Jaký je spravedlivý trest za likvidaci národa a státu? Kolik let za vlastizradu dostane Sobotka? Naše vláda plánuje také likvidaci svobody internetu. Necháme si to líbit?

Minule jsme zmínili proti-lidské aktivity, které jsou pod záminkou zdánlivě obecně prospěšných tzv. protiteroristických zákonů apod. prosazovány nejen v EU » ale i v našich zemích za přispění naší vládnoucí garnitury, v čele se s. Sobotkou. Tato skupina místo hájení státních zájmů pracuje za jidášský groš pro svou centrálu v EU… Je doživotí dostačující odměna za protistátní aktivity a likvidaci naší státnosti i kultury? Tito zrádci se ve svém programu dokonce bezostyšně hlásí k tomu, že chtějí zlikvidovat náš národní stát… to se rovná přiznání k velezradě.

Zmínili jsme také uniklé dokumenty z hacknutého mailu s. Sobotky. Vzhledem k jejich povaze si samozřejmě nemůžeme být stoprocentně jisti jejich autenticitou, nicméně jejich obsah velmi přesně odpovídá veřejně známé protistátní činnosti s. Sobotky.

Vzhledem k faktu, že zúčastněná hackerská skupina podobné dokumenty zveřejňuje již dlouho a s odstupem se ukazuje že velmi dobře odpovídají veřejně známé činnosti dotyčných osob — pro to všechno můžeme říci, že umělá výroba a falšování přiložených počítačových obrazovek je nepravděpodobná… nejen kvůli pracnosti takové činnosti, ale rovněž chybí motivace… hackeři nemají motiv pro takovou činnost, nic by z toho neměli…

Jako důkaz jsou přiloženy i otisky s výpisy dalších mailů ve schránce Sobotky a spol…

Je jisté, že s. Sobotka přesně následuje instrukce přicházející z EU a z velvyslanectví USA… přitom je vcelku jedno jestli to dělá aktivně při smyslech, nebo zda funguje jen jako loutka svých „poradců“…

Podíváme se na nejzajímavější uniklé informace, které ukazují, jak se s lidmi manipuluje, jak se pokrytecky přizpůsobuje volební program průzkumům veřejného mínění, jak se prosazují zájmy globálních elit NWO… atd… a vůbec není náhodou, že uvedené manipulace a Sobotkovy lži národu odpovídají manipulačních technikám o kterých jsme již informovali dříve… je to jednoduše nezávislé potvrzení toho, že se tyto manipulace dějí… jsme zvědavi, jak dlouho ze sebe lidé ještě nechají dělat voly…?

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu [První] šelmy. (Zjevení 13)

Již dlouho upozorňujeme, že Janovo proroctví přesně pasuje na dnešní dobu… I slepý už může vidět silnou snahu našich pozemských časných vládců přiblížit se k obrazu První šelmy — k církevnímu středověkému nevolnictví. Jde o úplně stejnou věc, jen v jiných kulisách… v moderních kulisách, kde omezení svobody je maskováno mnoha líbivými jalovými řečmi o tom, že likvidace lidské svobody se děje v našem zájmu. První byl tzv. Patriot Act v USA (viz odst. Radikální omezení demokracie a občanských svobod v USA a 11. září 2001) » Další tzv. protiteroristické zákony následují nyní v Evropě…

Po ovoci poznáte je

Mimochodem, je velmi legrační, že hackeři publikující na stránkách White Media za tímto spiknutím proti Evropě vidí jakési blíže nespecifikované neomarxisty… je to legrační, uvážíme-li známá historická fakta — čtenáři našeho webu už jistě vědí, že kořeny této manipulace s lidstvem jdou daleko hlouběji do historie… ve skutečnosti je hlavním manipulátorem římský cézaropapismus, který nejdřív vytvořil falešné a překroucené křesťanství a následně islám, středověké temno, nevolnictví, inkvizici, fašismus i marxismus… to vše za jediným účelem: Udržet lidstvo v bahně násilí a nevědomosti… zotročení člověka, to je to oč tu běží…

Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012
Muslims residing in France burn the flag of their adopted nation, France 2012

 

Nakonec je nutné znovu zdůraznit, že nemáme nic proti solidaritě s potřebnými, jen se snažíme upozornit na rizika, která přináší import menšin, které se nechtějí integrovat ani přizpůsovat a dokonce ani nechtějí dodržovat zákony hostitelské země, místo toho nám hodlají vnutit svůj středověký zákoník šaríja »

