Agenda 2030: Genocida evropských národů. Imigrace mohamedánů do Evropy je vzbuzována záměrně za účelem nastolení nové světové vlády, NWO, za pomoci neziskovek. „Proboha, proč se do všeho Soros?“

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

Když jsme poprvé informovali o tzv. Agendě 2030 » tak se mnozí možná usmívali nad tím nesmyslem… a okamžitě tuhle záležitost pustili z hlavy. Samozřejmě, klidně můžete realitu ignorovat, můžete strčit hlavy do písku, ale naši vládci stále pokračují v její realizaci! Jde o životně důležitou záležitost, kterou jsme proto poměrně důkladně analyzovali a ukázali jsme že pod spoustou líbivých řečiček je skryt postup jak realizovat centralizaci globální moci a vytvořit de-facto Novou Světovou Vládu, NWO. Realizace  postupuje ve směru OSN > EU > národní stát.

A znovu předem obligátní poznámka: My máme rádi všechny lidi, ale problém je politická ideologie islámu, která je nám pod rouškou „solidarity“ podsouvána. Islám není náboženství, nýbrž ideologie zaměřená na převzetí moci — podobně jako marxismus a fašismus. Alláh je jen maskou. Problém lidí v Evropě je hlavně ten, že tito tzv. „uprchlíci“ a tzv. „věřící“ jsou (nevědomými) otroky sil, které chtějí lidstvo pomocí islámu zotročit. Uvědomte si prosím, že jejich „mírumilovnost“ bude přesně taková, jakou jim nařídí jejich vůdci… A tuto manipulaci osvětlují následující fakta…

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

Naši místní (neo)marxisté se v zájmu vyšších prémií rovněž pilně snaží a příčinlivě podrývají základy samostatného národního státu podle plánů Agendy. Něco z toho zla se na veřejnost provalilo v rámci uniklých stranických e-mailů »

Jednou částí plánu je také likvidace národních států, mj. pomocí řízené masové imigrace »

Podívejme se dál, jak o řízené masové imigraci referoval např. New York Times:


Naše budoucnost je naplánována podle návrhu OSN, stejně jako za starých nedobrých socialistických časů, jen ústřední výbor Strany se přestěhoval…

 • 1. Obrovské migrační vlny se budou do vyspělých států přelévat zcela legálně a budou mít k tomu zajištěnou dopravu zdarma. Masám migrantů, putujícím „za bezpečím“, za prací, nebo jen za lepšími ekonomickými podmínkami, umožní vyspělé státy sloučení rodin. Těmto rodinám pak poskytnou práci, sociální zabezpečení, ubytování, vzdělání a zdravotní péči.
 • 2. Vyspělé státy nebudou nijak diskriminovat ani omezovat HIV pozitivní migranty a poskytnou jim neprodleně odpovídající zdravotní péči.
 • 3. Výdělky budou migrantské masy posílat příbuzným do zemí svého původu a tak významně přispívat k jejich rozvoji.
 • 4. Námitky původního obyvatelstva budou smeteny zastrašovací globální kampaní „proti xenofobii“.
 • 5. Vyspělé země se neprodleně zaváží k tomu, že přijmou a zaopatří 10 % všech běženců světa.

Zdroj: New York Times, U.N. Deadlocked Over Draft Agreement on Refugees and Migrants

Jde o výplod šíleného mozku?

To je pravděpodobné, ale především je to podstata návrhu OSN, který měl být schválen 18. července 2016 a byl znovu protlačován 19. září na Globálním summitu OSN v New Yorku viz NYT výše.

1. Závazné mezinárodní právo pro VYNUCENÍ migrace

Za prvé: Mezinárodní právo, které by členské státy OSN zavazovalo k výše uvedenému, má být implementováno v roce 2018 jako „Global Compact pro uprchlickou migraci“ a „Global Compact pro ekonomickou migraci“.

2. Omezení svobody slova v globálním rozsahu

Za druhé: Tento návrh je prvním pokusem omezit svobodu slova v globálním rozsahu. V předstihu nám jeho realizaci předvedl jordánský princ Zaíd Husajn ve funkci vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který si dovolil kritizovat představitele států, kteří neskáčou, jak OSN píská.

