Příběhy ze života Druhé šelmy Janova Zjevení. „V Evropě probíhá skrytá válka“ říká Daniele Ganser. Co je jejím cílem? Švýcarský historik přináší zamlčované informace o USA-NATO-CIA teroristech

Dnes se ještě jednou ponoříme do špinavého mocenského zákulisí. Věřte prosím, že to neděláme rádi, ale prostě je dobré znát alespoň zhruba rámec kulis, ve kterých se odehrávají naše současné životy — protože jen pravda nás osvobodí, jak praví Kristus.

To hlavní poznání, které se vám pokoušíme naznačit, je to, co bylo předpovězeno mj. v Janově Zjevení — komplexní pohled na hlubší smysl lidských dějin a jejich směřování. Ačkoliv to při povrchním pohledu není zřejmé, ve skutečnosti je hlavním smyslem všeho dění vývoj duší v pozemské škole života. Víme, že to není v tom všem zmatku, ve všech těch válkách, zlu a nenávisti zřejmé — nicméně právě proto se vám snažíme předvést globální pohled s maximálním nadhledem, kde uvidíte že skutečně existují jen dvě hlavní síly — jsou to ony opakovaně zmiňované symbolické dvě šelmy Janova Zjevení, jak lze vidět v poctivých analýzách zde »

Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.
Fake-news média, vládnou nemyslícím ovečkám i dnes. Osvobození znamená nalézt pravdu o manipulaci, znamená to snažit se sám nalézt a ověřovat fakta, nespoléhat na to co nám předhodí korporátní média a neziskovky placené vládami i všelijakými Sorosy a spol.

Proto se vám snažíme ukázat i to, jak s lidstvem je manipulováno, i proto jsme nedávno přinesli velmi solidní svědectví novinářského insidera o tom, jak z vás mocipáni dělají pomocí zdánlivě „svobodných“ médií blbce a krmí vás překroucenou falešnou realitou „Velké lži“ »

Mluví se tam mimo jiné o tom, jak je dnes používána idiotská nálepka „proruský“ na cokoliv, co mocipáni potřebují znevěrohodnit. Asi by tak označili i informaci, kterou se vám právě teď pokoušíme ozřejmit na ragauian.cz — vězte ale, že nejsme na žádné z těchto duálních stran. Tzv. západní a evropské „hodnoty“ i satanská Agenda 2030 jsou jen prázdnou iluzí, za jejíž maskou se globalisté pokouší centralizovat moc » tak aby si ovčané nepovšimli, že ve skutečnosti přicházejí o zbytky svobody a moc neprotestovali…

Novinář Udo Ulfkotte jasně odpovídá na otázku: Kdo v Evropě skutečně vládne? Občané EU to určitě nejsou!

Neboť s demokracií už to má sotva co společného. Je to spíš iluze demokracie, dobře zhotovený přelud. Když ale neurčují směr vývoje občané, kdo tedy? Možná bychom to mohli nejvýstižněji popsat jako skupinu nejdůležitějších a nejvlivnějších „kapitánů“ průmyslu, finančního světa a politiky, která tahá za zákulisní nitky a prostřednictvím vůdčích médií se snaží řídit-manipulovat i myšlení lidí!

Lidé v pozadí primárně vládnou ekonomicky, jak jsme si již také analyzovali » A samozřejmě prachy jsou primárním prostředkem moci, jak si jistě každý snadno domyslí… na každé ego se najde nějaký druh úplatku a pokud někdo snad odolá všem druhům úplatků, pak jej mohou zničit existenciálně… aby takzvaně neměl ani na chleba. Ti pak, kteří odolají všem úplatkům i nástrahám, mohou skončit podobně jako prezident J.F. Kennedy, zavražděný lidmi ze CIA »

O geopolitice nechceme nic slyšet!*@#?!

Víme, že z pohledu mnoha duchovních lidí je geopolitika špatná a nezajímavá. Víte, pro nás taky ;-) Dovolím si úvodem jedno podobenství: Vychováváte-li děti, nelžete jim přece o tom, že všichni na Zemi mluví pravdu, nezatajujete jim, že se tu lže a krade… Protože pokud byste je pak NEVĚDOMÉ vypustili do světa, velmi brzy by se staly obětí nějakého zločinu — to je každému snad jasné jako facka!