Bude řeč o německých zákonech, tak můžeme připomenout starší text o zoufalé situaci v Německu. Je přímo neuvěřitelné, že německá merkelovská-proti-německá vláda místo toho, aby po přistěhovalcích požadovala alespoň elementární dodržování zákona… tak místo toho vynucuje od Němců absolutní toleranci islámu. Jsou v Německu už i oblasti, kde se původní Němci stávají utlačovanou a šikanovanou menšinou. Můžete si např. prostudovat depresivní svědectví které vydal starosta městské části města Berlína s názvem Neukölln o zkušenostech s muslimskými imigranty » Je neuvěřitelné, že merkelská politika toleruje bezprecedentní porušování německých zákonů ze strany islamistů. A každý myslící člověk se musí ptát proč? Přijde vám to normální? Nebo se snad soudružka Merkeltová zbláznila, jak si mnozí myslí? Co si myslíte vy?

Přitom našim politikům už dnes musí být známo, že islám je neintegrovatelný a neslučitelný se západní kulturou, protože podobné zkušenosti má i Francie, kde islámská ghetta, uvnitř kterých platí jen zákon šaríja (no-go zones) rostou jako houby po dešti… Švédsko a Dánsko jsou další země, kde dobře vědí že výsledkem multikulti politiky je šílený nárůst kriminality, obzvláště té sexuální vůči západním ženám »

Máme také svědectví křesťanů mj. z Egypta, kteří jasně varují a říkají to samé: Islám má za cíl plánovitě zničit vaši kulturu, je to naše historická zkušenost »

Ano, islám se takto chová záměrně, protože jeho cílem je islamizovat celý svět a v této rubrice jsme již pro to přinesli mnohé jednoznačné důkazy » A naši politici už to museli zjistit dávno. Takže se musíme ptát: Proč pokračují v této politice, která je jasně destrukcí původní evropské kultury? Nikdo si nemůže myslet, že by byli tak neuvěřitelně hloupí a neznalí situace… takže: Proč to dělají? I na to jsme v této rubrice již našli odpověď…

Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

 

Pro zájemce o poznání pravdy přidáváme několik podrobnějších zákulisních údajů z historie katolicismu, islámu, fašismu a bolševismu:

Je šílené když víte, že ve skutečnosti už téměř 2000 let lidstvo proti sobě válčí v umělých konfliktech vyprovokovaných jednou silou, která stojí za Vatikánem… je to onen symbolický Drak z Janova Zjevení…


Důkazy vlastizrady aneb co se děje v zákulisí české politiky

Podívejme se nyní na důkazy. Jedna věc je jistá — soudruh Sobotka a jemu podobní  rozhodně nepracují pro lid této země, místo toho zpívají podle not napsaných těmi co vládnou EU a USA… ve Zjevení kapitole 13. je tato síla symbolizována jako Druhá šelma »

Obzvlášť vypečený ptáček: s. Oto Novotný, poradce s. Sobotky

Obrazovky č. 2 až 8: Jedná se o e-mail v rámci tzv. pracovní skupiny, která pracuje na technice, jak nejlépe zmanipulovat občany, aby souhlasili s tím, co chce vláda udělat podle instrukcí z centra EU. V příloze k e-mailu č. 2 byla následující prezentace. V závěru s. Herzmann nabádá k manipulaci veřejného mínění pomocí dojemných uprchlických příběhů, ubrečených dětí atp…
novotny4_2-herzmann-manipulace s volici novotny4_3-herzmann-manipulace s volici

novotny4_4-herzmann-manipulace s volici

novotny4_5-herzmann-manipulace s volici

novotny4_7-herzmann-manipulace s volici

Obrazovky č. 11–15: Dokument v příloze – Ke strategii migrační politiky. Str. 2, odst. „Azyl“ ukazuje že odmítání kvót vládou bylo pouze účelové, aby si sobotkovci mohli hrát na obránce před imigrací…

novotny4_11-ke_strategii–migracni-politiky novotny4_12-ke_strategii–migracni-politiky novotny4_13-ke_strategii–migracni-politiky

ČSSD chce budovat nový světový řád založený na centralizaci moci a potlačování individuální svobody

Obrazovky č. 25–31: V dlouhodobém programu (nyní už zveřejněném) plánuje ČSSD boj za nový světový fašismus NWO, globální vládnutí, zničení samostatných národů resp. národních států a multikulturní socialismus…

Tzv. NWO je zde lidem prodáván mnoha líbivými slovy, jenže má to háček — ve skutečnosti jde především o další omezení svobody lidí a přenesení rozhodovacích pravomocí na úroveň budované globální vlády, se kterou už se ČSSD ani netají…

Z historie je dobře známo, kam takové experimenty s centralizací moci vždy s jistotou vedly — vždy vedly k systému který se jmenuje fašismus! Pokud je mi známo, tak fašismu fandili vždy jen ve Vatikánu » Já osobně odmítám účast v tomto experimentu. A co vy vážení čtenáři?