3. Řídit a mocensky to protlačovat bude Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a známý vypečený (neo)marxista Peter Sutherland

Za třetí: Právo Global Compact pro migraci bude vytvořeno mezivládními jednáními za přispění globálních neziskovek. Šéfovat tomu bude Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Peter Sutherland, který bude koordinovat příspěvky Globálního fóra pro migraci a rozvoj a Globální migrační skupiny. Na procesu se mají dále s výrazným mandátem podílet neziskovky ILO, UNDC, UNHCR, UNDP, OHCHR a další.

Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled "milý" človíček, jak každý může vidět ;-)
Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — velké zvíře a služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled „milý“ človíček, jak každý může vidět ;-)

 

Pozn.: Opět tu vidíme neslavně proslulé neziskovky, o kterých je už dnes dobře známo, že jsou nástrojem mocenské třídy globalistů, která je nepřímo a skrytě financuje, tak aby to vypadalo jako iniciativa lidí zdola »

Vůbec není náhoda, že se tu zase objevují dlouhé prsty jedné z hlavních negativních figur, temného soudruha Sutherlanda, o kterém jsme již ukázali, že na prosazování NWO pilně spolupracuje mj. s papežem Frantou » Ano, náhody se nedějí. Vše je tu archonticky převráceno na hlavu — každopádně na spoustu lidiček tento podraz funguje.

Samozřejmě je veškeré zlo dobře maskováno spoustou zdánlivě pozitivních řečiček, ale je vidět, že se něco děje, kvůli čemu naši vládci VELMI spěchají aby protlačili do Evropy co nejvíce mohamedánů. Je dost zřejmé, že IOM je snahou migraci vnutit násilím, mocensky! Je třeba zamést s nepoddajnými státy typu Maďarska, Slovenska a Česka!

Globální mocipáni mají pod kontrolou masová média a tyto jejich propagandistické nástroje » vytrvale omílají úmyslně lživou a nikdy nedokázanou spekulaci, že migrace je zdrojem udržitelného rozvoje jak pro migranty, tak i pro přijímající země a jejich původní obyvatelstvo. Ovšem, samozřejmě, hybatelům této agendy nezáleží ani na migrantech ani na přijímacích zemích. Jde jim pouze o jejich vlastní zisky a o zavedení Nového světového řádu, NWO, jakožto globálního vězení pro duše.

Víte kým a jak byla uměle vyrobena tzv. „uprchlická“ krize?

Přinášíme důkazy a shrnutí kroků v čase:

OSN přebírá pravomoci národních vlád a de-facto realizuje mocenský převrat

V roce 2015 započala uměle vytvořenou migrační vlnou poslední fáze realizace morbidní migrační agendy, která má v roce 2018 vyústit v implementaci závazných mezinárodních pravidel viz body 1–5 z úvodu.

OSN prosazováním Agendy 2030 ve vládách členských zemí de-facto realizuje mocenský převrat: Demokracie je postupně nahrazována příkazy nikým nevolené neziskovky OSN, kterou si platíme ze svých daní.

Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu... všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!
Málo známý propagační plakát EU má symboliku dokonce dvojnásobnou: Babylonskou věž, která je v Biblickém Janově zjevení jasně spojena se Satanem. A pak dokonce i reverzní negativní pentagram, jakožto hlavní symbol satanismu… všímejte si převrácených hvězd! Tohle je silné kafe!

V Evropě jsou cíle OSN, zahrnuté do NWO Agendy 2030, delegovány evropským státům Bruselem, který pod různými výhrůžkami (pokuty, odebrání dotací) nutí státy k jejich plnění.

