Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu protikladů Jin-Jang...

Co je to Kristovská Cesta? Příběh člověka a jeho života na Zemi. Příběh o světlu i temnotě, o probuzení, o egu i o srdci a především o lásce a Cestě k Cíli

Jediná podstatná věc v životě člověka

Jediná podstatná věc, co existuje v životě člověka, by se dala vyjádřit heslem „poznejte sami-sebe“.

Není od věci si připomenout toto „vánoční“ téma. Pro mne osobně to bylo velmi pracné hledání a tápání, než jsem tuto úžasnou základní pravdu objevil. Vzácné duše to mají snadné a pochopení jim přichází intuitivně, jakoby samo. Pro mne, vychovaného rozumově, to rozhodně snadné nebylo — naopak, byla to spousta studia a ověřování věrohodnosti zdrojů…

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

K poznání skutečné Pravdy o životě na Zemi mi hodně pomohlo nezávislé potvrzení z více zdrojů:

 • 1. Prvním zdrojem byl přímo ragauian osobně — totiž jeho výklad o multidimenzionalitě člověka a o duální podstatě lidského vědomí » Ragauian.cz vysvětluje fungování a spolupráci dvou základních vnitřních vědomí člověka — vědomí zvířecího (což je ono malé „já“ neboli ego, též podvědomí, emoce, pudy ») a duchovního (nadvědomí, kreativita, láska, srdce). Ragauian dále vysvětluje jejich „projekci“ do „součtového denního vědomí“ pozemského člověka (tzv. „součtové“ duše). Ragauian také říká, že tyto informace jsou tím, co Kristus před 2000 lety učil.
 • 2. Následně přišlo úžasné poznání souvislosti ragauianova výkladu se symbolikou Tomášova evangelia » Tam totiž objevíte, jak Ježíš opakovaně symbolicky mluví o těch „dvou v jednom domě“ a o potřebě jejich sjednocení. Opakovaně, aby nedošlo k omylu!
 • 3. Poté člověk zjistí, že i taoismus obsahuje analogickou symboliku protikladů jin-jang (uvnitř člověka jsou ženská-mužská energie, resp. ego-duch) a poukazuje také na nutnost dosažení jejich harmonické rovnováhy, kterou nazývá Tao = Cesta.
 • 4. Dále je to moderní biologický a psychologický poznatek o tom, jak pro nás mozek vytváří falešnou iluzi toho, že naše vědomí sídlí v mozku » Tzv. „realita“ je jen „cokoliv nám řekne náš mozek“. A to není shodné s tím, co je „vně“ nás ;-) Samozřejmě, naši znalí čtenáři již dávno vědí, že naše vědomí rozhodně v mozku nesídlí!
 • 5. Pak objevíte i starověkou znalost toho, jak je tzv. „třetí oko“ v mozku propojeno s Božskou jiskrou v srdci člověka »
 • 6. Nakonec se k tomu šokujícím způsobem přidá nový poznatek moderní biologie, která objevila samostatné vědomí těla, přezdívané „druhý mozek“ » Díky materialistickým dogmatům si ovšem „věda“ nedokáže poskládat informace do vyššího celku a začíná vás mystikovat např. tím, jak vás ovládá vaše střevo a baktérie v něm. Přičemž ve stejnou dobu vašim dětem na školách stále nalévá do hlav tu lež, jak prý vědomí člověka sídlí v mozku. Jsou legrační ti materialističtí nevědci…

To ale nevadí, ragauian tu práci pro vás dělá za ně.

Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter's Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Symbolika šišinky, neboli 3. oka. — Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter’s Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.

 

Nyní přichází další nezávislé sdělení na dané téma — Poznání o kristovské Cestě, přijaté Denisou (zdroj jeshua.cz). Denisa vnímá informace čistě intuitivně a pro většinového člověka této Země je spíše nesrozumitelná, nicméně její procítěné sdělení úžasným způsobem doplňuje již známou „mozaiku“ z předchozích bodů.

Cituji Denisu z jeshua.cz, jakožto zprostředkovatelku sdělení:


Tento text je v něčem jiný!

Milovaní Přátelé, posílám Vám s otevřeným srdcem a naprostým odevzdáním Příběh, který se skrze mne napsal …  Tohle dělám poprvé, avšak velmi silně cítím tah, tak učinit … Tento text je v něčem … jiný a po napsání i po zveřejnění mě stále vede…

Tento text vznikl v dubnu roku 2016. Igor Chaun mi volal, jestli bych přijela na Gošárnu popovídat něco o Ješuovi. Mám to tak, že nerada o něm cokoli povídám, protože to, o čem můžu povídat je můj život, mé prožitky a má cesta. … Možná právě teď v době adventu velmi vnímám, že ho mám pustit do světa. Při psaní mnou proudila ohromná energie, plakala jsem a zároveň jsem vnímala silnou podporu a lásku: „Piš, jen klidně piš, dovol, aby se skrze tebe tento příběh napsal.“

Byť byl tento příběh napsán za veškeré podpory, přišla ke mně pochybnost. Je nutné ho vůbec zveřejňovat? Odpověď byla jasná, tak jako vždy. To jen má mysl, mé ego, vymýšlelo, proč tak neučinit a vyhnout se dalšímu možnému „ukamenování“ v podobě zloby, nenávistných komentářů a hodnocení.

