Krásné vizuální podobenství pro situaci inkarnované duše: Zářící laser čte nebo zapisuje informaci na spirální časové stopě DVD disku. Informace je dále zpracována a zobrazena na obrazovce. -- V tomto podobenství zářivá "tečka" laseru na fotografii odpovídá egu, které na základě svého DNA naprogramování skrze 5 smyslů čte informace, které existují ve formě různých energetických vlnění... A čte je v časové posloupnosti -- tak jak mu předepisuje jeho naprogramování -- ano, dělá to přesně stejně jako to dělá čtoucí paprsek laseru na povrchu DVD. Ego následně za pomoci mozkového kvantového bio-počitače dekóduje načtené informace a počítá vnitřní "virtuální model reality"... Prosím pěkně, to není žádná sci-fi pohádka -- tohle zjistily mainstreamové vědecké výzkumy! O tom všem jste se již mohli dočíst v našem seriálu o padstatě reality.

Iluze hmoty a iluze času aneb Život v přeludu. David Icke vysvětluje co znamená relativita času. Časová smyčka a past na duše. Proč duchovní učitelé říkají „žijte v přítomném okamžiku“? 24

Navazujeme na popis iluzivnosti času z minulého dílu »

Jedna věc je jistá — naše tzv. realita je závislá na našem vědomí, které ji pozoruje » A samozřejmě i v případě času jde o to, jak jej dekódujeme. Je třeba si uvědomit, že tím pozorovatelem-dekodérem je samo naše ego — a mohli bychom to spolu s Abdrushinem říci i tak, že to my jsme ten „běžec časem“ (time runner, t-runner, time boy), který „běží“ po časové ose… Přesně tak, jak je to vyjádřeno symbolicky v tomto hudebním videu »

Ano, jakkoliv to může být pro člověka vychovaného ve lži materialismu šokující, zde vám iluzi času prozrazují dokonce i mainstreamoví vědci »

Mir Faizal z kanadských univerzit ve Waterloo a Lethbridgi, Mohammed Khalil z egyptské Univerzity v Alexandrii a Saurya Das z Univerzity v Lethbridgi zkoumali kvantový čas a v časopisu „European Physical Journal C“ Faizal vysvětluje, že realita je něco jako film, který se skládá z velkého počtu políček. Nám se sice zdá, že se na plátně odehrává pohyb, ve skutečnosti ale sledujeme nehybné snímky, které se objevují rychle po sobě, a mezi nimi je černočerná tma [resp. nic]. …

film-tape-35mm_movie_negative

Ano přesně tak! Můžete použít i podobenství s filmovým DVD přehrávačem z předchozího dílu. V tom podobenství je ego „dekodér“, který v naprogramované posloupnosti postupně zpracovává vstupní data-informace z 5 smyslů a následně se zpožděním 1/2s zobrazuje v mozku osobní-subjektivní realitu, kterou lidi tak milují… žel většina je až tak moc zaujata, připoutána a pohlcena „programem“ boha Krona (řecky Chronos), pána času, a jeho matrixovou iluzí, že zapomněla na skutečnou kosmickou realitu, ve které je náš skutečný domov…

Opakování matka moudrosti aneb ještě jednou o iluzi času

Ano, ještě jednou to bude o iluzi času — ovšem z mírně odlišného úhlu pohledu. Nepůjde o nic, co už bychom si neřekli v předchozích dílech, nicméně věříme, že David Icke svým geniálním výkladem prohloubí vaše pochopení iluze 3D reality, ve které žijeme… Dejme mu slovo:


david-icke

Matrix [neboli naše iluzivní holografická realita] nám „prodává“ iluzi, že se pohybujeme z minulosti do budoucnosti. My však ve skutečnosti nejdeme nikam. „Čas“ je jedním z nejefektivnějších způsobů k našemu zotročení. Jednota je bez-čas. Když se naladíme na omyl putování časem, odpojíme se od vědomí Nekonečna. Jak se chcete spojit s někým, kdo stojí na místě, když kolem něj prosvištíte ve sporťáku cestou z pracovního oddělení na hřbitov? „Hele, koukej, támhle je Jednota… vžummm… sakra, minuli jsme ho — a ji…“

Když lidé slyší tvrzení, že minulost a budoucnost se dějí zároveň, většinou tuhle myšlenku opustí jako absurdní a nemožnou.