Naše vláda tyto cíle shrnula do Strategie 2030, jejíž podrobnosti potají diskutuje u kulatých stolů se soukromými organizacemi a neziskovkami — které ovšem na celé věci bohatě vydělávají — a vyhýbá se široké veřejné diskuzi jako čert kříži »

Evropská unie vznikla právě proto, aby byla okleštěna a svázána vůle jednotlivých národů. Neboť právě ony mají být exemplárním příkladem budoucího rozpuštění hranic a smíšení ras (blíže viz Kalergi). Do evropských škol je zaváděna politická výchova v duchu globalizace, podle směrnic Světové banky, která je rovněž součástí OSN. Koordinátoři ve školách budou postupovat dle „Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání“ a kontrolovat, zdali učitelé „správně“ vykládají témata migrace, kulturní a politická globalizace, diskriminace, xenofobie »

Původní obyvatelstvo spolu s hranicemi jednotlivých států, spolu s jejich sociálními systémy a kulturou mají být rozpuštěny v přílivu cizinců.

Speciální role islámu

Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti zákaz účastnit se voleb... protože je to prý proti islámu... | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law
Islámská totalita je absolutní: Islám vede ovečky k absolutní poslušnosti imámům, kteří ovečkám dávají jako náboženskou povinnosti mj. zákaz účastnit se voleb… protože je to prý proti islámu… | UK: Muslims in east London were warned not to vote as it violates Islamic law

 

Speciální roli v tom má islám, který je de-facto náboženský politický systém zaměřený na islamizaci všech — islamizace = vláda imámů » Z mnoha a mnoha historických zkušeností je známo, že poté co islám získá v cílové zemi invaze dost sil, imámové dají ovečkám příkaz k politickému tlaku na získání moci » Je dobře známo že ten, kdo nekonvertuje k islámu se pak brzy stane diskriminovaným a šikanovaným chudákem ve své vlastní zemi »

Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS
Islám se integrovat rozhodně nechce, důkazy jsou na každém kroku | Muslims demonstrate against the visit of Dutch Member of the European Parliament and Freedom Party leader Geert Wilders to London, Britain, 2009-10-16. Photo: EPA/ROBERT VOS

 

Vznikne tak nový „světlehnědý“ evropský národ — chudý, podstatně méně inteligentní — a především díky islámu mnohem lépe manipulovatelný.

Nejlepší způsob obrany před manipulací — poznejme sami-sebe

Na duchovní úrovni jde o degradaci a výrazné omezení vývoje duší — proto ta snaha o totalitu. Totalitě jde totiž především o ovládnutí myšlení = duše! Přesně podle totalitní jezuitské ideologie: „…aneb když to vůdce prohlásí, tak se černá v myšlení musí změnit na bílou a naopak“. Ne nadarmo je jezuitský papež v čele bojovníků za NWO »

Vězte prosím, že ve skutečnosti je v centru toho všeho zla předpovězená První šelma Janova Zjevení, což podle poctivých a důkladných rozborů označuje římské cézaro-papežství. Církev, aby lidské duše zotročila a zabránila jim poznat sami-sebe, začala likvidací původního Kristova učení, které si neoprávněně přivlastnila » Brzy poté církev stvořila také islám, jako velmi efektivní nástroj manipulace »

Tato snaha vrcholí v dnešní době, která je předpovězena mj. v Janově Zjevení — mj. se tam používá opis „vytváření obrazu První šelmy“. I když některé nepřesné překlady mluví o soše, jednoznačně je to ve významu obrazu — tedy nápodoby — totalitního středověkého církevního nevolnictví!

Pochopte prosím, že všechna ta totalitní Orwellovská „ministerstva pravdy“ co jsou v této době vytvářena dokonce už i u nás » veškerá ta snaha narvat ovečkám do hlavy tu Jedinou Správnou údajnou „pravdu“, tato snaha je čistě totalitní praktikou…

Migrační agenda, zahrnutá v plánech OSN, vede ke genocidě evropských národů přesně podle definice OSN

Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!
Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!

Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

 • a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
 • b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
 • c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení [viz záměrný import islámu, který je ze své podstaty džihádem — tedy hnutím, které má za konečný cíl islamizaci = mocenské, politické ovládnutí země a vyhlazení nevěřících = nemuslimů];
 • d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí [viz podpora homosexualismu a LGBT];
 • e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné [viz též ideologická manipulace ve školách].

Smutné je, že bez účasti lídrů národních států Evropy by se tuto zločinnou vizi nepodařilo dostat až do této tragické závěrečné fáze. Ano, všichni národní lídři o návrhu této agendy vědí a často ji sami aktivně podporují!

