Neuvěříte tomu, kam nás chtějí integrovat. Islámský postoj k (homo)sexualitě je ohavnější než ohavný. Jaká je souvislost s „programováním“ dětí a záměrným ničením rodinného principu i lásky? 5

Tento text poměrně podstatným způsobem doplňuje předchozí analýzu toho, jakým způsobem Agenda 2030 zcela záměrně přeprogramovává děti, ničí přirozené sexuální chování, rozvrací přirozené mezilidské párové vztahy i rodiny » Tento text dává věci do souvislostí s islámskou psychologií a s islámskou homosexualitou. Dohromady vám tyto rozbory umožní pochopit, proč tohle vše mocipáni tvrdě prosazují — LGBT hnutí spolu s islamizací. Cílem je konec lidského rodu, jak jste jej znali doposud. Jste odsouzeni do role budoucích nesvéprávných otroků — hlavně hodně podporujte LGBT i islám ;-) Duchovní vývoj bude maximálním způsobem blokován, čímž se z této planety stane ještě dokonalejší vězení pro duše.

Pozitivní zprávou je, že vy sami můžete rozhodnout, zda jim to dovolíte. Stačí změnit sami-sebe, své niterné myšlení, přístup sama-k-sobě »

Psychologie islámu, 4 zásadní body

Dnešní úvahu je dobré začít obecným psychologickým rozborem islámu, který máme od psychologa N. Sennelse a publikovali jsme jej zde »

Sennels je dětským psychologem z Kodaně. Svůj názor na islám získal díky praxi s násilnickými muslimy. Pokoušel se najít cestu jak jim pomoci — ale byl poněkud překvapen, když zjistil že mohamedáni o žádnou pomoc nestojí — pro ně existuje pouze islám, nic než islám — a jejich imámové, kteří jim říkají co mají dělat.

Musel nejdříve pochopit jejich kulturu a náboženství a našel 4 zásadní a nepřekonatelné rozdíly, které tvoří bariéru mezi naší kulturou a islámem:

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
  • První zahrnuje hněv. Na Západě vidíme hněv jako známku slabosti. V muslimských kulturách a zároveň i v koránu je hněv viděn jako síla. Oni dokonce mají Dny hněvu. Je to vždycky pátek. Je to svatý den v daném týdnu, když jdou do mešity.
Islám neuznává lidskou svobodu — v jejich podání je pokroucena svoboda do tvaru "máte svobodu následovat islám", nebo zdechněte...
Islám neuznává lidskou svobodu — v jejich podání je pokroucena svoboda do tvaru „máte svobodu následovat islám“, nebo zdechněte…
  • Druhý rozdíl je v sebevědomí. My vidíme sebevědomí v tom, že dokážeme snést kritiku a zůstaneme při tom klidní, protože věříme sami sobě. Pakliže muslim, který je kritizován, nepřejde do hněvu, je to vnímáno jako „nečestné jednání“. Zjednodušeně — ve sporu namísto logiky muslim použije agresi.
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického  systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku a první mezi nimi je prosazování politického systému vlády šaríji. | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
  • Třetím rozdílem je zodpovědnost. V islámu je všechno na základě údajné vůle Alláha, ve jménu Alláha. Je tam velice málo prostoru pro osobní svobody. Oni vyvinuli kulturu, kde život jedince je řízen vnějšími autoritami, náboženskými vůdci.
  • Za čtvrté. Islám vykazuje v podstatě nulovou toleranci [vůči nevěřícím]. Na Západě jsme toho názoru, že být tolerantní a otevřený je správné. Ale islám káže nenávist a násilí proti nevěřícím. Není možné, aby bylo přátelství mezi věřícím a nevěřícím.

Láska k ženě v ideálním případě zrcadlí vnitřní vztah člověka sama-k-sobě — ale v islámu ve skutečnosti není žádná láska — jen podřízenost, nesvoboda a hněv

Naši čtenáři vědí, že základem správně vyvážené psychické pohody člověka je vnitřní láska, kterou pak takový člověk zrcadlí směrem ven »

V přirozeném vývoji lidské duše, ve zdravé společnosti uznávající hodnotu lásky, pak lidská sexualita a láska s ní spojená přirozeně vede duše postupně vibračně „nahoru“ směrem k nesobecké lásce  — a tato zdravá živočišná láska tak spolu-působí i v rozvoji pravé kristovské lásky sama-k-sobě. Zrcadlení je samozřejmě oboustranné — silná vnitřní láska zase vyzařuje z osobnosti ven a zpětně podporuje kvalitu vztahů. Samozřejmě, lidé musí mít přitom na paměti Kristův výrok: „Mějte rádi bližního JAKO SEBE.“

O významu pohlavní (sexuální) síly se zmiňuje už velký prorok Abdrushin » a jeho informace jsou dalším důkazem pro to, co se vám právě pokoušíme sdělit!

