Válka o planetu Zemi a lidské duše. Temná vláda kontra Aliance. Prezident Trump versus Deep State. Tohle je spirituální a duchovní válka! „Pěticípý“ humanoidní vzor a podobnost s ET. 5

Naši čtenáři již vědí, že ragauian.cz se vám pokouší ukázat smysl a cíl života na planetě Zemi především v duchovní oblasti — nicméně občas přece jen nahlédneme i do světových dějů, které jsou stále v moci temné strany síly. Ano, přiznejme si to. Duchovní lidé často neradi slyší cokoliv o negativitě okolo nás, nicméně i v Bibli je nejednou jasně řečeno — na Zemi vládne Satan:

1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. ... 5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6 a řekl mu: “Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.” (Lukáš 4)

Zde je velmi jasně potvrzeno, že Satan má moc nad naším světem. K tomu si vážení a milí přidejte dešifrovaný obsah Janova Zjevení, ve kterém jsou popsány symbolické satanovy šelmy (mocnosti), které na Zemi vládnou »

Jste připraveni poznat, kdo jsou ty šelmy? Nebo chcete raději dál žít v duchovním a myšlenkovém otroctví se zavřenýma očima a ušima? Lépe je vědět, to zná každé malé dítě! Otevřete konečně oči, tady a teď!

Přece jen žijeme ve sdílené realitě s celým lidstvem a jsme s ním propojeni, proto je dobré alespoň tušit, „která bije“ abychom díky nevědomosti nezůstali v nějakém tom stádu vedeném na porážku…

Budeme pokračovat s daty, která publikuje David Wilcock. Navážeme na předchozí část »

Temná vláda kontra Aliance

David Wilcock 27. 4. 2018 informoval: Podle několika zasvěcenců dosáhla zákulisní válka o odstranění Deep State rozhodujícího zlomu. Právě se „to“ děje. Přestože příležitostnému pozorovateli mohou věci stále připadat poměrně klidné, řada nezávislých zdrojů nyní říká, že nastávají velké a viditelné posuny. Ty nemusí nutně vypadat jako scénář „masových zatčení“, který jsme předtím předpovídali. [Pozn.: V minulém díle Mega Anon jasně avizovala, že Aliance vlastně ani nechce vytvářet "zemětřesení" ve státní správě, aby nedošlo k jejímu zhroucení.] Mohli bychom však vidět nějaká vysoce sledovaná zatýkání a nové úniky dat. Nikdo nemůže popřít, že v USA je dnes přes 24 500 zapečetěných trestních obvinění — nejvíce za celou dobu.

Můj přítel David Seaman byl vymazán z YouTube a sociálních médií, ale vrátil se s ohromujícími důvěrnými informacemi a novými informacemi o zatčeních, která čekají na vyřízení. Alex Jones má insidera z Lockheed Skunk Works jménem Zach, který tvrdí, že jsme na pokraji událostí týkajících se tzv. Odhalení, která by nás mohla přeměnit ve multiplanetární společnost. Nepředstavitelné zlo je systematicky odhalováno a vykořeňováno. Už roky jsme o tom hovořili a konečně se to děje!

Naši vlastní zasvěcenci zakusili významné a pokračující výhrůžky. Zřejmá a extrémní povaha těchto útoků opět naznačuje zoufalství v Deep State…

Velmi intenzivní doba

www.politico.com-pentagon-ufo

Jakmile pochopíte, že „stínová válka“ se právě teď [na počátku roku 2018] stupňuje, mohou zdánlivě matoucí a znepokojující politické události získat nový dramatický význam. Prospěch, který získáme, pokud se Alianci podaří v její kampani proti Deep State uspět, je téměř nepředstavitelný. Pokud je to pro vás nové, Alianci jsme popsali v úvodu série » Většina americké armády a zpravodajské komunity nyní Odhalení podporuje. Mám přímý přístup k zasvěcencům, kteří sdílejí velmi jedinečné a přesvědčivé vhledy do převratu, ke kterému nyní v našem světě dochází.

V důsledku toho víme, že Deep State skrývá ohromné ​​bohatství starodávných mimozemských ruin, havarovaných technologií, oživených těl a reverzně zkonstruovaných (pomocí reverzního inženýrství) » mezihvězdných plavidel. Mají také pokračující kontakty s mnoha mimozemskými civilizacemi. Rozsah a síla toho, co se skrývá, by nás doslova přes noc přenesla do věku Star Treku.

 

 

Co stojí v cestě Odhalení ET a UFO?

