Pieter_Bruegel_the_Elder-The_Tower_of_Babel3

Smrtelné nebezpečí přichází: Agenda 2030 je realizována i v ČR. Co je to vlastně ten „trvale udržitelný rozvoj“? 3

Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: A která teroristická skupina udělala tohle?!

 

V minulém díle jsme si ukázali jak se tzv. „Agenda 2030″ maskuje pod pláštíkem zdánlivého utopického dobra » Ukázali jsme si konkrétněji co obsahuje a každý z vás se jistě již setkal s prosazováním některých bodů v praxi. Ukázali jsme si jak Agenda 2030 souvisí s projektem EU a také že vytváření „obrazu šelmy“ bylo předpovězeno:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.

Teď se podíváme co je vlastně míněno pod slovy „trvale udržitelný rozvoj“ a jak OSN plánuje zajistit, že bude dosažen na celém světě.

Docela trefně to rozebírá Leo Hohmann v článku „Mega Agenda 21 resurrected with pope’s help“ na wnd.com. Je tam mj. citován jezuita Malachi…

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Mnohokráte jsme na www.ragauian.cz dokazovali, že jezuité v čele s černým papežem jsou skutečnými vládci Vatikánu a že oni jsou pravděpodobně nejsilnější antikristovskou skupinou na Zemi » Jezuitský řád je vojenskou organizací, která funguje jako tajná služba Vatikánu. Vše je pod přísným utajením a jen občas něco unikne prostřednictvím bývalých jezuitů, kteří tím často riskují smrt — což se stalo např. Albertu Riverovi, autoru Tajných Dějin Jezuitů. Dalším naším důležitým informátorem je jezuita Malachi Martin, kterého jsme si už citovali v souvislosti s Fatimským zjevením »

Malachi s předstihem předpověděl přesně to, co jezuité nyní prostřednictvím jezuitského papeže Francise dělají — budování NWO, světové totality pro vládu nad ovečkami — lidskými dušemi. Také zcela jasně řekl, že poslední papež » bude pod kontrolou Satana! Že církev je služebníkem Satana a že Vatikán ve jménu Lucie rozšiřuje lži ohledně Fatimského zjevení. Přesně řečeno to nebyla předpověď — Malachi byl jezuita a znal jejich plány:

Malachi (Martin) said the Jesuits would use the Vatican, because it’s not like any other Christian denomination,” Horn said. “It’s got 90 ambassadors parked there on any day. It’s got political relationships with most of the nations of the world, and Malachi said that’s why the Jesuits wanted to seize control of the Vatican, so they could use it as a machine. He said that would give assistance to the rise of a New World Order, and he very specifically said they would use it to do the things that Pope Francis is doing now – a New World Order based on socialism, Marxism – and that they would work in tandem ultimately with the rise of the antichrist for the implementation of the objectives of the antichrist.”

Co je „trvale udržitelný rozvoj?“ Je to nástroj pro vytvoření Nové Světové Vlády, New World Order, NWO!

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Patrick Wood, ekonom a autor knihy „Povstání technokracie: Trojský kůň globální transformace,“ říká, že je jasné, že OSN a její příznivci vidí tzv. „udržitelný rozvoj“ jako něco více než jen cestu k čistšímu životnímu prostředí. Vidí to jako nástroj pro vytvoření nového ekonomického řádu, alias „Nového světového řádu“, NWO! Prostě dobrá záminka.

Woodova nová kniha sleduje novodobé technokratické kroky Zbigniewa Brzezinského, Davida Rockefellera a Trilaterální komise od začátku roku 1970.

Není náhodou, že papež požaduje to samé! Papá totiž patří mezi hlavní budovatele NWO a výslovně požaduje zavést ovečkám nový světový ekonomický řád »

A Wood má samozřejmě pravdu. Záminka životního prostředí je ideální prostředek pro vládnoucí „elitu“, aby použila jejich vlastní verzi utopie, protože každá možná forma lidské činnosti nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Nakonec, doufají, že budou centrálně plánovat a přísně regulovat prakticky všechno, co děláme, a bude nám řečeno, že je to potřeba pro „záchranu planety“.