Jak říká psycholog — v koránu je hněv viděn jako síla. To o té síle je svým způsobem pravda, je to nespoutaná, velmi silná NEGATIVNÍ energie ega, kterou islám záměrně u svých oveček pěstuje a pak ji používá k agresivním džihádistickým výbojům. Ano, je to ďábelsky chytré a především… to vede k ZÁSADNÍMU NARUŠENÍ IDEÁLU JIN-JANG VYVÁŽENOSTI ve prospěch ega v součtové lidské duši. To je první způsob, jakým islám blokuje duchovní vývoj — záměrným posilováním ega a naopak blokováním lásky (=ducha) cílevědomě obrací pozitivní duchovní vývoj zpět k zvířecí říši! Je to dokonale anti-kristovské.

Když už víte, oč běží v Koránu, tak zcela jasně můžete vidět, jak islám dokonale potlačuje skutečnou kristovskou lásku a rozvíjí pokrytectví a nejnižší sexuální pudy směrem k agresivitě… 4 základní problémy jsou naznačeny v úvodu a je třeba si uvědomit, že mohamedáni velmi cílevědomě v tomto duchu programují své děti…

Od útlého věku jsou odděleny dívky a chlapci. Zatímco dívky jsou vedeny v pevné koránské podřízenosti vůči mužům, tak chlapcům jsou vštěpována výše uvedená násilnická pravidla. První v řadě je ale samozřejmě podřízenost imámům. Čím větší sílu má islám ve společnosti, tím je výchova striktnější…

Mohamedánští "uprchlíci" ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle slimáckého práva šaría může být taková žena klidně zabita i znásilněna
Mohamedánští „uprchlíci“ ze Sýrie napadli na nádraží v německém Hannoveru blondýnu, protože nebyla zahalená — podle práva šaría může být taková žena klidně zabita i znásilněna
Také mainstreamový německý FOCUS musel přiznat, že existuje velké množství sexuálních útoků na ženy ze strany islámských migrantů...
Také mainstreamový německý FOCUS musel přiznat, že existuje velké množství sexuálních útoků na ženy ze strany islámských migrantů…

O následcích této výchovy svědčí Sennels: Například když mluvíte s mužem, který znásilnil ženu, často uslyšíte argument, že to byla chyba té ženy, protože ona měla sexy oblečení, vypadala vyzývavě… Nebo že oběť násilí vyprovokovala… [Tento zvrácený přístup imámové standardně učí a mají pro to oporu v Koránu i ve skutcích Mohamedových... Každopádně — je to dokonalý způsob jak zničit lásku ve vztazích.]

Hovoří se i o tom, že příčinou řady obtíží a nevyrovnaností muslimů tkví v tom, že jejich rodiny jsou jaksi citově „rozbité“, vztahy mezi dětmi a matkou jsou uměle natrženy, a podobně. Neznají lásku, jak ji vnímáme a prožíváme my…

To je určitě pravda. To je velmi dobře vypozorováno. Tak to je. Když přijdete z islámské kultury, kde náboženské tradice jsou důležitější než láska, pak si dokážete představit, co to udělá s atmosférou v rodině. Když žena si nemůže vybrat svého vlastního partnera – jak bolestivé to může být… Nebo je např. nucena mít sex každý večer se svým bratrancem. Tam není žádná láska.

islam-mohamedan-women-beating-2 islam-mohamedan-women-beating-3

Nevybitá sexuální energie je použita k agresivnímu džihádu

Chytře to vymysleli, to se jim musí nechat… V tomto kontextu a v kontextu dále uvedených faktů o muslimské sexualitě jsou dobře pochopitelné i (pro neznalého Evropana absurdní) takové ty případy typu znásilnění babičky na hřbitově, znásilnění zdravotní sestřičky přímo v nemocnici, nebo znásilnění dítěte na plovárně, co se v islamizovaných zemích Západu objevují čím dál častěji…

