Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Posvátná geometrie: Co je Merkaba? Jak s ní souvisí srdeční čakra? Jaký je smysl Merkaby pro vývoj člověka? Proč se podobá židovské Davidově hvězdě? Proč ragauian používá Merkabu jako svůj symbol?

Proč ragauian používá Merkabu jako svůj symbol?

Abychom to pochopili, musíme se podívat na kořeny této symboliky. Realitou tohoto světa je temnota = nedostatek informací — díky tomu můžeme např. vidět i taková nedorozumění, kdy někteří považují Merkabu jen za nějakou techniku. Merkaba ve skutečnosti především popisuje kristovskou duši, resp. její duální podstatu — proto je úzce spojena i se symbolikou Jin-Jang » Současně také ukazuje Cestu pro vývoj a vzestup takové duše.

Co je Merkaba?

Merkaba je hebrejský a také egyptský výraz pro vyjádření tzv. „posvátné geometrie“ energetického (světelného) těla.

Je to rotující pole (světelné) energie nazývané mimo jiné „hvězdný tetrahedron“, „hvězdný čtyřstěn“. Merkaba je také známá jako „Davidova hvězda“ — toto označení už ovšem postrádá část původní informace. Davidova hvězda ve skutečnosti představuje jen zjednodušenou, degradovanou, temnou verzi symboliky původní. Tento fakt sám o sobě krásně ilustruje to, jak moc jsou náboženství na Zemi degradovanou, temnou a zploštělou verzí původního Poznání!

Merkaba je energetické (světelné) tělo duše

Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.
Merkaba reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. — Merkaba je hebrejské označení pro vozidlo, které nese lidskou duši mezi nebem a zemí (ve smyslu energetických vibrací). — Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie.

V podstatě jde o složeninu ze tří částí: Mer = světlo, Ka = duch, Ba = tělo, což velmi přesně a výstižně popisuje podstatu Merkaby. Toto označení údajně pochází již ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá narkabah či merkava. Vidíme zde dvě, proti sobě se otáčející, pole energie (světla), které spolu vytváří duch a tělo-ego. Tato pole jsou symbolizována jako 2 tetrahedrony (čtyřstěny, čtyřstěnné pyramidy). Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou univerzální energií (kosmickým plánem) a poskytuje JANG (mužskou, kladnou) energii. Pyramida obrácená dolů nás propojuje se zemským plánem a představuje princip JIN (ženskou, negativní) energii.

Výsledkem je tzv. „hvězdný čtyřstěn“ symbolizující propojení ženské a mužské energie skrze srdce — spojení se realizuje skrze kristovskou lásku a nikoliv náhodou je tohle spojeno se srdeční čakrou.

What Is Reality? [Official Film]

Velkou pozoruhodností je také fakt, že velice solidně podložená fyzikální teorie kvantové gravitace používá tetrahedron jako základní stavební prvek tohoto Universa » V tom, že fyzikální génius Klee Irwin, stojící za touto teorií, je na správné stopě, mne utvrzují zdánlivě nesmyslné útoky na jeho osobu, které se v poslední době objevily. „Někdo“ rozhodně nechce, abychom my lidé pochopili, jak funguje naše Universum a jaká je podstata časoprostoru…

Poznámka: Ve videu jsou ukázány „křišťálové“ — nebo spíše skleněné — předměty a k tomu musíme doplnit následující…

Křišťál je bezbarvá odrůda křemene SiO2. Většinou se vyskytuje ve formě krystalů v šesterečné krystalové soustavě. Křišťál je hojně využívaným krystalem ve šperkařství i pro výrobu optických přístrojů a ve sklářském průmyslu.

Křišťálové poháry i váza, které jsou ve filmu ukázány, jsou ovšem s vysokou pravděpodobností moderními sklářskými produkty — a obzvláště v našich zemích vzniká možnost záměny pojmů — díky tomu, že slavné sklárny Moser, používají název „křišťál“ jako obchodní značku pro své světoznámé broušené sklo! Sklo má sice stejné chemické složení SiO2, nicméně v nekrystalovém amorfním uspořádání…

Jak dále uvádí nejen Melchizedek, ale jinými slovy i Seth učitel, energetické pole Merkaby obklopuje člověka a spojuje ho s kristovskou energetickou mřížkou kolem planety Země. Je „vozidlem“ pro lidskou duši (kterou v součtu tvoří tělo-ego a duch) pro přesun mezi dimenzemi.

