K událostem Konce věku — nacisté i elity USA-EU kopírují metody vládnutí negativních mimozemšťanů! A Elohim, bohové Starého zákona židů, jim zdatně sekundují! Podaří se zmařit jejich plány? /J/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a po úvodu do problematiky mimozemských civilizací se podíváme ve zkratce na ty, kteří nejvíce strkají nos do našich záležitostí.

Výčet a podrobný popis typů mimozemských entit jste si mohli přečíst na níže uvedených internetových adresách:

Budeme se proto vracet už jen k tomu, co souvisí s dnešním tématem.

Na tom, že se situace zde vyvíjí tak, jak se vyvíjí, mají lví podíl zástupci mimozemských civilizací sdílejících s námi tuto planetu. Řekněme si něco o těch, kteří představovali a stále představují pro další vývoj lidstva největší riziko. Nestrkejte prosím před těmito informacemi hlavu do písku a seznamte se s jejich působením mezi námi. Dotýkají se vašich příštích osudů mnohem více, než si myslíte.

Věnujme spolu s Ivo Wiesnerem, vynikajícím českým spisovatelem, pozornost těm entitám mimozemských civilizací, které s námi dlouhodobě sdílejí tuto planetu jako svůj domov.

Siriané jsou klasickým příkladem nehumanoidní mimozemské civilizace — společnosti založené na diktatuře jediné osobnosti, kterou nazývají „vůdce“. Jejich historie je pro naše dnešní vnímání světa velmi poučná. Tato původně mírumilovná, zemědělsky orientovaná civilizace, obývající planetu v soustavě Siria, která bývá označována jako Sirius IV, se nakonec dala cestou ega a stala se postrachem vesmíru.

Podobně jako se dnes o to pokouší na Zemi klan iluminátů skrytý za faktickou světovou vládou, i civilizace Sirianů kdysi dospěla do stavu, kdy vládnoucí klan pomocí armády a policejních složek zahájil nelítostnou krvavou čistku mezi obyvatelstvem planety s jiným /duchovním/ smýšlením.

Zcela reálný vliv na pozemské události

Rukopis jejich vlivu zde na Zemi můžeme pozorovat na událostech v nacistické třetí říši s její Křišťálovou nocí a terorem SA a později SS. Siriané měli v nacistickém Německu díky poskytnutí podkladů pro Hitlerovy „tajné zbraně“ výjimečné postavení. A měli ho donedávna a svým způsobem ho mají dodnes.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

Stejný rukopis, jako plány nacistů na jednotnou Evropu pod vedením árijské rasy, dnes mají plány vůdkyně frau Merkelové a jejích protektorů z USA na světovou vládu. Nemluvě o tom, že takto sjednocená Evropa má opět podle znovu oprášených plánů zaoceánských loutkovodičů téhle německé běhny zopakovat „Drang nach Osten“.

Staré psy prostě novým kouskům nenaučíš. Ne nadarmo je současný stav označován za Čtvrtou říši, kdy Německo dobývá Evropu bez tanků a bombardérů. Diktatura, ovládání méně početných a slabších národů, ekonomické ovládání, potírání jiných než správných názorů, falšování voleb a jiné chuťovky z repertoárů nacistů /potažmo Sirianů/ jsou i našim dnešním /takzvaně demokratickým/ chlebem.

Čistka na Siriu tehdy brzy přerostla v občanskou válku, která planetu téměř vylidnila a učinila dalšího života neschopnou /kolik chybí, aby se na Zemi stalo totéž?/. Vítězná autokratická skupina Sirianů se proto vydala hledat ve vesmíru nové vhodné planety.

Podmanili si řadu civilizací v bezprostředním okolí a s využitím takto získaných prostředků zahájili velkou expanzi pod vedením  „vůdce“ i do vzdálených oblastí vesmíru. Když pak jiný „vůdce“ vyhnal toho předchozího, tak se onen „vyhnanec“ s partou sobě věrných vydal na cesty vesmírem a dorazil až do naší Sluneční soustavy.

