VIDEO: Prof. Antony C. Sutton — Wall Street a Bolševická revoluce 1917. Proč nám oficiální historie lže? Klíč k budoucnosti spočívá v pochopení minulosti! Jen pravda nás osvobodí!

Klíč k budoucnosti spočívá v pochopení minulosti!

Neděláme to rádi, nicméně je třeba osvětlit si, jak se naši mocipáni skrytě a pokrytecky pokouší ovládnout svět a lidské duše, momentálně pod značkou NWO Agendy 2030 »

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Je dobré tohle rámcově znát, právě proto abychom ve svém duchovním vývoji mohli úspěšně čelit podrazům ze strany mocných vlků, kteří se vydávají za hodné pastýře. Jsou to už stovky let ty stejné mocenské kruhy, které stojí za většinou zla na této planetě…

Co nám oficiální historie zatajuje?

orwell-recorded-history-is-lies

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, Historie jsou bláboly (History is bunk), New York Times, Oct 28 1921
Henry Ford, Historie jsou bláboly (History is bunk), New York Times, Oct 28 1921

Navážeme na předchozí text v rubrice o NWO globalismu » který popisoval dění zhruba od doby „Mnichovské dohody“ z roku 1939. Vrátíme se do r. 1917, roku bolševické revoluce, tzv. VŘSR a pokusíme se spojit ve větší obraz několik dalších střípků informační mozaiky.

Oficiální historie už pod tíhou nalezených dokumentů opatrně přiznává, že Leninova bolševická revoluce byla podporována kapitalistickým Německem a to oficiálně proto, aby Lenin zastavil účast Ruska ve válce proti Německu. Tohle byla ovšem jen záminka, která měla nalákat lidi k podpoře „revoluce“, fakta jsou daleko děsivější…

Prof. A. C. Suttona už jsme zmínili, když jsme osvětlovali vznik fašismu a toho co mu předcházelo — totiž bolševismu, který je skrytým způsobem svázán s následným fašismem. Tušíte už jaké je ono spojení? Profesor Sutton provedl velmi důkladný historický průzkum a v archivech objevil děsivá fakta, která dokazují, že naše novodobá historie je kompletně zfalšovaná, zfalšovaná ve smyslu skutečných příčin dění. Ve skutečnosti v pozadí pracují společně síly symbolizované jako dvě šelmy Janova Zjevení » A tyto síly se pokouší získat absolutní totalitní moc nad ovečkami — i když to dělají pod zdánlivě krásnými úmysly — a nejlepší ukázkou pokrytectví je právě jejich aktuální hlavní páka, NWO Agenda 2030:

V odkazovaných článcích jsme ukázali, že vznik fašismu skrytě podporoval Vatikán a méně skrytě západní kapitalisté z Wall Streetu. Profesor Sutton ukazuje, co předcházelo — že totiž ty stejné síly podpořily i bolševickou revoluci a oficiální historie nám o tom sprostě lže. Přesně řečeno Suttonův výzkum vychází z amerického pohledu a opomíjí zákulisní hry Vatikánu, díky tomu mu unikají některé souvislosti » Zdá se nám to jako paradox, když nám naše lživé učebnice vyprávějí o nesmiřitelnosti kapitalismu a socialismu. Ve skutečnosti je to tak, že bolševismus měl především posloužit pro ovládnutí Ruska. Pak ovšem došlo k tomu, že komunisté se svým loutkařům vymkli — je to spojeno mj. s osobou Stalina. Proto ti stejní loutkaři ve své snaze o ovládnutí planety následně stvořili Hitlera — pro stejný úkol: Ovládnout Rusko. Přesně proto v horké současnosti vidíme umělé vytváření antiruské hysterie ze strany globalistů, kterým patří masomédia a kteří tato média účinně používají k vytváření nenávisti. Současně přitom používají pokryteckou, převrácenou archontickou rétoriku a sami se přitom stavějí do role údajných bojovníků proti nenávisti (hate-free). Je to matoucí, nicméně opět tu lze použít obrovskou moudrost, která říká „po ovoci poznáte je“:

adolf-hitler-make-the-lie-big

Syria ‘White Helmets’ Exposed, Propaganda Instrument 1 Syria ‘White Helmets’ Exposed, Propaganda Instrument, syrian boy omran 4 Syria ‘White Helmets’ Exposed, Propaganda Instrument, syrian boy omran 5

Globalisté podle zadání svých loutkařů (ve snaze ospravedlnit před lidmi další válku) tlačí lži o Rusku a Sýrii stále silněji, dalším příkladem je i nedávná fake-news zpráva z mainstreamu, která obviňuje české velvyslanectví v Sýrii za to, že říká pravdu — je to paradox, velvyslanectví se vyslovením pravdivé informace, skutečných faktů dostává do rozporu s prolhaným globalistickým NATO. Doopravdy žijeme v pekelném, archontickém světě převráceném naruby… Držme palce všem těm, kteří se nenechají uplatit k tomu aby šířili lež:

Jak uvedl Seznam.cz 28. 4. 2017: O celém případu mluvil v rozhovoru s Martinem Jonášem zpravodaj ČT Bohumil Vostal. Zpráva vysoce postaveného českého diplomata při NATO kritizuje a zesměšňuje raporty, které do Prahy posílá zastupitelský úřad v Damašku. Podle dokumentu, jenž má k dispozici Česká televize, tyto zprávy [prý] často kopírují linii Moskvy a odporují informacím aliančních tajných služeb. [Pozn. redakce: O pravdivosti západních tajných služeb si každý může snadno udělat názor např. díky WikiLeaks — zcela jistě neexistuje prolhanější instituce než CIA, NSA a spol., obojí jsou prokazatelně nástroji protilidské stínové vlády...]