Jen poznání osvobozuje

Ve světě univerzálního podvodu a klamu se říkání pravdy stává revolučním činem -- George Orwell: In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.
Ve světě univerzálního podvodu a klamu se říkání pravdy stává revolučním činem — George Orwell: In a world of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

Analogicky se my vám pokoušíme osvětlit hlubší smysl dějin a fungování skutečné moci — nebuďte už NEVĚDOMÍ a nenechte se manipulovat!

Z nadhledu je jasně vidět, že západní korporátní propaganda se vás jako lidstvo (krom multikulti islamizování) především pokouší rozeštvat proti sobě navzájem — proto všude slyšíte ty idiotské bláboly o ruském nebezpečí — vše se děje podle známého principu „rozděl a panuj“.

Ovládnout materiální zdroje a následně i myšlení lidí! To je jediná věc o kterou mocipánům jde!

ragauian.cz nestojí na žádné straně, naším cílem je ukázat vám kristovské učení o Poznání sama sebe a jeho důležitost na „Konci věku“, který je spojen se zmíněnými proroctvími o dvou šelmách. Berte tedy prosím tyto nepohodlné a nepříjemné informace především jako poukaz na fakt, že se nacházíme v důležitém bodě lidských dějin. V bodě, který je úzce spojen s vývojem duše — což je klíčové téma tohoto webu.

Ještě si o tom v dalším pokračování povíme více, ale v zásadě zde jde o duchovní zotročení lidstva! A realizuje se to prostřednictvím a pod maskou Agendy 2030…

George Orwell, 1984: "Svým způsobem se světonázor Strany prosazuje nejlépe u lidí, kteří jej nedokáží pochopit. Ty je možné přinutit aby přijali i nejočividnější překrucování reality…" (Protože se nezajímají o souvislosti... a následně nechápou oč tu na Zemi běží...) Ano, a přesně tohle se děje právě teď, vážení a milí... Nový marxismus a euro-bolševismus je zde! Hlavní otázkou ale je, zda vy osobně otevřete oči doopravdy, anebo zda chcete dál žít a zemřít se zavřenýma očima...
George Orwell, 1984: „Svým způsobem se světonázor Strany prosazuje nejlépe u lidí, kteří jej nedokáží pochopit. Ty je možné přinutit aby přijali i nejočividnější překrucování reality…“ (Protože se nezajímají o souvislosti… a následně nechápou oč tu na Zemi běží…) Ano, a přesně tohle se děje právě teď, vážení a milí… Nový marxismus a euro-bolševismus je zde! Hlavní otázkou ale je, zda vy osobně otevřete oči doopravdy, anebo zda chcete dál žít a zemřít se zavřenýma očima…

Historik Dr. Daniele Ganser, jeden z posledních neúplatných, zůstává věrný pravdě

Paul L. Williams, kniha „Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafií“. Po skončení druhé světové války Vatikán, CIA, bývalí nacisté a sicilská-americká mafie stvořili alianci (údajně) pro boj proti Sovětskému svazu a rostoucí moci pro-sovětských vlád v Evropě a zbytku světa. Fakta a důkazy.
Paul L. Williams, kniha „Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafií“. Po skončení druhé světové války Vatikán, CIA, bývalí nacisté a sicilská-americká mafie stvořili alianci (údajně) pro boj proti Sovětskému svazu a rostoucí moci pro-sovětských vlád v Evropě a zbytku světa. Fakta a důkazy.

Na základě toho, co už jsme zde opakovaně dosvědčovali a důkladně analyzovali, nikoho nemůže překvapit, že švýcarský historik Daniele Ganser je v úplatných korporátních médiích nenávistně pomlouván a nálepkován jako údajný konspirační teoretik » a nedávno ztratil další práci » Ganser už nesmí učit na univerzitě v Basileji a nyní jej zakázali na univerzitě v St. Gallen. Mimochodem, víte už že termín „konspirační teorie“ zavedla CIA, aby potlačila pravdu o vraždě prezidenta J.F.Kennedyho?

Daniele Ganser jako historik předkládá pouze fakta a nechá posluchače, aby si vyvodili svůj vlastní názor, jaká verze události platí. Zda oficiální, nebo nějaká alternativní. Jenže právě to je pro dnešní údajné liberální „demokraty“, ve skutečnosti nefalšované globalistické (euro)bolševiky, nebezpečné.

