Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu…

V první části mého dialogu se Zdeňkem, věřícím křesťanem a mým partnerem v internetové diskusi o Bohu a věcech s ním souvisejících, jste se mohli přesvědčit o tom, že zatím naše debata připomíná onu příslovečnou lidovou moudrost o tom, jak to vypadá, když jeden hovoří o voze a druhý o koze.

Neztrácím však naději, že se přesto na základě konkrétního informačního toku, který Zdeňkovi mohu poskytnout, podaří prorazit informační blokádu jeho víry a vložit do jeho vědomí alespoň zárodky gnostického přístupu k věci, který dala církev ke škodě všech věřících tohoto světa do klatby… a který byl přirozenou součástí původního pravého křesťanství » jak je historiky a archeology dobře doloženo.

Návštěvník mého webu „Jára“ se ve svém komentáři pod prvním textem téhož názvu trochu diví mé snaze házet perly poznání tam, kde nemohou být z pochopitelných důvodů přijaty a oceněny… je však dobré znát možnosti a argumentační vybavení protistrany a pan Zdeněk se svým teologickým vzděláním by měl být /a jistě je/ důstojným partnerem do oné diskuse.

Už proto, že následným umožněním přístupu k této diskusi sleduji cíl rozšířit ji na případné další zájemce, kteří zabloudili na tento web a zastávají pohledy podobné panu Zdeňkovi… ale jsem si jist, že i vás ostatní mohou argumenty z obou stran zajímat a obohatit vaši informovanost o věcech, které mnohdy nejsou běžně dostupné.

Takže pojďme na to… můj partner v diskusi mne ve svém posledním příspěvku /naprosto očekávaně/ nezklamal a zcela tradičně pokračoval obvyklým nedovoleným zákrokem všech církevních mistrů světa… na mé konkrétní argumenty — v podobě doložení rozporu v dochovaných starých textech o Kristových výrocích před dvěma tisíci lety s pozdějšími kanonickými texty a také o příčinách /zřejmě úmyslného/ pozměňování resp. likvidace Tomášova evangelia » církevní vrchností v prvním tisíciletí po Kristu — totiž odpovídá místo protiargumentů pouze /v církvi obvyklým/ zpochybňováním mé osobní způsobilosti samotnou diskusi na dané téma vůbec vést…

Prosím, přesvědčte se sami, cituji:

Vidíte, i teď argumentujete úplně z cesty… Neříkám, že vykládáte Bibli způsobem, se kterým nesouhlasím. Říkám, že jí vykládáte způsobem, který je nesmyslný ať už takto vykládáte jakýkoliv text.

A ano, to je skutečná manipulace s textem.

Jak říkáte, asi jdete „cestou srdce“. Ovšem ve chvíli, kdy vyškrtnete rozum, tak vás srdce může zavést daleko od pravdy.

To je také dobře vidět na neskutečném množství neověřených předsudků, které máte. Raději je ani nebudu komentovat.

Pokud byste chtěl někdy mluvit o rozumových argumentech, jsem vám k dispozici. Jinak se zatím rozloučím…

P.S. Rubriku Dualita lidského bytí jsem také prošel…

Zdá se tedy, že mé argumenty ze strany mého partnera v diskusi nebyly uznány za způsobilé a zřejmě si nezaslouží sebemenší pozornost… takže rozpory v prokazatelně existujících historických písemných dokumentech jsou /podle onoho křesťana/ mnou prostě vykládány nesmyslně, jako ostatně pravděpodobně jakýkoliv můj další pokus o argumentaci dříve či později… jo, holt, víra je mocná čarodějka a co je v katechismu psáno, to je dáno… prostě církevní komunismus v denní praxi… vědecké a archeologické důkazy, které máme např. ohledně Tomášova evangelia, nebo Órigenova díla, jsou ignorovány — jednoduše proto, že nesouhlasí s falešnými papežskými dogmaty. Pravda křesťany prostě nezajímá.

Chytám se však ještě jednou jako stébla naděje poznámky o tom, že pokud budu diskutovat rozumně, budu přijat na milost… rozhoduji se o „rozumnou“ diskusi alespoň pokusit… píšu tedy:

Tak jo… zdá se, že přece jen nejste takový dogmatik, když s tím bible neznalým primitivem ztrácíte čas a máte zájem o rozumových argumentech dále diskutovat…

předložil jsem vám zatím těch rozumových argumentů několik, ale ani na jeden jste nezabral… nazval jste to neskutečným množstvím neuvěřitelných předsudků… obdivuhodný, i když očekávaný výkon z vaší strany… 

ale nechme rozletu po mnoha tématech a protože jsem na tahu, zaměřme se na něco zcela konkrétního… pokud vám moje téma vyhovuje, zkuste dát svůj pohled… pokud ne, nic se neděje… pochopím to…

dotaz na vás: myslíte, že máte rád sám sebe?…  protože se dokážu na vás energeticky napojit, mohu vám říct, že tomu tak není…  dokonce je tam i trochu nenávisti k sobě… můžete mi vysvětlit, proč?…

ano, rozumím… chcete vědět, o čem hovořím /byť jste podle vlastního vyjádření četl texty v rubrice „Dualita lidského bytí“/…

tak tedy je to o tom, že jako člověk žijete v duálním světě… ve světě protikladů… žena-muž, den-noc, však to znáte… bylo by podivné, kdybyste zrovna vy jako člověk byl jednolitou bytostí v tomto světě plném protikladů… a vy jí zcela určitě /ostatně já také/ rozhodně nejste…

jen si uvědomte neustálý vnitřní boj při řešení běžných věcí ve svém životě… vlastní rozhodovací proces, kdy volíte reakci na událost, která se vám děje, vždy ze dvou protichůdných pozic… a ta přání volit svou cestu událostmi tohoto světa tak či onak i ty obavy, že to nemusí vyjít… a co když něco uděláte a pak tak trochu litujete, že jste zvolil právě toto řešení?… kdo ve vás chce tohle a kdo zase tohle?…

co za těmito zřetelnými rozpory ve vašem nitru stojí?… kdo do vašeho vědomí vkládá v případě, že jste byl udeřen /dejme tomu/ klackem, touhu úder vrátit dvojnásobnou silou?… a kdo vás přemlouvá, ať mu to odpustíte, protože ten chudák ohánějící se klackem neví, co činí, protože ještě k poznání nutnosti řídit se aspektem Kristovy lásky svým vývojem v mnoha inkarnacích nedorostl?…

odkud pochází ono vábení použít násilí a odkud pochází onen odkaz na nutnost odpuštění?… je tento vnitřní rozpor ve vás způsoben silami vně vás nebo je to svědectví o stavu vašeho nitra?… odpověděl jste si někdy na tuto otázku?…

protože existence toho základního rozporu ve vás svědčí o tom, že pak Satan i Bůh jsou ve vás a /zcela logicky/ spolu nespolupracují… a nemají se rádi… a je ne věcí vaší víry, ale vaší svobodné vůle, jakou cestu životem si v každičkém okamžiku mezi těmi dvěma volíte… zda budete žít podle Satanových nebo Stvořitelových not…  

mám za to a jsem si tím absolutně jist, že váš přednostní příklon k Bohu na nebesích skrze víru vám sice může být po dobu pobytu zde na Zemi určitou berličkou, ale tohle určitě není cesta, jak přestavět vlastní nitro k obrazu božímu… a tím méně cesta k tomu, jek se vrátit se zpět na nebesa…     

co vy na to?… je vám tahle otázka, tenhle problém dost rozumový, abyste mi odpověděl?… nebo prostě řekněte, že je to blábol?… pak si vás ovšem odškrtnu jako rozumově neschopného se nad rozumovým problémem skutečně zamyslet a budeme mít oba klid…

podotýkám znovu, že tohle je otázka pro každou lidskou bytost klíčová, nejen pro věřící… stejně tak by se nad těmito větami měli zamyslet i ateisté… a pokud „sám“ „sebe“ nepřesvědčíte, že není pravda, že nemáte rád „sám sebe“, pak ovšem máte problém…

protože podle v bibli uvedeného Kristova výroku máte „mít rád svého bližního jako „sebe“ „sama“… pokud by se ukázalo, že pravdu mám já a vy „sebe““sama“ rád nemáte, pak ovšem vaše láska k bližnímu je pasé… a vašich sedm let studia teologie je pro kočku…

je to jednoduchá otázka a žádá si jednoduchou odpověď… ukažte svoji schopnost rozumově diskutovat…

reakce na sebe kupodivu nenechala dlouho čekat… jak jsem předpokládal, argumentačně opět nic moc.. dá se říci spíše moc málo, téměř nic… podívejme se na řádky odpovědi tak, jak mailem došly na moji adresu:

Jak píšete – není mi proti mysli mít rád sám sebe. Samozřejmě někdy to člověku úplně nejde a jsou věci, které by ve svém životě člověk neměl mít rád a měl by se je snažit změnit.