Možná to zná řada z vás, kdy se otevřete, kdy velmi upřímně, s tou největší možnou láskou sdílíte sami sebe a narazíte na odpor a odmítnutí. Tohle jsme si každý jeden z nás prožívali už nesčetněkrát nejen v tomto životě, ale i v životech dávných a minulých, kdy jsme byli všemi dostupnými prostředky umlčeni. V našich tělech, v našich buňkách je tato vzpomínka zapsána a ve chvíli, kdy se tohoto pole dotýkáme, vyvstává na povrch, chce být přijata a propuštěna. …

S láskou, Denisa


Příběh člověka a jeho života na Zemi.
Příběh o světlu i temnotě.
Příběh o probuzení i ignorantství.
Příběh o egu i duchu

Je to příběh každého z nás. Je to příběh člověka a jeho života na Zemi. Je to příběh o světlu i temnotě, o probuzení i ignorantství, o egu i o srdci. Především je to však příběh o lásce, o lásce k sobě a k druhým, o lásce k životu a o lásce k Matce Zemi….

Většinou nepíšu ke „svým“ textům nic, tady však napíšu z vlastní zkušenosti toto:

Vnímejte tento příběh a vnímejte při čtení sami sebe, své tělo, své pocity a emoce v něm. Jen je vnímejte a uznejte je se stejnou láskou, jako přistupujete ke svému milovanému dítěti. Tento text dojemně otevírá to, co bylo velmi dlouhou dobu potlačováno. Otevírá bránu k vám samotným, pakliže si to umožníte. A otevírá ji dokonce i tehdy, kdy ke mě cítíte nenávist a zlost.

Tento příběh boří to, co nejsme My, boří to, co není opravdové a co je vzdálené tomu, kým ve skutečnosti jsme.

Zároveň však překračuje dualitu a oddělenost pochopením, přijetím a sjednocením obou polarit:

Představte si, že žijete v době, kdy světu vládne Temno

7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na Zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

Představte si, že žijete v době, kdy světu vládne mnoho temnoty. Lidé jsou zajati svými strachy, které plodí jejich mysl. Představte si, že žijete v zemi, kde právě ustrašení lidé, kterým velí jejich ego, této zemi vládnou. Nevládnou jen v této zemi, ale ve většině dalších zemí na světě. Osvojili si svůj řád a pořádek, osvojili si řadu přesvědčení a názorů — názorů, které bytosti, kterým vládnou, musí následovat. Celá země tak žije dobrovolně, neboť věří, že autorita nad nimi zná a má návod na to, jak žít.

Lidé se řídí všemi pravidly a nařízeními, které jsou po generace hlásány. Věří, že ti, co vládnou vědí, že mají větší spojení s Bohem, že u něj mají lepší místo a privilegium, a tak je třeba je poslouchat a následovat.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

 

Lidé dobrovolně odevzdávají svou sílu a moc do rukou vládnoucích, kteří vystupují jako (údajní) zprostředkovatelé božího slova.

Lidé odevzdávají také svůj majetek a hmotné statky, aby si zajistili stálou přízeň autority a také proto, že se údajně jedná o akt pokory. A údajně právě takto pokorní a skromní lidé budou mít u Boha lepší pozici. Tato vládnoucí autorita je velmi chytrá, vystupuje pod rouškou čistoty, skromnosti, čestnosti, spravedlivosti » a tak je velmi snadné pro ty, kteří bloudí životem, odevzdat jí svou sílu. Je to velmi zapeklitá hra, protože i v řadách autority je nespočet těch, kteří jí bezmezně a v dobré víře důvěřují a odevzdali jí celý svůj život v čistě nesobecký prospěch. Jakmile prohlédnou, bývá už pozdě, nebo jsou v tichosti umístěni bokem.

Doba je taková, že lidé jsou ustrašení, neboť každé nevhodné chování, které je v rozporu s nařízeními, morálkou a etikou hlásaného, se nemilosrdně trestá. Lidé dokonce uvěřili, že ti — co mají údajně blíž k Bohu a nechali si k tomu postavit i „domy“ směřující do výšin — mají právo trestat, mučit a zabíjet. Není k tomu třeba mnoho, stačí jen, že se člověk neřídí podle psaných či nepsaných generace zakořeněných pravidel – pravidel této autority.