A oni nikdy nevyjdou na veřejnost, aby otevřeně řekli, že se jedná o „Nový světový řád“, NWO, protože „udržitelný rozvoj“ zní mnohem lépe a je mnohem lépe přijatelný pro obecnou populaci ovčanů a oslovuje i pokročilé duše, které mají upřímně a chvalitebně zájem chránit přírodu.

A o to je to zákeřnější… dobrý cíl je negativně zneužit k zotročení lidstva! Stejně jako je uměle vytvořený terorismus používán k omezení svobod, stejně tak je upřímná snaha o zlepšení životního prostředí zneužívána k omezení dalších a dalších svobod. Vítejte v neviditelném vězení pro vaši mysl! Těšíte se?

Nemusíme dodávat, že nebude existovat velký prostor pro individuální svobodu

Řecká deziluze
Řecká deziluze

 

Netřeba dodávat, že podle těchto protilidských plánů nebude existovat velký prostor pro individuální volnost, svobodu a duchovní vývoj — vše bude sešněrováno miliony zákonů a nařízení — koneckonců byrokrati v Bruselu nám momentálně dávají sežrat malou ochutnávku. To je ovšem jen předkrm, máme se ještě hodně na co „těšit“ ;-)

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

 

Ve skutečnosti to bude něco podobného reálnému socialismu, což ve Východní Evropě dobře známe. NWO se ovšem navenek bude snažit tvářit, jako že je hodný, pravděpodobně oficiálně zachová soukromé vlastnictví i „svobodu“ — ovšem extrémně sešněrovanou… A bude pravděpodobně usilovat o nějakou formu náboženství pro lepší ovládání mas — jak jsme rozebírali nedávno — není náhodou že papež protlačuje násilnou islamizaci Evropy »

Přesnější označení pro NWO je fašismus

Christiana Figueres (úředník OSN, vedoucí U.N. Framework Convention on Climate Change) tuto změnu společenského systému již v podstatě veřejně připustila — i když to říká nepřímo a zaobaleně aby ovečky nepoplašila:

„This is probably the most difficult task we have ever given ourselves, which is to intentionally transform the economic development model, for the first time in human history“, Ms Figueres stated at a press conference in Brussels.

„To je asi nejtěžší úkol, jaký jsme si kdy dali, který má záměrně transformovat model hospodářského rozvoje, poprvé v lidské historii,“ řekla v únoru 2015 novinářům Figueres, stojící v čele Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Mají tedy údajně v plánu „záměrně přeměnit model hospodářského rozvoje“… A jak tedy bude tento nový systém vypadat? Jak chtějí dosáhnout tohoto utopického cíle, který nám slibují?

Je smutné, že to jsou jen prodejné stejné lži, které byly prodávány lidem po tisíce let. Paul McGuire, spoluautor nové knihy s názvem „Babylon Code: Solving the Bible’s Greatest End-Times Mystery“, toto nedávno komentoval slovy:

Hluboko uvnitř každého muže a ženy je touha po mnohem lepším světě, světě bez války, nemoci, smrti a bolesti. Náš současný svět je krutý svět, ve kterém každý život končí smrtí. Od počátků věků se lidstvo snažilo využít vědu a technologie k vytvoření dokonalého světa, který někteří nazývají utopií nebo rájem. Jak se lidstvo začalo samo organizovat, vědecké a technokratické elity povstaly na síle tím, že slíbily masám, že mohou vybudovat tento dokonalý svět. Starověký Babylon reprezentoval historicky první pokus vybudovat ráj na zemi.

Babylon byl první pokus vytvořit „globální vládu“ — a ONI se to od té doby snaží dokončit

Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“...
Babylonská věž a budova EU parlamentu ve Štrasburgu — všimněte si zednářských symbolů „lešení“ a jakoby „nedokončených pater“…

 

Paul McGuire se v knize „Babylon Code“ trefuje poměrně blízko do středu terče. Je vidět, že pokud se nenecháte uzavřít do myšlenkové klece a poctivě hledáte, tak také naleznete….