Podle Bohumila Vostala, zpravodaje České televize v Bruselu, je jazyk otevřené depeše velmi ostrý a ukazuje na to, že česká diplomacie se tříští ve svém názoru na syrskou krizi. Česko je jedinou zemí, která udržuje svou ambasádu na území ovládaném režimem Bašára Asada. Zastupuje u něj i jiné západní země, včetně USA. Právě nový velvyslanec při USA Hynek Kmoníček poukázal na to, že Amerika si tohoto styčného bodu v Sýrii cení. ... Na druhou strana je ambasáda občas kritizována za údajně přehnaně proasadovský a proruský pohled na syrskou občanskou válku. Tuto kritiku vyjadřuje i zmíněná uniklá depeše.

Mimochodem, stačí si v TV archivech ČT, v záložce CESTOMÁNIE, najít pořad o Sýrii, ke zhlédnutí na odkazu níže. Natočeno to bylo tuším v roce 2002, již za vlády Bashira Asada. Sýrie je v tomto pořadu prezentována jako doslova oáza společenské, náboženské snášenlivosti, v arabském světě doslova ráj. To bylo předtím, než bylo agenty globalistů, tzv. „sluníčkáři“ nařízeno mediím, aby byl Asad prezentován jako diktátor, zločinec a tyran… (Pozn. redakce: Prolhaná Česká televize » mezitím inkriminovaný díl Cestománie o Sýrii v archivu zablokovala, k přehrání jsou momentálně už jenom jeho bonusy, přičemž předchozí i následující díly Cestománie jsou normálně dostupné — to náhodička, že zrovna Sýrie byla zablokována, žeano ;-)


Prof. Antony C. Sutton ve zkratce popisuje obsah své knihy „Wall Street a Bolševická revoluce“ naplněné historickými důkazy. Rozhovor proběhl 1. července 1987

wall-street-bolshevik

Takže se vrátíme k Bolševické revoluci. A jedna z ironií je, že jak Lenin, tak Trotsky (Trocký) byli v exilu. Jeden v Německu, druhý v USA.

Otázka: Řekněte nám prosím, kdo jim pomáhal, kdo jim říkal jak mají jednat, aby revoluce byla úspěšná?

Tak zkusme shrnout čtyři kapitoly knihy do čtyř minut… Trotsky (Lev Trocký) byl v New Yorku, nepracoval… Jeho oficiální příjem za celý rok v New Yorku byl asi 600 dolarů. Bydlel v pronajatém apartmánu, měl k dispozici pronajatou limuzínu, měl vlastní ledničku, to v té době bylo velmi vzácné. Odjel z New Yorku přes Kanadu a pak dál, aby započal Bolševickou revoluci v Rusku. Měl u sebe 10000 dolarů ve zlatě. On si víc jak 600 dolarů sám v New Yorku nevydělal, takže je jasné, že ho někdo financoval z New Yorku. O tom není sporu. Britové ho vytáhli z lodě v Halifaxu v Kanadě, mám dokumenty z kanadského archivu. Oni ho znali, věděli že to je Trotsky (Lev Davidovich Bronshtein). Oni věděli, že má na starost rozjetí revoluce v Rusku. A z Londýna přišlo vyrozumění, že mají Trotskyho i s jeho doprovodem posadit na loď a nechat jet dál. Takže zde není pochyb. Prezident Woodrow Wilson zařídil Trotskymu pas. A bankéři z Wall Street, kteří Trotskyho financovali a Britské ministerstvo zahraničí, dovolilo Trotskymu, aby sehrál jeho roli v Bolševické revoluci. V té samé době ve Švýcarsku byl přítomen Lenin a odjel do Německa tzv. „zapečetěným vagónem“ (vojsko oddělilo ruské emigranty a německé občany pečetí na dveřích vagónu) projel Německem s povolením, ba dokonce s podporou německého Generálního štábu. Přitom Británie a Německo tou dobou spolu bojovalo. (Jak známo byla 1. světová válka — a roku 1917 Rusko bylo Britský spojenec.)

A zde vidíte, že obě strany pomáhaly těmto dvěma revolucionářům, aby jim pomohly na území Ruska.

A samozřejmě zbytek je známá [oficiálně přiznaná] historie, že ti dva začali revoluci, ne s více jak s deseti tisíci pomocníky (185 milionů obyvatel bylo v celém Rusku), proto potřebovali pomoc ze Západu a dostali ji od Německa, Británie a USA, aby započali a udrželi revoluci v Rusku.