Představa, že by toho před námi mohlo být tolik skrýváno, je ohromující. Existuje stále rozsáhlá diskuse o tom, zda vůbec nějaké UFO skutečně existuje. Nedávno jsem se na oslavě narozenin setkal se dvěma různými lidmi, kteří se narodili v období baby boomu a kteří oba viděli UFO. V době, kdy tato pilotovaná plavidla viděli, byl faktor výsměchu tak silný, že tím byli oba skutečně zarmouceni. Každý z těchto mužů se rozhodl nechat si toto své pozorování pro sebe, protože „nechtěl být jedním z těch UFO bláznů.“

Mladší lidé už to jako důvod k smíchu a posměchu nevidí, protože přijímají postupné odhalování, které probíhá už po dobu čtyř generací. Pro nezasvěcené by se mohlo zdát těžké uvěřit, že by jakákoli vláda nebo organizace chtěla zadržovat takové impozantní, převratné, svět měnící změny. Bohužel, hlavní silou, která brání tomu, abychom k této technologii získali přístup, je „elita“, nadmíru bohatý luciferiánský kult. Mnoho z jejich členů je zapojeno do toho, co by většina z nás nazvala ďábelskými praktikami, jako je pedofilie, obětování, obchodování s lidmi a touha výrazně snížit populaci na Zemi. …

Skládání mozaiky

Více insiderů z velmi vysoce utajovaných projektů, nezávisle na sobě, sdílelo svědectví, která se vzájemně propojují způsoby, které vylučují jakoukoliv pravděpodobnost podvodu. Tito zasvěcenci se objevili díky důvěře, důvěryhodnosti a stykům, které jsem si od roku 1996 vybudoval jako výzkumník UFO. Tato oblast je nyní přijímána v daleko širším měřítku, než tomu bylo ve dnech úsvitu internetu. Když jsem v listopadu 2014 poprvé porovnával poznámky od zasvěcenců s Corey Goodem, našli jsme mnoho desítek přímých spojitostí — daleko za jakoukoliv možností náhody.

Corey Goode odhaluje Deep State

 

Coreyho informace se dokonale hodí k tomu, co mi za posledních 6 let vyprávěl Emery Smith — spolu s údaji od mnoha ostatních.

Emery Smith a jeho pes Beowulf
Emery Smith a jeho pes Beowulf

 

William Tompkins byl skvělý zasvěcenec a opravdový přítel, říká DW

Bohužel jsme ztratili zesnulého Williama Tompkinse — dalšího zasvěceného, ​​který byl do tohoto ET-světa zapojený od druhé světové války a jehož údaje dokonale odpovídají všem ostatním. Tompkins byl přímo pověřen vedením rozhovorů s americkými špióny v tajném německém kosmickém programu a předáváním získaných informací vládě. Proto poskytl rozhodující historický kontext k původu a vývoji toho, co nazýváme tajným kosmickým programem, SSP.

William Tompkins — náčrtky z programu SSP
William Tompkins — náčrtky z programu SSP

 

Ve skutečnosti se Tompkinsovy návrhy kosmických lodí „ponorkového“ typu (submarine-type spacecraft), které vidíte na tomto nákresu z roku 1954, staly prototypy pro Solar Warden, tajný program, ve kterém sloužil Corey Goode. Lodě tohoto typu byly mezi prvními, které byly postaveny na vnitřní [oběžné] dráze [okolo Slunce? pozn. redakce] v naději, že budou hlídat mimozemský provoz přilétající a prolétající naší sluneční soustavou.

COŽE?! Jaký mimozemský provoz?!

Jak se ukázalo, naše Sluneční soustava je velmi oblíbeným místem, protože se zjevně nachází hned vedle vzácného portálu, který umožňuje cestovat do jiných galaxií.

Němečtí nacisté skončili tím, že uzavřeli dohodu s nejzlovolnějšími mimozemšťany v okolí — plazo-humanoidní rasou nazývanou Draco nebo interně Sauriáni. Tompkins dělal, co mohl, aby tuto informaci předal nejvyšším vrstvám ve vládě USA a vojenským představitelům, kteří jí po nějakou dobu zcela odmítali věřit. To vše bylo před námi přísně utajováno, stejně jako projekt Manhattan, který vedl k vývoji atomové bomby.

William Tompkins svědčí o počátcích SSP

 

Kostičky, které vidíte na nákresu výše, umožňovaly, aby tyto kosmické lodě byly postaveny po modulech tady na Zemi před tím, než byly transportovány a sestaveny ve vesmíru.

Tompkins zamýšlel uvolnit vše, co věděl, ve třech knihách. Dokázal dokončit pouze první a část druhé. Měl jsem to štěstí, že jsem s Billem vedl několik rozhovorů a spřátelil se s ním ještě před jeho tragickou ztrátou loni v srpnu. Bill mi pomohl představit si šťastný, zdravý a láskyplný vztah, který přímo vydláždil cestu pro mé spojení a manželství s Elizabeth.

William Tompkins (left) in 2000 with Admiral Larry Marsh at the Southern Oregon Navy League Council.
William Tompkins (left) in 2000 with Admiral Larry Marsh at the Southern Oregon Navy League Council.

