Stále nevěříte? Babišovo ANO legalizuje homosexuální manželství. Další krok k likvidaci národa bude legalizace adopce dětí v těchto nepřirozených rodinách. Podpořme petici na podporu rodiny. 10

Norsko, severská země k úchylům nejpřátelštější
Norsko, severská země k úchylům nejpřátelštější

V tomto seriálu ukazujeme jak neomarxistický globalismus pod pláštíkem Agendy 2030, zcela plánovitě, v postupných krůčcích likviduje tradiční systém rodiny » a co hůř, předčasně sexualizuje děti ve snaze co nejvíce rozšířit deviantní sexuální orientace (tzv. gender agenda). K tomu se nám snaží nakecat, že prý „dětem je jedno, jestli mají matku“ »

Je to průšvih, vzhledem k tomu, že se dětská mláďata učí přebíráním vzorů z okolí… ty děti si to možná neuvědomují, nicméně ten vzor, který mají ve svém okolí, nasají a uloží si do podvědomí ega — a je zle!! Program a chybný vzorec chování je uložen na celý život. Jen ten ignorant, který neví jak tohle funguje, může říkat že je to jedno.

Ne, ne, rozhodně to není jedno, právě kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě nepřirozeně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku programováno nepřirozeně!

Nepřiznávaným cílem genderové ideologie (v součinnosti s migrační islamizací) je vychovat snadno ovladatelné stádo ovčanů, maximálně potlačit rozvoj opravdové Kristovské lásky a zablokovat duchovní vývoj na této planetě. Homosexualita samozřejmě neplodí děti, takže jedním z cílů je zřejmě i zrychlení vymírání původních evropských národů a jejich nahrazení stádem ovčanů řízených totalitním islámem, který má dobře „našlápnuto“ k získání převahy jakožto nejvíce agresivní ideologie na Zemi… Tento plán samozřejmě nikdo nepřiznává, ale prostý selský rozum vidí, že není jiné vysvětlení pro fakt proč mocipáni, v čele s rotschildovskými loutkami Merkel-Macron i papá Francisem, tolik protěžují islám, stejně jako LGBT ideologii »

ANO legalizaci homosňatků: Babišova vláda se pokouší rozbít české rodiny i společnost. Začíná jít do tuhého? Od prolhaných slibů k homoadopcím

Následující text publikoval Robert Troška 24. 6. 2018: Babišova vláda v červnu schválila podporu zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželským svazkem. Budou-li následně schváleny poslaneckou sněmovnou, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry…

Vzpomínáte si ještě na ujišťování zástupců LGBT komunity při protlačování zákona o registrovaném partnerství homosexuálů v roce 2005, jak již žádné další požadavky nebudou vznášet, jak budou mít konečně rovnoprávné postavení?

Uběhlo jen pár let a LGBT komunita je znovu nesmírně agresivní a zakládá iniciativu „Jsme fér“ (jak příznačný název) a ruku v ruce s touto iniciativou je zorganizována na půdě poslanecké sněmovny podpora návrhu na zrovnoprávnění homosexuálních svazků od 46 poslanců zejména z hnutí ANO a Pirátů, pro něž je zrovnoprávnění manželství pro homosexuální páry zásadním tématem, ale nechybějí i podpisy od zástupců KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Jedna velká lež… aneb jen prstíček strčíme a trochu se ohřejeme

Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.
Všichni jsme stejně teplí, jen někteři jsou si teplejší. Ve jménu tolerance předvádí netoleranci, ve jménu boje proti šikaně šikanují.

Začíná jít skutečně do tuhého. Jedná se o perfektně organizovanou nátlakovou akci připravenou v součinnosti s některými médii, kdy LGBT komunita přechází do dalšího útoku na rodinu se zbraněmi toho nejtvrdšího kalibru manipulací a citového vydírání, jak již jsme si za poslední léta zvykli. Jedná se o známé argumenty typu údajného „nedůstojného prostředí“ podpisu registrovaného partnerství na matrice nebo údajného „pocitu méněcennosti“…

