Má dalajlama pravdu? Vede buddhismus lidi k osvícení a nirváně? Pravda o tibetském budhismu — tzv. vadžrajánové sektě Žlutých čepic a jejím vůdci Dalajlámovi

Free Tibet from the lamas

Vzhledem k falešné a umělé vykonstruované mediální popularitě dalajlamy, i ke známé každoroční „vlajkové“ aktivitě „free Tibet“ 10. 3. v souvislosti s Václavem Havlem, je dobré podívat se na to, jaká jsou fakta. Možná někteří víte, jak je to s moudrým výrokem „jen pravda vás osvobodí“…

Zdůrazňuji předem svůj osobní vzkaz všem nekritickým fanouškům tibetského buddhismu: Věřte prosím, že i pro mne byl sympatický a je pro mne velmi bolestné setkání s následujícími fakty… nicméně „jen pravda nás osvobodí“!

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

ragauian vás dlouhodobě upozorňuje na úskalí tzv. „východní spirituality“. Rozhodně nepopíráme její pozitiva. Ovšem v případě dalajlamovy falešné „spirituality“ je problematický především fakt, že odvádí věřící i buddhisty od poznání a nalezení sama-sebe na falešnou, tzv. širokou cestu. Odvádí ovečky od nalezení jin-jang rovnováhy sama-sebe. Důsledky si můžete domyslet sami…

A jaký je smysl lidského života?
Má dalajlama pravdu?

Co myslíte, je náhoda že člověk, držící světský, feudální mocenský titul dalajláma, odvádí své věřící fanoušky (duše) na širokou cestu do nikam, vstříc druhé smrti duše, úplně stejně jako papá Vatikán »?

Dalajlámův výrok o smyslu života obsahuje jenom polovinu pravdy? Jenom náhoda? Nebo spíš zlý záměr?
Dalajlámův výrok o smyslu života obsahuje jenom polovinu pravdy? Jenom náhoda? Nebo spíš zlý záměr?

 

Je to náhoda, že Vatikán i západní tzv. „elity“ kamarádí s dalajlamou?

Dalajlama a Klub přátel První i Druhé šelmy Janova zjevení — to je skutečně vykutálená partička » Kdo není slepý, může vidět jasné souvislosti… fakta jsou veřejně k dispozici všem.

Poznámka: Čínská vláda ve svém souboji s dalajlámou bohužel  překrucuje duchovní skutečnosti na druhý nepravdivý extrém… míněna je teď především základní zákonitost tohoto světa — reinkarnace » Každý člověk je součástí kruhu znovuzrozování — ať chce či nechce ;-) Zákon platí pro každého, slepá víra vatikánských oveček je mu ukradená. Ovšem, i ta neobvyklá a podivná reinkarnace lámů v Tibetu má své duchovní zákonitosti — tyto duchovní děje ragauian vysvětluje v tomto článku o „Disociativní poruše psychiky“ »

Za Dalajlámovým úsměvem — přednáška Colina Goldnera, Univerzita Vídeň

Guntram Colin Goldner (* 1953 narozen v Mnichově) je německý psycholog, který je aktivní autor knih, vědec a novinář. 

Dalajláma se po celém světě setkává s respektem a obdivem. Co se ale doopravdy skrývá za jeho osobou a jeho falešným náboženstvím, to otevřeně popisuje kniha Colina Goldnera. Sleduje v ní životní dráhu muže, který byl jako malé dítě ,,objeven“ jako reinkarnace ,,Dalajlámy“ a byl po té připravován na svůj úřad v klášteře. Popisuje invazi čínské lidové osvobozenecké armády (která Tibetu přinesla značnou modernizaci, například v oblasti vzdělávání a zdravotnictví) a útěk Dalajlámy do Indie. Popisuje, jak se z pěšáka studené války a spolupracovníka CIA a stal nositel Nobelovy ceny za mír a mediální hvězda.

