Fatimské zjevení a další překvapivé souvislosti: Papeže Jana Pavla I. zavraždili! Krom jezuitské tajné služby do toho byla zapletena i americká CIA a sovětská KGB

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Jak už zcela jistě víme — díky důkazům které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!

Připomínáme náš starší rozbor této kauzy:


Indicií a důkazů o Velkém církevním podvodu ve Fatimě existuje neskutečné množství. V předcházejícím seriálu najdete důkladnou analýzu. Jednoduše není pochyb.

Církevní manipulace slaví dodnes velké úspěchy, jak lze vidět např. na dále uvedeném webu, spravovaném jistě poctivými katolíky. Smutný případ vygumovaných mozků, kterým vůbec nepřijde divné, že porušují Desatero a mnohonásobný Biblický zákaz modlářství

www.zivcakova.sk
www.zivcakova.sk

Ale to není zdaleka vše. Dnešní pokračování ukazuje další překvapivé souvislosti. Rád bych také tento díl věnoval papeži Janu Pavlu I., což byl jediný papež, který to s návratem k původnímu Kristovu učení myslel vážně a odvážil se postavit proti První šelmě Janova Zjevení. Proto byl bleskurychle zlikvidován jezuitskou tajnou službou. Čest jeho památce.

Pro člověka, který nezná utajované souvislosti, ale může být nejvíce šokující fakt, že součástí toho byl i souboj tajných služeb — americké CIA a sovětské KGB. Dokazují to informace uniklé z KGB, které známe díky jednomu bývalému špionu. Americká CIA i jezuitská tajná služba fungují nadále beze změny kurzu, takže ze strany obou šelem se přirozeně nic nedozvíme…

Chci vás ale především, milí čtenáři, upozornit na prostou skutečnost: Když si spojíte dohromady to, co už jsme objevili v našem detektivním pátrání po stopách obou šelem z Janova Zjevení, tak zjistíte že kousky informací do sebe zapadají perfektně jako puzzle. Dozvíte se zatajovaná fakta: Ve skutečnosti je totiž Vatikán První šelmou » a Spojené státy amerického FEDu jsou Druhou šelmou Zjevení »

Ve Zjevení je předpovězeno, že obě šelmy spolu budou spolupracovat, dokonce je upřesněno, že Druhá šelma bude pracovat pro První… no, a přesně tohle naše důkladné pátrání dokazuje. Další překvapivý a hlavně zcela NEZÁVISLÝ DŮKAZ nyní dostáváme z odtajněných archivů tajné služby KGB:

KGB se podařilo do Vatikánu infiltrovat tajného agenta a díky němu objevila propojení mezi mafií, Vatikánskou bankou a CIA!

Vidíte úžasné důsledky této nezávislé informace? Dostali jsme do rukou další nevyvratitelný důkaz správnosti Janova Zjevení a našeho dekódování symboliky obou dvou šelem!

Když už jednou znáte pravdu o tom, kdo a jak s lidstvem po 2000 let manipuluje… pak vás nepřekvapí, že Vatikán alias První šelma skrytě spolupracuje s CIA a tato spolupráce má jediný cíl: ZOTROČENÍ LIDSKÝCH DUŠÍ!

Proto musel být Jan Pavel I. zlikvidován — protože chtěl skutečně upřímně reformovat církev, protože chtěl ukončit vládu nevěstky a vrátit ji zpět k Bohu — tak, jak požadovala Matka Boží ve Fatimě!

Proto musel být zlikvidován Kennedy, protože chtěl ukončit vládu Druhé šelmy a vrátit ji do rukou lidu.

Jak už dnes víme, obě tyto šance byly zlikvidovány těmi, kdo pracují pro obě šelmy a onoho Draka, který podle Zjevení stojí v pozadí a tahá za nitky loutek.


Jan Pavel I., poslední papež, který to s Kristem myslel vážně, byl zavražděn

Pope John Paul I.
Pope John Paul I.