Krystalická energetická mřížka Země, tak jak o ní mluví zasvěcenci. Jakkoli na první pohled zní divně mluvit o krystalech v této souvislosti, geniální fyzik Klee Irwin má silné důkazy o tom, že podstata naší reality je skutečně "krystalická": Realita je experimentálně pozorována jako geometrická ve všech možných velikostech, od Planckovy úrovně až po největší struktury. Kvantová teorie projevení dokazuje, že „geometrický jazyk“ nebo kód, který používá geometrickou symboliku, je základním způsobem, jakým je ve formě fyzické reality vyjádřena informace — ta ovšem vzniká až poté co je pozorována lidským vědomím.
Krystalická energetická mřížka Země, tak jak o ní mluví zasvěcenci. Jakkoli na první pohled zní divně mluvit o krystalech v této souvislosti, geniální fyzik Klee Irwin má silné důkazy o tom, že podstata naší reality je skutečně „krystalická“: Realita je experimentálně pozorována jako geometrická ve všech možných velikostech, od Planckovy úrovně až po největší struktury. Kvantová teorie projevení dokazuje, že „geometrický jazyk“ nebo kód, který používá geometrickou symboliku, je základním způsobem, jakým je ve formě fyzické reality vyjádřena informace — ta ovšem vzniká až poté, co je pozorována lidským vědomím.

Každý by si měl právě teď vyjasnit, co je to duše DOOPRAVDY a proč ji nazýváme součtová » To platí obzvláště, pokud jste zde poprvé.

Jen Poznání nás osvobodí a umožní nám účinně pracovat na zlepšení našeho života! Poznejte sami-sebe a poznáte vše!

Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!
Pokud doopravdy chcete pozvednout své vědomí, je pro vás důležité vědět, že tzv. součtová duše člověka obsahuje 2 základní oddělená vědomí: Ego-tělo a duch. • Duše obsahuje 7 základních energetických vrstev spojených s jednotlivými čakrami. • Čakry 5–7 (horní vnitřní elipsa) patří duchovnímu člověku, duchu. • Čakry 1–3 (spodní vnitřní elipsa) patří hmotnému člověku, egu. • 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno! Ano, Cestou ke sjednocení sebe-sama je kristovská Láska k sobě-sama!

Jaký je smysl Merkaby?

Zde už se mezi lidmi často objevuje nedorozumění-nepochopení toho, co je Merkaba doopravdy. Říká se např. »že prý využívání světelného systému Merkaby lidem pomáhá, aby se člověk mohl rychleji přeprogramovat, aby mohl vzestoupit, „vzlétnout“ ze stávajícího systému, kde panuje strach, manipulace, vláda ega, do světelného systému lásky svobody, harmonie, do jemně hmotných vibrací lásky… Toho prý ale můžeme dosáhnout jedině, když se úplně zbavíme všech bloků a negativních programů v našem podvědomí…«

Vidíme znovu a znovu nepřesné chápání této symboliky. Úzce to souvisí s nepochopením toho, kdo vůbec je bytost zvaná člověk a co je duše! Svým způsobem je totiž kristovská duše v podstatě totéž, co Merkaba. Do této součtové duše neoddělitelně patří i jedna její polovina — tělo-ego »

Různí autoři popisují např. jak lze aktivovat světelné tělo: Abstraktně a obecně vás nabádají, že máte »rozvíjet kvality srdce, a žít bezpodmínečnou lásku. Stát se láskou. Doporučují vám také např. různé metody práce s dechem a vizualizace atp.« Jsou to ovšem jen samé abstrakce a nepřesnosti — ve výsledku vedoucí k tápání a blokování vývoje duše!