Další důkazy: Nález z r. 2014 v Kodani dokazuje, že Lenin byl tajný německý agent

Redakční dodatek: Při renovaci sklepení jednoho skladiště v Kodani našli dělníci množství beden plných dokumentů z let 1917–18, které potvrzovaly, že Vladimír Uljanov, známější jako Lenin, byl po mnoho let německým agentem (společně s Parvusem). Akta ho spojují s významnou německou exportní firmou, která sloužila k převodu peněz a zbraní bolševikům. Cílem byla revoluce a svržení cara. Do studia dokumentů se pustili odborníci z Aarhuské univerzity. Tým vedl přední odborník Arnbjørn Sørensen, který konstatoval, že mnohé materiály dokládají dohodu mezi Leninem a tajnou službou. Kromě toho byly nalezeny nejrůznější seznamy zboží a zbraní, které Němci bolševikům dodávali a také popisy některých tajných operací. Jde o jednoznačný důkaz toho že bolševická revoluce byla uskutečněna s významnou podporou německých ozbrojených složek.

Útok na zimní palác zaplatilo Německo. Archivy ukazují nová fakta o VŘSR

Rusko, VRSR, utok na Zimni palac zaplatilo Nemecko, Lidove noviny, 14.11.1997a

Rusko, VRSR, utok na Zimni palac zaplatilo Nemecko, Lidove noviny, 14.11.1997b

Bolševici dostali tři ponorky. Nově objevené dokumenty ukazují na propojení mezi Rudou armádou a císařským Německem.

Lidové noviny, 14. 11. 1997: 80. vý­ročí bolševické říjnové revoluce, kterou si v těchto dnech nostalgicky připomněli ruš­tí komunisté, uctila německá televizní síť Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg (ORB) mimořádným pořadem. Postupimská televizní stanice v něm podrobně doložila, že Německo prakticky financovalo útok na petrohradský Zimní palác v roce 1917. Přes prostředníky a krycí firmy v Kodani a Stokholmu německé banky údajně napumpovaly do bolševických pokladen zhruba 50 milionů zlatých rublů. Cílem bylo svrhnout carskou říši, ulevit tak německé východní frontě, která se dostala do tísně. Berlínskému režisérovi Jochenu Trauptmannovi se podařilo zachytit rudou nit z klubka transakce století, kterou obě strany dosud tajily, a filmově ji roz­plést. Ve svém 45minutovém dokumentárním filmu Ruská ruleta – Lenin a německé peníze » Trauptmann s pomocí originálních dokumentů dokazuje, že celou transakci zosnoval už v roce 1915 německý generální štáb a pak ji spletitými cestami uskutečnily banky. Nešlo přitom jen o peníze, nýbrž i o zbraně. Bolševikům byly dodány dokonce i tři ponorky. Na příslušné materiály narazil Trauptmann při rešerších ohledně tajné spolupráce mezi říšskou armádou a Rudou armádou a díky odkazům v britském tisku. Zlatou žílu objevil pak v archivech bonnského ministerstva zahraničí, a to v podobě pořadačů s nápisem „Tajná akta války 1914″ uložených v oddíle podnikání a tajné pobuřování. Po druhé světové válce je konfiskovali Britové, kteří je Německu vrátili koncem 50. let. Trauptmann udělal jeden téměř kuriózní objev: USA díky tak zvaným Sissonovým listinám o německo–rakouské transakci věděly, rovněž ji ale tajily. Americký novinář Edgar Sisson koupil od politického vyžírky Ferdinanda Ossendowského dokumenty, v nichž byla údajně tato spolupráce autenticky dolože­na, a odvezl je do Ameriky.

Redakční dodatek: V zájmu hlubšího pochopení je dobré zdůraznit, že car byl poražen už v únorové revoluci, která proběhla ještě relativně civilizovaně — oproti tomu co následovalo v bolševické režii. V knize Zrod velmoci (Karolinum 2013) se dočtete, že krize v Rusku měla mnoho příčin, že do března roku 1917 sice probíhaly nepokoje, ale těch se bolševici víceméně neúčastnili. Byli totiž buď na Sibiři, nebo ve vyhnanství za hranicemi země. Povstání probíhalo pod vlivem menševiků — ti chtěli ale zachovat parlament (Dumu) a nechtěli se chopit moci, chtěli jen změny a odstoupení cara.

Pak ale přijel ze Švýcarska Lenin (německý agent), z USA Trocký (sionistický agent bankéřů) a v dubnu se vývoj revoluce začal prudce obracet — role bolševiků stoupala, šlo už nejen o pád cara, ale najednou o naprostou revoluci, kterou menševici předtím nijak horlivě nepropagovali. Můžeme tak považovat za doložené, že zahraniční vliv a především peníze jak situaci v Rusku, tak situaci v Německu naprosto zvrátily.

A vnucuje se nám myšlenka, že právě ti skrytí sponzoři bolševiků ze Západu a z Vatikánu měli zájem na rozpoutání velmi extrémního teroru, díky kterému měl být v Rusku nastolen nový systém vládnutí ala Metropolis, systém který by se stal testovacím příkladem pro celý svět. Ano a zdůrazněme to znovu — nebylo to nic po čem by Rusové toužili, bylo to uměle vnuceno ze strany těch, kterým dnes říkáme globalisté (dříve internacionalisté) — protože to oni se pro své pány pokouší lidstvu vnutit novou světovou totalitní vládu NWO. Plány jim v Rusku zhatil Stalin, takže to dnes zkoušejí pomocí Agendy 2030, která nese propagandistickou masku zdánlivého dobra, multi-kulti hate-free tolerance, trvale udržitelného rozvoje atd. Ale pokud náhodou toto jejich „dobro“ budete kritizovat, tak vás nenávistně odsoudí za údajnou politickou nekorektnost…

Tolerován bude jen ten, kdo bude mít ten jediný správný „názor“ — ne-náhodou se to podobá tomu jedinému správnému názoru, který povolovali bolševici!