Znásilňovací gang muslimů v Anglii: Čtyři jména z padesátimístného seznamu násilníků. Na druhé fotografii Mariin trýznitel — Saddique
Znásilňovací gang muslimů v Anglii: Čtyři jména z padesátimístného seznamu násilníků. Na druhé fotografii Mariin trýznitel — Saddique
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them
Toni-Marie Redfern was initially flattered by the attention she received from muslim Abid Mohammed Saddique but was then kept prisoner by them

 

Každopádně, je to fakt „chytré“ a ďábelsky rafinované — mnohoženství ponechá mnoho mužů bez žen a nevybitá sexuální energie je použita k agresivitě (džihádu) vůči nevěřícím… je to jistě velmi silná motivace pro mohamedánské ovečky jít, dobývat a znásilňovat svět pro Alláha s tou vidinou, že případně už v tomto životě, ale samozřejmě i po smrti KONEČNĚ dostanu ženské, pokud možno panny… nejsilnější pudová pozemská energie ega překroucená absolutně do negativity, pro „Alláha“… ďábelsky „chytré“!

Jak jsme už řekli, v přirozeném vývoji, ve společnosti, která uznává skutečnou kristovskou lásku, tam pak lidská sexualita přirozeně vede postupně vibračně „nahoru“ k nesobecké lásce mužů vůči ženám a k rozvoji kristovské lásky — mohamedáni to ovšem dokázali úspěšně naprosto dokonale překroutit a „zabetonovat“ vibračně směrem „dolů“…


Homosexualita dle Šárie. Islámský postoj k homosexualitě je vpravdě ohavný, protože podobně jako celá islámská sexualita akcentuje nekonsensuální násilí

Následuje nepříliš příjemný rozbor, ale stále platí — jen pravda nás osvobodí… Martin Konvička psychologicky analyzuje další ze zrůdností islámu:

V noci ze soboty na neděli (5–6. května 2018) přistavil před gay-klubem v Dalstonu na východě Londýna auťák, vyskočili z něj dva „chuligáni“ a začali mlátit postávající tam lidi, pravděpodobně homosexuály a jejich přátele. Poté, co vypukla panika, postříkali několik napadených „silnou žiravinou“, tedy kyselinou – a odjeli.

Případ prý nemá nic společného s vůbec ničím (jak tvrdí média a policie) — krom islámské nenávisti k homosexualitě (taková je realita).

Islám "miluje" sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT...
Islám „miluje“ sluníčkáře, obzvlášť ty LGBT…

Ve skutečnosti je ten vztah pěkně zašmodrchaný až schizofrenní. Kdysi jsem to vysvětloval na cenzurou smazaném blogu iDnes a článek neztratil nic ze své platnosti… Dostala se mi na stůl (pravda, už starší) zpráva z amerických webů, podle níž „Hlavní muslimské organizace podporují LGBT hnutí“, alias nekorektně „hnutí teplejch“.

Prý jsou ty dvě skupiny přirozenými spojenci, protože obě trpí diskriminací za svou jinakost. Ani v Čechách nejsou žádným tajemstvím proislámské sympatie mezi některými přiznanými homosexuály (pardubický religionista doc. Štampach, budějický religionista Mgr. Klapetek…). Islámské země jsou proslulé snadností, s jakou tam žádostivý návštěvník sežene stejnopohlavního partnera (viz svědectví literátů jako Thomas E. Lawrence, William S. Burroughs, Juan Goytisolo), nemluvě o temnějších praktikách, jako sexuálních otrocích bače-bází v Afganistánu. Současně však každý, kdo se trochu zajímá, slyšel o popravách homosexuálů v Gaze, zákazu víz pro homosexuály do Kuvajtu, před časem svět obletělo tvrzení iránského presidenta Ahmadedžiháda, že v Iránu žádní homo-lidé nejsou. Jak to tedy s islámem a homosexualitou je?

Předešlu, že gayové se sami mezi sebou definují jako „aktivové“ – zpravidla typičtí alfa-samci, kteří preferují aktivní penetrací partnerů; „pasívové“ – to jsou jejich zženštileji působící protějšky, asi nejvíc odpovídající stereotypní představě o homosexuálním muži; a „versatilové“ – ti své role střídají.