Islamist in Mosul stoning woman to death
Islamist in Mosul stoning woman to death

 

Lidé uvěřili, že jsou ovečkami, kde každá je stejná jako druhá. Uvěřili, že když se objeví nějaká, co vyčnívá a nejde se stádem, je třeba se jí zbavit, aby nenarušila pořádek a iluzorní bezpečí, které tu panuje. Lidé se v této víře a s těmito přesvědčeními začali navzájem zabíjet, kamenovat, mučit, pálit a křižovat.

Ti, co poslouchali a následovali autoritu, měli relativně bezpečný život a byli přesvědčeni o tom, že jim to pomůže k tomu, aby se po smrti dostali k Bohu, který je daleko v nebi a je silným a vládnoucím mužem, který soudí, kárá nebo dává pochvaly a privilegia. Ti, co jsou s ním na Zemi zadobře tak, že plní všechna pravidla a nařízení vydané jeho služebníky, si u něj zajistí po smrti lepší místo. Ti, co tak nečiní, údajně půjdou do pekla a (domnělí) „služebníci boží“ v nejlepší možné víře, jim k tomu dopomohou už nyní, aby se na světě tolik netrápili… upálí je ohněm, který snad očistí jejich duši a Bůh se přece jen na poslední chvíli smiluje a otevře jim nebeskou bránu.

Představte si, že v takové době žijete, představte si, že jakákoli jinakost se trestá, jakýkoli jiný názor, jakýkoli způsob života, který není v souladu s tím, co je nařízeno, je nemilosrdně trestán. Lidé se přestali ze života radovat a těšit. Ti, co v srdci cítí touhu a volání, se snaží být co nejvíc nenápadní, aby jim nebyl sebrán život…

muslim-imigrant-open-or-die

 

Opatrují své děti, své blízké tak, jak dokážou bez přílišného upozorňování. Chtějí jen žít svůj život v lásce a úctě k Matce Zemi bez násilí a bojů. Chtějí umožnit svým dětem, aby žily v míru a lásce ke všemu živému i neživému.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

 

Zemí také prochází Zloba, Zloba, která zavrhuje vše, co jí nevyhovuje. Pronásleduje a nahání ty, kteří jsou „jiní“, ty, kterým jejich srdce a duše nedovolí zařadit se do stáda oveček a dávat tak souhlas s tím, co se na Zemi děje. Tato Zloba je tak silná, že často vyplení celé rody, od nejstarších až po ty nejmenší, nevinná stvoření – děti. Ona Zloba dělá vše v zájmu autority a věří, že je to tak správně, že je to oprávněné. Ona sama má strach, protože se zdá, že takoví lidé by mohli narušit zajeté pořádky a zdánlivé jistoty, ve kterých žije. Zloba si nenechá nic vzít, zato dokáže vzít všechno.

I v takové době je však stále světlo světa živé. Možná je často zahalené a ještě neví o své síle, ale stále tu dřímá v každičkém člověku, ať se nyní projevuje navenek jakkoli. Bez něj by totiž nebyl život možný. Právě ono světlo – ona čistá esence samotného Stvoření je podstatou veškerého života na Zemi i mimo něj.

Na Zem se narodí člověk, který nese tak silné světlo, že je vidět na stovky metrů. Tento člověk se už nedokáže skrývat, protože jeho světlo ho vždy prozradí. Je to člověk, který pouhou svou přítomností začíná lidi probouzet. Jen samotné setkání s ním lidem připomíná jejich božskou podstatu. Tento člověk je velmi veselý a kolem něj se vždy seběhnou všechny děti v okolí. Má k nim tak blízko. Ví, že ony jsou bránou do Nové Země. Když se na vás tento člověk dívá, cítíte to až v hloubi své duše. Víte, že o vás ví všechno, a ať už jste kdy vykonali cokoli, vždy je tento pohled bez souzení. Z jeho očí tryská samotná podstata nás všech – bezpodmínečná láska, která je tu pro všechny. Jeho pohled se nezmění ani k těm, kteří ho nenávidí.

Co je to Kristovská Cesta?

Jak tento člověk prochází světem, lidé se začínají probouzet. Lidé si začínají vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají znovu pociťovat záblesky své skutečné síly – vnitřní síly, začínají si vzpomínat na svou podstatu. Lidé se v přítomnosti tohoto nádherného člověka uzdravují. Uzdravují se ti, kteří se jeho energii, která je zároveň i v nich samotných, otevřou, kteří povolí a odhalí svá srdce. Ti, kteří cítí nenávist a tohoto člověka odmítají, jsou i tak na úrovni duše dotknuti. Možná se tomu dokáží bránit celý svůj další život, možná i několik životů poté, tento dotyk se však jednoho dne i v takových lidech probudí a i oni si vzpomenou a otevřou bránu k svému světlu, které tak dlouho drželi v zajetí. Každý svým tempem, každý ve svém čase.