Globalistická, neo-liberální média bohužel tyto požadavky ještě umocňují vykreslováním údajně „nebohých gayů a leseb“ a jejich psychických problémů, ze kterých nezřídka obviňují netolerantní většinovou společnost žijící ve svých zažitých „stereotypech“. V prohlášeních LGBT komunity se to jen hemží emocionální manipulací a překrucováním, létají výrazy jako láskyplná rodina, stabilita, tolerance různorodosti a „legalizace“ manželství, což ve výsledku znamená jediné, destrukci tradičního rodinného svazku, na kterém je založeno zdravé fungování každé společnosti »

Tyto pseudoargumenty je potřeba odmítnout ze tří zásadních důvodů:

1. Ochrana manželského svazku

Již naši předkové moc dobře věděli, že nelze zrovnoprávňovat něco, co manželským svazkem není. Manželský svazek je tradiční forma mezi mužem a ženou požívající po celá tisíciletí výjimečnou exkluzivitu, především z důvodu porodnosti, výchovy dětí a přežití dalších generací. Homosexualita je slepou větví vývoje lidské společnosti, poněvadž nezajišťuje potomky pro další generace.

2. Propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu

Renomovaný nizozemský psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut Dr. Gerard J. M. van den Aardweg při svých výzkumech zjistil, že existují jasná propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu jako je pocit méněcennosti, strachu, nutkavá neuróza, problémy s kontakty a sexualitou, kdy u homosexuálu dochází k sexuálním poruchám.

3. Právo samotného dítěte vyrůstat ve svazku muže a ženy

Výchova dětí má probíhat v přirozeném rodinném prostředí muže a ženy. Jedná se o osvědčený, staletími prověřený model, který je pro vývoj dítěte nejideálnější. Děti nesmí být obětí homosexuální ideologie, jak uvádí Dr. Gerard J.M. van den Aardweg.

Pozn. redakce: Vše je ještě daleko horší než si myslí konzervativní odpůrci uvedených zvráceností, nemá to nic společného s prudérností nebo snad netolerancí — my těm LGBT osobám srdečně přejeme ať si to hezky užijí…

Nicméně, jakmile do toho začínají plést děti (a rodinu) stává se z toho zločin, jak vůči těm dětem, tak vůči celé společnosti… V předchozích dílech této série o tzv. „gender agendě“ naleznete tuny podložených argumentů…

Zločin je to především kvůli způsobu, jak se děti učí — napodobováním vzorů z okolí. Dítě nepřirozeně vložené do homosexuální rodiny bude od začátku psychicky pokřiveno a programováno nepřirozeně!

Vůbec všechny snahy o šíření LGBT a pedofilní ideologie jsou útokem na samu podstatu duše, z duchovního hlediska jde totiž o snahu potlačit nepodmíněnou kristovskou lásku v lidech!

Zmůže něco nová iniciativa?

Na rozdíl od jiných středo a východoevropských zemí, které si plně uvědomily význam rodiny a většinou zakomponovaly ochranu tradiční rodiny do ústavy (Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Rumunsko), Babišova vláda pod vedením ANO jde opačným směrem a naopak klasickou rodinu podporou návrhu na zrovnoprávnění svazku homosexuálů rozbíjí, a můžeme se tak stát první postkomunistickou zemí, kde budou legalizovány sňatky homosexuálů.

Pokud se i poslanci podvolí tlaku LGBT komunity a schválí zrovnoprávnění, bude to další hřebíček do rakve pro-rodinné politiky, která je základem pro další desetiletí [a přežití národa]. Tady se bohužel výsledky neměří čtyřletým volebním obdobím, ale na desetiletí. Jak tato politika „progresivních“ hodnot s akcentem na vymazání tradiční rodiny a upřednostňování menšin dopadá, vidíme na západ od nás, kde sociální inženýři v čele s papežským Vatikánem klesající porodnost řeší přílivem statisíců potenciálně nebezpečných jedinců z nekompatibilních, většinou islámských kultur.

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Lepší řešení? Přímá demokracie!