Přednáška německého psychologa o obsahu jeho knihy „Dalajláma – Pád božích králů“ vyvrací silný nános mýtů kolem Tibetu a Dalajlámy vydávanými za vrchol moudrosti, osvícení a lásky. Před vpádem Číny existoval v Tibetu tvrdý feudální a nevolnický režim, na jehož vrcholu stál Dalajláma a jeho rodina. Chudoba a nevzdělanost a kruté tresty byly běžnou součástí života a díky náboženským dogmatům, která měla daleko k pravému buddhismu, nebylo možné změnit společenské postavení…


Výběr informací z přednášky

Colin Goldner: před tím, než přejdu k tématu, rád bych zodpověděl dvě nevyslovené otázky, které se vznáší v prostoru, když hovořím o Dalajlámovi ;-)

 • 1. odpověď NE neplatí mě Číňané
 • 2. odpověď NE současné převládající poměry v Číně považuji za všechno jiné, než příkladné

Jedná se o Tibet, o lidi v Tibetu, o životní podmínky a kulturu těchto lidí, jde o budhismus, který po staletí významně ovlivnil životní podmínky a kulturu, a částečně je ještě dnes ovlivňuje. Půjde o tibetské tzv. boží krále neboli Dalajlámy a obzvláště o aktuální 14. inkarnaci — všeobecně známého a oblíbeného — Tenzina Gyatso.

Během dnešního večera se budeme věnovat třem tématickým částem a půjdeme od jedné části k druhé:

 • 1. životní podmínky ve starém Tibetu, před tím, než tam vtrhli Číňané, životní podmínky pod vládou lamů, historie theokratického feudalismu v Tibetu
 • 2. životní podmínky po vtrhnutí Číňanů, tedy od 50. let, otázka porušování lidských práv a role CIA
 • 3. půjde o aktuální dění z nedávné doby

Budhimus má až cca 0,5 milionu příznivců od roku 1990 v německy mluvícím prostoru, především v jeho tibetské variantě tzv. vadžrajánový budhismus… zdá se že Budhovo učení velmi oslovuje dnešní dobu… počet sympatizantů k této zvláštní cestě budhismu — vadžrajáně, tedy vadžrajánové sektě Žlutých čepic — kde je Dalajláma mediálně na Západě znám jako hlavní představitel nebo zástupce pro veřejnost i když formálně to tak vůbec není… počet příznivců a fanoušků této varianty jde v německy mluvícím prostoru do milionů.

Důvodem je dlouhodobá přítomnost jeho svatosti, když dnes budu mluvit o jeho „svatosti“. Musíte si k tomu prosím představit, že je to v uvozovkách.. důvodem je dlouhodobá přítomnost jeho „svatosti“ v bulváru a pokleslých médiích, které mají naplnit zájem o „východní spiritualitu“ a neustále ji dál rozšiřovat.

Především v ezoterické a psycho-scéně je budhismus považován (nebo spíš to co se o něm ví nebo za co je považován) za jistý druh nadřazeného spirituálního vedení, kde se dá propojit mnoho různých odporujících si věcí… teprve při vážné konfrontaci, jako vždy, nemá tato scéna ani povrchní znalost několika pojmů a určitý pocit pro správnou věc úplně stačí k tomu, připadat si jako stoupenec tibetského budhismu :-)

Free Tibet (from the lamas)

Často si někteří připadají stoupenci tibetského budhismu nejen spirituálně, ale také a především lidskoprávně angažovaní tím, že si přilepí na kufr auta samolepku TIBET FREE nebo z si balkónu pověsí vlajku :-) to všechno nic nestojí, nic nezmění, ale dává to povznášející pocit patřit mezi „dobré lidi“ :-)

V nové němčině se jim říká „bojovníci světla“, kteří se (údajně) zasazují o změnu na tomto hrozném světě tím, že se za tuto změnu modlí nebo meditují… pro mnoho lidí začíná a končí nadšení pro tibetský budhismus postavou Dalajlámy, jeho „svatost“ provází vysoká a celosvětová prestiž, kterou si užívá díky své politické a světonázorové orientaci… i přes veškerou kritiku, která se proti němu po celou dobu předkládá — především: extrémně nepřátelská pozice vůči ženám a homosexuálům… i přes veškerou kritiku, která se proti němu vznáší, tato dokonalá pověst mu zůstala, dokonce i jeho kontakty s neo-nacisty na tom dosud nic nezměnily.

Dalajlama — falešný symbol mírumilovnosti, dobroty a zdánlivého nejvyššího poznání

Stále platí jako (zcela falešný) symbol mírumilovnosti a dobroty a především pro nekonečnou moudrost a klid… jeho výroky zní banálně a vypadá to, že pocházejí z trhacího kalendáře umístěného na lednici… ovšem jako výraz nejvyššího poznání jen vypadají. …

Při letmém pohledu na Dalajlámu a starý Tibet, který reprezentuje
se v podstatě vychází z faktické neznalosti situace nebo také z útržkovité znalosti historie nebo dochází k selektování historie — to jen k lepšímu pochopení situace.

