vás mé názory iritují? Podle vaší víry mne za ně i za to, že je rozšiřuji, Bůh zcela jistě potrestá a vaše rozčilení je vlastně zbytečné…

zamyslel jste se někdy nad Kristovými výroky o oněch dvou cestách k Bohu?.. ta široká, kterou jdou mnozí, nikam nevede, říká nám Kristus… co myslíte, je ta cesta víry, kterou vyznáváte vy, tou cestou úzkou nebo širokou cestou? Jak asi široká musí ta cesta věřících oveček, když se na ni musí vejít světově dvě miliardy lidí?

já a ti, kteří se proto dobrovolně rozhodli, preferujeme tu „úzkou“ osobní cestu do vlastního nitra… jsme na ni skutečně jen nemnozí, vlastně tedy na té své každý sám pro sebe samotného… a tahle cesta nejen podle Krista, ale i našich zkušeností, k Bohu vede…

tolik snad úvodem… kdybyste si dokázal v klidu prostudovat podrobněji to, do čeho jste sotva nahlédl a co tak vehementně odsuzujete, zjistil byste bezesporu, že na webu najdete odpověď na všechny otázky, které jste mi položil… proto nemíním ztrácet čas jejich opětným zpracováním právě pro vás… najdete je tam, ty odpovědi… pokud ovšem budete chtít…

možná také zjistíte, pokud jste schopen objektivního pohledu na téma Ježíš Kristus, že Kristova vynikající role v lidských dějinách mi neunikla a naopak, já ji vysoce oceňuji… jen se tak trochu liším v pohledu na to, kdo člověk Ježíš byl a na to, jak je to s jeho božstvím… dovíte se taky, že jeho božství /rozuměj jeho   příchod z nejvyšších sfér tohoto stvoření/ naprosto uznávám, jen způsob, jakým získal tu božskou energii tak, aby ji mohl zde lidem předat, vidím trochu jinak…

a to proto, že jsem se neomezil jen na memorování biblických textů a modlení podle růžence a studoval jsem historické podklady z počátku křesťanství… a samozřejmě jsem zapojil i vlastní zdroje informací, ke kterým mám přístup… nepotřebuji tedy tu stádní víru a zástupce božího ve Vatikánu, který touží mne do toho stáda nahnat svými pasteveckými psy na kazatelnách kostelů… nemají to lehké, ti kluci pitomí, pryč je čas, kdy si mohli dovolit diktovat, co si má člověk myslet a pokud jim nevyhověl, prostě ho upálili na hranici…

dovolte mi snad pár slov k tomu, kdo tedy /podle mne/ opravdu byl Ježíš a kdo byl Kristus a od kdy se Ježíš může nazývat Kristem… prosím, mělo-li by vám to způsobit újmu na zdraví, raději nečtěte!.. pravděpodobně mne nepochopíte, ale vyžádal jste si odpověď, tak tu ji máte…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Když se narodí se člověk, vytvoří se základní dualita ega a nejnižšího duchovního těla oné lidské entity… v případě člověka Ježíše zasahuje svým nejvyšším „Já“ do nejvyšší duchovní roviny tohoto stvoření, která má přímý kontakt s božskýma vesmírem nad vesmírem naším… ale pozor, pro svůj vstup do pozemského prostoru použila tato entita pouze své nejnižší duchovní tělo vyvážené přiměřenou mírou přijatého ega…

to znamená, že ona „padlá“ ženská energie v podobě ega byla v do Ježíšova těla vložena jako u kohokoli jiného a jeho hmotné tělo muselo projít klasickým zrozením… pak v dětství a mládí muselo být duální soužití „já“ a „Já“ běžným postupem určeným každému člověku této Země zušlechtěno a přivedeno k opětovné harmonii /tzv. znovuzrození v duchu/ a v pozemských podmínkách odzkoušeno….