Tento člověk je ztělesněním světla na Zemi, je ztělesněním a projevením celé velikosti našeho ducha, který se manifestuje v lidském těle.

Je příslibem Nové Země, je průkopníkem a ukazuje všem lidem cestu k odhalení a žití jejich velkolepé podstaty v lidských tělech.

Ukazuje, jak se ukotvení tohoto světla na Zemi odehrává právě skrze a prostřednictvím těla – hmoty.

On sám zažívá ve svém těle všechny emoce a pocity, zná všechny jeho projevy a potřeby a ví, že tělo a hmota je právě to, co sem jeho duch přišel zažívat a co přišel oživit a prozářit, nikoli něco, co přišel potlačit a popřít. Nebylo pro něj vždy jednoduché setkávat se s hustotou na Zemi, prožil všechny možné emoce od smutku k radosti, od zoufalství k euforii, od strachu přes naprosté odevzdání a důvěru. Byl nám tak blízko, jak jen opravdový přítel může být. Byl nám tak blízko právě tím, že byl jako my. Byl jako my a přitom umožnil svému duchu manifestovat se ve svém lidském těle. Být velkolepým projevem samotné existence. Nečinil tak proto, aby nás ohromil, činil tak proto, aby nám posvítil na cestu, která je tu pro každého z nás.

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Přišel proto, aby vnesl světlo do temnoty, která tu panovala. Činil tak, aby podal důkaz o spojení hmoty a ducha.

Činil tak on a nespočet dalších před ním i po něm. On byl však ten, který se v onom čase odevzdal projevit to vše otevřeně.

Když se na vás díval, dívalo se na vás celé Stvoření, Matka-Otec Bůh. Nebyl to Bůh trestající a soudící. Nebyl to Bůh mužského pohlaví. Bylo to TO ohromné, nekonečné a velkolepé, jehož jsme všichni součástí a tím, že to lidé mohli zahlédnout a pocítit ve svém srdci a těle, začali si vzpomínat.

Mnoho lidí se začalo probouzet a země starého pořádku cítila ohrožení. Vnímala, že se jim hroutí pod rukama to, co po staletí a tisíciletí na Zemi hlásají. Viděla, že se lidé začínají osvobozovat a to by mohlo znamenat zánik jakékoli autority, kontroly a manipulace. Dokonce by se mohlo stát, že lidé by nakonec učinili jim samotným to, co oni činili ve jménu (údajného) „Boha“ po celou historii nevinným bytostem. Takto totiž uvažuje ego plné strachu. Nepřipouští odpuštění a rozpuštění v lásce, vidí jen to, čeho je schopné ono samo a předpokládá jen ty cesty a způsoby, které samo zná (viz ono známé: podle sebe, soudím tebe).

Tato autorita (moc, mocnost, symbolicky šelma) byla velmi zběhlá v manipulaci lidských bytostí a jejich myslí. Potřebovala tedy dobrý důvod na to, aby se mohla zbavit takové bytosti jakou byl ON. Bylo třeba lidi zastrašit a překroutit to, co nesl, co projevoval, čím byl.

Této autoritě se nakonec podařilo tohoto člověka zatknout. Očekávali z jeho strany boj a vzpouru, ta však nepřicházela. Snažili se vyprovokovat jakoukoli reakci zloby a nenávisti, aby mohli ukázat lidem – „Vidíte, my jsme vám to říkali!“… jenže nic takového se nedělo… …

Autoritě se to vymklo z rukou, nečekala, že jeho (zdánlivou) „fyzickou“ smrtí mnohé teprve započalo, a že se toto ohromné světlo ukotvilo v Zemi natolik, že ho nelze nijak uhasit. Viděli a věděli, že je dostupné každému bez rozdílu. Každému, kdo se probudí ze spánku a iluzí, že je k dispozici kdykoli. Není třeba ho ani hledat venku, stačí mu jen uvolnit cestu a přirozeně začne zářit zevnitř skrze tělo ven. …

…co teď? Autorita byla velmi zběhlá v manipulaci ustrašených, lidských myslí. Svedla tedy vinu na někoho jiného a prohlásila tohoto člověka za božského, za mučedníka, který vytrpěl pro lidstvo mnohé a lidstvo teď musí za své činy pykat. Celou jeho cestu a život překroutili a vymazali všechny zmínky o jeho skutečném, opravdovém životě. Ti, co věděli, byli opět přinuceni mlčet a přinejlepším se stáhnout do pozadí.