Ale když se nad tím zamyslím, tak ono to vlastně není důležité. Důležité je pro mě to, co si o mě myslí Bůh. To jestli mě miluje a jestli mi odpustil.

A díky tomu mám v duši klid a pokoj a nic z toho mě netrápí.

A to i přes to, že jsem v životě udělal věci, které nebyly dobré. A i přes to, že nejsem dokonalý a určitě udělám nějaké další.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Pozn. redakce: Bude o tom ještě řeč níže, ale v dalším citovaném odstavci je hned třeba poukázat na základní chybu v jádru křesťanské argumentace, která byla falešně zabudována do základu papežského náboženství: Je zcela záměrně ignorována polovina lidské bytosti — totiž tělo. A v tom původním křesťanství to skutečně bylo… apoštolové zcela jednoznačně na mnoha místech mluví o těle a duchu, kteří spolu bojují. Máme to u Ježíše v Tomášově evangeliu » A máme to samozřejmě i u Órigena, jehož pravdivost jsme si podrobně dokazovali nedávno » Órigenés nazývá duši „něčím uprostřed mezi slabým tělem a vůli majícím duchem“ (De princ. I1,8,4).

Jinak jak se ptáte, kdo já jsem: já – jsem moje mysl, duše, duch a všechno s tím spojené a mám se rád jako bytost, kterou stvořil Bůh a na které mu záleží. To pro mě znamená mít rád sám sebe.

Neznamená to mít na sobě rád to, že jsem někdy agresivní, nebo že občas dělám chyby.

Výrok: „Miluj bližního jako sebe sama“ je jednoznačně pozitivní výrok a pokud by byl myšlený opačně, tak to nedává smysl.

Stejně tak nedává smysl, pokud by byl řečený s předpokladem, že se lidé „ve skutečnosti“ nemilují.

Pointa je v tom, že se máme snažit milovat bližního, jak nejvíc umíme. A věta před tím zní: „Miluj Hospodina, Boha svého celou svou myslí, celým svým srdcem…“ Takže i kontext ukazuje, že to je o úkolu milovat a není to řečené s předpokladem, že se lidé doopravdy nemilují.

A i kdybych miloval svého bližního aspoň tak, jak mám v tuhle chvíli rád sebe, pak by to bylo mnohem víc, než jak ho mám rád teď.

Takže žádné slibované rozumné odpovědi na rozumné otázky… opět žádné pochybnosti, žádný názor například na to, co to znamená, když říkáme, že bychom měli mít rádi „sami sebe“… a klišé o tom, že Kristova věta „miluj bližního jako sebe sama“ v otočeném smyslu je nesmysl…

důležité je, co si o mně myslí Bůh!… jak jednoduché… mimochodem, ví někdo, jak křesťané vědí co si ten Bůh o nich myslí?… klid na duši a pokoj a křesťana nic netrápí… všímáte si vy, kteří čtete, jak je křesťan nádherně dobrovolně znehybněn a jak dobrovolně snižuje vlastní úroveň mentální inteligence pod všechny myslitelné hodnoty?…

církevní pantátové jsou dokonalými vymývači mozků a odvedli za ta tisíciletí velmi dobrou práci… na povel se pást a na povel dělat bobky!… tomu říkám drezúra… a hlavně nemyslet… jinak by na vás, milé ovečky, po svém druhém příchodu Kristus taky mohl zapomenout!…

co se dá dělat, míjíme se svými přístupy k sobě i ke světu a nijak se nám to nedaří řešit… v této chvíli jsem si položil legitimní otázku, zda má smysl v započaté diskusi pokračovat…

bylo to padesát na padesát a jazýček na vahách se zřetelně přechyloval k rozhodnutí diskusi uzavřít… můj partner, veden patrně chvályhodnou touhou napomoci ke spáse mé tolik zkoušené duše, mi však vyšel opět vstříc a překvapil mne dalším pokračováním svého nepříliš originálního přístupu k životu a světu..  napsal mi tohle:

Nevím proč vám ještě píšu po vaší urážlivé odpovědi, ale dobře… Na otázku, kterou jste položil o tom co znamená mít rád sebe sama, jsem odpověděl:

Jinak jak se ptáte. já jsem já – moje mysl, duše, duch a všechno s tím spojené a mám se rád jako bytost, kterou stvořil Bůh a na které mu záleží. To pro mě znamená mít rád sám sebe.“

Odpověď jsem vám dal, nicméně je to bohužel jiná, než jste chtěl slyšet. A to, že Kristova věta „miluj bližního jako sebe sama“ v otočeném smyslu je nesmysl je poměrně závažný argument, který zpochybňuje celou vaší teorii.

Proto bych čekal rozumný argument, nikoliv smetení ze stolu. Třeba nějaké další texty, které by podpořily váš výklad apod.

To je jako, kdyby jste vzal třeba tento text:

„Což by někdo z vás dal svému synu dal hada, když ho poprosí o rybu?“ A začal spekulovat o tom, že had má vlastně lepší maso, než ryba a že je dobré dát synovi obojí.

Dál bych podotkl, že se mě poněkud dotýká, že mě máte mezi řádky za nějakou „tupou ovci“. Netvrdím, že nemám pochybnosti. Ale došel jsem k nějakým životním odpovědím a fungují. Opravdu se netrápím minulostí a mám v životě pokoj… Jestli pro vás funguje něco jiného, dobře.

Ale nevím, proč zpochybňujete mojí zkušenost, zvlášť když jste očividně nikdy nic podobného nezažil.

A to jsem se ani nedostal k tomu, že ve mě JE Bůh v podobě Ducha Svatého. Ale to byste musel poslouchat.

Pokud nejste schopný naslouchat a respektovat moje odpovědi, tak se bohužel nemáme o čem bavit.

Zdá se, že se Zdeňkem k sobě cítíme oboustranně vzájemně podobné sympatie… nepochybuji o tom, že jsou to sympatie… věřící přece miluje své bližní a já mám zase pro jejich slabost a zatížení vírou výjimečné pochopení…

odkládám tedy své původní rozhodnutí diskusi ukončit a rozhoduji se hrát další kolo naší hry mých argumentů oproti odkazům na dogmatické články víry ze strany partnera opravdu útočně…

vycházím přitom ze zajištěné obrany a soustřeďuji se na standardní situace…  dlouhými nákopy se pokouším ohrozit obranný val partnerovy víry v Bohem /prý/ posvěcenou a zejména církví odsouhlasenou skladbu samotného stvoření…

a předmětem diskuse a tudíž i zpochybnění činím dokonce i ty nejzákladnější církevní postuláty o dědičném hříchu… nemluvě o tom, že jsem se rozhodl věcnými argumenty napadnout i posvátné dogma o Kristově zástupné smrtí za nás hříšné /či vlastně pouze za hříšné věřící?/…

a rozhodl jsem se, že budu čekat /samozřejmě s napětím/ případnou reakci… i napsal jsem:

Nemyslím si, že moje poslední odpověď byla míněna tak, aby vás urazila… rozhodně nesledovala tenhle cíl… pokud jste se tak cítil, promiňte…

zkuste prosím pochopit, že vy prostě nejste vy…

to, že vy jste vy tak, jak se sám vnímáte, tedy mysl, duše a duch, je jen iluze, ve které žijete… v souladu s církevními úmyslně zavádějícími dogmaty neberete v úvahu tu velmi podstatnou část sebe sama, své tělo a vědomí těla, tedy ego…

tváříte se, jako by neexistovalo… duální vesmír protikladů se vyvíjel jako vesmír duchovní ve vibracích odshora dolů, jako vesmír hmotný odzdola nahoru… to vše ve společné bublině našeho místního vesmíru…

mezi oběma vesmíry existuje poměrně úzké přechodové vibrační pásmo, které svojí multidimenzionalitou překlenuje bytost zvaná člověk… hmotný vesmír je vesmír Satanův, tedy říše zla… duchovní vesmír je Stvořitelův, tedy říše dobra…

to přechodové vibrační pásmo nazýváme jemnohmotným vesmírem  a tento jemnohmotný vesmír je tedy je sídlem obou principů, tedy zla i dobra…