 

William Tompkins měl vášeň pro modelování a díky ní také získal práci v armádních programech.
William Tompkins měl vášeň pro modelování a díky ní také získal práci v armádních programech.

 

William Tompkins se v posledních letech života odvážil vyjít s pravdou ven...
William Tompkins se v posledních letech života odvážil vyjít s pravdou ven…

 

Jeho ztráta byla součástí toho, co mě donutilo začít s procesem přesunu do Colorada o pár týdnů později — aby tak naše životy byly nakonec zdravější a šťastnější. K Billovu veřejnému debutu došlo v jeho 94 letech a zůstal na scéně o něco málo než dva roky. To bylo víc než dost času na to, aby to změnilo celou oblast studia UFO.

William Tompkins, A Case for the Secret Space Program July 18, 2017

 

Proč prostě nepíšete krátké články?

Přátelé a spolupracovníci se mě často ptají: „Proč prostě nepíšeš krátké články?“ Pravda je tak moc mimo jakoukoliv škatulku, že krátké články budou mít smysl jen pro lidi, kteří mé vyprávění sledují nepřetržitě. To na druhou stranu znamená, že kdokoliv jiný, kdo je v této oblasti nový, bude zcela ztracen a bude mít sklon si myslet, že celá věc je jen šílené blouznění na internetu. Moje nejnovější kniha „The Ascension Mysteries“ představuje mou první snahu o vytvoření jednotného shrnutí a analýzu toho, co mi tito různí zasvěcenci říkali. …

Opakování příběhu Emeryho Smitha

 

Emery Smith je od roku 2009 mým přítelem a důvěryhodným zasvěcencem — a je jedním z mých nejdlouhodobějších a nejzajímavějších svědků. Nikdy jsem si nepředstavoval, že by vystoupil. Dokud nebyl jeho život v létě roku 2017 velmi agresivně ohrožen, neměl v úmyslu to udělat. Emery byl napaden ve stejné vlně, která koresponduje se ztrátou Tompkinse. …

Nechtěl jsem jít do přílišných podrobností pro případ, že by to vedlo k určení totožnosti toho, kdo je a vedlo k nežádoucím „návštěvám“ od Deep State. Připouštím, že mě ohromilo, když mi Emery poprvé řekl, že během své práce v podzemní vojenské základně v Novém Mexiku pitval okolo tří tisíc různých mimozemských druhů. Podrobnosti byly neuvěřitelně komplexní — a korelovaly přesně s tím, co mi v mnoha případech řekli jiní — a přitom přidal výrazně více informací.

Emery není „béčko“

Emeryho data jdou velmi dobře dohromady s daty od dalších insiderů, které jsem v knize zmiňoval — včetně Daniela, Henry Deacona, Bruce, Jacoba, Boba Deana, Clifforda Stonea, Corey Goodea, Williama Tompkinse a Pete Petersona. Jedná se o některé z lidí, s nimiž jsem vedl soukromé rozhovory — a to často po mnoho hodin — a ve kterých by se našly desítky a desítky velmi specifických datových/informačních propojení. Emery také řadu let působil jako viceprezident divize společnosti CSETI, organizace Dr. Stevena Greera pro „odhalení“. Poprvé jsem se s ním setkal v roce 2009 na společné schůzce s Greerem na „Inn of the Seventh Ray“ v Topangu v Kalifornii. …

Pěticípý humanoidní vzor a podobnost ET s pozemským životem

Emery odhaluje, že americká armáda sedí na příběhu mnohem většího rozsahu a intrik, než si dokážeme představit. Aby [jeho] vojenská základna získala tak mnoho různých druhů mimozemských (ET) těl, musela by být v pravidelném, dalekosáhlém kontaktu s různými civilizacemi. Téměř všechny vzorky, které v podzemním zařízení na letecké základně Kirtland v Novém Mexiku pitval, byly nějakým způsobem humanoidní — tj. lidem podobné. Obvykle měli klasický „pětihvězdný“ vzor, ​​jak tomu říkali, což znamená hlavu, dvě paže a dvě nohy. …

Pozn. redakce: DW výslovně píše „five-star pattern“. Malé zamyšlení nám ovšem naznačí, že přesnější by bylo označení „five-pointed star ☆“, tedy pěticípá hvězda! Symbol hvězdy tvořený úsečkami stejné délky svírajícími v každém cípu úhel 72°, je někdy nazýván „zlatá pěticípá hvězda“. A nejspíše není náhodou ani to, že Egyptský hieroglyf pro hvězdu měl také 5 cípů N14.

Ve většině případů si můžete představit bytost podobnou tomu, co je zde na Zemi — představte si ji v jakémkoliv jiném prostředí — vyvinutou na úroveň podobnou člověku. To znamená, že budete mít všechny možné druhy vodních humanoidů, savčích humanoidů, ptačích, hmyzích i plazích. Některé druhy mají ve své fyziologii nepopiratelně rostlinné buňky a mohou tak fotosyntetizovat světlo. Také občas existují „podivné“ druhy „světelných bytostí“, které vypadají, že zemřely v proto-plazmovém stavu, někde mezi hmotou a energií.

Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids
Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids
Dvanáctá planeta, obr. 63b: Anunnaki, Lizard statues from the Ubaid period 4000-5000 BC before the Sumerians
Dvanáctá planeta, obr. 63b: Anunnaki, Lizard statues from the Ubaid period 4000-5000 BC before the Sumerians

 

Pozn. redakce: Rádi bychom nyní čtenáře dovedli k zamyšlení nad tím, co je známo z Egypta, Sumeru a Babylonu. Série textů o úsvitu současného pozemského lidstva v Sumeru mimochodem stále pokračuje i na tomto webu » Zkuste se prosím nyní zamyslet a dát si věci do kontextu: Co myslíte, jsou všechny ty, archeology objevované, reptiloidní a ptačí humanoidní formy, zobrazované v těchto starověkých civilizacích, jenom nějakými bajkami, jak se nám snaží nakecat současná historická „věda“? ;-)

Přímá spolupráce s mimozemšťany

ipad-pro-2018
Aktuální tablet Apple iPad Pro z roku 2018 je silně pozadu oproti tomu, co má SSP

 

V raných fázích jeho kariéry nedostával Emery téměř žádné informace nebo přístup, až na to, že zřejmě pracoval na velmi podivných mrtvolách. Technologie na základně byly značně napřed oproti tomu, co jsme v devadesátých letech měli veřejně k dispozici — a i dnes je mnoho z nich stále jako sci-fi. Zahrnovalo to interaktivní holografické displeje, technologie podporované vědomím, „tištěná“ jídla vyráběná na objednávku a inteligentní „skleněné“ tablety podobné těm, o kterých mluví Corey Goode.

Jak v programech postupoval, začal mít přímé interakce s řadou různých mimozemských ras, které mu pomáhaly s pitvami. Příležitostně musel zůstávat na základně přes noc, v místnostech, které byly uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly různým typům mimozemských druhů. Žádná z mimozemských skupin, se kterými se setkal, se nezdála být jakkoli negativní. Ve skutečnosti měl z těchto lidí stálý pocit extrémní pozitivnosti. Vysvětlili, že zde byli proto, že nám chtěli pomoci porozumět našemu galaktickému sousedství, i když to v tu dobu bylo udržováno v tajnosti.

Tyto ET rasy vždy chtěly, aby došlo k Odhalení a byly tak strženy stěny tajemství, které nás odděluje. …

Říkám „ne“ falešným informátorům

Stále se rozrůstá seznam imitátorů, kteří se snaží předstírat, že jsou skutečnými zasvěcenci. Pokud se o nich nezmiňuji, tak je to proto, že neobstáli v našem ověřovacím procesu. Pokud si myslíte, že jsem o někom z nich neslyšel, tak mi věřte, že slyšel. A opakovaně. Z 99,9 % „nových insiderů“ se vyklubou podvodníci. V tuto chvíli je to smutný fakt. Ty pravé můžeme snadno ověřit a jsou extrémně vzácní. …

Nezmění to ani skutečnost, že jsme běžně a sardonicky napadáni mnoha různými osobami — a to včetně kolegů. Chápu, že se může zdát zábavné a lákavé chtít vymýšlet falešné příběhy, ale skuteční zasvěcenci si to, že veřejně vystoupí, vůbec neužívají. Emery od té doby, co se mnou a s Elizabeth v roce 2017 nějakou dobu pobýval, čelí velmi vážným a trvalým hrozbám. Emery v tuto chvíli stěží přežívá. Neexistuje žádný logický důvod, proč by měl opakovaně podstupovat autonehody, výjezdy na pohotovost a dokonce i smrt svých blízkých, kdyby se jen snažil „vyprávět [vymyšlený] příběh“. Snažím se necítit hněv nebo to soudit, když vidím, jak ho lidé za to, co dělá, obviňují. Pokud ho poznáte osobně, bude vám brzy velmi zřejmé, že je to skutečné. …

Nové informace o propojení „Zákona jednoty“ s křesťanstvím

Ve své společné přednášce s Corey Goodem jsem se zmínil o významných nových detailech ohledně spojitosti mezi sérií Zákona jednoty a křesťanstvím. Zahrnovalo to přesvědčivé údaje, které jsem nikdy předtím neuvedl, a tvrdil jsem, že Velká pyramida byla postavena jako památník příchodu Krista. Dobře prozkoumaná časová osa zapsaná do rozměrů chodeb ve Velké pyramidě označuje narození a vzestup Krista jako velmi klíčové momenty v celé naší [lidské] historii. Je známo, že Carla Rueckert, médium přijímající sérii Zákona jednoty (pozn. médium je osoba, přes  kterou byly informace předávány způsobem tzv. channellingu), byla oddaným křesťanem.