Pozn. redakce: Pro lepší pochopení by možná mohlo pomoci pokud si uvědomíte, že tento Ickův výrok je psán z pohledu „věčnosti“, z pohledu vyššího vědomí, které existuje mimo tento 3D vesmír (matrix). V jiném textu této série důkladněji rozebíráme fyzikální podstatu našeho Vesmíru, kde se uvádí i fakt, že čas je v této „realitě“ jen jeden z mnoha rozměrů. Pro toto vyšší, nadčasové vědomí, které se dívá „z nadhledu“ na náš 3D svět, je uvedený výrok dokonale logicky správný! Ovšem, protože jsme kdysi vstoupili do inkarnačního cyklu, naše ego bylo svým dekódovacím programem uzamčeno v těle a připoutáno k časové smyčce. Z pohledu vyššího vědomí tedy ego v podstatě podle svého programu „sleduje-dekóduje jednotlivá časová okénka dané záznamové-dějové stopy“ a tedy je oním běžcem v čase (angl. time runner, jak to krásně symbolicky ukazuje klip IM-PER-IO). Pro ilustraci několik obrázků CD/DVD, magnetofonu, filmu — všechny tyto technologie jsou velmi zjednodušenou analogií toho, co dělá naše egoistické vědomí v inkarnaci:

Krásné vizuální podobenství pro situaci inkarnované duše: Zářící laser čte nebo zapisuje informaci na spirální časové stopě DVD disku. Informace je dále zpracována a zobrazena na obrazovce. -- V tomto podobenství zářivá "tečka" laseru na fotografii odpovídá egu, které na základě svého DNA naprogramování skrze 5 smyslů čte informace, které existují ve formě různých energetických vlnění... A čte je v časové posloupnosti -- tak jak mu předepisuje jeho naprogramování -- ano, dělá to přesně stejně jako to dělá čtoucí paprsek laseru na povrchu DVD. Ego následně za pomoci mozkového kvantového bio-počitače dekóduje načtené informace a počítá vnitřní "virtuální model reality"... Prosím pěkně, to není žádná sci-fi pohádka -- tohle zjistily mainstreamové vědecké výzkumy! O tom všem jste se již mohli dočíst v našem seriálu o padstatě reality.
Krásné vizuální podobenství pro situaci inkarnované duše: Zářící laser čte nebo zapisuje informaci na spirální časové stopě DVD disku. Informace je dále zpracována a zobrazena na obrazovce. — V tomto podobenství zářivá „tečka“ laseru na fotografii odpovídá egu, které na základě svého DNA naprogramování skrze 5 smyslů čte informace, které existují ve formě různých energetických vlnění… A čte je v časové posloupnosti — tak jak mu předepisuje jeho naprogramování — ano, dělá to přesně stejně jako to dělá čtoucí paprsek laseru na povrchu DVD. Ego následně za pomoci mozkového kvantového bio-počitače dekóduje načtené informace a počítá vnitřní „virtuální model reality“… Prosím pěkně, to není žádná sci-fi pohádka — tohle zjistily mainstreamové vědecké výzkumy! O tom všem jste se již mohli dočíst v našem seriálu o podstatě reality.
Starší a daleko jednodušší technologie nahrávek zvuku na magnetickém pásku dělá principielně to stejné, jen časovou stopou je magnetický pásek a snímání provádí magnetická "hlava"...
Starší a daleko jednodušší technologie nahrávek zvuku na magnetickém pásku dělá principielně to stejné, jen časovou stopou je magnetický pásek a snímání provádí magnetická „hlava“…

magnetic-tape-player-recorder-1

Takže ano, jsme lapeni v těle a v časové smyčce. Otázka osvobození — neboli vystoupení z kruhu reinkarnace — tato otázka má řešení ve formě sjednocení sebe-sama.