Papež Jan Pavel I., který v roce 1978 nečekaně zemřel po pouhých 33 dnech svého pontifikátu, byl zavražděn. Portugalský spisovatel Luis Miguel Rocha vydal knihu, která dokazuje násilnou smrt papeže.

I slepý vidí, že dokonale zdravý papež jednoduše nemůže umřít přirozenou smrtí po 33 dnech vlády — poté co veřejně deklaroval odstranění zlořádu v světovládné církevní hierarchii

O násilné smrti Jana Pavla I. ve své knize napsal mj. portugalský scenárista Luis Miguel Rocha. Ten se v knize s názvem »Poslední papež« opírá o tajné dokumenty, které obdržel od nejmenovaného zdroje přímo z Vatikánu.

Jan Pavel I., který oficiálně zemřel na infarkt, byl podle Rocha zavražděn kvůli svým plánům na radikální reformu katolické církve. Dalším motivem, který kniha rozvíjí, měly být finance. Papež si byl prý velmi dobře vědom praní peněz ve Vatikánské bance.

„Chtěl být posledním zámožným papežem. Jan Pavel I. chtěl přerozdělit bohatství církve, otevřít ji ženám a autorizovat používání antikoncepce,“ popsal některé připravované papežovy reformy scenárista Rocha.

V knize líčí, že za vraždou Jana Pavla I. byla konspirace finančních magnátů, několika evropských vlád, mafiánských organizací a také vysokých představitelů Římské kurie včetně papežových osobních sekretářů.

Další a další důkazy — aneb, když chceš najít vraha, najdi MOTIV

Rochova kniha není první publikací, která nabízí teorie násilné smrti Jana Pavla I. V roce 1984 například britský spisovatel David Yallop, který se specializuje na motivy nevyřešených zločinů, napsal knihu »Ve jménu Boha«. I on vraždu pontifa spojil s korupcí ve Vatikánské bance.


Pozn. redakce: Jako obhájce Vatikánu vystoupil britský novinář a historik John Cornwell v knize »Zloděj v noci« z roku 1989. Tehdy byl John ještě upřímným naivním věřícím obhajujícím papežský systém… O několik let později se chystal obhájit Vatikán a Pia XII. proti nařčení ze spolupráce s Hitlerem a z podpory fašismu po celé Evropě…

Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.
Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.

Je velkou ironií, že John Cornwell byl přesvědčen o nevině Pia XII. a chtěl napsat jeho obhajobu.

John Cornwell je zkušený badatel z Jesus College z anglické Cambridge ověnčený žurnalistickými cenami. Sám v roce 2000 napsal: Argumenty se doposud zaměřovaly hlavně na válečné chování Pia XII. Nicméně, Pacelliho vatikánská kariéra se začala o dost dříve.

Zdálo se mi, že řádné vyšetřování Pacelliho bude vyžadovat rozsáhlejší bádání, než jakýkoli jiný pokus v minulosti. Tak jsem se rozhodl pro hledání v tajných archivech ve Vatikánu. Díky tomu, že jsem chtěl napsat obhajobu papeže – byl jsem tedy na straně Vatikánu – přístup mi byl povolen. O šest let dříve jsem v knize s názvem »Zloděj v noci« bránil Vatikán proti obvinění, že papež John Paul I. byl zavražděn vlastními církevními spolupracovníky.

Jezuitští úředníci mi umožnili přístup k tajným materiálům: Výpovědi pod přísahou shromážděné před 30 lety pro proces Pacelliho kanonizace, dále archiv vatikánského Státního sekretariátu, zahraničního úřadu Svatého stolce. Také jsem čerpal z německých zdrojů týkajících se činností Pacelliho v Německu v roce 1920 a 1930, včetně jeho jednání s Adolfem Hitlerem v roce 1933.

Vyplenil jsem dokumenty o Pacellim až z roku 1912. Později jsem seděl několik týdnů v prašné kanceláři v jezuitském ústředí, v těsné blízkosti náměstí svatého Petra v Římě a dumal nad tisíci stranami zapsaných svědectví lidí pod přísahou, kteří znali Pacelliho během jeho celého života.