Když vynecháme všechny peripetie s kolem zničení planety Tir a vzniku dnešní Země s celým tím kolotočem kolem, řekněme si, že přímo na Zemi se objevili Siriané zhruba před padesáti tisíci lety. V té době byla Země obydlena poměrně čistými civilizacemi lyranských humanoidů.

Siriané se silně angažovali v tehdejší Atlantidě a díky svým pokročilým technologiím převzali nad touto civilizací kontrolu. Vedeni sobě vlastním určujícím programem ega „sobectví a oddělenost“ začali připravovat globální expanzi svého vlivu na planetě Zemi, především proti Říši společenství Světla, která sídlila v oblasti dnešní východní Asie a Indického oceánu.

Siriané vyvolali tzv. démonské války

Později skutečně došlo k napadení této mírumilovné říše v podobě tzv. démonských válek. Ty nakonec Siriané „projeli“ i se svými lidskými kohortami, m.j. předky dnešních Galů, Franků a Germánů. Předkové slovanských národů v té době jako komunity Arjů obývali Turánskou nížinu a později oblast Kavkazu a bojovali na straně sil Světla.

Pozn.: právě od těchto démonských válek až po dnešek nás nynější západní germánští sousedé příliš „nemusí“… jejich někdejší „bohové“ přepustili místo dravým Elohim-Gizech, kteří je prostřednictvím zámořského patronátu rockefellerovské finanční oligarchie využívají pro své dlouhodobé světovládné záměry… tehdejší bohové starých Germánů Siriané kdysi dostali v oněch démonských válkách pořádně na „prdýlku“ a podle údajů Ivo Wiesnera byli předkové Germánů za „odměnu“ deportováni ze své tehdejší vlasti v oblasti Černého moře k severnímu polárnímu kruhu… ke škodě nás všech se po tisíciletích opět vrátili do Evropy a hrají si tu po vzoru svých někdejších mimozemských chlebodárců opět na bohy… ostatně, není tomu tak dávno, kdy naši tehdejší a dnešní západní /rádoby/ „přátelé“ odevzdali český národ v Mnichově do chřtánu nacistického vůdce… jedině díky oněmu /našimi dnešními „čéesesdé“ řiťolezci do konečníku Obamy a Merkelové/ totálně nemilovanému ruskému „medvědu“ nelouskáme, jako zbyteček kdysi slavného národa, slunečnicová semínka někde v jurtě v Jakutské oblasti na Sibiři pod knutou „nadlidí“ árijského typu s blonďatými vlásky…    

Právě tyto démonské války, které se neodehrávaly jen na Zemi, ale i v přilehlém vesmíru, vedly k radikalizaci nejmladší generace Elohim stojících proti Sirianům a přiměly ke k tomu, aby založili  odštěpeneckou skupinou Elohim-Gizeh Inteligence, kterou dnes známe z Bible pod vedením tehdejšího vůdce Jehowaha /biblického Jehovy/, podle všech indicií jediného a pravého boha židovského národa.

Vybaveni touto informací se jistě přestanete divit, že v textech Starého zákona se hovoří mj. povinnosti tímto tzv. bohem „vyvoleného národa“ vyhubit miliony nepřátel „jako klatých“. Rozpínavosti vyvoleného subjektu světových dějin posledních tisíciletí v jeho vzestupu k dnešní moci nesmělo prostě stát nic v cestě. Nemluvě o přímé Jehowahově pomoci při těchto masakrech, např. použitím zbraní /pravděpodobně na bázi ultrazvuku/ které pobořily hradby Jericha a vydaly obyvatelstvo krutému zacházení ze strany vítězů /viz tzv. trouby z Jericha/…