teprve znovudosažením opětovné stabilní vnitřní jednoty mužských a ženských energií ve své auře člověka této Země — podřízením ega-ženy bezpodmínečnou láskou duchu-muži — byl u Ježíše jako člověka zlomen definitivně odpor  dosud i jemu vládnoucí energie Satanova programu „sobectví a oddělenost“ a vytvořil se stav, kdy v jeho duši již zcela vládl  program jeho ducha z oblasti nejnižšího duchovna v podobě programu „lásky a sjednocení“…

a to, co je u běžného člověka normou, to bylo u Ježíše pouze počátkem cesty…  připravil tím nádobu svého těla k přijetí dalších energo-informačních obsahů svých vyšších duchovních těl, postupně až po to, které má kontakt s rovinou božskou… a stal se tak postupně Kristem…

jednotlivá duchovní vědomí schází tedy shora postupně a jako poslední sestupuje do lidského těla energie pravého /nejvýše vibrujícího/ „Já“ člověka… v případě vtělení energií Ježíše Krista nebo Syna člověka pak dokonce jejich božská „Já“, které v oné trojjedinosti, pokud jde o určitý typ energie na nejvyšší rovině bytí, mají společné… takže svým způsobem můžete Krista a Syna člověka považovat za jedinou bytost… ale jen svým způsobem, protože v praxi je tomu jinak… podrobnosti opět najdete na webu….

sestupem a ukotvením božské energie lásky v multidimenzionální osobnosti Ježíše /ale až poté/ se stal /původně člověk/ Ježíš skutečně vyslancem božím na Zemi po linii božské energie lásky… jinak řečeno: člověk Ježíš se stal Kristem…

a je to… avatar je zde a může začít naplno na rovině zdejší reality působit… současně s duchovními těly mu sestupují k použití do této reality i kvality, které je možno nazvat v pozemském prostoru kvalitami magickými… a on si jich naplánoval k vzetí do svého života spoustu, aby lidi o své roli vyslance „božího“ přesvědčil… i když ty zkazky o „zázracích“ jsou pouze výplodem lidských myslí evangelistů, kteří své „pohádky“ o Kristově životě a působení zde na Zemi psali, jak je historicky doloženo, s minimálně stoletým a víceletým odstupem po období Kristova působení v Judei…

pohádka o „panenském zrození“ má tedy skutečný podklad v duchovních dějích kolem sestoupení božské energie lásky do Kristova těla… falešná verze narození dítěte-boha se dostala do pozdějších církevních dogmat díky nepochopení /?/ pravých dějů, které zrození Ježíše jako Krista předcházely…

člověk Ježíš se prostě narodil normálně, jako kdokoli z nás… poté, kdy připravil nádobu svého těla, došlo již v jeho dospělosti v okamžiku křtu v provedení Jana Křtitele /pozor, opět jen symbolika/, ke zrození pravého Krista v těle Ježíše…

to znamená, že dospělé tělo muže Ježíše představující ženskou energii z lůna Matky Země byla naplněno /oplodněno/ božskými energiemi lásky, které do jeho fyzického těla pronikly oním sestoupením jeho nejvyššího energo-nformačního duchovního těla, v jeho případě s částí energií Syna člověka /Ducha svatého/ zvaných „láska“…

dá se tedy říci, že se stal bohem žijícím na Zemi způsobem, který skutečně nebyl poskvrněn ničím hmotným… jako je například v očích hmotným poskvrněním podle církevních teplých bratří průnik penisu do vaginy…

nabízím vám pohled do původního, církevními zásahy nepozměněného dochovaného historického zlomku Evangelia Ebionitů, kde se můžete v českém překladu dočíst toto:

„Když byl lid pokřtěn, přišel také Ježíš a byl od Jana pokřtěn. A když vystoupil z vody, otevřela se nebesa a uviděl Ducha svatého v podobě holubice, jak sestupuje a vstupuje do něho. A hlas z nebe pravil: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil." A to místo ihned obklopilo veliké světlo. Když to Jan uviděl, řekl mu: "Kdo jsi, Pane?" A znovu zazněl z nebe hlas a řekl mu: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení." Potom před ním Jan padl na zem a řekl: "Pane, prosím tě, pokřti ty mne." On se však bránil a řekl mu: "Připusť to, neboť takto je třeba všechno naplnit." 
Evangelium Ebionitů /zlomek 4/