Pokrytectví na 100%

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu...
Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu…

Ovšem podle sunny, skutků Mohammeda a jeho věrných, a odtud podle práva šária, je „homosexuálem“, tedy zvrhlíkem bez nároků na život pozemský i věčný, pouze pasív po dosažení dospělosti – přesněji muž, kterému rostou vousy a nechá se análně penetrovat. Pokud je análně penetrován prepubertální hoch, hanba to není, a pokud post-pubertální muslim někoho análně penetruje, pak to hanba ani zločin, pro toho análně penetrujícího, též není. Ostatně, zasloužilý šahíd vyfasuje v ráji vedle 72 hurisek [panen] i blíže neurčený počet „chlapců mládí věčného, podobných perlám rozsypaným (K 76:19)“. Tak jaképak cavyky.

Z popsaného uspořádání plyne spousta paradoxů. Pokud je mezi homosexuály přirozeně zhruba polovina aktívů a polovina pasívů, tak v ideálním islámském státě by se z poloviny měla stát lovná zvěř vybíjená na potkání, zatímco druhá polovina by se těšila všeobecné vážnosti. A to tím spíš, kdyby vedle své preference zvládli plodit děti, a ještě spíš, kdyby homosex omezili na sousedovy nezletilé syny, válečné zajatce a nevěřící. Z toho plynou pro nás nepochopitelné zprávy třeba ze Saudské Arábie, kde náboženští policisté chytí homosexuála, hromadně ho znásilní – a předají šáriátské justici k dalšímu zprocesování. Islám tak vlastně nutí gay-aktívy, aby byli vpravdě islámsky nemilosrdní ke gay-pasívům, svým potenciálním partnerům.

Dále, protože „aktív“ podle islámu vlastně není homosexuál, a k ženám se většina tamních mladých mužů hned tak nedostane, bývá o penetrování jiných mužů veliký zájem. Randění s muži (na rozdíl od smluveného sňatku s ženou) umožňuje jednak prožít romantický vztah, druhák jde o „náhražkovou“ sexualitu, podobně jako třeba ve věznicích. Randění je, ovšem, nebezpečnější pro zženštilejšího partnera – hrozí mu až trest smrti. Ale protože zákon nabídky a poptávky funguje i v islámských zemích, najdou se třeba v Saudsku vyhledávaní a bohatí pasív-prostituti, jen se nesmějí nechat chytit. To jsem se aspoň dočetl v níže odkazovaném textu, který je jako jeden z mála textů na toto ošemetné téma nesnaží relativizovat. Ti obletovaní pasívové tam jsou v postavení luxusních kurtizán … kterým za prozrazení hrozí až trest smrti.

Celé té obludnosti nahrává i to, že na „západní“ homoscéně je naopak relativně méně „aktívů“ – aspoň podle situace v klubech a na seznamkách. Alfa-gay totiž spíše založí heterosexuální rodinu (často, paradoxně, dost brzy) a svou orientaci buď potlačí, nebo ji řeší občasným nezávazným úletem. Jakési genderové stereotypy pořád existují, takže maskulinně působící chlapík, i když je heterosexuální jen trochu, založí rodinu snáze, než jeho zženštilý protějšek. Ten naopak, i kdyby byl homosexuální jen trochu, se ke své homosexualitě spíš přihlásí – společensky je akceptovaná a zdá se být pohodlnější než rodinný život, tak co by řešil. Pokud nesežene správně maskulinního partnera, je tady pořád to Maroko s Tureckem. Může se tam cítit, jako se cítívali námořníci z plachetních škunerů při zastávce na Tahiti. Že muslima s jeho preferencí by podle islámského práva možná popravili, to mu může být ukradené. Aspoň tím ubude konkurence… a ano, sexuální frustrace dělá z lidí sobce.

Islámský postoj k homosexualitě je vpravdě ohavný, protože podobně jako celá islámská sexualita akcentuje nekonsensuální násilí (nedospělí kluci, nevěřící, zajatci) na úkor pohody, či dokonce lásky. K té obludnosti svou kapkou přispívají i někteří západní homoaktivisté, kteří nad ní zavírají oči, nebo se prostě nezajímají, hlavně že jim se dostane… vytouženého. Že to je krátkozraké, o tom žádná, ale on je krátkozraký celý zatím ještě vládnoucí „tolerantní“ postoj k islámu, protože je postaven na lži.