To je přesně to, co zaslepení a církevně ohlupovaní křesťané nazývají „život věčný“ a nevědí přitom co činí. Věčný život duše, protože jen a pouze jako znovu-sjednocená duše (neboli slovy Bible znovu-zrozená z ducha) vystoupíte z pasti časové smyčky. A tohle je také přesně to, k čemu vám ragauian jako jeden z mála nabízí praktický návod. Nyní když to víte, co s tím učiníte? Více se dočtete zde »

David Icke pokračuje: Co se týče otázky „Cožpak neodžíváme ‚roky‘ a ‚Nestárneme‘ snad každým ‚dnem‘ ?“ …rozumím otázce, ale dny, roky a stárnutí, to všechno je iluze. Projevují se pouze proto, že v ně věříme. Nebo to dělá náš DNA kód [který je tím programem podle kterého ego dekóduje realitu]. Jestliže všichni kolem nás stárnou, proč bychom si měli myslet něco jiného, než že je to skutečnost? Potom však každý stárne, neboť jsou všichni chycení v stejné iluzi. Jak ale můžeme stárnout, když neexistuje čas? Nemůžeme. Ale když je to zapsáno v softwaru Matrixu (zahrnujícím [pozn. redakce možná lépe řečeno řídícím] hypothalamus a endokrinní žlázy), můžeme si zažít iluzi stárnutí. Naše vědomí tomu propadne. Hologram projektovaný laserem z interferenčního modelu nikdy nezestárne. Naše těla — také „hmotné“ hologramy — procházejí předvídatelným cyklem od mládí do stáří, od narození po smrt. Rozdíl je v tom, že jeden hologram je naprogramován ke stárnutí, a ten druhý ne. …

Matoucí definice času. Tak existuje čas, nebo ne? Kde je pravda?

Pozn. redakce: Icke (stejně jako jiní vykladači) možná zbytečně mate lidi tím, že neupřesňuje a jasně nedefinuje, že jeho pohled je pohled vyššího vědomí. Není to v rozporu s ničím, co jsme si doposud řekli, ale naše denní vědomé malé egoistické „já“ je jednoduše lapeno v tom programu… takže pro něj je program „reálný“… stejně tak jako celá tato iluzivní „realita“ — víme sice že je to iluze — v praxi ale podléháme matrixovým-přírodním zákonům!

Je lepší způsob jak to popsat: Existuje přísloví „čas letí“… ale ve skutečnosti je přesnější říci, že to my sami se pohybujeme po časové ose v tomto iluzivním hmotném matrixovém vesmíru — tak, jak nám velí program vložený v naší DNA. Jak jsme již vícekráte opakovali — kvantová fyzika dobře ví, že čas je jen jeden z rozměrů našeho univerza… a přesně toto se děje!

Co o času říká Abdrushin ve své přednášce číslo 2: Probuďte se!

Není vůbec náhodou, že něco velmi podobného tvrdil už Abdrushin! Podívejme se na jeho výroky:

Čas klidně stojí!

Věřit bez pochopení jest jen setrvačnost a lenost myšlení! To nevede ducha vzhůru, ale stlačuje ho dolů. Proto vzhlédněme vzhůru, máme zkoušet, zkoumat. Touha k tomu v nás není nadarmo.
Čas! Ubíhá skutečně? Proč při tomto pojetí narážíme na překážky, chceme-li takto přemýšlet dál? Zcela prostě proto, že základní myšlenka je nesprávná, neboť čas klidně stojí! 

My však spěcháme mu vstříc! My se ženeme do času, který je věčný, a pátráme v něm po Pravdě. 

Čas klidně stojí. Zůstává týž dnes, včera i za tisíc let! Jen formy se mění. Noříme se do času, abychom čerpali z klína jeho záznamů, abychom obohatili své vědění ve sbírkách času! Neboť nic se mu neztratilo, všechno uchoval. Nezměnil se, protože je věčný. 

Také ty, ó člověče, jsi vždy jen týž, nechť se jevíš mladíkem, nebo starcem! Zůstáváš tím, kterým jsi! Necítil jsi to již sám? Nepozoruješ zřetelně rozdíl mezi formou a svým „já“? Mezi tělem, které je podrobeno změnám, a tebou, duchem, který jest věčný?

Podobenství s DVD: Z pohledu „věčnosti“ se vše děje současně. Jde jen o to, jak to dekódujeme

David Icke: Měl jsem nějaké vize a vhledy o ‚iluzorním‘ čase ve chvíli, kdy jsem tady seděl a psal. Ve skutečnosti mne vize zasahují jako kulky automatické zbraně.

Měl jsem vizi, jasný obraz dévédéčka se scénami z „historie“ seřazenými na povrchu, kterou se pohybuje laser, aby se postupně projevily různé události. Laserem byla RNA, která čte program.