Pozn.: ano, přesně odtud fouká temný vítr… a aby toho nebylo málo, křesťanství spojilo démona Jehowaha i osobu zasvěcence Světla Krista do jediné ne-svaté Bible /spojením knih Starého a Nového zákona/… to si ti někdejší i dnešní papaláši římsko-katolické církve tedy doslova nas… do vlastních rouch… a vidíte, i po dvou tisících letech to mnohým lidičkám stále nesmrdí…

Podobně jako Drakoni a Deros, o kterých bude řeč později, snažili se i Siriané /jako entity s již ztracenou božskou jiskrou/ genetickými manipulacemi s lidskou DNA vytvořit hybridní formu člověk-mimozemšťan, která by si zachovala božskou jiskru současného člověka páté rasy a tím by jejich hybridní produkty získaly právo vstoupit do šesté až dvanácté duchovní sféry.

Pozn.: entity, které nemají /resp. jim byla odebrána/ božská jiskra, již ztratily definitivně kontakt se svou vlastní duchovní částí a nejsou proto oživeny duchem, ale prostou životní energií… osobnost takové entity se po vyhasnutí životní energie definitivně rozpadá a končí svoji existenci… staré zdroje uvádí tento stav jako stav duchovní smrti… to na rozdíl od entit, které božskou jiskru /ducha/ mají a u nichž osobnost přetrvává až do nového zrození…

Siriané se provinili na lidstvu v historii zneužitím obrovské masy lidí, které unesli a použili ke svým genetickým manipulacím ve snaze vlastním hybridům s člověkem zajistit znovu nabytí dávno ztracených pozic v duchovních světech. Nejsou ovšem /a ani nemohou být/ v genetických manipulacích úspěšní, protože působnost lidské DNA je vázána pouze na třetí až pátou jemnohmotnou sféru a zaniká spolu s jemnohmotným lidským tělem po přechodu vědomí lidské bytosti do šesté duchovní sféry.

Dalším důvodem hybridizačních programů Sirianů /Orion Empire/ byla  snaha překonat potíže znesnadňující jejich pobyt na Zemi. Jejich mozek a nervová soustava totiž nerezonují s frekvencí geomagnetického pole, a proto Siriané mohli na Zemi žít pouze za podpory prstence 12 družic, které modulovaly frekvenci zemského pole v místech obývaných Siriany.

Prstenec těchto družic byl v období 90. let minulého století likvidován zásahem entit čistých mimozemských civilizací — Andromedské federace — v rámci projektu připraveného týmem onoho někdejšího hlavního projektanta, s jehož osudy jste se mohli seznámit v rubrice Nekonečný příběh.

To je právě případ, kdy rozhodnutí svobodné vůle daného člověka po sestoupení jeho duchovního jádra do hmoty umožnilo projevením jeho svobodné lidské vůle tento pro lidstvo významný zásah. A tento zásah donutil Siriany z oblasti země až na výjimky odejít. Podobně byli odejiti všichni ti, kteří neměli na Zemi domovské právo.


Pozn.: okolí Země je v současnosti chráněno ze strany Andromedské federace před průnikem příslušníků negativních civilizací zvenčí… ti jsou zde přitahováni vidinou velké kořisti při budoucích událostech… a je to právě švýcarský CERN, který se v této ochranné bariéře se snaží prorážet cestu pro tyto přicházející, člověku nepřátelské entity… nedávno jsem na toto téma zachytil např. tuto informaci: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8608-saturn-prstenec-ufo-vedec-nasa

A existuje také starší informace z roku 2009 ve zcela seriózním technologickém vydavatelství theregister.co.uk, kde vědecký ředitel CERNu, fyzik Sergio Bertolucci /možná nechtěně prozradil více než zamýšlel/ a vysvětlil, že v LHC bude pravděpodobně možnost vytvořit „dveře“, které povedou do „další dimenze“. Jak řekl — možná by mohlo něco přijít těmito dveřmi nebo „my pošleme něco ven„:

A top boffin at the Large Hadron Collider (LHC) says that the titanic machine may possibly create or discover previously unimagined scientific phenomena, or "unknown unknowns" — for instance "an extra dimension". "Out of this door might come something, or we might send something through it," said Sergio Bertolucci, who is Director for Research and Scientific Computing at CERN, briefing reporters including the Reg at CERN HQ earlier this week. ...
... Dr Mike Lamont, a control-room boffin at the LHC. "We're hoping to see supersymmetry and extra dimensions," he confirmed. ...
... Dr Bertolucci later got in touch to confirm that yes indeed, there would be an "open door", but that even with the power of the LHC at his disposal he would only be able to hold it open "a very tiny lapse of time, 10-26 seconds, [but] during that infinitesimal amount of time we would be able to peer into this open door, either by getting something out of it or sending something into it.

Proč by někdo chtěl vytvořit portál do jiné dimenze, pokud vůbec neví, co za ním je?! Nebo přeci jen ví? http://www.theregister.co.uk/2009/11/06/lhc_dimensional_portals/


Siriané byli — vedle Deros /Greys/ — technologicky nejpokročilejší skupinou Aliens, která navázala styky s americkými Ilumináty a s jejich tajnou vládou pravděpodobně již v době zahájení projektu Montauk / Phoenix II, Phoenix III/, který byl založen na vyspělé sirianské technologii vytváření časoprostorových kontinuií a ovládání vědomí.

Skupina s názvem Elohim, nebo také Gizeh, Adonai, Jehovah…

Nyní pojďme právě k oné konkurenční skupině Sirianů s názvem Elohim /Ashtar Collective Space Forces, Gizeh Intelligence, Adonai, Jehovah/.

Jestliže Siriané se pokoušeli ovládnout světovou vládu pomocí nabídek moderních, zejména vojenských technologií a zajistit si její ovládání skrze tuto strategii, pak odštěpenečtí Elohim v minulosti a dnes /tedy oni Gízané, nazvaní podle svého podzemního sídla v oblasti pyramid v Gíze/ považují lidstvo za svůj produkt. Jejich předky, proti kterým se Gízané postavili, byli právě Anu a Enlil, kteří se spolupodíleli na vývoji dnešního lidstva /viz rubrika Planeta X/. Dnešní lidstvo dlouhodobě ovládají prostřednictví tzv. „iluminátů“ a to především za použití ekonomických nástrojů.

Jak bylo již výše naznačeno, Elohim představují skupinu odštěpenou od humanoidní  lyranské civilizace /Plejáďanů/, která se po porážce v První galaktické válce rozhodla čelit vlastní silou agresi Drakonů /Reptilianů z Federace α-Draconis, známých také jako „Bezbožná šestice“/.

Skupina Gizeh vybudovala proto kolektivistickou organizaci s tuhým vnitřním vojensky organizovaným řádem a kontrolou společnosti prostřednictvím centrálního počítače a biologických mikroprocesorů vložených do mozku podřízených bytostí /včetně vybraných bytostí lidských/.

Ivo Wiesner, jehož dílo věnované vývoji slovanského osídlení v Evropě uvádím v rubrice „Národ v lénu bohů“, ve svém celoživotním díle došel k názoru, že ve Starém Zákoně zmiňované zázraky jsou dílem těchto negativních mimozemšťanů a je pravděpodobné, že hlavní pozemští emisaři židovství byli již tehdy vybaveni implantáty shodnými s těmi, které jsou dnes běžně nalézány u lidí unášených těmi samými mimozemšťany. /Mimochodem, stejným způsobem byl velmi pravděpodobně ovládán i Mohamed — důkazy existují v jeho oficiálních životopisech — viz citát z životopisu: Život Alláhova posla; Ibn Ishak./

Nemyslím si, že to bylo až tak komplikované. Ať tak či onak, biblické prameny zmiňují Melchisedekha, Mojžíše a sektu farizejských kněží, kteří podléhali vlivu Elohim-Gizeh již před tisíci let, aniž o tom měli sebemenší tušení.