To, co nemusí být tak zřejmé, je, že k příběhu o Kristu se váže mnohem větší kosmické pozadí, než si většina lidí kdy uvědomovala.

To zahrnuje měřitelné časové cykly historických událostí, na které jsou odkazy přímo v Bibli, jak vysvětluji v knize The Synchronicity Key. Dále, pokud skutečně čtete a studujete Zákon jednoty, tak jsou vám jeho stěžejní zásady lásky, odpuštění a služby/přínosu ostatním důvěrně známé. …

Pamatujte, tohle je spirituální a duchovní válka

Opakovaně jsem uvedl, že Deep State alias Temná vláda alias Kabala alias Ilumináti nemohou jen tak kohokoliv odstranit, kdykoliv se jim zachce. Toto je duchovní bitva a Deep State, aby byl úspěšný, musí dodržovat to, čemu říkají „Pravidla“ — a to na jakékoliv úrovni. „Pravidla“ stanovují, že Deep State nemůže udělat nic, na co nemá [karmické] oprávnění — buď na individuální, nebo kolektivní úrovni. Proto Emeryho útoky (na něj spáchané) nezabily a ani nezpůsobily žádné trvalé poškození jeho zdraví nebo schopnosti fungovat. Přestat mluvit a svědčit by v tomto okamžiku bylo to nejhorší, co by mohl udělat. Pokud jste takto bezostyšně napadeni, musíte se bránit. A hotovo.

Dlouhodobě jsem ho vedl k tomu, že potřebuje mít během této mise bezchybnou karmu, aby se těmto katastrofám [a útokům] vyhnul.

Nikdy byste neměli zpychnout nebo se cítit nadutě, když jde o úroveň vaší bezpečnosti a ochrany. Vždy je možné uklouznout. Rizika jsou velmi reálná. Jinak řečeno, poctivá duchovní praxe [bez vytváření osobní karmické zátěže] může značně omezit pravděpodobnost vzniku „oprávnění“ [resp. autorizace] těchto typů škodlivých událostí.

Potřebujete být „připraveni“ a „zkorumpováni“

Jacob, jeden z mých nejlepších insiderů, odhalil, že než mohou lidé z Deep State (alias Kabaly) někoho úspěšně napadnout, musí vyčkat na ten správný okamžik. To je velmi odlišné od konvenční myšlenky, že mohou jen tak „vydat příkaz a udeřit“ a provést to bez jakýchkoliv problémů. V mnoha případech, značná část jejich práce spočívá v nutnosti člověka nejdříve dostatečně zkorumpovat, aby takovou operaci mohli vůbec zahájit.

Pokud sami nevytvoříte to správné [karmické] klima, poskytnou vám lákadla, aby vás přiměli myslet a chovat se negativním způsobem. To jim pak dá „oprávnění“, aby vás napadli způsobem, který odpovídá karmě, kterou jste si od té doby vysloužili. Dokonce, i když jste byli oklamáni, je to stále vaše karma. Nejběžnějším prostředkem ke karmickému „zkorumpování“ někoho, aby na něj mohli zaútočit, je použít „manipulátora“. Jedná se o osobu, která se zdá, že se ve vašem životě objevila náhodou, ale která je ve skutečnosti zaměstnancem, placeným za to, aby vás sledoval, zmanipuloval, zkorumpoval a [karmicky] zatížil. …

Pojďme si to všechno vyjasnit

Pro případ, že jste ještě doposud nebyli schopni „překročit hranici“ a projít žaludek-zvedajícím procesem skládání jednotlivých kousků informací dohromady, dovolte mi vám to vyložit. Začněme mentálním cvičením. Jedním z předmětů, které jsem na vysoké škole studoval, byla filozofie. Aby mohli filozofové diskutovat, musí se nejprve dohodnout na platformě, na základních postulátech neboli souhrnu předpokladů, principů a obecných zákonitostí. Tyto postuláty jsou — pro účely dané rozpravy — soubory idejí, o kterých se předpokládá, že jsou to fakta. …

Předpokládejme, že Deep State skutečně existuje

Pro účely této filosofické diskuse tedy hypoteticky předpokládejme, že Deep State [a Aliance] skutečně existuje. Ne „pokud“, ne „možná“, ale naprosto stoprocentně existuje. To znamená, že máme mezinárodní organizovanou skupinu, kde jsou lidé „opravdu zapálení pro věc“ a kteří chtějí prosazovat své přesvědčení a víru právě tak, jako každý jiný kult. Začlením do našich základů některé věci, které jsem o této skupině slyšel od insiderů a objevil během výzkumu… můžeme pak přezkoumat, zda Aliance skutečně pracuje na tom, aby oponovala Deep State. To nám také může pomoci podívat se na aktuální události úplně novýma očima a opětovně je vyložit. Nejprve ale musíme přesně definovat, jaký Deep State je a jak dalekosáhlá byla jeho moc.