Představte si svět, ve kterém žijeme, jako film, který sledujete na DVD. Zmáčknete knoflík a film vás provází od scény ke scéně. Procházíte od A k B k C, nebo jinak, z minulosti do budoucnosti. Ale když se dostanete, řekněme, do středu filmu, část, kterou jste již viděli, nezanikla. Stále tam je, v té samé formě. Jenom laser právě čte jinou část disku. Stlačíte Stop a přetočíte dozadu. Pak ale zjistíte, že přesně ty scény, co jste už viděli, tam pořád jsou.

Ve filmu existuje před vámi část, kterou jste ještě neviděli — říkáme jí „budoucnost“. Přetočíte rychle dopředu a zjistíte, že i ty části tam jsou. I když jste se na ně ještě při „normální“ rychlosti nedívali. Až se dostanete na konec filmu, vše, co jste viděli a zažili je pořád tam, pro jiné lidi. Aby si to taky mohli zažít, nebo pro vás, kdybyste se chtěli koukat znovu. Minulost, jak ji chápeme, je tady vždy. To samé budoucnost. Obě se dějí najednou (z pohledu vyššího vědomí).

ŽÍT PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK JE TO JEDINÉ PODSTATNÉ

Pozn. redakce: Představa předem existující budoucnosti může být matoucí — zkuste se na věc dívat tak, že máme svobodnou vůli a svou budoucnost si v určitých klíčových, uzlových bodech volíme tím, jak vyřešíme úkoly, které jsme si před inkarnací naplánovali. Volíme si jakoby mezi již existujícími scénáři dalšího vývoje…

Z ÚHLU POHLEDU inkarnované duše ČLOVĚKA, jedině v přítomný okamžik jste skutečnými pány svého osudu! Proto nejen my na ragauian.cz zdůrazňujeme: DEJTE POZORNOST SAMI SOBĚ »

Podobenství s kvantovým počítačem

Pro ty nejodvážnější mysli nabízíme nyní ještě jedno podobenství. Je to jen pro odvážné, protože to vyžaduje pokusit se pochopit princip kvantového počítače » ;-) Ale nebojte se ničeho. Máme tu krásné a názorné video:

Perfektní podobenství: Kvantový počítač totiž neustále počítá SOUČASNĚ SE VŠEMI možnými variantami vývoje… teprve v určitém rozhodujícím okamžiku je zvolena jedna z nich — a to je ono! Máme velké množství paralelních (současných) variant vývoje a vývoj našeho života v časové smyčce probíhá na základě naší svobodné vůle, kdy si v klíčových časových bodech vybíráme jistou variantu…

Minulost i budoucnost jsou iluze mající význam pouze z pohledu „dekodéru“, kterým je ego-tělo

David Icke pokračuje: Minulost i budoucnost jsou iluze, spojené s místem, kde se ve filmu či softwarovém programu nacházíte. Jak poukazoval již Einstein, tohle je důvod, proč když děláte něco co vás baví, čas zdánlivě „letí“. Ale když sedíte v zubařském křesle, „vleče“ se hodně pomalu. Když panikaříte, vypadá, že rychle „utíká“. Ne, když jste klidní…

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.
Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Lidem viditelná část, označená symbolem oka, je jen malou, malinkatou částí spektra vibrací.

Tématem téhle DVD analogie je mechanismus Časové smyčky Matrixu — jak objasňuji v „Příbězích z Časové smyčky“ v nemalé délce. To, co nazývám Časovou smyčkou je vibrační úroveň Matrixu, o které uvažujeme jako o fyzickém světě. Je to sféra viditelného elektromagnetického světla a zdá se nám, že se pohybuje z minulosti do budoucnosti.

Pozn. redakce: Připomeňme, že jsme zde již upozornili na jednu moderní fyzikální teorii, která se řečené snaží docela úspěšně popsat matematicky »

Čas je zde, aby nás udržel v Matrixu a oddělil nás od vědomého znovuspojení s Nekonečnem [=Jednotou], kterým jsme. To, čemu říkáme minulost a budoucnost je naší iluzorní cestou „skrze“ softwarový program nebo [chcete-li] holografický film na DVD. [Výše zmíněný] film „Časová smyčka“ je tam vždy. Můžete si jej prožít v kterémkoli bodě chcete. Představte si leporelo zavěšené na stěně. Vyberete si, že začnete na určitém místě a kráčíte podél zdi dívaje se na příběh chvíli předtím, než odkráčíte pryč. Pak se můžete vrátit zpátky a „přečíst“ trochu víc v jiné etapě příběhu (v jiné reinkarnaci »).