Tato kolektivistická společnost Elohim, představující ve skutečnosti pro své pozemské následovníky vzorovou formu organizace společnosti se silnými fašistickými prvky, je podle všeho řízena kodexem /počítačovým programem/ známým jako v zasvěcených kruzích jako Kamagol.

Elohim biblické prameny znají jako B´nai Eloah /hebr. = synové Boží/. Podle Gerarda de Nerval, badatele v oblasti mimozemských civilizací, jsou Elohim duchovně vyspělé bytosti z Kainova plemene a Adonai, Jahwe a Aštor jsou z nich. Elohim je v historii Židů totéž co Gizeh-Aštor pro národy Mezopotámie /Sumery, Chaldejce/. B´nai Elohim byli potomky Elohim s pozemskými ženami, jak o tom hovoří bible. Měli obří postavy s řadou degenerativních deformací a nevalný charakter.

Často jsou nazýváni Magi /míšenci/ či Nefilim /z hebrejského N-F-L= ti svržení/, jiné národy jejich existenci zaznamenaly jako Neteru /egypt./ a Lamassu /asyr./

 -pokračování-

Aktuální doplňující informace č. 1:

Situace ve světě ve zdánlivě poklidných dnech českého babího léta nabírá na dramatičnosti. Vývoj alespoň v náznacích se obrací tím směrem, který se zdá být pro nás i lidstvo jako takové mírně nadějnějším…

Možná nadějnějším, než tomu právě teď mohu z hlediska svých informací uvěřit. Ale člověk by měl být optimistický. Osobně to spojuji díky znalosti určitých kroků, které byly v posledním kritickém období realizovány zásahy nadzemských inteligencí, s výrazným mocenským omezením vlivu určitých mimozemských entit na situaci zde na Zemi, především pak entity Elohim-Gizeh. A zejména pak v souvislosti s omezením fungování egregorů negativity a vracením emitovaných kvant negativní energie přímou cestou zpět ke zdrojům, odkud jsou vysílány /podle planetární verze zákona zpětného magického odrazu/. To nutně vede k útlumu produkce této negativity. A naopak, zároveň dochází k zřetelnému posilování dříve blokovaných duchovních energetických proudů, které stále více prosycují atmosféru planety Země /jde o otevření prostoru Země rozsáhlým zdrojům pozitivity ducha, které byly exitencí těchto dnes blokovaných a rozpouštěných egregorů dříve blokovány/.

Jistě si vzpomínáte na moji větu v některém z minulých textů v této rubrice, kdy jsem vás informoval o perspektivě možného katastrofického vývoje na naší planetě už do konce roku a uvedl jsem jako jedinou šanci /k odsunu tohoto radikálního řešení/ změnu v americké politice konfrontace s Ruskem a Čínou. Jisté kroky provedené v zákulisí pozemského vývoje ve prospěch této žádoucí změny se zřejmě postupně realizují, o čemž svědčí řada zdánlivě nenápadných, ale přitom velmi důležitých informací, které pod zatím stále neproniknutelnou clonou oficiálního mainstreamového zpravodajství /u nás zejména/ postupně probublávají na povrch. Podívejme se ve zkratce na některé:

Byla to chazarská mafie, která směrovala v posledních letech kormidlo státní a vojenské mašinerie Spojených států a vazalských států Evropy ke konfrontaci s Ruskou federací a Čínou v zájmu záchrany stále oslabujících pozic dolaru a stále klesající ekonomické síly finančních nástrojů amerického FEDu a s ním spojeného bankovního sektoru.

Proto jsou rozhodně pozitivní zprávou pro svět prokazatelně rostoucí potíže chazarské mafie /silně podporované agresívním křídlem mimozemských Elohim-Gizeh/ přímo ve Spojených státech samotných. Příznaky hluboké krize a ústupu ze slávy party tzv. válečných „jestřábů“ okolo Clintonových, Bushe a na ně napojeného rodu Rockefellerů /a dalších tradičních protilidských rodů z řad iluminátů, aspirantů na jediné vládce planety/ je možno vidět na všech stranách.