A ta lež vede až k takovým bizarnostem, jako je ona „spolupráce“ muslimských organizací a LGBT hnutí. Pokud „profesionální homoscéna“ takovou spolupráci nabídne (a to si pišme, že nabízí!) a muslimská organizace ji vyhodnotí jako prospěšnou pro růst islámu (jakože vyhodnotí!), tak proč nespolupracovat? Bude to spolupráce asymetrická – protože jedna strana nikdy neotevře citlivá, a tudíž „nekorektní“, témata – ale tak to nakonec má být, muslim má mít nad nevěřícími vždy navrch, kór pak nad nevěřícími zvrhlíky.

Absurditu té lži asi nejlépe ukáže závěrečná věta onoho diskutovaného článku: „Muslimští Američané obohatili naši zem o v islámu ústřední hodnoty lidské důstojnosti, rovnosti, soucitu a sociální spravedlnosti…

Autor: Martin Konvička

Pozn. redakce: Dříve se říkalo papír snese vše — a to je všeříkající, ale přesto každého čtenáře prosíme, aby se zamyslel nad snadností manipulace a překrucování faktů — vidíte jak liberálové na tzv. Západě zcela bez ostychu veřejně šíří evidentní lži? A pak se ještě snaží ve spolupráci s mocipány vytvářet hejtfríí zákony proti svobodě, aby zamezili kritice a názorové konkurenci?

Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám...
Dopadený muslimský pedofilní gang řádil v Britanistánu v letech 1997–2013. Buďte si ale jisti, že to je jen vrchol ledovce. Každopádně jde o přímý důsledek filozofie islámu, kde jsou tolerovány a schvalovány jak pedofilní praktiky, tak sexuální násilí vůči nevěřícím v islám…

Zajímejte se o souvislosti, tak jak to dělá tento web, nenechávejte si podsouvat cizí názory — nýbrž si je dělejte sami! Jen poznání nás osvobodí!

Martin Konvička je ženatý. Je potomkem českého otce a řecké matky – uprchlice z prokomunistické skupiny ELAS v době řecké občanské války. Označuje se za ateistu. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval zoologii. V roce 2008 byl na Jihočeské univerzitě habilitován docentem. Zajímá se o společenské dopady ekologického myšlení. Mezi vědci je uznávaným entomologem. Docent Konvička se věnuje i problematice islámu a dlouhodobě varuje před jeho šířením v Evropě. Zastává názor, že islám by měl být právně postaven na úroveň nacismu, včetně zákazu jeho propagace a veřejného vyznávání.


Zdroj a další informace:

Zatímco jsou ženy v islámu jako majetek mužů a jsou brutálně udržovány v otrocké poslušnosti…

…tak nadržená sexualita mužů nese své plody. Zdrojem toho je skutečný, pravověrný, čistý islám, není v tom nic extrémistického — je zcela irelevantní zda jde o Afghánistán, ISIS v Iráku nebo Saudskou Arábii — síla těchto projevů je úměrná pouze síle islámu v dané zemi.

Tou hlavní obětí je skutečná, kristovská láska…

Islamist in Mosul stoning woman to death
Islamist in Mosul stoning woman to death
Ukamenování ženy k smrti je v Saudské Arábii, kolébce islámu, běžné, často za falešná obvinění. Oblíbené je ženu nejdříve znásilnit a pak ji obvinit, že znásilnění vyprovokovala sama. Někdy se použije i obvinění z čarodějnictví, koneckonců proč ne, vždyť islám i katolicismus k sobě mají hodně blízko. Tomu se říká islámská spravedlnost... Doufám že se těšíte až šaríju zavedou i v Evropě...
Ukamenování ženy k smrti je v Saudské Arábii, kolébce islámu, běžné, často za falešná obvinění. Oblíbené je ženu nejdříve znásilnit a pak ji obvinit, že znásilnění vyprovokovala sama. Někdy se použije i obvinění z čarodějnictví, koneckonců proč ne, vždyť islám i katolicismus k sobě mají hodně blízko. Tomu se říká islámská spravedlnost… Doufám že se těšíte až šaríju zavedou i v Evropě…

Homosexualita u zvířat

Již jsme v této sérii textů zmínili prostý „selský“ fakt: Z hlediska přírody jde v případě sodomie nepochybně o odchylku, která je odsouzena k neplodnosti a je tudíž pro přírodu nežádoucí. Což přímo vylučuje onu „přírodní přirozenost“ na kterou se moderní LGBT sodomité rádi odvolávají.