„Základní horizont“ — tj. svět, který vidíme „kolem“ nás — připomíná konstantu. Než něco z dále uvedeného nezasáhne, aby tento stav změnilo:

  • Mozek Matrixu (nebo chcete-li centrální počítačový systém) změní signál, který nám posílá k dekódování do holografické reality.
  • Vědomí svůj dekódovací program změní-přepíše a pošle vlastní instrukce DNA/RNA/mozkové síti.
  • Náš DNA software je přepisován zkušeností nebo záměrným programováním (viz např. masové ideologické vymývání mozků ve školách)…

Co je DNA

Deoxyribonukleová kyselina, běžně označovaná DNA (z anglického deoxyribonucleic acid, česky zřídka i DNK), je nukleová kyselina, nositelka genetické informace organismů…

Co je RNA

Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů… RNA má v těle řadu funkcí, z nichž hlavní je zajištění překladu genetického kódu, tedy převod informace z DNA do struktury proteinů.

Problém není v DNA ani v Matrixu. Tkví v povaze programu, kterým jsme ovládáni

Ve skutečnosti existuje více možných „minulých a budoucích“ realit, ze kterých si sami vybíráme… Na DVD také můžete mít více různých záznamů. Budu se tomu věnovat později. Jednou z unikátních charakteristik holografického filmu je, že na rozdíl od obyčejného obrázku, může film mít mnoho obrazů ve stejné stopě.

Různé interferenční vzory, vlnové formy a rozdílné obrazy jsou vybírány podle úhlu, pod kterým dopadá laser na film. Je to stejný princip jako s laserem procházejícím vlnovou předlohou DVD, když rozpoznává scény v daném pořadí. Předpokládám, že naše DNA/RNA dekóduje vlnové vzorce vysílané Matrixem v podstatě stejným způsobem. Když se úhel dopadu změní, posuneme se od jedné scény ke druhé, jako když se na DVD pohybujeme „vpřed“. Ale. Ve skutečnosti nejdeme nikam. Jede snad váš DVD přehrávač někam při pouštění holywoodskeho filmu, který vypadá, že se „hýbe“? Jedou někam herci? Nebo pozadí scén? Jedeme někam, když „brouzdáme“ internetem? Neee. Jenom tam sedíme. V našich běžných každodenních životech se rovněž nepohybujeme.

Pohyb je pouze iluze, neboť se vše odehrává výhradně v našem mozku (jak již bylo důkladně rozebráno zde »). Je to jako v té hře ve virtuální realitě, kdy jedete závod. Když to vypadá, že předjíždíte náklaďák a stejně jenom sedíte na židli. Nehýbete se vy, ale hra. Podobné je to se superhologramem Matrixu.

Občas se dostanu do stavu, speciálně při řízení, kdy ve své mysli vidím, jak se svět hýbe, zatímco tělo nejde nikam. Virtuální hra se mi tehdy zdá úplně jasná/zřejmá. Je to jako v tom příběhu o dvou mniších rozmlouvajících o pohybu vlajky ve větru. „Vlajka se hýbe“, říká jeden. „Ne, vítr se hýbe“, nesouhlasí druhý. Zaslechne to třetí, který prochází kolem a praví: „Vlajka se nehýbe. Vítr se taky nehýbe. Hýbe se vaše mysl.“

Film Matrix překvapivě přesně popisuje princip „iluze“ naší „reality“

The Matrix: What is real?

Ve filmech o Matrixu byli lidé připojeni do „systému“ skrze mozek, zatímco „oni“ zůstávali bez pohybu sedět v křeslech. Je to stejný princip… Matrix je ohromnou knihovnou vlnových obrazů, které čekají jenom na to, aby je DNA/RNA manifestovala jako hologramy…

Jsme to my, naše DNA/RNA, kdo mění scenérii, kterou si zažíváme… Nemění se scenérie. To spíše naše DNA/RNA způsobuje, že scenerie vypadá, jakoby se měnila. Dekódováním vln. Dopadnete na ně v jednom bodě a jste v „budoucnu“. V jiném to zas bude „minulost“ nebo „přítomnost“. Ale kde je minulost či budoucnost v softwarovém programu, či filmu?