Otázka: Ještě jednou nám řekněte, PROČ? Proč? To v učebnicích dějin nenajdete… Proč?

Hlavním cílem bylo a stále je vytvořit kontrolu nad světovou populací, NWO

Domnívám se, že hlavním cílem bylo vytvořit kontrolu nad světovou populací, ve které Vy ani já nebudeme mít svobodu, v kterou my věříme a smýšlíme.

Otázka: Ti mocní bankéři už v té době mohli mít představu o světové vládě, která má být socialistická?

Ano, druhý důvod byl také ten, že nechtěli, aby se Rusko stalo další zemí se svobodným trhem. A to už jsem řekl, že pomoc s revolucí byla právě za tímto účelem. Tento názor byl vyřčen už v roce 1919.

Metropolis a Světová korporace

Metropolis. The city, which Gillette outlines in his book The Human Drift — nikoliv náhodou jsou zde popisované ideje principielně shodné s těmi, které prosazuje dnešní OSN-EU Agenda 2030...
Metropolis. The city, which Gillette outlines in his book The Human Drift — nikoliv náhodou jsou zde popisované ideje principielně shodné s těmi, které prosazuje dnešní OSN-EU Agenda 2030…

Existuje několik knih, jedna je od Kinga C. Gillette [toho kapitalisty co založil úspěšný byznys s žiletkami], který popisuje utopické město Metropolis — popsal tento korporátní socialismus už v roce 1894 » Další kniha vyšla r. 1910 s názvem Světová korporace. Takže už na přelomu století jste mohla vidět sepsané názory mezinárodních byznysmenů, kteří chtějí vytvořit socialistické impérium. Tyto výroky existují v knihách, ale samozřejmě nejsou ve výčtu literatury na vaší katedře politických věd.

Proč by americký kapitalista pomáhal bolševikům? Další důkaz!

Redakční dodatek: Ruští carové v 19. století odmítli obchodování s významnými západními bankéři (a zřízení soukromé ruské centrální banky, jimi ovládané), o čemž existují relevantní doklady, což vedlo k jejich pomstě, tedy vyvraždění celé carské rodiny Romanovců a k následnému utopení Ruska v krvi. Jde o to, že systém centrálních bank je základem moci globalistů a jejich plánu na zotročení lidstva. Takže globalisté potřebovali odstranit cara, který jejich banky odmítal a současně nainstalovat někoho, kdo naopak jejich působení umožní. A jak už víme, tak především Trocký byl s kapitalisty velký kamarád… Tohle je i důvod proč dnes globalisté mají plná ústa demokracie a volného trhu — pod tím myslí především instalaci svého bankovního systému, skrze který vládnou a zotročují lidstvo »

Otázka: Co nám řeknete o misi Červeného kříže?

US transport boat Thomas, 1919, Vladivostok, Russia
US transport boat Thomas, 1919, Vladivostok, Russia
Red Cross, Allied Expeditionary Forces in Siberia, 1918-1919, source: catalog.archives.gov, id 24666 Reel 5
Red Cross, Allied Expeditionary Forces in Siberia, 1917–1919, source: catalog.archives.gov, id 24666 Reel 5

V roce 1918 byla mise Červeného kříže do bolševické [části] Ruska: Sedmnáct mužů… bankéři, právníci, byznysmeni… nějací doktoři? Myslím, že tam byli dva doktoři. Ano, dva doktoři. Jaký měla účel ta mise? Mise byla financována Williamem Boyce Thompsonem, z banky Chase Manhattan a ředitele Federálního Rezervního Systému (FED) na Wall Street. Červený kříž tam nechtěl poslat misi. Červený kříž řekl, že nepotřebují žádnou misi do Ruska. Měli jednu v Rumunsku, která byla přínosná (1885). Ale Williams Boyce Thompson tuhle misi chtěl a tak do toho vložil peníze, celé to financoval.

A když se podíváte na seznam lidí v misi, tak to jsou především lidé z Wall Street, bankéři, právníci, a lidé kteří jsou spojeni s establišmentem Wall Street.

Smyslem té mise, nebo její účel byl ten, že měla pomoci bolševikům v revoluci. Mise Červeného kříže byla jen zástěrkou, aby se tito elitáři z Wall Street bezpečně dostali do Ruska.

A jak už jsem zmínil, tak jsem [v knize] zveřejnil telegraf na částku milion dolarů, která byla převedena do Petrohradu. Už nevím z které banky, ale byl to William Boyce Thompson. A z těchto peněz financovali revoluci a pak když se vrátili, tak bankéři tlačili na ministerstvo zahraničí USA, aby USA poslalo zbraně revolucionářům, a to se stalo v roce 1918. A pak jsem našel v dokumentech ministerstva zahraničí velmi zajímavý telegram, že Trotsky žádal po USA, aby tam vyslali americkou armádu, aby vytrénovali ruské vojáky. A myslím, že je to otištěno v jedné z mých knih. Takže ve zkratce — mise Červeného kříže byla krycí historka pro účely Wall Street, aby byli na místě, kde manipulovali a řídili průběh Bolševické revoluce. Jak reagovalo ministerstvo zahraničí USA? Byli velmi vstřícní k tomu, aby tam poslali naši armádu. Ale nevím jestli tam jeli. Co vím, tak že tam putovaly pušky a zbraně. Nehledal jsem reakci na tento telegram, který by byl potvrzen ministerstvem zahraničí. Jen jsem otiskl ten telegram od Trotskyho, myslím, že odpověď byla vyjmuta z archivu.