V prvé řadě toto uskupení /zodpovědné za rostoucí napětí ve vztahu k Rusku i Číně/ poněkud ztrácí dech přímo ve vlastní zemi a dostává se jim výprasku od těch konkurenčních amerických politiků a silových složek armády a tajných služeb, kteří za současné situace správně vidí v konfrontační politice těchto loutkovodičů prezidenta Obamy vysoké riziko možného zničení pro samotné Spojené státy americké.

Totální mobilizace vojenských sil Ruské federace — v reakci na hrozbu NATO v Evropě a sil USA ve světovém měřítku — jsou víc než zřetelnou skutečností. Rozsáhlé manévry na Kavkaze, mobilizace a posilování ruských leteckých a kosmických sil na dálném východě i posilování vojsk v Evropské části Ruska, je jen špičkou ledovce připravovaných opatření preventivního rázu, o nichž jsem vás již informoval. To je i příčinou stále sílící opozice proti Obamově administrativě jasně vlekoucí tuto planetu do jaderného konfliktu. A jak se zdá, tato druhá zmíněná skupina amerického establishmentu je připravena nasadit ve vztahu k Rusku a Číně nový kurs.

Není pochyb, že se tak děje za pět, možná již za jednu minutu dvanáct. Všichni tito lidé ve Spojených státech i mnozí politici v Evropě jsou jistě rámcově obeznámeni s informací o technických možnostech Ruska zasáhnout vojensky Spojené státy a jakékoli místo na této planetě způsobem, který celé slavné US armádě  „natrhne prdel“ tak, že se vlastně pořádně na odvetu nezmůže. Kdo z vás si nalistuje mé předchozí texty v této rubrice a důkladně se s nimi seznámí, bude v obraze.

Důkazy o připravenosti Ruska nachytat na hruškách „slavné“ NATO a jeho klíčovou součást, ozbrojené síly Spojených států, vyplývá z dalších a dalších zpráv, které přicházejí z celého světa. Viz např.:

Současně s tím obrovsky roste nervozita zejména v řadách amerického námořnictva a letectva, v nichž má chazarská židovská mafie stále ještě silnou pozici.

US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.
US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)

Dění v Rusku, které mobilizuje pod vlivem amerického tlaku na vlastních hranicích veškerý svůj vojenský potenciál, je pro Američany silně znepokojující. Občas se např. někde objeví zpráva typu „stížnost Američanů na agresivní chování ruských letců“ vyprovázející jejich špionážní stroje ven z výsostného území vlastní země. Prosím, když o tom čtete, uvědomte si, že nikoli ruská letadla ohrožují vzdušný prostor Spojených států a vyvolávají napětí. Jsou to naši „přátelé a ochránci“ zpoza oceánu, kteří se snaží ze všech sil  vyprovokovat jaderný konflikt, aby nám zajistili šťastný život za působení „léčivých“ účinků radioaktivity »

Takže zatím není nic vyhráno. Zatímco aktuálně propagandistický režimní tisk a internetové servery vyzdvihují „udatnost“ a sehranost letců a leteckých návodčích při manévrech nad našimi hlavami s obvyklým jásavým poukazem na to, jak jsme to „vyhráli“ s naší jistotou ochrany před ruským nebezpečím … tak už jim nezbývá čas vás informovat, že v posledních dnech americká letadla stejných typů těžce vyzbrojena jadernými zbraněmi kopírují hranice Ruské federace v oblasti východní a severní Sibiře a číhají na svoji příležitost. Viz např.: What Are US Strategic Bombers Doing Snooping Around Russia’s Arctic Borders? https://sputniknews.com/russia/20160812/1044203841/us-b52-bombers-russian-arctic-commentary.html

Ovšem je to na hranici té Sibiře, kde už před časem začali Rusové posilovat ochranu hranic moderními a pro vnější svět obtížně identifikovatelnými prostředky ochrany před leteckými útoky /včetně nejmodernějších raketových systémů/. A případné použití skalárních zbraní  dislokovaných z prostoru Kamčatky vůči teritoriu severní Ameriky je schopno tuto zcela destruovat.