Ganser svou poctivou historickou prací vyvolává pochybnosti o tom, čemu se říká v učebnicích a dějepise historie, a boří některé skutečnosti, které se zdály jako dané. Jedním z velkých témat doktora Gansera jsou ilegální války a armády USA-NATO. Časopis Šifra s tímto odvážným historikem přinesl rozhovor, který vyšel v Šifře č. 7/2017. Nyní jej přinášíme celý a tyto informace přirozeně navazují na předchozí Příběhy ze života Druhé šelmy Janova Zjevení aneb 200 let terorismu USA »


Švýcarský historik Daniele Ganser, rozhovor v časopisu Šifra

ISBN: 978-80-271-0499-4. Kniha "Nezákonné války" od švýcarského odborníka Daniela Gansera se zabývá nezákonnými válkami ve druhé polovině 20. a ve 21. století. Kromě dvou případů Ruska a jednoho případu Srbska se jedná o dlouhý faktografický seznam agresí USA-NATO po celém světě, občas s britskou či francouzskou pomocí. Konkrétně Írán, Guatemala, Kuba, Vietnam, Nicaragua, Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye, Ukrajina, Jemen a Sýrie...
ISBN: 978-80-271-0499-4. Kniha „Nezákonné války“ od švýcarského odborníka Daniela Gansera se zabývá nezákonnými válkami ve druhé polovině 20. a ve 21. století. Kromě dvou případů Ruska a jednoho případu Srbska se jedná o dlouhý faktografický seznam agresí USA-NATO po celém světě, občas s britskou či francouzskou pomocí. Konkrétně Írán, Guatemala, Kuba, Vietnam, Nicaragua, Srbsko, Afghánistán, Irák, Libye, Ukrajina, Jemen a Sýrie…

Informace se skládají jako puzzle do svým způsobem šíleného obrazu. Naše západní „demokracie“ není tím, čím se zdá a za co se snaží vydávat. Jeden další kousek této šílené skládačky jsme ukázali již před dlouhou dobou, když jsme psali o spolupráci CIA a Vatikánu » Ganserovo bádání potvrzuje a rozšiřuje tyto informace:

Ilegální bombardování bez mandátu OSN — viz např. Jugoslávie » svrhávání demokraticky zvolených vlád » budování tajných armád a páchání teroristických útoků proti civilnímu obyvatelstvu… Švýcarský historik Daniele Ganser (46) a jeho výzkumný institut SIPER se o toto téma dlouhodobě zajímá a má ho zmapované lépe než kdokoli jiný.

Jeho přednášky a semináře najdete i na YouTube v němčině a angličtině. Za pozornost zejména stojí jeho dvě poslední knihy: Nezákonné války — Jak země NATO sabotují OSNTajné armády NATO v Evropě — zinscenovaný teror a skryté vedení války.

Otázka: Proč se zajímáte právě o tajné armády NATO?

Odpověď DG: Pro historika je to neobvyklé badatelské pole. Ve Švýcarsku, Německu a Rakousku je jen několik historiků, kteří se tématem „skrytého vedení války“ zabývají. Když jsem na univerzitě v Basileji studoval historii, mezi povinné předměty patřil starověk, středověk, průmyslová revoluce a světové války. Pak jsem ale zjistil, že za posledních 60 až 70 let, přibližně od roku 1945 až do současnosti, jeden z aspektů mezinárodní politiky zcela spadl pod stůl. A to je oblast skrytého vedení války. Nebyl tady ani jediný profesor, který by to odhalil. Nikdo se nezabýval převratem CIA v Chile v roce 1973 nebo tím, co ve Varšavské smlouvě prováděla KGB, případně jak britská zpravodajská služba MI6 ovlivňovala politiku v Libyi. To tady prostě nebylo, a proto to vzbudilo mou zvědavost.

Proč to nikde nebylo?

DG: Ptal jsem se na to svých profesorů a oni odpověděli, že je k tomu „špatný zdrojový materiál“. Je obtížné dohledat, co tajné služby prováděly v oblasti skrytého vedení války nebo speciálních vojenských jednotek. Pak jsem si řekl, že celý historický obraz vlastně musí být špatný, pokud se tomu nebudeme věnovat. V průběhu své doktorské práce jsem si dal za cíl tuto mezeru zaplnit. Věděl jsem, že v Americe, Anglii a Izraeli je mnoho výzkumníků, kteří v této oblasti skrytého vedení války pracují. Tyto tři země totiž také provozují velmi aktivně skryté vedení války. Studoval jsem výsledky výzkumu z těchto tří zemí, což mi přišlo velmi vzrušující.