Pozn.: jistě vám nemusím připomínat, že Satan jen hraje důsledně roli Božího protivníka… vytváří podmínky pro to, aby mohly duše prožívat pád a poté opět vzestup a staly se po dokončení svého vývoje dokonalými společníky našeho Stvořitele na své rovině bytí… je to tu celé jen veliká hra… ale je třeba znát její pravidla a nesedat na vějičku těch idiotů v šarlatových pláštích… ostatně, již jsem vás upozornil na to, kolik převzalo křesťanství rituálů z původního pohanství?… a s nimi touhy po bohatství a po moci?… pastýři!… jste jen členem stáda a vaším úkolem, kterému vás učí, je tiše a spokojeně pobekávat… neurážejte se, tohle je fakt… 

lidské tělo jako je jako jednotná uniforma, která v sobě spojuje samostatné vědomí hmotného člověka /malé „já“ z hájemství Satana, též zvané ego, produkující v pozemských podmínkách zlo/ a samostatné vědomí duchovního člověka /velké „Já“ z hájemství Stvořitele, duch, produkující v pozemských podmínkách dobro/…

vědci a faráři se hádají, zda jsme byli stvořeni Bohem nebo jsme dílem kultivace opice… obojí je pravdou…

i vy sám v sobě nosíte Satanův program ega /zvířecího člověka/ „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelův program ducha /duchovního člověka/  „láska a sjednocení…

je ve vás tedy Satan i Bůh…

a svobodná vůle je vám dána proto, abyste se dnes a denně rozhodoval o tom, kterému programu v sobě dáte přednost… tvářit se, že lidské ego a tím i Satan ve vás neexistuje a umrtvovat ho příklonem k bohu je nesmysl… ve vypjatých životních situacích tahle maska padá a dějí se pak neuvěřitelné věci…  jen se podívejte do neslavné historie římsko-katolické církve… 

tohle a mnoho jiného je obsaženo na mých stránkách zde na webu… nemíním se zde příliš opakovat, protože velmi pravděpodobně je to zbytečné… strhává to totiž vaši masku věřícího člověka a nutí hledět na věci jinak… a to vy /asi/ nejste připraven připustit…

zkusme ještě popojít, když jsme se do toho dali…

zamyslete se prosím nad tím, co to znamená, když se říká, že člověk vypadl z Jednoty… nabízím vám variantu, kdy vaše jedna část původně v duchovním světě žijící jednotné bytosti /ženská část, ženské energie/ se zapletla s hmotnými světy a stala se součástí pozemské přírody jako zvířecí člověk… a druhá část duálu /duch, duchovní člověk/ odolala Satanovým svodům a zůstala v duchovním prostoru…

a nakonec ona vaše Eva, padlá žena, kamarádící se s hadem-Satanem, přilákala na Zemi do společného těla svého partnera, duchovního člověka, a dala mu ochutnat to pozemské… a tak jste tady…

a ani netušíte, že se nyní vy jako duch pokoušíte v mnoha inkarnacích ego onoho zvířecího člověka /ženu ve vás/ vyznávajícího Satanův program „sobectví“ vyškolit a vychovat tak, aby se i ono /ta žena ve vás/ dostalo zpět do vibrací ducha a abyste se opět stal jedním… mužem a ženou v jednom…

protože o tom to prostě je… vypadl jste z původní Jednoty vibrací svých mužských a ženských energií a máte zde na této planetě v lidském těle v mnoha inkarnacích pracovat na jejich znovu sjednocení… právě to vaše církev nazývá spasením…  

vy jako člověk ovšem nemáte do svého podvědomí /vědomí ega/ a nadvědomí /vědomí ducha/ přímý přístup a proto o tom nic nevíte… už proto, že se nesnažíte odpovědi na zcela legitimní otázky svého bytí hledat samostatně intelektuální kapacitou své duše a zcela se podřizujete církevnímu vedení… a je to právě  vaše církev, která se zatraceně dobře stará o to, to, abyste ty správné odpovědi k poznání toho, o co tady gou, nikdy nezískal…

o tom to kkk…. je… je to o návratu do Jednoty sebe sama, o dosažení rovnováhy vlastních mužských a ženských energií, a tedy vibrací ducha a ega…

přesně o tom, jak ˇje to zachyceno v Kristově výroku v Tomášově evangeliu, úmyslně vaší církevní vrchností zlikvidovaném během mnoha staletí existence církve jako světskou mocí podporované ideologie…

to vy sám jste v některém z prvních mailů prohlásil, že Tomášovo evangelium je pomýlené, protože chce, abychom z ženy učinili muže… jste si opravdu jist, že si vidíte na špičku nosu?...

co takhle si tenhle výrok, opět z Tomášova evangelia zde přiblížit ve smyslu jeho původního významu, který do něj Kristus vložil?… zde je: :

Tomáš 22 Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu - pak vejdete do království.

všimněte si prosím, není zde v podání Kristově ani slovo o tom, že nemusíte dělat nic, protože on přece se nechá za vás ukřižovat, aby vás spasil… 

protože ono spasení, onu rovnováhu /opět cituji/:

a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí ... pak vejdete do království.

tuhle rovnováhu v sobě samém si musíte udělat vy, rozumíte?…

to je to pravé spasení sebe sama skrze božskou jiskru ve vašem srdci a tedy zástupce Boha ve vás… Bůh není na prvotně na nebesích… Bůh je ve vašem srdci a to on má spasit uvnitř vás „sebe sama“, tedy svoji padlou část, vlastní ego /ženu ve vás/…

když to dokáže, jste jako duše spasen… vlastní spasení tedy máte ve vlastních rukou a návod vám před dvěma tisíci lety přinesl Kristus: poradil vám, abyste miloval sebe sama bezpodmínečnou láskou… a naznačil vám, že pokud jako duch nemilujete to hmotné v sobě /tělo a jeho vědomí/, nedokážete milovat ani těla a jejich vědomí u svých bližních…

není pravda, že tohle Kristovo tvrzení je jednosměrka, jak se na to díváte vy…

váš duch má miloval své vlastní tělo a jeho vědomí ega a pomáhal ho kultivovat tak, aby přestalo být egem a vrátilo se domů, do duchovních vibrací /stalo se opět duchem/… jakmile toho dosáhnete, už se na tuto planetu, na tuto školu duší nemusíte znovu rodit a půjdete žít oba spolu do jiného z mnoha příbytků, které má pro vás podle Krista připraveny Otec na nebesích…

vše, co k tomu potřebujete vědět, najdete zde na mém webu v rubrice „Dualita lidského bytí… tam najdete i pochopení toho, proč váš duch, byť přichází od Boha a je tedy prosycen energií lásky, vaše ego /onu ženu ve vás/ nemiluje…

zkuste se na sebe dívat jako na duši, v níž sídlí dvě základní zpočátku velmi rozdílná a postupně v mnoha inkarnacích se vibračně sbližující vědomí /vědomí ega a vědomí ducha/… nepochybujete přece, že existují, že ne?… proč by se běžně mluvilo o podvědomí a nadvědomí?…

takže ty dva v sobě /ego a ducha/ máte učinit jedním… přirozeně tak, že nízkovibrační ego vytáhnete do vibrací ducha… a až do učiníte, až se sjednotíte /čili sjednotíte ty dva v sobě/, pak teprve přestane každá vaše část táhnout jinam a získáte sílu pohnout horou… v Tomášově evangeliu Kristus říká: 

Tomáš 22 Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.

byl už jste za svého života svým poznáním otřesen?… už jste se divil?… ne?… řekněte mi tedy, zda už jste pánem nade vším, co jest?… nebo jste se nechal jen ukolébat do mrtvolného klidu krásnou zavádějící pohádkou, kterou vám servíruje vaše církev?…

najděte si podklady o tom, jak dokonale vymýtila církev toto Tomášovo evangelium:

najděte si podklady o tom, jak ve třetím století po Kristu údajný Kristův zástupce na Zemi římský papež nechal pod hrozbou smrti vyškrtnout z křesťanství reinkarnaci v mnoha životech:

podívejte, jak jsou z prokazatelně historicky staršího Tomášova evangelia Kristovy výroky překrouceny a záměrně pozměněny u tzv. kanonických /rozuměj: církvi milých/ evangelistů…