Považujte tuto definici za výchozí bod

Představte si, že největší banky na světě se jeví jako největší navzájem si konkurující společnosti, zatímco to ve skutečnosti jsou pouze příbuzenské pobočky v rámci jedné mega-korporace »

Představte si, že tato korporace centralizovala bohatství do takové míry, že tajně skoupila ovládající akciové podíly všeho, co potřebujeme k zachování života:

•    Energie
•    Jídlo
•    Doprava
•    Komunikace
•    Medicína
•    Internet
•    Média
•    Vláda
•    Vzdělání
•    Věda
•    Armáda
•    Finance

Představte si, že toto ovládání hospodářství nebylo vytvořeno jen za účelem vydělávání peněz, nýbrž slouží větší agendě, na níž se tato skupina dohodla.

Předpokládejme také, že hlavní program a cíl této skupiny je „duchovní“ — že se zuřivě drží svého náboženského přesvědčení.

A nyní pojďme hlouběji do minulosti

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

Představte si, že tato skupina je ve skutečnosti kult mysterijní školy s velmi silnými a nepřerušenými kořeny, které sahají zpět až k Římské říši. Pozn. redakce: Ve skutečnosti stopa vede až do Babylonu, jak nám sděluje i Janovo Zjevení » Představte si, že „oni“ věří, že Lucifer byl vykopnut z „nebe“, protože/přestože byl ve skutečnosti „hodný chlapec“. Řím pak převzal [překroutil] křesťanství [a zničil původní Kristovo učení], aby si udržel kontrolu, a zavedl do něj [falešné] prvky, pro udržení jejich moci. Podrobně je to analyzováno zde »

Představte si, že skutečně věří, že Lucifer předává moudrost, znalosti a svobodu a není ani přinejmenším negativní nebo ďábelský. Představte si, že věří, že konvenční Bůh je ve skutečnosti zlý „egregor“ [myšlenková forma resp. kolektivní mysl] nebo „demiurg“ [stvořitel], který vytvořil karmu a reinkarnaci jako pasti. Představte si, že na zdejší morální kodexy je jimi nahlíženo jako na omezující, protože [údajně] brání v užívání svobodné vůle — např. mít jakýkoliv sex chceme, s kýmkoliv chceme, v jakémkoli věku, tj. pedofilie a homosexualita » Lidé, kteří nejsou osvíceni (iluminováni), se podle nich stanou ne-osobami a Luciferián je může bez jakýchkoliv následků zabít, protože ten člověk se jen vrátí/reinkarnuje a dostane další šanci se probudit. … Představte si, že lidé, kteří se do této skupiny rodí, jsou od narození cvičeni, aby byli zuřivě, extrémně věrní a naprosto mlčenliví. …

A nyní další úroveň základů

Představte si, že tato temná kabalistická korporace má ve své „administrativě“ tři hlavní města-státy, z nichž je v každém vztyčen jeden z hlavních obelisků:

 • Vatikán jako duchovní centrum
 • Londýn jako finanční centrum
 • Washington, DC jako vojenské centrum

Obelisk symbolizuje boha slunce Ra

Pozn. redakce: Obelisk symbolizuje boha slunce Ra. A teď bacha! Archeologie a historie nám dokazují identitu následujících bohů: Ra = Sol = Helios = Sun = Shamash = CHronos = Saturn. Není vůbec náhoda, že s opětovným vztyčováním egyptských obelisků začal satanův katolický Vatikán. Při našem pátrání jsme již objevili i to, že katolická církev „přemalovala“ identitu římského slunečního modlářského kultu „Sol Invictus“ a nasadila mu masku Ježíše » Získané poznatky pro vás ragauian.cz shrnuje v této sérii textů. Ano vážení a milí, věc se se stává křišťálově průhlednou: Katolickou římskou církev ovládla temná síla, která má své kořeny v Babylonu (a zřejmě i v Egyptě), jak nás varuje Janovo Zjevení » S velkou pravděpodobností je to ta stejná temná síla, o které mluví gnostické záznamy jako o Archontech, kteří vytvořili na Zemi vězení pro duše.

Je spojována mj. se Saturnem a také s Chronosem, pánem času! A to také není náhoda, jelikož součástí této pozemské planetární pasti je neustálý koloběh reinkarnace duše v časové smyčce, v kole času, v kole znovuzrozování.

Aion (god of eternity) on Globe. Relief from the Villa Albani, period of Commodus (AD 180-93). Rome, Museo Torlonia — The worship of Zurvan is seen again in Mitrism in the statues of the god Aion and is also Kronos-Saturn as a God of Time.
Aion (god of eternity) on Globe. Relief from the Villa Albani, period of Commodus (AD 180-93). Rome, Museo Torlonia — The worship of Zurvan is seen again in Mitrism in the statues of the god Aion and is also Kronos-Saturn as a God of Time.