Ano, právě už tady začíná hluboké nedorozumění nebo spíše temno. Jde o to, že klíčová Kristova informace byla církvemi zničena, překroucena a cenzurována — a naneštěstí pro lidstvo téměř nikdo z lidí dnes nemá tu původní kristovskou informaci. Pokud ovšem právě teď čtete tento text, jste na nejlepším možném místě, kde se dozvíte to, co bylo a doposud je, tvrdě mocipány potlačováno! Zkuste se zamyslet proč!

Je v zásadě pravda, co se (ne úplně přesně) píše např. v knize Barbary Marciniak „Poslové úsvitu“ — jako že je nám nyní v rámci mimořádného kosmického naladění, na konci několika cyklů, dána možnost urychlit svůj vývoj. Shůry je nám pomáháno, abychom do světla prošli co nejsnadněji, protože je v zájmu celku, aby se na planetu Zemi, vzácnou galaktickou knihovnu, vrátilo světlo a vyšší vibrace lásky.

Zapomíná se ovšem zdůraznit, že především musíme zapracovat sami na sobě, takříkajíc „vlastnoručně“ učinit svůj vlastní frekvenční posun. Chcete vědět jak?

Využití znalostí o Merkabě — žití v lásce

Auru a lidské tělo lze připodobnit ke krystalické energetické mřížce — pokud je zdravá a čistá, prochází jí energie-světlo nerušeně. Ale všude tam, kde jsou temné skvrny (blokovaná energie), tam jsou psychické a posléze i tělesné bloky, které se projevují disharmonicky jako nemoc » Jsou to nezdravé, pokřivené mentální a emocionální struktury našich aurických těl.

Původci jsou chybné programy (vzorce chování) ega, negativní emoce, mylná přesvědčení založená na strachu, víře v cokoli — mohli bychom to jako celek nazvat „světonázor dané persony“.

Co je skutečnost?
Cokoliv nám řekne náš mozek!

Úzce to souvisí i s tím, že tzv. realita vzniká až v našem v mozku za účasti ega, které na základě své víry ve svůj „naprogramovaný“ světonázor silně ovlivňuje proces dekódování a zobrazení vnitřní reality. Pokud byste nás snad chtěli obviňovat, že si vymýšlíme hlouposti —  tak tyto procesy byly dokázány i oficiální materialistickou vědou na základě biologie a psychologických testů »

Jak už nejspíše také víte, programování ega má z větší části na svědomí výchova. Přesně proto vidíme, jak dnes páni této planety, globalističtí loutkaři v pozadí OSN a EU, protlačují ve školách vašim dětem do hlav všechny ty nesmysly spojené s neo-marxistickou, multikulti, genderovou Agendou 2030 »

Cílem je snadná manipulace s masami. Ovšem nikoli ku prospěchu kristovského lidstva.

Temnota a stín jsou našimi učiteli

Zmínění autoři dále správně uvádějí: »Na planetě Zemi se učíme, skrze bolest, skrze dualitu. Temnota není špatná. Z hlediska vyššího pohledu je to nástroj, skrze nějž se učíme. Nyní však (jako duše) máme příležitost vrátit se zpět do boží Jednoty a lásky, do Kristova (kristovského) vědomí, kde už není dualita, kde není boj temnoty a světla. Dostáváme obrovský prostor pro vývoj. Ego, které zde stále převládá, se ale bojí, že ztratí svou vládu. Bude se vzpírat, naše odvrácené já, bude se nám pravděpodobně zrcadlit v našem okolí u těch nejbližších, v práci, v každodenních situacích.«

Je ovšem tragikomické, že všechny tyto v podstatě správné informace bývají autory korunovány kolosálním nesmyslem v tomto stylu: »Příchodem světla ego definitivně umírá, končí jeho role učitele a průvodce.«

Podobná prohlášení žel svědčí o nepochopení klíčového kristovského poselství o SJEDNOCENÍ SEBE-SAMA — cílem není ego zničit, nýbrž kultivovat a integrovat v součtové duši!