.a pak budete na počátku pochopení toho, co se vám snažím říci… 

Myslíte si, vážení čtenáři, že tohle bude pořádný záhul pro intelekt věřícího člověka?… že je naděje, že se nezablokuje a nepřestane vnímat?… uvidíme…

Pokud se nám dostane od Zdeňka odpovědi, budeme moudřejší… ale až příště…

28 komentářů u „Křesťanství lží a falše směřuje k zániku… diskuse s věřícím v přímém přenosu…“

 1. Pán Zdeněk je nám příkladem o čem reinkarnace je.Ještě v jeho klidném životě nenastal okamžik,kdy ego povoluje otěže.Ono jsou to většinou hluboké krize či těžké duševní otřesy a pod.Ale na druhou stranu,už to není ani velkopodnikatel jdoucí za ničím obalenym v pozlátku(rozuměj majetky,peníze atp.)přes mrtvoly.Tedy doufám :-)..Jeho okamžik je teprve před ním a je dost možné,že zrovna Vaše argumenty začnou nahlodávat jeho víru.O tom tato pozemská škola je.

  Jinak v Dualitě lidského bytí,byl slíben podrobný manuál,pro tu naši povedenou dvojici v nás.Nějak jsem ho nenašel,nebo nepostřehl.Můžu dostat prosím odkaz,kde ho najdu?děkuji….

 2. Jardo, jsme jedné krve, vy a já… děkuji za příspěvek… a nyní k manuálu… svým způsobem máte i nemáte pravdu… je to podobné, jako máte návod k zacházení nějakým spotřebičem… může být sebe podrobnější, ale nikdy nenahradí to, když vám ten spotřebič a jeho obsluhu někdo předvede… rozumíte mi?… navíc snaha popsat do naprostého detailu určité rituály, které jsou při tom zapotřebí udělat, by mohla vést u méně připravených lidí k chybným interpretacím a ublížila by jim možným přesvědčením, že tohle prostě nefunguje… ono to funguje, ale detaily zájemcům musím vysvětlit tzv. v přímém přenosu… i tak je to vedle mnohých povídání jiných autoru jediný dostupný pohled na to, jak tu nádheru, jakou je řídit si vlastní život sám, v denní praxi realizovat… pokud máte zájem o práci na sobě, zavolejte, domluvíme se… PK

 3. Ano,rozumím.Máte pravdu opomněl jsem individualitu a stupeň vývoje každého z nás.Manuál musí být ušitý na míru.Ještě,ale k Abd-ru-shin ovi,kterého jste nezapomněl vetkat i do diskuze s panem Zdeňkem.Opravdu myslíte,že to byl TEN prorok?Že jeho dílo je bez mezer jak on sám rád asi stokrát v Poselství připomene?Mně osobně jeho dílo hodně pomohlo,ale ani zdaleka nezodpovědelo všechny otázky ohledně Stvoření.Spíše naopak,vyvstali nové.Kdepak se toulá to jeho vesmírné těleso,které mělo ovlivnit světové dění ještě za života jeho současníků?Nedávno jsem četl kritiku Abd-ru-shinova díla od Karla Makoně,kde se mimo jiné zmiňuje,že byl Abd-ru-shin žákem Rudolfa Steinera.Nikde se mi nepodařilo tuto informaci ověřit,ale pokud by byla pravdivá,tak přinejmenším pro mně by Abd-ru-shina postavila do zcela jiného světla.Jinak děkuji.Ozvu se..

  1. PS: k panu Makoňovi… obávám se, že se pravděpodobně mýlí. Za 1. Abdrushin sám jasně říká že jeho poznání nemá pozemský zdroj. Pochybuji že by Makoň mohl doložit své tvrzení… než se tak stane, je to prostě lež…

   Za 2. existuje nezávislá informace ca z roku 1998 od slovenské prorokyně, která říká že původní plán před inkarnací obou těch učitelů byl takový, že měli spolupracovat, Steiner měl podle ní být takovým podporovatelem Slova… ovšem plán selhal, nesetkali se a nezačali spolupracovat.

   Ta prorokyně sama říká že se na Zemi inkarnovala právě proto aby pomohla rozšířit povědomí o Slově…

   http://www.vecnezakony.sk/

 4. pokud jde o autora Poselství, již jsem se k tomu v této sérii textů vyslovil:

  http://www.ragauian.cz/category/jezis-kristus-clovek-nebo-buh/

  tak jen stručně… Syn člověka, jinak Duch svatý, je trojjedinou bytostí, která v sobě nese /respektive jí procházejí/ všechny tři tvůrčí energie lásky, čistoty i spravedlnosti… jsou to proto vždy energie Ducha svatého, které v případě potřeby sestupují do lidských těl… známe tři možné případy… energie lásky sestoupila do těla Ježíše Krista… Abd-ru-shin byl vtělením energie čistoty podobně jako jím byl i Jan Křtitel… a byl tím, kdo měl oznámit /podobně jako Jan Křtitel oznámil příchod Ježíše Krista/ příchod Syna člověka… že to poněkud nezvládl, to už je jiná věc… ty žvásty o neomylnosti „Boha“ jsou pro kretény… pokud se vibračně sebevyšší bytost ponoří do hmotné roviny, vždy je na místě otázka, zda souboj s vlastním egem nakonec vyhraje… v případě příchodu Syna člověka se zde v souladu a tvrzením Abd-ru-hina vtělí energie Spravedlnosti současně s energiemi lásky a čistoty tentokráte v tělech dvou žen a bude i Labutí panna v lidském těle… asi tak… PK

 5. Souhlasím také s mým jmenovcem „Jardou“.

  Pan Zdeňek je v prekérní situaci. Protože Vám odpověděl „oficiální“ cestou, tak možná součástí jeho křesťanské praxe je diskuse s nevěřícími a jejich přivádění do stáda. Možná tu diskusi budou číst i další Zdeňkovi učitelé a poradci. A ti mu budou radit co s heretiky. A pokud by ho Ragauaian nahlodal, tak by propadl a musel by být internován (doufám, že jen přeháním).
  Já až takové detailní znalosti jako Ragauaian o křesťanství nemám. A ani je nepotřebuji.

  Doporučuji na shlédnutí tuto sérii videí a to i panu Zdeňkovi. Sama křesťanská církev u nás podporovala sérii přednášek pane Veigtha.

  Walter Veith šel více cestou rozumu než jako Ragauaian intuicí. Možná je argumentace pana Veitha daleko přijatelnější pro běžné lidi. Ale i pouhým rozumem došel pan Veith k velkým rozporům v současném křesťanství.


  201CZ – Jen prostý clovek (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  202CZ – kudy krácel jezís (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  203CZ – ochránce pro nasi dobu (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  204CZ – nástin dejin (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  205CZ – muz pod maskou (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  206CZ – zjevení jezíse krista (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  207CZ – sedm církví (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  208CZ – sedm pecetí (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  209CZ – kdyz polnice zazní (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  210CZ – Selma z bezedné propasti (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith


  211CZ – Tajemství tajných spolecností (Czech) / Total Onslaught – Walter Veith

  1. Promiňte mi všichni námitku, ale s tím pánem z videa je to poněkud pofiderní… on sám tam má spoustu rozporů… uvedu teď jen malý seznam omylů, na které jsem narazil jen po letmém shlédnutí… na víc jsem neměl nervy :)

   Pán zřejmě vychází z protestantské zásady „sola scriptura“… já protestanty oceňuji, když se snaží o čistý výklad Bible… což není případ tohoto pána, bohužel.

   S uvedenou zásadou je také ten problém že tím protestanté ignorují důležité části Kristova učení, které byly papeži vyškrtnuty z Bible. Oni totiž nikdy nejdou před Jeronýmovu cenzuru, kterou jsme BTW důkladně analyzovali i na tomto webu. Ragauianův výklad Kristovské cesty je založen právě na těch prapůvodních znalostech… a proto je daleko cennější… je to skutečně o něčem jiném… něco v dnešních časech zcela jedinečného a nenahraditelného!