Čtěte spolu se mnou a slyšte Boží hlas:

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Já jsem tě dnes zplodil.“

Otázka zní: kolik myslíte, že v tu chvíli člověku Ježíšovi bylo?.. myslíte, že tohle mělo něco společného s lůnem konkrétní ženy a jeho narozením?.. v žádném případě!.. byl zplozen sestoupením Ducha svatého, ale ne k Marii!.. přímo do připravené nádoby již dospělého Kristova těla tvořeného ženskou energií hmoty z lůna Země…

doslova tedy pravdou, že byla „hmota“ oplodněna „duchem“!

a k tomu tedy Duch svatý ve své energetické podobě rozhodně nemusí napodobovat onen penis vstupující neposkvrněně do lůna ženy… alespoň tedy, pokud není ve fyzickém těle… jinak by se mu to určitě jako chlapovi líbilo, o tom nepochybuji… Marie na obrazech docela vypadá fajn!..

šlo tedy o energetický děj, jehož souvislosti jsem popsal i jinde na webu… ti nejprvnější mezi křesťany pravdu ještě ctili… rád bych věřil, že pozdější vůdcové církve byli prostě jen blbí a nerozuměli tomu, co se vlastně kolem onoho počátku letopočtu dělo…

ale bohužel, musím konstatovat, že ti chamtiví, kteří přišli po nich, se pustili svými Satanovu zvířecímu programu „sobectví a oddělenost“ podřízenými činy do práce a likvidovali a pozměňovali spisy, které jim nehrály do rukou…

povšimněte si dále níže prosím významného posunu smyslu sdělení v cenzurované variantě v Matoušově evangeliu sepsanému o sto až dvě stě let později. Podtržená Ebionitská část se jaksi ztratila, jako vždy v těchto případech… je to jen náhoda?...

čtěte prosím:

13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14 Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15 Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil. 16 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. 17 Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“ /Matouš 3/

Překvapuje vás, že toto evangelium bylo římsko-katolickou církví „přepracováno“ k nepoznání? …mne ne!

a tohle je jen maličký příklad lidských úprav v textu Bible, kterou podle vás sepsal Bůh… má to ale nervy, ten váš nejvyšší, s vámi křesťany… myslím si, že kdyby vás tolik nemiloval, už dávno vám nakopal do prdele…

tak tohle výše jsem napsal přímo pro vás… když budete hledat na webu, najdete tam můj pohled na všechny vaše otázky… projevil jsem dobrou vůli vám vyhovět, vyhovte i vy mně a najděte si ty odpovědi… pokud je skutečně chcete znát, pokud je nechcete jen cupovat na kousky…

ale v tom respektuji vaši svobodnou vůli… pokud náhodou skutečně budete chtít znát a vědět, rád se vám kdykoli budu věnovat… pokud si chcete hrát na cenzora, tak tohle jsou první a poslední řádky, které vám píšu…

s Bohem si to vyřídím sám, o to nemějte starost…

Pavel Karpeta

Pozn.: Souhlasíte s tím pánem, jeho dotazy a argumentací nebo jste jiného názoru? …napište pár řádek do komentářů! …ať ta diskuse stojí za to… zejména vy, kteří k tomu máte skutečně co říci z vlastní zkušenosti… nenechte mne v tom samotného…


Doplňující informace, pozn. redakce:

Já jsem ta Cesta, Pravda i Život, řekl Kristus

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

9 komentářů u „Jak se opovažujete tvrdit… a co mi řeknete na svoji obhajobu — novodobý Koniáš nebo zoufale hledající?“

 1. Nikdo z lidí tomu nemůže uvěřit plně nebo to pochopit, pokud si nepřečte abdrushina. Já s vámi souhlasím a vím, o čem mluvíte, ale ostatní zřejmě s tím mají problém.