Obraz starého Tibetu (před r. 1950) je rozšířen v bezpočtu knih běžných tady na Západě: ukazují ráj na Zemi, mýtickou nebo mystickou Šangri-lu nebo Šamba-lu…  že lidé tam mají šťastný a spokojený život v souladu se sebou a s přírodou a s bohy… podle Dalajlámy se to neustále připisuje vlivu budhismu a díky němu (údajně) vznikla společnost, která žije v míru a harmonii a po té, co Tibet obsadili Číňané, se tento ráj nenávratně zničil.

Moderní historie ale popisuje, že (tento ráj) v žádném případě nezmizel kvůli Číňanům…

Pozn. redakce: Zde je třeba zdůraznit, že nemáme nic proti pravému původnímu učení Buddhově — bohužel se ale v historii stalo přesně to samé co s Kristovým učením: Pravé Kristovo učení bylo zfalšováno do NEFUNKČNÍ podoby ve 4. století, když zvítězil Konstantinovský cézaro-papismus, který je doopravdy jen NEFUNKČNÍ napodobeninou originálního křesťanství, tedy Kristovy „cesty do království“, jak je popsána v Tomášově evangeliu » Detailní analýzu utajené historie křesťanství jsme vám dali k dispozici i se spoustou důkazů »

(Tibetský budhismus) zrazuje jakoukoliv snahu o emancipaci prapůvodního budhismu k doktríně brahmanismu, z které se vyvinul — tedy: svobodu od bohů, svobodu od kněžích a možnost dosažení (nirvány) pro každého bez bohů a kněžích, tedy vlastními silami dosáhnout vysvobození — nirvány — což je vystoupení z koloběhu životů a utrpení.

V tibetském budhismu naproti tomu existuje víc bohů, než v celém hinduistickém panteonu dohromady. (Analogicky, katolicismus je prolezlý modlářstvím a porušuje desatero každý den v roce »)

Theokratický feudalismus a otrocké nevolnictví — ideál tibetského lámaismu

Theokratický feudalismus (ještě lépe státní terorizmus lámů) vládl od poloviny 17. století do poloviny 20. století prostřednictvím militantní sekty Žlutých čepic… za pomoci Mongolů odstranili každého politického odpůrce.

Tibet byl v roce 1720 vojensky připojen k protektorátu Mandžur-Mandzhur a v roce 1793 se stal vazalským státem Číny

Tehdejší hlava sekty Žlutých čepic, který je známý jako velký 5. Dalajláma Lozang Gjamccho, jmenoval sám sebe jako nejvyšší duchovní a politickou autoritou celé země a pak byl Tibet v roce 1720 vojensky připojen k protektorátu Mandžur-Mandzhur a v roce 1793 pod císařem Čchien-lung se stal vazalským státem Číny… přičemž režim lámů měl vnitropoliticky neomezenou moc.

Po zhroucení čínské říše 1912… během následujících bojů o moc, dosáhl Tibet fakticky nezávislosti, kterou potom uznal republikánský Kuomintang, který vládnul v Číně… a Mao pak z císařství zdědil výsostné nároky na Tibet…

Vpád maových oddílů do Tibetu v roce 1950 po vítězství nacionálního Kuomintangu, zvěstoval tuto historickou samozřejmost ČLR a z pohledu Pekingu: Tibet je a vždy byl součástí, tedy nejpozději od roku 1720, neoddělitelnou součástí čínského teritoria…

A to bylo akceptováno všemi, opakuji všemi státy na této planetě, bez odporu akceptováno. Naproti tomu zde šířené propagandě, byla Čínská osvobozenecká armáda velkou částí obyvatel Tibetu velice vítána a znamenala pro ně osvobození z nevolnictví, dluhového otroctví a poroby… odpor proti Číňanům také existoval, zejména ze strany vládnoucí vrstvy, tedy šlechty a kněžích… kteří byli zproštěni svých majetků a privilegií…

Spolupráce dalajlamy a CIA

Od poloviny 60. let se za pomoci CIA odehrával podzemní odboj proti Číňanům, který vedl druhý bratr Dalajlámy Gyalo Dondrup (v dokumentech CIA psáno též Thondup) a z Indie, resp. z USA, organizovali krvavou guerillovou válku.