  2. Asi největší walterův omyl je ten o Immanueli a tzv. panenském zrození… to jsou obojí velké NEPRAVDY… slušně řečeno. Obojí jsme již důkladně dokazovali a analyzovali s ohledem na písemné důkazy i na duchovní zákony:

   Nikdo, kdo se drží pravdy, nemůže prohlásit že by se Ježíš jmenoval Immanuel. O tom že Ježíš by měl být Immanuel, je jen jedna zmínka v dokazatelně zfalšovaném evangeliu Matouše, jak jsme si ukázali v předchozích dílech o falšování Bible:

   http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-a-jeho-verohodnost-biblistika-vedecke-badani-i-proroci/

   Ano, falzifikátoři právě chtěli lidem touto manipulací podsunout, že Ježíš je Immanuel. Nicméně — je dobře známo, že žádný jiný biblický autor nenazývá Ježíše Immanuel… Krom toho, Marie nebyla pannou, jak je v našem rozboru také velmi dobře dokázáno:

   http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-apokalypsa-12-kapitola-kdo-je-zena-odena-sluncem-a-kdo-je-jeji-syn-jezis-kristus-mesias-nebo-syn-cloveka/

   http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-vanocni-zamysleni-nad-nami-vsemi-1/

  3. Pan Walter např. svým opíráním se o zcenzurovanou Bibli, propaguje onen blábol o narození Boha z panny… je to tak směšné až je to trapné. Pravda je prostá a rozumově dokázaná:

   Skutečný Ježíšův život konečně historicko-vědecky doložen

   James D. Tabor — historik, archeolog a teolog v jedné osobě — se při svém zkoumání dobových zpráv nejdříve dozvěděl, že Ježíš Nazaretský byl synem Marie ze Sepfóridy s nejasným biologickým otcem, jehož si osvojil Josef z Nazaretu. A protože je současně i teologem, našel oficielní církevní potvrzení této informace mimo jiné v oficiálně nejstarším kanonickém evangeliu u Marka — informace je tu všem na očích a přesto skrytá!

   http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

   PS: na tomto webu nejsou jen texty Ragauiana z pohledu duchovního intuitivního poznání… nýbrž i zcela rozumové a vědecky, historicky, archeologicky analyzované rozbory toho jak to Kristem bylo doopravdy… každý má možnost poznat pravdu a svobodně se rozhodnout, zda ji chce žít, nebo ne…

   1. Ano, tento text jsem také viděl a Moodyho jsem četl před mnoha lety. Oficiální církev staví pyramidu ze lží tak neomaleně, že už to musí být každého logicky uvažujícího člověka bít do očí. I Vás „Me“ ty rozpory nakonec dostaly ven z této organizace.

  4. děkuji za poskytnutí videí… trochu jsem se v nich porozhlédl… opravdu mohou v běžném člověku vzbudit dojem, že onen pán se pustil konečně do rekonstrukce církevního učení a koná tak záslužnou práci… ovšem ono tomu tak není… nebudu tady opakovat argumenty ME, které jsou na místě… z mého pohledu jde pokus rozvázat gordický uzel… ale gordické uzly se rozvázat nedají, to historie už dostatečně prokázala… gordické uzly se roztínají přesně tak, jak nám to předvedl Alexander Makedonský… křesťanství je profláknutá značka a prohlásit veřejně, že za excesy v církvi mohou jezuité a že samotné papežství zůstává po staletí čisté, to je něco podobného, jako když Obama, Busch, Clinton či jiný z těch amerických poskoků světové vlády dostanou Nobelovu cenu míru s odůvodněním, že za miliony obětí jejich válek mohou američtí generálové…

 6. Viděl jsem tu sérii celou a tak alespoň pár poznámek.

  Ten pán skutečně prošel velkým hlubokým vnitřním otřesem, když zjistil, že pravdy, které dnes církev hlásá jsou v rozporu s textem Bible. A to je přesně ten bod, o kterém Vy ve svých textech tady píšete. Spoustu symbolů se mu podařilo objasnit velice dobrým způsobem. Proto si myslím, že pan Zdeněk by se měl nejdříve dostat do podobného bodu.

  Velmi zajímavým způsobem rozebral Danielova proroctví a ukázal, že jak datum zrození Krista, tak i dnešní den a jeho problémy byly přesně předpovězeny. Popsal jednotlivé fáze vývoje křesťanské církve a ta dnešní velmi dobře sedí.

  —–
  Na popis zrození z pany se nepamatuji. Problém je úplně někde jinde. Problém je v úrovni identifikace. Vaše „Ragauaian“ multidimenzionální vědomí je naprosto nekompatibilní s vědomím pravého člověka. To, jak vy vidíte svět, tak ho nikdo z těch, co s nimi komunikujete nevidí a ani vidět nedokáže. A nebo jste si ten „nekonečný příběh“ vycucal z prstu ;)?

  Pokud by jste ta videa viděl pozorně, tak Veigth našel Krista ve svém nitru. Alespoň z některých jeho vět jsem viděl náznaky. A snaží se o vnitřní poctivost.

  Asi je to pro někoho maximum, čeho může pravý člověk dosáhnout v této etapě vývoje. Bible ovšem nebyla primárně psána pro „lidi“ jako jste vy. A jak i Vy sám píšete, velké množství podobenství v Bibli nejde snadno padělat zejména když cenzor vůbec nechápe pravý význam textu. S tím vším bylo ovšem už kdysi počítáno.

  1. Járo, promiňte, ale musím zbourat iluze o panu Veinovi, naprosto se jako křesťan shoduji s Ragauianem… nechtělo se mi dnes pracovat, tak jsem se díval na další uvedená videa ;-)

   Znovu opakuji, v kořenech zla je zásadní problém nepochopení toho co je to duše, kdo jsme my lidi… což je dáno tím že protestanté nejdou před Jeronýmovu cenzuru… to je rozumově doloženo. Ano. V tom ohledu na tom jsou v podstatě stejně jako papeženci.

   POCHOPTE PROSÍM ŽE POCHOPIT A POZNAT SÁM SEBE JE TEN KLÍČ. To je to jediné podstatné!

   Konkrétně jsem dnes viděl mj. video o tzv. Druhém příchodu. To je další VELKÝ OMYL. Čekejte až si pro vás přijde a HLAVNĚ VĚŘTE. Spasení skrze víru v Ježíše… a hlavně si nedejbože ovečky nemyslete že byste to snad mohli dosáhnout sami. TOTO JE TYPICKÉ NEJVĚTŠÍ ZLO PROTESTANTISMU. Je mi to líto, ale toto je prostá pravda.

   A o tom právě jsou „Dvě cesty“ a „Dualita bytí“ které ukazují Kristovu úzkou cestu… vše ostatní jsou cesty široké…

   Nemá cenu čekat. Ježíš už nepřijde. Kristus je titul poukazující na božskou energii svého nositele. A tento Kristus zcela jasně říká:

   Když ze dvou uděláte jedno, vejdete do Království.

   Prosím všechny aby se nad tím alespoň malinko pozastavili… to je to jediné podstatné… a co vsěchny církve odvrhly…

   Důkladně jsem také nedávno analyzoval argumenty křesťanů na dalším odkazovaném textu… úzce to souvisí s tím tématem tzv. spasení aneb tzv. věčného života… (když podle církevníků stačí věřit) proč tedy Kristus hlásal heslo „jak zaseješ, tak sklidíš“, které evidentně odkazuje na fakt, že každý čin a každá myšlenka se člověku vrátí zpět rozmnožená (zákon karmy) — semínko vzejde a přinese mnohonásobnou úrodu — jak prosté… stačí prostý selský rozum a srdce!