  1. Jano děkujeme za sdílení energie :-) je to přesně tak jak říká Kristus: „jen Poznání Pravdy vás osvobodí!“

   Pro všechny dodávám za redakci: Otevřete svou mysl i srdce, hledejte a NALEZNETE! Ovšem musíte to udělat sami…

   Doplnili jsme pod článek pár odkazů na starší články, kde můžete nalézt podrobnější fakta a další zdroje…

 2. Vážený pane Karpeto. Odpovídám přímo panu neznámému.
  Vážení XY.
  Oslovuji vás v množném čísle, vyplývá to z vašeho bodu h). Začnu od konce. Pan Karpeta ve svých článcích o církvi nenapravuje Kristovo učení. Pouze souhrnně předkládá těm, kteří mají ochotu a snahu dívat se na věci nejen z úhlu svého úzkého pohledu, ale i z jiných úhlů a nadhledů, doložená fakta o tom, jak církev po tisíciletí manipuluje a oblbuje vědomí lidí k obrazu svému tak, aby každý člověk zůstal i nadále poslušnou ovcí ve stádu. Nemusíme chodit daleko, jen v naší české kotlině co církev napáchala zvěrstev ve jménu božím. To je historická pravda, tu si pan Karpeta z prstu nevycucal.
  Sama jsem byla překvapena hloubkou marastu, které se církev dopustila na lidstvu, když to bylo takto uceleně p.Karpetou předloženo. V jednotlivých podáních ten hnus nebyl tak patrný. Věřím, že to mnoha lidem otevřelo oči jako mně.
  Ano, nemá cenu vše znova rozepisovat, doporučuji vám znova si všechny články pečlivě pročíst a zamyslet se nad jejich obsahem, podívat se na danou tématiku z jiného úhlu pohledu, ne je tak, jak vám to na vaše bedra shazují preláti z kazatelen. Pokud ani to vás nepřesvědčí, mohu svůj komentář zakončit pouze slovy Ježíše – odpusťte jim, neb nevědí co činí.
  Marie X

 3. Dobrý den, pánové, ráda se přidám k diskuzi.
  Chápu rozhořčení pana X, který zde (nebo na přednášce pana Karpety 4.3.) nalezl pro něho šokující a rozumem nepřijatelné informace. Každý máme nějakou představu o tom, jak vznikal současný svět, jak se po staletí vyvíjel člověk, každý máme svou víru atd. atd. A pak si zde pan Karpeta rozvine tezi, že vaše víra, znalosti, vaše základy stojí na lži. Že ta tisíciletá „pravda“ byla překroucena. To je šok! Přirovnala bych to ke zjištění, že muž, který vás vychoval, není váš biologický otec. Nadto vás odlákal jako sotva chodící děcko na pamlsek, odvezl daleko od domova a přestože se o vás jakž takž stará, nedělá to z otcovské lásky, ale z čistého kalkulu. Vy mu totiž z vděčnosti a vynucené lásky budete na jeho stará kolena sloužit. Budete za něho platit, za ním stát a bránit ho do roztrhání těla…
  Proč jste vyhledal tyto stránky? Chcete znát skutečnou pravdu nebo jste chtěl jen pana Karpetu „nachytat na švestkách“ tím, že zpochybníte některé obsahy z jeho textů? Evidentně jste pročetl pouze zlomek zde uveřejněného.
  Pokud nachytat, tak to se vám, milý pane, nepovede. Bojíte se jít do otevřené diskuze (odmítl jste hovor), protože jste jen vytrhl z kontextu pár pasáží jeho textů a porovnal je s dostupnými texty např. z Bible. Pan Karpeta má neskutečně široký záběr znalostí, o kterých se vám (rovněž mně) ani nezdá. Po přečtení jeho odpovědi se zřejmě cítíte jako právě spařená slepice. Na tomto webu se pravda nebalí do líbivých, blýskavých pozlátek, tady se podává v syrovém stavu. Proto ho navštěvují lidé, kteří ji chtějí znát a kteří ji unesou. Ale je třeba jít od základu, zpracovávat, řídit se zdravým rozumem a intuicí. Prvňáček taky nejdřív poznává čísla…a vy byste hned dělil trojciferným číslem…
  Ať už je důvod vašeho zájmu jakýkoliv, zvažte, co dál. Buď si můžete vyskočit z WINDOWsu těchto stránek a dál si stát za svou domnělou pravdou nebo popřemýšlet, proč jste sem vlastně nahlédl a co to s vámi dělá.
  Já osobně jsem před x měsíci požádala pana Karpetu o vedení za poznáním sebe sama a můj život se od základu změnil. Kolik já už podstoupila seminářů, terapií, vyšetření, léčení, kolika „odborníkům“ jsem svěřila své tělo a peněženku k pokusům, co vydrží, kolik jsem zaplatila za zaručené metody, jak se zbavit depresí, nemocí, fóbií…Vždy bez valného, dlouhodobého výsledku. Navíc se mě vždy snažili zaháčkovat pro další a další služby.
  Tady ne. Zde jste vedeni k samostatnosti. Učí vás, jak si kdykoliv pomoci sám, rychle, snadno a bezbolestně.
  Podstoupila jsem pouze 6 „lekcí“ (s odstupem doby) a můj život se naprosto změnil. Funguje to skvěle!!!
  Pane Karpeto, já Vám děkuji za Vaši trpělivost a chuť otvírat ty zaslepené oči (a srdce), přestože se mnozí z lidí budou raději trápit, než by si nechali pomoct.
  Iva