Pozn. redakce: A opět, myslíte si že katolická církev jenom „náhodou“ spolupracuje se CIA — mj. při podpoře mafie a všemožných fašistických režimů? Slyšeli jste o tzv. Operaci GLADIO? » Stále si myslíte, že je to náhoda? Vážně? ;-)

14th Dalai Lama (sixth from left) flees from Tibet to India across the Himalayas, following a failed uprising against the Chinese occupation, 1959. Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth. The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. (Photo by Popperfoto)
14th Dalai Lama (sixth from left) flees from Tibet to India across the Himalayas, following a failed uprising against the Chinese occupation, 1959. Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth. The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. (Photo by Popperfoto)

 

Při přípravě tzv. útěku do Indie (to bylo teprve 9 let po vpádu Číňanů), který organizovala CIA a jednalo se hlavně o to dostat ze země zlatý prach a stříbrné pruty z pokladu v Potále… při tzv. útěku se pokračovalo do Sikkhim a potom do Indie. Zlatý prach a stříbrné pruty se transportovaly karavanou, která se skládala z 800 zvířat a podle dnešních cen, měla hodnotu 55 milionů US dolarů… v tehdejších časech to bylo úplně neskutečné bohatství vyždímané z nejchudší země na této planetě.

Až do začátku 70. let, byla podzemní válka v Tibetu financována ze zvláštního programu US Department, který podporoval útoky a sabotáže proti Číně Dalajláma ze stejného fondu obdržel 200 tisíc dolarů ročně, jako osobní apanáž, kterou měl k dispozici sám pro sebe. Po obdržení techto peněz, své kontakty k CIA po celá desetiletí zahořkle popíral až nakonec v 90. letech musel přiznat, že lhal.

Spolupráce dalajlamy a CIA: Jak se na to přišlo? Úplně jednoduše!

Uplynula 30letá lhůta na utajení dokumentů CIA, každý si to teď může najít a přečíst. Poškodilo to nějak jeho důvěryhodnost, způsobilo mu to nějakou škodu? Ne, vůbec nijak. Ani trošku!

The declassified documents show that the Dalai Lama received a personal subsidy from the US government – a covert payment arranged by the CIA – of 180,000 US Dollars per year from 1959 through till at least 1974. To put this in a modern context 180,000 dollars in the 1950s would be worth nearly 1.5 million today, and 180,000 dollars in the seventies would be worth nearly 800,000 today.
The declassified documents show that the Dalai Lama received a personal subsidy from the US government – a covert payment arranged by the CIA – of 180,000 US Dollars per year from 1959 through till at least 1974. To put this in a modern context 180,000 dollars in the 1950s would be worth nearly 1.5 million today, and 180,000 dollars in the seventies would be worth nearly 800,000 today.

 

Dalai Lama Cables-1-gyalo_treasure

 

 

http://www.westernshugdensociety.org/photos/dalai-lama-money-part2/
By the 60s, however, some in the US administration were questioning the wisdom of these payments to the Dalai Lama…
Subsequent cables reveal an interesting development. In 1969, the Dalai Lama’s personal representative Lodi Gyari lets the Americans know that the Dalai Lama has been negotiating with the Soviets [at that time the sworn enemy of the United States] for financial assistance: ‘Lodi concluded by stating that the Dalai Lama and he would much prefer to take American financial assistance and he hoped I would give the matter close attention, for they had to get help from somewhere.’ …
Furthermore, in his report to the State Department, the US Ambassador noted, with some alarm, how during a recent public lecture: ‘The Dalai Lama emphasized that he did not oppose communism, or for that matter any “isms” in particular. He declared that an independent Tibet could have a communist government or any other form supported by the majority of the people. What Tibetans opposed was foreign domination. In the current context, these remarks would appear to have been primarily directed towards Moscow.’ …
Needless to say, funding for the Dalai Lama was granted, and his CIA support renewed at the next review in 1971, and again in the following years. The US congress continues to financially support the Dalai Lama, and the CIA subsidy has been replaced by National Endowment for Democracy funding.
 

CIA financovala zbraně, logistiku a vyzbrojovala tak podzemní teroristické skupiny až do poloviny 70. let až USA objevily za éry Nixona a Kissingera obchodní zájmy a možnosti v Číně a CIA tak zastavila sabotáže a projevy odporu v Tibetu.