Loď neziskovky MOAS je už přeplněná. Tak pomůže alespoň motorovým nafukovacím člunem a záchrannými vestami. | Photo taken on November 5, 2016 shows members of Maltese NGO MOAS helping people to board a small rescue boat during a rescue operation of migrants and refugees by the Topaz Responder ship run by Moas and the Red Cross, on November 5, 2016 off the coast of Libya. / AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO
Loď neziskovky MOAS je už přeplněná. Tak pomůže alespoň motorovým nafukovacím člunem a záchrannými vestami. | Photo taken on November 5, 2016 shows members of Maltese NGO MOAS helping people to board a small rescue boat during a rescue operation of migrants and refugees by the Topaz Responder ship run by Moas and the Red Cross, on November 5, 2016 off the coast of Libya. / AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO
Hlídková loď Frontexu nabírá nedaleko libyjského pobřeží další účastníky jednosměrného zájezdu do EU.
Hlídková loď Frontexu nabírá nedaleko libyjského pobřeží další účastníky jednosměrného zájezdu do EU.

 

Ve skutečnosti lodě Frontexu, pobřežních hlídek evropských států a také lodě (údajně nevládních) neziskovek (podporovaných vládami) migranty do Evropy dovážejí » …namísto toho, aby Evropu před zločinnou a neúnosnou nelegální masovou migrací bránily… Politiky omílaná tzv. „ochrana hranic Schengenu“ neznamená omezení počtu přivážených migrantů, ale jen implementaci společné azylové politiky, na základě které se migranti zkontrolují, zaregistrují a rozešlou kvótami do evropských států.

Snaha o prosazení mezinárodního zákona pro migraci

18. 7. 2016 se na půdě OSN sešlo 193 národních lídrů členských států OSN. Předpokládalo se najisto, že na schůzi schválí závazný dokument, připravený 22 anonymními autory tzv. „občanské“ organizace Meda, který se měl stát základem nového mezinárodního práva pro všeobecnou cirkulující migraci — Global Compact pro migraci.

25. 7. 2016: The United Nations General Assembly today unanimously adopted a resolution approving an agreement to make the International Organization for Migration (IOM) part of the UN system as a related organization.
“Migration is at the heart of the new global political landscape and its social and economic dynamics. At a time of growing levels of migration within and across borders, a closer legal and working relationship between the United Nations and IOM is needed more than ever,” said Secretary-General Ban Ki-moon in a statement welcoming the Assembly's decision.

Kvůli námitkám vyspělých států, jejichž obyvatelstvo se bouří, a jejichž vlády teď mají většinou před volbami, původní návrh přijat nebyl. Místo něj byla přijata prý jen okleštěná verze, která fixuje současný stav »

Spiklenci si byli natolik jisti přijetím dokumentu 18. července 2016, že s předstihem na 22–23. června svolali zasedání, na kterém měli supi — neziskové organizace a byznys, vydělávající na migračním byznysu — předjednat svou účast na migrační agendě » Nezdar byl pro ně překvapením, ale zkusí to znovu. O přijetí původního dokumentu se znovu jednalo 19. září 2016 na GlobalAssembly UN v New Yorku. A neziskovky (v pozadí manipulované Sorosem) a byznys byly opět srdečně zvány.

Je to pravý opak demokracie! Kteří naši politici podporují Agendu?

Ptejme se, kdo z našich politiků zahrnul migrační část Agendy 2030 do vládních plánů bez posvěcení voličů, kdo z nich se podílí se na její realizaci, kdo je zodpovědný za výběr neziskových organizací, se kterými vláda migrační agendu diskutuje a proč se dlouhodobý strategický plán pro Českou republiku nekonzultuje v široké veřejné diskuzi?

Máme jedinou šanci – pokusit se dostat k moci politické strany, které nebudou výše uvedené procesy podporovat. Nevíme sice, zda je zas někdo nezkorumpuje, ale u těch současných je evidentní, že již zkorumpované jsou.