Otázka: Máte důkazy o částkách, kterými se Wall Street podílel na podpoře bolševiků?

Vím o tom milionu dolarů od Williama Boyce Thompsona. Jacob Schiff věnoval Trotskymu 20 mil. dolarů ve zlatě.

Pozn. redakce: Jak už jsme dříve uvedli, velké peníze bolševikům přišly i z Vatikánu, jak je doloženo mj. v knize Tajné dějiny jezuitů » „Komunisté pobrali nejen zlato od cara, ale i od papeže. Cena zlata, které se do Ruska přes Německo z Vatikánu dostalo se odhaduje na téměř 700 milionů dolarů. …“

Západní vojenská pomoc bolševikům a vojsko USA na Sibiři

russian-revolution-czar-nicolas-ii-1868-1918-vi-lenin-1870-1924

Ale byly zde ještě jiné pomoci. Například celá Sibiřská epizoda… V roce 1918 kontrolovali bolševici jen Moskvu a Petrohrad (Leningrad). Oni neměli možnosti porazit Bělorusy, Čechy (Československé legie) a Japonce (Mandžusko). Oni neměli sílu porazit všechny tyhle národy bez pomoci z USA a Velké Británie. Protože oblast Sibiře byla velmi důležitá. Když se podíváte na mapu Ruska, tak budete mít Petrohrad vlevo a ale většinu území budete mít ve středu a vpravo. A páteří Ruska je trans-sibiřská magistrála.

American-troops-in-Vladivostok-1918

Japan and US marines, 1920, Vladivostok, Russia
Japan and US marines, 1920, Vladivostok, Russia

Historické knihy vám poví, že americké jednotky (prý) obsadily trans-sibiřskou magistrálu, aby zabránily Japoncům vstupu do země. To je úplnej nesmysl! Nikdy jsem o tom nenapsal knihu, ale mám dvě obrovské krabice dokumentů, které o tom pojednávají.

Hlavní důvod proč americké vojsko bylo na Sibiři byl ten, aby ohlídalo trans-sibiřskou magistrálu tak dlouho, dokud bolševici nebudou mít dostatek sil ji převzít sami. A fungovalo to velmi efektivně, zabránili vpádu japonských vojsk u Vladivostoku.

Historie je zcela v rozporu s tím, co se píše v učebnicích historie, které napsali vítězové: USA bolševikům pomáhaly

Evakuovali české legionáře z 1. světové války zpět do Československa. Francouzi a Britové to vzdali, protože viděli, že američani pomáhají bolševikům, takže se také stáhli. A v jedné z mých knih jsem otiskl takový malý novinový článek z roku 1919 s nadpisem [nebo spíše s informací ve smyslu]: “Bolševici převzali kontrolu na Vladivostokem” (Dálný Východ, blízko Japonska). Pozn. redakce: Sutton při mluvení zpaměti pravděpodobně nepřesně uvedl datum i nadpis a měl nejspíše na mysli tento článek v New York Times z roku 1920:

Bolsheviks in Vladivostok calling the Americans real friends, who at a critical time saves this present movement, New York Times, February 1, 1920 7,4
Bolsheviks in Vladivostok calling the Americans real friends, who at a critical time saves this present movement, New York Times, February 1, 1920 7,4

V článku se píše, jak nová bolševická vláda děkuje americké armádě za pomoc při revoluci. A to vyšlo v New York Times a já to otiskl v mé knize. Tohle je úplně v rozporu s tím, co se píše v učebnicích historie.

Učebnice říkají, že jsme (USA) tam šli za účelem pomoci a neutrálnosti. Ale myslím si, že většina lidí by si myslela, že jsme tam (USA) byli od toho, abychom zastavili bolševiky, ale to jsme nedělali, naopak my jsme bolševikům pomáhali. O tom není sporu. Je bez pochyb jasné, že bolševici by nebyli úspěšní v revoluci, aniž by jim kapitalisté pomohli, že… Neměli by šanci. Nezvládli by to. Měli moc nepřátel. Ne jen vnější nepřátele, Bělorusy, sami Ukrajinci z toho nebyli nadšení z bolševiků, V Rusku je více etnik, nebyli šťastní z bolševiků. Neměli by šanci, kdyby jim nepomohl Západ. O tom není pochyb.

Pak přišel hladomor. Továrny nefungovaly, protože bolševici odstranili ředitele a inženýry a ti opustili Rusko. Továrny byly zavřené, Rusko hladovělo. V roce 1922 Lenin sám řekl, že “Nadešel konec”. Neměli jídlo, měli zavřené továrny… Továrny nebyly zničeny během revoluce, jak vám budou tvrdit učebnice. A to [lživě] tvrdil i Cavendish W. Cannon, expert ministerstva zahraničí, tvrdil, že továrny byly zničeny za Bolševické revoluce. Ale zničeny nebyly. Jak to vím? Protože jsem viděl fotografie z porevolučního Ruska, přímo v Hooverově institutu. Jsou tam krabice fotografií průmyslu po revoluci. Oni je akorát neuměli provozovat. Takže co jsme udělali my (USA), lidé jako Averell Harriman, Chase Manhattan banka, Národní banka a finančníci z Wall Street, a samozřejmě mise prezidenta Hoovera na pomoc Rusku? A USA vystavilo 200 až 300 výjimek, aby mohly americké firmy vstoupit do Ruska jako podnikatelé. Aby oni mohli rozjet nevyužité továrny.