Od začátku 80. let po CIA převzaly jiné americké organizace financování anti-čínských aktivit Dalajlámy, jmenovitě The National Endowment for Democracy (NED), která mu dodnes, každoročně předává milionové částky… o NEDu budu později ještě hovořit.

V pasáži z autobiografie dalajlámy z roku 1964: dalajláma tam doslova vychvaluje guerillovou válku, kde žehnal zbraním…


Za jaké zásluhy dostal Dalajláma v roce 1989 Nobelovu cenu míru je dodnes bez vysvětlení

Stejně tak je dodnes nezodpovězená otázka, za co…  v Korutanech zlatý řád… Nikdo neví proč. Z jeho strany nebyl a není ani nejmenší přínos za demokratizaci, nebo mírový proces. Nobelovu cenu v roce 1989 dostal z úplně jiného důvodu a ne za nějaké mírové aktivity. Byl rok 1989 a předpokládalo se, že cenu dostane Václav Havel, ten ji nikdy nedostal.

V roce 1989 se v Číně odehrál masakr na Tchien-an-men, náměstí Nebeského klidu, proto se v západních průmyslových zemích, které si mezi sebou cenu předávají, zkoušela najít cesta, aby se vyjádřilo nejvyšší morální rozhořčení proti masakru, ale současně aby to neohrozilo rozvíjející se hospodářské vztahy s ČLR…

Propůjčení Nobelovy ceny míru Dalajlámovi je takříkajíc ztělesněním všeho protičínského aby se učinilo zadost morálním závazkům.
Ve stínu propůjčení této ceny, se tak mohly hospodářské vztahy zcela nerušeně dál rozvíjet… tím se tedy vyjádřil nesouhlas s masakrem.

Propůjčení Nobelovy ceny míru, zorganizovala osoba, na kterou si v Rakousku možná vzpomenete: byla to ikona zeleného-ekologického-ezoterického hnutí v Německu — Petra Kelly — zakladatelka německé strany Zelených (to je ta paní ve fialové blůze)

Objevila a seznámila se Dalajlámou roce 1982 na knižním veletrhu ve Frankfurtu… doslova propadla velkému nadšení, jak sama píše, především jeho: ,,jeho femininní maskulinitě“ nebo maskulinní femininitě? Nevím, to je jedno… každopádně z něj byla nadšená, cestovala každou chvíli do Dharmasaly, do severní Indie, kde má sídlo dalajlámova tzv. exilová vláda na finanční náklady její stále nervóznější strany, aby tam Dalajlámu zaškolila a cíleně ho připravila na životní dráhu a kariéru na Západě. Do té doby, spirituální zájmy a touhy evropské mládeže nebo čerstvě dospělých… všichni byli orientováni na hinduistické guruy s dlouhými fousy: Bhagavan Radžníš Osho nebo Muktananda, Bhaktivédanta s Haré Kršnou, nebo Sai Baba nebo jak se všichni jmenovali…

Dalajláma, severní Indie byl do začátku 80. let úplně neznámý, žádný člověk nejezdil s VW busem do Dharmasaly, ale všichni jezdili do Púny (Poona) nebo na Buddha párty k Aurobindovi… Kelly mu přinesla, čeho se má na svém turné na Západě vyvarovat, co má říkat a co je lepší vůbec neříkat… tedy především z jeho tibetsko-budhistického pohledu: antifeministické a vůči ženám nepřátelské názory, kterých se má nejraději zdržet…

Petra Kelly také byla při tom, byla spolu-organizátorkou v roce 1984, kdy v Alpbachu v Rakousku byli představeni tehdejší velikáni hnutí New Age:

 1. Fritjof Capra, autor knihy Tao fyziky
 2. Francisco Varela, který se obrátil na ezoteriku a zkoumal mozek, který se v první řadě zabýval vnímáním a prožitky mimo tělo nebo zážitky blízké smrti
 3. Rupert Sheldrake s teorií morfogenetických polí
 4. německý nukleární fyzik Friedrich von Weizsäcker (bratr dřívějšího spolkového prezidenta)
 5. Marie Louise von Franz, která byla blízkou spolupracovnicí Carla Gustava Junga

Následkem toho, skrz měsíčník, ezoterický časopis EZOTERA z Dalajlámy záměrně vyrobili superstar německy mluvící ezoterické scény.