Ústřední motto tajných armád NATO je „stay behind“, tedy zůstat vzadu. Co přesně to znamená?

DG: V letech od roku 1945 až do pádu Berlínské zdi v roce 1989 byla dominantní studená válka. V té době v NATO panovala obava, že by západní Evropu mohla Varšavská smlouva převálcovat tanky. Na tento případ se chtěli připravit vojenští stratégové. Viděli nutnost vytvořit partyzánskou strukturu, které se říká „stay behind“, tedy „zůstat vzadu“. Na první pohled to zní divně. Proč chtějí zůstat vzadu? V závodě také nikdo nechce zůstat pozadu. Jenže ve studené válce byla myšlenka taková, že nepřátelské síly nejdřív nechají proniknout, armáda se pak rozpustí mezi partyzány, kteří na obsazeném území povedou gerilovou válku. To znamená provádět výbuchy například na mostech nebo zachraňovat sestřelené piloty a dopravit je na pobřeží. Tím se měla svázat jedna část okupačních sil. Taková taktika se dala pozorovat ve druhé světové válce. Říká se tomu „resistence“, což je francouzský výraz pro odpor.

Kdo a kde tyto struktury vybudoval? A jaké z toho vyplývají problémy pro demokratický systém?

DG: V západní Evropě tyto struktury vybudovala americká CIA a britská MI6. Ve Švýcarsku takové struktury měly označení P26 a úzce spolupracovaly s MI6. V Itálii se nazývaly Gladio a v Německu je jednoduše označovaly jako „stay behind“. Existovaly či existují ve všech západoevropských zemích NATO, ale také v Dánsku, Francii, Portugalsku, Řecku, Turecku, Norsku, Lucembursku, Belgii nebo Holandsku. Byl to však politický problém, protože v demokracii nesmí existovat tajná armáda. O všech částech armády musí vědět parlament, jinak je to nezákonné. Ve Švýcarsku jsme měli diskusi o P26, která byla naší tajnou armádou a v roce 1990 byla odhalena. Členové, kteří do toho byli zapojení, prohlásili, že je nepřijatelné, aby byl parlament informován. Řekli: „Pokud bychom informovali parlament a SSSR by obsadil Švýcarsko, pak by bylo okam­žitě jasné, kdo jsme, a okamžitě by nás zabili.“ To znamená „studení válečníci“, tak je nazývám, argumentovali tím, že riskovali své životy. Jako historik to možná mohu pochopit, ale stále existuje ústava. Ta říká, že nesmíme mít utajené jednotky.

Kdo tyto tajné struktury odhalil?

DG: Existenci tajných armád v roce 1990 odhalil italský premiér Giulio Andreotti. Přiznal, že tyto „stay behind“ armády existovaly, ale nemohl k tomu mnoho říct. Pro výzkum ohledně partyzánů nebo Gladio struktur, jak se jim také říká, to samozřejmě není příliš uspokojivé. Problém navíc je, že celá věc s partyzánskou armádou, která měla být aktivní jen v případě invaze, takříkajíc uklouzla a stal se z ní instrument, jenž může ovlivnit politické procesy. To je doopravdy výbušné. Vzhledem k tomu, o čem mluvíme, je to velký skandál.

Jaké konkrétní příklady v tomto kontextu můžete zmínit?

DG: Nejlépe to můžeme vysvětlit možná na příkladu Itálie. V roce 1948 se tam konaly svobodné volby. CIA byla naprosto proti tomu, aby vyhráli komunisté, protože pak by země takříkajíc spadla do komunistického tábora. Proto CIA zmanipulovala volby. CIA byla založena v roce 1947 a první práce, kterou udělala, byla manipulace voleb v Evropě. To je ilegální, to se nesmí. Nyní se teprve zpracovává to, jak je možné, že Američané v Evropě manipulují volby. A šlo to tak daleko, že se v Itálii tajná armáda Gladio použila k manipulaci italského politického systému.

Jakou roli v tom hrálo Gladio?

DG: Vyšetřování italského senátu v 90. letech dospělo k závěru, že Gladio spolupracovalo s fašisty. Tito pravicoví extremisté v Itálii páchali teroristické útoky, které se pak přisoudily politické levici, aby se tím zdiskreditoval komunismus. Hlavní myšlenka byla taková, aby Itálie nikdy nechtěla komunistickou vládu. Komunisté v parlamentu měli 30 procent. Proto zde byla obava, že komunisté jmenují komunistického ministra obrany, ministra vnitra a ministra zahraničních věcí. Tak by ze země NATO, kterou Itálie byla a je, mohla do Moskvy putovat různá tajemství.

Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA, fašisty resp. bývalými nacisty i mafií

Pozn. redakce: Poctivý kus práce a hromadu faktů naleznete i v „detektivní“ práci Paula L. Williamse, která je shrnuta v knize „Operace Gladio: Utajený příběh nesvaté aliance mezi Vatikánem, CIA a mafií“ » Po skončení druhé světové války Vatikán, CIA, bývalí nacisté a sicilská-americká mafie stvořili alianci (údajně) pro boj proti Sovětskému svazu a rostoucí moci pro-sovětských vlád v Evropě a zbytku světa.

Vatican Bank stands in Vatican City 1
Vatican Bank stands in Vatican City

Příběh začal již v r. 1942 vytvořením Vatikánské banky (Istituto per le Opere di Religione). A už samotný název banky „Ústav pro věci víry“ je velkým archontickým pokrytectvím.

Lucky Luciano, velký kamarád CIA a Vatikánského státu byl slavný obzvlášť u policie — ta dokonce na jeho počet vytiskla speciální plakáty
Lucky Luciano, velký kamarád CIA a Vatikánského státu byl slavný obzvlášť u policie — ta dokonce na jeho počet vytiskla speciální plakáty

V témže roce ONI (Úřad námořní rozvědky) naverboval Lucky Luciana, předního drogového krále. …

-konec poznámky-

Všechny tyto souvislosti, které popisujete, jsou pro pochopení evropské poválečné historie klíčové. Ale přesto je do značné míry neznáme…

DG: Existuje mnoho lidí, kteří pojmy Gladio a „stay behind“ neznají. Neví, co je to „strategie napětí“. Také neznají pojem „false flag“, tedy útok pod falešnou vlajkou » I nadále je to speciální oblast, která je známá pouze historikům, kteří se tématu věnují, a lidem, kteří se velmi zajímají o pozadí politiky. To znamená, že to všechno zná jen málo lidí, možná jedno procento obyvatel.

Ale jak říkáte, výzkum soudobé historie ukazuje, že to byl základní prvek evropské historie. Der Spiegel věnoval mé doktorské práci celou dvojstranu s titulkem Temná tvář Západu, který to celkem dobře shrnul.

Poválečná Evropa byla běžně považovaná za oázu klidu až do 80. let, kdy byla spáchána celá řada teroristických útoků. Existuje tady rovněž spojení se CIA?

Daniele Ganser. Foto archiv DG

DG: Před několika lety jsem letěl do USA a hovořil jsem tam s profesory a bývalými spolupracovníky CIA. Do NATO jsem poslal oficiální dotazy jako součást Freedom of Information Act Request (Požadavek na základě zákona o svobodě informací) a CIA jsem poprosil o požadované údaje. Narazil jsem ale na zeď mlčení. Nejedná se tady o nic menšího než o otázku: Spáchala CIA v Evropě teroristické útoky? Je to samozřejmě otázka, u které se většina lidí mračí. Člověk si jednoduše nedovede a nechce představit, že by se něco takového vůbec mohlo stát. Pro mě jako historika se tady nabízí možnost k bádání, ale je obtížné to prokázat. Co víme, je, že v Evropě byly spáchané teroristické útoky. V roce 1980 byl spáchán velký teroristický útok v italské Bologni, menší útoky v Miláně a v Peteanu. V roce 1980 byl také velký útok v Mnichově.

V 80. letech se odehrál tzv. Brabantský masakr v Belgii a útoky ve Francii a Lucembursku. Takže představa, že Evropa v letech 1945–1990 byla pokojný kontinent, je historicky falešná. Ve Španělsku a Portugalsku jsme měli fašistické diktatury a v Řecku byla u moci vojenská junta. V Turecku se odehrály tři vojenské převraty. V Německu, Francii, Itálii a Belgii se odehrával skrytý teror. Skutečnost je jiná, než že v Evropě panoval klid. Panovala tady skrytá válka.