Pozn. redakce: Tady jen zdůrazníme nepochopení autora původního textu — v žádném případě totiž nejde o neschopnost politiků, ti jsou naopak pro prachy všeho-schopní. Ten plán ovšem nepochází z hlav obyčejných soudruhů typu Babiš, Kalousek, Merkel, Macron, Sobotka, Zaorálek apod. To vše jsou jen hyeny, které zjistily, že spoluprací s vlky získají plná koryta a zajistí si pohodlnou bezpracnou obživu na úkor svých bližních… Stejně jako celá gender agenda/ideologie, ani LGBT hnutí není živeno ze vzduchu, nýbrž nenápadně financováno ze strany skutečných mocipánů, mj. litím prachů do různých neziskovek a grantů… Jde o dlouhodobý plán nyní realizovaný a zamaskovaný pod rouškou Agendy 2030 » Skuteční mocipáni, ti kdož tahají za nitky viditelných loutkových politiků, ti jen hezky v závětří manipulují skrze finance — a protože většina politiků je v zajetí ega, tak také tato hyenistická politická většina ochotně spolupracuje na dlouhodobé likvidaci národa a zotročení lidstva výměnou za krátkodobé osobní hmotné výhody… Protože oni samozřejmě nejsou schopni dohlédnout dál než za perspektivu jednoho života, neuznávají reinkarnaci a pojmy jako čest či zodpovědnost vůči bližním jsou jim cizí…

Nesnesitelná lehkost manipulace

Manipulace s lidstvem je vlastně velmi snadná: 1. Ovládněte finanční systém. 2. Vše ostatní podmažete… Pokud tohle pochopíte, tak vám snad i bude zřejmější, proč bychom se krom podpory pro-národních politiků měli vážně zamyslet nad zlepšením systému, který umožňuje hyenám prosperovat poté, co byly zvoleny obvykle min. na 4 roky a po tyto dlouhé roky se nemusí ničeho obávat.

tomio-okamura

Cítím že skutečný posun by mohla přinést až OPRAVDOVÁ přímá demokracie s možností odvolat politiky v reálném čase » To by přinutilo politiky minimálně lépe maskovat své mlaskání v korytech. Proto se hyeny i vlci tak bojí Okamurovy SPD, která chce politický systém právě tímto způsobem změnit » Pak také samozřejmě záleží na tom, jak dobře se jim bude dařit utajit své nepravosti — což oni samozřejmě dobře vědí a i proto se již dlouho postupně snaží protlačovat cenzuru a skutečnou svobodu slova zrušit »

Petice 2. Návrh na doplnění zákonné definice manželství jako svazku mezi mužem a ženou

Zpět k homopolitice a genderismu. Objevila se iniciativa 37 poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN s návrhem na přijetí ústavního dodatku s definicí manželství jako svazku mezi mužem a ženou. LGBT komunita má právo na toleranci, ale tolerance neznamená zrovnoprávnění s manželským svazkem. Militantní kroky části LGBT komunity podpořené Babišovou vládou a částí výše jmenovaných poslanců je třeba rázně odmítnout a nikoliv jen sedět se založenýma rukama.

Jednou z cest je podpis Petice za podporu manželství přijetím ústavního dodatku » Podpis petice je jedním z kroků, kterým i VY můžete pomoci prosadit obranu tradiční rodiny. A to není málo.

Petice číslo 1. A znovu roztříštěnost — co kdybychom se konečně všichni spojili?

Dodejme, že poměrně nedávno, už v březnu 2018 přišla podobná petice, která má za cíl v podstatě to stejné — opozici proti genderovému komunismu, jen s tím rozdílem že ji vyhlásila skutečná opozice — Aliance národních sil. Tato (časově první) petice se jmenuje „Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy a Dublinu IV“.

Istanbulská úmluva

Ta sice je jakoby o „boji proti násilí“, ale vedle toho je také o boji proti stávajícímu světu, který se dělí na muže a ženy. Policajta rovných podmínek mají přitom dělat státem placené neziskovky. Je to vlastně skvělý byznys pro genderové fanatiky. Nic víc, nic míň. Osvícení Slováci pochopili a v únoru 2018 hodili smlouvu pod stůl — nic ratifikovat ani nebudou. Premiér Robert Fico tehdy prohlásil, že text dokumentu zbytečně zpochybňuje přirozené (míněno biologické) rozdíly mezi muži a ženami, tyto přirozené rozdíly nazývá stereotypy a vydává je za kořeny domácího násilí. Svatá pravda!