On přinesl všechno, po čem tato (naivní) scéna touží: znovunarození, jasnovidnost, věštění, zázračné duchovní léčení, levitaci — vznášení se ve vzduchu… tedy celkově ovládnutí hmoty duchem, astrologii…..tedy veškerý ezoterický žvást inkarnovaný do jedné osoby, to byl přesně ten, koho potřebovali a hledali.

Nobelovy ceny míru, bez jakékoliv zásluhy za mír? Zcela normální v archontickém světě

Docela brzy se zjistilo, že se tato postava, dá perfektně využít politicky především na každý druh proti-komunistické propagandy…

Petra Kelly v roce 1987 organizovala první vystoupení Dalajlámy ve vysoké politice, tedy v německém Bundestagu v Bonnu (SRN). Náboženští představitelé v parlamentu… to není nic nového, papež Benedikt byl také v německém Bundestagu… a nakonec přišla i s Nobelovou cenou míru.

Aby taková osoba dostala cenu míru, bez jakékoliv zásluhy za mír, to není nic nového… vzpomeňte si na H. Kissingera, M. Gorbačova, L. Wałęsu přirozeně… nemluvě o bigotní sestře Bojaxhiu z Kalkaty — známé spíše jako „Matka Tereza“, která má s Dalajlámou obzvlášť úzký a osobní kontakt.

Společně v Londýně např… uspořádali akci, kde se modlili a meditovali proti potratům. Matka Tereza byla známá, že je nositelkou Nobelovy ceny míru… a byla také známá za to, že smrtelně nemocným v hospici v Kalkatě odepřela jakýkoliv prostředek proti bolesti, aby umírající mohli doopravdy zažít utrpení Krista

Aby ten (úchylný!) cynismus byl kompletní, ona přece pracuje s hinduisty, kteří nikdy o Kristovi neslyšeli.

Nemluvě o posledních nositelech Nobelovy ceny míru za poslední roky tj. 2008 M. Ahtisaari, který rozdělil Srby a 2009 B. Obama, který přesně v době své nominace převelel jednotky do Afghánistánu a podepsal největší vojenský rozpočet v historii USA ;-)

…dále v roce 2010 byla propůjčena čínskému spisovateli Liu Xiaobo, který si mírovou cenu i při nejlepší vůli nezaslouží. Že byl zavřený, bez ohledu na to, zda oprávněně nebo neoprávněně, to nemohu posoudit je stejně tak málo kritériem pro Nobelovu cenu, jako je být americkým prezidentem.

Cena pro Liu, stejně tak jako u Dalajlámy ukazuje, od té doby, kdy tuto cenu obdržel Dalajláma se vždy předává a nasazuje proti nějakému režimu… a opět: ve stínu předávání ceny Liu (stejně jako tehdy u Dalajlámy) hospodářské vztahy s ČLR se bez problému dál pěstují…

Temná s. Matka Tereza

Mimochodem, s tou osobou jsem se krátce seznámil v roce 1991, když jsem byl pověřen, abych s ní udělal rozhovor… v jejím hlavním sídle v Kalkatě jsem nekonečně dlouho čekal, aby mě vůbec pustili…

Za celý život jsem nepoznal člověka, který by byl na první pohled tak nesympatický jako je tato zlá, zlá stará paní — ona má doopravdy okolo sebe auru zla… sednul jsem si tam a začali jsme hovořit až dovnitř přišla jedna jeptiška a na stůl položila hromadu složek… Tereza seděla za psacím stolem, v jedné ruce měla růženec a v druhé nějakou tyčku (proutek) a tahle jeptiška asi něco udělala obráceně a vši silou, kterou měla ji šlehala přes nohy… a to byl moment, kdy jsem po méně než deseti minutách rozhovor ukončil. …Zpátky k Dalajlámovi