  1. Na tomto webu má Poznání Pravdy dva kořeny: Ten první přichází přímo od Zdroje… Ten druhý je podložen pečlivým pátráním v mnoha archivech, knihách a záznamech… je to pracné, ale každý může jít po stopě toho Poznání, protože uvádíme zdrojovou literaturu… a pokud to dotyčný neudělá, může se vymlouvat jen na svou lenost :-)


   Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

   http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/

   Skládám kompliment Ivo, škoda že není více těch, kteří jsou ochotni hledat a poznat sami-sebe na Úzké cestě..

   Kdo hledá nalezne, vy ostatní, prosím věnujte čas zkoumání svých myšlenek, své mysli… vyplatí se to ;-)

   http://www.ragauian.cz/eckhart-tolle-co-je-ego-a-nevedomost-kdo-je-blize-pravde-tolle-nebo-jezis-kristus-myslim-tedy-jsem-vite-vy-vubec-kdo-jste/

 4. Dobrý den všem,

  jak již psali ti přede mnou, odpovědi na otázky pana X lze nalézt různě v článcích.
  Jestli má pán X vážný zájem o to nalézt PRAVDU doporučil bych mu začít Tomášovým evangelium.

  Nevím z jakých oficiálních důvodů jej církev neuznává.
  Neoficiální důvod je jasný, nebyla na něm provedena cenzura.
  A hned na začátku evangelia je důvod neuznání cirkví vyjasněn:

  „Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.“

  Mé hledání PRAVDY začalo právě skrze toto evangelium. Nemohl jsem ovšem větám v něm porozumět. Pak jsem náhodou nalezl web ragauian.cz

  Absolvoval jsem lekce pod Pavlovým vedením. A nyní se odvažuji tvrdit, že jsem slovům v evangeliu porozuměl. Je to tím, že předtím jsem se pokoušel rozluštit jejich význam myslí. Tudy ovšem cesta nevede, je potřeba zapojit srdce.

  Jinak těžko se dá vysvětlit někomu toto:

  „Ježíš řekl: Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo“

  Mirek.