Jedním z hlavních zvířecích pudů je BEZESPORU udržet rod — a koneckonců přesně k tomu příroda stvořila sexualitu! Proto skutečně nelze homosexualitu označit za jev „normální“ v kontextu „zvířecí homosexuality“. Nehledě na fakt, že ono v mnoha případech o homosexualitu ani nejde — jak ukážeme o kousek dále.

Jak homosexualita vzniká?

I přes veškerou snahu odborníků nemáme jednoznačnou odpověď na otázku, jak a proč homosexualita vzniká. O vzniku homosexuality existují zhruba 4 skupiny teorií:

  • Teorie o dědičnosti homosexuální orientace tvrdí, že na vzniku homosexuality se podílí především genetické dispozice. Při výzkumu pohlavních chromozomů u mužů byl na hrotu dlouhého raménka chromozomu X (který získává syn dědičně od matky) nalezen gen či geny, jež jsou pravděpodobně odpovědné za homosexuální orientaci. U lesbických žen však genové zvláštnosti nalezeny nebyly.
  • Teorie o vlivu vývoje lidského plodu v prenatálním období říká, že homosexualita vzniká v prenatálním stadiu vývoje jedince. Mezi 4.–6. měsícem vývoje plodu, kdy probíhá sexuální rozlišení centrální nervové soustavy, dojde k nevyváženosti přísunu hormonů do center zodpovědných za sexuální orientaci. Výsledkem je homosexualita.
  • Teorie o vlivu výchovy a rodinného prostředí pokládá za příčiny mužské homosexuality přítomnost dominantní matky a absenci silného otcovského vzoru v dětství. Slabinou této teorie je, že velmi mnoho heterosexuálů vyrůstalo v rodinách bez otce a s autoritativní matkou, na druhé straně řada homosexuálů pochází z rodiny se zcela tradičním rozdělením mateřské a otcovské role.
  • Teorie vlivu sexuálního zneužití připouští vznik ženské homosexuality vlivem negativního sexuálního zážitku (předčasný sex, znásilnění apod.). Většina pohlavně zneužitých dívek odmítá vlastní sexualitu…

Ego je „zvířecí člověk“ v nás

Jako nejpravděpodobnější se jeví teorie 4. Ti, kdo již díky ragauianovi poznali sami-sebe a skutečné fungování psychiky, tak ti poměrně jasně vidí, že s velkou jistotou to bylo právě nějaké trauma, které vytvořilo mentální blok v podvědomí ega — mezi učebnicové příklady patří např. dívky zneužité jako děti, což je bohužel relativně časté…

Bez debat jsou také vzory v rodině, které přímo formují vzorce chování — neboli programy ega. Samozřejmě, tato realita je velmi komplexní, vč. toho že si neseme různé „zátěže“ z minulých životů, takže ne vždy musí být jasná příčina…

Homosexualita u zvířat

Wikipedie která je zcela v moci LGBT liberálů a hejtfrí aktivistů k tématu říká mj.:

Zpočátku panovalo přesvědčení, že homosexuální styky u zvířat jsou (podobně jako někdy u lidí) náhražkové v situaci, kdy nemají možnost se pářit s příslušníkem opačného pohlaví (nejprve totiž byly pozorovány u zvířat v zajetí – například v některých zoologických zahradách v Německu, Japonsku a USA, v některých oceanáriích). Další výzkum prý ale ukázal, že tomu tak není…

Když se ale podíváte šířeji a nezaujatě, tak vidíte že si LGBT aktivisté samozřejmě vybírají argumenty, které se jim hodí „do krámu“…

Relativně často můžete slyšet příklad se psy. Občas vídáme u psů cosi, co vypadá jako homosexualita — ano dokonce to někteří hloupoučcí lidští sodomité používají jako argument pro omluvu své deviace… Ve skutečnosti je to ovšem trochu jinak, než se zdá… Je to opět manipulace že strany sodomitů — ve skutečnosti v mnoha zvířecích smečkách jde přesně o to stejné, co dělá islám vůči všem nemuslimům — znásilnění je vyjádřením agrese, dominance a nadřazenosti toho, kdo znásilňuje (samotné české slovo znásilnění velmi dobře vyjadřuje podstatu, na rozdíl od anglického „rape“)…  Sexuální agresí vůči nemuslimským ženám, ale i dětem, vám mohamedáni posílají dobře čitelný vzkaz: POHRDÁME VÁMI, jste pro nás dobří jen jako otroci! A samozřejmě je to islamisty vnímáno jako ponížení i pro nemuslimské muže, kterými pohrdají jako slabochy, kteří neumí bránit své ženy a svou zem a jsou vhodní jen pro zotročení…

Je tam ovšem jeden PODSTATNÝ rozdíl — psi „akt“ pouze naznačují, nejsou taková hovada jako lidští sodomité. Že by tohle byl jeden z důvodů proč mohamedáni nenávidí psy i jejich majitele ještě více než obyčejné nevěřící? ;-) Protože na psech můžete vidět přesný obraz toho o co jde v islámu? Poslechněte si vysvětlení od skutečných znalců na specializovaném webu pro „pejskaře“, citujeme podle Hafici.cz:

Může být pes homosexuál?