Paul se dopracoval k postřehu, že nakonec všechny tyto pokusy o utopii vždy skončí degenerací a extrémní formou tyranie. Rovněž tak je trefný postřeh o Babylonu! Není náhodou, že Janovo Zjevení ztotožňuje symboliku Babylonu s Drakem, který v pozadí vládne Zemi a na tzv. „Konci časů“ se opět bude pokoušet pohltit celý svět. Není náhodou, že symbolika Babylonu Janova Zjevení přesně ukazuje na cézaropapežský Vatikán »

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

 

Paulův závěr není úplně přesný protože on ignoruje Janovo Zjevení i známé gnostické informace o počátcích lidstva a podstatě lidské bytosti…

Kdyby Paul neignoroval tyto informace, dozvěděl by se více o existenci této temné „drakoniánské“ síly, která se aktivně snaží zastavit vývoj lidských duší na Zemi — ke svým účelům má v současnosti dva nejviditelnější nástroje — 2 velké mocenské organizace symbolizované jako ony symbolické šelmy Zjevení »

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Někdy se tomu říká tajná vláda, ale ona ve skutečnosti staví především na pyramidové řídicí struktuře, kde jsou vědomosti přísně izolovány v rámci jedné vrstvy — je to chytře vymyšleno — nižší řídicí vrstvy jen plní zadání nadřízené vrstvy a vůbec přitom netuší, jaký mají cíl ti nad nimi… Obyčejný ovčan v základně pyramidy vám na pravdivé sdělení o podstatě NWO řekne, že jste zešíleli, že to není možné, že není možné utajit takovou věc jako globální spiknutí… nicméně trik je právě v odříznutí toku informací mezi jednotlivými patry pyramidy!

Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25
Promluva papeže na 70. Valném shromáždění OSN, New York, 2015-09-25

 

Dne 25. září 2015 papež cestoval do New Yorku, aby pronesl úvodní slovo na konferenci, kde byla zahájena Agenda 2030. Naléhal na celé lidstvo, aby podpořilo snahu OSN. Existují bezpočetné milióny lidí, kteří implicitně papeži důvěřují a uvěří všemu, co řekne. Na antikristovskou a protilidskou roli papežství upozorňujeme dlouhodobě a podrobnější analýzu s důkazy je možno nalézt např. zde »

Agenda 2030 je postup jak budovat Nový světový řád a jak získat absolutní moc nad lidstvem

Nenechte se tedy zmást — Agenda 2030 je plán na Nový světový řád, maskovaný načinčanou cukrovou vatou prázdných slov. Přečtěte si dokument sami » a představte si, jak by náš svět ve skutečnosti vypadal, pokud půjde podle plánu oněch symbolických šelem Janova Zjevení… co myslíte, kam vás dovedou? Kde vás chtějí mít? Necháte se tam bez odporu zavést?

Nebo raději použijete Kristovu úzkou Cestu? » Ta jediná totiž vede z toho všeho ven…

ONI chtějí zásadně transformovat celou Zemi pro své účely a svoboda, kterou si ještě dnes užíváte, ta je pro ně nepřijatelná. Podle jejich způsobu myšlení — jediný způsob, jak si lidé mohou „užívat“ jejich rádoby „utopie“, je vše pevně regulovat a jezuitsky kontrolovat dokonce i to co si lidé myslí a říkají… Jejich řešení zahrnuje větší centrální plánování a větší kontrolu v jejich rukou — to jest absolutní moc nad vámi!

Jednoduše: Jejich cílem je kontrola nejen fyzická, ale hlavně kontrola vašeho myšlení.

O to tady jde PŘEDEVŠÍM — o uzavření duší do myšlenkové klece — a přesně o to se snaží od 4. století, kdy se církev zestátnila a stala se nástrojem Draka » Tohle je válka o vaši duši, která se vede uvnitř vás — a volba je jenom na Vás. Tak kam se vydáte? Širokou nebo úzkou cestou?

Kdo hledá najde. A jen ten kdo hledá najde!

Tak co tím?

Chcete se dobrovolně zříci své svobody?
Dobrovolně odevzdat svou duši pokrytcům?

pope-merkel_2864197k

Pokud ne, pak my všichni musíme říkat pravdu o této zákeřné Agendě dokud ještě můžeme!

A především: Pamatujme na úzkou cestu, která jediná vede k cíli. Pamatujme si: Když chceme změnit svět, nejdříve poznejme a změňme sami-sebe! » Změna začíná uvnitř!

-pokračování-


Zdroj a další informace: