Sci-fi nebo realita?! Extrémní počasí jako standard? Jižní Morava se mění v polo-poušť, voda bude na příděl. Konec věku je tady, už není pochyb. Je čas se duchovně probudit, poznat sám sebe a dokončit svůj vývoj na Zemi!

Teď byste si skutečně měli sednout a pevně si „držet klobouky“!

Lze pochopit, že někteří lidé budou následující informace brát jako sci-fi, které se jich netýká… možná si někteří myslí, že se planetární změny nemohou projevit tak rychle, jak predikuje následující rozbor… Nicméně „soudce čas“ s odstupem potvrzuje, že autor, kterého budeme citovat, mívá většinou zasvěcené a pozoruhodně PŘESNÉ informace. Jedna obzvláště pozoruhodná a současně těžko uvěřitelná skupina textů publikovaných pod značkou VK, jsou ty o tzv. Syndikátu…

Poznejte sami-sebe!
Jen poznání nás osvobodí!

Jelikož jde o extrémně zajímavé a důležité téma pro blízkou budoucnost lidstva, rozebereme si je co nejdříve podrobněji a uvedené informace si dáme do kontextu duchovního vývoje. Budeme se soustředit hlavně na ty části, kde je VK nepřesný… Nepřesný je právě v těch částech, kdy mluví o podstatě člověka » a smyslu jeho života » Úkolem webu ragauian.cz je právě doplnit a propojit všechny informace o těchto zcela zásadních tématech.

NENÍ NIC PODSTATNĚJŠÍHO pro člověka žijícího v těle na Zemi, než POZNAT a pochopit SÁM-SEBE! Jen poznání nás osvobodí!

Co je tzv. Syndikát?

Velice pozoruhodně — a rozhodně ne náhodou — VK začíná tuto informaci výrokem: „Abychom pochopili globalizaci, musíme nejprve pochopit člověka.“

To je obrovská pravda, na které stojí pochopení daného tématu a v neposlední řadě i smyslu lidského života. Současně je to ovšem i bod, kde VK není přesný — ne úplně přesně chápe tuto podstatu člověka — i když je jinak velmi blízko pravdě.

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Tzv. Syndikát je (nejen podle VK) seskupení rodin, které díky své dlouhověkosti ovládají nervová centra planety, tj. bankovnictví, burzy » a pravděpodobně i jaderné zbraně. A mají pod palcem samozřejmě i náboženství, resp. církve, byl to jejich nejsilnější ovládací nástroj na lidské duše na Zemi. Jejich nástroj ovšem nyní postupně slábne. Tento fakt je zase příčinou toho, že se vás momentálně snaží islamizovat, jelikož islám zotročuje duše nejlépe a nejúčinněji ze všech náboženských systémů.

Babylonské pokrevní linie nejsou zcela homogenní a ani jedinou silou, ovšem pro vytvoření základního náhledu nám to stačí. Začneme ale s něčím, co úzce koresponduje s neobvykle horkým a suchým létem 2018… protože to je jasný a pevný bod, který může leckoho tzv. „praštit do hlavy“ a nakopnout k pochopení, že tady nemluvíme o konspirační teorii » nýbrž jednoduše o realitě!

Co je tzv. „Konec věku“?

Chceme vás teď upozornit, že výše avizované informace s VELKOU pravděpodobností souvisí také s tím, na co vás ragauian.cz už dlouho upozorňuje z duchovního pohledu: Totiž na prostý fakt, že žijeme tzv. na „Konci věku“.

Je to doba předpovězená proroky a jistě jste již slyšeli alespoň některé z následujících označení: Používají se výrazy jako např. „doba konce“, „doba soudu“, „konec času“… nebo někdy také Apokalypsa. Tento poslední výraz je ovšem zavádějící a často (především církvemi) dezinterpretovaný. V žádném případě nejde o nějaký „konec světa“. Stejně tak je velkým církevním podvodem hlásání tzv. „druhého příchodu Krista/Ježíše“. ŽÁDNÝ JEŽÍŠ SI UŽ PRO LIDI ROZHODNĚ NEPŘIJDE — proroci tím symbolicky mínili druhý příchod pravého Krista neboli Kristovského učení a poznání! Zapomeňte na slepou víru, sami si Kristovské poznání musíte prožít a realizovat na sobě » A tohle poznání, jak to realizovat, je právě i hlavní sdělení webu ragauian.cz!

Ano, vážení a milí čtenáři, pokud duše inkarnované na Zemi chtějí naplnit účel svého života na této planetě, pak právě teď naléhavě potřebují dokončit svůj osobní duchovní vývoj, přesně tak, jak vás ragauian naléhavě upozorňuje — a nejen to — dává vám jako jeden z mála skutečně praktický návod, jak toho dosáhnout  relativně rychle — protože času nám mnoho nezbývá. Někteří proroci to dokonce řekli ještě přesněji — právě teď máte poslední inkarnaci, předtím než se TO stane — a to je docela přesné určení, nemyslíte? Obzvláště vzhledem k tomu, že toto vše bylo předpovězeno nejen v Janově Zjevení, ale např. už i biblickým prorokem Danielem »

Tisíce let vás proroci upozorňují na děje, které jsou na spadnutí právě teď — asi nezapisovali své vize jen tak pro legraci — co myslíte?

Jsou tady, nyní již zcela oficiálně přiznávané, meteorologické změny, které citujeme o kousek níže… A nejen to. Dejte si informace např. do souvislostí i s polehoučku-pomaloučku i oficiálně (CIA, WMO) přiznávanou manipulací s počasím, jak jsme již také podrobněji rozebírali » Biblí předpovězená „znamení na obloze“ jsou tedy vcelku jasná, kdo chce vidět, ten vidí…

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

Dále je to samotná satanská Agenda 2030, která evidentně má za cíl, aby děje konce věku proběhly podle zájmů satanských pokrevních linií »

Proč myslíte, že mají v plánu dokončit a zrealizovat Agendu do roku 2030? Uvažujte prosím… Nemohlo by to být náhodou protože mocipáni a vládci planety vědí, co přichází?

Nicméně, jejich zájmy jsou rozdílné od těch vašich!

Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12
Pope Francis taking a serious interest in the Quran, 2014-12

Především vám rozhodně nechtějí umožnit abyste dokončili svůj duchovní vývoj a jejich slouhové v čele s pekelným papežem se velmi tvrdě pokouší islamizovat celý civilizovaný svět » Tím samozřejmě nejen politicky-mocensky ovládnou ovečky, nýbrž i účinně zablokují jejich duchovní vývoj, aby jim žádná dušička neutekla z ohrádky a z celoplanetárního vězení pro duše.

A co chcete sami-pro-sebe vy? Chtěli byste se po níže popsaném klimatickém zlomu znovu inkarnovat na planetě Zemi?

Máte poslední možnost a nejvyšší čas rozhodnout se, zda půjdete kristovskou Cestou a projdete „Těsnou bránou“ ven z vězení… A prosím pěkně, neberte následující informace jako důvod k panice, nýbrž jen jako poslední zvonění a signál k práci na sobě! Podívejme se spolu na, podle všeho velmi zasvěcené, informace z AEN:


Jižní Morava se mění v polopoušť a voda k pití bude brzy na příděl. Apokalyptické vize  z Hollywoodu se naplňují, předznamenávají počátek úprku člověka z povrchu Země nahoru, dolů a k singularitě! Voda na příděl, kapkové zalévání, model života „Izrael“ a posun subtropů o tisíc kilometrů na sever

AEN, 3. 8. 2018: Je to tady, už není pochyb a všichni můžete vnímat procesy, které popisuje 6. kapitola Syndikátu. …čas nadešel a je potřeba se připravit na to, co čeká náš životní prostor a národy v celé Evropě, tentokrát nejen z hlediska migrace, ale především klimatických změn, které jsou přímo odvislé od termonukleárního energetického výkonu naší hvězdy, Slunce. Každý další rok, každé další léto a sezóna za sezónou přináší změny, které už jsou viditelné všude okolo nás.

Aktuální zprávy o extrémním počasí

Pozn.: Naše redakce zde vkládá a doplňuje aktuální meteorologická data z léta 2018…

Absolutely EXTREME temperatures now simulated for Aug 8, 2018

Very hot weather for many parts France, Italy, Spain and Portugal!

Heat wave peaks over France, Benelux and Germany, locally up to +39 °C

Day 4 of the intense heat wave in Spain and Portugal!

Baltic sea is super hot right now!

Super hot weather in north Europe continues, extreme north of Norway hits 30 °C! Up to 32 °C way north in the Arctic circle! For our American friends, thats 86-90 F as far north as the northernmost parts of Alaska! More: http://www.severe-weather.eu/news/extreme-north-of-norway-hits-30-c-up-to-32-c-at-70n/


Tvorba polopouště nedaleko Berlína.

 

 

Jižní Morava má už dnes v některých oblastech charakter polopouště. Může se stát, že omezíme i odběr vody na pití, říká ministr Brabec

2. 8. 2018 vyšel alarmující článek, který znepokojil tisíce lidí. Mediální mainstream uvolnil hrozivé informace ministra životního prostředí Richarda Brabce, který uvedl děsivé informace o tom, co čeká Českou republiku » Republika čelí nedostatku pitné vody. Zprávy, které přichází od zemědělců a klimatologů, jsou nejhorší z Jižní Moravy. Podle informací klimatologů se Jižní Morava a její rozlehlé části začínají měnit v polopoušť a voda zmizela. Do hloubky 30 metrů pod zemí není žádná voda.

Klasické kopané studny už jsou na mnoha místech vyschlé, ale pro zabránění paniky obyvatelstva se to zatím maskuje. Jakým způsobem? Cisterny pravidelně přiváží do postižených obci a měst vodu a z cisteren ji přelévají do městských a obecních vodojemů. Nikdo o tom nemluví, aby se nerozšířila panika. Ministr Brabec to však včera v rozhovoru pro iDnes.cz přiznal, tato praxe opravdu probíhá.

Konec zavlažování a kropení, ke slovu přijdou „izraelské“ metody hadiček s vodou

V souvislosti s tím chystá vláda legislativní změny. Kromě více peněz na změnu rázu krajiny, jako je obnova lužních lesů a meandrů pro zachytávání vody, je už dnes podle ministra zcela jasné, že toto stačit nebude, protože prší málo a vodní deficit je obrovský. Budou se muset proto přijmout i nepříjemné restriktivní kroky, jako jsou plošné zákazy napouštění bazénů, zákaz zalévání zahrad a zahrádek, zákaz hospodářského zalévání sadů a vinic. Zemědělci, kteří budou chtít pěstovat rostliny náročné na vodu, jako např. hlávkové zelí, ale i ovocné stromy, budou muset přejít na tzv. kapkové zavlažování, které nejlépe na světě zvládli Izraelci na svých hydroponických farmách uprostřed Negevské pouště. Voda je přiváděna ke každé rostlině nebo kmenu stromu pomocí hadiček, ze kterých kape voda přímo do půdy a nestihne se tak odpařit.

Intenzita sucha v půdním profilu v období od 15. června do 8. července 2018

Náklady na hydroponické pěstování půjdou do desítek miliard korun, které zemědělci nedokáží vynaložit a prostě skončí. Ministr Brabec připouští, že voda se bude muset dovážet z jiných míst republiky do těch oblastí, kde už dnes čelí polopouštním klimatickým procesům.

Vize z „programovacích“ filmů Syndikátu jako Interstellar a Elysium se začínají naplňovat

Tímto se otvírá obraz Kapitoly 4 a 6 Syndikátu, o kterém nyní můžeme už otevřeně hovořit. Na povrchu planety Země za několik desítek let zůstanou jen autonomní systémy a populace lidí uvyklých a přizpůsobených životu v poušti. A kdo v posledních letech přichází do Evropy? Kdo že to má zkušenosti s přežitím v poušti? Ano, jsou to Arabové a Černoši. Jsou to Apoštolové a Zvěstovatelé procesu zániku mírného klimatického pásu Evropy.

Energetický výkon naší hvězdy nás postupně zbaví vody a posléze vzduchu kvůli kolapsu fotosyntézy. My se toho už nedožijeme, ale naše děti…

Energetický výkon Slunce se postupně navyšuje, nejde o dramatický nárůst, ale je trvalý. Jenže i mírný nárůst má vliv na proudění vody v mořích, na systém mořských výměníků, které ovlivňují i vzdušné tlakové níže a výše. Jen malá změna výkonu naší hvězdy stačí na to, aby se proudění vzduchu a vody v mořích změnilo a posunulo o několik stovek kilometrů. Je to nový fenomén, který dosud vědci a klimatologové neznali. Dosud se mělo za to, že problémem je roztávání ledovců v Antarktidě a také v Arktidě, ale nové studie ukazují, že pro katastrofální změny klimatu není potřeba změnit teplotu na planetě o několik stupňů, protože stačí jenom to, když dojde ke změně proudění vzduchu a tlakových výší a níží nad Evropou. A k tomu nejsou potřeba [velké] globální změny ohřevu planety.

Tmavá místa jsou tradiční oblasti v ČR, kde jsou největší problémy s vodou.

Na severu Norska a Švédska, na úrovni Polárního kruhu, v těchto dnech panují tropy… Došlo ke zhroucení tlakových systémů, které bránily pronikání teplého vzduchu na sever a výsledkem jsou klimatické změny, které vedou ke změnám v přírodě, ale především k výpadkům dodávky vody z dešťových srážek.

Podle ministra Brabce je už 70% celé republiky ve stavu mimořádného sucha. Vláda plánuje do roku 2020 přijmout nové zákony, které dají vládě nástroje pro omezení odběru a spotřeby vody v ČR. Jedním z mechanismů má být i právo na povinné sdílení soukromých vodních zdrojů v případě sucha, kdy by stát mohl vstoupit na soukromý pozemek a čerpat ze soukromého zdroje vodu pro obyvatelstvo, tedy podobně jako v případě války, kdy stát rekvíruje soukromý majetek pro potřeby státu »

Pokud by bylo vody opravdu málo, bude podle novely vodohospodářského zákona mít vláda právo omezit a regulovat i odběr vody na pití, což by bylo nejkritičtější opatření ve chvíli, kdy už by prostě voda nebyla.

Rovník se posunuje až o 1500 km na sever, musíme se tomu přizpůsobit!

Globalisté říkají, nemějte děti. Nebudete mít pro ně vodu. Tohle není úplně přesné, protože ve chvíli, kdy bude vody tak zoufale málo, se to projeví mnohem dříve v jiných odvětvích průmyslu. Nejvíce to zasáhne potravinářství, kde je spotřeba vody obrovská, a to hned od prvovýroby. Mléko je typický příklad. Pro výrobu mléka je potřeba kráva, jenže ta je obrovským konzumentem vody a stejně tak trávy, která ale ke svému růstu potřebuje hodně vody, protože jakmile není vláha, tráva usychá. Kráva ji sice dokáže sežrat, ale v tom případě zemědělec musí přistavit pro krávy cisterny s vodou. Nasucho krávy vypijí obrovské množství vody. Ministr Brabec tak upozorňuje, že velký počet chovatelů dobytka skončí.

Krásná tropická Evropa?

 

 

Klimatologové začínají hovořit o tom, o čem se dosud jenom spekulovalo. Dochází k posunu rovníkového podnebí o zhruba 1000 až 1500 km na sever. V Evropě to znamená, že pás subtropů Středomoří se posunuje do Střední a Západní Evropy a jedná se mohutný posun, který zasahuje až do prostorů severní Skandinávie. S tím souvisí přesun fauny a flóry na sever, proto stále více najednou čtete, jak se v ČR objevují tropické čeledě pavouků, hmyzu, ale i rostlin a vegetace. Spolu s tím ale přichází sucho a systém polopouští.

Toto všechno zachycují obrazy Kapitoly 4 a 6 Syndikátu. Muž zahodil knihu a matematická skripta, do ruky vzal motyku a šel pěstovat jídlo. Toto je obraz z filmu Interstellar, lidstvo nepotřebuje vědce, potřebuje farmáře, protože planeta Země umírá kvůli suchu, po něm následuje nedostatek vody, po něm umírání stromů, po nich zastavení fotosyntézy a výroby kyslíku na povrchu planety.

Vrtané studny a změna podnebí udělají z Evropy Palestinu

Pokud jste neviděli film Interstellar, potom je třeba to urychleně napravit. Film popisuje kapitolu 6 a kapitolu 24 Syndikátu, nás teď zajímá kapitola 6, obraz umírajícího lidstva, které lapá po vzduchu a vraždí pro nádobu vody. Na ně hledí tři skupiny osob. Jedna skupina z oběžné dráhy ve skafandrech (směr nahoru), druhá skupina periskopem z hlubokého bunkru (směr dolů) a třetí skupina se na to dívá z pozice těch, kterým je to už jedno, z pozice kyborgů (lidé po singularitě). Pokud máte dům, na nic nečekejte a nechejte si urychleně na zahradě vyvrtat artézskou studnu, je to investice k nezaplacení. Hloubka vrtu by měla být alespoň 80 metrů, pokud bude hlubší, je to větší jistota. Podpovrchová voda začne v Evropě postupně mizet a kdo nebude mít artézskou studnu na hlubokou vodu, bude bez vody.