Pokusy provozovat pohyby jako při pohlavním styku jsou u psů i fen naprosto běžné, když chtějí dokázat svou dominanci. Feny se snaží nakrýt (tj. naznačují pohlavní styk) vzájemně především tehdy, když jedna z nich nebo obě hárají. Samci se nakrývají zcela běžně, aby si ujasnili dominantní a podřízené vztahy a rádi to zkoušejí i na své lidské společníky, aby se ujistili, zda si je náhodou nepodřídí. Dělá to téměř 100% psů. Nikdy však nedojde k úplnému styku. I když dominantní pes může tímto snažením dojít k vyvrcholení, pohlavní orgán do konečníku druhého psa nikdy nezasune. Toto psi nemají ve zvyku, není to cíl jejich snažení a podřízený pes před takovým „útokem“ uhne nebo uteče. V tomto případě o homosexualitě nelze hovořit.

Jak to mají ostatní zvířata?

Je známou skutečností, že například šimpanzi bonobo používají sexuální ukonejšení jako signál míru. Pokud mají v tlupě spor, nastaví podřízený lidoop svou zadnici nadřízenému, ať si dělá, co chce. …

OPĚT jde samozřejmě o vyjádření PODŘÍZENOSTI a NADŘAZENOSTI! Uvědomte si prosím, že toto jsou druhy zvířat, které mají k naší zvířecí polovině NEJBLÍŽE!

Homohistorie

Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god (god of great "light", Shamash)
Law Code Stele of Hammurabi, king stands before the throne of the sun god (god of great „light“, Shamash)

Přestože se hejtfrííí aktivisté na Wikipedii snaží kreslit homosexualitu „růžově“, fakta nemohou úplně potlačit, takže tam najdete např. také další informace o tom, že už v Sumeru, v Babylonské říši, v kolébce lidstva, byla homosexualita odsuzována. Chamurapiho zákoník stanovoval jako trest za homosexuální styk kastraci.

Stejně tak ve starověkém Egyptě nebyla homosexualita pokládána za společensky pozitivní jev.

Možná nejvíce bychom se ale měli zamyslet nad dochovanou informací, která říká, že už v dobách starověkého Řecka a tehdejšího nenormálního rozšíření homosexuality, Aristotelés podezříval Kréťany, že ji podporují k omezení porodnosti. Zkuste se zamyslet zda náhodou i dnes její podpora ze strany mocných neslouží ke genocidě našich národů a ke zrychlení výměny současného, relativně duchem pokročilého, obyvatelstva za nadržené muslimy…

VIDEO: Dívka vychovaná psy

K tomu si přidejte nakonec už totálně lživý výrok z LGBT Wikipedie (kdy se sodomité odvolávají na selektivní výběr rádoby vědecké literatury) podle kterého prý „tvrzení, že heterosexuální páry jsou přirozeně lepšími rodiči než stejnopohlavní páry nemají žádnou oporu ve vědecké literatuře.“ Tohle je už samozřejmě dokonalá lež — prostý selský rozum prosím! Je dokonale viditelné a nepochybné, jak děti nasávají vzory z okolí a převším od rodičů…

Dětem je jedno, jestli mají matku — říkají gayové

Ne, ne, rozhodně to není jedno, právě kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě 100% nepřirozeně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku programováno nepřirozeně!

Takže logická otázka pro myslící čtenáře: Co když homosexualita jakožto sexuální orientace, nikoli zástupné chování, opravdu přirozená není…?

V přírodě, jejíž součástí je naše tělesná polovina — ego, nic takového neexistuje (je skutečně málo případů, kdy bylo homosex. chování spolehlivě potvrzeno jako sexuální orientace).

Vždy jde o odchylku od původního programu přírody, který má jediný cíl — udržení rodu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>