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli/

 7. chápu, o čem hovoříte… ten příběh jsem si rozhodně nevycucal z prstu a proto také vím, že je tady čas konce… a já jsem přišel aspoň určitému okruhu lidí říct pravdu, přišel jsem jim připomenout, co před dvěma tisíci lety jim už řekl Kristus a co za ony dva tisíce let nezačali žít… vy přece víte, co řekl Kristus, když se ho ptali, kdy přijde království boží… řekl jim: ono už je tady, ale vy jste ho nepoznali… bylo přístupné již tehdy a je dodnes a lidé ho nepoznali naprosto většinově ani nyní… proto mluvím otevřeně… kdyby bylo panu, Walter se myslím jmenuje, dáno si přečíst mé texty, možná by se otevřel pochopení nutnosti jít po té své úzké cestě rychleji a razantněji by odhodil bibli a celý ten balast křesťanství… kde je psáno, že mu ještě bude dán čas k tomu, aby dokončil to, co po staletí případně zanedbával?… a to platí i o ostatních pravých lidech… mohu je společně s vámi chápat, ale z cesty do jezera síry je možno mnohé, velmi mnohé z nich vytáhnout už jen /snad/ léčbou šokem…

  píšete: Asi je to pro někoho maximum, čeho může pravý člověk dosáhnout v této etapě vývoje.

  jak asi bude vypadat ta další etapa vývoje?… Kdysi mi bylo řečeno: tvým úkolem je připravit nádobu těla a ovládnout stavidla přebytečné čisté lásky již nepotřebné pro účely vývoje tohoto vesmíru… a to činím… jistě tušíte, co to znamená… nejméně to, že ani boží láska není bezbřehá, i ona má své limity… nic prostě netrvá věčně, nakonec ani láska k jedné slečně /pokud si to ještě dobře pamatuji/…

  píšete také: Bible ovšem nebyla primárně psána pro „lidi“ jako jste vy. A jak i Vy sám píšete, velké množství podobenství v Bibli nejde snadno padělat zejména když cenzor vůbec nechápe pravý význam textu. S tím vším bylo ovšem už kdysi počítáno.

  souhlasím… nyní je počítáno se „sklizní“… já už nemám rozhodně chuť přesvědčovat koukol, ať kouká být dobrým zrnem… jen chci dodat tomu dobrému zrnu odvahu, aby se nedalo oním koukolem zadusit do doby, kdy se čas naplní… takže moje slova vůbec nejsou určena těm, kteří je nejsou schopni pochopit… vaši jemnou výtku k mému vyhraněnému vztahu k náboženství a bibli jako takové proto nemohu akceptovat… děkuji vám, že se o moji práci zajímáte…

 8. Ono to spíše nebyla výtka, ale jistý stav frustrace. Několik let jsem diskutoval na jednom fóru věnovanému magii. Diskutující jsem zejména upozorňoval, že „Jak zasejí, tak budou sklízet“ a že není vhodné hulit trávu a poslouchat videa, do kterých jsou podprahově instalovány násilné a satanistické motivy. Byl jsem terčem nevybíravé a sprosté kritiky. Moje nezávadné příspěvky byly mazány z pochybných důvodů. Někdo se urazil a navrhoval hlasování o mém smazání.

  A pak mi můj duch řekl DOST! A to je to, co vy píšete také. Jakákoliv snaha poradit a pomoci musí mít určité meze. Oni se už rozhodli a další rady jsou pro ně zbytečné.
  —————————————————————
  Ono sirné jezero je také alegorie či symbolika. Doufám, že si nikdo nemyslí, že se někde v pekle vaří sirné kotle. Síra může znamenat duši a ono jezero může znamenat promísení nedokonale vyvinutých individualit zpět do kolektivního vědomí.
  Povídka o Adamovi a Evě je pěkná – mě to připadá, že Adam byla právě recyklovaná kolektivní duše z podobné etapy vývoje kdesi ve vesmíru.

  Otázka je jestli opravdu všichni, co propadnou, svoji individualitu úplně ztratí, či jim bude dána možnost zopakovat si vývoj od minerální, rostliné a živočišné říše zpět k lidským bytostem?

  Podle jedné přednášky pana Velechovského si ti, co propadnou jednoduše celou vývojovou etapu zopakují. Podle toho, co psal pan Zelenka se vesmír chová velice úsporně a zbytečně lidské individuality neničí. Ještě jsem se setkal s jedním názorem (Mistele), že lidé budou vykopnuti ze Země na nehostinou a pustou planetu, kde budou jen živořit a trpět. A jiná rasa se začne tady na zemi inkarnovat, takže to nebude poznatelné. Zatím je jich tady prý kolem 400, ale většině z nich se zatím nepodařilo si plně svoji existenci tady uvědomit.

  Ani Vy, ani Velechovský tady tomu kolotoči tady nešéfujete.

  Nejspíše to bude individuální, ale rozhodně to nebude nic příjemného. I ta nejméně destruktivní varianta zachovávající individualitu – několik miliónů let utrpení kdesi v odlehlé a pusté části vesmíru je natolik otřesná, že si ji běžný člověk ani představit nedokáže.

  Daleko lepší je tohle vůbec neřešit a snažit pozvednout svoji vibraci dle svých možností.
  ——————————————————————–
  A co se týče toho omezení. Vesmír je dle Lazareva jedna spojená bytost a my jsme její individuální buňky. A když nějaká buňka úplně ignoruje celek a myslí jen na sebe, tak se z ní stává buňka rakovinná. A té musí vesmír energii odejmout neboť by mohla pronikat hlouběji a poškodit buňky zdravé.

  Koho z lidí zajímá, jaká má přání planeta Země a jak by mohl naplnit její sny?

  1. Jen malá poznámka #1

   Symbolika příběhu Adama a Evy o tzv. pádu do hmoty je v podstatě stejná jako symbolika Kristova podobenství o Ztraceném synu… myslím že klidně můžeme uvažovat o „kolektivní Kristovské duši“, jak píšete Járo a píší to i jiní autoři, jen prosím nebazírujme povrchně na slovíčkách… ale pro nás tady a teď je důležitá ta OSOBNÍ rovina tohoto podobenství…

   srdečně doporučuji Ragauianův výklad právě z osobní roviny, jako zásadně platný pro náš vývoj TADY A TEĎ — čím víc se snažím o svůj vývoj, čím víc to promýšlím, tím víc mi tohle dává smysl:

   http://www.ragauian.cz/jak-se-buh-a-satan-stali-pedagogy-ve-velke-skole-zivota-aneb-skutecny-vyznam-pribehu-adama-a-evy-z-genesis-5/

   to je to jediné důležité pro každého z nás, jsme tady abychom ten osobní vývoj provedli na sobě, nemůžeme změnit ostatní… nejdřív sami-sebe ;-)

  2. #2 symbolika sirného jezera a tzv. věčného zatracení a ztrátě individuality… to je pořád jedno a to samé….

   odměnou za úspěšné dokončení našeho vývoje ve smyslu „návratu do jednoty sebe-sama“ je právě ten tzv. věčný život, tj. duše bude schopna SEBE-VĚDOMÉ existence mimo tento pomíjející hmotný 3D svět.

   opakem je rozpad duše na původní ne-sebe-vědomé „stavební částečky“… možná některé duše dostanou šanci na vývoj v jiných systémech… ale to fakt není podstatné… podstatné je co máme dělat se sebou TADY-A-TEĎ…

   je třeba rozlišovat priority, resp. máme svobodnou vůli zvolit. CO SI VYBERETE VY?

   a proto tady je tento web aby vám dal šanci volby…

   Ragauianův text o Dualitě ukazuje právě JEN TO PODSTATNÉ k tomu, aby člověk mohl projít tu úzkou cestu zpět do Jednoty. Nic víc není důležité!

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

   1. #2 ještě k tomu jezeru, v těchto případech je dobré být přesný, takže:

    5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“ 6 Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“

    https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.21

    Co se týká těch, kteří neuspějí u „maturity pro duše“, je tu dost jasně zmíněna tzv. druhá smrt. Myslím že je to fakt docela jasné. Druhá smrt je smrt duše. Žádná další příležitost k nápravné inkarnaci… samozřejmě neříká se, zda budou nějaké doučovací hodiny ;-) ale to fakt není podstatné…