Volme jen strany, které:

 • prosadí přímou demokracii tak, aby občané mohli sami o sobě rozhodovat ve všech důležitých otázkách,
 • zavedou obdobu zákona FARA do české legislativy, aby se neziskovky placené ze zahraničních zdrojů musely označovat jako zahraniční agenti,
 • ve svém programu zakotví odvolatelnost a zodpovědnost politiků,
 • nebudou považovat migraci za zdroj trvale udržitelného rozvoje,
 • které odmítají smlouvy o volném obchodu, nadřazující zájmy nadnárodních korporací nad zájmy občanů (jako CETA a TTIP),
 • které nebudou realizovat body Agendy 2030, aniž by je diskutovala široká veřejnost a schválili voliči ve volbách.

Tím výrazně omezíme cizí vliv na rozhodování v naší zemi. Pravicovou či levicovou orientaci ponechme pro jednou stranou, protože nyní jde o naše bytí a nebytí.

Příští volby možná budou těmi posledními, kdy můžeme ještě něco ovlivnit. Pokud znovu dáme moc zrádcům — realizátorům Nového světového řádu a oligarchům, kterým má tento řád sloužit — navezou si do naší země nové voliče a nebudou nás již více potřebovat.

Proč naše vlády pracují proti svým voličům? Je to zlý záměr nebo jen jejich hloupost v roli „užitečných idiotů“?

Ministr zahraničí Zaorálek se účastnil fóra o udržitelném rozvoji v New Yorku a 19. 7. 2016 se setkal s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-Munem.

Neomarxista Zaorálek úspěšně prosazuje protilidskou Agendu 2030 bohužel také v ČR

Zaorálek vystoupil s projevem na Politickém fóru k udržitelnému rozvoji (HLPF) v rámci Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). V projevu představil stav implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. Připomněl zároveň, že Česká republika má zájem místo-předsedat Hospodářské a sociální radě, tedy třetímu nejvýznamnějšímu orgánu OSN, od konce července 2016 po dobu jednoho roku.

Tento prestižní post hodlá Česká republika v maximální možné míře využít k podpoře úspěšného naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které Agenda 2030 přinesla, stejně jako k posilování dobrého jména ČR v zahraničí.

„Česká republika, pokud bude zvolena do byra ECOSOC, udělá maximum pro úspěch Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, v který všichni doufáme,“ uvedl šéf české diplomacie.

Nutno dodat, že my jsme ten „prestižní“ post bohužel opravdu získali »

hungarian-prime-minister-viktor-orban

"We send a message to Brussels, so that they understand it too,” says the government-sponsored billboard
„We send a message to Brussels, so that they understand it too,” says the government-sponsored billboard

 

Jaký to kontrast proti Maďarsku, kde si lidé zvolili dostatečně inteligentního politika, který chápe že Brusel reálně národní státy ničí! Tento politik má podobně jako Donald Trump navíc odvahu se NWO fašismu postavit, jak jsme nedávno informovali » A co na to Česká republika? Najde se tu u nás někdo ochotný skutečně pracovat pro lidi? Nebo tu jsou jen „užiteční“ idioti pracující pro Brusel?

Výsledky Sorosovy manipulace s lidmi. Líbí se vám? Chcete je?

https://www.youtube.com/watch?v=ox8gLgUnmyU

 1. Kulturní obohacení je nepochybné » Sluníčkáři jistě mají radost, jak se jim dílo daří. My vám naopak opakovaně zdůrazňujeme, že tento násilnický, otrokářsky-majetkový přístup k ženám je základem islámské psychomanipulace s lidstvem.
 2. Deformace myšlení lidí. Věřím, že zrůdnost toho, co dělají všichni ti budovatelé NWO, když záměrně islamizují Evropu… pochopí na základě faktů snad alespoň ženy samotné.

Probereme se konečně jako národ? Protože až tady slimové budou uhnízděni, už bude pozdě se bránit… Těch svědectví a zkušeností je tolik… polopaticky vám to říká i Zakaria Botros, který to má z vlastní přímé zkušenosti egyptského křesťana…

 


Zdroje a další informace:

Soros Leaks Refer To UN Chief As ‘Elite, Behind The Scenes’ Soros Advocate

George Soros’ Open Society Foundation admits influence and incredibly close links with UN migration representative and former Goldman Sachs executive Peter Sutherland in leaked document.