Tohle se už brzy stane důležitější než zlato.

 

 

Postupně se Evropa stane novou Palestinou, nejen složením obyvatelstva a kvůli migrantům z arabských zemí, ale především kvůli klimatickým změnám. Právě Palestinci mají nedostatek vody na svých územích a to je jeden z důvodů sporu s Izraelem. Nemyslete si, že Izrael se mermomocí snaží držet Jeruzaléma, protože nejde jenom o náboženské a historické důvody. Jeruzalém totiž leží na největší podzemní vodní laguně v celém Izraeli. Kdo kontroluje Jeruzalém, kontroluje vodu. Jeruzalém vznikl právě na místě s dostatkem vody, ve starověku to ani jinak nebylo, města vznikala jen tam, kde byly silné vodní zdroje.

Závěr

Pamatujte si, že když už ministr veřejně mluví o polopouštích na Moravě a o změnách zákonů směrem ke konfiskacím vodních zdrojů, potom to znamená, že obraz „programovacího“ videa Interstellar se právě teď naplňuje. A v takovém světě nebude místo pro raketové vědce a kosmonauty, ale pouze pro zemědělce, kteří ze suché země dokáží vyrvat jídlo. Proto ve filmu je zachycen další obraz Syndikátu, simplifikace vzdělání. Není důvod mít vzdělané lidi, je potřeba mít jenom farmáře. To je Syndikátu známá a  předvídaná budoucnost, která se právě teď naplňuje!

-VK-


Co z toho plyne pro vás?

Především znovu naléhavě zdůrazňujeme potřebu urychleného dokončení osobního vývoje na Kristovské Cestě. To je vaše Cesta z toho ven. Cesta ke svobodě, Cesta do „Království Otce“ tak, jak uvádí Tomášovo evangelium, které před vámi satanská církev zcela záměrně skryla »

Vše směřuje k ještě silnějšímu zotročení duší a také k blokování duchovního vývoje. Satanské síly na Zemi samozřejmě chtějí vaši energii božské jiskry ve vás » aby vás mohli pravidelně jako ovce energeticky „oholit“ a „podojit“. Ale duchovní vývoj a vzdělávání není v jejich zájmu — to byste se totiž mohli probudit a z tohoto zotročeného lidského stáda utéci. Chápete snad, že to není v jejich zájmu ;-)

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Mnoho štěstí na Úzké Cestě!


Zdroje:

Jak uvádí iDnes: „Charakter letošních srážek byl většinou takový, že byly intenzivní bouřky, při nichž spadlo 30 až 50 milimetrů za pár hodin a předtím třeba desítky dní nepršelo.“

Po prostudování zdrojů v našem článku, byste již měli vědět proč…

A ještě jedna věc k zamyšlení:

Copak copak… že by… co kdyby třeba klimainženýři tímto způsobem získávali další vodu pro výrobu mraků a odstínění Slunce…? ;-)

A co myslíte, milí čtenáři, jistě je jen náhoda, že to vše končí extrémními bouřemi, nadnormálně velkými kroupami a častými bleskovými povodněmi (flash floods)? ;-)

Vše vyšperkováno čerstvým novým fenoménem tzv. supercell, shelfclouds…

An outbreak of intense severe storms seems likely across N France and BeNeLux this evening — supercells with very large hail, damaging winds and tornaadoes possible!

2 komentáře u „Sci-fi nebo realita?! Extrémní počasí jako standard? Jižní Morava se mění v polo-poušť, voda bude na příděl. Konec věku je tady, už není pochyb. Je čas se duchovně probudit, poznat sám sebe a dokončit svůj vývoj na Zemi!“

    1. Kolik lidí má schopnosti aby to na sobě zrealizovalo? Fakt netuším… Nebylo by přece jen lepší se vývojově jako duše posunout na vyšší „level“? ;-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>