 9. jen k otázce jezera síry… jde tady skutečně o symboliku, která v sobě zahrnuje možnosti, o kterých vyprávíte… já tyhle autory nečtu, mám svůj zdroj informací, tak netuším, jak to přesně mysleli… jisté je, že ono rozemletí těch, kteří neprojdou duchovní maturitou na Zemi, na duchovní prach /tzv. druhá, duchovní smrt/ je aktuální až poté, až tahle naše bublina vesmíru bude v nejdelším existujícím časovém cyklu procházet vstupem do vesmírné noci… tehdy zaniká hmotná část vesmíru a co není schopno vstupu do duchovna, zaniká an blok…

  my jsme ovšem ve fázi jakéhosi kosmického poledne, kdy se zastavuje dosud existující trvalý pád do stále nižších vibrací a obrací se vývojová křivka vibrací zpět nahoru… proto ten konec /jednoho/ věku, zlom ve vývoji…

  v této fázi počínají odpadat vývojové možnosti pro postupně další a další duše vibrující těmi nejnižšímu a poté i vyššími vibracemi, pokud nedosáhnou na aktuální vibrační úroveň planety… a protože Země je jako planeta zónou svobodné vůle volby mezi dobrem a zlem a tím příležitostí k vlastnímu úsilí o vzestup do duchovních vibrací…

  vypadnutí z možnosti zrozování zde z důvodů vibrační nedostatečnosti duše znamená návrat do podsvětních životních rovin bez uplatnění právě této svobodné vůle…

  to má dvojí důsledek: jednak výrazné zhoršení okamžitých životních podmínek na nově daných životních rovinách, do nichž je duše ponořena, jednak již v podstatě ztráta možnosti vlastním úsilím realizovat v budoucnu vývoj k návratu do duchovních světů v okamžiku vstupu do vesmírné noci

  je to velmi zjednodušeno, ale je to rámcově tak…

  proto také můj nesmiřitelný postoj k církevnímu tmářství, které znehybněním miliard lidských duší v pasti falešné a slepé víry s praktickým zákazem snahy o vlastní vnitřní zdokonalení /sjednocením obou duálních energií/ vede tyto duše rovnou do záhuby…

  1. Pavle, díky! napsal jsi to zkratkou geniálně výstižně!

   dodám jen pro všechny: lidi prosím pěkně… ano…

   proto to důrazné opakované varování ve Zjevení!

   následující pasáž je v podstatě identicky ZOPAKOVÁNA 2x ve Zjevení. Osobně neustále zdůrazňuji hlavně modlářství, protože církev nic jiného dnes už nedělá. Papežství zmaterializovalo úplně vše, karmou počínaje (odpustky které ona údajně ovečkám může udělovat) včetně symboliky Kristova narození (pannou před porodem i po porodu :-) i tzv. zmrtvýchvstání, říkají nám dokonce, že máme věřit pohádce o tzv. věčném životě v hmotném těle :-) jako vtip dobré ;-) ani nemluvě o všech těch prokletých tzv. svatých…

   7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.

   https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.21

   Tohle je ta nejhlubší pravda… všechny výše uvedené modly jsou zhmotněním široké cesty… zkuste prosím použít svou intuici… a hlavně pamatujte prosím pěkně na tu Kristovu úzkou cestu:

   KDYŽ ZE DVOU UDĚLÁTE JEDNO »»
   »» VEJDETE DO KRÁLOVSTVÍ!

 10. To, co napsal „Ragauian“ vidím podobně. Ono propadnutí se nemusí okamžitě projevit na hmotné úrovni. Podle mistra Ariona, prokletí na věčnost znamená pád na úroveň živlové bytosti a rozpad čtyřživlové nesmrtelné podstaty ducha. Bytost může mít stále svoji existenci, tentokrát podmíněnou, ale „Bůh se od ní odvrátí“. Takže může pokračovat ve svém hrubo-hmotném životě zde na Zemi i nadále.

  Mimochodem Satan je jak mikrokosmický jev, tak i bytost v makrokosmu (či přesněji komplex rozpadajících se bytostí), která již o svoji duchovní podstatu přišla. Je již odsouzena k rozkladu a jen láká lidi aby ji následovali. Je jen otázkou, proč ji bylo povoleno disponovat takovou inteligencí a silou mnohonásobně převyšující běžné lidi.

  Váš informační zdroj bohužel ověřit neumím. Co se tak pamatuji, tak jste psal o chanelingu s vysokou světelnou bytostí a ta vám prý odmítla přesně sdělit konkrétní průběh apokalypsy. Mohu jen srovnávat co píšete vy a co jiní.

  ——————————————–
  Přirovnání ke gordickému uzlu docela sedí:

  Ta smršť různých protichůdných tvrzení, která je součástí křesťanství je skutečně gordický uzel, který už se dalším studiem Bible nedá rozmotat. To samé zamotání se podařilo dříve judaismu.

  Podobně celá tato společnost se stává gordickým uzlem. Pokud budu svoje zaměstnání vykonávat lépe, už to společnosti neprospěje, ale bude to odkloněno do správných kapes. Kdesi jsem četl, že lidstvo kolektivně selhalo a jakékoliv novinky výzkumu jsou primárně do armády.

 11. zaujala mne část vašeho příspěvku kolem tvrzení mistra Ariona… zabývám se léta magií, zejména živlovou magií a tvorbou a spoluprací s živlovými bytostmi… mohu potvrdit fakt, že jediným /i když podstatným/ rozdílem mezi duchovní a živlovou bytostí je u duchovní bytosti přítomnost určité esence, kterou nemohu z důvodů utajení před nekvalifikovanými pokusy amatérských „mágů“ blíže specifikovat… mohli bychom ji nazvat taky „pátým“ živlem… ano, je možno existovat jak v hmotném světě, tak i v jemnohmotných světech bez této „doložky nejvyšších výhod“, která je vyhrazena v naší vesmírné bublině Synu člověka jako vibračně nejvyššímu duchu vesmíru a současně jediné bytosti zde, která v sobě nosí všechny tři samostatné tvůrčí božské energie – energie lásky, čistoty a spravedlnosti… je to proto část Syna člověka /Ducha svatého/, která je onou božskou jiskrou v člověku a právě její sjednocení s kdysi padlou části dnešního ega ve vibracích nejnižšího duchovna kvalifikuje lidskou bytost jako duši k návratu „domů“… proto může Kristus říci v Tomášově evangeliu ono „učiníte-li ty dva v sobě jedním, stanete se Syny člověka…“ ostatně, pokusy mimozemšťanů popisované v mnoha zdrojích jako křížení mimozemského genomu s genomem lidským nemají v podstatě za úkol nic jiného než získat přístup zpět k možnosti vlastnit onen „pátý“ živel prostřednictvím zařazení genetické výbavy člověka do vlastního genetického vybavení již této možnosti zbaveného… čili jde o snahu obejít rozhodnutí Boží, kterým byla tato možnost jistým bytostem pro trvalé porušování určitých pravidel odebrána…

  tyto většinově mimozemské bytosti v důsledku technokratického vývoje svých civilizací degenerovaly a o „doložku nejvyšších výhod“ přišly… toto je hrozbou pro každou vyvíjející se civilizaci, i tu dnešní lidskou… pokud se lidi nechají očipovat, jsou kousek od toho stát se pouhou částečkou oné bytosti bez možnosti vládnout svým právem, svobodnou vůlí… což znamená, že ztrácejí šanci právě skrze tu již neexistující vládu nad vlastní svobodnou vůlí cokoli udělat ve zbylém vymezeném čase s vlastním znovuzrozením v duchu…

  mohu potvrdit z vlastní zkušenosti i vaše informace o existenci onoho „komplexu rozpadajících se bytostí“… z mého pohledu se jedná o jakýsi „temný“ superpočítač složený z myslí mnoha podřízených bytostí v podstatě žijících již pouze vegetativním životem, oživenými pouze životní silou a nikoli duchem… spojení myslí těchto bytostí i při podstatném oslabení nepřítomností „pátého“ živlu je právě příčinou inteligence a síly, která proto přesahuje možnosti lidských bytostí vlastnících i vyšší duchovní těla… je odsouzena k rozkladu spolu s těmito bytostmi, ovšem až nástupem oné kosmické noci, o níž jsem se tu už zmínil…

  poznamenávám, že v prostoru jemnohmotnosti bezprostředně přiléhající Zemi existuje složená bytost toho typu v podobě charakterizované jakousi směskou podoby lidského a zvířecího těla /něco jako podoba lidsky vyhlížejícího býka/… je takový náš maličký pozemský Satánek… je to bytost, mezi jejíž zdroje energie patří i egregory negativních energií emitovaných i egy lidských jedinců s aktivní božskou jiskrou, kteří v sobě dosud nedosáhli rovnováhy svých vnitřních energií… tato bytost je podřízena ononu „kosmickému\“ Satanu, o kterém bývá obvykle řeč… při kontaktech s ním prožíváte něco podobného jako v diskusi s panem Zdeňkem… vy o voze, on o koze… ostatně ne náhodou, církev je jeho dokonalou spolupracovnicí…

  1. S tím souhlasím.

   Doplňuji, že většina oveček a to i kněžích v církvi vůbec nemá ani tu nejmenší potuchu že jsou ve vleku jakéhosi egregoru a ten s nimi manipuluje. Jsou bohužel současně obětmi a současně věrní pomocníci onoho egregoru.