Není žádná minulost ani budoucnost — vše se děje právě TEĎ. Takhle jsou spiritualisté a duchovní vizionáři schopni „vidět“ to, čemu říkáme budoucnost [viz též čtení v tzv. akašických záznamech]. Jejich DNA/RNA síť je schopna rozpoznat frekvenční vzorce, které jsou ve filmu „později“. To samé s těmi, kdo mívají vize minulosti.

Četl jsem, a byly mi vyprávěny, mnohé zážitky, kdy lidé viděli např. něco jako budovu a když se vrátili, někdy o minuty, někdy o hodiny později, zmizela. Pamatuji si příběh o lidech, kteří viděli hořet starý americký dům, když projížděli kolem a okamžitě volali tísňovou linku. Stál tam při cestě a byl vidět jako jakákoli jiná budova. Ale když se vrátili, nebyl tam žádný dům, ani žádná známka, že tam někdy nějaký stál. Nějak se jim podařilo proniknout k jiné části programu. Pozn. redakce: Možná bychom to mohli v DVD podobenství popsat jako situaci, kdy by čtecí paprsek laseru chybou přeskočil na paralelní časovou stopu…

Když přepneme pozornost z jednoho vlnového vzoru na jiný, zaznamenané vzory, které jsme přestali manifestovat, tam pořád zůstávají…

Prohlédněte tuto past — iluzi času!

Pozn. redakce: Připomeňme znovu, že jsme již detailněji osvětlili proces kterým mozek ve spojení s egem dekóduje a vykresluje „vnitřní virtuální model reality“. Ano, „realita“ je jen to co nám řekne mozek. Znalost tohoto psychologického procesu vám usnadní pochopení dalších řádků. Čtěte zde » Ego-tělo, jakožto biologickou entitu, lze samozřejmě manipulovat mimo jiné chemicky, drogami-léky apod. »

Čas není lineární, je to iluze. Proto se nám mnohdy zdá, že se nekonečně vleče a jindy proběhnou hlavně příjemné okamžiky podivně rychle. To záleží na našem přijímači, na DNA a dalších souvislostech i na biochemické úrovni. Existují stimulanty, které průběh vnímání časového úseku zrychlí a jiné jej dokáží neskutečně prodloužit. Čekáte na zastávce a vidíte naproti, že projíždí auto. Rozhlédnete se zatím kolem, a když zaměříte pozornost zpět, to auto ještě teprve projíždí! Pomalu jako šnek, snad 5 minut. Nedaleké semafory stále svítí červeně, snad hodinu… Tyto stavy a pochopení iluze času lze poměrně snadno zažít, ale nejde o nic příjemného — realita se v časovém smyslu stává vězením — čekání na tramvaj vám přijde jako doslovných několik hodin… a nemůžete z této hry uniknout, dokud stimulant nepřestane chemicky působit!

Čas je pouhá iluze, pevně daná POUZE tak, jak jsou pevné zdi nebo skála v iluzivní pozemské realitě. Ve skutečnosti neexistuje.

Pozn. redakce: Opět zdůrazněme — neexistuje viděno z pohledu vyššího vědomí! Musíme ale zpochybnit závěrečné tvrzení Ickeho o tom jak prý “Neexistuje ani příčina a následek”… to by mohla být snad pravda z pohledu onoho nadčasového vědomí… NICMÉNĚ PRO ČLOVĚKA MAJÍ JEHO ROZHODNUTÍ VÁŽNÉ NÁSLEDKY — určuje si jimi totiž budoucnost, jak jsme již na ragauian.cz naznačili nejednou!


David Icke: Život v přeludu

(A jak se z něj probudit!)

david-icke-phantom-self

David Icke, bývalý profesionální sportovec, novinář a chvíli i politik Strany Zelených, je již dlouho znám prakticky po celém světě jako badatel a filosof s nálepkou „konspirační teoretik“. To proto, že jeho závěry jsou tak dalekosáhle překvapující, že jen těžko zapadají do zažitého schématu života lidí obklopených tradičním vzděláním, náboženstvím, politikou, zdravotnictvím a masmédii.