Řekl jste, že CIA byla ohledně těchto věcí velmi tajnůstkářská…?

ben-garrison-cia-unleashed-cia-kills-kennedy

DG: Američané přiznali, že tyto tajné armády v Evropě měli. V 70. letech ředitel CIA William Colby napsal knihu s názvem Honorable Men (Čestní muži), ve které chtěl CIA v podstatě bránit. V knize Colby přiznal, že CIA tyto „stay behind“ armády vybudovala společně s Brity. Je mnoho Američanů, kteří říkají, že CIA je zkorumpovaná. Ona sama je teroristickou organizací, protože svrhává vlády a zabíjí jiné lidi. Od skupin typu al-Káida je jen stěží rozeznatelná, protože i ona sleduje stejné cíle moci, nezříká se vražd a převratů v zahraničí a je rovněž zapletená do obchodu s drogami. A to všechno v zájmu prezidenta v Bílém domě. Samozřejmě že se vždy všechno popře. Ale historická data jsou jasná: CIA byla a je zapletená do velmi mnoha zločinů. V žádném případě to není tak, že CIA pouze shromažďuje a vyhodnocuje údaje ze zahraničí.

Huge Error: "2003 U.S. invasion of Iraq fueled the creation of the Islamic State (ISIS) today and must serve as a warning against similar rash military intervention in Syria", former U.S. special forces chief Mike Flynn, told Der Spiegel.
Huge Error: „2003 U.S. invasion of Iraq fueled the creation of the Islamic State (ISIS) today and must serve as a warning against similar rash military intervention in Syria“, former U.S. special forces chief Mike Flynn, told Der Spiegel.

Pozn. redakce: Není vůbec náhodou, že CIA se v podstatě neliší od teroristů jako al-Káida a ISIS, tito teroristé totiž ve skutečnosti byli od CIA podporováni jako zástupné armády, nejčastěji pro svržení legitimních režimů v dané zemi » DG se ale mýlí ohledně statusu prezidenta USA — ti byli většinou jen poslušné loutky — a pokud ne, tak byli odstraněni, jako např. JFK » skuteční vládci zůstávají skryti ve stínech… Mezi neposlušné patří i prezident Trump a proto proti němu tzv. „deep-state“ vede válku a pokouší se ho svrhnout.

Připustil také William Colby, že tajné armády byly aktivní?

Operation Gladio-The Untold Story of the Unholy Alliance Between the Vatican, the CIA, and the MafiaDG: Ne. Verze CIA je taková, že aktivní by byly pouze v případě sovětské invaze. Nejtěžší badatelská otázka, když hovoříme o operaci Gladio, je, zda by tajné armády prostě jen tak čekaly a nic nedělaly. Spekuluje se již o síle mužů a jejich výzbroji, údaje se z různých zemí liší. Stále víme příliš málo o tajné válce CIA v Evropě. Rovněž není jasné, jak byli jednotliví členové staří. Existují tady různé problémy s údaji. Ale ví se, že sklady zbraní měli ukryté na hřbitovech, v lesích i v domácnostech. V každé zemi do toho byla zapojená tamní zpravodajská služba. Jednalo se o velmi propracovaný systém. Trénovali slaňování z vrtulníku do ponorky a podobné věci. Polovojenský výcvik se v každém případě konal za pomoci především britských speciálních sil Special Air Service SAS a amerických Zelených baretů. To je všechno dobře zdokumentované.

Zda a jak byla CIA zapojená do teroristických útoků v Evropě, je pro historika, jako jsem já, nesmírně obtížné zjistit, protože takové otázky jsou politicky velmi citlivé. V Itálii existuje mnoho indicií, že CIA byla zapojena do teroristických útoků. V březnu roku 2001 generál Giandelio Maletti, bývalý šéf vojenské rozvědky, během soudního přelíčení sdělil zajímavé informace. U soudu se projednával teroristický útok na Piazza Fontana v roce 1969 v Miláně, kde bylo zabito 16 osob. Maletti sdělil, že do teroristického útoku byla pravděpodobně zapojena CIA a italská extrémní pravice. Tehdy řekl: „Na rozkaz své vlády chtěla CIA nacionalistickou Itálii, která by byla schopná, jak tomu věřili, zpomalit tlak zleva.“

Bylo to velmi rozsáhlé svědectví, které potvrdilo, že CIA v Itálii manipulovala politiku. Také italský soudce Guido Salvini tehdy řekl, že stopy po teroristických útocích vedou k „zahraniční tajné službě“. Italští novináři se ho ptali: „Tím jste myslel CIA?“ Na to Salvini opatrně odpověděl: „Můžeme říci, že dobře víme, kdo v přípravách na masakr pomáhal a současně kdo seděl u stolu, od nějž se udělovaly příkazy k masakrům.“

Parlamentní vyšetřování, které zkoumalo operaci Gladio a italské masakry, došlo v roce 2000 k závěru: Tento masakr, tyto bomby, tyto vojenské akce zorganizovali muži v rámci italských státních institucí. Byli podněcováni a podporováni lidmi, jak se nedávno zjistilo, kteří byli ve spojení se strukturami amerických tajných služeb.