Averell Harriman se zmocnil licence na mangan. Armand Hammer měl byznys na těžbu azbestu, továrnu na výrobu kancelářských potřeb (tužky, propisky atd.) A všichni tihle top kapitalisté měli na starost průmysl v Rusku a to zásluhou bolševiků, protože se zbavili vlastních lidí, kteří ty továrny uměli řídit.


Další důkazy o předstíraném boji proti bolševům a o jejich skryté podpoře z USA

Redakční dodatek: Vkládáme zde další nezávislé důkazy jež shromáždili další výzkumníci. Samozřejmě, většina výzkumníků vychází z oficiální falšované historie, nicméně i mezi řádky lze vyčíst skutečnou realitu…

První je J. Polk, jejíž práce dokazuje politické motivy, které měl William Boyce Thompson a jasně říká že právě Thompson měl na podpoře bolševiků velký zájem a že na tom spolupracoval s prezidentem Wilsonem! Na této podpoře spolupracoval i Raymond Robins. Tato práce také mluví o významné roli, kterou hrály československé legie.

Bolshevik armored train captured by Czechoslovaks, Vladivostok, 1919
Bolshevik armored train captured by Czechoslovaks, Vladivostok, 1919

Naše československé legie globalistům (internacionalistům) udělaly tak trochu čáru přes rozpočet, jelikož představovaly pro bolševiky velké problémy. S mírným smutkem lze jen poznamenat, že pokud by to Západ jen trochu myslel vážně, bolševici by byli našimi legionáři poraženi… jenže my už teď víme, že boj proti bolševikům byl ze strany globalistů (internacionalistů) jen předstíraný a jejich hlavním cílem bylo dostat české legie pryč aby uvolnily prostor chráněncům globalistů — tedy bolševikům. To vše dokazuje Wilsonovo jednání i fakt, že podpora legionářů ze Západu byla jen předstíraná a mizivá, jak dokazují přímé výpovědi našich vojáků… Podrobnosti najdete mj. na Wikipedii: Vlády spojeneckých států (Francie, Velké Británie, USA) oficiálně předstíraly že mají plán československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, že Československé legie kontrolovaly podstatnou část Sibiře — konkrétně oblast okolo jižního Uralu — a byly jedinou dobře organizovanou silou v Rusku, jejíž velení podléhalo Francii, nejvyšší velitel spojeneckých vojsk na Sibiři byl generál Maurice Janin, jenž vydal i rozhodnutí k ochraně Kolčakova vlaku. Posily spojenců, které do Vladivostoku dorazily, však byly pouze symbolické (převážně se v pomoci legiím angažovala americká YMCA z ideologických anti-komunistických pohnutek, Japonci a asi 10 000 Angličanů, Francouzů a Číňanů) a z plánované intervence sešlo. Povšimněte si že Američané v tomto českém svědectví chybí — a to vše je přesně v souladu s tím, co  objevil Sutton — totiž že americká intervence měla za cíl dostat pryč ty co skutečně chtěli bojovat proti bolševikům a mise Red Crossu (červeného kříže) zase bolševy podporovala jak se dalo:

Jennifer Polk’s dissertation, „Constructive Efforts: The American Red Cross and YMCA in Revolutionary and Civil War Russia, 1917–24″

The Red Cross also had close ties to the Wilson administration and to Wall Street. As Polk shows, Thompson demonstrated his own commitment to the cause by buying 500,000 rubles’ worth of Provisional Government liberty bonds… [pozn.: což je jinak řečeno přímé financování Prozatímní vlády]

Of course, the Red Cross workers were aware that food shortages could undermine Alexander Kerensky’s hold on power, and William Boyce Thompson’s motives were not purely humanitarian. In his own words, in working out his mission he had understood that he “was expected as the representative of the United States to undertake any work which in my judgment was necessary or advisable in the effort to prevent the disintegration of the Russian forces” (cited in Polk, p. 46). [pozn.: tím samozřejmě myslel podporu Prozatímní vlády, která se pak přeměnila na bolševickou]

Even the American labor leader Raymond Robins, another leader in the Red Cross mission who would eventually gain the trust of leading Bolsheviks (especially Trotsky’s), pushed this line. According to Polk, although Thompson’s understanding of his mission’s purpose at first aligned with that of the Wilson administration, it nevertheless “seemingly went against the supposedly neutral, humanitarian character of a Red Cross commission”… [pozn.: sama autorka práce, která jede podle oficiální lživé historie, musela přiznat že toto jednání šlo proti oficiálnímu údajně neutrálnímu, humanitárnímu charakteru mise Červeného kříže — autorka tedy použila slovo „seemingly“ tj. „zdánlivý“ rozpor (aby tento pro ni nepochopitelný rozpor změkčila) — jenže my už víme že na tom nebylo nic zdánlivého — ta mise měla za hlavní (a oficiálně nepřiznaný) účel podporu revoluce]