Jen si představte, kdybyste byli touto vládnoucí autoritou a najednou by se dostalo na světlo světa něco, co může učinit lidstvo svobodné, lidstvo přebírající zodpovědnost za svůj život a lidstvo vědomé si své velkoleposti ducha. Lidstvo, které nepotřebuje nikoho, aby mu říkalo, jak žít. Lidstvo, s otevřenou myslí a srdcem natolik, že by ho ani nenapadlo ubližovat druhým, protože by vědělo, že tím ubližují jen sami sobě, že vše je propojené a všichni jsme součástí jednoho celku.

Jak byste tomu na jejím místě zabránili?

Tato autorita převlékla svůj plášť. Z tohoto člověka učinila modlu a začala hlásat svou verzi o celé události. Věděla, že se jí nepodaří zneškodnit to, co bylo zaseto a tak učinila to, že s naprostou dokonalostí zametla (překroutila) všechny „stopy“, které by mohly usnadnit probuzení lidstva.

Původní Kristovo učení bylo překrouceno

Na tuto prošlapanou cestu dala nespočet pastí, výhybek a bludných kruhů. Překroutila fakta a vše opakovala s takovým přesvědčením a urputností, až se znovu do myslí lidí vryla jako „svatá pravda“ hodná následování.

Tato autorita opět lidi rozdělila. Vyvolené vychvalovala a ty, co nevyhovovali zatratila. Vše, co by mohlo vést k jakémukoli sebemenšímu procitnutí a probuzení zahalila lží a manipulací. Například zcela popřela tělo a označila ho za nástroj pokušení. Hlásala, že vše, co cítíme v těle, je pokušením ďábla a je třeba nad ním zvítězit – potlačit vše přirozené a pudové.

Na Zemi je možné k probuzení dojít jedině skrze tělo!!

Tomášovo evangelium, je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona.
Tomášovo evangelium jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království. (Tomáš 22)

Pozn. redakce: Tento verš byl v oficiální Bibli pečlivě vymazán/překroucen a Tomášovo evangelium likvidováno

Tato temná „autorita“ moc dobře věděla, že na Zemi je možné k probuzení – někteří tomu říkají k osvícení – dojít právě a jedině skrze tělo. Zcela popřela tělesnost a lidství onoho člověka, kterého ukřižovala, a který tuto cestu prošlapal, aby lidem nedala možnost „sblížit“ se s ním a vidět ho v sobě.

Vyzdvihla jen jeho ducha, označila ho za (božského) vyvoleného a jediného. Označila ho za nadčlověka, ke kterému je třeba vzhlížet a pokorně líbat nohy bez jakékoli myšlenky být jím, natož vnímat ho jako toho nejvěrnějšího a nejmilovanějšího přítele a bratra… Vymazala jakoukoli jeho lidskou podobnost s lidmi na Zemi… Vymezila ho do takových míst a výšin, kam podle nich údajně nelze jako malá a nicotná lidská bytost ani zavítat… Učinila z celého příběhu opět „skvělou“ hru, jak udržet lidstvo v ignoraci, nevědomí, boji a nesvobodě. Od těch dob by totiž podle nich mělo lidstvo jít cestou utrpení a pykat za své hříchy. Hříchem se měly na mysli všechny ty pasti, které tato autorita na tuto cestu k probuzení položila. Všechna přesvědčení a přikázání, které byly porušené nebo se nenásledovaly, byly hříchem, který je třeba odpykat tak, jak autorita velí pod maskou ctnosti, pokory a lásky. A tak i po tomto ohromném aktu ukotvení Světla na Zemi a možnosti probuzení každého z nás, nastaly znovu časy, kdy zemí vládlo ego a strach.

Pope Francis prays before a statue of Mary in St. Peters Basilica on Nov 30 2013
Pope Francis prays before a statue of Mary in St. Peters Basilica on Nov 30 2013
Pope Francis conducts a mass at the Rizal Park on January 18, 2015 in Manila, Philippines
Pope Francis conducts a mass at the Rizal Park on January 18, 2015 in Manila, Philippines

 

Pozn. redakce: Mezi hlavní prvky manipulace původního Kristova učení a vytvoření falešné modly Ježíše patří především:

-konec poznámky-

Šelmy se nevzdávají ani dnes, snaha o islamizaci Evropy je primárně snahou udržet duše v otroctví

Tato hra se na Zemi hraje v různých podobách a obměnách dodnes. Pravdou však je, že po více jak dvou tisících letech nastává doba, kdy lidé uvnitř sebe začínají silně cítit záchvěvy svého ohromného ducha. Začínají si vzpomínat na to, kým skutečně jsou. Začínají naslouchat hlasu své duše – která k nim hovoří prostřednictvím jejich těla. Začínají cítit úctu a lásku ke všemu živému, protože tuto lásku začínají vnímat a cítit především v sobě a sami k sobě. Začínají se probouzet a chápat, že láska nedokáže zabíjet, trestat, mučit a vykořisťovat. Začínají chápat, že skutečná láska nesoudí a nevymezuje a že opravdová láska se nedokáže obrátit v nenávist.