Po válce byly skryté operace řízené z oddělení Allied Clandestine Committee (ACC) a Clandestine Planning Committee (CPC). Jak mocná je vojenská tajná služba NATO?

Daniele Ganser. Foto Ingo Woesner

DG: Vojenské tajné služby jako ACC a CPC jsou mocné. Mají společnou ideologii, totiž porazit komunismus.

Boj proti komunismu a bolševismu?

Pozn. redakce: Zde je třeba něco dodat na téma „boje proti komunismu“. Kdo není slepý vidí, že Ruská Federace již dávno není komunistická — zato se bolševismus přestěhoval do Brusele a naplno tam řádí » Takže záminka již neexistuje — přesto tyto údajně antikomunistické programy nebyly ukončeny. Je to jednoduché — protože byly jen záminkou — protože mocipánům (rozuměj těm skutečným, tedy bohatým a mocným klanům) ve skutečnosti jde o získání ruských zdrojů. Právě proto dnes vidíme všude to mediální, naprosto idiotské a nepoložené mediální vykřikování o „ruském nebezpečí“. Protože bylo třeba zachovat alespoň zdánlivou záminku pro případný nový „Drang nach Osten“, proto se z „boje proti komunismu“ stal „boj proti ruskému nebezpečí“… Vše se stane velmi průhledným, když pochopíte oč mocipánům jde. Jsou jako gang egoistických výrostků, kteří chtějí celý píseček (rozuměj planetu) jen pro sebe a ostatní do role otroků — nic chytřejšího je nenapadá, stále jen „rozděl a panuj“. Každý z vážených čtenářů se může rozhodnout sám za sebe, zda se nechá dál manipulovat směrem k případné nové válčičce, nebo zda je s tím pošle někam… např. v dalších volbách. JEN POZNÁNÍ NÁS OSVOBODÍ!

DG pokračuje příkladem: Viděli jsme belgického ministra obrany Guye Coëme z let 1988 až 1992, jak tehdy letěl z Říma do Bruselu. V novinách si přečetl, že v Belgii existuje tajná armáda. Pomyslel si: „Můj bože, já jsem ministr obrany a nic o tom nevím.“ Poté, co přistál v Bruselu, pozval na ministerstvo obrany náčelníka generálního štábu. Zeptal se ho, zda jsou zprávy o tajných armádách v Belgii pravdivé, a generál řekl, že ano. Pak se zeptal: „Jak to, že nic nevím?“ Náčelník odpověděl: „Ty jsi socialista. Ministři obrany přicházejí a odcházejí. My vás neinformujeme o všem.“ Snažil jsem se získat dokumenty z ACC a z CPC. To ale není možné.

To znamená, že historický výzkum ohledně tajných armád NATO může přinést jen velmi málo poznatků. Znovu a znovu se pokouším NATO zkoumat, ale je to obtížné, protože prostě není transparentní. Je to právě tato netransparentnost, proč jsou vojenské tajné služby tak silné. ACC a CPC nejsou ani uvedené v organizační struktuře NATO! Proto Evropský parlament po odhalení tajných armád Gladio v roce 1990 přijal rezoluci. V ní EU odsuzuje „tajné vytváření manipulativních a operačních sítí a žádá důkladné šetření o povaze, strukturách, cílech a ostatních aspektech tajných organizací“. Dále „používání jejich nelegálního vlivu na vnitřní politické záležitosti určitých zemí, problém terorismu v Evropě a možné tajné dohody mezi tajnými službami členských států nebo třetími zeměmi“. Krom toho EU „rázně protestuje proti přijímání určitých amerických armád“. EU tehdy jasně poznala, že v západní Evropě existovaly skryté operace. Ale požadované vyšetření, pokud jde o spojení operací Gladio a terorismu, do dnešního dne neproběhlo.