 • V protikladu k obrovskému, médii neustále opakovanému označení Dalajlámy jako ,,božího krále“, jako spirituálního a světského vládce Tibeťanů, tak není a nebyla pravda ani jedno a ani druhé.
 • Je v každém případě hlavou sekty, která se nazývá Žluté čepice (Gelupa). Je to jedna z mnoha jiných sekt. Z historického pohledu je nejmilitatnější sektou tibetského budhismu.
 • Skutečná (oficiální) hlava sekty je úplně někdo jiný, Ganden Tripa.
 • Ještě dnes všem připadá, že Dalajláma duchovně zastupuje určitou část tibetského obyvatelstva, které se k němu a k sektě Žlutých čepic hlásí nebo si od něho něco slibují. A to je méně lidí, než si Dalajláma a jeho příznivci myslí, nebo vychloubačně předstírají.
 • Pro velkou část Tibeťanů a Tibeťanek v autonomní oblasti Tibet a mimo ni, je Dalajláma a exilová vláda v Dharamsale úplně bezvýznamná. Stejně tak, jako u nás papež. Pro většinu lidí je úplně bezvýznamný.
 • Návrat Dalajlámy do Tibetu a požadavky na odškodnění tehdejších vyvlastněných feudálů nebo vedení klášterů, resp. jejich následovníků — o to jde především při opakovaných pouličních nepokojích. Kromě jich samotných — vyvlastněných feudálů — na tom nikdo nemá zájem.

atd. atd.


Další informace:

Vzpomeňte si na tato fakta (a v odkazu uvedené fotografie), až se zase budou 10. března na českých veřejných budovách vyvěšovat tibetské vlajky…

THE DALAI LAMA’S INVOLVEMENT WITH THE CIA AND THE TIBETAN GUERRILLAS

Of all the lies that surround the Dalai Lama, surely the greatest is that he is a champion of non-violence. This aspect of the image that he likes to portray of himself and with which he has mesmerised the media and much of the world is actually just another part of the myth.

The truth of the matter is that from the mid-1950s through to the mid-1970s there was an active and violent Tibetan resistance movement that was funded by the CIA. Even the Dalai Lama’s notorious brother Gyalo Dondrup, who was the principal link between the Tibetan guerrillas and the CIA, called this ‘a very dirty business’. The question is, how involved was the Dalai Lama in this ‘very dirty business’?

In 1974, the Dalai Lama claimed: ‘The accusation of CIA aid has no truth behind it’. But gradually as more and more US State Department documents have been declassified he has been forced to admit the truth.

In 1999, discussing the early CIA operations involving his people, he said: ‘They gave the impression that once I arrived in India, great support would come from the United States. The CIA provided $1.7 million dollars annually to train and support the guerrillas, including setting up training camps in the US (Camp Hale, Colorado) and elsewhere, flying the guerrillas there and parachuting them back into Tibet, and providing weapons, equipment and intelligence.301 The Dalai Lama himself received $180,000 annually to maintain himself in India, a grant for which he did not have to account.

The reason for the Dalai Lama’s expectations could well be the letter sent to him by the United States ambassador to India, Loy Henderson, in 1951. Henderson was passing on a message from the State department that said, amongst other things: ‘The United States…  is prepared to support resistance now and in the future against Communist aggression in Tibet, and to provide such material aid as may be feasible.

Indeed, as CIA documents uncovered under the Freedom of Information Act reveal, when the Dalai Lama did finally flee Tibet one of the first messages sent to Americans demanded an air-drop of substantial quantities of weapons: ‘Please inform the world about the suffering of the Tibetan people. To make us free from the misery of the Chinese Communist operations [you] must help us as soon as possible and send us weapons for 30,000 men by airplane. …

THE ROLE OF THE CIA: BEHIND THE DALAI LAMA’S HOLY CLOAK

This incisive article by Michael Backman outlines the relationship of the Dalai Lama and his organization to US intelligence. The Dalai Lama has been on the CIA payroll since the late 1950s. He is an instrument of US intelligence. …

No mere spiritual leader, he was the head of Tibet’s government when he went into exile in 1959. It was a state apparatus run by aristocratic, nepotistic monks that collected taxes, jailed and tortured dissenters and engaged in all the usual political intrigues. (The Dalai Lama’s own father was almost certainly murdered in 1946, the consequence of a coup plot.)

The government set up in exile in India and, at least until the 1970s, received $US1.7 million a year from the CIA. The money was to pay for guerilla operations against the Chinese, notwithstanding the Dalai Lama’s public stance in support of non-violence, for which he was awarded the Nobel Peace Prize in 1989.

The Dalai Lama himself was on the CIA’s payroll from the late 1950s until 1974, reportedly receiving $US15,000 a month ($US180,000 a year). The funds were paid to him personally, but he used all or most of them for Tibetan government-in-exile activities, principally to fund offices in New York and Geneva, and to lobby internationally. …