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Jak uvádí Tomášovo evangelium, náš klíčový zdroj Poznání, který se církvi nepodařilo zcenzurovat »

#48 Ježíš řekl: „Pokud se spolu usmíří dva v tomto jediném domě,
řeknou hoře: ‚Přemísti se!‘ a přemístí se.“

#49 Ježíš řekl: „Blažení jsou Samo-jediní [ve významu ti Sjednocení] a vyvolení, neboť naleznete království. Neboť jste z něho, opět tam odejdete.“

#106 Ježíš řekl: „Pokud učiníte dva jedním, stanete se syny člověka.
A když řeknete: ‚Horo, přemísti se!‘ přemístí se.

Buďte jako děti… a mějte rádi své bližní JAKO SEBE… pravil Kristus

Ano, Láska je nejmocnější síla univerza, která přemůže vše. Jenže my ji musíme nejdříve a především použít ke sjednocení sebe sama:

Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.
Tomáš 22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu — pak vejdete do království.

Vzhledem ke klíčové důležitosti Kristova výroku #22, uvádíme 2 různé překlady k procítění a důkladnému studiu…

#22 Ježíš spatřil mladé pijící mléko. Řekl svým žákům: „Tito malí co pijí mléko (tj. velmi malé děti) se podobají těm, co vstupují do království.“ Řekli mu: „Jsme tedy malí a vstoupíme do království?“ Ježíš jim řekl: „Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království.“

#67 Ježíš řekl: „Ten, kdo zná vše, zatímco se mu nedostává sebe sama, [tomu] se nedostává všeho.“

#70 Ježíš řekl: „Pokud to zplodíte v sobě, to co máte [v sobě], vás zachrání. Pokud nemáte, [pak] to ve vás, co v sobě nemáte, vás zabije.“

#75 Ježíš řekl: „Je mnoho [těch], co stojí u dveří. Ale ‚jediní‘ ['samo-jediní' neboli ti, kdo ze dvou udělali jedno] jsou ti, kdo vejdou do svatební síně [do království Otce].“

Dlouho očekávaný „sňatek“ neboli sjednocení ženského a mužského principu

Stejná věc je někdy nazývána také jako „smíření boha a bohyně“… i o tomto tématu se píše v knize Drunvalo Melchizedeka „Prastaré tajemství květu života“. Žel zde znovu vidíme nepochopení toho, že ženská energie je principem ega! Logicky i proto, protože pochází z „prachu Země“ — řečeno slovy biblické Genesis! Ano, jde o energie Matky Země, ze které pochází naše tělesná část — tedy ego.

Melchizedek píše mj.: »V naší části stvoření byla po velmi dlouhou dobu nerovnováha. Ženský princip byl utlačen, rozum převládl nad srdcem a pocity, což v důsledku vedlo k zániku. Proto bylo na úrovni Stvořitele rozhodnuto, že je třeba systém uzdravit, aby nezničil sám sebe. Ženská energie je potřebná, je milující, více láskyplná, tolerantní, plná odpuštění, soucitu a něhy, než pouhá mužská, jangová, světelná, rychlá, tvrdá, mentální přísná. Záměrem je aby se mužský a ženský princip v nás, na Zemi i v celém Vesmíru a stvoření po dlouhých časech propojily v lásce. Aby nastal „sňatek“ dvou polovin. Aby se v lásce propojil náš vnitřní muž i vnitřní žena, city, intuici a rozum, intelekt skrze srdce, abychom žili v moudrosti a lásce.«

Dejte pozornost sami-sobě!
Poznejte sami-sebe!

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tomto světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Melchizedek má víceméně pravdu, žel ale opět vidíme jistou nepřesnost, která mnoho lidí vedla k tomu, že lásku spojují s ženskou energií. Láska, jako základní energie Univerza, samozřejmě patří k jangovému světlému principu! Tzv. vnitřní žena je spojena s Matkou Zemí, je to jinová energie ega! Je pravděpodobné, že důvodem tohoto zmatení je fakt, že energie lásky je spojena se srdeční čakrou. Tato čakra je na spojnici mezi duchem a egem — je jakýmsi pomyslným mostem a obě naše poloviny k ní mají přístup. Přesně kvůli tomu je kristovská láska k sobě klíčem k opětovnému sjednocení lidské duální duše! Prosím nezapomínejme na prostou skutečnost, že když je řeč o sebe-lásce neboli lásce-k-sobě, jde o lásku mezi těmito dvěma oddělenými vědomími. Ano, dejte pozornost sami-sobě. Poznejte sami-sebe! »

Nechejte se vést svou intuicí a srdcem, pocity a hlavně naslouchejte sami-sobě! Vše spočívá v každodenní snaze žít v kristovské lásce!