Nebo jsme jako lidstvo nepoučitelní?

novotny4_27-program-cssd novotny4_29-program-cssd

novotny4_30-program-cssd

 

Následuje pár otisků obrazovek z mailu s. Oty Novotného, které slouží jako důkaz autenticity hacku…

novotny4_36-maily-vypis

novotny4_40-maily-vypis

Obrazovky č. 37, 38: Manipulace národa a hlavně dětí – což je vyloženě zločinná aktivita… aneb migrační večerníček programuje naše děti a vnucuje jim falešné představy podle přání vládců z Bruselu…

Také se na to těšíte? :-)

novotny4_37-manipulace-pomoci-tv

novotny4_38-manipulace-pomoci-tv

ČSSD plánuje radikální omezení lidské svobody, stejným systémem, který jsme si minule ukázali na příkladu Německa a Holandska

Minule jsme ukázali, že nové německé tzv. protiteroristické zákony jsou (stejně jako první z nich — americký Patriot Act) ve skutečnosti jen záminkou pro omezení svobody lidí » a jsou jakýmsi předstupněm přicházející fašistické globální vlády NWO…

A jak ukazují uniklé tajné materiály Bohuslava Sobotky » z jeho emailu, vláda připravuje jako přes kopírák německá opatření proti svobodě i v České republice…

Protože německý národní bezpečnostní zákon, který tuto cenzuru v Německu zavádí, je předlohou pro českou koncepci návrhu tzv. protiteroristických opatření… Když vám Arab znásilní dceru a udeříte ho, půjdete si sednout. Když na něho zařvete, půjdete si sednout. Když o něm něco napíšete, půjdete si sednout…

Za váš příspěvek na Facebooku na vás pošlou policii! Tak, jak se to už děje v Holandsku » Těšíte se? Doopravdy?

Celé je to jako jeden šílený hororový sen… kéž bychom se z něj mohli probudit.

V dokumentech je odhaleno, že v ČR jde podle plánů sobotkovců de facto o kopii německého zákona Nationale Sicherheitsgesetz z poloviny loňského roku. V dokumentu se totiž uvádí stejné hrozby, které v Německu ošetřuje nový zákon ohledně národní bezpečnosti. Vláda chce sledovat provozovatele webů, kteří jsou „původcové závadových stránek“, což je doslova okopírovaný termín právě z německého Nationale Sicherheitsgesetz, který lze implementovat na jakoukoliv webovou stránku, která je jenom trochu v rozporu s principy a tezemi NWO — tj. v podstatě na odstranění jakékoliv opozice. A tomuto se česky říká FAŠISMUS!

Vláda dále chce zachytávání IP adres a portů nejen odchozího zařízení, ale i cílového příjemce. A to je opět okopírované z německého zákona. Jde o to, že policie tak může stíhat nejen provozovatele „závadové“ stránky, ale i veškeré návštěvníky.

Sobotkovy e-maily

bsobotka1-maily

Plánované omezení svobody Internetu pod záminkou tzv. „protiteroristických opatření“

Vláda chce, stejně jako v Německu, pod hlavičkou tzv. „protiteroristických opatření“ posílit omezování a sledování internetu. Místo imigrantů budou pronásledováni nacionalisté, budou mazány proti-imigrační komentáře, poroste cenzura…

bsobotka1-5-protiteroristicke-zakony

 

bsobotka1-7-protiteroristicke-zakony

bsobotka1-8-protiteroristicke-zakony

Na str. 9 vidíte zvýšený tlak na šmírování internetových uživatelů a likvidaci posledních zbytků svobody na Internetu