   Jinak ono odsouzení na věčnost se může projevit právě Vámi popsaným technokratickým vývojem. Ten může běžet dál nebo být utnut třeba přírodní katastrofou jako v Atlantidě.

   A zejména pokud už se někdo s něčím takovým střetne, tak jediné, čím se onen egregor dá zastavit je právě ona vnitřní božská jiskra. To je jediná síla, která takový egregor dokáže vykázat do příslušných mezí. Pokud se o kohokoliv začne zajímat. I kdyby kdokoliv z pravých lidí na existenci božské jikry vůbec nevěřil, tak při zoufalém volání v nouzi se ona jiskra bude manifestovat. Je to jako ukázat platný lístek průvodčímu. Žádný rituál v magii nebo cokoliv jiného nefunguje. Z toho má tento hybrid jen výsměch.

 12. v podstatě souhlasím s vámi v tom, co jste napsal… předpokládám ovšem, že vaše poznámka k magii neznamená šmahem její odmítnutí… to by bylo zásadní chybou… ona vnitřní božská jiskra musí být aktivována, jen v opravdu krajních případech a u velmi vyvinutých /nepravých/ lidí je možné ji v inkarnaci aktivovat intenzívním příklonem k Bohu… u tzv. pravých lidí ve je nutno tvrdě pracovat na vlastní vnitřní rovině na přeměně ega, které zásadně lpí na Satanově programu „sobectví“ a pokud není silně ovlivněno vnitřní bezpodmínečnou láskou k sobě, odmítá se své nadvlády v duši vzdát… pokud existují k řešení tohoto problému jiné cesty než ten typ „úzké“ cesty, kterou lidem ukazuji, já o nich nic nevím… a tahle cesta je složena z řady magických rituálů, přirozeně rituálů theurgických… prosím, nenechte se případně zmást v této společnosti zavedeným nazíráním na magii… je dílem církevního vlivu po dobu dva tisíce let na veřejné mínění, vše je podpořeno i podprahovým strachem z trestu upálení na hranici dříví, oblíbené to kratochvíli církevních pantátů ve středověku…

  ještě k vaší poznámce k Atlantidě… ano, vývoj civilizace Atlantidy vedl tehdy na zemské rovině žijící lidskou čtvrtou rasu ke katastrofě a většinovému smetení z zemského povrchu… ale pozor, rovina vibrací Země tehdy odpovídala úrovní dnešních jemnohmotných světů a mnoho těch, kteří se v Atlantidě provinili, dnes hledají opět rovnováhu svých energií, kterou tehdy porušili, v tělech dnešních lidí… podobně se do lidských těl vtělují jedinci všech, tedy i technokratických civilizací, pokud ještě nepřišli o svoji božskou jiskru a skutečně touží s vrátit zpět do duchovního stavu… přijměte fakt, že lidské tělo je jen uniforma a jak já, tak i vy jsme v originále členy některé mimozemské civilizace ponoření z nějakého důvodu do této uniformy… mohu-li mít osobní poznámku, podle vašich pohledů na svět vám ta vaše uniforma pěkně bude brzy v tom pozitivním slova smyslu vzata… jste na cestě domů… ale něco málo vám k tomu chybí… napíšete-li nebo zavoláte-li mne napřímo, to -ale- vám trochu více rozvedu…

 13. Nepíšu rád o sobě konkrétně na veřejných diskusích.

  Co se týče Atlantis, tak tam jsem se tvrdě provinil a lituji toho. Tenkrát jsem se nechal pohodlně vést „klidnou a vyrovnanou“ civilizací. Jenže to byl falešný klid na cizí účet a pak jsem si musel vyžrat celá tisíciletí, kdy jsem žil na okraji společnosti obyčejným životem. Kdybych porovnal tehdejší a dnešní život, tak tam byla docela běžná „magie“ na úrovni modré alfy nebo tak nějak. Magie se hojně „používala“ i na vyřizování účtu. Dnešní společnost je daleko více založena na technice. Ano i dnes jsou různí zaklínači, ale ti jsou jen na okraji společnosti mimo hlavní proud.

  Tento jev jste Vy jako jediný mě dostupný zdroj velice dobře popsal na svých stránkách.

  Z nějakého naprosto neznámého důvodu se otevírá jakási amnestie a je možné si opět uvědomit a odčinit své dávné chyby. Tento proces se prostě děje.

  Varuji z této zkušenosti každého, kdo se teď raduje a tančí na palubě „Titanicu“. Za Titanic považuji celý současný technologický vzmach společnosti. Raději by se měl poohlédnout po nějaké „záchranné vestě“ nebo „člunu“. Podpalubí už zvolna nabírá vodu!

  ——————————
  Co se týče „magie“, ta má mnoho forem. Ta nejnižší je hrubá manipulace s energií třeba pomocí rituálů. Kdo to dělá netuší následky svého konání, propojenost všeho jsoucího a třeba chce jen zbohatnout. A je mu jedno, že někdo jiný bude jeho sobeckým přáním trpět. A nebo chce sex. Každý den třeba s jinou.

  Pro vyšší formu tomu dávám spíše název vysoká magie a nebo theurgie. Pokud by jste měl svá osobní přání ale vždy a za všech okolností by jste stavěl Boží záměr nad tyto tak to rozhodně není ani snadné ani takto lidé na magii nepohlížejí.

  Pro Ariona bylo slovo magie téměř posvátné, soudě dle jeho textu, ale většina lidí používá toto slovo v jiném významu.

  —————–
  A co se mě osobně týče, nevím. Důležité je situaci teď a tady zase nespráskat stejně špatně jako tenkrát, když jsem pochybil! Pak se uvidí.

  Mimochodem, dostal jsem pořádnou sodu od vlastního ducha. Několik let jsem cvičil sebeobranu a té mojí duchovní složce se to přestalo líbit. Bylo mi sděleno, že tento typ cvičení nikam nevede. Od té doby mě bolí kolena.
  Zakladatel sebeobrany ing. Špička byl mystikem. Bohužel to co vzniklo je systém, kde jsou fyzické požadavky nastaveny tak, že nedosáhnu ani na ten nejnižší první stupeň. Klouby u každého těla mají určitou pohyblivost a ta se dá těžko změnit.
  Ten systém má cosi do sebe, že transformuje jakousi živočišnou agresi do prázdna zbytečným náročným cvičením, ale to nemá být moje cesta. Je to extrémě náročné a s nejistým výsledkem. Ani Špičkův nejlepší žák se nedokázal za celý život ke svému mistru přiblížit.

 14. velmi zajímavé, Járo… jen potvrzujete, jak je život zajímavý, když člověk nahlédne za závoj iluzí, kterým nás vybavuje tato společnost… díky za vaše informace…

 15. Je hrozné sledovať kam až je schopný zájsť človek hľadajuci pravdu. Niekomu sa tu pletú hrušky s jablkami. Cirkev a viera sú diametrálne odlišné. Skuste hľadať ďalej. Držím palčeky.
  Posielam vám veľa lásky.

  1. je jednoduché věřit… ale pozor, nejsou žádné hrušky či jabka… je jenom pravda o tom, co jest… k té pravdě máme přístup, nebo k ní přístup nemáme… to je nám dáno vývojem v mnoha inkarnacích na cestě od ega k duchu… kdo ještě plně nedozrál, tomu nezbývá než se spokojit s vírou v to, že k pravdě mají přístup jiní, kteří mu ji předkládají jako víru… dovolte mi objasnit celou věc jistým příměrem… pravda o tom, co jest, jako taková stojí uprostřed sálu křivých zrcadel na Petříně… je sama sebou, je skutečná… ovšem ti, kteří ji neznají a proto vytvářejí víru či jen věří, nevidí pravdu samotnou, vidí jen její silně pokřivené obrazy v oněch neuvěřitelně nekvalitních zrcadlech víry… klidně věřte… přeji vám tu víru… je prvním stupněm k pochopení toho, že víra je při hledání pravdy k ničemu… pak teprve víry zbavená odhodíte její okovy a postavíte se na začátek cesty, která vede k pravdě takové, jaká jest… z pohledu toho, kdo pravdu zná, je skutečně hrozné, kam je schopen zajít člověk, který je uzavřen do neživé skořápky své víry… i já vás miluji…

Komentáře nejsou povoleny.