V polovině roku 1997 jsem byl ve stavu morálního šoku. Materiál co jsem získal totiž nebyl ospravedlněním – nýbrž více než skandálním obviněním.

Ukázalo se zaprvé, že Pacelli byl jasně anti-židovský. Ukázalo se, že dopomohl k moci Hitlerovi a zároveň narušil potenciální katolický odpor v Německu.

A co hůř – Pius XII. je velkým pokrytcem – protože po válce byl naprosto neadekvátně vychvalován za vystupování proti nacistické perzekuci Židů. Ukázalo se, že Pius XII. popíral a trivializoval holocaust, přestože měl spolehlivé znalosti o jeho skutečném rozsahu.

Tato kniha je rovněž dalším nezávislým potvrzením toho, že v katolické církvi vládne princip absolutní moci a ideologie autokratické papežské kontroly. Tento princip Pius podporoval více než jakýkoli jiný vatikánský vládce. Opakovaně na tento fakt upozorňuji v souvislosti se stálou snahou omlouvat problémové katolické vůdce. Všechny tyto omluvy jsou do nebe volajícím pokrytectvím – vše katolické je mocensky přímo a diktátorsky řízeno z ústředí.

Kniha The secret history of Pius XII., Vanity Fair, 1999 je on-line k nahlédnutí např. zde: http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican55.htm

-konec poznámky-


Vatikán se k vraždě nepřímo přiznal

Vydavatelé Rochovy publikace poukazují na prostý fakt: Portugalský scenárista své psaní založil na vatikánských dokumentech.

Luis Miguel Rocha-The Last Pope

Každopádně, není pochyb! Když si projdete fakta z našeho zkoumání, nezůstane nejmenších pochyb o zločinech papežské církve. Smrt Jana Pavla I. ovšem zůstává utajovanou. Není se čemu divit, když obě šelmy Zjevení jsou stále u moci…

Vatikán se už ale v podstatě přiznal tím, že tehdy, mimo jiné, zabránil pitvě. Je třeba něco dodat? Fakta do sebe dokonale zapadají.

Fatimské prohlášení Matky Boží tímto bylo definitivně likvidováno a byla zmařena poslední šance na reformu církve.


Tajné operácie KGB a CIA vo Vatikáne — prepojenie medzi mafiou, Vatikánskou bankou a CIA

Pope John Paul I.
Pope John Paul I.

Na to, aby sa KGB dostalo až do srdca katolíckej cirkvi, bolo potrebné naozaj šikovného špióna. Vysielajú tam teda agenta v kňazskom rúchu ktorý má predstierať, že pochádza z Ukrajiny, odkiaľ utiekol pred komunistickým režimom. Sovietsky agent sa tak vďaka svojmu príbehu a dôveryhodnosti po niekoľkých mesiacoch dostane až k francúzskemu kardinálovi Jeanovi Villotovi, ktorý je štátnym tajomníkom pápeža Pavla VI., no zároveň aj proamerickým krídlom predstaviteľov Vatikánu. Tak začína vojna dvoch najznámejších tajných služieb KGB a CIA vo Vatikáne.

Vatikánska vojna medzi KGB a CIA

KGB počas pôsobenia svojho tajného agenta vo Vatikáne zisťuje prepojenie medzi mafiou, Vatikánskou bankou a CIA. Keď však pápež Pavol VI. vydá podnet na vyšetrovanie, ktoré malo potvrdiť alebo vyvrátiť tieto fámy, nepáči sa to americkému prezidentovi Richardovi Nixonovi a ani CIA. Nakoniec Nixon presvedčí pápeža, aby vyšetrovanie zastavil, čo aj urobí. KGB sa to však nepáči, pretože bola na stope obrovskému praniu špinavých peňazí pod patronátom CIA. 6. augusta 1978 zomiera Pavol VI. údajne na infarkt myokardu. CIA ale verí tomu, že príčinou je jed, ktorý mu podstrčila KGB.

Novým pápežom sa stáva 26. augusta 1978 Ján Pavol I., ktorý opätovne rozbieha vyšetrovanie podivných transakcií vo Vatikánskej banke, na ktorom majú podiel aj Spojené štáty americké.