Objevují se /zatím ještě neověřené/ zprávy o tom, že ruské speciální síly se po dohodě s některými z jihoamerických států vydaly do tamních pralesů vybudovat postavení, ve kterých by mohla být použita skalární zbraň proti území Spojených států i z jihu a spolu s palbou z oblasti východní Sibiře by tak dostaly Američany do neřešitelné situace napadení ze dvou stran. V této souvislosti pozorujte snahy Spojených států destabilizovat určité vlády v jižní Americe, například Brazílii a některých dalších zemích, které se rozhodly vydat na cestu z amerického područí ven. Nikoli náhodou je často vzpomínaná Bolívie, kde jako na potvoru US administrativa tvrdě tlačí na realizaci další z mnoha “barevných revolucí, pravděpodobně ve snaze se tomuto nebezpečí vyhnout. Nakolik se jim to podaří, uvidíme.

Neméně, zajímavá je rovněž zpráva o zemětřesení na východním pobřeží USA. Jak se bylo možno dočíst na internetu z alternativních médií, americké zdroje blízké CIA hovoří o tom, že ve skutečnosti šlo o varovný náznak útoku na americké podzemní základny. Spolu s „poťukáváním“ v oblasti kaldery Yellowstone je varováním více než důrazným.

Z mého pohledu je vůbec s podivem, že se Putinovi daří stále ještě držet jeho generály v klidu a oddalovat nevyhnutelný preventivní úder, který podle mých informací má být spuštěn někdy v období podzimní rovnodennosti v měsíci říjnu. Jak je zřejmé, určité kroky americké strany tohle vše ještě mohou odvrátit.

O slábnutí pozice chazarské mafie svědčí i další události minulých dnů. Za takové události můžeme bezesporu považovat například bezprecedentní dění kolem americké kampaně před volbou prezidenta, pokud ji sledujete a děláte si na něj svůj názor. Určité aspekty tohoto dění kolem předvolební kampaně svědčí o tom, že tvrdá zastánkyně atomové války a konfliktu s Ruskem, šílená Hillary Clintonová se stává přítěží pro své chlebodárce a je tady zřetelná snaha ji z prezidentské kampaně odstranit.

Jisté zdroje dokonce upozorňují, že většina jejich vystoupení v médiích je vyrobena technologií tzv. modré obrazovky, což znamená, že se vyhýbá jakékoliv konfrontaci se skutečným publikem Je proto na místě otázka, zda je to skutečně ona, která je jako medvěd svými medvědáři ukazována na veřejnosti. Zednářský zdroj vysoké úrovně z Lóže P2 podle Benjamina Fulforda říká, že za tuto vážně nemocnou /a podle posledních zpráv snad už mrtvou/ ženu vystupují dvojnice nebo klony.

Ty ovšem mohou být použity pouze pro čtení předepsaných projevů, ale nejsou schopny provádět složité rozhovory na občanská a politická témata. Pokud dojde až na televizní klání před volbami, přesvědčíme se sami. Pokud bude Clintonová z postu demokratického kandidáta odvolána, je všechno jasné. Záměna osoby by mohla velmi dobře vysvětlit fakt, že Hillary Clinton téměř již prakticky rok vyhýbá tiskovým konferencím.

Je vám jistě znám i nečekaný tlak FBI na vyšetřování aféry kandidátky na presidenta ve věci možných trestných činů v souvislosti s řadou uniklých emailů ze soukromého účtu. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by vláda USA se pokoušela toto vyšetřování zamést pod koberec. Jen CIA, tato organizace stále věrná chazarské mafii, v této věci kalí vodu a klade odpor.