Lidé začínají prohlížet tuto pozemskou hru jednoho velkého (temného, lidstvu nepřátelského) kolektivního ega, které touží po moci a snaží se vkrást do jejich myslí. Začínají naslouchat tomu, co cítí a důvěřovat živoucímu proudu samotného Života. Na Zemi se začíná šířit světlo a začíná se tvořit Nová Zem, začíná se v tichosti a lásce tvořit v každém z nás. Na Zemi přichází nové děti, které toto světlo nesou stále silněji… už ho není tak snadné umlčet, uhasit a učinit ho neviditelným.

Toto světlo tu bylo, je a stále bude… bude v každém jednom člověku, v každé buňce, v každém kousku všeho živého i neživého, co na Zemi existuje. Toto světlo nelze uhasit, toto světlo je věčné… A tak se příběh toho ohromného člověka začíná dotýkat každého z nás. Začíná proudit našim tělem, začíná znovuožívat v každém jednom člověku a skrze něj se šíří do světa. To je nový příchod (Kristovské energie), její návrat.

To, co bylo zaseto, to, co On prošlapal, začíná být skutečně žité. Tato Cesta už je viditelnější a jasnější, neb jí prošla už spousta lidských bytostí. Tato Cesta začíná ožívat a tento život nelze zastavit žádnou silou světa.

Poznejte-sami-sebe aneb Cestu ke svobodě má každý „před nosem“ — v sobě!

Pozn. redakce: Povšimněte si prosím milí čtenáři, že sdělení, které Denisa předává, je v dokonalém souladu s Tomášovým evangeliem v mnoha a mnoha bodech, jako např. zde:

Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno. (Tomáš 5, Nag Hammadi Library)
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Cesta k tvé velkoleposti, Cesta k tvé svobodě a kráse je tu. Je tu právě teď. Je v tvé přítomnosti, je v tvé opravdovosti, je v tvém srdci, je v tvém těle, je v TOBĚ.

Je to Cesta lásky.
Cesta lásky k sobě.
Cesta lásky, která je vším a ve všem, co JEST.

S láskou,

Denisa, www.jeshua.cz


Závěrem

Milí čtenáři, pravděpodobně už jste mnozí pochopili, že tento příběh svým způsobem vypráví o té jediné podstatné věci v životě člověka této Země. Popisuje ji krásným duchovním jazykem, nicméně moc vám neporadí v tom, jak tyto krásné věci ve svém životě zrealizovat. Je to tak trochu jako když vám celostní medicína říká: Začněte žít pozitivně, zbavte se negativních emocí a budete zdraví »

Řekne se to snadno, ale málokdo dokáže tu změnu uvnitř sebe zrealizovat. Chcete znát pravdu? Chcete vědět, jak se to dělá? »

Pokud zde nejste poprvé mohli jste si také povšimnout že obsah tohoto sdělení nápadně připomíná to, co vám o poznání-sama-sebe a o lásce k sobě říká ragauian již dlouhá léta.

Sdělení je to krásné, ale v praxi jen málokdo podle něj dokáže výraznější vnitřní změnu provést. Ovšem právě od toho je tu ragauian.cz, který vám ten praktický návod dává »

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Zbývá jediná otázka: Na co ještě čekáte?

Poznámka ragauian: ME popisuje svůj předešlý vývoj a vysoce hodnotí přínos Denisina textu pro doplnění vědění o transformaci svého nitra. A je asi docela na místě, když říká, že Denisa vnímá informace čistě intuitivně a zdůrazňuje, že pro většinového člověka této Země je spíše nesrozumitelná. Pro něj nicméně její procítěné sdělení úžasným způsobem doplňuje již známou „mozaiku“, konstatuje a dodává: Je to můj další nezávislý zdroj informací. Bohužel nedostatečně podle mne zohledňuje fakt, že on byl již dokonale svým předchozím vývojem k přijetí bezpodmínečné lásky k sobě na Denisina slova připraven.

Kdo však takto připraven není, sice snad něco pochopí… ale jeho vlastním duchem láskou doposud nepolíbené ego se nejspíše nafoukne pýchou nad krásou textu, který se mu dostal do rukou, ale posun v dualitě bytí daného člověka to nepřinese. Onen člověk bude i nadále čekat podle Denisina (a Jeshuova) návodu, až jednou zahřmí a světlo z něj podle jejího návodu začne proudit. Ale rozhodně z jejího textu nezaznívá nutnost jakékoli vlastní práce na sobě samém a už vůbec v něm není dán žádný návod k tomu, jak a kam tu práci zaměřit.