Řada věcí je v dokumentu určitě správná. Jenomže jsou zhola zbytečné. Nepotřebujeme zákon na vycházení a zapadání Slunce. A taky nepotřebujeme nové zákony, které by bojovaly proti domácímu násilí. My už je máme. A obecně platí, že čím méně zákonů, tím lépe.

Vzniká tím lehké dilema, kterou petici podpořit… momentálně to vypadá, že více hlasů má ta starší… ale určitě nezkazíme nic podporou obou, pokud už někdo ten čin podpory realizuje.


Zdroje:

  • https://roberttroska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=668135
  • Návrh zákona o manželství homosexuálů byl celý sepsán mimo vládu i mimo poslaneckou sněmovnu. Státu byl v plném rozsahu dodán na klíč osobami, které neprošly žádnými volbami a stojí mimo parlament. Lobisté při předání návrhu dokonce předsedovi vlády Andrejovi Babišovi napsali, jak si představují proces předložení: „Rádi bychom návrh předložili jako poslanecký návrh,“ píše Babišovi právnička Adéla Horáková. … Jak vyplývá z návrhu předloženého do sněmovny, podpis pod tento dokument nakonec připojilo padesát poslanců. Drtivou převahu mají podporovatelé nového zákona ze stran ANO11, Česká pirátská strana a ČSSD a po jedné osobě dodala TOP09, STAN a KSČM, tedy tak, jak napsala Horáková Babišovi. Kromě ministra spravedlnosti Roberta Pelikána je předkladatelem zákona také ministryně Karla Šlechtová. Předseda vlády mezi předkladateli zákona není. http://www.ceska-justice.cz/2018/06/navrh-zakona-manzelstvi-homosexualu-snemovny-dodan-lobisty/
  • To vše dokazují dokumenty, které se šíří mezi poslanci a úředníky spolu se zněním návrhu a důvodové zprávy. Stát převzal od lobistů návrh, návrhy na změnu souvisejících zákonů, platné znění s vyznačenými změnami i rozsáhlou a propracovanou důvodovou zprávu. Jak vyplývá z dokumentů, které má Česká justice k dispozici, celý proces se neodehrával standardně. http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=201
  • Podepisování petice 1: https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv
  • Podepisování petice 2: https://www.petice24.com/petice_za_podporu_manelstvi_pijetim_ustavniho_dodatku#form

Petice 1. Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy a Dublinu IV

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 58/1990 Sb., předsednictva ČNR a vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1993Sb., o právu petičním v aktuálním znění:

My, níže podepsaní, vyzýváme premiéra České republiky Andreje Babiše a Vládu České republiky, aby zabránili ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (dále jako Istanbulská úmluva), protože skutečné potírání násilí na ženách neřeší a pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních – tedy heterosexuálních – rodin.

Úloha muže ve společnosti je stejně důležitá jako úloha ženy. Přesto jsou úlohy obou pohlaví rozdílné a nezaměnitelné a především nenahraditelné.

Zásadně odmítáme tvrzení, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji, jak je uvedeno v Preambuli Istanbulské úmluvy. Toto tvrzení platí pro země třetího světa, kde velkou roli hrají například náboženské a s tím spojené výchovné aspekty, nelze jím ale celoplošně stigmatizovat společnost v civilizovaných a plně vyvinutých zemích, do kterých se řadí i Česká republika. Dnes jsou poměry sil mezi muži a ženami téměř vyrovnány, ženy přejaly za posledních třicet let mnoho úloh mužů. Jediný nepoměr, který je dán ženám a mužům biologicky, je tělesná stavba. Bez tohoto nepoměru by naše existence nebyla možná.

Odsuzujeme všechny formy domácího násilí a jednoznačně podporujeme rovnost příležitostí pro muže i ženy, nicméně Istanbulská úmluva kromě důrazu na rovnost mužů a žen obsahuje i prvky genderové ideologie a zdaleka tak přesahuje trestněprávní rovinu.

Podle odborných poznatků není domácí násilí obecným celospolečenským jevem, který je způsobován sociálně-kulturním konstruktem (genderem), ale týká se převážně tzv. domácích agresorů a osob s problémovou konzumací alkoholu a jiných návykových látek.