Dalším velkým znakem porážky politiky prezidenta Obamy jsou facky, které jako stále ještě údajně „nejmocnější muž světa“ dostává v poslední době na veřejnosti. Je tomu pár dní, když po příletu na jednání G20 do Pekingů mu byl zcela vědomě odepřen červený koberec a jiné obvyklé protokolární zacházení. To bylo v ostrém kontrastu zejména k super VIP zacházení s kanadským premiérem Justinem Trudeau, o kterém se ve světových kruzích začíná spekulovat jako o možném budoucím vůdci soustátí Spojených států a Kanady, které by mělo vyřadit současné mocipány z USA z provozu.

Obama byl také donucen zrušit plánované setkání s filipínským prezidentem Rodrigo Duterte poté, co o něm Duterte otevřeně /a roztomile/ prohlásil, že je „zkurvysyn.“ Je to jednak doklad o tom, že vážnost Obamy a USA jako takových prudce klesá, jednak je to zajímavé z hlediska dalších kroků filipínské vlády, která mění kurs dříve totální podpory USA na mnohem politicky vyrovnanější partii zejména s ohledem na Čínu a její vliv v oblasti.  Prezident Rodrigo Duterte m.j. pokračuje ve velkém omezování zájmů CIA v distribuci drog z oblasti Filipín a nechává rovněž odvolat podporu Filipín aktivitám Spojených států při sporech s Čínou o „umělé ostrovy“ v Čínském moři.

Zvláště komické je to, že tento ostrý konflikt s Čínou vyvolaly Spojené státy právě pod záminkou ochrany zájmů svého věrného spojence, kterým mají být právě Filipíny. Jistě vás proto nepřekvapí ani nejčerstvější zpráva, že filipínský prezident pověřil příslušné členy vlády, aby „diverzifikovali“ nákup vojenského materiálu od stoprocentního podílu nákupů v USA ve prospěch Ruska a Číny.

V Asii USA prohrávají na celé čáře, protože ve shodě s Filipínami i další členové spolku ASEAN se přiklánějí k tomu, že nepotřebují americké vměšování a že jsou připraveny vypořádat své územní spory s Čínou mírovou cestou.

A co na to české podržtašky?

Je signifikantní pro sérii neúspěchů kliky chazarské mafie, že se jim zatím výrazně nedaří manipulovat ani události v USA nebo jinde způsobem, jakým byli zvyklí. Například jsou šokováni faktickým odmítáním svých  fašistických smluv TTIP a TTP v USA i v Evropě. Tyto smlouvy jsou odmítány hlavně proto, že posunují smluvní partnery chazarské mafie do pozice, kdy tito mají pouze povinnosti a žádná práva. Resp. mají právo jediné: podepsat a držet hubu. A na to už přestávají příznivě reagovat dokonce ti pitomci v Evropské komisi EU, kteří Američanům dosud žrali cokoli. Že ano, pane český premiére!

Závěrečná poznámka: lidičky, pokud chcete žít ve státě, který je váš a vy jste v něm pány, nevolte už ani v těchto krajských volbách, ani v příštích celostátních volbách ty krasavce z ČSSD a z ANO, samozřejmě ani ODS, TOPku a ty pámbíčkáře z KDU… komunisty už vůbec ne… zaprodají vás, napouštějí sem kdejaký lidský materiál nekompatibilní s naším prostředím a nestačíte se pak divit, co se s vašimi dětmi a s vámi bude dít… nenechte se koupit za pár stovek přidaných na osobní konto… kdyby oni sami a jejich předchůdci tento stát nerozkradli, mohli jste mít více o tisíce…  volte nezávislé kandidáty a malé strany, ať ty ukáží, co umí… a nemlčte! …ať se vás ty bojí!…