Příště se pokusíme podívat ještě s větším nadhledem a ukážeme si ten nejhlubší smysl lidských dějin…

-pokračování-


Zdroje:

There is a strong relationship between energy resources and the strategic interests of empires – states Daniele Ganser. He argues that most wars seem to be resource wars, whether in the past or the present.
And to justify these wars, power players use media and carefully crafted narratives to conquer and control people’s minds and hearts.
We should be careful, however, not to fall for everything we are presented with, says Daniele. We need to ask questions and question motives. We owe it to ourselves and to our children, since this may ultimately make the difference between war and peace.
One of the most intriguing historians of our times, Daniele Ganser specializes in international history after 1945, geostrategy, secret warfare and intelligence services as well as international politics, focusing on the relationship between energy and politics. He aims to uncover and analyze frequently hidden and dangerous agendas of imperial powers in relation to energy and resources; dynamics that have an enormous impact in shaping our collective future and well‐being. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community.

Není vůbec náhodou že CIA získala přezdívku „Catholic Intelligence Agency“

WikiLeaks-Vault-7-CIA-Hacking-Tools-Revealed

Jak přiznal i tvrdě katolický „Catholic Herald“: CIA je nejznámější ze 17 agentur, které tvoří americkou zpravodajskou komunitu a získala přezdívky jako „katolická zpravodajská agentura“ a „katolíci v akci“. Stojí za to prozkoumat proč.

Žádné oficiální statistiky o katolících v CIA ani žádné jiné americké zpravodajské agentuře neexistují. Jedním zajímavým náznakem ale je poměrně vysoký počet katolíků, kteří sloužili jako ředitel agentury.

Spojené státy jsou totiž původně protestantskou zemí, ve které proto katolíci nikdy nepřevládli na nejvyšších úřadech » Pouze jeden ze 44 prezidentů USA byl katolík. První a jediný katolický viceprezident je současný, Joe Biden. Před posledním katolickým státním tajemníkem Johnem Kerrym byl Alexander Haig, který z funkce opustil v roce 1982. Katolíci jsou raritou i v jiných nejvyšších pozicích, jako je ministr obrany.

POZOR ČERT! Leon Panetta.
POZOR ČERT! Leon Panetta.

Oproti tomu tři z posledních pěti ředitelů CIA byli katoličtí: Michael Hayden, Leon Panetta a současný režisér John Brennan. Řada katolíků vedla agenturu v kritických obdobích během studené války.

Někteří nejvlivnějšími vládci v historii CIA byli katolíci — muži jako Walter Bedell Smith, John McCone, William Colby a William Casey. Nebyli jen obyčejní katolíci. Byli to oddaní fanatici — v mnoha případech byli členové skupin, jako jsou rytíři Malty — a to samozřejmě není náhoda. Katolické ovečky samozřejmě nedokáží pojmout šokující skutečnost, že Vatikán JE První šelmou Janova o Zjevení » a proto nikdy nepřipustí ani nic o Vatikánu řídícím v zákulisí světové záležitosti…

From The Catholic Herald

The CIA is the best known of the 17 agencies that comprise the American intelligence community. It has earned itself nicknames like “Catholic Intelligence Agency” and “Catholics In Action”. It’s worth exploring why.

No official statistics exist on Catholics in the CIA or any other American intelligence agency. But one interesting clue is the relatively high number of Catholics who have served as director of the agency.

The United States is a country in which – with the recent exception of the Supreme Court – Catholics have never dominated the highest offices. Only one out of 44 US Presidents has been Catholic. The first and only Catholic Vice President is the current one, Joe Biden. Before John Kerry, the last Catholic Secretary of State was Alexander Haig, who left the post in 1982. Catholics are a rarity in other top positions such as Secretary of Defence.

By contrast, three out of the last five CIA directors have been Catholic: Michael Hayden, Leon Panetta, and the current director, John Brennan. Looking back, a number of Catholics led the agency in critical periods during the Cold War. (There were no Catholic directors in the 1990s.)

Some of the most influential directors in CIA history have been Catholic – men such as Walter Bedell Smith, John McCone, William Colby and William Casey. They were not just casual Catholics. They were devout Mass-goers – in many cases, members of groups like the Knights of Malta. …

  • https://aleteia.org/blogs/deacon-greg-kandra/why-the-cia-is-called-the-catholic-intelligence-agency/
  • http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2016/05/05/why-catholics-thrive-in-the-cia/