UN’s special representative for migration Peter Sutherland: The EU should „do its best to undermine“ the „homogeneity“ of its member states

Informace o přípravě strategického dokumentu „Česká republika 2030“ (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace pro 30. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 15. března 2016.

Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice "neziskovek", začnete se doopravdy bát...
Soros = Bags of Sorrows. Soudruh Soros je skutečným démonem v lidské podobě, je mj. i podporovatelem a loutkařem globalistické Hillary. Když poznáte všechny detaily o činnosti jeho celosvětové chobotnice „neziskovek“, začnete se doopravdy bát…

Vladimir Putin accuses Hillary Clinton (and Soros) of encouraging Russian protests

 • https://www.theguardian.com/world/2011/dec/08/vladimir-putin-hillary-clinton-russia

The Russian Federation knows all to well, the Soros-Clinton “master plan” to take down a nation begins with the establishment of what are called Non-Governmental Organizations (NGO) to act as a “shadow government” ready to take power once the established order is thrown into chaos by massive protests—and why, in 2013, President Putin banned them from operating in Russia.

George Soros created NGO’s: Open Society Foundations, Media Matters, American Institute for Social Justice, The New America Foundation, The Migration Policy Institute, Tides Foundation, Center for American Progress and Democracy Alliance.

ben-garrison-hillary-devil-globalism-soros

Leaked emails confirm George Soros is a puppet master of Hillary Clinton


Vládní dokumenty

Zde se můžete podívat na některá fakta z vládních dokumentů…

Vláda bez publicity (a tedy víceméně bez vědomí veřejnosti) sype miliardy korun do tzv. integračních služeb pro imigranty

Vláda

I. schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odůvodnění tzv. významné veřejné zakázky a odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019, obsažené v části III materiálu čj. 1099/16; …

Jde o veřejnou zakázku v hodnotě 520 500 000 Kč!

Vláda připravuje zaměstnávání nelegálních migrantů

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. července 2016 č. 703

k realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

Vláda

I. schvaluje realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (dále jen „realizace Koncepce“), obsaženou v části III materiálu čj. 1036/16; …

Vláda zamítla naši ochranu před ilegální migrací

Návrh poslanců k ochraně před ilegální migrací (sněmovní tisk č. 808) čj. 650/16

Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko

Vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívajícího v neoprávněném překročení státních hranic občany třetích států během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle § 11 a 12 vládního návrhu zákona o ochraně státních hranic (sněmovní tisk č. 627).

Vláda nesouhlasí ani s obligatorním ukládáním trestu vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí trestného činu podle § 339 odst. 1, 2 nebo 3 trestního zákoníku,  …

Vláda nesouhlasí ani s navrhovanou změnou zákona o azylu, podle níž by cizinec, který se dopustil nedovoleného překročení státní hranice a spáchal tak podle jiné části návrhu zákona trestný čin, nemohl na území České republiky získat ani jednu z forem mezinárodní ochrany …

STANOVISKO VLÁDY

k návrhu poslanců Martina Lanka, Marka Černocha, Davida Kádnera, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Jiřího Štětiny, Augustina Karla Andrleho Sylora a Karla Fiedlera na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací (sněmovní tisk č. 808)

Vláda na své schůzi dne 30. května 2016 projednala a posoudila návrh zákona o ochraně před ilegální migrací a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů:

 1. Vláda předložený návrh zákona odmítá, neboť jej považuje za neopodstatněný a za rozporný se závazky plynoucími České republice z mezinárodního práva a z členství v Evropské unii, a tím pádem i za protiústavní, jakož i za zjevně nepřiměřený ve vztahu k ochraně základních práv a svobod jednotlivců. …

1 komentář u „Agenda 2030: Genocida evropských národů. Imigrace mohamedánů do Evropy je vzbuzována záměrně za účelem nastolení nové světové vlády, NWO, za pomoci neziskovek. „Proboha, proč se do všeho Soros?““

Komentáře nejsou povoleny.