DW pokračuje: Představte si skupinu, která opovrhuje všemi ostatními, jako by to byli podlidé, a věří, že jsme „škodliví pro životní prostředí“ a musíme být vyhlazeni. Představte si, že pojetí masové genocidy je [archonticky a pokrytecky] přeformulováno na výraz „láskyplné vzetí do náručí Země“, kterým doufají, že ji vyléčí od „infekce“ — totiž nás.

To je přesně to stejné, jak o nás Agent Smith hovořil v prvním filmu Matrix, což je jen jeden z mnoha příkladů… a jak bylo uvedeno v předchozích dílech — jejich povinností je nás symbolicky varovat. Dělají to kvůli své karmě — protože když jsme byli informováni a neprotestujeme, jakoby s tím souhlasíme. Chápete už tu zvrácenou archonskou rafinovanost? Hlavním archonským rysem a schopností je překrucovat a převracet vše naruby. Není vůbec náhodou, že přesně tato zvrácenost je signifikantní rys současné dekadentní západní společnosti…

Zbraňové systémy

Představte si, že tato skupina systematicky nasadila do různých podniků, které ovládá, „zbrojní systémy“. Představte si, že účelem zbrojního systému je pokusit se klidně a potichu „snížit počet“ populace na Zemi. Představte si, že tyto zbrojní systémy obsahují následující body — přestože „věda“ hlavního proudu [kterou "oni" mají pod palcem] to bude zuřivě zpochybňovat jako údajně „konspirační teorie“ »

 • Fluorid (ve vodě a konvenční zubní pastě) blokuje epifýzu-šišinku a snižuje IQ a spiritualitu
 • Mobilní / bezdrátové telefony a sluchátkové soupravy, které přivádějí nebezpečné elektromagnetické pole do blízkosti mozku
 • Benzínová vozidla, která vytvářejí oxid uhelnatý a další toxické atmosférické emise
 • Aerosoly rozprašované určitými letadly, které zvyšují celkové znečištění a toxicitu
 • Pesticidy typu Roundup v zemědělských produktech, které napadají a oslabují tělo
 • Růstový hormon a antibiotika v konvenčním mlékárenském a masovém průmyslu
 • Geneticky modifikované organismy v obilí, zejména kukuřici, sóje a pšenici
 • Glutaman sodný Monosodium glutamate, který se skrývá za „přírodním aroma“, „kořením“, „hydrolyzovaným extraktem“, „autolyzovanými kvasnicemi“, „syrovátkovým proteinem“ atd. (jen výběr z nejnebezpečnějších příkladů, které zůstaly bez většího povšimnutí)
 • Umělé bílkoviny v pšenici nazvané „gliadin“, které napadají štítnou žlázu, ničí energii a zvyšují hmotnost
 • Přísady do vakcín, které zvyšují hladinu hliníku a těžkých kovů na toxickou úroveň a vytvářejí autismus u dětí (viz film Vaxxed)
 • Farmaceutické léky, jako jsou léky proti bolesti, které jsou ve skutečnosti toxičtější a návykovější než heroin

Geopolitické postuláty

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

Představte si, že tato skupina, aby dosáhla svých cílů a upevnila moc, vyvolává i masové války — a tajně ovládá obě strany, aby tak dosáhla svého hlavního cíle. Představte si, že všechny hlavní války ve 20. století byly tajně financovány, vyzbrojeny a kontrolovány stejnou skupinou na obou stranách, a to za účelem naplnění této zlověstné agendy. Představte si, že němečtí nacisté a další fašistické země, jako byla Mussoliniho Itálie, jsou jen některé z nejviditelnějších příkladů toho, jak tato skupina skutečně myslí a cítí.

Pozn. redakce: Zde např. naleznete důkladný rozbor toho, kterak první a druhá šelma Zjevení společně pomohly Mussolinimu i Hitlerovi k moci a stvořily fašismus » Ještě předtím obě šelmy společně stvořily bolševismus » a v současnosti společně prosazují globalistický bolševismus pod nálepkou Agendy 2030 » jehož součástí je i islamizace a degradace bílé rasy.

Představte si, že tato skupina využila 1. a 2. světovou válku jako zástěrku pro to, aby mohla systematicky zabavovat všechny významné zásoby zlata na světě, a aby tak nic nemohlo konkurovat její „nekryté“ měně nepodložené ničím.

FED, Twelve Reserve Banks buildings from 1936
FED, Twelve Reserve Banks buildings from 1936

 

Pozn. redakce: Zde je pro vás k dispozici detailní analýza toho, jak tyto satanovy šelmy stvořily banku FED a celý podvodný systém centrálních bank a jak tím ovládly hospodářství planety » skrz které lidstvo drží v otroctví a vysávají z něj energii.