Speciální význam české země pro transformaci

Proč je tak důležitým místem pro transformaci právě Praha a Česká země? Praha, jak ve své esoterické knize „Tajné dějiny Prahy“ uvádí Bohumil Vurm, je městem zasvěceným bohyni Velké Matce. Uzdravení ženské síly napomáhá navrácení rovnováhy v naší zemi, ale i na celé planetě. Češi jsou, jak vše nasvědčuje, národem, který má světu přinést kvalitu lásky…

Ale abychom tohle mohli udělat, musíme nejdříve DOOPRAVDY pochopit, co je to onen ženský princip a jak zrealizovat ono žádoucí proudění energií lásky. Je to logické, viďte? ;-)

Buďte láskou! Buďte světlem pro druhé! Poznejte, co máte „před svou tváří“, doslova před nosem!

Je neskutečně smutný paradox, že — díky nepochopení pravé podstaty sama-sebe a podstaty Jin-Jang energií — velmi mnoho lidí zmatečně nabádá k sebe-lásce a přitom SOUČASNĚ mluví o potlačování ega :-(

Chápete tu do Nebe volající zvrácenost? Největší tajemství, které mají všichni před nosem, ale přitom jsou úplně mimo mísu!

#3 Ježíš řekl: „Když vám řeknou vaši vůdci: ‚Hle, království je v nebi‘ — tak vás tam předejdou nebeští ptáci. Když vám řeknou: ‚Je v moři.‘ — tak vás tam předejdou ryby.

Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba.“

#4 Ježíš řekl: „Nebude otálet člověk starý ve svých dnech zeptat se malého sedmiletého dítěte na místo života — a ožije. Neboť mnoho prvních se stane posledními a stanou se jedním jediným [samo-jediným, sjednoceným].“

#5 Ježíš řekl: „Poznej, co je před tvou tváří a skryté se ti odkryje.
Neboť není nic skrytého, co nebude zjeveno.“

Je třeba pochopit nejen, co je duše, ale v neposlední řadě i co je Ego!

Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika  ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.
Čakra solar plexu je spojena s trávicím systémem. Ve skutečnosti je právě zde centrum vědomí Ega. Nikoliv náhodou tato čakra nese jméno římského boha Slunce (Sol). Je to symbolika ohně, který hoří v hmotném těle a ve vědomí ega.

Je doopravdy NUTNO dokonale pochopit skutečný význam Ega » protože i zde se bohužel vnesl do těchto pojmů velký chaos a nepochopení a jako lidstvo jsme většinově naučeni a domníváme se, že Ego je špatné. Ego je však vnější projev JÁ a ve skutečnosti je svázáno s programy, které žijeme, které do nás byly vloženy (především) výchovou v rodině a ve společnosti a které nám diktují, co máme dělat, jak máme myslet a jak máme prožívat.

Ve své podstatě nás ale Ego chrání, bez něj bychom tady na Zemi vůbec nemohli existovat! Proto je samozřejmě hloupost, pokud se vám někdo pokouší nakukat, že je ego špatné a že byste se jej měli zbavit. Rozumíte už?

Jak s Merkabou souvisí srdeční čakra?

Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).
Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který je uvnitř oblasti srdce, těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

 


Zdroje:

  • Autorkou symbolických obrazů je Laural Virtues Wauters.
  • https://mandalachakra.wordpress.com
  • https://mandalachakra.com/2017/09/25/heart-chakra/
  • Drunvalo Melchizedek, „Prastaré tajemství květu života“.

Toto jsou tajná slova, která řekl živý Ježíš a zapsal je Didymos Juda Tomáš…

#1 A řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“

#2 Ježíš řekl: „Ať neustává hledající, když hledá, dokud nenajde. A pokud najde, bude zděšen. A když se zděsí, užasne — a stane se králem všeho.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>