Šmírování internetových uživatelů — povinné sledování IP adres, aby Velký bratr věděl na jakou adresu má pro vás poslat policii. Ano je to tady: Vláda chce povinné zachytávání IP adres a portů nejen odchozího zařízení, ale i cílového příjemce. A to je opět okopírované z německého zákona Nationale Sicherheitsgesetz. Jde o to, že policie tak může stíhat nejen provozovatele stránky,, kterou chce zlikvidovat, ale i veškeré návštěvníky. Konec srandy a demokracie obzvlášť.
Šmírování internetových uživatelů — povinné sledování IP adres, aby Velký bratr věděl na jakou adresu má pro vás poslat policii. Ano je to tady: Vláda chce povinné zachytávání IP adres a portů nejen odchozího zařízení, ale i cílového příjemce. A to je opět okopírované z německého zákona Nationale Sicherheitsgesetz. Jde o to, že policie tak může stíhat nejen provozovatele stránky, kterou chce zlikvidovat, ale i veškeré návštěvníky. Konec srandy a demokracie obzvlášť.

 

Dále se v dokumentu navrhuje, aby provozovatelé portálů jako třeba Seznam.cz nebo Centrum.cz měli stejnou povinnost uchovávat nejen „queries“ (dotazy), ale i celou datovou komunikaci, tedy dotazy uživatele vkládané přes klávesnici a celý metadatový seznam pohybu na portálu, jako mají tuto povinnost soukromí podnikatelé v komunikacích v ČR. To znamená povinnost 100% logování a 100% retence dat na vstupu po dobu 6 měsíců, v některých případech až 12 měsíců.

Toto nemá nic společného s terorismem, protože teroristé určitě nebudou na Seznamu.cz hledat plán na výrobu plastické trhaviny, zbraně nebo stingery.

Samozřejmě jde o agendu Velkého bratra a likvidaci zbytků svobody, kterou zatím ještě díky Internetu máme…

 

EU tvrdě vynucuje dohled nad Internetem — česky řečeno šmírování občanů — a loutkový Sobotka poslušně plní příkazy

bsobotka20-eu vynucuje dohled na Internetem

 


Sobotka podporuje migraci podle zadání od svých NWO vůdců z EU

sobotka17-podpora-migrace

 

sobotka18-podpora-migrace

 


Závěr? Co nám všem tyto události říkají?

Nakonec je třeba dodat toto: Zamysleme se všichni prosím nad tím, co tím vlastně soudruzi chtějí dosáhnout… oč tu doopravdy jde? Když to pochopíte, jste už jen krůček k pochopení toho všeho co se na Zemi děje a smyslu našeho života na této Zemi vůbec!

Ještě stále si myslíte, že přeháníme, když upozorňujeme na prostý fakt, že Janovo Zjevení mluví o naší současnosti?

Ano, jednoznačně — události poslední doby dokonale odpovídají tomu co je předpovězeno v Janově Zjevení neboli Apokalypse. Jedno z klíčových znamení je vznik celosvětové totality (NWO) »

Cílem je zotročení lidských duší… cílem je zabránit lidstvu v poznání sama-sebe » Přesně proto církev všemožně podporuje také islamistickou invazi do Evropy. Důkazy o tom, že katolická církev stvořila islám za účelem ovládnutí Arabů, Jeruzaléma a likvidace původního Kristova učení o poznání-sama-sebe, jsou k dispozici zde »

Zamysleme se tedy nad tím, co nám tyto události naznačují… není náhodou na čase začít se konečně zajímat o to potlačované Kristovské poznání sama-sebe? Proč je tato původní znalost tak násilně potlačována? Popis Kristovské Cesty z toho všeho balastu a svinstva ven máte k dispozici na tomto webu »


Zdroje:

Buschkowsky schlägt Alarm: Islamismus auf dem Vormarsch

Der Bürgermeister von Neukölln hört auf. Im stern erzählt er von muslimischen Sittenwächtern, kritisiert „Multi-Kulti-Romantik“ und sagt, warum der Islam für ihn nicht zu Deutschland gehört.

Václav Klaus: „Obviňujeme evropské politiky, že tuto migraci spoluorganizují, spoluiniciují, že k ní v podstatě vyzývají. Neviníme Blízký a Střední východ…“

Nakladatelství Olympia vydává počátkem prosince 2015 knihu Václava Klause a Jiřího Weigla Stěhování národůStručný manuál k pochopení současné migrační krize. Tato kniha reaguje na současnou migrační krizi, se kterou je konfrontován evropský kontinent. Čím byla tato migrační krize způsobena? Potřebuje vůbec Evropa migranty z jiných světů a proč je jejich zvaní k nám hluboce amorální? Proč se vrcholným byrokratům z EU tato krize vlastně hodí? Knihu doplňují kresby českého kreslíře Jiřího Slívy.