Čtenář se v této knize může dozvědět, jak funguje náš svět. Kdo ho řídí, za jakých podmínek a jakých nástrojů k tomu využívá. Dozví se o roli Měsíce a Saturnu jako obřích elektromagnetických vysílačů, které ovlivňují lidskou psychiku. Zjistí, že většina lidí je uzavřených ve svém přeludu, jak David říká, fantomovém Já, ze kterého bychom se měli probudit, protože směřujeme do ještě většího technologického zotročení, a přidává i několik návodů, jak bychom to měli udělat. „Je už nejvyšší čas povstat, anebo pak dlouhodobě nést následky,“ říká ve své knize David Icke a vyjmenovává ve své knize očkování a farmaceutický průmysl, geneticky modifikované potraviny, bankovní domy, manipulaci médií a neustálé války jako hlavní nástroje několika hlavních královských rodin, které používají k udržení lidstva v otroctví. Zejména však k vyvolání emocionálních nízkovibračních frekvencí, kterými se živí ti, kteří udělali z našeho světa špatnou kopii originální Země, Archoni a tzv. Demiurg. „Celé ty roky se mi smáli a nyní dochází na má slova víc a víc,“ připomíná na několika místech knihy badatel to, že jakkoli mohou znít jeho závěry bláznivě, při bližším zkoumání a po nějakém uplynulém čase mu skutečně světový vývoj dává plně za pravdu.

VIDEO: Rozhovor s Ickem

Tento svět je holografická projekce říká naprosto pravdivě Icke…

Ona dáma z TV „Cesty k sobě“ se ve videu snaží vnucovat své ne úplně přesné myšlenky, ale Icke je jednoznačně blíže pravdě než ona!

Ovšem úplně nejpraktičtější vysvětlení vám dává ragauian: Ano, my lidé jsme svým způsobem rodiči, školou, společností „naprogramované“ ego, které si určuje svou vírou (programem) svůj život. Hlavně vám ale vysvětluje jak můžete účinně ovlivnit své podvědomí-ego, tak abyste si volili Cestu směrem k vyšším vibracím a ke znovusjednocení sebe-sama. Kdo jiný vám ten návod dává? »

Icke poměrně správně říká, co je třeba s tím udělat — nicméně jen ragauian vám vysvětluje jak ty „programy“ skutečně účinně změnit! A je to Cesta lásky k sobě, protože jen tím způsobem účinně změníte programy ega!

-pokračování-


Tento článek je součástí velké série o tom co je to vlastně realita » Série začíná důkazy o holografické podstatě našeho Univerza v této části zde »

Od popisu fungování duše se propracujeme až k podstatě Univerza. Poznáme že duchovní a hmotný svět vůbec nejsou odděleny. Podíváme se mj. jak věda dokázala, že vesmír je složen pouze z energie a že naše zdánlivá „realita“ existuje až poté, co ji naše vědomí pozoruje. Podíváme se na důkazy o Einsteinově omylu a na problémy s tzv. Standardním modelem vesmíru. Nejnovější experimenty ukazují, že vládnoucí Standardní fyzikální model je pravděpodobně špatně a tzv. Velký třesk se možná vůbec neodehrál.

Jakkoliv to zní šíleně, na naší fantastické cestě za poznáním zjistíme, že holografický a kvantový model vesmíru vysvětluje fungování naší reality zdaleka nejlépe. Mnohé zcela seriózní vědecké důkazy podporují teorii, že celý náš viditelný vesmír je „jen“ holografickou projekcí ve vědomí lidstva. Jakousi velmi pokročilou iluzí, virtuální realitou, simulací vypočítanou na stvořitelově kvantovém počítači, simulací tak pokročilou, že vědomí inkarnované v lidském těle dokonale zapomnělo, kým doopravdy je. Je čas se probudit vážení a milí. Buďte moudřejší než materialisté a poznejte sami-sebe, osvoboďte se ze zajetí iluzí, poznejte cíl své Cesty a skutečný smysl života!


Zdroj a další informace:

2 komentáře u „Iluze hmoty a iluze času aneb Život v přeludu. David Icke vysvětluje co znamená relativita času. Časová smyčka a past na duše. Proč duchovní učitelé říkají „žijte v přítomném okamžiku“? 24“

  1. Při změněném stavu vědomí jsem zažila to co je zde poppisováno.neboli jsem pochopila na vlastním těle že čas neexistuje a že minulost a přítomnost a budoucnost existují současně.že lze načíst budoucí i minulé události prostě proto že existují současně.

    1. Velice děkujeme za sdílení Marie! Jsem si jist že takové sdílení a osobní svědectví může mnohým jiným pomoci.

      Hezký den.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>