Je tedy třeba maximálně zdůraznit onen závěr: Je to Cesta lásky. Cesta lásky k sobě.

A je to věc, kterou bezpodmínečně musíte, za použití své svobodné vůle a opravdového chtění, realizovat a každodenně žít! Návod vám dává ragauian.

8 komentářů u „Co je to Kristovská Cesta? Příběh člověka a jeho života na Zemi. Příběh o světlu i temnotě, o probuzení, o egu i o srdci a především o lásce a Cestě k Cíli“

 1. Dobrý den.
  Prosím o názor na to, jak to je s otevřením třetího oka a korunní čakry. Přijde mi užitečné mít je otevřené, pak má člověk lepší intuici, vidí věci ze širšího pohledu, může vidět auru a pod., prostě podle mého užitečné rozšíření rozhledu a také na všech vyobrazeních svatých je zobrazena buď korunní čakra, nebo aura. Nakonec taky se snad s otevřeným třetím okem rodíme a jenom výchovou si ho samy zavřeme. Vím, že se máme soustředit na první tři čakry, ale prostě mě to zajímá. Narazil jsem ale na 10. min. video: https://www.youtube.com/watch?v=gn-v1ohOUJ8 a tam varují, že otevření třetího oka je vlastně to samé, co je zasvěcení u iluminátu a je to to samé oko, které mají na všech symbolech. Jak je to teda s tím třetím okem a iluminátskym symbolem?
  Zároveň jsem se dostal k hnutí New Age a k upozornění, že v posledních dobách odpadnou od víry a budou poslouchat duchy a démony a hned k tomu mě napadl Seth a Jeshua, že ani nevím v čem je rozdíl mezi tím co hlásají oni a New Age, že člověk je sám sobě spasitelem a bohem. Není za tím nic jiného, než prosba o vysvětlení.
  Poslední věc, která mě naposled zaujala, byla pasáž z List Židům 9,27-28 A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud…… Často to používají křesťané proti reinkarnaci, že je to úplně jednoznačné. Mám dojem, že už to tady je někde vysvětlené, ale nemůžu to najít.
  Budu moc vděčný za objasnění.

  1. Luboši, v zásadě existují dva druhy kontaktu s vyššími rovinami vědomí… ta méně dokonalá je metodou, která využívá tzv. vnitřní zření /vidění, čichání/… schopnost „vidět“ není u lidí stejná… závisí na vibracích duše, jak vysoko /a tedy do jak čistých světů/ dohlédne… dokonalejší spojení představuje intuice… intuice na rozdíl od „zření“ nepřichází jako obraz /či jiný vjem/ „zvenčí“, je výsledkem přímého vnitřního kontaktu mezi vědomím duše /a tedy člověkem/ a božskou jiskrou v jeho srdci… člověk má obvykle možnost využívat obou metod… absence „vidění“ je však do jisté míry velikým darem, protože člověk se nesoustřeďuje na informace zprostředkované mu „zvenčí“ /obrazem, sluchem/, ale o to intenzívněji si rozvíjí vnitřní schopnost naslouchání své intuici /hlasu vlastní božské podstaty/… je to důležité zejména proto, že při snaze navázat kontakt s duchovními světy musí vést spojení nutně přes světy astrální… odhlédněme od toho, že mnozí lidé se do duchovních vibrací vůbec nedostávají a vidění v astrálu považuji za duchovní… co je ale podstatné, při metodě zření může být /a často bývá/ spojení „napíchnuto“ astrálními bytostmi a je zde veliké nebezpečí, že dotyčný nedokáže rozeznat, co je základní duchovní sdělení a co je výsledkem astrální dezinformace… tohle nebezpečí u intuitivního kontaktu není… v nebezpečí zneužití „zření“ je také možno vidět význam onoho varování na webu, který ve svém textu vzpomínáte… ostatní důsledky si jistě dáte dohromady sám… jinak o New Age se nezajímám, podrobněji analyzuji pouze Setha a Jeshuu a zde mohu tam získávané informace doporučit… mají jedinou nevýhodu, že nedávají konkrétní návod k jednání, jak dosáhnout žádoucích kvalit duševního postupu… New Age je ovšem výplodem stojícím proti lidstvu a zavádí ho za použití poměrně správných frází na dokonalé scestí… tvrzení o tom, že existuje jediný život a pak poslední soud nemohu nazvat jinak než totálním podvodem na lidstvu…

  2. Jeshua i Seth jsou jednoznačně čisté informace, jak může každý svým srdcem poznat.

   Co se týče křesťanských lží ohledně reinkarnace, důkladně bylo jejich překrucování Bible popsáno zde:

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli-protiargumenty-krestanu/

   Nejoblíbenější argument proti převtělování duší je lživý!