Představte si, že prosazení a globální používání „jejich“ měny znamená, že tato skupina může doslova tisknout peníze ze vzduchu, a to v jakékoliv míře se jí zachce [a tím si platit davy podržtašků/poskoků a neomezeně korumpovat masy]. …

Sci-fi záležitosti

 • Představte si, že tato skupina měla rozsáhlý kontakt s mimozemskými ET civilizacemi — počítaje v to ty nejhorší, sahající až k nacistům, jak odhalil Tompkins a další.
 • Představte si, že tato skupina vyvinula neuvěřitelně pokročilou technologii a udržuje ji v přísné tajnosti.
 • Představte si, že tato skupina si nás tak málo váží, že nikdy nechtěla, abychom kdy některou z těchto technologií měli — protože si myslí, že si je nezasloužíme. …
 • Představte si, že tato skupina se považuje za „bohy“, protože ovládají přístup do vesmíru i ke špičkové technologii a úspěšně to před námi skrývají.

A teď k filosofické rozpravě

V tomto okamžiku jsme ztratili téměř každého ;-) Tak dobře. Toto je totiž způsob, jak v praxi vypadá otevřené myšlení, tzv. „mimo škatulky“ (out of the box)… Nicméně až když jsme schopni přijmout předchozí postuláty jako základ diskuse, tak se můžeme vážně bavit o tom, co se děje. Považujme proto celý výše uvedený soubor postulátů za Základ. Začněme tímto a budeme s tím v naší rozpravě dále pracovat. Představte si, že celý uvedený Základ je pravdivý. I když je to vše vysoce utajované a rozčleněné/roztříštěné, mnozí „uvnitř“ si jsou toho, co se děje, vědomi.

Pokud se setkáte se skutečnými insidery (zasvěcenci), uslyšíte během rozhovoru s nimi vždy různé aspekty/části našeho Základu. Drtivá většina insiderů však stále o technologických a vesmírných složkách nemá ponětí. …

Vzpoura Aliance

#PizzaGate: Marina Abramovič pózuje s kozlí hlavou Bafometa.
#PizzaGate: Marina Abramovič pózuje s kozlí hlavou Bafometa.

 

Mnoho zasvěcenců o vesmírných složkách nic neví a zbytek Základu je neobyčejně příšerný materiál. Kauza #PizzaGate způsobila, že se mnoho lidí probudilo… V článku ENDGAME (Konečná hra) z 6. prosince 2016 jsem tyto informace velmi podrobně shrnul »

Nejjednodušeji řečeno — významná část armády se obrátila proti Deep State. Díky informacím od insiderů si dobře uvědomuji, že je to nesmírně smrtící bitva, která stále ještě zuří. Aliance učinila neuvěřitelné pokroky v dosažení svých cílů, ale mnoho z její práce zůstává naprosto skryto. … Aliance si ale stále není jistá, jak to půjde dál. Žádný plán na bojišti nepřežije. Vždy dochází k neočekávaným zvratům. … Prohlášení od QAnon z 21. listopadu 2017 vypadá, že ho psal někdo, kdo věří resp. ví, že většina výše popsaného Základu je pravdivá: https://qanonposts.com/ 

Všechno, co znáte jako „správně“, je špatně. Svět řídí satanský „kult“. …

„Q“ říká, že válka, která se nyní vede, probíhá z 80 % potají. Jinak, jak se Aliance domnívá, by šok a trauma byly tak velké, že by se svět opravdu zhroutil. …

Plánování přešlo do operační fáze

Den, kdy vyšlo mé svatební oznámení s Elizabeth, 4. 3. 2018, byl také posledním dnem, který jsme strávili v mém bývalém bydlišti v Los Angeles, než jsme se vydali na cestu. V tu dobu se příliv informací od Aliance, skrze zdroje napojené na Coreyho Goodea a ostatní, značně ztenčil. Bylo nám řečeno, že to bylo proto, že kroky Aliance proti Deep State přešly z fáze „plánování“ do fáze „operační“.

 -pokračování-

Zdroj a další informace:

2 komentáře u „Válka o planetu Zemi a lidské duše. Temná vláda kontra Aliance. Prezident Trump versus Deep State. Tohle je spirituální a duchovní válka! „Pěticípý“ humanoidní vzor a podobnost s ET. 5“

  1. To jsou dvě otázky:

   A. zlí (negativní) mimozemšťané (Reptiliáni, šediváci) nejsou? — David jasně mluví o tom, že jisté negativní a zlovolné mimozemské (ET) civilizace existují
   B. UFO únosy? – podle mně známých informací nejspíše některé fingované jsou, stejně tak některé nejspíše vznikají prostou zvědavostí těch ET bytostí, které sem přiletí… stejně tak prosakují informace, že Deep State přímo poskytoval lidské otroky (např. ony zmizelé děti) některým negativním emzákům k experimentům a nejspíše i jako potravu (jsme pro ně něco jako dobytek). Realita je drsná a zavíráním očí se jí nevyhneme. Jen poznání nás osvobodí!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>