  1. Hezký den všem, odpovím vám proč církev neuznává evangelium Judy Tomáše, Ježíšova bratra. Je to vlastně jednoduché jen si musíte propojit celý řetěz příčin a následků a vězte že jde především o POTLAČENÍ PRAVÉHO KRISTOVA UČENÍ, to je ta šílená pravda, jim totiž jde o tuto jedinou věc, protože to je JEDINÁ CESTA DUŠÍ K OSVOBOZENÍ Z reINKARNAČNÍHO KOLOTOČE, alias získání věčného života:

   1 -> Pozemští vládci, temní oponenti Kristova učení o poznání sama-sebe si postupně budovali mocenskou pozici v jednotlivých místních církvích (centrum jejich moci bylo ale v ŘÍMĚ)
   2 -> ORIGINÁLNÍ Kristovo učení se jim ale nedařilo účinně zničit -> Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe
   3 -> ihned poté co tato temná síla/římská říše církev zestátnila, začala pronásledovat originální křesťany a ničit jejich záznamy, více viz např. odst. 35.3 Děsivá pravda o vzniku islámu — co se dělo v zákulisí:
   http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/
   4 -> proto bylo mj. potlačeno povědomí o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě
   5 -> proto museli PRAVÍ KŘESŤANÉ v Nag Hamádí zakopat své originální zápisy — přesně ty které se nám dostaly teprve nedávno do rukou… Archeologické expedice organizované J. M. Robinsonem v 70. letech 20. století zkoumaly místo nálezu rukopisů a prokázaly jejich vazbu na nedaleký křesťanský pachomiovský klášter v bývalém Chénoboskiu. Více viz:
   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-krestansky-klaster-v-chenoboskiu-a-jeho-gnosticke-krestanske-spisy-z-nag-hammadi/

   Mimochodem, Tomáš byl Ježíšův bratr a to co zapsal měl z první ruky:
   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-kym-byl-pisatel-tomasova-evangelia-muzeme-mu-verit/

 5. Souhlasím s Janou, že k pochopení toho všeho je zapotřebí přečíst taky Poselství grálu od Abd Ru Shina, ale nedokážu to už teď posoudit z pohledu člověka, který zná jenom církevní výklad. Jsem ale rád, že to Jana napsala, protože jsem myslel, že je to jenom můj osobní dojem.
  Je hodně zajímavé, že se na tento web dostávají lidé, který pořád hledali a stále jim něco chybělo. Až to vypadá tak, že zaslíbení, že kdo hledá najde, je pravdivé :)))
  Nevíme jaké pohnutky vedou pana XY a za mě mu doporučuju ať přečte tady na webu Dualita lidského bytí a Dvě cesty životem, kde jsou ty nejdůležitější informace a pak Tajnosti cirkve + Ježiš Kristus, člověk, či Bůh, kde se zas doví, jak to s tou (ne)svatou církvi bylo. Ale platí, že je to jen a jen na něm samotném.
  Nejlépe to vystihl p. Karpeta, když napsal, jestli ho církev udělala šťastnějším člověkem. Zatím mám za sebou jenom první lekci, ale můžu říct, že všechno se změnilo. Můj šéf v práci je najednou úplně jiný, moje partnerka taky a to nejdůležitější je, že já jsem úplně změnil svůj postoj k sobě a proto se zákonitě museli změnit i lidé v mojí blízkosti. Ukázaná platí a spousta lidí určitě dosvědčí, že po absolvování alespoň prvé lekce velice změní život člověka k lepšímu v mnoha směrech. Za to ještě jednou děkuji p. Karpetovy a také děkuji za velice užitečné články od Me, protože narušit církevní výchovu, kterou někteří měli odmalička dá hodně práce a články jsou výborně sestavené.

  1. Luboši děkujeme za sdílení zkušenosti. Nejlepší důkaz pravdivosti je ten, že pravá Kristovská Cesta sjednocení sebe-sama, Cesta, na které člověk „udělá ze dvou Jedno“ skutečně funguje — a každý to na sobě může realizovat, vyzkoušet!! Kristův výrok „kdo hledá najde“ platí na 100%!

   Většina dnešních křesťanů NEHLEDÁ, zatímco dogmatické církevní bláboly nedávají smysl žádný a jejich jediným účelem je zotročení člověka. Mluvím z vlastní zkušenosti katolíka, který chtěl zjistit zda je Kristovo učení pravdivé — ano, Tomášovo evangelium je pravdivé » zatímco dogmata zfalšovaného křesťanství jsou širokou cestou » na místo pro které není slušné slovo:

   Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Komentáře nejsou povoleny.