   Dnešní zmanipulovaní a nemyslící křesťané s oblibou citují větu z epištoly Židům:

   Židům 9,27-28 (CEP)

   A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

   Význam, který je tomuto výroku přikládán, lze úspěšně zpochybnit. Jde totiž o další typický příklad manipulativního překladu, jak jsme jej odhalili v minulé části našeho rozboru. A mimochodem — do totálního nesmyslu je překroucený i verš 28 epištoly Židům. Lepší překlad nabízí např. CSP:

   Židům 9,27-28 (CSP)

   A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají.

   https://www.bible.com/en-GB/bible/509/heb.9.27-28.csp

   Doplněním slovíčka „jen“ posunuli překladatelé z Ekumenické komise význam originální předlohy tak, aby byla v souladu s jejich přesvědčením. Ve skutečnosti však autor nenapsal nic, co by bylo v rozporu s naukou o reinkarnaci.

    1. Kniha Thovt jistě obsahuje mnohé pravdy, ale stejně tak již jsem slyšel před ní varování. Jak známo, lži maskované polopravdami bývají nejzákeřnější.

     Je třeba být obezřetný a používat srdce a intuici.

     Osobně jsem velice opatrný v případě této knihy!

     Nakonec mi všichni dovolte připomenout pravidlo o ověřování informace z více zdrojů. To zaprvé. A zadruhé — to jediné podstatné je jít životem po Kristovské Cestě lásky k sobě. To je jediná jistota, kterou máme. A jediná spolehlivá Cesta zpátky „nahoru“. Ostatní znalosti dostaneme k tomu jako bonus…

     Krásný příklad skvělé výzkumné práce při hledání skutečné Pravdy představuje např. dílo Davida Wilcocka — a není vůbec náhodou, že jeho informace jsou také v dokonalém souladu s našimi staršími texty o oněch symbolických šelmách z Janova Zjevení!

     http://www.ragauian.cz/valka-o-planetu-zemi-a-lidske-duse-temna-vlada-kontra-aliance-prezident-trump-versus-deep-state-tohle-je-spiritualni-a-duchovni-valka-petihvezdny-humanoidni-vzor-a-podobnost-s-et-5/

 2. Píši právě proto, že si informace ověřuji z více zdrojů a rád o těchto věcech diskutuji. Ale i zdůvodu, že informací a knih je spousta. A v každé z knih tohoto druhu se píše o důležitých informacích atd…
  Z jakého důvodu jste velice opatrný v případě knihy Thovt? Knihu jsem četl, tak by mě zajímalo, jaké informace jsou tam podle vás nepravdivé?

  Také jsem naposlouchal knihu Seinsei ze Šambaly. Tam jsou informace se kterými nesouhlasím, protože se neshodují s jinými zdroji a také v knize u některých informací prostě cítím, že je to jinak. Pak jsou ale v Seinseiovi pro mě nové informace, které nemůžu ověřit z jiných zdrojů. Takže nevím jestli to je pravda, polopravda, lež. Například se v knize píše, že Isac Newton opsal nějakého Omara Khayyáma. Tuto informaci jsem se doslechl až v Senseiovi a zatím jsem neověřoval z jiných zdrojů, co je na tom pravdy.
  Podobně jako toto info:
  Faetón byla pátá planeta sluneční soustavy, oběžná dráha, které procházela mezi Marsem a Jupiterem. Faetón byla dost velká planeta, téměř sedmnáctkrát převyšující hmotnost Země. Byla to nádherná planeta, atmosféra které byla podobná zemské atmosféře. Také pro mě nová informace z knihy. Toto jsem také neověřoval.

  1. Ad Thovt: Nechci používat slovo nepravda. Mluvím o opatrnosti, právě proto že některé jeho výroky nemají žádné potvrzení jinde a proto tu knihu ani nijak nedoporučuji. Mám-li být upřímný, nechci se nikoho dotknout, nepovažuji ji za extra důležitou a hodnou větší pozornosti, obsahuje jen takové všeobecné nepříliš užitečné povídání, necítím její přínos pro náš duchovní vývoj… (Z toho důvodu ani nemohu dělat poctivý rozbor textu.)

   Ad Sensei: Ten na tom není o mnoho lépe, jen se o něco lépe čte ;-) Už jsem tady kdysi pronesl podobenství, které se mi okamžitě intuitivně vynořuje, když vidím tuto knihu. Velmi silně ji cítím jakoby „východní Rychlé šípy“… a ona žel obsahuje i ono východní pekelné zlo, když propaguje potlačování ega!! Čtenáři webu ragauian.cz jistě dobře vědí, že toto je FAKT průšvih!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>