Polk’s second chapter focuses on how the representatives of the Red Cross and YMCA related to the new Bolshevik authorities in the immediate aftermath of the October Revolution. … Thompson, left the country, the Red Cross continued its medical and food relief efforts. … Robins became Ambassador Francis’s “unofficial go-between with the Bolsheviks” (p. 85), as Francis would not speak with them directly. Outside Russia, Thompson tried to convince British Prime Minister Lloyd George and US President Wilson that the Allies could find a way to work with the Bolsheviks … Robins left Russia on May 14, 1918 to become, along with Thompson, another voice crying in the wilderness regarding the desirability of recognizing, and thus trying to work with and to influence, the Bolshevik regime. …

Další nepřímý důkaz uvádí Carl J. Richard v knize „When the United States Invaded Russia: Woodrow Wilson’s Siberian Disaster“

C. J. Richard také vychází z oficiální falšované historie, ale přesto si povšiml, že Wilsonova sibiřská intervence ve skutečnosti posílila bolševický režim — i když oficiálně proti němu měla údajně bojovat. Jediné co Wilson dosáhl bylo zabránění vstupu Japonců, kteří ve skutečnosti proti bolševům bojovali — jinými slovy řečeno — Wall Street rukou svého prezidenta ochránil bolševiky před Japonci! Každopádně my se všemi zde uvedenými fakty už víme, že to nebyla náhoda. Ano, takto pomocí peněz Druhá šelma manipuluje s lidstvem!

Carl J. Richard, When the United States Invaded Russia
Carl J. Richard, When the United States Invaded Russia

In a little-known episode at the height of World War I, President Woodrow Wilson dispatched thousands of American soldiers to Siberia. Carl J. Richard convincingly shows that Wilson’s original intent was to enable Czechs and anti-Bolshevik Russians to rebuild the Eastern Front against the Central Powers. But Wilson continued the intervention for a year and a half after the armistice in order to overthrow the Bolsheviks and to prevent the Japanese from absorbing eastern Siberia. …

Richard argues that Wilson’s Siberian intervention ironically strengthened the Bolshevik regime it was intended to topple.


Vymazaná historie

Sikorskij S-21 Russkij Viťaz, 1913
Sikorskij S-21 Russkij Viťaz, 1913
Sikorski S-22 čtyřmotorový Ilja Muromec, 1914
Sikorski S-22 čtyřmotorový Ilja Muromec, 1914

A ještě jeden pohled, carský průmysl byl na velmi vysoké úrovni. Učebnice Vám řeknou, že carské Rusko pokulhávalo s technologickým vývojem a to až do té doby, co bolševici prosadili progres. To je úplnej nesmysl. Carské Rusko v roce 1913 mělo dva původní typy automobilů. [Naproti tomu bolševické] Rusko nemělo nikdy své původní auto, vše bylo ze Západu. Carské Rusko vyrábělo letadlo v roce 1916, které mělo větší rozpětí křídel než Boeing 747. Tohle není vůbec nikomu známo. Je to prostě vymazaná historie.

Pozn. redakce: Sutton měl zřejmě na mysli letadlo Sikorskij S-22 Ilja Muromec s rozpětím křídel ca 31 m » a při mluvení zpaměti to trochu emotivně přehnal při srovnávání s 747 (nejspíše chtěl říci 737). Nicméně faktem je, že západní „odborníci“ prvním zprávám o ruských velkoletadlech odmítali uvěřit a považovali je za novinářskou kachnu. Předchůdcem Muromce byl RBVZ Sikorskij S-21 Russkij Viťaz a už ten byl velkým překvapením — poprvé vzlétl 10. května 1913 a v létě 1913 získal mezinárodní rekord ve vytrvalosti.

Technologicky vzato, tak carské Rusko na tom bylo srovnatelně stejně jako zbytek západního světa. Rusko šlo do průmyslového útlumu, když moc převzali bolševici (komunisti). A pak máte dlouhou historii toho, co se dělo. Ani jedna továrna nebyla vystavěna Sověty!

V roce 1928 byl první plán na pětiletku do roku 1933. Díval jsem se na plán první pětiletky a všechny továrny, co se stavěly, tak to byly investice západního průmyslu.

Ford-contract for Gorky Automobile Plant signed in Dearborn, Mich., May 31, 1929. Left to right-Valery I. Mezhlauk, Henry Ford, Saul G. Bron
Ford-contract for Gorky Automobile Plant signed in Dearborn, Mich., May 31, 1929. Left to right-Valery I. Mezhlauk, Henry Ford, Saul G. Bron

Pokud je v publiku někdo starší z Ruska, tak když vyjmenujete jakoukoli továrnu vystavěnou v první pětiletce, tak budete vědět líp než já kdo ji postavil. Nebyli to Sověti, byly to západní korporace. Tak například traktory Caterpillar, byly původně z SSSR, nebo je to firma mimo SSSR? Ford? Ford Model A? Ford vyrobil továrnu Gorkij (GAZ). A inženýři od Forda se ztratili těsně před ním, než Gorkij začal vyrábět vojenské vozidla. Když vyjmenujete jakoukoli továrnu z první pětiletky tak byla vybudována… Američany, Brity a Francouzi… Němci, Japonci… ano Japonci tam byli také.