Ján Pavol I. sa tak stáva obľúbencom KGB, no nepriateľom CIA. V Ríme sa preto už 5. septembra stretáva nový pápež s ruským patriarchom pravoslávnej cirkvi Nikodémom, ktorý ako neskôr vysvitlo, pracoval pre KGB.


Pozn. redakce: Je třeba poopravit interpretaci dalšího odstavce následujícího za touto poznámkou — tam kde se mluví o snaze Ruska ovládnout Vatikán. Jde o typické archontické překroucení pravdy. Rusové neměli zájem vládnout Vatikánu… a historicky vlastně vždy byli stále jen v defenzívě. Těmi útočníky byly téměř VŽDY DVĚ ŠELMY » Stopy jdou hluboko do minulosti… Něco už jsme na tomto místě analyzovali, ale zločinů obou šelem je prakticky nekonečná řada. Uvedu jen ty nejzákladnější — spolu s odkazy tam, kde už máme příslušný rozbor hotov:

Zlo začíná už v 16. století, od kdy se Vatikán pokouší získat moc nad pravoslavím. Od té doby útoky obou šelem proti Rusku neustávají a stávají se zdrojem v podstatě všech válek v Evropě.

Rzecz pospolita Polska
Rzecz pospolita Polska 1569

Roku 1569 schválila šlechta na zasedání sejmu v polském Lublinu 1. července 1569 úplné sjednocení Litvy s Polskem do jednoho státu, který se dále nazýval Rzecz pospolita Polska.

Již na počátku 16. století se v Polsku šířila reformace mj. vlivem husitství. Což stejně jako v případě Čech a Moravy vzbudilo nelibost a protiakce na straně papežské: Roku 1565 povolal fanatický biskup Hosius do Polska jezuity.

Polský král Zikmund III. Vasa (1587–1632) zařídil tzv. Brest-litevskou unii (ekumenické společenství) mezi pravoslavnou řeckokatolickou církví se svou synodou v litevské Brestě s církví římskokatolickou. Tato unie byla prosazována násilně a stala se skutečným kořenem zla, které dodnes neskončilo…

Následuje malý výtažek z řetězce papežského zla:

  1. Vatikán stál za vznikem 1. světové války, jelikož si přál likvidaci pravoslavného Srbska, jakožto velkého spojence pravoslavného Ruska.
  2. Vatikánští jezuité pomáhali instalovat komunistický režim v Rusku — opět s cílem získat moc nad pravoslavím. A když se jezuitům komunistický režim vymkl z rukou, bylo třeba najít jiný nástroj pro opětovné získání kontroly — tím nástrojem se stal Hitler.
  3. Vatikán stvořil italský fašismus, přičemž hlavním cílem bylo získat zpět papežskou moc a majetky. Viz Lateránská smlouva.
  4. Vatikán pověřil generála Franca likvidací demokracie ve Španělsku s cílem udržet absolutní moc papežské církve.
  5. Vatikán dostal Hitlera k moci s cílem poštvat jej na Rusko.
Ukraine Fascists Oleh Tiahnybok, leader of the Svoboda party, talks with Ukrainian Greek Catholic Church Archbishop Emeritus Lubomyr (Guzar) at anti-government protests on 2013-12-11 in Kiev.
Ukraine Fascists Oleh Tiahnybok, leader of the Svoboda party, talks with Ukrainian Greek Catholic Church Archbishop Emeritus Lubomyr (Guzar) at anti-government protests on 2013-12-11 in Kiev.

V současnosti Vatikán opět pomáhá zasévat fašismus, tentokráte na Ukrajině prostřednictvím Řecko-katolické církve, kterou ovládá. Druhá šelma také pilně přilévá olej, zbraně a prachy do ohně… cílem je samozřejmě opět Rusko a lidské duše, o nic jiného samozřejmě nejde!

Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces
Kiev Ambassador to Germany-Neo-Nazis are part of our forces

Hitler byl podporován nejen z Vatikánu, ale i z USA

wall-street-The-Rise-Of-HitlerJiž delší dobu je známo, že nástup nacismu umožnili mj. jistí bohatí průmyslníci (jako například Henry Ford nebo Levi Strauss) a bankéři svázaní s USA. Mimochodem, hned na začátku tohoto textu jsme se zmínili o podpoře italského fašismu ze strany Morgan Bank. Velmi dobře to prozkoumává Antony C. Sutton ve svých pracech.

Obě šelmy spolupracovaly na instalaci komunismu v Rusku

Stejně jako při instalaci Hitlera k moci, také v Rusku skrytě a ve shodě spolupracovaly obě šelmy. I když u zrodu bolševického režimu byla role jezuitů méně důležitá. Některé indicie jsme si již ukázali v tomto textu, v kapitole o vzniku komunismu »

Jak vznikl komunismus?

wall-street-bolshevikEdmond Paris dokazuje, že Vatikán měl prsty i v ruské bolševické revoluci.

Pokud víme, že tím hlavním cílem je útok na pravoslaví, začne nám to všechno šílené jednání dávat smysl.

Samozřejmě peníze jsou až na prvním místě, takže o ty jde také. Jenže, na rozdíl od většiny našich materialistických spoluobčanů, Vatikán chápe peníze především jako nástroj moci — kterým samozřejmě jsou!!

Analýza Janova proroctví Dvě šelmy » ukazuje na spolupráci těchto dvou sil. Nyní už nemůže být překvapivá ani účast kapitalistů na bolševické revoluci, jak ukazuje Antony C. Sutton ve své další knize Wall Street a bolševická revoluce.

Edmond Paris, Tajná historie Evropy i světaNejkompletnější souhrn informací ohledně účasti vatikánské jezuitské armády (a tajné služby současně) při instalaci fašismu i komunismu lze nalézt nejspíše v knize Edmonda Parise Tajné dějiny »

-konec poznámky-


Jezuitské otrávené kávičky

K ovládnutiu Vatikánu tak Sovietsky zväz nemá ďaleko. Všetko sa však razom rozpadá, pretože pri stretnutí s pápežom ruský patriarcha náhle umiera, a to, keď sa ako prvý napil kávy. Nikodém tak umiera pred očami samotného pápeža. Privolaný doktor prehlasuje, že patriarcha zomrel na masívny infarkt. KGB však tomu neverí, a myslí si, že CIA chce zavraždiť pápeža Jána Pavla I.

Napriek tomu, že KGB dá strážiť pápeža dňom i nocou, ruského patriarchu prežije len o desať dní. Ján Pavol I. tak umiera len 33 dní po pontifikáte. Príčinou smrti je opäť zlyhanie srdca. KGB vie však svoje.

Pozn. redakce: Rukopis je přesně stejný — podle mne buď jezuité nebo CIA, identickým způsobem zabili oba zmíněné papeže i Nikodéma, jelikož strkali nos do nelegálních aktivit obou šelem — do těch aktivit, které obyčejní ovčané nikdy neměli poznat…

Ján Pavol I. tesne pres svojou smrťou zvoláva schôdzku s kardinálmi, kde s nimi preberá situáciu vo Vatikánskej banke. Sám vyjadruje presvedčenie, že mafia, americká administratíva a CIA sa nezastavia pred ničím, a pravdepodobne zmaria toto vyšetrovanie. Mal pravdu, večer keď si Ján Pavol I. líhal do postele, už ráno zo svojej izby nevyšiel po vlastných.

Napriek podozreniu z vraždy nie je vykonaná pitva!!

KGB v koncoch

Sovietska tajná služba utrpela ťažkú porážku, pretože prišla o „svojho“ pápeža Jána Pavla I. a navyše proamerické krídlo vedené kardinálom Jeanom Villotom (ktorému mimochodom Ján Pavol I. pozastavil funkciu pri poslednej schôdzke s kardinálmi) zvolí 16. októbra 1978 Poliaka Karola Wojtylu, z ktorého sa stáva pápež Ján Pavol II. KGB o pár dní na to informuje Moskvu, že americká CIA navštívila nového pápeža a dala mu pokyny, ako by sa dal zvrhnúť komunizmus v strednej a východnej Európe.