Istanbulská smlouva je zneužitelná a podmiňuje odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru:

„Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“

  • Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 8 – Finanční zdroje

Smlouva dále přesně nedefinuje pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, pod který lze „schovat“ v podstatě cokoliv. Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná.

„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

  • Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 12 – Obecné závazky
unicef-rights-of-child-2
Rights of the child: Dokument UNICEF má dojemnou péči o sexuální orientaci vašich dětí…

Istanbulská úmluva [stejně jako "práva dětí" podle OSN-UNICEF] je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučovány o „nestereotypních genderových rolích“, což je snaha globalistů o indoktrinaci dětí vedoucí k „genderové neutralitě“ a vzniku jakéhosi třetího pohlaví (více zde) »

…  Istanbulská úmluva nutí stát převést kompetence státu na neziskový sektor, což je naprosto nepřijatelné. Plnění Istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – GREVIO při Radě Evropy, což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí. … Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska.

My, níže podepsaní, jsme si vědomi toho, že Česká republika už v květnu 2016 hlasy ministrů za ANO a ČSSD Istanbulskou úmluvu podepsala a zavázala se tak k jejímu budoucímu přijetí. Požaduje však, aby současná vláda po vzoru Slovenska tuto globalistickou Úmluvu [a nástroj Agendy 2030] odmítla ratifikovat.

V Olomouci 30. 3. 2018

Petiční výbor:

  • Ing. Jan Brada
  • PhDr. Vladimíra Vítová, PhD, Aliance národních sil
  • Ivana Schneiderová

Petice 2. Za podporu manželství přijetím ústavního dodatku definujícího manželství jako svazek mezi mužem a ženou

My, občané České republiky žádáme všechny poslance, senátory a další ústavní a vládní činitele k urychlenému přijetí ústavního zákona (dodatku) definujícího manželství jako svazek mezi mužem a ženou.

Důvod: Klasická rodina (muž, žena + děti) se musí těšit zvláštní ochraně ve společnosti, poněvadž je základním kamenem každé zdravě fungující společnosti. V posledních měsících stupňuje LGBT komunita své požadavky na „zrovnoprávnění homosexuálních svazků“ s manželským svazkem nejrůznějšími iniciativami a stupňujícím se tlakem v médiích, který vyústil ke schválení vládního návrhu zrovnoprávnění homosexuálních svazků putujícího v současné době do poslanecké sněmovny. Bude-li tento návrh schválen, otevírá se cesta k adopci dětí homosexuálními páry. Argumenty LGBT komunity prosazující zrovnoprávnění homosexuálních svazků odmítáme ze tří základních důvodů:

1. Ochrana manželského svazku. Již naši předkové moc dobře věděli, že nelze zrovnoprávňovat něco, co manželským svazkem není. Manželský svazek je tradiční forma mezi mužem a ženou požívající po celá tisíciletí výjimečnou exkluzivitu a to především z důvodu porodnosti, výchovy dětí a přežití dalších generací.

2. Propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu. Renomovaný nizozemský psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut Dr. Gerard J.M. van den Aardweg při svých výzkumech zjistil, že existují jasná propojení mezi homosexualitou a jinými psychickými problémy neurotického rázu jako je pocit méněcennosti, strachu, nutkavá neuróza, problémy s kontakty a sexualitou, kdy u homosexuálů dochází k sexuálním poruchám.

3. Právo samotného dítěte vyrůstat ve svazku muže a ženy. Výchova dětí má probíhat v přirozeném rodinném prostředí muže a ženy. Jedná se o osvědčený, staletími prověřený model, který je pro vývoj dítěte nejideálnější.

Děti a jejich výchova se nesmí stát obětí novodobých sociálních konstruktů upřednostňující ideologii menšin nad zdravým vývojem našich dětí.


Poznámka: Po podpisu petice vám bude na email zaslán potvrzující mail, který nezapomeňte potvrdit. Pokud byste toto potvrzení neprovedli,  je Váš podpis neplatný.  

Rozšiřujte petice mezi své známé a přátele. Sdílejte je na sociálních sítích.