A druhá pětiletka v roce 1933 byla jen duplikát. Snažili se je zkopírovat — kopírovat zahraniční výrobky pod jinými jmény. Měli sice plán jak využít své přírodní zdroje, ale sami si s tím nevěděli rady. Takže se museli znovu obrátit na podporu ze západu, aby jim pomohli kopírovat továrny, které vystavěli v první pětiletce. Například jsem byl v továrně Douglas Aircraft, a nechali mě podívat se do jejich archivů. A bylo neuvěřitelné, jak firma Douglas dala zcela detailní výrobní plány. Například SSSR koupil jedno letadlo Douglas DC-3 Dakota a pak výrobní linku na sestavování. A spoustu dílů k duplikaci. Aby průmysl stále běžel. A pak je tady ten příběh, nevím jak moc chcete jít až do podrobností. Příběh který trvá až do dneška (kdy spolu mluvíme) 1. července 1987.

Dlouhé prsty globalistů a jejich NWO

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

A myslím, že jste to zmínila dnes ráno, že Toshiba. Toshiba, japonská továrna a Norská továrna Kongsberg Vaapenfabrikk, továrna která je vlastněna státem. Která dodávala SSSR technologie do ponorek, které díky tomu byly třikrát tak tišší. A to nás bude stát víc než 4 miliardy dolarů, abychom je předehnali před tím, co jsme jim sami dali. A tahle stupidita pokračuje. Tedy stupidita to je z mého pohledu. Z pohledu kapitalisty na Wall Street je to vychytralý byznys (udržování vojenského průmyslu). A to trvá už 60 let. A to jim poskytují naši spojenci, ale to není z hlav obyčejných Japonců přeci. To jsou opět internacionalisté (globalisté). Ano internacionalisté, Toshiba je členem Trilaterální komise, založená Davidem Rockefellerem roku 1973. Mluvíme tady o top korporátní „elitě“, k korporátnímu establišmentu, k jejich právním zástupcům, k politické špičce. Senátor Mike Mansfield jednou řekl “nebudete s tím souhlasit do té doby, dokud to nezačnete dělat”.

-konec rozhovoru-


Závěr? Můžeme s tím něco udělat?

Můžete vidět, že na vybudování světové totality NWO naši mocipáni pracují setrvale a trpělivě… Pochopte prosím, že síla v pozadí nepracuje z perspektivy jepičího života omezeného lidského ega, které by si maximálně chtělo tzv. nahrabat a užít ;-) Tyto síly v pozadí dobře znají duchovní zákonitosti, dobře znají fakt reinkarnace » a pilně pracují na zotročení všech lidských duší.

Naší obranou a osvobozením před tímto zotročením v bludném kruhu svých inkarnací, je poznání pravdy o tomto světě a především poznání sama-sebe, jak vám do omrzení opakujeme. Pochopte prosím že to jediná Cesta jak se osvobodit!

Pokud neznáte sami sebe, neznáte co se děje uvnitř vás, neznáte způsob, jak se rozhodujete — pak logicky ani nemůžete mít pod kontrolou svoje rozhodování a stáváte se snadnými obětmi manipulace ze strany „pastýřů“ co tu vládnou a vědí jak na vás…

Nejste tím, kým si myslíte že jste. Ti, kteří vědí na co se snažím upozornit, mi prominou — ale na rovinu říkám vám: Vy nevíte kdo jste, to jak sami vnímáte sami sebe v bdělém stavu, to nejste vy, to je jen nepatrná malá část vás! Vy ve skutečnosti nevíte, kdo se ve vás rozhoduje že udělá to či ono… ovšem někteří jiní vědí… A vy nevíte ani kam vás vedou, protože férově na rovinu vám to vaši „pastýři“ samozřejmě neřeknou.

Takže  zbývá jednoduchá otázka: Chcete poznat sami-sebe, nebo se raději chcete stát otroky Matrixu? Pokud chcete znát, tak nápovědu můžete nalézt zde »


Další informace:

Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning
Henry Ford, It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system for if they did, believe there would be a REVOLUTION before tomorrow morning

Henry Ford je velmi zajímavá osobnost, která podle všeho měla hluboké vhledy do toho, kdo na Zemi doopravdy vládne. Jeho výrok o tom, že oficiální historie jsou žvásty je neskutečně pravdivý. Poučíme se konečně?

Ford byl pacifista a hodně se angažoval v protiválečném hnutí v době 1. světové války, což podle všeho souvisí i s tím že věděl kdo na Zemi vládne a kdo tu válku rozdmýchal… Říká se o něm také, že byl antisemita, který pomáhal Hitlerovi. Jenže tady musíme upozornit na detail, kteří mnozí nerozlišují — existují dvě skupiny Židů: Je velký rozdíl mezi obyčejnými „malými“ Židy a těmi, kterým se dnes říká Rotshildovi sionisté. Když se podíváte na jeho „protižidovský“ článek níže, tak je třeba si povšimnout výrazu „international jew“ — jak už bylo výše řečeno těm dřívějším internacionalistům dnes říkáme globalisté. Osobně jsem si vcelku jist, že Ford pochopil, že právě tito globalističtí sionisté ve skutečnosti svými penězi ze zákulisí vládnou a manipulují lidstvo. Globalisté jsou ti co spolu s Vatikánskými jezuity rozdmýchali obě světové války, stvořili bolševismus i fašismus a v dnešní době opět prosazují světovou vládu pod maskou Agendy 2030…

Henry Ford-The International Jew, The World's Problem - 1920 articles in the Dearborn Independent

The best way is always the simplest. The attics of the world are cluttered up with complicated failures. (Henry Ford)