Pope John Paul II, left, walks with President Ronald Reagan in the garden of the Vizcaya, a lavish mansion on Biscayne Bay, Thursday, Sept. 10, 1987, in Miami. The CIA worked closely with Pope John Paul II to hasten the fall of communism in Poland, according to a new book co-written by Watergate reporter Carl Bernstein. As part of the informal alliance, the book claims, President Reagan cut off funding for abortion programs overseas, and the pope kept silent on U.S. efforts to install cruise missiles in Western Europe. (AP Photo/Scott Stewart)
Pope John Paul II, left, walks with President Ronald Reagan in the garden of the Vizcaya, a lavish mansion on Biscayne Bay, Thursday, Sept. 10, 1987, in Miami. The CIA worked closely with Pope John Paul II to hasten the fall of communism in Poland, according to a new book co-written by Watergate reporter Carl Bernstein. As part of the informal alliance, the book claims, President Reagan cut off funding for abortion programs overseas, and the pope kept silent on U.S. efforts to install cruise missiles in Western Europe. (AP Photo/Scott Stewart)

Pozn. redakce: Jak to skončilo, to jsme se dozvěděli všichni… Ve světle těchto informací už lze poměrně jednoznačně říci, že Jan Pavel II. byl namočen i v podvodu ohledně zfalšování Fatimy. Tedy, pokud vyloučíme možnost, že byl kolosálně naivní a hloupý…

Takže teď už víme, proč se stal JPII. tak rychle svatým… drakoniánská církev vždy odměňovala, ty, kteří posilovali její moc…

Jedním z prvních a nejděsnějších případů je např. soudruh Jeroným, který zcenzuroval a znefunkčnil původní Kristovo učení » Další profláknutý zločinec, který mne okamžitě napadá je třeba s. Dominik se speciální zálibou v táborácích, zakladatel nejoblíbenější Vatikánské instituce — totiž inkvizice.

-konec poznámky-


TIME magazine, Holy-Alliance, Feb-24-1992
TIME magazine, Holy-Alliance, Feb-24-1992

Celá akcia má začať v Poľsku, kvôli rodisku pápeža. Tu v roku 1980 vzniká strana Solidarita, do ktorej prúdia milióny dolárov z Vatikánskej banky. KGB sa preto pokúša o zvrat v priebehu vojny proti komunizmu.

13. marca 1981 sa tak Turek Mehmet Ali Agca pokúsi zabiť Jána Pavla II. tromi výstrelmi. Pápeža ťažko zraní, no ten atentát prežije. Počas vyšetrovania atentátu na pápeža sa Agca priznáva, že celý plán atentátu zorganizovala KGB, ktorá ho v Bulharsku a Sýrii na to vycvičila. Nikto mu však neverí a je odsúdený na doživotie.

Tieto šokujúce informácie priniesol bývalý dôstojník KGB Vasilij Mitrochin, ktorý si celých 12 rokov zhromažďoval množstvo poznámok z prísne tajných zložiek KGB.


A ponaučení, které z toho plyne pro každého člověka na Zemi?

Je to prosté vážení a milí, zapomeňme na všechny církevní lži, vyjděme z Babylonu a vraťme se k původnímu Kristovu učení, které se působením božských sil zázračně znovu objevilo na scéně dějin!

Původní Kristovo učení se znovu objevilo na Zemi!

Dekódování původního Kristova učení z Tomášova evangelia a důkazy jeho autentičnosti jsme pro vás shromáždili zde:

Padla, padla ta veliká říše Babylon
a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů,
doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran!

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.18


Zdroj: 

The Mitrokhin Archive is a collection of handwritten notes made secretly by KGB Major Vasili Mitrokhin during his thirty years as a KGB archivist in the foreign intelligence service and the First Chief Directorate. When he defected to the United Kingdom in 1992 he brought the archive with him.